Gorionik Eco Typhoon 35kW
Tehni
Dimenzije gorionika
1
3
2
LEGENDA:
1. Bo
2. Pogled odozgo
3. 3D prikaz
Dimenzije silosa
1
2
LEGENDA:
1. 3D prikaz
2. Bo
pelet (min. rastojanje silosa od zida 190mm)
Faros Lumen d.o.o ., Aleksandra Deroka 17, 11160 Beograd
Tel/Fax: +381(11) 41 46 710, E-mail: [email protected], www.faros-lumen.rs
Gorionik Eco Typhoon 35kW
Minimalni tehni
i uslovi za monta
Pozicija silosa u odnosu na kotao
1
2
LEGENDA:
1. Kotao na
2. Eco Typhoon gorionik 35 kW
Potreban prostor za otvaranje vrata prema zidu, minimalna
1
2
LEGENDA:
1. Kotao na
2. Eco Typhoon gorionik 35 kW
Faros Lumen d.o.o ., Aleksandra Deroka 17, 11160 Beograd
Tel/Fax: +381(11) 41 46 710, E-mail: [email protected], www.faros-lumen.rs
Gorionik Eco Typhoon 35kW
Minimalni tehni
i uslovi za monta
Pozicija silosa u odnosu na kotao
Desno od kotla
Levo od kotla
Faros Lumen d.o.o ., Aleksandra Deroka 17, 11160 Beograd
Tel/Fax: +381(11) 41 46 710, E-mail: [email protected], www.faros-lumen.rs
Gorionik Eco Typhoon 35kW
Minimalni tehni
i uslovi za monta
Pozicija silosa u odnosu na kotao
Naspram kotla
Faros Lumen d.o.o ., Aleksandra Deroka 17, 11160 Beograd
Tel/Fax: +381(11) 41 46 710, E-mail: [email protected], www.faros-lumen.rs
Download

Ovde preuzmite minimalne tehničke uslove za montazu gorionika