Табела бр.1.
ПРЕГЛЕД
РАДНИКА ЗА КОЈИМА У ШКОЛСКОЈ 2012/2013.ГОДИНИ ПРЕСТАЈЕ ПОТРЕБА ЗА РАДОМ ИЛИ ОСТАЈУ БЕЗ ДЕЛА НОРМЕ
/МАЊАК ЧАСОВА/
ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ -ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ -
рб.
Име и Презиме
степен
стручне
спреме
године
радног
стажа
назив предмета
Назив школе
место
13
1
Ненад Пешић
2
Ивана Стаменковић
VII
7
7
3
Ирена Синадиновић
4
Мирослав Милошевић
5
Даниела Митић
VI
7
7
6
Вера Јовић
7
VII
Љиљана Стаменковић Петровић
8
Небојша Стојановић
9
Игор Стојиљковић
10
Драган Здравковић
биологија
ОШ "Коста Стаменковић"
биологија
ОШ'' Десанка Максимовић'' Грделица
5
биологија
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
биологија
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
биологија
СШ "Светозар Крстић-Тоза"Вучје
19
7
32
биологија
Техничка школа
биологија
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
географија
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
географија
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
географија
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
21
7
7
20%
10%
2012
решен у школи
или у ОШ
“Јосиф Костић”
2
100.00
90.00
2012
решена у школи
(изборни)
2
10%
0%
2012
решена у ОШ
“Вук Караџић”
Лесковац
2
40
30
2012/13
2
40
30
2012
решена у школи
2
10%
0%
2
100%
90%
Власотинце
11
6
5
напомена
2
Лесковац
16
VII
година
када је
бр час. за % ангажовања у
радник
школској години
које је
постао
радник
делимичн
делимич 20011/12. 2012/13.
и ТВ
ни ТВ
решена у
2012/2013 Гимназији у
Власотинцу
2012/13
решена у школи
1
100%
95%
2012
1
10%
5%
2012
Из Лесковца
1
2011
5% 2011
Табела бр.1.
VI
11
Слободанка Марјановић
12
Братислав Васић
13
Жаклина Стојановић
29
Географија
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
географија
Пољопривредна школа
Лесковац
географија
Техничка школа
Власотинце
VII
7
VII
14
Ана Цветковић
15
Стојан Стојковић
16
Предраг Стаменковић
VII
VII
VII
17
Нада Павловић
18
Братислав Недељковић
19
Татјана Динић
20
Предраг Станковић
21
Биљана Здравковић
VII
VII
Милан Истатков
23
Данијела Стојановић
6
географија
ТШ "Раде Металац"
географија
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
географија
Школа за текстил и дизајн Лесковац
12
9
грађанско васпитање
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
грађанско васпитање
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
грађанско васпитање
Школа за текстил и дизајн Лесковац
грађанско васпитање
ОШ''Горња Јабланица''
Медвеђа
домаћинство
ОШ''Вожд Карађорђе''
Лесковац
1
6
8
7
13
45
2012/13
3
40
25
2012/13
1
45
40
2011/2012
1
40
35
2012
2
90%
80%
2012/13
2
10%
0%
2012/13
3
60%
45%
2012
2
20
10
2012
19
ТШ "Раде Металац"
0%
2012/13
решена у школи
2
35%
25%
2010
2
20
10
2012
1
85
80
2011
решен
2
Економска група предмета
Средња школа
5%
Лесковац
10
Грделица
привремено
решена у ОШ
“Васа Пелагић”
решен у школи
1
Екологија
7
50
Лесковац
25
VII
VII
22
5
1
100%
90%
2012
решена у школи
Табела бр.1.
VII
24
Ирена Стаменковић
25
Милица Јовић
3
Енглески језик
ОШ " Вук Караџић"
Печењевце
Енглески језик
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
2
VII
VII/1
26
Александра Стефановић
27
Марија Петковић
28
Ана Митић
29
Срђан Симоновић
7
VII
VII
8
енглески језик
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
енглески језик
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
енглески језик
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
информатика
ОШ''Горња Јабланица''
4
6
10
Медвеђа
27
30
Томислав Цекић
VII
31
Мића Станковић
VII
32
Миодраг Јањић
информатика
ОШ " Васа Пелагић"
Лесковац
информатика
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
информатика
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
27
7
7
33
Горан Миловановић
34
Гордана Трајковић
VII
8
14
рачунарство и информатика
ЕШ“Ђука Динић“
Лесковац
рачунарство и информатика
Пољопривредна школа
Лесковац
37
2
100
88.89
2012
2
52%
41%
2012
6
100%
56,67
2012/13
2
70
60
2012
решена у школи
2
66.67
55.55
2012/13
2
50%
40%
2010
2
100
90
2012
6
100%
70%
2012
решен у ОШ
“Костић
Стаменковић”
решен у школи
1
70
65
2012
4
80
60
2012
8
100
60
2012/13
решен у
Медицинској
школи
решена у школи
Табела бр.1.
7
35
Јелена Марјановић
36
Јовица Стаменковић
38
Зоран Тасић
39
Иван Димитријевић
40
Владица Марковић
41
Марија Ивановић-Стошић
42
Синиша Стаменковић
43
Биљана Анђелковић
44
Владица Марковић
45
Александар Раденовић
13
рачунарство и информатика
Техничка школа
VII
Марија Стаменковић
2
10%
0%
2012
2
80%
70%
2012/2013
4
100
63.37
2012
4
40%
20
2012/13
рачунарство и информатика
СШ "Светозар Крстић-Тоза"Вучје
7
37
2
VII
Власотинце
3
рачунарство и информатика
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
10
рачунарство и информатика
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
VII
7
4
4
100%
80%
2012/13
ОШ " Славко Златановић" Мирошевце
историја
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
историја
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
историја
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
историја
Пољопривредна школа
Лесковац
историја
Техничка школа
Власотинце
9
VII
7
VII
VII
7
у школи
3
историја
11
5
21
25.00
10.00
2011
решен у Вучју
1
6
од 20.11.2012.г.
Није
технолошки
вишак због
одласка једног
наставника у
пензију
у школи
рачунарство и информатика
Школа за текстил и дизајн Лесковац
VII
решена у ОШ
“Трајко
Стаменковић”
30
25
2012
?
2
20
15
2012
1
100
95
2012/13
4
50%
30%
2012/13
решен у Вучју
2
80%
70%
2012/2013 н у Гимназији у
Власотинцу
Табела бр.1.
7
9
46
Ненад Стојановић
историја
10
47
VII
Мирјана Колаковић Дунђеровић
VII
5
48
Бобан Крстић
49
Александар Ивковић
50
Наташа Петровић
VII
VII
7
51
Слађана Михајловић
52
Зорица Пузић*
53
Милош Цветковић
6
7
VII/1
54
55
Радивоје Радивојевић
56
Зорица Пузић*
7
57
Неда Цакић
историја
ТШ "Раде Металац"
историја
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
историја
Школа за текстил и дизајн Лесковац
80
3
100
85
2012
историја уметности
Школа за текстил и дизајн Лесковац
3
23
комерц.познавање робе ТШ "Никола Тесла"
Медвеђа
Ликовна култура
ОШ " Вук Караџић"
Велика Грабовница
Ликовна култура
ОШ "Бора Станковић"
Вучје
26
3
11
ОШ ''Вук Караџић''
2
25
15
2012/13
ликовна култура
ОШ ''Вук Караџић''
ликовна култура
ОШ'' Десанка Максимовић'' Грделица
4
ОШ''Бранко Радичевић''
90%
80%
2012/13
у школи
2
30%
20%
2012/13
4
40%
20%
2012/13
Брестовац
решена у
Сијаринској
бањи
2
2011/12. решена у
Манојловцу
1
2011/12.
3
20%
5%
1
100%
95
решен у
Печењевцу
решена у ТШ
“Раде Металац”
Лесковац
26
решена у
Медицинској
школи
у школи
Лесковац
32
ликовна култура
2012/13 решен у ШООО
"Доситеј
Обрадовић"
Лесковац
2
ликовна култура
6
100
Лесковац
3
Стана Живковић
VI
Тргов.-угоститељска
4
у школи
4
20.00
0.00
2008
1
15
10
2012
решена у
Економској
школи
Табела бр.1.
VI
58
Јелена Трајковић
59
Радомир Урошевић
7
VII
60
Стана Живковић
61
Радмила Ристић
62
Татјана Петровић
63
Јован Стаменковић
64
Виолета Пешић
VII
VII/1
VII
7
VII
65
6
ликовна култура
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
ликовна култура
Тргов.-угоститељска
Лесковац
33
27
Ликовна уметност
ТШ "Раде Металац"
Ликовна уметност
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
математика
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
математика
Пољопривредна школа
Лесковац
математика
СШ "Светозар Крстић-Тоза"Вучје
13
17
66
Слађана Величковић Станковић
67
Бојана Моравац
VII
15
2012/13
1
70
65
2012/13 решен у
Грделици
2
80
70
2012
1
25
20
2012/13
4
100%
77,78%
0
ТШ "Раде Металац"
72.28
66.72
2012/13
у школи
1
3
50%
45%
2012
у школи
3
100
63.37
3
16.67
0
2
100%
88,89%
2012
Лесковац
4
математика
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
математика
Школа за текстил и дизајн Лесковац
6
решена у ТШ
“раде Металац”
у школи
1
математика
VII
25
Лесковац
6
Марија Стаменковић
2
од 20.11.2012.г.
Није
технолошки
вишак због
одласка једног
наставника у
пензију
2012/13 решена у ОШ
“Коста
Стаменковић”
2012/13
у школи
Табела бр.1.
VII
68
Милош Дугалић
Машинска група предмета
ТШ "Раде Металац"
VII
69
Машинска група предмета
ТШ "Раде Металац"
71
машинска прак.нас.
72
музичка уметност
6
VI
Бојан Тасић
од 22.10.2012.г.
Није
технолошки
вишак због
одласка једног
наставника у
пензију
7
100
65
2012
од 22.10.2012.г.
Није
технолошки
вишак због
одласка једног
наставника у
пензију
14
76%
22%
2006
1
15
10
2012
1
35%
30%
2012/13
Лесковац
ТШ"Бошко Крстић"
Бојник
СШ "Светозар Крстић-Тоза"Вучје
музичка уметност
Школа за текстил и дизајн Лесковац
музичка култура
ОШ " Вук Караџић"
музичка култура
ОШ " Славко Златановић" Мирошевце
8
73
74
2012
25
Сунчица Младеновић
Марина Марковић
45
3
Никола Кулић
VII
100
Лесковац
36
Влада Костић
7
11
1
Ивица Ристић
5
70
2
у школи
5
2011/12.
решена у
Гложану
2011
решен у ОШ у
Лебану
Велика Грабовница
19
решен у
Гимназији у
Лебану
3
100.00
85.00
Табела бр.1.
6
75
Синиша Стаменковић
76
Мирко Марковић
77
Марија Зовко
78
Славиша Стојковић
6
7
VI
3
музичка култура
ОШ'' Десанка Максимовић'' Грделица
музичка култура
ОШ"Александар Стојановић"Црна Трава
музичка култура
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
Музичка култура
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
39
5
7
13
79
Љубинка Ранђеловић
80
Драгана Живковић
81
Зорица Трајковић
82
Ана Анђелковић
83
Милан Станковић
VII
7
VII
7
7
Владимир Митровић
85
Горан Михајловић
86
Јован Ђокић
87
Сузана Цветковић
88
Сунчица Станковић
ОШ "Коста Стаменковић"
немачки језик
ОШ'' Десанка Максимовић'' Грделица
немачки језик
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
познавање робе
Средња школа
Грделица
4
VI
VI
VI
35.00
20.00
2012
6
100%
2
90%
80%
2012
2
25
15
2012/13
2
30%
18.89%
2012
2
100.00
88.88
2010
35
2
100
88.89
2012
9
0
решен у ОШ “8.
октобар” у
Власотинцу
2011/2012
Лесковац
15
Пословна информатика ЕШ“Ђука Динић“
6
84
немачки језик
3
решена у ОШ
“Трајко
Стаменковић”
у школи
3
100
85
2012
4
20
0
2012
5
25%
0%
2012
3
73%
57%
2012
Лесковац
8
прак.наст.из куварс.
СШ "Светозар Крстић-Тоза"Вучје
прак.наст.из услуж.
СШ "Светозар Крстић-Тоза"Вучје
практична настава
Школа за текстил и дизајн Лесковац
практична настава
Школа за текстил и дизајн Лесковац
практична настава
Школа за текстил и дизајн Лесковац
15
25
решен у школи
7
25
100%
73,08%
2012/13
у школи
7
27
решен у
Трговачкој у
Лесковцу
100%
73,08%
2012/13
у школи
10
100%
61,54%
2012/13
у школи
Табела бр.1.
V
89
Славиша Јовић
90
Јовица Илић
VI
VI
91
Јелена Тошић
92
Живота Раичевић
93
Горан Стојановић
94
Иван Станковић
95
Новица Станковић
96
Снежана Илић
97
Стојанка Маринковић
6
V
6
6
6
6
Љубиша Костадиновић
99
Виолета Стоиљковић
100
Бојана Миљковић
101
Нада Павловић
26
Практична настава - машинство
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Практична настава - машинство
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
20
100
2012
у школи
26
10
0
100
0
2012
у школи
10
50
0
2012/13
17
100%
34.61%
2012/13
7
100%
73.3%
2012/13
2
20%
12,50%
2012/13
2
66
56
2012/13
практична настава графич.
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
6
98
31
7
VI
VII
28
практична настава машинске
ТШ "Никола
струке Тесла"
Медвеђа
практична настава угоститељске
ТШ "Никола
стукеТесла"
Медвеђа
22
26
радионичарски рад
Школа за текстил и дизајн Лесковац
руски језик
"25. Мај"
руски језик
ОШ'' Десанка Максимовић'' Грделица
руски језик
ОШ"Александар Стојановић"Црна Трава
29
Д. Лопушња
26
40
решен у Шишави
4
55.55
44.44
2008
18
0%
0
2011/2012
13
2
руски језик
ОШ''Бора Станковић''
Вучје
руски језик
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
Руски језик
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
руски језик
Пољопривредна школа
Лесковац
13
33
8
2011/12.
2
100
90
2012
2
22.2
11.1
2012/13
6
33%
33%
2012/13
у школи
(изборни
предмет)
Табела бр.1.
7
102
Љиљана Трајковић
103
Соња Стаменковић
104
Зорица Стојановић
7
VII
VII
105
Љиљана Трајковић
106
Мирјана Стојановић
VII
VII
107
Марија Јовановић
108
Виолета Алексић
109
Слађана Костић
110
Јелена Стојковић
111
Јелена Марковић
112
Снежана Крстић Томић
113
Драгана Миленковић
114
Милица Лукић
VII
27
руски језик
СШ "Светозар Крстић-Тоза"Вучје
руски језик
ТШ "Никола Тесла"
Медвеђа
руски језик
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
12
20
27
руски језик
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
социологија
Школа за текстил и дизајн Лесковац
30
4
српски језик
ОШ " Славко Златановић" Мирошевце
српски језик
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
српски језик
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
српски језик
ОШ"Вук Караџић"
Лебане
српски језик
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
српски језик
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
српски језик
Средња школа
Грделица
7
VII/1
VII
7
VII
7
VII
3
8
6
9
1
српски језик и књижевност
Пољопривредна школа
Лесковац
решена у ШООО
"Доситеј
Обрадовић"
4
44.44
22.22
2012
6
50%
16.68%
2012/13
2
100
88.89
2012
2
22.22
11.11
2012/13 решена у ШООО
"Доситеј
Обрадовић"
2
100%
90%
2012/13
9
72.00
22.00
2011
4
27.75
5.55
2012
4
100%
78%
решена у решена
у ШООО
"Доситеј
Обрадовић"
у школи
4
94,44%
20%
2012
5
100
73
2012
5
77.70
50
2012/13
2
100
88.89
2012
7
100
61.11
у школи
(Грађанско)
2012/13 решена у
Губеревцу
Табела бр.1.
VII
115
Јелена Костић
116
Марија Стојановић
117
Марина Савић
118
Виолета Митровић
119
Ана Станковић
120
Бојан Стевановић
121
Ненад Стојановић
122
Мома Стојиљковић
VII
3
српски језик и књижевност
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
српски језик и књижевност
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
8
VII
7
VII
7
VII
VII
Јелена Крстић
125
Саша Јовић
126
Срђан Јовановић
7
7
VII
Гордана Тасић
128
Зорана Митић
решена у
Губеревцу
4
100
77.78
2012
решена у
Губеревцу
4
22,22%
83.33 2012/2013
0%
2012/13
15
у школи 10%
1
100%
94,45%
2012/13
8
текст. група предмета
Школа за текстил и дизајн Лесковац
текст. група предмета
Школа за текстил и дизајн Лесковац
тех. и инфор. образ.
ОШ " Славко Златановић" Мирошевце
9
22
у школи
4
100%
80%
2012/13
4
100%
80%
2012/13
2
100.00
90.00
2011
10%
2
тех. и инфор. образ.
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
тех. и инфор. образ.
ОШ''Бора Станковић''
Вучје
тех. и инфор. образ.
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
70%
60%
у школи
14
4
5
2
21
2011/12.
40%
30%
решена у
Винарцу
2012
решен у Нишу
4
75
55
2012/13
1
35
30
2012
20
100
0
2012
технологија образ.про. Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
VII
127
2011
3
100
српски језик и књижевност
Хемијско-технолошка школаЛесковац
''Божидар Ђорђевић Кукар''
VII/1
124
0
српски језик и књижевност
Школа за текстил и дизајн Лесковац
VII
Марина Јовић
11.11
српски језик и књижевност
Школа за текстил и дизајн Лесковац
VII
123
2
VII
30
Устав и права грађана
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
учитељ
ОШ " Вук Караџић"
Печењевце
4
ради и у СШ
Грделица
у школи
Табела бр.1.
VII
129
Дејан Трајковић
130
Ивана Стојковић
131
Биљана Стаменковић
132
Златко Николић
133
Срђан Катлановић
134
Јелена Стаменковић
12
VII
VII
VI
6
VII
7
135
Предраг Јовановић
136
Ана Ђорђевић
137
Марина Стојановић
138
Горан Станковић
VII
VII
VII
7
139
Слађана Костадиновић
140
Зорица Костадиновић
141
Дивна Младеновић-Марковић
142
Мирослав Ђорђевић
VI
6
VII
20
учитељ
ОШ " Вук Караџић"
Печењевце
учитељ
ОШ "Бора Станковић"
Вучје
учитељ
ОШ "Васа Пелагић"
Лесковац
учитељ
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
учитељ
ОШ"Александар Стојановић"Црна Трава
учитељ
ОШ''Јосиф Панчић"
100
20
9
0%
100
0
2012
у школи
20
8
100%
у школи
20
38
2012
у школи
4
5
0
100%
0%
2012/13
у школи
20
100%
0
20
100%
0
2012/2013
Орашац
1
у школи
20
учитељ
ОШ''Петар Тасић''
Лесковац
учитељ
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
учитељ
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
учитељ
ОШ''Светозар Марковић''
Лесковац
100%
у школи
6
100%
100%
0%
2012/13
20
100%
0%
2012/13
2
60%
50%
2011/12
2
40%
30%
2012
физика
ОШ " Вук Караџић"
Велика Грабовница
физика
ОШ "Сијаринска Бања"
Сиј. Бања
физика
ОШ''Славко Златанановић'' Мирошевце
физика
Пољопривредна школа
22
2012/13
у школи
19
5
0%
у школи
6
13
0%
2
32
10%
6
Лесковац
80%
50%
2012/13
решен у Вучју
Табела бр.1.
7
143
Новица Јанковић
144
Зоран Тодоровић
145
Срђан Ђорђевић
146
Сузана Николић
VII
VII
VII
33
2
физика
Тргов.-угоститељска
физика
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
физика
Школа за текстил и дизајн Лесковац
физичко васпитање
ОШ''Горња Јабланица''
23
20
20 Медвеђа
3
147
Владимир Ђуричић
148
Ранко Ђорђевић
149
Марко Ранђеловић
150
Дејан Анђелковић
151
Миодраг Митић
VII
VII
7
VII
VII-2
VII
152
Бојан Недељковић
физичко васпитање
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
физичко васпитање
ОШ"Вук Караџић"
Лебане
физичко васпитање
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
Физичко васпитање
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
физичко васпитање
Пољопривредна школа
Лесковац
12
2
14
4
6
физичко васпитање
ТШ "Раде Металац"
2011/12 решен у
Манојловцу
Лесковац
Лесковац
2
50
40
3
75%
60%
2012/13 решен у ОШ
“Синиша Јањић”
2012/13
у школи
6
100% 70% 2010
3
25%
10%
2012
3
100%
85%
2012
1
100%
95%
2012
3
40%
25%
2012/13
10
60
10
4
80
60
решен у решена
у ШООО
"Доситеј
Обрадовић"
решен у ТШ у
Лебану
2012/13 одређено ОШ
“Јосиф Костић”
2012
Табела бр.1.
VII
153
Никола Тодоровић
154
Саша Златковић
VII
VII
155
Садија Хрвић
156
Данијела Синадиновић
157
Сузана Костић
7
7
7
158
Татјана Гавриловић
159
Саша Стевановић
VII
VII
160
Сузана Недељковић
161
Сузана Костић
7
7
162
1
164
Снежана Пауновић
физичко васпитање
Школа за текстил и дизајн Лесковац
35
Филозофија
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
француски језик
ЕШ“Ђука Динић“
Лесковац
француски језик
ОШ'' Десанка Максимовић'' Грделица
10
VII
2
40%
30%
2012/13 у школи на
одређено
4
100%
80%
2012/13 решен у
Трговинској
4
10
0
11
13
француски језик
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
Француски језик
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
12
17
француски језик
Пољопривредна школа
Лесковац
француски језик
Средња школа
Грделица
10
7
ТШ "Никола Тесла"
44%
12%
француски језик
ТШ "Раде Металац"
француски језик
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
2012
решена у ХТШ
2
55.55
44.44
2008
2
100
90
2012
2
44.4
33.30
2012/13
10
100
2
44.44
33.33
8
100%
55.55%
2
33.33
22.22
2010
2
100%
89%
2012/13
2012
привремено у
библиотеци
решена у ОШ
2012/13 “Вук Караџић”
Лебане
Лесковац
35
привремено
решена у школи
решена
2012/13 привремено у
Вучју
Медвеђа
10
2012
решен у ТШ у
Власотинцу
6
француски језик
VII
Ненад Стаменковић
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар'' Лесковац
7
Јелена Митић
163
физичко васпитање
Табела бр.1.
VII
165
Прeдраг Стојановић
166
Драгана Марковић
167
Драгана Иванчевић
168
Станоје Јовановић
169
Слађана Петровић
170
Виолета Маринковић
171
Миодраг Анђелковић
172
Невена Стевановић
173
Невена Јовановић
174
Саша Ђекић
175
Сања Митровић Стевановић
176
Зоран Стојиљковић
VII
14
2
хемија
ОШ "Бора Станковић"
Вучје
хемија
ОШ "Васа Пелагић"
Лесковац
хемија
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
хемија
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
хемија
ОШ'' Десанка Максимовић'' Грделица
хемија
ОШ"Александар Стојановић"Црна Трава
хемија
ОШ''Бранко Радичевић''
Брестовац
хемија
Пољопривредна школа
Лесковац
хемија
Пољопривредна школа
Лесковац
хемија
Школа за текстил и дизајн Лесковац
чувари природе
ОШ''Вожд Карађорђе''
чувари природе
ОШ''Милутин Смиљковић'' Винарце
5
16
VII
VI
7
7
7
VII
VII
VII
7
VI
32
10
6
9
31
34
7
10
30%
20%
решен у ОШ
“Петар Тасић”
2
70
60
2012
2
10%
0%
2012
4
100%
20%
решен у школи
4
100.00
80.00
2012
2
0%
2
70%
60%
10
50
0
2012/13 Решена 50% у
Манојловцу
4
100
80
2012/13
4
20%
0%
2012/13
2011/2012 Решена 10% у
Манојловцу
2012
решен у
Богојевцу
10% у школи
3
20
5
2012
4
100
80
2011/12
Лесковац
35
Решена 20% у
Манојловцу
решена у
Губеревцу
Саветник Марина Илић
30.08.2012.
ЛЕСКОВАЦ
НАЧЕЛНИК
Томислав Симоновић
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.1.
Табела бр.2
ПРЕГЛЕД
СЛОБОДНИХ ЧАСОВА/ВИШАК У ШКОЛСКОЈ 2012/2013.ГОДИНИ
-ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ -
рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
назив предмета
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Mатематика
Математика
Mатематика
Mатематика албански
Mатематика албански
Албански језик
Биологија
Биологија
Биологија
назив школе
''Горња Јабланица''
"25. Мај"
Владимир Букелић
ОШ " Вук Караџић"
ОШ "Бора Станковић"
ОШ "Вожд Карађорђе"
ОШ "Синиша Јанић"
ОШ ,, Вук Караџић''
ОШ" Вук Караџић"
ОШ"Александар Стојановић"
ОШ"Никола Скобаљић"
ОШ''Бора Станковић''
ОШ''Партизански дом''
ОШ " Коста Стаменковић"
Т.Ш ,,Милентије Поповић,,
Техничка школа
ТШ "Никола Тесла"
ОШ "Стојан Љубић"
ШООО "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Сијаринска Бања"
ТШ "Никола Тесла"
ОШ "Сијаринска Бања"
ОШ"Александар Стојановић"
ОШ''Бора Станковић''
ОШ''Јосиф Костић''
ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ
место
број
слободних
часова
% радног
времена
Медвеђа
Доња Лопушња
Туларе
Печењевце
Богојевце
Лесковац
Власотинце
Тегошница
Велика Грабовница
Црна Трава
Велико Трњане
Губеревац
Д.Бучумет
Лесковац
Црна Трава
Власотинце
Медвеђа
Косанчић
Лесковац
Сијаринска Бања
Медвеђа
Сијаринска Бања
Црна Трава
Губеревац
Лесковац
32 4
16
4
26
8
14
8
10
4
14
14
16
20
15
6
36
30
15
20
12
4
2
16
2
175% 22%
89
22.22
144%
44,44
77.70%
44%
55%
22%
77
70%
89
100
83%
33%
200%
166%
75%
111%
67%
22%
10%
80%
10.00%
напомена
Одлазак радника у пензију
нестручно заступљена настава
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
нестручно заступљено
Албанска настава
Албанска настава
Албанска настава
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ
Табела бр.2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
биологија
Т.Ш ,,Милентије Поповић,,
Црна Трава
Биологија албански
ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
Географија
Гимназија " Стеван Јаковљевић"Власотинце
Географија
ОШ"Александар Стојановић" Црна Трава
Географија
ОШ''Радоје Домановић''
Бошњаце
Географија албанска
ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
Грађанско васпитање
ОШ " Васа Пелагић"
Лесковац
Грађанско васпитање
ОШ "Александар Стојановић" Црна Трава
ДефектологШОСО "11.Октобар"
Лесковац
олигофренолог
ДефектологШОСО "11.Октобар"
Лесковац
олигофренолог
ДефектологШОСО "11.Октобар"
Лесковац
олигофренолог
ДефектологШОСО "11.Октобар"
Лесковац
олигофренолог
ДефектологШОСО "11.Октобар"
Лесковац
олигофренолог
ДефектологШОСО "11.Октобар"
Лесковац
олигофренолог
ДефектологШОСО "11.Октобар"
Лесковац
олигофренолог
екологија
Т.Ш ,,Милентије Поповић,,
Црна Трава
екологија у настави на албанском
TШ "Никола
језикуТесла"
Медвеђа
економска географија у настави
TШ "Никола
на алб. језику
Тесла"
Медвеђа
економска група предмета TШ
у настави
"Никола
на албанском
Тесла"
језику Медвеђа
Енглески језик
ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
Енглески језик
ОШ ,, Вук Караџић''
Тегошница
Енглески језик
Средња школа
Грделица
Енглески језик
ТШ "Никола Тесла"
Медвеђа
Енглески језик албанска ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
Изборни спорт
ОШ"Александар Стојановић" Црна Трава
Информатика
ОШ"Александар Стојановић" Црна Трава
2
10
4
1
1
9
6
10
10%
50%
20%
5%
5
45%
30%
50%
20
100%
20
100%
20
100%
20
100%
20
100%
20
100%
20
100%
2
2
2
19
14
6
3
7
14
1
1
10%
10%
10
95%
78%
30%
16.66
38.85%
78%
5%
5%
Албанска настава
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
Албанска настава
одређено
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
Српска настава
Рад у издвојеним одељењ.
на одређено време
Албанска настава
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
Табела бр.2
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Информатика
ОШ " Свети Сава"
Информатика и рачунарство
TШ "Никола Тесла"
Информатика и рачунарство
Медицинска школа
Историја
Владимир Букелић
Историја
Гимназија
Историја
Медицинска школа
ОШ "Бора Станковић"
Историја
ОШ "Сијаринска Бања"
Историја
Историја
ОШ"Александар Стојановић"
ОШ''Радоје Домановић''
Историја
СТШ " Вожд Карађорђе"
историја
Историја
ШООО "Доситеј Обрадовић"
Историја албанска
ОШ "Сијаринска Бања"
историја костима
Школа за текстил и дизајн
историја у настави на алб. TШ
језику
"Никола Тесла"
италијански језик-изборниТехничка школа
Техничка школа
компоновање облика
ликовна култура
"25. Мај"
ликовна култура
ЕШ ''Ђука Динић“
ликовна култура
ОШ " Вук Караџић"
ликовна култура
ОШ ,, Вук Караџић''
ликовна култура
ОШ"Александар Стојановић"
ОШ"Радоје Домановић"
ликовна култура
ОШ"Радоје Домановић"
ликовна култура
школа
ликовна култура и цртање Техничка
у грађевини
Техничка
школа
ликовна култура и цртање у грађевини
Музичка култура
Гимназија
ОШ "8.октобар"
Музичка култура
Музичка култура
ОШ''Вук Караџић''
музичка култура
Т.Ш ,,Милентије Поповић,,
ШОСО "11.Октобар"
Музичка култура
Музичка култура албанскаОШ "Сијаринска Бања"
Техничка школа
немачки језик
Гложане
Медвеђа
Лесковац
Туларе
Лебане
Лесковац
Вучје
Сијаринска Бања
Црна Трава
Бошњаце
Лебане
Лесковац
Сијаринска Бања
Лесковац
Медвеђа
Власотинце
Власотинце
Доња Лопушња
Лесковац
Печењевце
Тегошница
Црна Трава
Манојловце
Манојловце
Власотинце
Власотинце
Лебане
Власотинце
Лебане
Црна Трава
Лесковац
Сијаринска Бања
Власотинце
2
2
4
7
5
18
6
2
1
1
10
4
9
4
2
8
1
5
1
10
5
2
6
6
3
30 у блоку
9
5
5
1
3
6
6
10%
10%
20%
35%
25
90%
30%
10%
5%
5
50%
20%
45%
20%
10
44.44
5%
25%
5
50%
25%
10%
30
30
15%
4%
45%
25
25%
5%
15%
30%
33%
ако се изјасне ученици
Албанска настава
Српска настава
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
Албанска настава
Албанска настава
Табела бр.2
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
обликовање одевања
Школа за текстил и дизајн
Лесковац
обликовање текстила
Школа за текстил и дизајн
Лесковац
Основи филозофије
ТШ"Бошко Крстић"
Бојник
ОШ "Бора Станковић"
педагог
Вучје
Техничка школа
Власотинце
практична настава у машинству
Техничка школа
Власотинце
практична настава у машинству
Техничка
школа
Власотинце
руски језик
Руски језик
ШООО "Доситеј Обрадовић" Лесковац
социологија у настави на алб.језику
TШ "Никола Тесла"
Медвеђа
Српски језик
ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
Српски језик
ОШ"Александар Стојановић" Црна Трава
ОШ''Бора Станковић''
Губеревац
српски језик
српски језик
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
Српски језик
ОШ''Радован Ковачевић''
Леце
Српски језик
ШООО "Доситеј Обрадовић" Лесковац
Српски језик као нем.
ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
Столарство
Средња школа
Грделица
Техничка
школа
Власотинце
стучни предмети у машиству
Теорија дизајна
Средња школа
Грделица
Техничко и инф. обр.
ОШ " Милутин Смиљковић" Винарце
Техничко и инф. обр.
ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
Техничко и инф. обр.
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
Техничко и инф. обр.
ОШ " Радован Ковачевић"
Леце
Техничко и инф. обр.
ОШ''Трајко Стаменковић''
Лесковац
Техничко и инф. обр.
ОШ " Коста Стаменковић"
Лесковац
Физика
Гимназија " Стеван Јаковљевић"Власотинце
Физика
ОШ " Васа Пелагић"
Лесковац
Физика
ОШ "Синиша Јанић"
Власотинце
ОШ"Радоје Домановић"
Манојловце
физика
Физика
ОШ''Радован Ковачевић''
Леце
Физика
СШ "Светозар Крстић-Тоза"
Вучје
Физика
ТШ ,,Милентије Поповић,,
Црна Трава
Физика албанска
ОШ "Сијаринска Бања"
Сијаринска Бања
12
8
2
10
60 у блоку
5
2
6
2
22
5
24
13
20
10
13
10
20
6
16
10
18
4
2
2
14
20
6
2
6
4
6
6
60%
40%
10%
50%
8%
19%
11%
30%
10%
122%
25%
130%
72
100%
50%
72%
50%
100%
30%
80
50%
90
20
10%
10%
70
100%
30%
10
30%
20
30%
40%
до 31.08.2013.
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
Албанска настава
Српска настава
одређено до повратка радника са неплаћеног
Табела бр.2
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Физичко васпитање
ОШ"Александар Стојановић"
СТШ " Вожд Карађорђе"
физичко васпитање
Техничка школа
физичко васпитање
Физичко васпитање
ШООО "Доситеј Обрадовић"
физичко васпитање у настави
TШна
"Никола
албанском
Тесла"
језику
Техничка школа
филозофија
Техничка школа
филозофија
француски језик
ОШ''Вук Караџић''
ОШ "Бора Станковић"
хемија
ОШ"Радоје Домановић"
хемија
Хор и оркестар
Гимназија
Техничка школа
Устав и право грађана
Учитељ
ОШ "Десанка Максимовић"
Црна Трава
Лебане
Власотинце
Лесковац
Медвеђа
Власотинце
Власотинце
Лебане
Богојевце
Манојловце
Лебане
Власотинце
Грделица
131
132
133
134
135
136
Услуживање са практичном
Трговинско
наставом (кабинетске
угоститељска
вежбе)
Куварство са практичн
Трговинско угоститељска
Услуживање са практичном
Трговинско
наставом (кабинетске
угоститељска
вежбе)
Куварство са практичн
Трговинско угоститељска
Физичко васпитање
Трговинско угоститељска
Посластичарство са практичном
Трговинско
наставом
угоститељска
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
2
6
2
12
6
2
2
8
6
18
2
4
10%
30%
10%
60%
30%
10%
10%
40
30%
90%
10%
20%
100%
20%
25%
100%
50%
100%
100%
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи на
до повратка радника са боловања
Часови директора на одређено време
до повратка радника са боловања
на одређено време
до повратка радника са боловања
Саветник Марина Илић
НАЧЕЛНИК
Томислав Симоновић
30.08.2012.
ЛЕСКОВАЦ
Mатематика
Mатематика албански
18
2
1278%
178%
Табела бр.2
Албански језик
Биологија
Биологија албански
Географија
Географија албанска
Грађанско васпитање
Дефектологолигофренолог
екологија у настави на албанском језику
економска географија у настави на алб. језику
економска група предмета у настави на албанском језику
Енглески језик
Енглески језик албанска
Изборни спорт
Информатика
Информатика и рачунарство
Историја
Историја албанска
историја костима
историја у настави на алб. језику
италијански језик-изборни
компоновање облика
ликовна култура
Музичка култура
Музичка култура албанска
немачки језик
обликовање одевања
обликовање текстила
Основи филозофије
педагог
практична настава у машинству
руски језик
социологија у настави на алб.језику
Српски језик
Српски језик као нем.
Столарство
стучни предмети у машиству
Теорија дизајна
1
4
1
3
1
2
7
1
1
1
4
1
1
2
2
9
1
1
1
1
1
7
5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
6
1
1
1
1
22%
110%
50%
125%
100%
80%
700%
10%
10%
95%
167%
78%
5%
70%
30%
270%
45%
20%
15%
67%
5%
235%
115%
30%
33%
60%
40%
10%
50%
25%
44%
10%
522%
72%
50%
100%
30%
Табела бр.2
Техничко и инф. обр.
Физика
Физика албанска
Физичко васпитање
физичко васпитање у настави на албанском језику
филозофија
француски језик
хемија
Хор и оркестар
СВЕГА :
6
7
1
5
1
2
1
2
1
124
албански
дефектолози
260%
290%
30%
110%
33%
22%
44%
120%
10%
5866%
773%
700%
4393%
Табела бр.2
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Табела бр.2
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Табела бр.2
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Табела бр.2
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Табела бр.2
Ако буде радило одељење петог разреда у Саставу Река родитељи најавили селидбу.
Табела бр.2
Табела бр.2
Табела бр.3
ПРЕГЛЕД
ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2011/2012.ГОДИНИ НАПУНИЛИ 65. ГОДИНА ЖИВОТА ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ
-ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Датум престанка радног
РБ
Назив школе
1 ''Горња Јабланица''
2 ОШ "Коста Стаменковић"
3 ОШ "Вожд Карађорђе"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Место
Медвеђа
Лесковац
Лесковац
Назив предмета
Математика
Математика
Математика
Име и презиме радника Матични број радника односа по основу год.живота( 65)
Светислав Миловановић
1205947741416
31.08.2012.год. Стојан Маринковић
2008947740014
20.08.2012. год.
Мирољуб Стојановић
1704947740017
31. август 2012. год.
ОШ "Бора Станковић"
Богојевце
биологија
Драгомир Ристић
1912946740015
12/19/2011
ОШ "Бора Станковић"
Богојевце
биологија
Милорад Коцић
3001947193039
22.05.2012.
ОШ''Јосиф Панчић"
Орашац
биологија
Миломир Јовић
31.08.2012.
3108947740047
ОШ "Сијаринска Бања"
Сиј. Бања
биологија
Миломир Јовић
3108947740047
31,08,2012,
Пољопривредна школа
Лесковац
биологија
Славенка Војводић-Радовановић
1603947745018
31.08.2012.
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
биологија
Госпава Јовчић
408947745068
04. 08. 2012.
ОШ''Бора Станковић''
Губеревац
биологија
Милутин Јовановић
1208947740028
12-08.2012.
ОШ''Партизански дом''
Д.Бучумет
Биологија и хемија
Властимир Златковић
1811946182682
18.11.2011
Гимназија "Стеван Јаковбљевић"ВласотинцеГеографија
Географија
Драган Диманић
105947741602
01.05.2012.
ОШ "Бора Станковић"
Вучје
историја
Радован Николић
2607947740031
26.07.2012.
Гимназија
Лебане
Историја
Светислав Станковић
1101947741211
31.8.2012.
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Машинска група предмета Јован Стојковић
19.01.2012.
1901947740033
Власотинце музичка култура
Миомир Даскаловић
ОШ,,8.октобар''
108947741646
односа по основу год.живота( 65)
ОШ "Синиша Јанић"
Власотинце Музичка култура
Зоран Даскаловић
2308947741626
23.08.2012. ОШ " Свети Сава" Гложане
ОШ "Бора Станковић"
Вучје
педагог
Тоне Андонов
2108947740035
21.08.2012.
ОШ "Сијаринска Бања"
Сиј. Бања
Српски језик
Милета Ивановић
904947910007
31,08,2012,
с
рпски
језик
Станика
Станковић
1712946190041
31.08.2012.
"25. Мај"
Доња Лопушња
ОШ''Бора Станковић''
Губеревац
српски језик
Анђелина Здравковић
2906947745022
6/29/2012
ОШ''Бора Станковић''
Губеревац
српски језик
Снежана Божиловић
1702947745016
17.02.2012.
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
српски језик
Милован Јовановић
1806947741215
31.08.2012.
ОШ Јосиф Костић
Лесковац
Српски језик
Мирољуб Цветановић
105947740012
20.06.2012.
ОШ Јосиф Костић
Лесковац
Српски језик
Мирољуб Цветановић
105947740012.00
20.06.2012.
ОШ "Коста Стаменковић"
Лесковац
Техничко и инф. образовањеНовица Јовановић
18.07.2012. год
1807947740029
Табела бр.3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар''
Лесковац
Технолошка група предмета Василка Костић
ОШ'' Десанка Максимовић''
Грделица
учитељ
Предраг Анђелковић
ОШ "Сијаринска Бања"
Сиј. Бања
учитељ
Хамди Ферати
ОШ"Александар Стојановић"
Црна Трава учитељ
Драган Голубовић
Медицинска школа
Лесковац
физика
Бошко Стојановић
ОШ "Синиша Јанић"
Власотинце Физика
Живојин Јанковић
Гимназија "Стеван Јаковбљевић"Власотинце Физика
физика
Србољуб Ристић
ОШ''Радован Ковачевић''
Леце
Физика и хемија
Смиља Златановић
Ф
изика-Хемија
Живојин Јанковић
"25. Мај"
Доња Лопушња
Медицинска школа
Лесковац
физичко васпитање
Љубиша Митић
Школа за текстил и дизајн
Лесковац
физичко васпитање
Љубица Бецић
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар''
Лесковац
физичко васпитање
Јосиф Тасић
ОШ''Вук Караџић''
Лебане
физичко васпитање
Миодраг Жикић
ОШ "Бора Станковић"
Богојевце
хемија
Милорад Величковић
Школа за текстил и дизајн
Лесковац
цртање и сликање
Петар Спасић
Техничка школа
Власотинце стручни предмети у грађевини
Станковић Перица
Техничка школа
Власотинце проф.ликовне култур
Дикић Снежана
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар''
Лесковац
проф. Француског
Снежана Пауновић
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар''
Лесковац
проф. Социологије устава и права
Светлана
грађана
Стојић
220949745027
31.08.2012.
2405947740013
24.05.2012.
2607947741410
31,08,2012,
2301947741818
по захтеву за одлазак у пензију 26.12.2011
3010947740012
11.2011.
2207947111052
22.07.2012.
606947741611
30.06.2012.
2402947746217
24.02.2011.
2207947111052
31.08.2012.
2711946740021
31.12.2011.
1610947745010
16.10.2011.
3001948740025
27.01.2012.
702947741211
07.02.2012.
604947740019
5/31/2012
406947740012
04.06.2012.
1111946741639.00
11.11.2012.
111946746637.00
01,11,2012.
31.08.2012.
31.08.2012.
Саветник Марина Илић
30.08.2012.
ЛЕСКОВАЦ
НАЧЕЛНИК
Томислав Симоновић
Табела бр.4
ПРЕГЛЕД
ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ЋЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013.ГОДИНИ НАПУНИЛИ 65. ГОДИНА ЖИВОТА ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ
-ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ РБ
Назив школе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Место
Назив предмета
Име и презиме радника
ОШ''Свети Сава''
Благоје Петковић
Гложане
библиотека
ОШ''Трајко Стаменковић''
Лесковац
биологија
Живојин Петковић
ОШ "Синиша Јанић"
Власотинце Биологија
Јован Ђорђевић
ОШ"Радоје Домановић"
Манојловце биологија
Дивна Цветковић
ОШ "Стојан Љубић"
Косанчић
Биологија
Миодраг Михајловић
ОШ''Р.К.Максим''
Добривоје Николић
Лебане
биологија
ОШ''Александар Стојановић''
Црна Трава биологија
Богољуб Јовић
ОШ''Радоје Домановић''
Бошњаце
Драги Додић
географија
Медицинска школа
Лесковац
здравствена нега
Радмила Цветковић
ОШ''8.октобар''
Власотинце Историја
Славко Димитријевић
ОШ "Сијаринска Бања"
Сиј. Бања
Историја
Милорад Митић
Станимир Вељковић Зеле'
Бојник
Историја
Миодраг Стојановић
ОШ''Партизански дом''
Д.Бучумет
историја - геофрафија
Милорад Митић
ОШ"Браћа Миленковић"
Шишава
Историја и географија
Зоран Печенковић
ОШ "Бора Станковић"
Вучје
математика
Верка Петровић
ОШ "Васа Пелагић"
Лесковац
Математика
Станислав Ристић
Пољопривредна школа
Лесковац
Математика
Никола Васиљевић
Гимназија "Стеван Јаковљевић" ВласотинцеУстав
Математика
и права грађана
Поп-Илић Момчило
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Математика
Добрица Николић
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
Стана Златановић
математика
ОШ''Радоје Домановић''
Бошњаце
Радмила Поповић
математика
ОШ''Вук Караџић''
Лебане
Предраг Одовић
математика
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Машинска група предмета Јовица Тодоровић
ОШ "Синиша Јанић"
Власотинце Музичка култура
Јордан Илић
Пољопривредна школа
Лесковац
Пољопривредна група предмета
Миодраг Митровић
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар''
Лесковац
Милан Стајић
практична настава
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар''
Лесковац
рачунарство и информатика Милосав Јовић
Матични број радника Датум престанка радног
2606948741612
902948740021
712947741624
1601948745027
2902948741017
1606948741228
1708948741624
2903948741218
1302948745038
3010947741612
1101948741215
1710947741013
1101948741215
1806948741618
1512947745055
1502948740051
1810947740011
1808948741610
2011947745033
2806948746214
509948746220
1810947741212
2210947740050
1112947741612
809947740028
2105948740048
2111947740044
односа по основу год.живота( 65)
26.06.2013.
10.02.2013.
7.12.2012. ОШ " Свети Сава" Гложане
16.01.2013.
16.06.2013.
17.08.2013.
29.03.2013.
13.02.2013.
односа по основу год.живота( 65)
31.08.2013.
17.10.2012.
11.01.2013
18.06.1013.год. ОШ " Свети Сава" Гложане
15.12.2012.
15.02.2013.
18.10.2012.
28.06.2013.
18.10.2012.
11.12.2012.
08.09.2012.
21.05.2013.
21.11.2012.
Табела бр.4
28 ОШ''Доситеј Обрадовић''
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Свође
руски језик
Витомир Петровић
ОШ "Бора Станковић"
Богојевце
српски језик
Зорка Стојановић
ОШ''Ђура Јакшић''
Турековац
српски језик
Станимир Јовановић
Медицинска школа
Лесковац
српски језик
Светлана Антанасовић
Станимир Вељковић Зеле'
Бојник
Српски језик
Радомир Младеновић
ОШ''Вук Караџић''
Лебане
Лепосава Марјановић
српски језик
Гимназија
Лесковац
Стр.сар.-библиотекар
Душан Поповић
ОШ "Синиша Јанић"
Власотинце техничко и информатичко образ.
Ђорђе Цакић
ОШ''Р.К.Максим''
Лебане
Вукашин Јовић
техничко и информатичко образ.
ОШ " Вук Караџић"
Велика Грабовница
учитељ
Новица Марјановић
ОШ ''Вук Караџић''
Лесковац
учитељ
Златко Николић
ОШ ''Бранко Радичевић''
Брестовац
Учитељ
Срба Стојадиновић
ОШ''Свети Сава''
Љиљана Стојановић
Гложане
учитељ
ОШ''Вук Караџић''
Лебане
учитељ
Станимир Антанасковић
ОШ "Синиша Јанић"
Власотинце Физика
Велимир Пешић
''Горња Јабланица''
Медвеђа
Физика – Хемија
Раде Златановић
Хем.-тех.школа''Б.Ђ.Кукар''
Лесковац
Милорад Јаковљевић
физичко васпитање
ОШ''Александар Стојановић''
Црна Трава физичко васпитање и изборни
Коча
спорт
Шалер
Гимназија
Лесковац
Филозофија
Станко Станковић
Пољопривредна школа
Лесковац
Филозофија
Садија Хрвић
ОШ " Карађорђе Петровић"
Крушевица Француски језик
Мирјана Ристић
ТШ "Бошко Крстић"
Бојник
хемија
Миливоје Ђелић
ОШ''Вук Караџић''
Лебане
Гојко Ценић
хемија
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Математика
Добрица Николић
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Машинска група предмета Јовица Тодоровић
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Физика
Драгомир Јовић
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Математика
Сретен Дугалић
ТШ "Раде Металац"
Лесковац
Електро група предмета
Велибор Николић
Гимназија "Стеван Јаковљевић" ВласотинцеУстав и права грађана
Божидар Стефановић
1501948741612
1/15/2013
2404948745012
1405948913015
902948745058
2202948741015
104948746212
401948740049
2008948741618
409947182493
1811947740026
1112947740020
0403948730054
2807948746628
1302948741016
2604948741628
1709947741228
1103948740025
0311947740046
1508948741218
2302948740048
0306948745013
704948740033
2506948741219
2011947745033
2210947740050
0207948741214
2406948740013
3004948740016
1711947741613
4/24/2013
14.05.2013.
09.02.2013.
22.02.2013.
01.04.2013.
04.01.2013.
20.08.2013.
04.09.2012.
18. 11. 2012.
11. 12. 2012.
04.03.2013.
28.07.2013.
13.02.2013.
26.04.2013.
17.09.2012.
11.03.2013.
03.11.2012.
15.08.2013.
23.02.2013.
03.06.2013.
07.04.2013.
25.06.2013.
20.11.2012.
22.10.2012.
02.07.2013.
24.06.2013.
30.04.2013.
Саветник Марина Илић
30.08.2012.
НАЧЕЛНИК
Томислав Симоновић
Табела бр.4
ЛЕСКОВАЦ
Download

преглед радника за којима у школској 2012/2013.години престаје