listopad 2014
Elektronický zpravodaj Ministerstva zemědělství
využijte
SEZONU
ZVĚŘINY
VĚNUJTE POTRAVINY
SVATÝ MARTIN
CELER
NA DVORKU A ZAHRADĚ
BOLESTI HLAVY
ZMÍRNÍ ČAJE
z kouzelných bylinek
Změna času na konci
října, věčně šedivá obloha,
podzimní plískanice,
blížící se stres z vánočních
nákupů a povinností.
Důvodů, proč by člověka
mohla rozbolet hlava, je
opravdu dost. Poradíme
vám, jak si s takovými
nepříjemnostmi poradit
pomocí oblíbených bylinek.
Hned na úvod musíme
upozornit, že nesuplujeme
lékařskou ordinaci. Při
silné a déle trvající bolesti
hlavy je lepší vyhledat
odbornou pomoc.
P
řesto existuje několik
bylinek, které člověku
pomohou při běžných
potížích. Když vás
bolí hlava ze stresu,
přepracování, dehydratace, při
rýmě a nachlazení, je na prvním
místě odpočinek. Pak můžeme
s klidným svědomím využít sílu
bylinek koncentrovanou do vynikajících čajů.
Mezi osvědčené léky patří meduňka. Uklidňuje nervový systém,
působí při nervovém vypětí
a celkově uvolňuje organismus.
Ideální je připravit si čaj, a to
zalitím 10 g rostliny asi půl litrem
vroucí vody. Necháme 10 minut
vylouhovat, scedíme a vypijeme.
Nejen, že pomůže proti bolestem
hlavy, ale zlepší se vám zažívaní
a o dobrém spánku ani nemluvě.
Naším druhým tipem je hloh.
Neměl by chybět mezi pomocníky, kteří usnadňují léčbu chřipky.
Dobře se po něm usíná a zmírňuje
depresi či úzkostné stavy. Čaj lze
udělat ze sušených listů i květů.
Zalijeme je vroucí vodou a asi
10 minut louhujeme.
Ve výčtu nesmíme zapomenout
ani na třezalku tečkovanou. Ve
vaší domácí lékárně by měla mít
své místo, pokud trpíte migrénami, revmatickými a menstruačními bolestmi. Někteří dokonce
tvrdí, že dokáže vyvolat pocity
euforie. To sice nemůžeme potvrdit, nicméně má poměrně dobré
antistresové účinky. Samozřejmě
se konzumuje v čaji, stejně jako
předchozí bylinky.
A když už jsme u léčivých čajů,
doporučíme vám ještě jeden –
vrbový. Lžičku vrbové kůry dejte
do kastrůlku nebo konvičky, zalijte hrnkem studené vody
a ohřívejte. Jen chvíli nechte
Mezi osvědčené léky patří
meduňka. Uklidňuje nervový systém, působí při
nervovém vypětí a celkově
uvolňuje organismus.
projít varem, odstavte, asi 7 minut
louhujte, sceďte a pomalu vypijte.
Ideální pro relaxaci, odpočinek
a načerpání chybějící energie.
Dosud jsme se věnovali tomu, jak
si poradit s problémem, který už
nastal. Daleko účinnější je tomu
všemu předcházet. Proto se vyhýbejte nikotinu a alkohol popíjejte
jen v přiměřeném množství. Pokud se ho totiž odbourává příliš,
toxické látky výrazně zvyšují
šanci na krušné momenty při bolestech hlavy. Přehánět bychom to
neměli ani s kávou a čokoládou.
Co bychom si naopak měli dopřát
je spánek, odpočinek a pohyb.
Taková procházka v přírodě je
doslova balzám pro tělo i duši.
Využijte toho, nebudete litovat.
Foto: Thinkstock
Z LESŮ A VOD
ČERNÉ SKLÁDKY
HYZDÍ LESY
za tři roky 35 hektarů
Jen si to představte. Chcete si užít příjemnou procházku podzimním lesem, ale zážitek z čisté přírody
vám zkazí igelity, obaly, PET lahve a jiný nepořádek. Ačkoliv stálé více lidí odpad třídí, někteří bezohlední jedinci neváhají a znečistí to, co příroda stovky let nerušeně tvořila.
A
bohužel přesně takovým problémem
se musí neustále
potýkat Lesy České
republiky. Na pozemcích, které státní podnik spravuje, každý rok přibývají v rozporu
se všemi platnými předpisy tzv.
černé skládky. Je to k nepochopení,
vždyť odpad lze vyhodit do kontejnerů, jež jsou dostupné komukoliv
a kdekoliv. Pokud nevěříte, tak
vězte, že 99 % obyvatel Česka
má možnost třídit a průměrná
vzdálenost k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad je 101 metru.
A to mluvíme o odpadu tříděném,
nikoliv komunálním.
I proto je s podivem, že lidem
i firmám stojí za to zajet do lesa
a odpad tam vyhodit. „V letech
2011, 2012 a 2013 Lesy ČR registrovaly celkem 2 210 černých
skládek, jejichž celková plocha
dosáhla rozlohy cca 35 hektarů.
Náklady na likvidaci těchto skládek ve zmiňovaných letech činily
skoro 7 milionů korun, tato částka
se však ještě zvýší, protože
likvidace zjištěných skládek pokračuje i v roce 2014,“ uvedl mluvčí
Lesů ČR Zbyněk Boublík.
Za uvedené období registrovali
zaměstnanci státního podniku nejvíce skládek v roce 2011, kdy jich
bylo 850. O rok později sice jejich
počet klesl na 635, ale tento trend
byl pouze dočasný. Loni jich bylo
nalezeno přesně 725.
„Optimističtí tak rozhodně nejsme.
Zkušenosti ukazují, že stav
v jednotlivých letech kolísá, jednou
je skládek více, podruhé méně.
I přesto, že Lesy ČR na problematiku veřejnost průběžně upozorňují,
výrazné zlepšení stavu zatím nenastalo. Mírně pozitivně můžeme
hodnotit snad jen skutečnost, že se
na skládkách neobjevoval nebezpečný odpad, v naprosté většině
šlo o odpad směsný – komunální,“
doplnil generální ředitel Lesů ČR
Daniel Szórád.
Lesy ČR považují černé skládky
99 %
obyvatel Česka má možnost třídit a průměrná
vzdálenost k nejbližším
kontejnerům na tříděný
odpad je 101 metr.
za velký problém. Podle zákona je
musí likvidovat vlastníci pozemků
na náklady původce. To ale v praxi
bývá poměrně obtížné, neboť viník
se hledá velice těžko. Nic na tom
nemění ani fakt, že v poslední době
počet odhalených znečišťovatelů
ve spolupráci s obecními úřady
a magistráty měst, narůstá. Stále
platí, že odstranění většiny černých
skládek hradí Lesy ČR.
Cesta k nápravě je jediná - osvěta široké veřejnosti, například
prostřednictvím environmentální
výchovy. „Lesy ČR proto v rámci
lesní pedagogiky a dále při akcích
typu Den s Lesy ČR nebo Den
Země seznamují děti, mládež
i dospělé s tím, co do lesa patří a co
ne. Jde o to, aby se ochrana životního prostředí stala pro všechny
samozřejmostí tak, jako je tomu
i v jiných vyspělých zemích,“ dodal Boublík.
Protože kdyby tomu tak nebylo,
mohli bychom v budoucnu litovat.
Je navýsost jasné, že černé skládky
mohou životní prostředí výrazně
ohrozit. Nebezpečí skládky určuje
zejména druh odpadu, blízkost
vodních toků, propustnost půdy
a výška spodní vody. Z nepříznivých podmínek pak mohou vyplynout dva hlavní strašáky – kontaminace půd a vodních zdrojů.
A zapomenout bychom neměli ani
na nejviditelnější problém – estetické znehodnocení přírody, zápach
a škodlivý vliv na rostliny a živočichy.
Až příště budeme vynášet nebo
vyvážet odpadky, přemýšlejme,
kam je uložíme. Lesům a přírodě
bychom se měli určitě vyhnout.
Foto: lesycr.cz
ZA PLOTEM
FARMÁŘI,
nabídněte své produkty
široké veřejnosti!
Hospodaříte na vlastní farmě a máte vlastní výrobu s finálními produkty jako maso, sýry, zelenina apod.?
Pak máte jedinečnou příležitost představit své výrobky široké veřejnosti. Ministerstvo zemědělství (MZe)
bude i v příštím roce pořádat úspěšný projekt Poznej svého farmáře a vy můžete být jeho součástí.
M
Ze hledá právě
v těchto dnech
majitele menších farem,
kteří by se chtěli
zapojit do podpory drobnějších
výrobců a kvalitních potravin.
„V rámci projektu se uskuteční
v každém kraji, tedy na 13 místech půldenní setkání se zábavným programem, ochutnávkami
a farmářským trhem pro veřejnost. Proběhne na vybraných
farmách a přizváni budou i farmáři
z okolí,“ informovalo ministerstvo.
Resort se projektem snaží podpořit
malé a začínající zemědělce bez
dostatku finančních prostředků na
vlastní prezentaci. Návštěva farem
se navíc vyplatí i všem milovníkům kvalitního jídla
a potravin z okolí.
„Za velký přínos projektu považu-
je MZe i to, že na pořádající farmě dostávají bezplatně možnost
prezentace formou farmářského
trhu i sedláci z blízkého okolí,
a návštěvníci tak odcházejí z akcí
nejen s bohatým nákupem kvalitních potravin, ale hlavně také
s kontakty na farmáře, ke kterým
si mohou pro výrobky v budoucnu dojíždět. Farmáři tak mohou
navázat řadu nových kontaktů se
svými potencionálními zákazníky
a naopak návštěvníci mohou prožít příjemný den plný her pro děti,
soutěží, a ochutnávek kvalitních
potravin,“ doplnilo MZe.
Letos svá vrátka v rámci projektu
otevřelo pět farem, v roce 2015
by lidé měli poznávat své farmáře ve všech 13 krajích. Největší
zásluhu na rozšíření projektu mají
samotní návštěvníci. Na každou
akci přišlo od 500 do 1 000 lidí,
a zájem tak předčil všechna očekávání.
Pokud byste se chtěli do projektu
zapojit, ozvěte se do konce listopadu na e-mail poznejfarmare
@mze.cz. Jestli si ještě nejste jistí
a váháte, pak vězte, že na zapojení určitě nebudete tratit a ani vám
nezabere příliš času. Celý projekt
včetně propagace, stejně jako
finanční kompenzaci pro hostitelskou farmu, totiž zajistí Ministerstvo zemědělství.
Foto:Michal Vaňáč
ZA PLOTEM
KLIDNĚ BYCHOM
SE ZAPOJILI ZNOVU,
říká farmářka o projektu „Poznej svého farmáře“
Předposlední srpnový týden hostila Ma-Ma rodinná mlékárna Úhořilka třetí akci projektu Poznej svého
farmáře. Její majitelka Marie Brodinová nám v rozhovoru prozradila, jak se z kamenolomu dostala do
kravína a proč by chtěla, aby se k nim na farmu projekt co nejdříve vrátil.
Kdy a jak jste začali hospodařit?
Začínali jsme v roce 1991. K tomu
jestli hospodařit nebo ne, nás vedlo
dlouhé rozhodování. Ani manžel
ani já jsme v zemědělství nedělali.
Bylo to pro nás hrozně těžké, měli
jsme poměrně dobrou práci.
Co jste dělali?
Manžel byl vedoucí projektant
v rozvodných závodech a projektoval vysokonapěťové sítě. Já
jsem byla na obchodním oddělení v kamenoprůmyslu jako vyšší
dodavatelka. Postavila jsem
například sekundární část lomu
nedaleko Litoměřic. Od projektu
přes zajištění výrobců, natření,
elektřiny, zprovoznění, smluv.
Tím jsem skončila a začali jsme
hospodařit.
Proč jste se rozhodli pro takovou změnu?
Protože já odsud pocházím
a přišla doba, kdy jsme si říkali,
že buď se o svůj majetek postaráme, nebo o něj přijdeme. Proto
jsme začali. Rozhodli jsme se,
že tady na Vysočině postavíme,
jak se říká kožený pytel nebo
brambor. Měli jsme 25 hektarů
a vybudovali jsme kravín na 90
kusů skotu. Tím, že jsme nebyli
Takže jste si vychovali následovníky…
Ano. Dcera tady zůstala, vdala se
a máme šikovného zetě. My už
budeme s manželem končit a předáme jim to. Stáj máme stejnou,
ještě jsme ale přistavěli silážní box
a hnojnou plochu, abychom měli
všechno tak, jak má být. Dobytka
máme stále stejně, asi 90 kusů.
Z toho je 45 krav. Máme i vlastní
odchov. K tomu jsme postavili
mlékárnu. Zaměstnaná je tam
hlavně dcera, je to její parketa.
Jak se vám líbil celý průběh?
Moc. Přišlo asi 800 lidí, takže
jsme byli moc spokojení. Mělo to
velkou propagaci a taky pomohlo, že bylo hezké počasí. Byl tu
kouzelník, kapela, krásné stánky
s regionálními produkty a zájem
projevili také farmáři z okolí.
Úklid po takové akci jste
zvládli?
Perfektně. Program skončil ve tři,
organizátoři hned začali
a v šest hodin měli hotovo.
Všechno sbalené, uklizené, odpadky posbírané. My jsme nemuseli dělat vůbec nic.
Ministerstvo zemědělství
v loňském roce rozjelo projekt
„Poznej svého farmáře“. Vaše
Takže ani nebylo poznat, co se
farma byla jedna z pěti, která se
ten den všechno u vás dělo…
této akce zúčastnila. Jak jste se Přesně tak.
o projektu vlastně dozvěděli?
Přišel mi mail, že se tento projekt Projevil se projekt „Poznej
uskuteční. Protože to měl být něsvého farmáře“ na vztahu okolí
kdo, kdo vyrábí vlastní produkty,
hned jsem na to reagovala. Říkala k vaší farmě, jezdí lidé častěji?
jsem si, že to jsme přesně my
a okamžitě jsem poslala dopis na
ministerstvo.
Proč jste se rozhodla přihlásit?
Považovala jsem to za dobrou
akci pro zviditelnění a propagaci
naší činnosti a našich mléčných
výrobků.
Byla příprava hodně náročná?
postižení zemědělskou minulostí,
začali jsme něco nového. Byla to
teprve druhá roštová stáj, která se
stavěla v České republice.
A jak vypadá vaše farma dnes?
Teď máme 100 hektarů a budeme
farmu předávat našim mladým.
Pro nás byla, protože jsme to
chtěli mít dokonalé. Všechno jsme
uklidili, vymetli, natřeli, vybílili
kravín, odmušili. Týden jsme na
tom pracovali. Pak dorazili lidé
z firmy, která to měla organizovat.
Ti se mi moc líbili. Přijeli, podívali se, řekli, co a jak a všechno
si naplánovali. Nastoupili v pátek
odpoledne ve dvě hodiny, ještě
jsme probrali plán a do večera vše
postavili. Akce začínala dopoledne
v deset hodin, ráno v osm doladili
poslední drobnosti a v 10 hodin to
v pohodě vypuklo.
Ano. Potom sem chodili, že tu
byli právě na této akci.
Takže to propagaci pomohlo,
jak jste si předtím slibovala.
Jednoznačně pomohlo. Kdybychom byli u města, jako třeba
u Havlíčkova Brodu nebo Jihlavy,
bylo by to ještě lepší. My jsme ale
poměrně daleko. Určitě je tu ale
víc zákazníků, kteří se přihlásili,
že tu byli v rámci projektu a že
jim naše výrobky chutnaly a začali sem jezdit.
Kdyby to šlo, přihlásili byste se
znovu?
Ano, chtěli bychom to absolvovat
znovu. Spousta lidí říká, že to
bylo u nás strašně pěkné a ptá se,
jestli to zopakujeme.
Foto: Mze
ZA PLOTEM
VĚNUJTE POTRAVINY
a pomozte těm, kteří to potřebují
JAKÉ POTRAVINY
DAROVAT?
Z
aplnit potravinové
banky a pomoci matkám samoživitelkám,
mentálně či tělesně
postiženým, seniorům,
pěstounským rodinám a dětem
z dětských domovů. To je cílem
druhého ročníku Národní potravinové sbírky, která se uskuteční 22.
listopadu po celém Česku. Každý
se může zapojit tím, že věnuje
trvanlivé potraviny v obchodu ve
svém okolí.
„Sbírka proběhne po celé České republice ve více než 160 prodejnách
obchodních řetězců Tesco, Kauf-
Konzervy všeho druhu (paštiky, rybí konzervy, masové
konzervy, hotová jídla apod.),
polévky všeho druhu (sáčkové,
čínské, do hrnečku apod.), trvanlivé uzeniny, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, sirupy,
džemy, kompoty, čaje, mouka,
krupička, piškoty, cereálie,
cukrovinky pro děti, nápoje
v obalech tetrapak (mléko,
džusy apod.).
land, Penny Market, Globus
a Albert a ve všech prodejnách DM.
Stejně jako minulý rok zde bude
možnost koupit a darovat trvanlivé
potraviny na pomoc lidem v nouzi
v charitativních zařízeních daného
kraje. Sbírka spolu s projektem
´Potraviny pomáhají´ upozorňuje
na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel, jako jsou
senioři, matky s dětmi nebo rodiny
v tísni a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným
způsobem,“ informovali pořadatelé.
Prvním a nejjednodušším způsobem, jak se zapojit a pomoci, je
koupit a darovat trvanlivé potraviny. Patří mezi ně například těstoviny, luštěniny, nakládané okurky,
čaje, konzervy nebo džemy. Na
označeném místě
v obchodě
je předáte
dobrovolníkům,
kteří se
s dalšími účastníky projektu postarají, aby vše dorazilo tam, kam má.
Druhou možnost je stát se dobrovolníkem. „Můžete pomoci
s výběrem darovaných potravin
od zákazníků, jejich tříděním, či
evidencí. Pomoci můžete i radou,
nebo distribucí informačních letáků
na prodejně,“ doplnili organizátoři.
Pokud máte zájem, stačí vyplnit
formulář na webu akce. V loňském roce se vybralo celkem
66 tun potravin. Lidé věnovali
55,5 tun, firmy přispěly dalšími
10,5 tunami. To představuje celkem 132 tisíc porcí jídel. Nejvíce
potravin se podařilo získat v Praze
„RÁD BYCH
DOSTAL
NAKLÁDAČKU!“
(15,2 tuny) a v Moravskoslezském
kraji (10,1 tuny). „Výsledky sbírky
předčily naše očekávání. V množství
vybraných potravin na jeden obchod
jsme předčili i Maďarsko, které má
již se sbírkou zkušenosti,“ uvedl tehdy Fabrice Martin Plichta z České
federace potravinových bank. Podaří
se letos překonat loňský výsledek?
Přispět k tomu můžete i vy.
Foto: Potraviny pomáhají
„POTŘEBUJU
DOSTAT ČOČKU!“
Kupte a darujte nakládačky nebo jiné potraviny
v rámci Národní potravinové sbírky.
Kupte a darujte luštěniny nebo jiné potraviny
v rámci Národní potravinové sbírky.
Pomozte těm, kteří to ve vašem kraji potřebují.
V sobotu 22. 11. 2014 ve vašem obchodě.
Pomozte těm, kteří to ve vašem kraji potřebují.
V sobotu 22. 11. 2014 ve vašem obchodě.
www.potravinypomahaji.cz
Organizuje:
Ve spolupráci s:
Strategičtí partneři:
Partneři:
www.potravinypomahaji.cz
Organizuje:
Ve spolupráci s:
Partneři:
Hlavní mediální partner:
Mediální partneři:
Hlavní mediální partner:
Mediální partneři:
„POŘÁDNĚ MI
TO OSLAĎTE!“
„OSOLTE
MI TO!“
Kupte a darujte zavařeniny nebo jiné potraviny
v rámci Národní potravinové sbírky.
Kupte a darujte sůl nebo jiné potraviny
v rámci Národní potravinové sbírky.
Pomozte těm, kteří to ve vašem kraji potřebují.
V sobotu 22. 11. 2014 ve vašem obchodě.
Pomozte těm, kteří to ve vašem kraji potřebují.
V sobotu 22. 11. 2014 ve vašem obchodě.
www.potravinypomahaji.cz
Organizuje:
Partneři:
Strategičtí partneři:
Ve spolupráci s:
Strategičtí partneři:
www.potravinypomahaji.cz
Organizuje:
Partneři:
Ve spolupráci s:
Strategičtí partneři:
ZA PLOTEM
SVATÝ MARTIN
přiveze první letošní víno
Rok čekání, strádání a netrpělivého očekávání se blíží ke konci. Vinaři finišují s přípravami, aby mohli
11. listopadu v 11 hodin široké veřejnosti představit první letošní vína. Právě na svátek svatého Martina
se tradičně otevřou lahve bílého, růžového i červeného s rokem 2014 na etiketě. Oslavy příchodu mladého
vína můžeme spojit už se dvorem Josefa II., velmi zajímavý je ale také samotný život svatého Martina.
M
artin z Tours se
narodil kolem
roku 316. Původně voják
a později biskup je znám především pro svůj
skutek pomoci bližnímu. Žebrák
ho požádal o almužnu, a protože
Martin u sebe nic neměl, rozetnul
svůj důstojnický plášť na dvě
poloviny a jednu část podal muži,
jenž se třásl zimou. Martin zemřel
8. listopadu 397 a o tři dny později
byl pohřben. A právě tento den se
na jeho počest slaví jako svátek
všech Martinů.
Spojení svatomartinských oslav
a vína se datuje až do 18. století.
Na sv. Martina se na dvoře Josefa
II. nové víno ochutnávalo. Důležitým faktorem bylo i to, že v tu
dobu končila vinařům pracujícím
u větších sedláků služba a její pokračování v příštím roce se doha-
dovalo právě při sklence mladého
vína daného ročníku, se kterým
se také poprvé připíjelo. Oficiálnější ráz setkání se postupem času
vytrácel a do popředí se stále více
dostávala zábava a hodování. Dobrá nálada všech účastníků veselice
souvisela s tím, že měli sklizeno,
uskladněno a s přicházejícím
adventem na ně čekal předvánoční
půst.
Novodobá tradice Svatomartinských vín začala v České republice
v roce 2005. Tehdy Vinařský fond
odkoupil od Jiřího Kopečka značku Svatomartinské. Před devíti lety
bylo na trhu k dispozici 125 tisíc
lahví od 36 vinařství, loni už jich
byly dva miliony od 116 výrobců
vína. A organizátoři letos očekávají
ještě více vinařů a přibližně stejné
množství lahodného moku.
Mezi Svatomartinskými víny
by mělo být zhruba rovnoměrně
zastoupeno bílé, růžové a červené.
Získat známku se svatým Martinem na koni není jen tak. Vinaři
musí jednak k jeho výrobě použít
stihli včas připravit kvalitní víno.
Odrůdová skladba moravských
a českých vín je velmi bohatá a ve
vinařském světě poměrně unikát-
jen povolené odrůdy a při hodnocení musí každý vzorek získat minimálně 78 bodů ze 100 možných.
„Pro výrobu Svatomartinských
vín jsou obecně vhodně rané
odrůdy révy vinné, protože musí
již relativně brzo dosahovat dostatečné zralosti, aby z nich vinaři
ní, proto nebyl problém vybrat
hned několik vhodných odrůd,
a nabídnout tak spotřebitelům
širokou škálu Svatomartinských
vín,“ uvedl Pavel Večeřa z Vinařského fondu.
První vína bývají svěží a ovocitá.
Zrála sice jen několik týdnů, přesto
ODRŮDY SVATOMARTINSKÉHO
VÍNA
bílé víno
Müller Thurgau
Veltlínské červené rané
Muškát moravský
růžové víno
Modrý Portugal
Svatovavřinecké
Zweigeltrebe
červené víno
Modrý Portugal
Svatovavřinecké
už za tuto dobu stačila získat svůj
osobitý charakter. Přesvědčit se
o tom budete moci už 11. listopadu
v 11 hodin. Největším přivítáním
mladého vína je Svatomartinský
košt na náměstí Svobody v Brně.
„Akce je velmi oblíbená a účastní
se jí kolem pěti tisíc návštěvníků.
Po celé České republice se
v tento čas konají další desítky
akcí oslavující svátek svatého
Martina,“ láká Vinařský fond.
Jednou z nich je Letenská husa
a košt Svatomartinského vína
v Národním zemědělském muzeum (NZM) v Praze na Letné.
Degustace s ochutnávkami a prodejem gastronomických specialit
začne 15. listopadu v 10 hodin.
Ochutnávat se bude nejen mladé
víno od předních českých a moravských vinařů, ale jak už bývá
u Svatomartinského zvykem,
také husí speciality. Do 18 hodin
mohou návštěvníci stihnout ještě
ukázky starých lidových řemesel,
vystoupení cimbálové muziky
a jako třešničku na dortu bezplat-
nou prohlídku všech aktuálních
expozic a výstav v NZM. Pro děti
bude připravená trampolína, loutkové divadlo, malování na obličej
nebo tvůrčí dílna.
Foto: vinarskydenik.cz,
wineofczechrepublic.cz
NA TALÍŘI
CELER
zelenina, koření i lék
Těžko bychom si bez
něj dokázali představit
pořádný vývar nebo
lahodnou svíčkovou.
Přesto je jeho použití
daleko širší a navíc
doplněné o doslova
blahodárné účinky
na celé tělo. Celer je
v našich končinách trochu
opomíjenou zeleninou.
Dokážeme vám,
že je to velká škoda.
VĚDĚLI JSTE ŽE…
C
eler znali už ve starověkém Egyptě, Římě
či Řecku. A moc dobře
věděli, proč ho pěstují
a konzumují. Pojďme si představit
jeho hlavní přednosti, které jsou
ceněné po celém světě.
Celer můžeme zpracovat jako koření, zeleninu a vlastně i lék. Pěstitelé
znají tři druhy celeru – bulvový, řapíkatý a listový. U prvního se zpracovává kořen, semena i listy, druhý
netvoří hlízu a (jak název napovídá)
využívají se řapíky. Z třetí varianty
se zpracovávají listové výhonky.
Nemusíme se tedy omezovat jen na
známé bulvy do polévek, ale určitě
se vyplatí koupit řapíky a vykouzlit
kulinářskou dobrotu i z nich.
Jednou z hlavních předností celeru
je jeho pozitivní vliv na celý organismus. Obsahuje typické éterické
oleje, které chrání rostlinu před
nepříjemnými bakteriemi a plísněmi. Pokud celer zařadíte do svého
jídelníčku, stejně ochrání i vás. Při
konzumaci se tyto látky postupně
uvolní a brání svými antibakteriálními a antimykotickými účinky
celý trávicí trakt.
Pravidelné užívání syrového celeru
také prospívá kloubům při revmatismu, přispívá ke snížení hladiny
krevního cukru i krevního tlaku.
Je neocenitelným pomocníkem při
• Staří Egypťané nosili listy
planého celeru jako znamení smutku při pohřebních
obřadech.
• Vědci zjistili, že celer obsahuje látku, která reguluje hormony u žen i u mužů. Navíc,
celerový džus zvyšuje plodnost,
odstraňuje frigiditu a dokonce
bojuje proti impotenci.
nachlazení, kašli a rýmě. Dezinfikuje totiž sliznice, čistí je, zabíjí
mikroorganismy a posiluje imunitu.
Chceme-li využít celeru při těchto
potížích, je nejvhodnější si připravit
čerstvou šťávu. Právě v ní se uchovají už zmíněné éterické látky, ale
i řada vitamínů a minerálů. A že
jich není málo.
V celeru je například více vitamínu
C, než v citrónu. Obsahuje ale také
vitamíny skupiny B, A, E, K, nechybí ani vápník, sodík, jód, zinek,
železo, hořčík nebo draslík. I díky
tomu všemu pomáhá nejen našemu
tělu, ale také psychice – dokáže
účinně bojovat proti depresím
a stresu.
Teď už tedy víme, proč bychom
měli celer kupovat, případně pěstovat. Ještě se podíváme na to, jak takový celer připravit v kuchyni, aby
měl úspěch u všech členů rodiny.
Základem je samozřejmě syrový
celer. Vzhledem k velikosti lze
z bulvy vykrojit nejrůznější tvary,
které určitě potěší zejména děti.
Skvělou možností je pak už zmíněná šťáva. Pokud by vám nebyla
chuť syrového celeru dvakrát příjemná, doplňte ho o nastrouhanou
mrkev nebo šťávu z mrkve a citrónu. Pak už by neměl mít problém
opravdu nikdo. Tato kombinace se
dá skvěle využít v salátech, jež jsou
bezednou studnicí kombinací zeleniny, zálivek a dalších lahůdek.
Celer může sloužit také jako zeleninová obloha nebo přísada do pomazánek. Je rovněž nedílnou součástí
polévek (vývary, bramboračka,
celerová). Jak určitě dobře víte,
gurmánské zázraky dokáže vykouzlit v omáčkách, a vůbec skvěle se
jeho chuť snoubí s masem.
Stranou naší pozornosti by neměl
zůstat ani celer jako koření.
K tomu se hodí především nahořklá
a aromatická semena, která se využívají i k výrobě tzv. celerové soli.
S tou se můžete setkat zejména při
dochucování ryb a zeleniny. Jako
koření se zpracovávají i listy, a to
zbavené silné části řapíku. Snadno
se suší a uchovají si typickou vůni.
Ať už se rozhodnete celer jíst
v jakékoliv podobě, chybu neuděláte. Skvěle chutná a navíc prokážete
službu svému tělu.
Foto: Thinkstock
CELEROVÉ PYRÉ
Co budeme potřebovat:
0,5 kg celeru, 40 g másla, vývar (nejlépe hovězí), vodu, sůl
CELEROVÁ
POCHOUTKA
SE SEMÍNKY
Co budeme potřebovat:
100 g celeru, 1 vejce, 150 g stro
uhanky,
150 g sýru (eidam), 150 g ros
tlinného tuku,
150 g polohrubé mouky, celý
kmín, semínka
(sezamová nebo lněná), sůl
Jak na to:
Celer nejprve očistíme a nastrou
háme. Přidáme mouku, tuk, strouhanku, sýr
, sůl a důkladně
promícháme. Těsto si rovnom
ěrně vyválíme, potřeme rozšlehaným vejcem a rád
élkem vytvoříme
tyčinky dlouhé 8 centimetrů a
široké asi 2 centimetry. Posypeme kmínem, sem
ínky a pečeme
v troubě předehřáté na 180 °C
asi 15 minut.
Jak na to:
Celer očistíme, nakrájíme na menší kousky
a posolíme. Dáme ho do hrnce, přidáme máslo,
vroucí vodu a dusíme, dokud nezměkne. Většinu
vody slijeme, rozmixujeme a podle potřeby
rozředíme vývarem.
NA TALÍŘI
Delikátní hody
VYUŽIJTE
SEZÓNU ZVĚŘINY
M
á specifické chuťové vlastnosti,
vysokou výživovou hodnotu
a nízký obsah tuku. Často opomíjená zvěřina by si měla alespoň jednou za čas najít místo
v našem jídelníčku. A protože
právě podzim je doba zvěřině
zaslíbená, přinášíme vám ve
spolupráci se Státní veterinární správou několik základních
informací právě o zvěřině.
Zvěřinu si můžeme obstarat ze
dvou zdrojů - buď ji zakoupíme zabalenou a veterinárně
prohlédnutou, nebo od tzv.
proškolené osoby.
„Při prvním způsobu jsou
jednotlivé části zvěřiny řádně
baleny a označeny etiketou. Na
etiketě je identifikační značka
výrobce, což je oválná značka
s registračním a schvalovacím
číslem výrobce, zkratka země
výrobce a zkratka Evropské
unie. V praxi to vypadá tak, že
v oválku je např. CZ ….. EU
(místo teček je číslo). Pokud
má zvěřina tento oválek (jedno,
jestli je chlazená nebo mra-
žená), znamená to, že kus byl
veterinárně prohlédnut a celá
výroba od stažení po zabalení
probíhala za přísných hygienických podmínek, které dozorují
inspektoři Státní veterinární
správy. Tady je třeba jen ohlídat teplotu skladování a dobu
spotřeby, které jsou uvedeny na
obale,“ vysvětlil mluvčí Státní
veterinární správy Josef Duben.
Druhou možností je pořídit
zvěřinu v kůži nebo peří. Tu
lze koupit přímo od uživatele
honitby, účastníka lovu, nebo
v maloobchodní prodejně, kam
ji myslivec dodal. V tomto
případě není nutná veterinární
prohlídka, maso ale vždy musí
zkontrolovat proškolená osoba.
Při nákupu v obchodě také platí, že přímo nabízená zvěřina
musí mít štítek s upozorněním:
„Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou – určena po tepelné
úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele.“
Jste-li milovníkem lahůdek
z divočáka, dávejte si pozor
ještě na jeden údaj. Maso
z tohoto zvířete musí být vždy
vyšetřeno na přítomnost svalovce (trichinel) s vyhovujícím
výsledkem.
A ještě připojíme několik rad,
které by se mohly při zpracování zvěřiny hodit. Po stažení
ořežte veškeré nečistoty (jehličí, prach, úlomky kostí), prohlédněte dutiny kvůli plísni a
samozřejmě pečlivě odstraňte
maso kolem místa vstřelu, kde
mohou být zbytky olova. To
může způsobit vážné zdravotní
problémy, proto opravdu nedoporučujeme kontaminované
části konzumovat.
„Hlavní zásadou je nekupovat
maso neznámého původu. Zvěřina prohlédnutá jen proškolenou osobou musí být prodávána jen na omezeném území
nejbližšímu místu lovu. Zvěřina prohlédnutá veterinárním
dozorem (s oválem) může být
prodávána kdekoliv. A pozor,
zvěřinu v kůži nelze legálně
podle současné legislativy koupit na trhu nebo tržišti,“ dodal
Duben.
Foto: Thinkstock
POLÉVKA Z BAŽANTA
Co budeme potřebovat:
1 bažanta, 250 g zeleninové polévkové směsi (celer,
mrkev, petržel), 1 stroužek česneku, 1 středně velkou
cibuli, 2 kuličky jalovce, 4 kuličky pepře, sůl
Jak na to:
Bažanta očistíme, umyjeme a dáme nejprve na 10 minut zapéct do trouby. Poté bažanta vložíme do hrnce
se studenou vodou a přivedeme k varu. Přidáme zeleninu, pepř, jalovec a vaříme, dokud maso nezměkne.
Bažanta obereme a maso nakrájíme na menší kousky.
Na závěr polévku přecedíme, vrátíme do ní maso a
podle chuti osolíme.
JEDNODUCHÁ PEČENÁ
ŽEBÍRKA Z DIVOČÁKA
Co budeme potřebova
t:
žebra z divočáka, sůl, km
ín,
vodu
Jak na to:
Do masa nejprve vetřeme
sůl a posypeme celým
kmínem. Pak dáme žebír
ka do pekáče a podlijem
e
trochou vody, aby se hn
ed nepřichytila. Pečeme
ne
celou hodinu a půl na 20
0 °C. Podáváme s pečiv
em
,
hořčicí, křenem a naklá
danými okurkami.
JELENÍ RAGÚ
NA ČERVENÉM VÍNU
PESTRÝ ŠPÍZ
Z DIVOČINY
Co budeme potřebovat:
2 bažantí prsa, 100 g srnčích jater, 200 g srnčích
stehýnek, 100 g slaniny, 1 větší cibule, červené víno,
olej, sůl
Jak na to:
Všechny druhy masa i slaninu nakrájíme na menší
kousky, které rukou naklepeme a osolíme. Dáme do
hlubokého talíře nebo misky, nalijeme trochu vína
a oleje a necháme asi 4 hodiny odpočívat v lednici.
Maso pak společně s cibulí střídavě napichujeme na
jehly (špejle) a vložíme na rozpálený gril, případně
do pánve nebo předehřáté trouby. Podávat můžeme
s pečivem.
NÁŠ TIP
Maso bude ještě lahodnější, když kromě soli použijeme speciální směs koření na zvěřinu. Pokud jí
nemáme, můžeme před uložením do lednice ochutit
tymiánem, novým kořením, jalovcem, červenou
paprikou, bobkovým listem, dobromyslem, případně
jen některými z těchto přísad.
Co budeme potřebova
t:
900 g jeleního plecka, 1
větší cibule, 150 g zaky
sané
smetany, 2 lžíce hladké
mouky, 400 ml červené
ho
vína, 4 lžíce oleje, 2 kous
ky hřebíčku, 1 bobkový
list, 6 kuliček nového ko
ření, 1 lžičku sladké červe
né
papriky, sůl, pepř
Jak na to:
Maso nakrájíme na kostk
y, osolíme, opepříme
a obalíme v mouce. Do
pánve nalijeme olej, zahře
jeme a maso ze všech str
an osmahneme. Přidáme
pokrájenou cibuli, krátce
orestuje spolu s masem
a doplníme o červené vín
o, zbytek koření a dusím
e,
dokud maso nezměkne.
Jelení kostky pak vyndám
e
z pánve a do výpeku na
lijeme smetanu, do které
jsme
přimíchali zbytek mouk
y a červenou papriku. Ch
víli
povaříme, přecedíme a
na závěr osolíme a opep
řím
e.
Maso pak vrátíme do om
áčky, ale už nevaříme, jen
necháme asi pět minut od
ležet.
NA CESTÁCH
ZÁMEK KAČINA
otevře ojedinělou konírnu
Unikátní prostory, původní prvky, jedinečná historie, umístění pod kolonádou a propojení s úžasným parkem. Konírna na zámku Kačina u Kutné Hory skrývá řadu zatím neobjevených krás. To se ale brzo změní.
O
bjekt, který nemá
v Česku obdoby, totiž
v současné době prochází kompletní rekonstrukcí a hotovo by mělo být do
konce roku. Vedení Muzea českého venkova, které na zámku sídlí,
chce zajímavé prostory co nejvíce
otevřít veřejnosti a zároveň propojit chystanou expozici chovu koní
se zbytkem zámku.
„Neméně důležitým cílem rekonstrukce je také zamezit dalšímu
chátrání a obnovit chovatelskou
a architektonickou hodnotu stavby.
Stav konírny byl naprosto neutěšený a znemožňoval její prezentaci
návštěvníkům alespoň v minimalistické verzi, nemluvě o instalaci
odpovídající expozice, pro kterou
máme množství exponátů, potřebné znalosti a dostatek kvalifikovaných kurátorů,“ vysvětlila ředitelka muzea Alena Štecherová.
Jak už jsme naznačili, konírna je
v rámci České republiky naprosto
jedinečnou stavbou. Podobné budovy na českém území převyšuje
stupněm zachovalosti autentických
prvků, ale i celkovou dispozicí.
„Prostory jsou ze dvou třetin
zapuštěny pod kolonádou zámku
a celá konírna je z praktických
důvodů propojena přístupovým
tunelem s parkem. Od ukončení
stavby někdy před rokem 1823
navíc nedoznala žádných přestaveb a dochovaly se v ní původní
kamenné a dřevěné prvky,“ uvedlo
Muzeum českého venkova, které
je součástí Národního zemědělského muzea.
Zámek Kačina nabízí v sezóně
stálé výstavy: Jak se stavěl zámek, Hospodářské zázemí zámku
a Chotkové a jejich panství Nové
Dvory. Kromě toho zve návštěvníky také na zážitkové programy
včetně večerní prohlídky s tajemnou postavou hraběte Rudolfa
a bohatou nabídku nejrůznějších
akcí. Mezi ně patří tradiční vinobraní, dožínky, Zámecké jezdecké
slavnosti, Zámecká pouť nebo Zahradní slavnosti hraběnky Sidonie.
Smutnou zprávou je, že všechny
uvedené programy jsou otevřené
jen do konce října. Dobrou zprávou, že i v listopadu je Kačina
pozoruhodným místem k návštěvě.
Před několika měsíci tu totiž Lesy
České republiky otevřely opravenou místní oboru. Na turisty tak
čeká 2 012 metrů nových cest,
experti také vysadili 547 převážně
Konírna je v rámci České
republiky naprosto jedinečnou stavbou. Podobné
budovy na českém území
převyšuje stupněm zachovalosti autentických prvků,
ale i celkovou dispozicí.
listnatých stromů, založili a regenerovali 1 766 metrů alejí, ošetřili
dalších 745 dřevin a obnovili 108
hektarů zeleně.
„Staré stromy s velkou kulturní
a pěstitelskou hodnotou odborníci
ošetřili tak, aby se zlepšila jejich
vitalita a stabilita. Další a neméně
důležitý přínos projektu představovala podpora biotopu zvláště
chráněných druhů bezobratlých
živočichů – páchníka hnědého,
lesáka rumělkového a kovaříka
rezavého,“ doplnil mluvčí Lesů
ČR Zbyněk Boublík.
Tím to ale nekončí. Státní podnik
se i v následujících letech postará
o údržbu trávníků, cest pro pěší
i péči a ošetření stromů.
Území kolem Národní kulturní pa-
mátky Kačina je z přírodovědecké
stránky velmi hodnotné. Je zahrnuto do seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000
kvůli výskytu biotopu hercynských
dubohabřin, tvrdých luhů nížinných řek, vlhkých bezkolencových
luk, a také pro výskyt už výše zmíněných zvláště chráněných druhů
brouků.
„Z lesnického hlediska jde o velmi
cenné lesní porosty s výraznou
věkovou, druhovou a prostorovou
diferenciací, které jsou součástí genové základny Libický luh
– Kačina, jenž byla vyhlášena
pro dřeviny lípa malolistá, jasan
ztepilý a olše lepkavá,“ uzavřel
Boublík.
Až budete přemýšlet o výletu
v okolí Kutné Hory, na zámek
Kačina a jeho okolí určitě nezapomeňte!
Foto: nzm.cz
NA CESTÁCH
Myslivci vzdají hold sv. Hubertovi
V BOSKOVICÍCH
I HEJNICÍCH
Každé povolání má svého patrona. Stejně jako včelaři mají sv. Ambrože, rybáři sv. Ondřeje
a sv. Petra a vinaři sv. Urbana, na myslivce dohlíží sv. Hubert. Svátek má 3. listopadu a tak si
ho myslivci na podzim rádi připomínají a svou profesi ukazují veřejnosti. My vás pozveme na
dvě akce, které jsou právě sv. Hubertovi věnované.
P
rvní akce se uskuteční
na severu Čech. Pokud
zajedete do Hejnic na
Liberecku, máte možnost
7. listopadu navštívit Svatohubertské
slavnosti. Jejich cílem je od roku
1992 především poděkovat za práci
všem, kteří se starají o přírodu, les
i lesní zvěř.
„Návštěvníci mohou zhlédnout
pestrou a početnou družinu svatého
Huberta v dobových krojích, mši
troubenou na lesní rohy a zpívanou
pěveckým sborem i pasování nových
mysliveckých adeptů. Slavnostní
den bude zakončen Svatohubertskou
veselicí s bohatou zvěřinovou tombolou,“ uvedli pořadatelé. Program
začne v 8.30 hod. a potrvá až do
večerních hodin.
Další Svatohubertské slavnosti se
konají 8. listopadu od 12 do 18 hodin
v areálu zámku Boskovice. Pátý ročník slibuje zábavu pro celou rodinu.
„Uvidíte vystoupení trubačů Mendelovy univerzity v Brně, dřevorubeckou show s mistrem Evropy Martinem Komárkem a výstavu loveckých
trofejí nebo historických mysliveckých uniforem a samorostů ze sbírky
Petra Svatoně. Program doprovodí
vystoupení skupiny Boskověnka,“
lákají pořadatelé.
Pokud se na jih Moravy vydáte, čeká
na vás také svatohubertská mše
v zámecké kapli, soutěže pro děti
i rodiče, zajímavé informace z lesní
pedagogiky a samozřejmě bohaté
občerstvení a možnost zakoupení
zvěřiny. Vstupenky stojí 60 korun.
V ceně je také tombola a prohlídka
zámku.
Foto: zamekboskovice.cz
PRANOSTIKY NA LISTOPAD
› Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
› Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
› Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
› Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
› Jaký listopad, takový březen.
1. 11. Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
2. 11. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
9. 11. Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
11. 11. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
22. 11. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
25. 11. Svatá Kateřina strčí housle do komína.
30. 11.
Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
RADÍTE, JAK NA TO
PÁRÁTKA
Pomohou při vaření i v dílně
V
různých podobách provází člověka od
pravěku. Dnes jsou hlavně dřevěná,
dlouhá až 8 centimetrů a slouží
k odstranění zbytků jídla z mezizubních
prostor. Párátka však můžete využít
i jinak. Přesvědčte se.
První dvě finty dobře poslouží v kuchyni. Až budete
příště marinovat maso, můžete si ušetřit práci. Celý
česnek jednoduše napíchnete na párátko a později
vám nebude nic bránit v jeho jednoduchém vyndání.
Dobrou službu odvede párátko také při vaření nebo
opékání párku. Jeho konce prostě sepnete a uzenina
se lépe propeče a navíc jí snadno vyjmete z pánve či
hrnce.
Kutilové párátka ocení při opravě dřeva. Pokud v něm
objevíte drobnou puklinu, naneste na dřevěnou tyčinku
lepidlo, vložte co nejhlouběji do skuliny a ulomte ho.
Pak už stačí jen zabrousit a dřevo bude jako nové.
Foto: Thinkstock
Máte i vy užitečnou radu nebo nápad, o který byste se
chtěli podělit s ostatními čtenáři a poradit jim?
Napište nám na [email protected] a my váš tip rádi zveřejníme
v dalším čísle. Na stejnou adresu se nám také ozvěte, pokud si
nevíte rady s problémem při chování domácích zvířat či pěstování
na zahrádce. Rádi pomůžeme!
JEN TO DOBRÉ Elektronický zpravodaj Ministerstva zemědělství
Vydává: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Redakce: 4 Elements Group s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Šéfredaktor: Václav Šámal, [email protected]
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Ministerstva zemědělství, je zakázána jakákoli další publikace,
přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF zpravodaji.
Download

SEZONU ZVĚŘINY