aby se podívali na naši školu snů… Při této
příleţitosti vznikl tento exkluzivní a jedinečný
rozhovor pro čtenáře naší „klíčenky“.
Včera touto dobou vrcholilo finále Zlatého
Ámose 2012. Michale, jsi králem učitelů
necelých 24 hodin. I když podobná otázka
od té doby již mnohokrát padla a mohu tě
ujistit z vlastní zkušenosti, že ještě
mnohokrát padne, přesto ji položím: Jaké
zažíváš nyní pocity, co se Ti honí hlavou?
Zlatý Ámos – nejoblíbenější učitel České
republiky je ze Zlína a učí výpočetní techniku na
tamějším gymnáziu. Než vyhrál, musel projít
poměrně náročným sítem. Do soutěže jej
přihlásili jeho studenti. Do přihlášky mimo jiné
napsali: „Michal Mikláš je v kruzích žáků a
absolventů naší školy asi takovým pojmem jako
Chuck Norris (Chuck Norris umí prásknout
lítacími dveřmi; Chuck Norris umí porazit
betonovou zeď v tenise atd.). Jenom MM umí
psát binárním kódem s dvojkou. Jenom MM
odpoví na telefonní hovor ještě předtím, než ho
přijme. A takto bychom mohli pokračovat
donekonečna. Jeho lidské hodnoty jsou ale
stejně výjimečné jako hodnoty pedagogické.
Jeho výuka je plná vtipu, zábavných historek,
úsměvných přirovnání atd. Zároveň však MM
dokáže tyto dvě složky (výuka a zábava)
přirozeně a striktně oddělit, a být tak
spravedlivý v hodnocení i přístupu k žákům.
Nikdy nás nenapadlo neodevzdat úkol, když
"Mikláš je přece v pohodě". Poté proběhlo
regionální kolo ve Zlíně, semifinále na
ministerstvu školství a 23. března finále
v kongresovém sále hotelu Olšanka. Michal
Mikláš svojí skromností ale zároveň obrovským
smyslem pro humor a odevzdaností své práci
porotě
prokázal,
že
je
důstojným
reprezentantem všech oblíbených učitelů naší
země.
Finalisté soutěţe Zlatý Ámos ve svém nabitém
finálovém programu navštívili také Open Gate,
Mám z toho obrovskou radost. Především kvůli
mým studentům a rodině. Tato soutěž přinesla
mnoha lidem radost a přiznám se, že jsem ji
zprvu podcenil, ale už po vítězství mých
studentů v regionálním kole se naplno ukázal
její pozitivní potenciál. Jediné, co mne na
soutěži opravdu mrzelo byl smutek těch, kteří
nepostoupili nebo nevyhráli ve finále. Všichni
byli letos opravdu báječní a udělali pro soutěž
opravdu hodně. Ale právě oni - účastníci
letošního ročníku - jsou Zlatými Ámosy pro své
děti jednou pro vždy. Celá ta soutěž byla pro ně
odměnou - když viděli, jak se za ně děti
postavily a snažily se udělat maximum pro
vítězství..
Jsi
nyní
na
rok
„reprezentantem“
oblíbených a skvělých učitelů celé České
republiky. Co uděláš pro to, abys je na
veřejnosti dobře reprezentoval a posílil tak
prestiž našeho krásného povolání?
vděčíš za to, že jsi tam, kde jsi, že jsi Zlatým
Ámosem?
V první řadě samozřejmě mým studentům a
také mé rodině. Díky obrovské mnohaleté
podpoře mé práce mou manželkou jsem v naší
škole mohl najít čas na realizaci nových
seminářů z informatiky a počítačové grafiky. Ty
byly jedním ze zásadních důvodů mé
nominace.
Jaký by tedy měl být ideální učitel – řekni 4
vlastnosti, které by měl splňovat.
To ukáže až ten následující rok. Prozatím mám
jen malou představu o tom, co mě - jako
Zlatého Ámose - čeká. Budu se snažit co
nejvíce mluvit o tom, co jsem ve škole a v této
soutěži zažil pozitivního. A že toho nebylo málo
:) Udělám maximum proto, aby Zlatý Ámos
pomohl jakýmkoliv způsobem naší škole a
žákům u nás. Rád bych řekl, že pomohu i
současné nepříliš veselé situaci ve školství, ale
na to bych musel být - spíše než učitelem Ámosem politikem :)
Co bys vyřídil všem těm báječným učitelům,
které reprezentuješ?
Ať se snaží ve školství vydržet a udělat pro své
studenty maximum. To, že vám studenti
poděkují, že jste je něco naučili, je k
nezaplacení a mnoho z nich si bude své učitele
připomínat celý život.
To že Tě v soutěži podporovali žáci, bylo
zjevné, vždyť také oni tě do ní přihlásili.
Jaká byla ale podpora tvých kolegů a
vedení?
Mnoho kolegů mi přicházelo v průběhu soutěže
blahopřát k postupu do dalšího kola a drželi mi
palce v průběhu celé soutěže. Bylo to opravdu
moc milé a člověka to motivovalo do dalších
“bojů”. Krásné bylo přivítání první den ve škole
po finále, kdy paní ředitelka vyzdvihla studenty
se mnou v rozhlase a poděkovala za
reprezentaci v soutěži. O velké přestávce mě v
naší studovně čekali všichni kolegové a za
velkého potlesku mi předali obrovský 12kilový
marcipánový dort s korunou a logem soutěže
Zlatý Ámos. Společně jsme jej snědli - byl
opravdu vynikající :)
Poznal jsem v tobě skromného kluka už
v regionálním kole ve Zlíně. Podle mě by
takový Zlatý Ámos – reprezentant těch
nejoblíbenějších učitelů měl být. Komu
Podle mě především ty, které zazněly v mé
finálové volné disciplíně. Takže: měli by být do
učení nadšení, měli by mít smysl pro humor,
musí disponovat dobrými znalostmi ve svém
oboru a měli by mít svou práci opravdu rádi.
V den konání finále podal demisi ministr
školství. Možná je to symbolické, že právě
v tento den: Král zemřel, ať žije král…. Jaký
by měl být podle tebe ministr školství?
Já si myslím, že by to měl být především
odborník na danou problematiku a mělo by mu
na školství opravdu záležet. Bylo by dobré,
kdyby komunikoval jak se svými (nezávislými)
poradci, tak zástupci škol, aby se dařilo hledat
reálná a rozumná řešení problémů ve školství a
cesty k jeho zlepšení.
Jak by měla vypadat ideální škola?
Měla by být plná snaživých žáků a kvalitních
učitelů. No, a samozřejmě obsahovat kvalitní
zázemí pro výuku.
Máme za sebou prohlídku areálu Open Gate.
Jak se Ti naše škola líbí? A co říkáš ze
svého odborného pohledu na IT vybavení?
Open Gate je zajímavé místo. Zázemí máte
opravdu hezké, ale upřímně mě mrzí, že jsem
neviděl školu za plného provozu. Člověk by
viděl atmosféru, mohl nakouknout do tříd a
udělat si komplexnější obrázek o tom, jak škola
funguje. Po prohlídce lze říci, že škola je hezká,
ale moc by mne lákalo spíše setkání s životem
v ní. IT vybavení jsem viděl pouze na základní
škole a hodnotím rozhodně kladně to, že mají
žáci k dispozici tablety - je to hezká kontaktní
věc.
Co bys vyřídil čtenářům „klíčenky“?
Ať si užívají každého dne ve škole a snaží se
využit celý její potenciál (bazén, koně, fitness,
diskuse s kantory,...). Studium rychle uteče, ale
vzpomínky a zážitky zůstanou. Tak ať stojí za
to! :)
Michale, díky za rozhovor, užij si už za malou chvíli slavnostní korunovaci na Kantorském
bále a užij si naplno následující dny se svými žáky, kolegy a se svojí rodinou. Ať žije Zlatý
Ámos…
Na závěr tohoto rozhovoru, ve kterém zazněla inspirativní slova
Zlatého Ámose 2012 Michala Mikláše, bych vyjádřil přání, aby
v naší škole učili takoví učitelé, kteří budou právě pro své žáky
vždy těmi stoprocentně nejoblíbenějšími. Kéţ by to tak platilo ve
všech školách na celém světě. Milí kolegové, to je velká výzva, co
říkáte? 
(jl)
Ke slavnostní korunovaci Zlatého Ámose došlo v od nás nedalekém zámku Berchtold při
Kantorském bále v sobotu 24. března večer. O zábavu na plese se postarala mj. také kapela, ve
které po celý večer úţasně zpívala naše paní učitelka Veronika Čechová.
Veroniko, jak ses dostala ke zpívání při
takové významné příležitosti?
Byla to šťastná souhra náhod. Jirka Luka
shodou okolností hledal kapelu na Kantorský
bál a slovo dalo slovo, naše kapela s radostí
přijala tuto nabídku.
Znáš anketu Zlatý Ámos již z dřívějška?
Znám. Jako studentka kolínského gymnázia
jsem se této soutěže dokonce sama
zúčastnila, když jsem tehdy společně
s dalšími spolužáky doprovázela našeho
třídního profesora. Postoupili jsme až do
finále!
společnost se zde sešla, jak se naši učitelé
dokáží bavit a jací jsou výborní tanečníci.
Nevybavuji si, že by parket na chvilku zůstal
prázdný.
Jak ses bavila ty? Jak sis zazpívala?
Vše se přímou úměrou odvíjí právě od toho,
jak se baví publikum. Večer byl naprosto
vydařený, prostředí zámečku Berchtold moc
příjemné a tudíž podmínky pro naše
vystoupení ideální. Chtěla bych tímto moc
poděkovat za tuto příležitost.
Co jsi říkala na osobu nového Zlatého
Ámose pana Michala Mikláše?
Pan Mikláš na mě působil velice mile,
skromně. Nepochybuji o tom, že tento titul
získal oprávněně.
Jak se učitelé na Kantorském bálu bavili?
Téměř každý víkend s kapelou hrajeme na
nějakém plese. Publikum je pokaždé jiné. Co
se ale týče učitelů na Kantorském bále, byli
jsme v naprostém úžasu, jaká skvělá
Díky za rozhovor… (jl)
they had to be careful not lose their lunch or a
drink on the way each day to a monkey.
So we are back from India and what a trip it
was! Students were engaged in a number of
different challenges. From building concrete
steps, a computer lab, sanitation facilities and
a house in the villages. To dealing with
extreme weather conditions in the form of
overpowering heat and humidity, the culture
shock, as well as being in two different worlds
in one country.
The first village was in Matheran, a 4 hour trip
into the jungle from Mumbai, students were
there for 3 days and not only did they work
hard
but
The second village close to Patalaganga, was
in real need of basic sanitiation facilities.
“When the going gets tough, the tough get
going“ and our students were a prime example
of this. Working in temperatures as high 45C
they toiled with the elements, drinking litres of
water, to make sure the job got done.
The third distinct part of our trip was time
spent in the Dhirubhai Ambani International
School. Our students attended classes,
presented an assembly to 1400 people and
learnt the ways of their school. Spending time
in host families the students saw a different
slice of Indian life from the one experienced in
the villages.
This trip was filled with contrasts, hard cultural
lessons, contradictions and at times feelings
of frustration. Moreover adulation, satisfaction,
hope and faith in the future are things we will
all take home with us. It will take all involved
some time to unpack and reflect upon the
sentiments expressed and felt during our stay
in India. At this time however, the
overwhelming feeling is that the experience
was one in a lifetime.
Please go to the Open Gate website for daliy
video blogs in both Czech and English to get
an uncut version of the intial reactions to our
experiences.
We have to say a resounding thank you to all
of you who supported us. The good work will
continue in India and this is the start of a
beautiful relationship. Without you, the
parents, we wouldn’t have been able to help.
So again – thank you and namaste.
Rupert Marks – IB Coordinator
Velikonoční-
společenského
ani
rodinného
charakteru.
období
Mnohde také lidé oblékli tmavé oblečení na
předchází
znamení pokání. Půst trvá čtyřicet dní před
období postní.
Velikonocemi, nepočítáme však k němu neděle.
Půst je pova-
Ty mají zvláštní postavení, vztahují se k nim
ţován za vel-
různé zvyky či jezení specifických pokrmů. Kaţdá
mi důleţitou etapu křesťanského roku. Člověk by
z nich má také svůj lidový název. První postní
jej měl vyuţít k přípravě na nadcházející svátky.
neděle se jmenuje černá, pak následuje praţná,
Nejen pro lidi věřící je toto období příleţitostí
kýchavá, druţebná, smrtná a květná. Půst však
k zastavení a reflexi uplynulého údobí, příleţitostí
není
zamyslet se nad způsobem svého jednání
Najdeme jej i v jiných kulturách. Lidé si dobře
v minulosti s odkazem na budoucnost. Dříve se
uvědomovali potřebu očisty organizmu po zimě a
lidé během tohoto času opravdu postili. Čtyřicet
půst tak měl význam i pro lidské zdraví. Tuto
dní před Velikonocemi se účastnili rozpustilé
dimenzi půstu lidé znovu objevili v dnešních
masopustní oslavy s muzikou,
zabíjačkou a
dnech a časopisy plní nejrůznější návody na to,
maškarním rejem. O půlnoci před popeleční
jak tělu odlehčit po období s menším přísunem
středou „pohřbili basu“ jako symbol veselí. Během
vitamínů a ţivin. (hv)
mu
postu
se
totiţ
nekonaly
ţádné
spojován
pouze
s křesťanskou
tradicí.
oslavy
Velikonoce či pascha
na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc
jsou
březen či duben. Slovanský název svátku,
nejvýznamnější
křesťanský
svátek,
Velikonoce, poukazuje na "velkou noc", v níţ byl
který
oslavou
Kristus vzkříšen. Nejstarším svědectvím o slavení
zmrtvýchvstání Jeţíše
křesťanských Velikonoc můţe být zmínka v
Krista. K tomu podle
listech apoštola Pavla (kolem roku 50). Lidové
křesťanské víry došlo třetího dne po jeho
zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně
ukřiţování. Kristovo ukřiţování se událo kolem
místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských
roku 30 či 33 v blízkosti významného ţidovského
Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto
svátku pesach, který je památkou vysvobození
tradice původ v pohanských oslavách příchodu
Izraelitů Mojţíšem z egyptského otroctví. V
jara.
je
západní křesťanské tradici Velikonoce připadají
Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý
včetně).
den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle
zkomolením
Český
přívlastek
původního
zelený
vznikl
německého
názvu
Greindonnerstag
(lkavý
čtvrtek)
na
farních
kostelech
jako
připomínka
poslední
Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Večerní mše
Jeţíšovy večeře. Zvony „odlétají do Říma“.
(missa
vespertina
Zapovězený zvuk zvonů a zvonků je nahrazen
in cena Domini) se
dřevěnými klepači nebo řehtačkami. Na zelený
slaví
čtvrtek se pije zelené pivo.
ve
všech
Pranostiky

Je-li Zelený

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
V křesťanském kalendáři je Velký pátek pátkem
mezi nimi například Austrálie, Brazílie, Kanada,
před Velikonocemi. Tento den je připomínkou
Německo a Spojené království.
smrti Jeţíše Krista na kříţi. Asi čtyřicet států
uznává Velký pátek jako den pracovního klidu,
Pranostiky

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!

Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

Velký pátek deštivý - dělá rok ţíznivý.

Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.

Kdyţ na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Tereza P. (5.třída)
Tak jako u předchozích dní má název „bílá“ svůj
s varhanami při slavnostním zpěvu Gloria. Mezi
význam. Na Bílou sobotu jsou tradičně křtěni
nejčastější zvyky spojené s Velkým pátkem a
dospělí
bílé
Bílou sobotou byl zákaz práce na poli či zahradě.
oblečení nebo symbolickou část oděvu, kterou
Lidé věřili, ţe by rušili Krista spočívajícího
nosí po celý týden. Bílá sobota je dnem klidu a
v hrobě. Snad právě připomínka pohřbeného
očekávání. Teprve večer se koná mše, během níţ
Jeţíše vzbuzovala v lidech víru, ţe se během
se jiţ předjímají události vzkříšení. „Vracejí se
Velkého pátku otevírají cesty k pokladům.
lidé.
Novokřtěnci
pak
oblékají
zvony“ a během mše se znovu rozezní spolu
Vyvrcholením křesťanských Velikonoc je svátek
ţádné
vzkříšení.
a
Velikonoce zdaleka nekončí. Velikonoční doba se
slavnostního oběda, který uţ není omezen
totiţ počítá celých čtyřicet dní od velikonoční
ţádnými
neděle.
Kromě
nařízeními
návštěvy
ani
bohosluţby
zvyky
jako
jídla
předchozích dní, se k tomuto svátku nevztahují
zvláštní
zvyky.
Tímto
dnem
však
Velikonoční
pondělí
kraslicích objevují. Zatímco barvení vajec je
nemá
z hlediska
činností, které se povětšinou věnují ţeny a dívky,
církevních
Velikonoc
muţi si přijdou na své při pletení pomlázky a
ţádný význam. Tento
následné koledě. Té se krajově říká také
den
spojen
pomlázka, šmigrust nebo mrskačka. Nejde však o
pohanskými
ţádný projev násilí vůči ţenám, jak se někdy zdá
je
však
s mnoha
tradicemi,
se
cizincům podivujícím se této zvláštní české
váţou ještě k předkřes-
tradici. A aby ţeny daly najevo, ţe si to
ťanské době. Hlavním
uvědomují, obdarovávají koledníky vajíčkem či
symbolem
lidových
jinými dobrotami. Pomlázka upletená z mladých
Velikonoc je vejce. To je spojováno se zárodkem
proutků vrby má totiţ mrskáním přenést něco ze
ţivota. Lidé odpradávna věřili v ţivotadárnou sílu
svého ţivota a
obsaţenou ve vejci. Vajíčka dávali svým mrtvým
zdraví
do
Pro
vyplácené ţeny.
zdůraznění symboliky ţivota byla vejce často
Prý pak bude
zdobena a barvena. Do dnešní doby se dochoval
zdravá, mrštná
zvyk barvit kraslice nejrůznějšími technikami od
a práce jí půjde
vyškrabávání vzoru aţ po batikování pomocí
od ruky. V některých oblastech se ale místo
rozehřátého vosku. Málokdo však uţ dnes zná
klasické pomlázky můţeme setkat s poléváním
význam jednotlivých barev a symbolů, které se na
vodou, které má stejný význam. (hv)
hrobů
jiţ
naši
pravěcí
které
předkové.
do
Dne 17. února
Babický drak, které vítání občánků organizovalo.
v divadle Open
Někteří ţáci ze 4. a 5. třídy Open Gate měli
Gate proběhlo
připravený dopro-
vítání občánků.
vodný
Zúčastnilo
Zazpívali
se
program.
několik
ho dost rodičů
písniček a básni-
s malými dětmi.
ček.
Nakonec
Na začátku promluvila paní místostarostka Hana
rodiče dětí dostali
Hušová a paní Martina Kloubová ze sdruţení
pamětní list a pár drobností. Adéla J. (4. třída)
Dne 31. března se tradičně
záměrem rozvíjet čtenářství u
knihovny jiţ několik let noční
koná Noc s Andersenem. Se
dětí a mladé generace pořádají
dobrodruţství v knihovně. My
jsme z organizačních důvodů
knihovnicí
přesunuli tuto akci o den dříve.
Dokonce jsme spatřili i vílu
Noci
knihovny.
s Andersenem
se
paní
Juchovou.
Nejprve
ve
spacáku
jsme
jsme
vyslechli úryvek z knihy Slon a
mravenec Daisy Mrázkové a
kreslili jsme k textu ilustrace.
Ty jsou vystaveny v knihovně.
Někteří z nás dostali příleţitost
poslouchali pohádku na dobrou
noc. Studenti nám aţ do usnutí
účastnilo více neţ 50 dětí.
četli z Malého prince. Třeba se
V půl šesté jsme se společně
pak některým o něm zdálo.
přesunuli do knihovny, kam
Krásně jsme se vyspali. Jak
jsme si přestěhovali spacáky,
také jinak mezi tolika knihami?
polštářky, plyšáky a ostatní
Ráno
jsme
si
sbalili
věci,
nezbytné věci. Po přivítání a
promluvit o své oblíbené knize
dostali pamětní list a obrázky a
několika
organizačních
a navnadit tak ostatní, aby si ji
po bohaté snídani jsme usedli
informacích jsme se odebrali
přečetli. Poté jsme se rozdělili
ve třídách k ranní oáze. Za
na večeři. Byli jsme uţ hladoví
do skupin napříč všemi třídami
krásný a obohacující program
a kuřátko nám chutnalo. Po
a
večeři začal program, který pro
sekundána
pod
vedením
stanoviště
jsme
„svého“
obcházeli
s různými
úkoly.
Museli jsme například projevit
znalost
vých
některých
postav,
ilustrací,
zahráli
pohádko-
spisovatelů,
i
patří všem organizátorům a
úryvky z pohádek. Po krátkém
především sekundánům velký
nás připravili studenti sekundy
povídání
dík. Uţ teď se těšíme na příště.
spolu s paní Charvátovou a
k večerní hygieně a uţ vleţe
jsme
jsme
se
si
odebrali
(hv)
V úterý 6. března se konala Morning Oasis
Assembly, kterou organizovali prvňáci. Všichni se
na ni těšili a uţ u vstupu do školy říkali, ţe se
nemohou dočkat. Pan Luka mluvil o delfínici
Winter, kterou jsme jako škola podpořili. Pustil
nám video, kde nám kamarádi z Afriky
česky děkovali, ţe jsme
popsali, co se naučili v prvním pololetí. Kaţdý
jim
rámci
měsíc se učili s jednou večerníčkovou postavou.
projektu Adopce na dálku.
Například s Hurvínkem a Spejblem četli komiks.
Prvňáci zahájili assembly
Pak přišlo divadlo s Bobem a Bobkem. Vtipné
tím,
pomohli
ţe
písničku
v
nám
zazpívali
bylo, ţe dětem pustili omylem jiné video. Prvňáci
o
dvanácti
to nevzdali a opakovali, co viděli na plátně.
měsících. Potom od svých
Ţáci ze základní školy, ale i gymnázia, recitovali
třídních
svou báseň, kterou přednesli na recitační soutěţi
učitelů
dostali
certifikáty, aby mohli psát
minulý týden v Open Gate.
perem. Do té doby psali
Program zakončil pan Luka svým proslovem a
tuţkou. Dva ţáci nám
čokotradicí.
Jáchym D. (4. třída)
oba z 1.B. Byli to jediní zástupci
nulté kategorie a svého úkolu
se zhostili velmi dobře.
Ostatní recitátoři se dělili do čtyř
kategorií.
Z první
kategorie
postoupila do krajského kola
Beata Laurová (3. třída) ze ZŠ
V divadle OPEN GATE se dne
7.3.2012 konalo oblastní kolo
recitační soutěţe.
Tomu předcházelo kolo školní,
které se uskutečnilo 27. a 28.
února 2012 taktéţ v divadle
OG.
Měli
jsme
moţnost
vyslechnout texty poetické i
prozaické od autorů českých i
zahraničních. Oblastního kola
se zúčastnili dokonce i naši
nejmenší – Viktorka Babická
s básní Pět Ježibab (Pavel Šrut)
a Jakub Hošťálek s básní První
pohádka (František Hrubín) –
Velké Popovice s básní od I. M.
Váňa
(sekunda)
z Gymnázia
Františky
Open Gate s texty Sapphique
Marta, ocenění také získala
(C. Fisher) a J. L. Racek (R.
Jirouse
Ptala
se
Kateřina Čermáková (3. třída)
ze ZŠ Kamenice za báseň J.
Ţáčka
Popelka.
Z druhé
kategorie postoupila Františka
Vosátková (5. třída) ze ZŠ
Open Gate s básní J. Skácela
Uspávanka se starými domy a
Tatiana Zvolská (5. třída) ze ZŠ
Úvaly s básní Ptala se Františky
třetí
kategorie
na postup nominováni Narek
Vardaryan (8. třída) ze ZŠ
Strančice s básněmi Odněkud
někam (I. Wernisch) a Kdybych
měl velikej hever (J. Dědeček) a
nakonec
Karin
Paštiková
s textem M. Ebena O balonu a
básní Začarovaný telefon (E.
Kästner). Všem zúčastněným
Marta (I. M Jirous).
Ze
Bach). V poslední kategorii byli
postoupil
pouze jeden student a to Jan
patří velké ocenění a porotcům
srdečné díky.
(td)
Dnešní slunečnou
Cestou z muzea jsme se zastavili v kostele Panny
sobotu
se
Marie Sněţné a řekli si něco o jeho historii. Odtud
sešli před Muzeem
jsme jiţ spěchali do divadla Minor, kde nás čekalo
hlavního
hudební představení Kocourkov. Představení se
jsme
města
Prahy na Florenci.
nedá moc vyprávět, jeho hlavním poselstvím ale
Prohlédli jsme si
bylo: „poslouchejte hudbu a buďte tvořiví (crazy
expozici pravěk a středověk. V pravěku jsme
:-))“. Po představení jsme se sešli s našimi rodiči
vyplňovali pracovní list. Poté jsme si dali v místní
před Novoměstskou radnicí. Společně strávený
kavárně svačinu. Pak jsme se vypravili na 3D
slunečný den v Praze byl další příjemnou akcí, při
průlet Langweilovým modelem a následně jsme
které jsme se bavili a mnohé se i dozvěděli.
(jl)
také viděli ten skutečný...
Ţáci 1.B v břez-
řidičem. Trénovali jsme správnou chůzi po silnici,
nu vyrazili do
u níţ není chodník, ale i pravidla, jak chodit a
školy na kolo-
chovat se na chodníku. No a poté přijely i naše
běţkách.
Bylo
koloběţky, tudíţ naši silnici zaplavila řada aut. A
to moc prima,
to uţ byl „zmatek“. Chvíli nám trvalo, neţ jsme
ale
začali respektovat i pravidla vozidel, ale i chodců.
nečekejte
„legrácky“!
Zdárně jsme
však vše zvládli a
teď, kdyţ
My jsme si totiţ zahráli na chodce a vozidla,
nás potkáte na silnici či na chodníku, určitě se
vyzkoušeli jsme si, jaké to je být chodcem, ale i
budeme vţdy bezpečně a ohleduplně chovat.
(jv)
Dnes jsme ve druhé třídě vítali jaro. Dle
slovanského zvyku jsme si vyrobili Moranu ze
sena, slámy a látek, symbol zimy a smrti, která
předává vládu jaru. Babiznu jsme vyzdobili a vzali
ji k našemu rybníčku na návsi, kde jsme ji rituálně
zahnali a rozloučili se tak se zimou. Jaro jsme pak
přivítali klasickou hrou – kuličkami.
(jhl)
nádraţí se naše 5. třída vydala nejdříve do
Luxoru. Potom jsme se vydali na procházku po
Praze směrem k Státní opeře. Zastavili jsme se
na oběd, přešli jsme na Václavák a byli jsme u
opery. Tam jsme si odloţili věci do šatny a
posadili jsme se na místo. Představení začalo.
Všem se moc líbilo, i kdyţ bylo velmi těţké na
chápání. Po představení jsme šli opět na nádraţí.
V úterý 20. března se ţáci 3., 4. a 5. třídy sešli v 8
Z říčanského
nádraţí
hodin v Říčanech na nádraţí. Rozdělili jsme se
autobus. Celý den jsme si všichni uţili.
na třídy, nastoupili jsme do vlaku a vyjeli. Na
nás
do
školy
dovezl
Karolína H. (5. třída)
During the month of March in the first class we learned about the four important numbers: 155, 158, 150
and 112. We would now like to share some of our BASIC safety tips so you too can be safe.
150-Fire department where the "0" means water.
1) Look to see if there is smoke coming under the door.
2) Touch the door handle. If it's hot don't open the door. Call 150. Don't hide. If there is
smoke, cover your mouth and nose with a wet cloth and stay low on the ground.
3) If the door is not hot, open the door slowly to make sure it's ok to come out.
If it’s ok, go outside to your designated meeting point. It's always important for
your family to know where to find you.
4) Stop, Drop and Roll: - If your clothes catch fire, you need to Stop, Drop to
the ground and, while covering your face, Roll around until the fire is out.
5) Watch the fire safety video at
http://www.youtube.com/watch?v=JJlSJokQE4g
158-Police where "8" is handcuffs
1) Stranger Danger- Don't talk to strangers, don't take anything from strangers and don't go anywhere with
strangers.
2) If you feel scared.
3 ) If you see/saw something bad happening, like a thief or someone hurting another person.
4) Don't keep bad secrets.
155-Ambulance where "5" is a wheelchair
1) Know the difference between a little accident and big
accident.
2) Big accident: when someone can't move, has trouble
breathing, not responsive, a lot of blood, chest pain or
choking – call 155.
3) Small accident: a little bit of blood, can move, talk – call an adult.
112- Is the number we can call for all emergencies and if you can't speak Czech.
To learn more about how to be safe, please visit http://www.mychildsafety.net/index.html
We in the first class hope these tips can help you during an emergency. Take some time to discuss your
fire route and make sure your child knows how to use a land phone and your cell phone so they can call for
help. We are never too young to learn.
Let’s all help each other to be safe. (rs)
Erik
Vrkoč
je
hráčem
nahrávky) nasbíral celkem 18 bodů a stal se
hokejového muţstva HC
nejuţitečnějším hráčem týmu.
Vodní Lvi Benešov, které
Za zmínku také stojí celková statistika Erika. V
v
2011/2012
této sezóně ve 48 utkáních se Erikovi podařilo dát
vyhrálo Krajskou soutěţ 4.
82 gólů a 25 nahrávek, do kanadského bodování
tříd. Postupně benešovští
si v této sezóně připsal 102 bodů.
elévové porazili týmy TJ
Vedle bodů do statistik kanadského bodování
SC
pobral
sezóně
Kolín
,,A",
HC
Příbram, SK Černošice,
Erik
v
této
sezóně
také
několik
individuálních ocenění, mezi které patří ocenění
Spartak Vlašim, HC Poděbrady a remizovali
nejrychlejšího
bruslaře
na
silně
obsazeném
pouze s týmem TJ SC Kolín ,,B". Benešovští v 7
Vánočním turnaji v Příbrami, dále získání ocenění
zápasech nastříleli soupeřům 43 branek, kdyţ jich
pro nejlepšího střelce turnaje v Benešově, kde
12 obdrţeli.
Erik přestřílel stejně staré chlapce ze Sparty,
Erik byl v této sezóně zvolen kapitánem týmu a
Letňan a Kolína.
tohoto úkolu se zhostil se ctí, v 7 utkáních krajské
Jeho výkonů si také všimli trenéři mladších ţáků,
ţákovské ligy nastřílel soupeřům 12 branek a na
kteří ho pozvali na turnaj v Táboře, kde Erik
6 jich nahrál, v kanadském bodování (góly +
sehrál se staršími chlapci 3 utkání a kde v jednom
utkání byl vyhlášen jako ,,nejlepší hráč utkání"
Věříme, ţe těmito výsledky Erik přispěl k dobré
benešovského týmu.
reprezentaci Open Gate i na jiném neţ na
školním kolbišti.
Radek Vrkoč
V posledním filmovém klubu, který se konal dne
hrdiny, protoţe je slabý a nedokáţe zabíjet draky
9. března, byl na
jako ostatní Vikingové. Své slabiny se snaţí
programu film na
kompenzovat různými technickými vynálezy, které
přání. Mohli jsme
však přinášejí více škody neţ uţitku. Jednou
hlasovat
zasáhne draka, nedokáţe jej ale zabít a místo
prostřednictvím
toho jej osvobodí a spřátelí se s ním. Díky tomu
webové stránky a
pozná dračí slabiny. Kdyţ pak Škyťák zápasí
potom
také
v hledišti
divadla
přímo
před
v dračí aréně, porazí všechny draky, aniţ by je
promítáním a vybrat si tak mezi třemi filmy.
zabil… Mohli jsme obdivovat vskutku dokonalou
Zvítězil rodinný animovaný film v reţii Deana
animaci, kde zobrazené prostředí vypadá jiţ
DeBlois a Chrise Sanderse Jak vycvičit draka.
téměř jako skutečné. K filmu bylo jako tradičně
Hlavní hrdinou filmu je syn náčelníka vikingské
podáváno zdravé občerstvení.
(hv)
vesnice Škyťák. Škyťák nepatří mezi klasické
Forest and woodland are a beautiful part of our
forest.
lives: they give us a place to be surrounded by
have
earth’s beauty, and in literature, they give us a
where necessary, by
powerful inspiration for our imaginations.
their teacher.)
Our
(Corrections
been
made,
(mf)
second- and fourth-graders were recently asked
to recount small experiences they have had in the
The Little Hare
One day in the summer I went to pick berries in
stroked him and came back home. Next day I
the forest. I noticed a little hare under a berry
went to the forest again, but the little hare wasn’t
bush. Perhaps this little hare lost his mother. I
there under the berry bush.
Alena N. (4th Grade)
Forests - What I Think
If I should say, I do NOT like forests. I do not like
woods; but if you are scared of going to the
forests because you see animals you usually do
woods (like ME) I would not go there. Some of the
not see, and I think the woods are creepy and
woods are dirty and gross, and some are
dark. When it is a sunny day and you want to go
different: they are colorful and beautiful. This is
for a picnic, you would think of the park or the
my OPINION.
Lauren M.(4th Grade)
Forest Story
In September, we had a
forest, Mr. Luka showed us how to work with a
lesson with Mr. Luka. Mr.
compass.
Luka said that we would
compass, and led the way for the rest. Ondra
go to the forest, and that
wanted to be first, and Toni was next. We walked
he would teach us there.
and walked, but we lost the way.
So we went. That day,
scared, and we began to run, but in the forest
there
nice
there was a lot of mud. When we finally found the
weather – it was a sunny
right way, our trousers were dirty – then we
day. When we got to the
smiled.
was
very
Each child took a turn with the
We were
Ondra L. and Toni A. ( 4th Grade)
Rain and Mushrooms
In the forest, it rains twice. First, it comes from the
the North side. Mushrooms grow in the same
sky, and the second from the trees. After the rain,
places every year.
Charlotte L.( 2nd Grade)
there are growing mushrooms. It shows richer on
In the Park
I like to go to the park in Pruhonice. In the park I
Stella. Before we leave the park I hide the sticks
like to collect sticks and throw them for our dog,
and try to find them again next time.
Lukas P. (2nd Grade)
My Forest Experiences
I live only 200 meters
branches, moss, and stones there. Today, I like
from the forest and I
geo-caching in it.
love it, because you can
hidden treasure.) The forest produces the oxygen
do many things in it. In
we live from. I can say only one thing: the forest
the
kindergarten,
is wonderful!
built
houses
we
from
(Geo-caching is a hunt for
Niki W. (4th Grade)
Forest Story
I was lost in a deep forest and I had to sleep
there. I heard wolves. I woke up and I saw a
crocodile on one side and a guinea pig on the
Emička N. (2nd Grade)
second side. And we became friends.
Forest Story
I like when I when I walk into the forest. There is a pleasant and beautiful sound. In the forest is fun,
and there is good air.
Filip Š. (4th Grade)
The Magic Forest
Once upon a time, there was a forest. And the
one girl, and that girl was a fairy. She was kind
forest was magical, in there lived fairies and
and good. And her name was Tinker Bell.
Charlotte L. (2nd Grade)
monsters and other animals. And in there lived
Mushroom Picking
Every
summer
we
go
mushroom picking. There are
not only mushrooms to
gooseberries, red currants, cherries, strawberries,
raspberries,
and
blackberries.
Our
best
mushroom is the Pravák!
pick, but you can also pick
Maria N. (2nd Grade)
We often go to the forest when I visit my grandpa.
small houses from bark and moss for forest elves.
Grandpa
Miki Š. (2nd Grade)
We take my cousin’s dog with us. We like to build
Dragons in the Forest
When we go to the forest, we look for dragons.
walk to the forest, when I go to bed, I hear
We never saw one, but we found a lot of clues.
strange dragon noises outside.
Eli (2nd Grade)
We found: dragon footprints, fallen trees, a
dragon nest, and dragon eggs. And after every
The Dead Squirrel
One day, we were gathering mushrooms in the
Shiva’s tooth marks on
forest. We were gathering and gathering and we
it.
forgot about our dog, Shiva! So she got away
about
from us. We stopped picking mushrooms, and
squirrel.
started looking for Shiva. Everywhere we were
Johanka V. (4th Grade)
We were so sad
the
dead
shouting, “Shiva, Shiva, Shiva ...” Then we found
her, but close-by we found a dead squirrel with
The Dark Scary Thing
My mom was jogging in the Říčany Woods. It was
But it was something different. She stopped and
a beautiful late autumn day. She was close to a
saw a big and terribly smelly wild boar. She was
residential area along Černokostelecká Avenue.
very afraid, and rain away through the forest.
She was running on the main path through the
She survived. Later, there was a man who told my
woods.
Suddenly, something big and dark
mom that it was almost wintertime, and boars
My mum was very scared. She
don’t have small boars. (So they are not
appeared.
thought it was a dangerous or homeless man.
aggressive. – Ed.)
Leti A. (4th Grade)
Myslet na ţivotní prostředí je v dnešní době povinností kaţdého. Proto jsme se v Open Gate hrdě
připojili ke dvěma projektům určeným školám, které nejsou lhostejné k ţivotnímu prostředí
a uvědomují si svou zodpovědnost za jeho stav. V prostorách školy máme nyní umístěny dva
„eko“ sběrné boxy. Cílem obou projektů je zabránit, aby odpad, který je dále vyuţitelný, končil
na skládkách komunálního odpadu. Dovolte mi vám oba projekty představit:
Jeho podstatou je organizovaný bezplatný
sběr a následné opětovné pouţití prázdných
tonerů a inkoustových kazet do tiskáren a
kopírovacích přístrojů. Celý projekt má dopad
nejen ekologický, ale i ekonomický, je napojen
na
charitativní
činnost,
podporuje
zaměstnanost. Více informací se můţete
dozvědět
na
stránkách
projektu
www.matosmysl.cz . Navíc z kaţdé znovu
pouţitelné tiskové kazety bude naše škola
dostávat finanční příspěvky, které dále
samozřejmě budou vyuţity smysluplným
způsobem. Zároveň bude mezi školami i
jednotlivci probíhat soutěţ o nejlepší sběrače,
jejíţ vítězové budou odměněni hodnotnými
dary.
Cílem projektu je ochrana ţivotního prostředí
pomocí zabezpečení zpětného odběru a
efektivní recyklace odpadů elektrických a
elektronických zařízení. Co do tohoto
sběrného boxu patří? Drobné domácí
spotřebiče (mobilní telefony, toustovače, holicí
strojky,
klávesnice,
myši
a
ostatní
elektroodpad, který se do sběrného boxu
vejde), baterie, CD, DVD, kompaktní zářivky.
Stejně jako u projektu Má to smysl běţí soutěţ
o nejlepší školu, která nasbírá nejvíce
elektroodpadu. Více informací naleznete na
webu
http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/zelena
-skola.html.
Budeme vám vděčni, pokud nás i doma podpoříte a společně s dětmi se naučíme tento odpad
recyklovat a vyuţít ho tak k dalšímu účelu. (mm)
The
second
grade
class
their
group
projects,
Max
How about the blood vessels?
continued this week with its
returned from an absence and
Or the bowels? And the hair?
imaginary town” maps. The
had to work alone. His self-
If you look close, you will see
language goal was to practice
inspired map, ”Body Town,
detail after surprising detail
questions using ”Is there/Are
shows an amazing sense for
showing you that Max may
there . . .?” and answers
metaphor. Each location in his
grow up to be another William
using ”There is/There are.”
town is tied to an organ or part
Carlos
”Is there a restaurant in your
of the human body.
renowned poet and a beloved
town?”
restaurant
”Yes, there”s a
on
Main
Street
connections
are
But the
far
from
Williams:
both
a
doctor. Or a Picasso?
random. Can you see why he
All of us who know Max are
across from the zoo,” etc.
symbolized
extremely pleased and very
While teams were finishing up
stomach, and eyes as he did?
the
brain,
proud of his unique creation.
(mf)
Max L. (2nd Grade)
Několika momentkami připomínáme projekt Indie našich gymnazistů, na který také přispěli rodiče
našich ţáků…
23. března proběhlo odpoledne opět Veselé bubnování, které si naši ţáci, rodiče i pedagogové
náleţitě uţili. K vašim dotazům ohledně letního tábora: Tábor je jiţ plně obsazen, přijímáme jiţ
přihlášky náhradníků. Více informací na webových stránkách tábora: www.sluchatko.com/camp
Sledujte také i-klíčenku.
V sobotu 31. března proběhl celodenní workshop učitelů ZŠ, kteří
reflektovali vzdělávací program a plánovali jiţ příští školní rok. Další „klíčenka“ vyjde 3. května
2012 (ten čas ale letí ).
Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce.
za přispění redakční rady „klíčenky“ vydává ZŠ Open Gate
(jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra
Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv)
Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová
ZŠ OPEN GATE, duben 2012
Download

duben 2012 - Open Gate