Gradsko / Okružno takmičenje u ženskoj sportskoj gimnastici, 06.03.2014. Osnovne škole: I – IV Razred Pojedinačno: Nastavnik: 1. Noemi Vakula OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 38,4 Imelda Pjevalica V – VI Razred Pojedinačno: Nastavnik: 1. Alisa Hrček OŠ „Ivan Milutinović“ Subotica 33,3 Marija Vig 2. Marijana Piuković OŠ „Matko Vuković“ Subotica 32,9 Zora Platup 3. Kristina Nađ Varga OŠ „Ivan Milutinović“ Subotica 29,2 Marija Vig 4. Sonja Jandrić OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 19,5 Imelda Pjevalica 5. Dunja Kašić OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 18,9 Imelda Pjevalica VII – VIII Razred Ekipno: Nastavnik: 1. OŠ „Sveti Sava“ Subotica 93,3 Sabina Ujvari Topčagić 2. OŠ „Janoš Hunjadi“ Čantavir 72,1 Atila Lazar Pojedinačno: Nastavnik: 1. Minja Ivković OŠ „Sonja Marinković“ Subotica 36,7 Minja Lazin 2. Mariela Sabo OŠ „Ivan Milutinović“ Subotica 34,8 Marija Vig 3. Lea Kalmar OŠ „Sveti Sava“ Subotica 33,4 Sabina Ujvari Topčagić 4. Jovana Sineši OŠ „Sveti Sava“ Subotica 31,1 Sabina Ujvari Topčagić 5. Nadežda Bjelić OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 29,7 Imelda Pjevalica 6. Dragana Mijatović OŠ „Sveti Sava“ Subotica 28,8 Sabina Ujvari Topčagić 7. Kinga Čakanj OŠ „Janoš Hunjadi“ Čantavir 26,0 Olga Perović 8. Petra Anđal OŠ „Janoš Hunjadi“ Čantavir 19,6 Olga Perović 9. Andreina Domanj OŠ „Janoš Hunjadi“ Čantavir 13,5 Atila Lazar 10. Anita Mečerik OŠ „Janoš Hunjadi“ Čantavir 13,0 Atila Lazar Srednje škole: Ekipno: Nastavnik: 1. Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica 104,2 Andrijana Šijački 2. ESŠ „Bosa Milićević“ Subotica 71,8 Tihana Lulić Pojedinačno: Nastavnik: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Brigita Banjac Gimn. „Svetozar Marković“ Subotica 37,0 Andrijana Šijački Helena Milanković Gimn. „Svetozar Marković“ Subotica 36,5 Andrijana Šijački Jasmina Dakić Gimn. „Svetozar Marković“ Subotica 30,7 Andrijana Šijački Martina Pastva ESŠ „Bosa Milićević“ Subotica 27,7 Tihana Lulić Kristina Salijević ESŠ „Bosa Milićević“ Subotica 26,5 Tihana Lulić Andrea Varga ESŠ „Bosa Milićević“ Subotica 17,6 Tihana Lulić Snežana Rajak Poljoprivredna škola, Bačka Topola 12,7 Bojan Mašanović Regina Makai Poljoprivredna škola, Bačka Topola 10,8 Bojan Mašanović Gradsko / Okružno takmičenje u muškoj gimnastici, 05.03.2014. Osnovne škole: I – IV Razred Ekipno: Nastavnik: 1. OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 200,40 Atila Lazar Pojedinačno: Nastavnik: 1.
2.
3.
4.
Adam Anitić OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 68,50 Atila Lazar Tamaš Utaši OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 65,30 Atila Lazar Adrian Sedlar OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 65,00 Atila Lazar Edvin Sabo OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 60,60 Atila Lazar V – VI Razred Ekipno: Nastavnik: 1. OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 206,90 Atila Lazar Pojedinačno: Nastavnik: 1. Aleksandar Subić OŠ „Majšanski put“ Subotica 78,20 Edvard Tonković 2. Kristijan Nikolić OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 77,60 Imelda Pjevalica 3. Aleksandar Saulić OŠ „Sveti Sava“ Subotica 75,10 Sabina Topčagić Ujvari 4. Daniel Horvat OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 69,60 Atila Lazar 5. Leonardo Dimović OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 68,80 Atila Lazar 6. Adam Vituška OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 67,50 Atila Lazar 7. Peter Budemac OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 64,00 Atila Lazar 8. David Kuruc OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 63,90 Atila Lazar 9. Alen Antunović OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 63,40 Imelda Pjevalica VII – VIII Razred Ekipno: Nastavnik: 1. OŠ „Janoš Hunjadi“ Čantavir 248,10 Atila Lazar 2. OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 235,30 Imelda Pjevalica Pojedinačno: Nastavnik: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Viktor Vakula OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 95,40 Imelda Pjevalica Kristijan Popović OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 86,80 Atila Lazar Ričard Rac OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 81,60 Atila Lazar Daniel Bojčić OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 79,80 Imelda Pjevalica Kristian Horvat OŠ „Hunjadi Janoš“ Čantavir 79,70 Atila Lazar Dario Prčić OŠ „Kizur Ištvan“ Subotica 60,10 Imelda Pjevalica Srednje škole: Ekipno: Nastavnik: 1. Tehnička škola „Ivan Sarić“ Subotica 279,20 Stevan Dakić 2. Poljoprivredna škola, Bačka Topola 255,70 Bojan Mašanović Pojedinačno: Nastavnik: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Luka Nimčević Tehnička škola „Ivan Sarić“ Subotica 94,20 Stevan Dakić Damjan Petrekanović Politehnička škola, Subotica 93,90 Zvonko Vuković Mirko Daraboš Tehnička škola „Ivan Sarić“ Subotica 93,10 Stevan Dakić Strahinja Stevanović Tehnička škola „Ivan Sarić“ Subotica 91,70 Stevan Dakić Boroš Mate Poljoprivredna škola, Bačka Topola 86,00 Bojan Mašanović Tot Filip Poljoprivredna škola, Bačka Topola 85,40 Bojan Mašanović Zoltan Hajnal Poljoprivredna škola, Bačka Topola 83,30 Bojan Mašanović Akoš Molnar Poljoprivredna škola, Bačka Topola 82,10 Bojan Mašanović Martin Tot Poljoprivredna škola, Bačka Topola 76,90 Bojan Mašanović 
Download

Gradsko / Okružno takmičenje u ženskoj sportskoj gimnastici, 06.03