Glavne teme
Klinički aspekti očuvanja fertiliteta kod onkoloških pacijenata
Novine u Ginekološkoj endoskopiji
LIVE SURGERY – video transmisija laparoskopskih operacija iz Klinike za
ginekologiju i akušerstvo KCV
Prezervacija fertiliteta kod karcinoma endometrijuma, grlića i jajnika
Prezervacija fertiliteta kod karcinoma dojke
Matične ćelije, selekcija najboljih embriona
i danas dostupne tehnike za krioprezervaciju
HPV vakcinacija
Naučni odbor
Doc. dr Aleksandra Trninić Pjević
Prof. dr Eliana Garalejić
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Srđan Đurđević
Doc. dr Artur Bjelica
Doc. dr Aljoša Mandić
Ass. dr Jelka Rajović
Organizacioni odbor
Prof. dr Vesna Kopitović
Ass. dr Stevan Milatović
Dr Goran Malenković
PR Jelena Jan
Mesto održavanja
Velika sala Skupštine AP Vojvodine
Klub poslanika Skupštine AP Vojvodine
Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCV
Datum i vreme održavanja
11. septembar
14:30 – 18:15
12. septembar
09:00 – 13:00
14:00 – 18:45
13. septembar
09:00 – 13:30
11. 09. 2014 ■ ČETVRTAK
12. 09. 2014 ■ PETAK
13. 09. 2014 ■ SUBOTA
13.00
15.50–16.10
III SESIJA [09.00–13.00]
15.40–16.00
VI SESIJA [09.00–10.40]
11.20–11.40
Klub poslanika Skupštine APV
Registracija učesnika simpozijuma
Koktel dobrodošlice uz Vojvođanske
tamburaše
Prof. dr Eliana Garalejić
LIVE surgery
MODERATORI U AMFITEATRU
I OPERACIONIM SALAMA:
Prezervacija fertiliteta i karcinom
dojke • HPV vakcinacija
Dr Michael Schenk (AUT)
Evaluacija ovarijalne rezerve –
primena u kliničkoj praksi
Prim. dr Luka Anđelić (SRB)
Maligni potencijal endometralnih
polipa
16.00–16.15 Diskusija
Prof. dr Andrija Golubović
Doc. dr Artur Bjelica
Dr Milan Milenković
14.00–14.30 Svečano otvaranje
16.10–16.30 Kafe pauza
Pozdravna reč predsednika
II SESIJA [16.30–18.15]
Pokrajinske vlade prof. dr Bojana
Pajtića
Klinički aspekti očuvanja fertiliteta
Pozdravna reč predsednika Skupštine
kod onkoloških pacijenata
AP Vojvodine Ištvana Pastora
MODERATORI:
Pozdravna reč prof. dr Vesne Kopitović
Doc. dr Aleksandra Trninić Pjević
Dr Dragan Budakov
Ass. dr Đorđe Ilić
Prof. dr Vesna Kopitović
Doc. dr Aleksandra Trninić Pjević
Video transmisija endoskopskih
operacija iz operacionih sala
Klinike za ginekologiju i akušerstvo
KC Vojvodine u salu Skupštine
AP Vojvodine
OPERATERI:
Dr Charles E. Miller (USA)
Dr Ceana Nezhat (USA)
Dr Resad Pašić (USA)
I SESIJA [14.30–16.00]
Dr Patrick Puttemans
Klinički aspekti očuvanja fertiliteta
kod onkoloških pacijenata
Dr Rastko Maglić
M O D E R AT O R I :
16.30–16.50
13.00–14.00 Ručak
Dr Resad Pašić (USA)
Klub poslanika Skupšine APV
Adneksalne mase i laparoskopija
IV SESIJA [14.00–16.15]
14.30–14.50
16.50–17.10
Ginekološka endoskopija
Uvodno predavanje
Prof. dr Vesna Kopitović (SRB)
Uloga subspecijaliste fertiliteta i
steriliteta u savetovanju onkoloških
pacijenata u očuvanju fertiliteta
Prof. dr Eda Vrtačnik Bokal (SLO)
Prof. dr Vesna Kopitović
Prof. dr Omer Devaja
Prof. dr Eda Vrtačnik Bokal
14.50–15.10
Doc. dr Aleksandra Trninić Pjević
(SRB)
Ovarijalna stimulacija kod onkoloških
pacijenata
Endometrioza i prezervacija fertiliteta
17.10–17.30
Dr Patrick Puttemans (BEL)
Novi pogled na ovarijalnu
karcinogenezu – uloga jajovoda i
transvaginalne laparoskopije
17.30–17.50
15.10–15.30
Dr Charles E. Miller (USA)
Prof. dr Omer Devaja (GBR)
Onkološki i obstetrički ishodi kod
pacijenata sa ginekološkim
malignitetom
Vantelesna oplodnja i karcinom
15.30–15.50
Prof. dr Sanja Stojanović (SRB)
Očuvanje fertiliteta kod onkoloških
pacijenata – uloga imidžinga
MODERATORI:
Prof. dr Eliana Garalejić
Dr Luka Anđelić
Dr Resad Pašić
14.00–14.20
V SESIJA [16.30–18.45]
Prezervacija fertiliteta kod
karcinoma endometrijuma i
karcinoma jajnika
MODERATORI:
Prim. dr Petar Novakvić
Prof dr Srđan Đurđević
Prof dr Aleksandar Stefanović
09.40–10.00
Prof. dr Srđan Đurđević (SRB)
Borderline ovarijalni karcinom
Ass. dr Stevan Milatović (SRB)
Prezervacija fertiliteta kod nosilaca
BRCA mutacije
17.10–17.30
Dr Lazar Nejković (SRB)
Početni karcinom endometrijuma
17.30–17.50
17.50–18.10
Dr Nikola Badžakov (MKD),
Laparoskopska trahelektomija
15.00–15.20
20.15 Svečana večera
Dr Nikola Pančevski (MKD)
Laparoskopska serklaža
Večera organizovana u restoranu
"Žal za mladost" - Novi Sad
15.20–15.40
Dr Rastko Maglić (SRB)
Histeroskopija i karcinom
09.20–09.40
16.50 – 17.10
14.20–14.40
14.40–15.00
Dr Milan Milenković (SWE)
Karcinom dojke kod mladih žena i
njegov uticaj na reproduktivnu
funkciju
Prof. dr Aleksandar Stefanović (SRB)
Epitelijalni ovarijalni karcinom
Dr Omer Devaja (GBR)
Cervikalni karcinom i prezervacija
fertiliteta
Dr Resad Pašić (USA)
Komplikacije laparoskopije
09.00–09.20
Prof. dr Andrija Golubović (SRB)
Prezervacija fertiliteta kod
pacijentkinja sa karcinomom dojke
16.30 – 16.50
Dr Ceana Nezhat (USA)
Laparoskopska histerektomija
17.50–18.15 Diskusija
Sopstveni prevoz – taksi
16.15–16.30 Kafe pauza
MODERATORI:
Ass. dr Jelka Rajović (SRB)
Radikalna vaginalna trahelektomija
18.10–18.30
Doc. dr Aljoša Mandić (SRB)
Radikalna abdominalna
trahelektomija
18.30–18.45 Diskusija
20.30
Večera organizovana u restoranu
"Vidikovac" - Ledinci
Sopstevni prevoz – taksi
10.00–10.20
Prof. dr Eda Vrtačnik Bokal (SLO)
HPV vakcinacija
10.20–10.40 Diskusija
Selekcija najviabilnijeg embriona:
„time lapse“ kultura versus biopsija
polarnog tela i Array CGH
11.40 – 12.00
Jelena Vukosavljević,
embriolog (SRB)
Mogućnosti krioprezervacije jajne
ćelije, embriona i krio banka
12.00–12.20
Dr Fancsovits Peter (HUN)
Krioprezervacija tkiva jajnika u
kliničkoj praksi – Iskustva
embriološke laboratorije
12.20–12.40
Dr Michael Schenk (AUT)
Vitrifikacija oocita: socijalna opcija
zamrzavanja
12.40–13.00
Dr Milan Milenković (SWE)
Uterina transplantacija
10.40–11.00 Kafe pauza
13.00–13.20
VII SESIJA [11.00–13.30]
Matične ćelije, najbolji embrioni i
danas dostupne tehnike za
krioprezervaciju
MODERATORI:
Prof. dr Miodrag Stojković
Dr Michael Schenk
Dr Irena Bujas
11.00–11.20
Prof. dr Miodrag Stojković (SRB)
In vitro modeli ljudskih bolesti
Lela Šurlan, embriolog (SRB)
Kriobiologija tkiva jajnika i testisa –
tehnološki izazovi i uspešnost krio
postupka
13.20–13.30 Diskusija
13.30 Zatvaranje Simpozijuma
14.00 Ručak
Klub poslanika Skupštine APV
Vojvođanski tamburaši
Poštovane kolege,
Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije
i onkofertiliteta
Pozivamo Vas da učestvujete na Simpozijumu
Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije i
onkofertiliteta.
Medicinski fakultet Novi Sad
Telefon: 021/425-509
E-mail: [email protected]
Kotizacija za lekare i biologe je 14.000,00 RSD, a za
specijalizante i medicinske sestre 5.000,00 RSD. Kotizacija
ukjučuje PDV. Uplaćuje se na žiro račun Medicinskog
fakulteta, broj 840-1633666-55 (poziv na broj 291500/17).
Kotizacija obuhvata edukativni materijal, pravo učešća
na svim zvaničnim i pratećim programima, koktel
dobrodošlice, kafe pauze, svečane večere i sertifikat o
učešću.
Smeštaj za učesnike Simpozijuma obezbeđen je u hotelima
“Centar” i “Park” u Novom Sadu.
Za sve informacije u vezi sa smeštajem i prevozom možete
se obratiti agenciji Novi ASTAKOS-Beograd, telefon/faks:
011/2450-253, 2430-625; e-mail: [email protected]
Simpozijum će biti održan od 11–13. septembra
2014. godine u Novom Sadu u organizaciji
Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a u saradnji
sa Udruženjem za ginekološku endoskopiju Srbije
(UGES), Udruženjem za humanu reprodukciju
Srbije i Udruženjem za ginekološku onkologiju
Srbije (UGOS).
Imajući u vidu da se radi o, zaista, novoj oblasti iz
domena ginekološke endoskopije, fertiliteta i
onkologije, a da je istvoremeno i
multidisciplinarna oblast, cilj nam je da učestvuju
kolege različitih polja interesovanja i specijalnosti.
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet,
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju
Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Srbija
PRIJAVE ZA SIMPOZIJUM
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
SIMPOZIJUM
Aktuelnosti iz
ginekološke
endoskopije i
onkofertiliteta
Predavači na ovom simpozijumu su poznata
imena iz SAD, Belgije, Švedske, Nemačke,
Engleske, Austrije, Slovenije, Mađarske,
Makedonije i Srbije.
Srdačno Vas pozdravljamo,
u nadi da ćete se odazvati našem pozivu na
usvajanje novih znanja i druženje.
Predsednica organizacionog odbora
Prof. dr Vesna Kopitović
Simpozijum je u postupku akreditacije kod
Zdravstvenog saveta Srbije
Novi Sad,11–13. s ep t emb a r 2014.
Download

Simpozijum - Medicinski fakultet