Z obsahu:
3 / 2014
Str. 2:
Představujeme kandidáta do EP
Předjednání návrhu rozpočtu
města Příbram
Str. 3:
Str. 4:
Sobotkově vládě moc nevěřím
Je hrozba těžby zlata zažehnána?
Opět obavy o osud Brd
Zato dnes nestojíme
ve frontách na banány
Mezinárodní den žen
„Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.“
Je to již dvě a půl tisíciletí, kdy čínský filozof Konfucius vyslovil tuto větu, kterou dokázal výstižně shrnout význam žen v životě mužů. Žena má mnoho úžasných schopností. Dejte jí dům, ona vám
v něm vytvoří domov. Dejte jí potraviny, ona vám dá jídlo. Dejte jí úsměv, ona vám věnuje své srdce.
Již od počátku věků měly ženy významnou roli ve světových dějinách. Vzpomeňme například
na antickou mytologii, kde láska mezi Paridem a Helenou zapříčinila Trojskou válku.
Stejně jako každý rok, i letos si připomeneme Mezinárodní den žen. Den, kdy slavíme přínos žen v životě nás,
mužů. Asi není potřeba připomínat, že žen si musíme vážit po celý náš život, a ne jen v den, který býval vyznačen
v kalendáři. Uvědomme si, že žena, ve které najde muž celoživotní oporu, je tím největším životním darem. Je to věc
vzácná a jedinečná. Proto, rozmazlujme si ženy, pečujme o ně a dávejme jim najevo, co pro nás znamenají. Zaslouží
si to.
Vilém Potůček
Její úsměv laskavý, konejšivá slova –
8. březen připomíná každým rokem znova.
Žena je symbolem jara i lásky,
nevadí, že má šediny, vrásky.
Pracovitá, starostlivá, schopna odpuštění,
na tom už se zaručeně sotva něco změní.
A tak první květy potaji,
vždy jen její jméno šeptají.
Eva Havlíčková
POZVÁNKA NA AKCE
• V pátek 7. března 2014 přijte od 16 hodin oslavit MDŽ do restaurace Ravak v Příbrami
(na 3. poliklinice). K tanci i poslechu hraje pan Ondrušek, bohatá tombola, občerstvení.
• V sobotu 8. března 2014 od 16 hodin pořádá ZO KSČM Dobříš v Kulturním domě v Dobříši oslavu
MDŽ. K tanci i poslechu hraje Cemiband pana Vodičky. Je pro Vás připraveno pohoštění i bohatá tombola.
• Ve čtvrtek 22. března 2014 od 16 hodin Vás zve Klub českého pohraničí do restaurace Ravak v Příbrami
(3. poliklinika) na slavnostní setkání k 10. výročí založení KČP v Příbrami.
• V sobotu 22. března 2014 pořádá 31. ZO KSČM Příbram od 13 hodin na Kolibě (U Města Příbrami)
„Dětský maškarní bál“. Proběhne i soutěž o nejlepší masku vlastní výroby, čekají na Vás pěkné ceny
v různých soutěžích i tombole a můžete si zatančit na diskotéce.
• V sobotu 12. dubna 2014 od 15 hodin vás 8. ZO KSČM Příbram zve do restaurace Za Komínem
v Podlesí na „Velký dětský karnevalový rej“. Je pro vás připravena plejáda her, písniček, soutěží
a zábavy. Vystoupí i nejlepší divadelní seskupení současné doby divadlo Hnedle vedle Tomáše Bartáka.
Přijte si zazpívat s klaunem Tomem písničky pánů Šlitra, Suchého, Svěráka a dalších. Nevěříte?
Přijte a uvidíte!
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé
2
Třešnička / březen 2014
Posezení s Třešničkou
Generálka na MDŽ se vydařila. Kdo přijal pozvání
7. února 2014 do restaurace Ravak v Příbrami na „Posezení s Třešničkou“ s hudbou a tancem, nelitoval.
V příjemném prostředí s nevtíravou hudbou bylo dost
času na popovídání, výměnu názorů i na taneček.
O tom, jak dobrá byla nálada a zábava svědčí i fotografie z této akce. Spokojeni byli snad všichni, hudba se líbila, obsluha byla rychlá a ochotná. Pořadatelé se budou
snažit, aby se tak vydařila i připomínka Mezinárodního
dne žen, která bude opět na stejném místě v pátek
7. března 2014 od 16 hodin.
aba
Představujeme kandidáta KSČM z Příbramska na poslance Evropského parlamentu
Mgr. Rostislav Hefka
pětatřicetiletý nestraník, sedlčanský městský zastupitel za KSČM, absolvent Pedagogické
fakulty Západočeské univerzity v oboru matematika a fyzika, absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Praha v oboru ekonomie a Právnické fakulty ZČU.
Mgr. Rostislav Hefka od roku 2000 pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, podniká v mobilních komunikacích a elektronice, instalaci a výrobě PC – HW i SW. Učil 6 let
na Gymnaziu a Střední odborné škole ekonomické Sedlčany. Aktivně ovládá němčinu
a angličtinu, zvládá i základy francouzštiny pro běžnou komunikaci.
aba
Předjednání návrhu rozpočtu města Příbram
Zastupitelé města Příbram měli možnost sdělit své připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2014 na předjednání dne 24. 2. 2014. Rozpočet je i letos schodkový –
příjmy ve výši 702 454 544 Kč, výdaje 723 415 490 Kč.
Rozdíl bude financován úvěrem ve výši 20 000 000 Kč
a zapojením finančních prostředků a Fondu oprav a modernizace. Pokud se podaří naplnit předpokládané příjmy a dotace, dluh města se nezvýší, což je pro občany
Příbrami dobrá zpráva.
K připravovanému rozpočtu však máme několik připomínek. Zásadně nesouhlasíme s částkou 500 000 Kč
pro podporu církvím a náboženským společnostem
(tzv. církevní grant), přestože se suma oproti minulým
letům snížila na polovinu. Proč zrovna naše město každoročně poskytuje tak velkorysý dar církvím, když jim
má být navrácen v restituci majetek za miliardy korun
a další miliardy jim mají být proplaceny? Nemohla by
být tato částka využita pro naše město daleko účelněji?
Uvidíme, jak se k tomuto bodu postaví zastupitelé
z ČSSD, strany, která měla řešení církevních restitucí
ve svém volebním programu.
Nelíbí se nám rovněž výše grantu pro životní prostředí. Částkou 170 000 Kč je mezi ostatními granty
opravdu popelkou. Cožpak nám nezáleží na tom, v jakém
prostředí žijeme? Připadá mi nepřiměřené, že ve stejné
výši je dotován např. Turnaj v malé kopané o pohár starosty města. S navrhovanou výší dotací se rozcházíme
v předkládaném návrhu i v některých dalších položkách.
Návrh rozpočtu se bude projednávat na jednání zastupitelstva dne 3. března 2014. Můžete si ho prohlédnout
na stránkách města www.pribram.eu (úřední deska).
Jarmila Potůčková
SOBOTKOVĚ VLÁDĚ MOC NEVĚŘÍM
Moc by mne zajímalo, jak poslední kroky pana Sobotky vnímají voliči ČSSD. Já jsem se pro jistotu podíval
na volební program ČSSD, na program, kterým získávala
voliče. Porovnal jsem jej s koaliční dohodou vládních
stran ČSSD, ANO a KDÚ-ČSL. Nakonec jsem provedl
srovnání volebního programu ČSSD s programovým prohlášením vlády, kterým žádal premiér poslance o důvěru.
Programové prohlášení vlády je ambiciózní a Sobotkova vláda slibuje občanům téměř vše. Slibuje rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb ve školství, zdravotnictví i v sociální oblasti. ČSSD v mnoha
případech ale také od volebních slibů postupně
ustupuje. Ustupuje od progresivního zdanění příjmů,
od řešení církevních restitucí v souladu s názorem většiny lidí, a to i když se hlásí k zákonu o obecném referendu. Největším nedostatkem prohlášení je ale nekonkrét-
nost v zajištění příjmů rozpočtu, v rozvoji ekonomiky
pro splnění deklarovaných cílů.
Lidovci premiéra ultimaty vydírají, to mohl ale předpokládat. Pokud se těmto tlakům ČSSD nepostaví a nebude
hledat podporu i u opozice, bude premiér jen loutkou
v rukou koaličních partnerů a programové prohlášení vlády
zůstane jen vizí. Chtěl bych věřit, že ČSSD nebude dále
ustupovat a své voliče nepodvede. Ale nevím, nevím….
Budu pozorně sledovat, jak se priority volebního programu ČSSD projeví v práci vlády a jaký to bude mít
dopad na život mé rodiny. To budou jistě pozorně sledovat i ostatní voliči, aby se mohli v příštích volbách odpovědně rozhodnout pro podporu některé koaliční strany nebo KSČM. Strany, jejíž poslanci v parlamentu vystupují vždy důsledně z levicových pozic, ve prospěch
většiny občanů.
Antonín Bartoň
Třešnička / březen 2014
3
Připomínáme
4. 3. 1919 při srážkách demonstrujících německých občanů s československým vojskem v pohraničí bylo zabito
čtyřicet Němců a dva Češi
4. 3. 1949 byl založen Svaz československých spisovatelů. Předsedou se stal Jan Drda
8. 3. 1944 nacisté zavraždili v osvětimských plynových komorách více než 3 700 Čechů židovského
původu
12. 3. 1999 Česká republika vstoupila do NATO
15. 3. 1939 německá armáda okupovala zbytek pomnichovských Čech a Moravy
16. 3. 1939 Hilter podepsal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. V nově vzniklém protektorátu
začala zatýkací akce Mříže zaměřená proti členům KSČ, Rudých odborů a Svazu přátel SSSR
21. 3. 1964 byla vyrobena první československá očkovací látka proti spalničkám
24. 3. 1999 NATO začalo bombardovat Jugoslávii, která vyhlásila válečný stav
30. 3. 1929 skupina levicově orientovaných umělců (V. Nezval, K. Biebl, F. Halas, K. Konrád, J. Weil ad.) otiskla
kritiku vystoupení sedmi spisovatelů proti Gottwaldovu vedení KSČ. Většina kritizovaných se postupně do KSČ vrátila
Je hrozba těžby zlata zažehnána?
Více než rok se nejen na Příbramsku
hovoří o možných průzkumných pracích
a následně těžbě zlata, která hrozí hned
v několika lokalitách naší republiky.
V našem regionu se jedná o lokality
Petráčkova hora u Vacíkova a Veselý
vrch u Mokrska. Tyto záměry narazily
na vlnu odporu nejen obyvatel daných
lokalit. Po letech začalo opět aktivně pracovat sdružení
Čechy nad zlato , a navíc vzniklo i několik nových
organizací.
Nyní se snad již můžeme radovat, nebo v koaliční
smlouvě nové vlády je také věta „nedovolíme obnovení
průzkumu a těžby zlata ani zahájení průzkumu a pozdější
těžbu břidlicového plynu“. Věta, která by měla zajistit, že
zlato zůstane v zemi a bude zachováno dalším generacím.
Jsem moc rád, že nová vláda k otázce průzkumu
a následné těžby zlata takto přistoupila. Je faktem, že
území naší republiky je velmi bohaté na zlatou rudu
a to je ten důvod, proč je o nás po 15 letech zase takový
zájem. Zlatokopové se mohou „přetrhnout“. Bohužel pro
ně, ale i pro nás, je zlatá ruda tak rozptýlena ve zlato-
nosné hornině, že není jiný způsob, jak ji získat, než
těžba, drcení, mletí, kyanizování – a to je velký problém,
protože zůstává smrtící kal a o ten zlatokopové zájem
nemají. Ten by nám tu samozřejmě nechali. V našich
českých lokalitách je v zemi obsaženo poměrně velké
množství arzenu, který je, co se týče životního prostředí, také velice nebezpečný a ve zlatonosné hornině je ho
obsaženo mnohonásobně více než jinde.
Naše nová vláda, která po svých předchůdcích zdědila
obrovský státní dluh, te udělala velmi rozumné rozhodnutí. Současně by ale měla dát potřebné finanční prostředky vědcům, kteří by zkoumali, jak se k úžasnému
bohatství dostat bez sebemenšího ohrožení našeho životního prostředí. Češi musí vymyslet, jak „své“ zlato vytěžit pro svoji potřebu. Jen pro svoji potřebu!
V minulosti jsme zdaleka nezhodnotili bohatá ložiska
uranu. Nyní nemáme právo poškodit ty, kteří přicházejí
a přijdou po nás. Nemáme právo být hloupí ještě jednou.
A vláda urychleně vytváří podmínky pro naše vědce.
Sdružení Čechy nad zlato spolu s dalšími budou stát
na stráži.
Ing. Josef Vondrášek, poslanec PS PČR
Opět obavy o osud Brd a okolních obcí
V Křešíně se sešli starostové a obyvatelé obcí z berounského a příbramského okresu sousedící s Vojenským újezdem Brdy, aby společně posoudili situaci v regionu v souvislosti s pokusy o zrušení zdejšího vojenského újezdu. Do zaplněné restaurace u Trojanů přijel
i senátor a hejtman Středočeského kraje Josef Řihák
(ČSSD) a poslanec Josef Vondrášek (KSČM).
V první části setkání provedl Petr Ježek z Vojenského
historického sdružení Brdy prezentaci. Týkala se zejména historie vojenských újezdů od jejich vzniku, ale
i současného stavu. Diskutující starostové a občané se
většinou jasně vyslovovali proti rušení újezdu. Argumentovali řadou nepříznivých aspektů, které by hrozily,
například zvýšené náklady obcí, nutnost změn územních
plánů, problémy se zdroji, případně cenami vody, neodstraněná nevybuchlá munice i důsledky zvýšeného turistického ruchu, které už nyní mnohým obcím komplikují
život. Někteří ostře kritizovali zavádějící a nepravdivé
informace ve sdělovacích prostředcích.
Na závěr účastníci schválili k odeslání dopis ministru
obrany Martinu Stropnickému (ANO) proti zrušení VÚ
Brdy.
Miroslav Maršálek
Dobré zdraví, pohodu a spokojenost
55 let Hana Šnoblová (Lhota u Příbrami)
60 let František Fiala (Dobříš)
65 let Irena Hladíková (Dobříš)
František Kudrna (Drevníky)
Jan Rozsypal (Příbram)
70 let Jiří Vodrážka (Sedlčany)
Blahopřejeme
75 let
80 let
85 let
90 let
Jana Mezková (Kotenčice)
Bohumil Sklenář (D. Dušníky)
Růžena Vokurková (Příbram)
Karel Bubeníček (Věšín)
Jiří Šašek (Rosovice)
Eliška Brůčková (Příbram)
Anna Kalátová (Příbram)
4
Třešnička / březen 2014
Jaroslav Seifert: Růže pro slečnu učitelku (úryvek)
Nebojím se to slovo říci,
sním o tom jako o štěstí.
Bylo to v parku před radnicí
na Havlíčkově náměstí.
Havlíček tam má sochu z kovu
a hrozil městu Habsburkovu
rukou sevřenou do pěsti.
Že hřích je omyl vzniklý z touhy
dělati dobro - tenkráte
tušení neměl školák pouhý,
ještě tě neznal, Sokrate!
A růže, chlapec hodný vcelku,
kradl pro slečnu učitelku.
Chodil jsem asi do páté.
Ve třídě první jsem byl ráno
a vstříc jsem učitelce šel.
Kradené byly. Nevídáno.
Dneska už bych to neuměl.
Nic netušíc, něžně je kladla
do vody na kraj umyvadla.
A já se štěstím při tom rděl.
28. březen - DEN UČITELŮ
Bohumil Hrabal
(28. března 1914 Brno – 3. února 1997 Praha)
český spisovatel, jeden z nejvýznamnějších prozaiků 20. století. Svou první knihu, povídkový
soubor Perlička na dně, vydal až v roce 1963 ve svých 49 letech. Mnoho Hrabalových děl bylo
zfilmováno (Slavnosti sněženek, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále). Film režiséra
Jiřího Menzela natočený podle Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky, jehož děj je zasazen
do doby německé okupace, byl oceněn v roce 1968 Oscarem. Hrdina Miloš Hrma zneškodní německý muniční vlak a sám při tom zahyne.
… pak jsem už viděl, jak se blíží poslední vagón, s budkou na konci, odkud najednou vyšlehl dlouhý kužel světla
a soustředil se na mě, vytáhl jsem revolver a viděl, jak se zableskla hlaveň pušky hned pode mnou. Vystřelil jsem
a současně vystřelil i kdosi z té budky a na zem spadla baterka a svítila v štěrkovém loži a z budky vlaku kdosi
padl k ní a skulil se do příkopu. A já jsem pocítil bolest v rameni a z ruky mi vypadl revolver
a po hlavě jsem padal, ale zachytil jsem se za pláš o kramli, v semaforu zarachotilo a zelená se
proměnila v červenou a rameno padlo do vodorovné polohy a já jsem visel hlavou dolů a slyšel,
jak se můj pláš trhá, z kapes mi vypadly klíče a drobné mince a padaly mi podle hučících uší,
a viděl jsem, jak se vlak vzdaluje, viděl jsem u semaforu v příkopu vojáka, jak se stočil do klubíčka, padal na něho sníh a on ztratil čepici, měl lysou hlavu, a kabát se mi zvolna trhal, cítil
jsem, jak mi zpod košile teče po krku na hlavu krev, a pláš se dotrhl a já padal střemhlav
do černého, olejem a párou prosáklého štěrkového lože.
Ostře sledované vlaky
Přečetli jsme v Haló novinách:
Zato dnes nestojíme ve frontách na banány
Na internetu jsem si přečetl vzkaz. Autor
se nás ostatních ptá, zda chtěl někdo
z nás, aby bylo 600 000 nezaměstnaných
a 90 000 bezdomovců, aby 1 200 000 z nás
žilo na hranici chudoby, aby voda zdražila na
osmdesátinásobek, aby na patnáctinásobek
zdražil plyn, elektřina, uhlí a dříví, aby se každý rok narodilo o 50 000 dětí méně, aby kriminalita vzrostla o 300
procent, aby se národní podniky předaly zahraničním
vlastníkům a ti si odsud odváželi 500 miliard výnosů,
aby ročně bylo na milion exekucí, aby se bytů stavěla polovina a zdražily na osmdesátinásobek atd. A nakonec
dodává: „Ale zato jsme stáli frontu na banány.“
Média nás neustále zásobují „argumenty“ o hrůzách
minulého režimu a zakrývají, co jsme nikdy nechtěli.
Opravdu nechtěli. Na Letné se demonstrovalo za lepší
socialismus, za skutečnou rovnost mezi občany – ta nemůže být tam, kde rozhoduje majetek, za „svobodný“
tisk – ten nemůže být svobodný, je-li koupen cizími mediálními koncerny či miliardářem a podřizuje se jejich argumentům. Neustálý mediální tlak dokáže změnit
myšlení lidí a vsugerovat jim myšlenky, které vůbec nejsou pro ně výhodné. Co na tom…opravdu, co na tom?
Zato dnes nestojíme ve frontách na banány.
(zkráceno)
Otakar Zmítko
Co platí zdravotní pojišovna u zubního lékaře
Pravidelnou péči o klienta. Při registraci pojištěnce, při preventivní prohlídce u dospělých pacientů jednou ročně,
u dětí a mladistvých do 18 let dvakrát do roka a u těhotných žen dvakrát za období těhotenství.
Hrazena je také běžná péče, kdy pacient přijde například s onemocněním dásní, zánětem nervu apod. Dále se hradí rentgenová vyšetření, extrakce zubů, lokální anestezie, zubní výplně pak v rozsahu standardu. Plně hrazená je
i široká skupina výkonů týkající se ortodoncie, to je obor, který se zabývá rovnáním zubů pomocí rovnátek. V případě ošetření pomocí fixního ortodontického aparátu není hrazen z veřejného zdravotního pojištění použitý materiál, ze kterého jsou zhotoveny fixní aparáty. V širokém rozsahu je z veřejného zdravotního pojištění hrazena také
péče specialistů, jako jsou parodontologové či stomatochirurgové.
- neu Třešnička / č. 3 / 2014
Evidenční číslo: MK ČR E 16446
1. března 2014
měsíčník OV KSČM Příbram / IČ: 00508837
Neprodejné!
[email protected]
Adresa:
OV KSČM Příbram, Třešnička
Klaudova 76, 261 01 Příbram IV
Tel./fax 318 621 354, 725 646 021
Download

Třešnička 3 - Příbram KSČM