Листа овлашћених испитивача по JAR FCL 1 и JAR FCL 2
Важи од 30.04.2010. до 30.04.2013.
List of authorized examiners according to JAR-FCL 1 and JAR-FCL 2
Valid from 30.04.2010. to 30.04.2013.
Овлашћење за тип - Саобраћајна авијација
Type ratings- Airlines
Допуњено: 30.06.2010
Update: 30.06.2010
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
р/б
No.
Aдреса
Address
Исаковић Ненад
Isaković Nenad
1.
Битољска 30
11000 Београд
+381 64 569 77 79
[email protected]
Skype: nenad777
P.O.BOX 92, FLT OPS
343, Dubai, UAE.
+971505529685
[email protected]
Skype: nenad777
Шумахер Ото
Šumaher Oto
2.
Oтона Жупанчића 6/2
11070 Београд
[email protected]
Skype: otosumaher
9 Rhu Cross, #07-01 Costa
Rhu,Singapore 437436
+65-9145 9757
+65-6348 2614
[email protected]
Skype: otosumaher
Дрљача Војислав
Drljača Vojislav
3.
Поречка 3
11000 Београд
+381 63 190 89 60
[email protected]
Skype: drljaca777
Страна 1 од 14
23 Jln.Sempadan #01-04,
Singapore 457399
+65 96 700 150
+65 62464924
[email protected]
Skype: drljaca777
Ознака
Code
Права
Privileges
Важност
Validity
SRB/E/101
Skill Test Examiner
ТRE / B777
30.04.2013.
SRB/E/102
LPC Examiner
TRE / B777
ТRE / B747400
30.04.2011.
SRB/E/103
Skill Test Examiner
ТRE / А340
ТRE / А320
30.04.2013.
Page 1 of 14
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
р/б
No.
Address
Aдреса
Чоп Јован
Čop Jovan
4.
Гандијева 179/13,
11070 Нови Београд
+381 63 223 392
[email protected]
SRB/E/105
Gandijeva 179/13,
11070 Novi Beograd
+381 63 223 392
[email protected]
Николић Владимир
Nikolić Vladimir
5.
Димитрија Туцовића 133
31000 Ужице
+38164 822 87 13
[email protected]
Dimitrija Tucovića 133
31000 Užice
+38164/8228713
[email protected]
Пантин Зоран
Pantin Zoran
6.
Николе Добровића 6,
11000 Београд
+38163 358 782
[email protected]
Nikole Dobrovića 6,
11000 Beograd
+38163 358 782
[email protected]
Миладиновић Драган
Miladinović Dragan
Карађорђева 4/174
11080 Земун
+381 11 210 93 69
+381 64 124 66 81
7.
Karađorđeva 4/174
11080 Zemun
+381 11 210 93 69
+381 64 124 66 81
Симоновић Владан
Simonović Vladan
8.
Београдска 419, Сремчица
11000 Београд
+381 11 3546604
+381 65 868 72 77
[email protected]
Страна 2 од 14
Ознака
Code
Права
Важност
Privileges
Validity
Beogradska 419, Sremčica
11000 Beograd
+381 11 3546604
+381 65 868 72 77
[email protected]
LPC Examiner
30.04.2013.
SFE / B737 300-900
SRB/E/108
LPC Examiner
ТRE / B737 300-900
30.04.2011.
SRB/E/109
Skill Test Examiner
30.04.2013.
ТRE / B737 300-900
SRB/E/110
Skill Test Examiner
ТRE / АTR42/72
30.04.2011.
SRB/E/111
LPC Examiner
ТRE / ATR42/72
30.04.2011.
Page 2 of 14
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
р/б
No.
Address
Aдреса
Радојевић Братислав
Radojević Bratislav
9.
Пеђе Милосављевића 70
11000 Београд
+381 63 266 008
[email protected]
Peđe Milosavljevića 70
11000 Beograd
+381 63 266 008
[email protected]
Рогић Сретен
Rogić Sreten
10.
Панте Тутунџића 48
11000 Београд
+381 63 251 737
[email protected]
Pante Tutundžića 48
11000 Beograd
+381 63 251 737
[email protected]
Пијевац Предраг
Pijevac Predrag
11.
Добрачина 22
11000 Београд
+381 60 037 77 37
[email protected]
Dobračina 22
11000 Beograd
+381 60 037 77 37
[email protected]
Живановић Ненад
Živanović Nenad
12.
Бул Војводе Мишића 23
11000 Београд
+38164/2778330
[email protected]
The Springs 4, Street 4, Villa 4
PO Box 17295 Dubai,UAE
+971501305221
[email protected]
Дамјанов Златко
Damjanov Zlatko
13.
Синђелићева 5а 27
11000 Београд
+6597568571
[email protected]
20 Jalan Hajijah
Laguna Green #01-07
Singapore 468726
+6597568571
[email protected]
Ћосић Милан
Ćosić Milan
14.
Шилерова 21 е
11000 Београд
+381 63 396 669
[email protected]
Страна 3 од 14
Šilerova 21 e
11000 Beograd
+381 63 396 669
[email protected]
Ознака
Code
Права
Privileges
Важност
Validity
SRB/E/114
LPC Examiner
ТRE / B737 300-900
30.04.2011.
SRB/E/115
Skill Test Examiner
30.04.2013.
ТRE / B737 300-900
SRB/E/116
Skill Test Examiner
ТRE / B737 300-900
30.04.2011.
SRB/E/118
LPC Examiner
ТRE / A320
TRE / A340
30.04.2013.
SRB/E/119
Skill Test Examiner
ТRE / A320
30.04.2011.
SRB/E/122
LPC Examiner
ТRE / F70/100
30.04.2013.
Page 3 of 14
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
р/б
No.
Address
Aдреса
Рајковић Слободан
Rajković Slobodan
15.
Видиковачки Венац 13/18
11000 Београд
+38111/2336349
+ 381 63 836 23 17
[email protected]
Vidikovački Venac 13/18
11000 Beograd
+38111/2336349
+ 381 63 836 23 17
[email protected]
Ступар Драган
Stupar Dragan
16.
Омладинских бригада 146/32
11000 Београд
+38111/3016384
+381 35 233 17 60
[email protected]
Omladinskih brigada 146/32
11000 Beograd
+38111/3016384
+381 35 233 17 60
[email protected]
Чолић Зоран
Čolić Zoran
17.
М. Поповића 23
11000 Београд
+381 63 207 737
[email protected]
M. Popovića 23
11000 Beograd
+381 63 207 737
[email protected]
Крамзер Мирослав
Kramzer Miroslav
18.
Господска 21
11080 Земун
+6597371615
[email protected]
Gospodska21
11080 Zemun
+6597371615
[email protected]
Славуј Велибор
Slavuj Velibor
19.
Данила Лекића 35
11070 Београд
+381112275722
+38163241421
[email protected]
Danila Lekića 35
11070 Beograd
+38111227572
+38163241421
[email protected]
Ракић Зоран
Rakić Zoran
20.
Николаја Гогоља 42
11030 Београд
+381 63 272 960
[email protected]
Страна 4 од 14
Nikolaja Gogolja 42
11030 Beograd
+38111544823
[email protected]
Ознака
Code
Права
Важност
Privileges
Validity
SRB/E/127
Serbian licence
proficiency checks in
“International CG –
Aviogenex” only
30.04.2011.
ТRE
B737 100-200
SRB/E/128
Skill Test Examiner
ТRE
B737 300-900
30.04.2011.
SRB/E/130
Skill Test Examiner
ТRE
B737 300-900
30.04.2013.
SRB/E/131
LPC Examiner
TRE – B777
TRE – A320
30.04.2011.
SRB/E/133
LPC Examiner
ТRE
B737 300-900
30.04.2011.
SRB/E/134
LPC Examiner
ТRE
АTR42/72
30.04.2013.
Page 4 of 14
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
р/б
No.
Address
Aдреса
Којић Синиша
Kojić Siniša
21.
Косте Шокице 19
21000 Нови Сад
+381652777200
[email protected]
Koste Šokice 19
21000 Novi Sad
+381652777200
[email protected]
Војиновић Градимир
Vojinović Gradimir
22.
Петра Палавичинија 15
11000 Београд
+381 63 662 532
[email protected]
Petra Palavičinija 15
11000 Beograd
+381 63 662 532
[email protected]
Стојановић Ненад
Stojanović Nenad
23.
Вршачка б.б
11300 Смедерево
381 63 252 696
[email protected]
Vršačka b.b
11300 Smederevo
381 63 252 696
[email protected]
Шевић Зоран
Šević Zoran
24.
Станислава Сремчевића 13 а
11050 Београд
+381 63 323 019
[email protected]
Stanislava Sremčevića 13 a
11050 Beograd
+381 63 323 019
[email protected]
Jовановић Драган
Jovanović Dragan
25.
Нехруова 95
11070 Нови Београд
+38163209454
[email protected]
Nehruova 95
11070 Novi Beograd
+38163209454
[email protected]
Црнадак Борис
Crnadak Boris
26.
Милешевка 36а
11000, Београд
+381 63 273 864
[email protected]
Страна 5 од 14
Mileševka 36a
11000, Beograd
+381 63 273 864
[email protected]
Ознака
Code
Права
Важност
Privileges
Validity
SRB/E/135
LPC Examiner
TRE
B777
30.04.2011.
SRB/E/137
LPC Examiner
TRE
B737 300-900
30.04.2011.
SRB/E/138
LPC Examiner
TRE
B737 300-900
30.04.2011.
SRB/E/139
LPC Examiner
TRE
B737 300-900
30.04.2013
SRB/E/140
Revalidation proficiency
checks
“JAT Airways” only
30.04.2011
SFE(A) / B737 300-900
SRB/E/141
LPC Examiner
TRE
B737 300-900
30.04.2013
Page 5 of 14
Овлашћење за тип - Пословна авијација
Type ratings - Business aviation
Допуњено: 30.06.2010
Update: 30.06.2010
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
р/б
No.
Address
Aдреса
Стричевић Слободан
Stričević Slobodan
27.
Првомајска 28,
11080 Земун
+381 63 228 839
[email protected]
Prvomajska 28,
11080 Zemun
+381 63 228 839
[email protected]
Илић Александар
Ilić Aleksandar
28.
Зрмањска 1а
11000 Београд
+381 63 320 108
[email protected]
Zrmanjska 1a
11000 Београд
+381 63 320 108
[email protected]
Пајовић Иван
29.
Pajović Ivan
Душана Вукасовића 64,
Dušana Vukasovića 64,
11000 Београд
11000 Beograd
+381 63 372 587
+381 63 372 587
[email protected]
[email protected]
Поповић Миливој
Popović Milivoj
30.
Важност
Validity
SRB/E/201
Skill Test Examiner
ТRE - C500/550/560
TRE – C560XL/XLS
30.04.2013.
SRB/E/202
Skill Test Examiner
ТRE - C500/550/560
CRE - C525
30.04.2013.
SRB/E/206
LPC Examiner
30.04.2011.
ТRE - C500/550/560
TRE – C560XL/XLS
SRB/E/208
Narodnih heroja 27
Народних хероја 27
Serbian licence proficiency
checks
11070 Beograd
11070 Београд
in
“Pelikan
Airways“ only 30.04.2011.
+381 65 660 60 30
+38111/2136992
[email protected] [email protected]
ТRE C650
Живковић Миодраг
Živković Miodrag
31.
Ознака
Code
Права
Privileges
Струмичка 80
11050 Београд
+381 63 448848
[email protected]
Страна 6 од 14
Strumička 80
11050 Beograd
+381 63 448848
[email protected]
SRB/E/209
Skill Test Examiner
ТRE - C500/550/560
30.04.2013.
Page 6 of 14
Ристић Зоран
Ristić Zoran
32.
Џона Кенедија 6
11000 Београд
+381 64 88 16 400
[email protected]
Страна 7 од 14
Džona Kenedija 6
11000 Beograd
+381 64 88 16 400
[email protected]
SRB/E/207
Serbian licence
proficiency checks in
“Government AirService” of the Republic
of Serbia only
30.04.2011.
ТRE(A)
Learjet 20/30
Page 7 of 14
Општа авијација
General aviation
Допуњено: 30.06.2010
р/б
No.
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
Update: 30.06.2010
Address
Aдреса
Бакић Драган
Bakić Dragan
33.
Феликса Милекера 24,
26000 Вршац
+38164/1883417
[email protected]
Feliksa Milekera 24,
26000 Vršac
+38164/1883417
[email protected]
Бранков Борислав
Brankov Borislav
34.
Ђакова 2
26000 Вршац
+38165/2800860
[email protected]
Đakova 2
26000 Vršac
+38165/2800860
[email protected]
Новаковић Новак
Novaković Novak
35.
Антифашистичке борбе 53
Antifašističke borbe 53
11000 Beograd
11000 Београд
+381 63 356 829
+381 63 356 829
[email protected] [email protected]
Никола Ђуричко
Nikola Đuričko
36.
Станоја Главаша 19
11000 Београд
+38163/271890
[email protected]
Stanoja Glavaša 19
11000 Beograd
+38163/271890
[email protected]
Лукић Здравко
Lukić Zdravko
37.
Марка Орешковића 21
11000 Београд
+38163/259641
[email protected]
Страна 8 од 14
Marka Oreškovića 21
11000 Beograd
+38163/259641
[email protected]
Ознака
Code
Права
Privileges
Важност
Validity
SRB/E/301
Skill Test Examiner
FE (A)
CRE(A)
IRE(A)
FIE(A)
30.04.2013.
SRB/E/303
Skill Test Examiner
FE (A)
CRE(A)
IRE(A)
FIE(A)
30.04.2013.
SRB/E/304
Skill Test Examiner
FE PPL(A)
CRE (A) SEP (land)
30.04.2011.
SRB/E/305
Skill Test Examiner
FE (A)
CRE(A)
IRE (A)
30.04.2011.
SRB/E/306
Skill Test Examiner
FE PPL(A)
CRE (A) SEP (land)
30.04.2011.
Page 8 of 14
р/б
No.
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
Address
Aдреса
Димић Зоран
Dimić Zoran
38.
Витезoва Карађорђеве
звезде 4
11000 Београд
+38 163 244 883
[email protected]
Vitezova Karađorđeve
zvezde 4
11000 Beograd
+381 63 244 883
[email protected]
Вујовић Љубомир
Vujović Ljubomir
39.
Булевар Арсенија
Чарнојевића 207
11000 Београд
+38164/2088998
[email protected]
Bulevar Arsenija
Čarnojevića 207
11000 Beograd
+38164/2088998
[email protected]
Марјан Јелен
Marjan Jelen
40.
Карађорђевa 10/173
11080 Земун
+381 65 252 0465
[email protected]
Karađorđeva 10/173
11080 Zemun
+381 65 252 0465
[email protected]
Анжел Мирко
Anžel Mirko
Ознака
Code
Права
Privileges
Важност
Validity
SRB/E/307
Skill Test Examiner
FE PPL(A)
CRE (A) SEP (land)
30.04.2013.
SRB/E/309
Skill Test Examiner
CRE (A) SEP (land)
30.04.2011.
SRB/E/310
Serbian licence proficiency
checks on G2GL only
CRE(A)
30.04.2011.
SRB/E/312
Skill Test Examiner
41.
Владимира Поповића 22
11000 Београд
+38164/1239572
[email protected]
Страна 9 од 14
Vladimira Popovića 22
11000 Beograd
+38164/1239572
[email protected]
FE PPL(A)
CRE (A) SEP (land)
IRE(A)
FIE(A)
30.04.2013.
LPC Examiner
SFE(A) ATR 42/72
Page 9 of 14
р/б
No.
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
Address
Aдреса
Крзнарић Игор
Krznarić Igor
42.
Гандијева 73/37,
11070 Београд
+38164/1235259
[email protected]
Gandijeva 73/37,
11070 Beograd
+38164/1235259
[email protected]
Худомал Франц
Hudomal Franc
43.
Бул. Уметности 15/12
11000 Београд
+38163/7326938
[email protected]
Bul. Umetnosti 15/12
11000 Beograd
+38163/7326938
[email protected]
Виши Иштван
Viši Ištvan
44.
Браће Јерковића 85 ,
11000 Београд
+38163/462684
[email protected]
Страна 10 од 14
Braće Jerkovića 85 ,
11000 Beograd
+38163/462684
[email protected]
Ознака
Code
Права
Privileges
Важност
Validity
SRB/E/313
Skill Test Examiner
FE (A)
CRE(A)
IRE (A)
30.04.2013.
SRB/E/314
Skill Test Examiner
FE PPL(A)
CRE (A) SEP (land)
30.04.2011.
SRB/E/315
LPC Examiner
CRE(A)
30.04.2011.
Page 10 of 14
Хеликоптери
Helicopters
Допуњено: 30.06.2010
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first name
р/б
No.
Address
Aдреса
Главчић Слободан
Glavčić Slobodan
45.
Др.Агостина Нета 22,
11000 Београд
+38111/3181639
Dr.Agostina Neta 22,
11000 Beograd
+38111/3181639
Поповић Недељко
Popović Nedeljko
46.
Пролетерске
солидарности 19
11000 Београд
+38111/3117894
Булевар Зорана Ђинђића
41/53
11000 Београд
+38165/2902929
Bulevar Zorana Đinđića
41/53
11000 Beograd
+38165/2902929
Трнинић Ненад
Trninić
48.
Луке Војводића 17а
11000 Београд
+38111/2692811
Страна 11 од 14
Ознака
Code
Права
Privileges
Luke Vojvodića 17a
11000 Beograd
+38111/2692811
Важност
Validity
SRB/E/401
Skill Test Examiner
FE PPL(H)
FE CPL(H) IRE(H)
TRE(H) - Bell 206/206L
TRE(H) - AB 212/412
TRE(H) - SK 76
TRE(H) - SA341/342
FIE(H)
30.04.2013.
SRB/E/402
Skill Test Examiner
FE PPL(H)
FE CPL(H)
Proleterske solidarnosti 19
TRE(H)
- AB 212/412
11000 Beograd
TRE(H) - Bell 206/206L
+38111/3117894
TRE(H) - SA341/342
Крнета Горан
Krneta
47.
Update:30.06.2010
30.04.2013.
SRB/E/403
FE PPL(H)
FE CPL(H)
TRE(H) - SA341/342
TRE(H) – R22
TRE(H) – R44
FIE(H)
30.04.2010.
SRB/E/404
Skill Test Examiner
FE PPL(H)
FE CPL(H) IRE(H)
TRE(H) - AB 212/412
TRE(H) - Bell 206/206L
FIE(H)
30.04.2013.
Page 11 of 14
Име и презиме
испитивача
р/б
No.
49.
Address
Aдреса
Пролетерске
Солидарности 19/1
11000 Београд
+38164/8922544
[email protected]
Косић
Владан
Proleterske Solidarnosti
19/1
11000 Beograd
+38164/8922544
[email protected]
Лучић
Мирослав
50.
Илије Стојадиновића 24
11000 Београд
+38111/2316817
+38164/9901252
+38111/2696035
Ilije Stojadinovića 24
11000 Beograd
+38111/2316817
+38164/9901252
+38111/2696035
Антонић
Слободан
51.
Milana Raspopovića 8
11000 Београд
+38162/252094
Milana Raspopovića 8
11000 Beograd
+38162/252094
Јошић
Горан
52.
Гандијева 193/12
11000 Београд
+38164/8921353
[email protected]
Страна 12 од 14
Gandijeva 193/12
11000 Beograd
+38164/8921353
[email protected]
Ознака
Code
Права
Privileges
Важност
Validity
SRB/E/405
Skill Test Examiner
FE PPL(H)
FE CPL(H)
TRE(H) - SA341/342
FIE(H)
30.04.2013.
SRB/E/406
TRE(H) - Bell 206/206L 30.04.2010.
TRE(H) - SK 76
SRB/E/40
7
FE PPL(H)
FE CPL(H)
TRE(H) - SA341/342
FIE(H)
30.04.2010.
SRB/E/408
LPC Examiner
TRE(H)
SA341/342
R22
30.04.2013.
Page 12 of 14
Испитивачи ДЦВ
Examiners CAD
р/б
No.
Име и презиме испитивача
Examiner’s last and first
Aдреса
Address
Јовановић Љубиша
Jovanović Ljubiša
58.
Данила Лекића Шпанца
11000 Београд
+381603335506
[email protected]
Danila Lekića Španca
11000 Beograd
+381603335506
[email protected]
Годић Александар
Godić Aleksandar
59.
Ранка Тајсића 32
11000 Београд
+381 64 803 35 31
[email protected]
Ranka Tajsića 32
11000 Beograd
+381 64 803 35 31
[email protected]
Супић Милимир
Supić Milimir
60.
Првe пругe 13,
11080 Земун
+381 64 612 72 07
[email protected]
Prve pruge 13,
11080 Zemun
+381 64 612 72 07
[email protected]
Мишчевић Златко
Miščević Zlatko
61.
Пеђе Милосављевића 46
11000 Београд
+381 11 292 70 51
+381 63 88 505 38
[email protected]
Peđe Milosavljevića 46
11000 Beograd
+381 11 292 70 51
+381 63 88 505 38
[email protected]
Koвачевић Владимир
Kovačević Vladimir
62.
Улофа Палмеа 21,
11060 Београд
+ 381 61 22 134 69
[email protected]
Страна 13 од 14
Ulofa Palmea 21,
11060 Beograd
+ 381 61 22 134 69
[email protected]
Ознака
Code
Права
Важност
Privileges
Validity
SRB/E/104
Skill Test Examiner
ТRE
B737 / 300-900
30.04.2013.
SRB/E/806
Skill Test Examiner
FE (A)
CRE (A) SEP (land)
FIE (A)
30.04.2013.
SRB/E/801
Skill Test Examiner
ТRE - C500/550/560
30.04.2013.
SRB/E/800
Skill Test Examiner
ТRE
B737 / 300-900
C560XL/XLS
30.04.2013.
SRB/E/807
Skill Test Examiner
TRE(A)
ATR 42/72
30.04.2013.
Page 13 of 14
Наведени испитивачи би вршили испите за дозволе и овлашћења које издаје
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, а до нивоа дозволе и
овлашћења које поседују.
Генерални директор
мр Небојша Старчевић
Страна 14 од 14
Page 14 of 14
Download

Листа овлашћених испитивача