Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА
Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
POLICIJA DISTRIKTA
POVJERENSTVO ZA IZBOR
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
Трг Младих 10, 76 100 Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Централа: 049/233-200,Тел: 049/216-675, Фаx: 049/216-779
Trg Mladih 10, 76 100 Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Centrala: 049/233-200, Tel: 049/216-675, Fax: 049/216-779
Broj:14.05/1-33-4567/13-20
Brčko, 21.10.2013. godine
Na temelju članka 61 i 62 Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko
distrikta BiH“ broj: 41/07, 4/08 i 60/10) i članka 7 stavak (2) točka e) Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja
kandidata i sustavu bodovanja u procesu izbora policijskih službenika („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“
број: 52/10), Povjerenstvo za izbor objavljuje:
LISTU KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO PRISTUPA USMENOM TESTU OPĆEG ZNANJA INTERVJUU
ČIN MLAĐI INSPEKTOR
Redni
broj
prezime i ime
ime roditelja
adresa prebivalista
1.
ABIDOVIĆ AMER
Rasim
Brčko
2.
3.
ALIĆ SEMIR
BAJRAMOVIĆ ADNAN
Bajazit
Aziz
Brčko
Brčko
4.
BAJRAMOVIĆ ALMA
Ibrahim
Gradačac
5.
BANDA ALADIN
Izet
Brčko
6.
BEKRIĆ ADNAN
Sakib
Brčko
7.
BOGIĆEVIĆ VLADISLAV
Radoslav
Brčko
8.
BOZALO ZORICA
Milenko
Istočno Novo Sarajevo
9.
ČARDAKLIJA MELISA
Ibrahim
Brčko
10. ČEJVANOVIĆ EDO
Ismet
Brčko
11. ČUKIĆ IGOR
Čedomir
Brčko
12. ĆOSTOVIĆ ADMIR
Bajazudin
Tešanj
13. ĆUTUNIĆ STJEPAN
Ivica
Odžak
14. DERVIŠIĆ ADIS
Halid
Donji Vakuf
15. DIZDAREVIĆ SANDI
Sulejman/Marija
Banovići
16. DŽOJA DANIJEL
Jozo
Brčko
17. ĐOKIĆ STEVO
Ostoja
Brčko
18. ELEZOVIĆ ALMIR
Zijad
Brčko
19. FAČIĆ VEDAD
Ahmed
Brčko
20. GAJIĆ STAHINJA
Žarko
Brčko
21. GAVRIĆ SRĐAN
Goran
Brčko
22. GLIBANOVIĆ NERMIN
Mehmed
Brčko
23. IMAMOVIĆ ALDINA
Senad
Tuzla
24. JANJIĆ JAKOB
Vjekoslav
Orašje
25. JARIĆ FILIP
Mato
Brčko
26. KARANOVIĆ VENIJAMIN
Đorđe
Brčko
27. KARASULJIĆ ADIS
Sadik
Brčko
28. KOVAČEVIĆ BOBAN
Milovan
Bijeljina
29. KOVAČEVIĆ KEMIR
Ibrahim
Brčko
30. KRAKO EMIR
Mirsad
Brčko
31. LEJLIĆ SENAD
Mersed
Brčko
32. MAJSTOROVIĆ ALEKSANDAR
Nikola
Brčko
33. MAKSIĆ IGOR
Ostoja
Brčko
34. MARKOVIĆ NENAD
Risto
Brčko
35. MEHIKIĆ LEJLA
Bećir
Brčko
36. MIĆANOVIĆ STOJAN
Miladin
Brčko
37. MIJIĆ LJUBIŠA
Slobodan
Brčko
38. MILIČIĆ SVIJETLANA
Goran
Višegrad
39. MIŠČIĆ AMELA
Nedžad
Brčko
40. MUJKANOVIĆ ASMIR
Ibrahim
Brčko
41. MUJKIĆ DAMIR
Zijad
Srebrenik
42. MUJKIĆ MIRZA
Edin
Brčko
43. MUSIĆ EMIR
Senahid
Brčko
44. MUSTAFIĆ HASAN
Sulejman
Brčko
45. NIŠIĆ ANEL
Muhamed
Brčko
46. NOVAK VEDRAN
Mirko
Brčko
47. ORŠOLIĆ SILVIJA
Mato
Orašje
48. PAUNOVIĆ NJEGOSLAV
Ninoslav
Brčko
49. PAVLOVIĆ VEDRAN
Pero
Brčko
50. PEJIĆ ILIJA
Marijan
Orašje
51. PEJIĆ MLADEN
Ivo
Brčko
52. PEZEROVIĆ ELVEDIN
Rešad
Brčko
53. POPIĆ JELENA
Ratko
Brčko
54. POPOVIĆ DARJANA
Branko
Brčko
55. RADULOVIĆ VUJADIN
Radul
Brčko
56. RISTANIĆ MIRKO
Stevo
Brčko
57. ROSIĆ DIJANA
Luka
Brčko
58. SALIHOVIĆ ADIS
Ramiz
Brčko
59. SALKIĆ ADMIR
Fuad
Brčko
60. SIMIKIĆ MILOŠ
Milenko
Brčko
61. SKELIĆ SAŠA
Muharem
Brčko
62. STAKIĆ ALEKSANDAR
Simo
Brčko
63. STANKOVIĆ MIRJANA
Boško
Brčko
64. STEVIĆ MIŠO
Petar
Brčko
65. STOKIĆ DRAŽEN
Ljubomir
Brčko
66. SVRAKIĆ EMSAR
Rajif
Gradačac
67. TEODOROVIĆ DRAGO
Savo
Brčko
68. TOMIĆ STRAHINJA
Marko
Brčko
69. TRIPUNOVIĆ MIJODRAG
Jovan
Brčko
70. VASIĆ MIODRAG
Nenad
Brčko
71. VEKIĆ SANDRO
Miroslav
Brčko
72. VOLARIĆ DENIS
Rudolf
Brčko
73. VUJICA ADRIAN
Željko
Busovača
74. ZOHOROVIĆ MIRNESA
Sabir
Brčko
75. ŽIVKOVIĆ MIHAELA
Mihajlo
Brčko
O TERMINU ODRŽAVANJA USMENOG TESTA OPĆEG ZNANJA (INTERVJUA) KANDIDATI ĆE
BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI PUTEM WEB STRANICE I OGLASNE PLOČE POLICIJE
BRČKO DISTRIKTA BiH.
POVJERENSTVO ZA IZBOR
Download

Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И