Download

1. Odrediti jednačinu elipse, čije su žiže F1,2±5, 0 i dužina male