PLC SERİSİ
KULLANIM KILAVUZU
Bu kılavuz GMTCNT Marka PLC CPU ve genişleme modülleri ürünlerinin
kullanım ve güvenlik bilgilerini içerir.
Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma
kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların
uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda
cihaz garanti kapsamından çıkar.
Önemli Güvenlik Bilgileri
Öncelikli dikkat edilmesi gereken noktalar :





Cihaz kablo bağlantıları yapılmadan önce enerjinin kesilmiş olması
gerekmektedir.
Bağlantı şemalarına uygun olarak kablolama yapılmalıdır. Aksi takdirde PLC
modülü zarar görür veya işlevini gerçekleştiremez.
Modül terminallerinde enerji varken dokunmayınız.
Enerji varken modülün PLC'ye bağlanması veya sökülmesi hasara yol açar.
Cihaz EN standartlarında CE markalıdır.
Montaj kuralları
Modül montajında aşağıdaki uyarılara uyulması gereklidir. Aksi takdirde cihazın
çalışması etkilenebilir veya kalıcı zarar görebilir
 Cihaz, montajı yapıldığı hacimde pano yüzeylerine mesafesi en az 50mm olmalı ve
yeterli havalandırma şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.
 Ortam şartlarının teknik özelliklerde belirtilen sıcaklık ve nem limitleri dışına çıkmaması
gerekmektedir.

R HS
Compliant
Pb
http://www.gmtcontrol.com
3
/ 19
PLC CPU MODÜLLERİ
Genel Özellikler
Cihaz tanımı : CPU modülleri PLC serisinde içerisine yüklenmiş programı çalıştıran
kendisine bağlı genişleme modüllerinden bilgi alan ve kontrolünü sağlayan ana ünitedir.
Herhangi bir ek üniteye gerek olmadan tek başına çalışabilir.
Giriş/Çıkış kapasitesi : Modeline bağlı olarak üzerinde 14...18 giriş/çıkış kapasitesine
sahiptir. Bu kapasiteyi genişleme modülü cihazlarının bağlanması ile 274'e çıkarmak
mümkündür. CPU modülüne en fazla 16 adet genişleme modülü bağlanabilmektedir.
Haberleşme portları : Tüm CPU modellerinde Ethernet portu, RS232 ve RS485 seri
portları bulunmaktadır.
 Ethernet portu : Programlama portu olarak kullanılmakla beraber internet veya intranet
network bağlantısı için de kullanılabilmektedir. Bu port aynı zamanda MODBUS TCP
Slave protokolünü desteklemektedir(1) . WMI teknolojimizi kullanarak PLC cihazının
internet üzerinden programının değiştirilmesi veya izlenmesi mümkündür.(1)
 RS232 portu : Seri port olarak akıllı cihazlarla veri alışverişi için kullanılabilir. MODBUS
RTU protokolünü veya standart ASCII haberleşmeyi destekler.
 RS485 portu : MODBUS RTU protokolünü veya standart ASCII haberleşmeyi destekler.
Bu port üzerinden CPUların network edilebilmesi mümkündür.
Gerçek zaman saati (RTC)(1) : PLC programında saat ve tarihe göre işlemler
yapılabilmesini sağlar. CPU enerji kesilmelerinde ayarlanmış olduğu güncel saat ve tarih
bilgisini kaybetmez.
Kullanımı : PLC CPU’su başka bir ekipmana gerek kalmaksızın tek başına
çalışabilmektedir. Çevrim hızı ve program kapasitesi tüm serilerde aynıdır. 24VDC
beslemesi ile kullanıma hazır hale gelmektedir. Montajı ise DIN ray üzerine olmakta ve
klemensli yapısı ile kolayca kablo bağlantıları yapılabilmektedir.
Programlanması : PLC GMTSoft ladder editör yazılımı ile programlanabilmektedir.
GMTSoft editör programını ücretsiz olarak web sitemizdeki
http://gmtcontrol.com/tr/yuklemeler/yazilimlar.html linkinden indirebilirsiniz.
Yazılım yükleme ve testi için GMTSoft programı-PLC arası haberleşmesi aşağıdaki
yöntemlerle gerçekleştirilir.
 Bağlantı standart CAT5 ethernet kablosu kullanılarak gerçekleştirilir. PLC ethernet
portu – PC ethernet portu arasında direk kullanılabilir.
 PLC ethernet kablosu PC’nin bulunduğu network ağındaki switchlere veya HUBlara
bağlanabilir. Ağda birden fazla PLC var ise bağlanılacak cihaz MAC adresi listesinden
seçilir. Bu adres aynı zamanda PLC etiketinde bulunur.

(1)
Sadece 38X serisinde
PLC CPU MODÜLLERİ
Teknik Özellikler
Özellik
Genel
İletişim portları
Bölüm
Açıklama
Besleme
24VDC, ±%15 tolerans
Güç
Max 3W @ 24VDC
CPU İşlem hızı
80ns/komut, 50MHz Arm CortexM3
Program dili
GMTSoft editör yazılımı ile merdiven (Ladder) metodu
Program kapasitesi
48kB Ladder derlenmiş hali
RTC (Gerçek zaman
saati)
Saat ve tarih bilgisine göre program yazabilme imkanı
İşlemler
Lojik, matematiksel, haberleşme, hızlı sayıcı, hızlı puls çıkışları,
zamanlayıcılar ve özel fonksiyon blokları
Ethernet portu
100MB ethernet portu üzerinden programlama, link kurma,
MODBUS TCP Slave desteği,
WMI teknolojisi ile internet üzerinden cihaza erişim imkanı
RS232
ASCII veya MODBUS RTU protokolü ile 4800...115200 Bps hız
desteği
RS485
ASCII veya MODBUS RTU protokolü ile 4800...115200 Bps hız
desteği
Dijital çıkışlar
8 adet [email protected] transistör çıkışı(Max 3kHz anahtarlama
frekansı) / 6 Adet Röle Çıkışı [email protected]
Dijital girişler
8 adet 24VDC pnp On/Off girişi. İlk 2 giriş tek faz max. 100kHz,
çift faz enkoder girişinde 50kHz hızlı sayıcı, diğerleri 3kHz
Analog giriş
1 Adet 0...10VDC analog giriş. 12 bit çözünürlük, giriş sinyali
0...1000 arasında kullanılır
Analog çıkış
1 adet 0...10VDC analog çıkış. 13,5Bit çözünürlük, çıkış sinyali
0...10000 arasında kullanılır
Tam sayı değişkenler
32 bit işaretli 1024 adet, 16 bit işaretsiz 512 adet değişken
Ondalıklı değişkenler
32 bit işaretli 1024 adet değişken
Sayıcılar
32 bit artan/azalan sayıcı bloğu 256
Zamanlayıcılar
1ms çözünürlüklü, 4 tipte 128 adet 32 bit zamanlayıcı
Sistem değişkenleri
32 bit işaretli 128 adet değişken
Sanal röleler
1024 Adet
Sistem röleleri
256 adet
Sıcaklık
0..+50°C çalışma aralığı (Buzlanma olmadan)
Nem
5..95%rH Nem çalışma aralığı
Giriş/Çıkış
Hafıza alanı
Çalışma ortamı
Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.
5
/ 19
PLC CPU MODÜLLERİ
Mekanik Özellikler
Mekanik özellkler : Cihaz DIN Ray montajlıdır. Konfigürasyonda genişleme modülü var ise modüller
birbirine montajı yapıldıktan sonra raya monte edilmelidir.
Modül geçmeli klipsi ile raya sabitlenir. Yapısı aşağıdaki gibidir ;
64,3mm
52,0 mm
A
Gnd
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
13
14
Gnd
15
+VOut
Gnd
!
POWER
GLC-388T
2
0
+Vin
9
10
IP Digital Inputs
B
Analog
6
7
8
0
+24V
QP Digital Outputs
5
GLC-388T
91,0 mm
GMTCNT PLC CPU MODUL
SN:120899001
MAC ADDRESS 00:25:FC:00:0D:48
4
12
Gnd
Ethernet/PC Link
3
COM1/RS232 COM2/RS485
1
11
Gnd
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Gnd
1
PLC Etiketi (MAC adresi buradan okunur.)
10
Besleme klemensi
2
Genişleme modülü BUS bağlantı portu
11
Genişleme modülü montaj kulağı
3
100Mb ethernet portu
12
Dijital giriş klemens bloğu
4
RS485 Portu
13
Dijital giriş durum ledleri
5
RS232 Portu
14
Analog giriş klemensi
6
PLC enerji ledi
15
Analog çıkış klemensi
7
PLC Hata ledi
16
Dijital çıkış klemens bloğu
8
Program çalışıyor (RUN) ledi
17
Dijital çıkış durum ledleri
9
Reset butonu
16
17
PLC CPU MODÜLLERİ
Led durumları
Dijital (On/Off) çıkış bağlantıları
Led durumları
1) Enerji ledi : PLC cihazında 24VDC var ise yanar
2) Hata ledi : Normalde yanmaması gerekmektedir.
 İlk enerji verildiğinde 0.5sn yanıp söner,
 Modül konfigürasyonu yanlış ise (Eşleşme hatası) 3 kere ardı ardına
yanıp söner (devamlı)
3) PLC çalışıyor ledi.
 Program çalışmıyor ise 1sn yanar-1sn söner
 Program çalışıyor ise 0.25sn yanar-0.25sn söner
1
2
3
!
Dijital çıkışlar
PLC CPU’su üzerinde On/Off çıkışlarıdır. CPU modeline göre röle, transistör veya hızlı transistör tiplerinde
olabilirler. Program içerisinde QP operandı ile kumanda edilirler. Adresleri ise 0..15 arasındadır.
GLC-X86R Serisi için çıkışlar
Çıkışlar [email protected] rölelerdir. Röle çıkışları
ortakları 3 gurupta toplanmıştır. QP[0] ve QP[1] tek
başına, QP[2],QP[3],QP[4],QP[5] ise ortak guruba
sahiptir. Röleler kuru kontak olarak çalıştığı için
akım sınırını geçmediği sürece AC veya DC
bağlantılara müsaittir.
 Anahtarlama frekansı en fazla 100Hz’de
tutulmalıdır.
 Maksimum voltaj değeri 270VAC / 125VDC ‘dir.
 Her çıkış için durum ışığı(ledi) vardır.
GLC-X86RT Serisi için çıkışlar
Çıkışlar röle ve transistördür. İlk 2 çıkış,
[email protected] röledir. Puls çıkışları QP[2] ve
QP[4]’tür. Motor fonksiyon komutları ile puls/yön
çıkışı modunda, rampalı servo/step motor kontrolü
yapılabilmektedir.
 Röle anahtarlama frekansı en fazla 100Hz’de
tutulmalıdır.
 Transistör puls çıkışları iki kanal için toplamda
maksimum 100kHz
 Röle maksimum voltaj değeri 270VAC /
125VDC
 Transistör çıkışları 24VDC pnp, max. akım
10mA.
 Her çıkış için durum ışığı(ledi) vardır.
GLC-X88T Serisi için çıkışlar
Çıkışlar pnp transistördür. Direk olarak röle,
kontaktör, selonoid valf bobinlerine bağlanabilir.
 Maksimum anahtarlama frekansı 3kHz.
 [email protected] çıkış.
 Kısa devre koruması mevcuttur.
Motor sürücü
Motor sürücü
7
/ 19
PLC CPU MODÜLLERİ
Dijital(On/off) giriş bağlantıları
Dijital girişler
PLC CPU’su üzerinde On/Off girişleridir. Tüm PLC CPU modellerinde bu özellik aynıdır. Giriş tipi pnp’dir. Yani
ortak uç -24V, sinyaller ise +24V’dur. İlk iki giriş hızlı sayıcıdır. Dolayısı ile enkoder veya hızlı sayma sensörleri
bağlanabilir.
Giriş sayma hızı IP2...IP7 arası 500Hz’dir. Kısa
puls girişlerine (0.15 ms genlik) duyarlıdır.
GMTSoft editöründe filtreler kısmından duyarlılık
derecesi ayarlanabilir. Ortak uç (Gnd), CPU
şasesinden ayrı olup optokupler ile izole
edilmiştir.
Girişlere kuru kontak bağlanılması.
IP[0] ve IP[1] hızlı sayıcıdır. Artımsal puls çıkışlı
enkoder kullanılır. Enkoder’in A,B puls çıkışları
bağlanır. PLC saymayı otomatik olarak ileri/geri
olarak gerçekleştirir.
Enkoder sayma hızı olarak maksimum 50 kHz’i
destekler. Sayma hızı CPU tarafından otomatik
olarak hesaplanır ve istenilen adrese yazılır.
Girişlere enkoder bağlanılması.
Girişlere fotosel / proximity sensörler pnp
bağlantılı olarak gerçekleştirilir. Bağlantı hızlı
sayıcılara ayrı ayrı gerçekleştirilebilir. Sayma hızı
toplamda 100kHz’i geçmemelidir.
Enkoder veya hızlı puls girişleri için
kesme(Interrupt) fonksiyonları kullanılabilir.
Girişlere fotosel bağlanılması.
PLC CPU MODÜLLERİ
Analog giriş/çıkış bağlantıları,
Haberleşme portları
Analog Giriş ve çıkış bağlantısı (1)
PLC CPU’su üzerinde oransal giriş ve çıkışlardır. Bu portlar için sinyal tipi 0...10VDC’dir.
Analog giriş değeri PLC içerisinde SI[1]
adresinden lineer olarak 0...1000 arasında
okunur. Yineleme hızı PLC ladder tarama hızı ile
aynıdır.
Analog çıkış değeri PLC içerisinde SI[0]
adresine yazılır. Lineer olarak 0...10000 değere
karşılık sinyal üretir. Yineleme hızı PLC ladder
tarama hızı ile aynıdır.
Ethernet portu
CPU modül üzerinde bulunan ethernet portunun kullanım amaçları,
 Programlama : GMTSoft editör programından program yükleme ve değerlerin izlendiği/değiştirildiği link kurma
portu olarak kullanılabilir,
(2)
 MODBUS TCP Slave modunda SCADA veya akıllı cihazlara bağlanabilir ,
(2)
 WMI teknolojimiz ile Internet üzeriden PLC’ye program yükleyebilir ve izlenebilir ,
 PLC kullanıldığı sistemde otomasyonun yanı sıra üretim adedi, alarm vb. çeşitli durumları istenilen saatlerde
e-mail atabilir (2).
Ethernet portu standart CAT5 kablosu ile PLC’yi direk PC’ye veya network ağına bağlar.
COM1/RS232 bağlantısı
RJ11 bağlantı jakı kullanılır. Bu jak üzerinden seri port bağlantısı sağlanarak
kullanıcı tarafından tanımlanabilen herhangi ASCII protokolü veya hazır bulunan
MODBUS RTU protokolü desteği ile kullanılabilir.
Yandaki RJ11-6p bağlantı jakının pin açılımı. Jak alttan görünüşüdür.
COM2/RS485 bağlantısı
Konnektörlü bağlantı ile RS485 Network bağlantısı kurmak mümkündür. Diğer PLC veya 3. parti cihazlar ile
MODBUS RTU protokolü üzerinden 255 adet cihaz ile haberleşebilmesi sağlanır.


(1)
(2)
Sadece 28X ve 38X serisinde,
Sadece 38X serisinde,
/ 19
9
PLC GENİŞLEME MODÜLLERİ
Genel Özellikler
PLC Genişleme Modülleri
PLC CPU’sunun Giriş/Çıkış adedini ve çeşitliliğini arttırmak için kullanılan cihazlardır. Tek başına çalışmazlar.
Başta PLC CPU’suna sonrakiler ise birbirleri ile monte edilerek kullanılırlar. 16'yı geçmeyecek şekilde istenilen
adettte ve sıralamada modül bir arada kullanılabilir ve maksimum 274 Giriş/çıkış adedine ulaşılabilir.
Modüller DIN Ray montajlıdır. CPU ünitesine ve birbirlerine montajı yapıldıktan sonra raya monte edilirler.
Geçmeli klipsi ile raya sabitlenirler.
Modüllerin ayar ve yapılandırılmaları için herhangi bir donanımsal işleme gerek yoktur. GMTSoft editörü
içerisinde gerekli konfigürasyon ve ayarların girilmesi yeterlidir.
25,3mm
63,9 mm
3
4
1
Run
Ch0
Ch1
5
Ch2
Ch3
GMT PLC EXTENSION MODUL
SN:120899001
HWR:R02 / SWR:V01
CH0
T1
T2
T3
Sensor Inputs
CH2
CH1
91,0 mm
GXM-XXX
GXM-XXX
T1
6
T2
T3
T1
T2
T3
2
CH3
T1
T2
T3
7
1
GMTSoft içerisinde modülü tanımlarken HWR/ SWR revizyon numaraları buradan okunur
2
Genişleme modülü BUS bağlantı portu
3
Modül enerji ledi
4
PLC BUS haberleşme ledi
5
Sensör arıza durum ledleri. Sensör tanımlı olduğu durumda kopuk/kısa devre ise yanar
6
Sensör bağlantı klemensi
7
Modül bağlantı mekanik klipsi
GXM-88R / GXM-88T
Teknik özellikler
Cihaz tanımı : PLC genişleme modülüdür. Kullanılan sistemlerde giriş/çıkış kapasitesini ve işlevlerini arttırmak
için kullanılır. GMTCNT marka PLC CPU cihazları ile beraber çalışır. Tek başına çalışmaz.
8 Digital (On/Off) giriş, 8 Röle(GXM-88R) / 8 Transistör (GXM-88T) çıkışlarına sahiptir. Tek bir CPU’da 16 adede
kadar bağlanabilir.
Özellik
Bölüm
Açıklama
Tip
Dahili BUS üzeriden
Güç
1W Max.
Adet
8
Tip
24V DC pnp giriş, 1kHz sayma hızı
Lojik 1 Seviye
16VDC ve üzeri
Lojik 0 Seviye
12VDC ve altı
Adet
8
Besleme
Girişler
GXM-88R
Röle, Kontak [email protected] / [email protected]
GXM-88T
Transistör, [email protected]
GXM-88R
100 Hz
GXM-88T
1Khz
Çıkış tipi
Çıkışlar
Frekans
Ortam
-10...+60°C , 5...95rH
/ 19
GXM-88R / GXM-88T
Dijital (On/Off) giriş / çıkışlar
11
Dijital giriş ve çıkış bağlantıları
GXM-88X serisinde 8 adet dijital giriş, 8 adet röle/transistör çıkışı mevcuttur.
Gnd
0
IP Digital Inputs
GXM-88R ve GXM-88T için girişler
Dijital girişler 24VDC pnp şeklindedir. İzolasyon
optik izole ile sağlanmıştır. Maksimum sayma
hızı 1kHz kare dalgadır.
Girişlere fotosel, proximity sensör veya mekanik
swicth bağlanabilir.
Giriş filtreleri GMTSoft üzerinden gerçekleştirilir.
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
GXM-88T
GXM-88R
GXM-88T için çıkışlar
Dijital çıkışlar 24VDC transistör çıkışı
şeklindedir. Çıkış aktif olduğunda +24V çıkış
verir. Maksimum çekilebilecek akım 300mA’dir.
Çıkışlar kısa devre korumalıdır.
Direk olarak röle, kontaktör, valf bobinlerine
bağlanabilir. Çıkış frekansı maksimum 1Khz.dir.
Yük
0
QP Digital Outputs
1
0
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Güç K.
Yük
Güç K.
Yük
Güç K.
Yük
Güç K.
GXM-88T
Yük
QP Digital Outputs
GXM-88R için çıkışlar
Dijital çıkışlar röle kuru kontak şeklindedir. QP0
ve QP1 röleleri ayrı, QP2 ve QP3 ortak grup,
QP4...QP7 ortak gruptur. Çıkışlar kuru kontak
olduğu için voltaj ve akım aralığını geçmeyecek
şekilde herhangi bir yük anahtarlanabilir.
+ 0
Gnd
0
+ 1
1
Yük
Gnd
+ 2
2
+ 3
3
Yük
Gnd
+ 4
4
+ 5
5
+ 6
6
+ 7
7
Gnd
Yük
GXM-16I / GXM-16T
Teknik özellikler
Cihaz tanımı : PLC genişleme modülüdür. Kullanılan sistemlerde giriş/çıkış kapasitesini ve işlevlerini arttırmak
için kullanılır. GMTCNT marka PLC CPU cihazları ile beraber çalışır. Tek başına çalışmaz.
GXM-16I, 16 Digital (On/Off) girişe sahiptir. GXM-16T 16 Transistör (GXM-88T) çıkışa sahiptir. Tek bir CPU’da 16
adede kadar bağlanabilir.
Özellik
Bölüm
Açıklama
Tip
Dahili BUS üzerinden
Güç
2W Max.
Adet
16
Tip
10...30VDC pnp / npn giriş, 1kHz sayma hızı
Adet
16
Tip
24VDC 300mA çıkış/kanal
Frekans
1kHz(Max.)
Nem
%5..95rH
Sıcaklık
-10...+60°C
Besleme
GXM-16I Girişler
GXM-16TÇıkışlar
Ortam
13
/ 19
GXM-16I / GXM-16T
Dijital (On/Off) giriş / çıkışlar
GXM-16I Dijital giriş modülü
GXM-16I serisinde 16 adet dijital giriş bulunmaktadır. Girişler optik izole olup, npn veya pnp olarak kullanılabilir.
Giriş voltaj farkı 10..30VDC ise PLC içerisinde aktif lojik değeri 1'dir.
Giriş bağlantısı 2 guruba bölünmüştür. Bu guruplar aynı anda farklı (npn / pnp) yapıda kullanılabilirler. Giriş
durumları ledlerden de görsel olarak takip edilebilir.
Com
Com
0
10..30VDC
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
0
0
1
QP Digital Inputs
QP Digital Inputs
0
1
3
3
4
4
5
5
6
7
7
7
2
2
6
10..30VDC
1
6
7
GXM-16I
GXM-16I
pnp giriş tipi
(alt gurupta aynı şekilde kullanılır)
npn giriş tipi
(alt gurupta aynı şekilde kullanılır)
GXM-16T çıkışlar
Bu seride 16 adet transistör çıkışı bulunmaktadır. Çıkış aktif olduğunda +24V çıkış verir. Maksimum çekilebilecek
akım 300mA’dir. Çıkışlar kısa devre korumalıdır.
Direk olarak röle, kontaktör, valf bobinlerine bağlanabilir. Çıkış frekansı maksimum 1kHz.dir.
Gnd
0
QP Digital Outputs
+ 0
1
+ 1
Yük 1
2
+ 2
3
+ 3
4
+ 4
5
+ 5
6
+ 6
7
+ 7
GXM-16T
çıkış bağlantı tipleri
(alt gurupta aynı şekilde kullanılır)
Yük 8
GXM-42A / GXM-40A / GXM-02A
Teknik özellikler
Cihaz tanımı : PLC genişleme modülüdür. Kullanılan sistemlerde giriş/çıkış kapasitesini ve işlevlerini arttırmak
için kullanılır. GMTCNT marka PLC CPU cihazları ile beraber çalışır. Tek başına çalışmaz.
Analog sinyallerin ölçümü ve/veya üretilmesini sağlar. Tek bir CPU’da 16 adede kadar bağlanabilir.
Özellik
Genel
GXM-42A/40A Girişler
GXM-42A/02A Çıkışlar
Bölüm
Açıklama
Besleme
Dahili (PLC BUS üzerinden)
Güç
24VDC Max. 2W
Montaj şekli
DIN Ray
Adet
4 Kanal,izoleli
Çözünürlük
14 bit(0..16383)
Sinya tipleri
0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA.(Yazılımla seçilir)
Doğruluk
±%0.5
Okuma hızı
50Hz.
Adet
2 Kanal
Çözünürlük
14 bit(0..16383)
Sinyal tipleri
0-10VDC, 0-20mA,4-20mA (Yazılımla seçilir)
Doğruluk
±%0.5
Yineleme
5Hz.
Sıcaklık
-10...+60°C
Nem
5...95%rH
Çalışma ortamı
15
/ 19
GXM-42A / GXM-40A / GXM-02A
Bağlantı şeması
Giriş / Çıkışlar
Durum ledleri
Modül üzerindeki ledlerin anlamları aşağıda sıralanmıştır ;
1
2
Analog çıkışlar : GXM-42A ve GXM-02A
modüllerinde 2 adet analog çıkış kanalı
bulunmaktadır. Bağlantı şekline ve yazılım
yapılandırılmasına göre akım veya voltaj çıkışı
elde edilir. Kanallar birbirinden bağımsız olarak
kullanılır.
AO Analog Outputs
AO1
AO0
1) Güç ledi ; Normal durumda bu led daimi olarak yanar. Bu led modülde
güç olduğunu gösterir.
2) Run Ledi ; Modül PLC CPU ile başarılı bir şekilde haberleşiyor ise daimi
olarak yanar. Yanıp sönüyor ise PLC stop modunda veya doğru bir şekilde
konfigüre edilmediğini gösterir.
3) Ch0,Ch1,Ch2,Ch3 giriş durumu ledleri yanması ise her kanala ait ayrı
ayrı arıza durumunu belirtir. Normalde yanmaması gerekir. Giriş 4-20mA
tanımlanmış ama gelen sinyal bu aralığın dışında ise arıza ledi yanar.
.
I-
Run
I+
Ch0
V-
Ch1
V+
--
Ch2
Ch0
Ch1
3
Ch2
Ch3
Akım sürülmesi
+
Ch3
II+
-
V-
Voltaj sürülmesi
V+
+
AI0
--
AI Analog Inputs
AI2
AI1
+
--
Akım kaynağı
-
+
-
+
--
+
+
--
AI3
Analog girişler : GXM-42A ve GXM-40A
modüllerinde 4 adet analog giriş kanalı
bulunmaktadır. Yazılım yapılandırılmasına
göre akım veya voltaj giriş tipleri elde edilir.
Kanallar birbirinden bağımsız olarak kullanılır.
Run
+
Voltaj kaynağı
GXM-10L / GXM-20L
Teknik özellikler
Cihaz tanımı : PLC genişleme modülüdür. Kullanılan sistemlerde giriş/çıkış kapasitesini ve işlevlerini arttırmak
için kullanılır. GMTCNT marka PLC CPU cihazları ile beraber çalışır. Tek başına çalışmaz.
Modül yük hücresi besleme voltajı 5Vdur. Yük hücresi tipine ve kapasitesine bakmaksızın bu voltajı destekleyen
tüm ürünlerde kullanılabilir.
Modül bağlantı olarak 4 veya 6 kabloluya destek verir. 6 kablolu tercih edildiğinde, kablo kompanzasyonu
yapıldığı için kablo boyu ölçüm sonucunu etkilemez.
GMT teknolojisi ile tek bir PLC CPU sisteminde toplam 16 modül - 16/32 kanal yük hücresi bağlanabilir ve ölçüm
yapılabilir.
Özellik
Genel
Besleme
Dahili (PLC Bus üzerinden gerçekleşir.)
Güç
24V DC Max 2W
Sensör bağlantı
tesbiti
Her kanal için yük hücresi bağlı/değil tesbiti vardır
Montaj şekli
DIN Ray
Adet
GXM-10L=1, GXM-20L=2 Kanal
Çözünürlük
24 bit
Uyarma gerilimi
5V
Yük hücresi Offset kayması
giriş
kanalları
Kazanç kayması
Çalışma
ortamı
Açıklama
Bölüm
±5nV/°C
±1ppm/°C
Otomatik
kalibrasyon
Otomatik sıfırlama ve tam yük offset düzeltmesi
Giriş yineleme hızı
100 Hz hızında ölçüm yapılır
Sıcaklık
-10..+50C (buzlanma olmadan)
Nem
5..95rH nem
Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda
kullanılmalıdır
17
/ 19
GXM-10L / GXM-20L
Bağlantı şeması
Giriş / Çıkışlar
Durum ledleri
Modül üzerindeki ledlerin anlamları aşağıda sıralanmıştır ;
1
1) Güç ledi ; Normal durumda bu led daimi olarak yanar. Bu led
modülde güç olduğunu gösterir.
2) Run Ledi ; Modül PLC CPU ile başarılı bir şekilde haberleşiyor
ise daimi olarak yanar. Yanıp sönüyor ise PLC stop modunda veya
doğru bir şekilde konfigüre edilmediğini gösterir.
3) Ch0,Ch1 ledi yanması ise kanala ait arıza durumunu belirtir.
Normalde yanmaması gerekir. Yük hücresi tanımlı ama bağlı değil
veya kablo kopuk ise arıza ledi yanar.
Run
2
3
Ch0
Ch1
Modül konfigüsrasyonu
PLC CPU modülüne bağlanacak genişleme modüllerinin tipleri ve sıralamasının doğru bir şekilde GMTSoft
editör programında yapılandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde CPU içerisinde modüllerden bilgi alımı ve
kontrolü gerçekleşmez. (Daha ayrıntılı bilgi için GMTSoft yardım dökümanını kullanınız.)
Yük hücresinin tam yükü ve kazanç değeri(mv/V) üreticisi teknik klavuzundan okunur ve GMTSoft donanım
konfigürasyonunda belirtilir. Bu değerlerin yanlış girilmesi okunan değerlerin hatalı olmasına yol açar.
Ölçümlerin filtre değerlerinin değiştirilmesi ile istenilen tarama hızı ayarlanabilir. Bu filtre katsayısı tarama hızını
Max.Tarama Hızı / Filtre katsayısı olarak etkiler. Filtre katsayısı 0 değeri verilir ise filtreleme fonksiyonu tümüyle
devre dışı kalır.
Yük hücresinin tanımlanması ile tam yüke skalalı olarak sistem değer ölçmeye başlar. Bunun yanında dara
alınması veya ölçüm sistemi maksimum yüküne göre tekrar kalibre edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumlarda
lineer (skalalandırma ) fonksiyonunun kullanılması tavsiye edilir..
Yük hücresi bağlantıları :
Aynı anda olmak üzere farklı bağlantı (4 veya 6) kablolu yük hücresi bağlantısı yapılabilir. 6 kablolu yük hücresi
kullanılması tavsiye edilir.
GXM-10L / GXM-20L
GXM-10L / GXM-20L
6 Kablolu bağlantı
4 Kablolu bağlantı
+EX
+Excitation
+SG
-SG
+Signal
-Signal
-SN
-EX
-Excitation
CH0
CH0
+SN
+EX
+Excitation
+SN
+Sense
+Signal
+SG
-SG
-Signal
-SN
-Sense
-EX
-Excitation
GXM-40U
Teknik özellikler
Cihaz tanımı : EXM-40U PLC genişleme modülüdür. Kullanılan sistemlerde giriş/çıkış kapasitesini ve işlevlerini
arttırmak için kullanılır. GMT marka PLC CPU cihazları ile beraber çalışır. Tek başına çalışmaz.
Genel özellikler : Modül 4 kanal sensör girişine sahiptir. Sensörlerin ölçtüğü sıcaklık bilgisini 0.1°C hassasiyette
okur ve PLC içinde seçilen adreslere yazar. Sensör girişleri 15bit çözünürlük ile okunmaktadır.
0. ve 1. kanallar 1.gurup, 2. ve 3. kanallar 2.gurup olarak ayrılmıştır. Her bir gurupa aynı anda Termkopul / mV
girişi bağlanmalı ya da Pt100 / Pt1000 / NTC sensörleri bağlanmalıdır.
Aynı zamanda istenirse her kanal için ayrı ayrı PID fonksiyonu çalıştırılılarak hassas sıcaklık kontrolü sağlanır.
PID fonksiyonu modül içerisinde çalışmaktadır, böylece PLC CPU hızı ve kapasitesinde azalma olmaz.
Modül sensör kablo kompanzasyonu yapabilmektedir. Böylece kablo boyunun fazla olması ölçüm doğruluğunu
değiştirmemektedir.
Özellik
Genel
Bölüm
Besleme
Dahili (PLC Bus üzerinden gerçekleşir.)
Güç
24V DC Max 2W
Sensör bağlantı
tesbiti
Her kanal için kablo kopma ve kısa devre alarmı
mevcuttur
Montaj şekli
DIN Ray
Adet
4 kanal
Çözünürlük
15 bit çözünürlük, 0.1°C okuma hassasiyeti
PT tipleri
Pt100 veya Pt1000 tipleri desteklenir
Doğruluk tam skalada %0.2
TC tipleri
B,E,J,K,N,R,S,T sensörleri
Doğruluk tam skalada %0.2
Sensor giriş NTC
kanalları
mV
Çalışma
ortamı
Açıklama
25°C @10kOhm NTC. Doğruluk 0.2°C
0..60mV arası, 0.01mV okuma hassasiyeti
Grup adedi
0. ve 1. Kanal 1.grup, 2. ve 3. kanal 2.grup
Koruma
Kısa devre ve ani gerilim yüklenme koruması
Bağlantı tipleri
2,3 veya 4 kablolu sensör tiplerini destekler. Hat
direnci maksimum 20ohma kadar kablo
kompanzasyonu yapar
Giriş yineleme hızı
10Hz hızında ölçüm yapılır
Sıcaklık
-10..+60°C (buzlanma olmadan)
Nem
5..95%rH nem
19
/ 19
GXM-40U
Bağlantı şeması
Girişler
Durum ledleri
Modül üzerindeki ledlerin anlamları aşağıda sıralanmıştır ;
1
2
1) Güç ledi ; Normal durumda bu led daimi olarak yanar. Bu led modülde
güç olduğunu gösterir.
2) Run Ledi ; Modül PLC CPU ile başarılı bir şekilde haberleşiyor ise daimi
olarak yanar. Yanıp sönüyor ise PLC stop modunda veya doğru bir şekilde
konfigüre edilmediğini gösterir.
3) Ch0,Ch1,Ch2,Ch3 ledleri yanması ise her kanala ait ayrı ayrı arıza
durumunu belirtir. Normalde yanmaması gerekir. PT sensörü tanımlanmış
ama bağlanmamış veya hat kısa devre ise arıza ledi yanar.
Run
Ch0
Ch1
3
Ch2
Ch3
Desteklenen sensör tipleri ve okuma aralıkları
•B tipi (Platinyum-Rodyum) : 0°C..1810°C arası,
•E tipi (Nickel-Chromium/Copper-Ni) : -40°C..900°C arası,
•J tipi (İron/Copper-Nickel)
:-180°C..800°C arası
•K tipi (Nickel-Chromium/Nickel-Aluminum) : -180°C..1370°C arası,
•N tipi (Nickel-Ch-Si/Ni-Si-Mg) : -260°C..1290°C arası,
•R tipi (Pt-Rod/Pt) :-40°C..1760°C arası,
•S tipi (Pt-Rod%10/Pt) :-40°C..1750°C arası,
•T tipi (Cop/Cop-Ni) : -260°C..380°C arası.
•Pt100 sensörü -200..+800°C
•Pt1000 sensörü -200..+600°C
•NTC sensörü -30..+100°C
•mV (0-60mV) 0.01mV hassasiyette.
Modül konfigüsrasyonu
PLC CPU modülüne bağlanacak genişleme modüllerinin tipleri ve sıralamasının GMTSoft editör programında
doğru bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde CPU içerisinde modüllerden bilgi alımı ve
kontrolü gerçekleşmez. Sensör kanalları ölçüm değerleri °C (Celcius) olarak yapılır. (Daha ayrıntılı bilgi için
GMTSoft yardım dökümanını kullanınız)
Ölçümlerin filtre değerlerinin değiştirilmesi ile istenilen tarama hızı ayarlanabilir. Bu filtre katsayısı tarama hızını
Max.Tarama Hızı / Filtre katsayısı olarak etkiler. Filtre katsayısı 0 değeri alır ise filtreleme fonksiyonu tümüyle
devre dışı kalır.
.
Sensör bağlantıları :
Aynı anda olmak üzere farklı tipte guruplu sensörleri kullanılabilir. Modül, sensör kanalda tanımlanmış ise
sıcaklık, kablo kopuk veya kısa devre durumunu ölçer. Bağlantı şekli aşağıdaki gibi olur ;
GXM-40U
2 Kablolu
CH0
T2
PT100/PT1000
T1
T2
T3
T1
T1
T2
3 Kablolu
T3
T1
T2
4 Kablolu
Sensor Inputs
CH2
CH1
T3
T2
T2
T3
T1
T3
+ mV Kaynağı
+
-
T1
T1
T2
+ Termokupl
-
T3
T3
CH3
CH3
Sensor Inputs
CH2
CH1
CH0
GXM-40U
T1
T2
T3
NTC
http://www.gmtcontrol.com
Download

Kılavuzu İndir