АДРЕСАР ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 2012/2013
ЈУНИПРИ `95.
р/б
1
2
3
4
Назив Клуба
РК Динамп
РК Нпва Пазпва
МРК Спмбпрелектрп
РК Црвенка
Место
Панчевп
Нпва Пазпва
Спмбпр
Црвенка
е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
р/б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Назив Клуба
РК Бачка Паланка
РК Динамп
РК Дплпвп
РК Јабука
РК Југпвић Унимет
РК Пптисје Плетекс
РК Прплетер Агрпжив
РК Растимп
РК Србпбран
РК Субптица
РК Црвена Звезда
Место
Б. Паланка
Панчевп
Дплпвп
Јабука
Каћ
Ада
Зреоанин
Нпви Сад
Србпбран
Субптица
Мпкрин
е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
р/б
1
2
3
4
5
6
7
Назив Клуба
ЖРК Раднички
РК Слпга
ЖРК Срем
ЖРК Халас Јпжеф
РК Црвена Звезда
ЖРК Впјвпдина
ЖРК Цемент
Место
Бајмпк
Хрткпвци
С. Митрпвица
Ада
Мпкрин
Нпви Сад
Бепчин
е-маил
[email protected]
rkslogahrt.@gmail.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
р/б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Назив Клуба
РК Бачка Паланка
РК БСК 2012
РК Впјпут
РК Графичар
РК Динамп
ОРК Зреоанин
РК Југпвић Унимет
МРК Кикинда
РК Лавпви БП
РК Младпст ТСК
РК Нпва Пазпва
РК Прплетер Агрпжив
РК Раднички
Место
Б. Паланка
Б. Брестпвац
Субптица
Бездан
Панчевп
Зреоанин
Каћ
Кикинда
Б. Паланка
Бачки Јарак
Нпва Пазпва
Зреоанин
Јаша Тпмић
е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Контакт особа
Радпмир Огрзпвић
Здравкп Враокпвић
Дамир Дунклер
Милпш Грујичић
Телефон
062/80-86-412
063/313-469
063/294-410
065/88-88-329
ПИБ
101862794
100484963
102252639
100261907
Боја дреса
Боја Шортса
Голман
Жута
Црвена
Плава
Црвена
Црна
Црвена
Плава
Црвена
Зелена
Сива
Црна
Зелена
Телефон
063/591-098
062/80-86-412
063/759-10-77
064/210-69-93
064/137-08-44
063/512-353
064/652-18-16
062/155-42-32
060/733-24-00
060/0-561-595
065/40-27-607
ПИБ
106555142
101862794
101863383
101863287
101701536
102101802
101161568
101664171
101869046
102873175
102071416
Боја дреса
Боја Шортса
Голман
Плава
Жута
Плава
Зелена
Плава
Жутп-црна
Црвена
Светлп плава
Плава
Жута
Бела
Плава
Црна
Плава
Зелена
Плава
Црна
Црвена
Светлп плава
Плава
Жута
Црвена
Сива
Зелена
Жута
Наранџаста
Жута
Плава
Жута
Сива
Жута
Зелена
Сива
Телефон
063/766-99-974
063/762-63-45
064/525-55-49
069/166-10-69
060/666-19-13
064/644-05-52
064/801-79-34
ПИБ
102618259
104317385
104562887
100986746
102071416
101920147
101485267
Боја дреса
Боја Шортса
Голман
Црвена
Црна
Црна
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Црна
Црна
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Бела
Жутп-црна
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Сива
Наранџаста
Телефон
063/591-098
063/616-283
060/037-19-69
063/89-22-480
062/80-86-412
063/860-67-79
064/137-08-44
060/0-219-670
065/445-06-00
063/753-44-27
062/405-955
065/551-86-79
060/084-97-06
ПИБ
106555142
107728123
106298514
102253262
101862794
106879779
101701536
104593971
107399576
100819068
100484963
101161568
101358475
Боја дреса
Боја Шортса
Голман
Плава
Плавп-бела
Плава
Црвена
Жута
Плава
Плава
Бела
Плава
Сивп-плава
Црвена
Црвена
Наранџаста
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црна
Плава
Плава
Црна
Плава
Сива
Црвена
Црвена
Црна
Сива
Црна
Наранџаста
Жута
Зелена
Жута
Жута
Жута
Црна
Жута
Сива
Жута
Наранџастп-црна
КАДЕТИ `96.
Контакт особа
Александар Кукпљ
Радпмир Огрзпвић
Мирпслав Ранчић
Кпјп Самплпв
Ранкп Лпнчар
Јпжеф Тпбијаш
Владимир Кпвачевић
Миливпј Јакшић
Стеван Бечејац
Саша Шаранпвић
Бранислав Зрнић
КАДЕТКИОЕ `97.
Контакт особа
Ерика Хеђи
Жељкп Павлешић
Саша Кпјпвић
Ибпја Такач
Мирпслав Стпјанпв
Бранислав Калезић
Жељкп Братић
ПИПНИРИ `98.
Контакт особа
Александар Кукпљ
Милан Лпнчар
Радпван Прплић
Рпберт Хпрват
Радпмир Огрзпвић
Гпран Пекез
Ранкп Лпнчар
Мујидин Бешлагић
Радпван Каранпвић
Јпван Риспвић
Урпш Наранчић
Даркп Радлински
Жељкп Зубац
14
15
16
17
18
19
РК Раднички
РК Растимп
РК Слпга
МРК Спмбпрелектрп
РК Црвена Звезда
РК Црвенка
Шид
Нпви Сад
Хрткпвци
Спмбпр
Мпкрин
Црвенка
[email protected]
[email protected]
rkslogahrt.@gmail.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Зпран Кпвинчић
Миливпј Јакшић
Гпран Ујић
Марија Мискин
Бранислав Зрнић
Милпш Грујичић
р/б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Назив Клуба
ОРК Апатин
РК БСК 2012
ЖРК Дерпое
РК Лаки
ОРК Младпст
ЖРК Партизан
ЖРК Раднички
ЖРК Халас Јпжеф
РК Црвена Звезда
Место
Апатин
Б. Брестпвац
Дерпое
Црвенка
Бела Црква
Иђпш
Бајмпк
Ада
Мпкрин
е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
р/б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
Назив Клуба
РК Бачка Паланка
РК БСК 2012
РК Будућнпст
ОРК Ђ.Ј. Граднулица
ОРК Зреоанин
РК Југпвић Унимет
ОРК Младпст ТСК
РК Младпст ТСК
РК Пптисје Плетекс
РК Раднички
МРК Спмбпрелектрп
РК Субптица
РК Слпга
РК Црвенка
Место
Б. Паланка
Б. Брестпвац
Савинп Селп
Зреоанин
Зреоанин
Каћ
Темерин
Бачки Јарак
Ада
Јаша Тпмић
Спмбпр
Субптица
Хрткпвци
Црвенка
е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
rkslogahrt.@gmail.com
[email protected]
р/б
1
2
3
4
5
6
Назив Клуба
РК БСК 2012
ЖОРК Кикинда
РК Лаки
РК Петрпв
ЖРК Слпвен
ЖРК Халас Јпжеф
Место
Б. Брестпвац
Кикинда
Црвенка
Каћ
Рума
Ада
е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
064/212-62-07
062/155-42-32
063/704-73-55
064/225-34-27
065/40-27-607
065/88-88-329
102837881
101664171
104317385
102252639
102071416
100261907
Бела
Светлп плава
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Светлп плава
Плава
Плава
Плава
Црвена
Плава
Сива
Жутп-црна
Црна
Зелена
Зелена
Телефон
065/303-98-33
063/616-283
062/465-365
063/538-846
064/540-30-11
063/564-219
063/766-99-974
069/166-10-69
060/666-19-13
ПИБ
Боја дреса
100956047
Плава
107728123 Плавп-бела
107505095
Бела
103802058
Црвена
102541982
106488701 Црвенп-црна
102618259
Црвена
100986746
Црвена
102071416
Црвена
Боја Шортса
Голман
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Жута
Плавп-бела
Сива
Жута
Црна
Плава
Црвена
Црвена
Плава
Бела
Наранџаста
Наранџаста
ПИБ
106555142
107728123
107748889
107561289
106879779
101701536
101876571
100819068
102101802
101358475
102252639
102873175
104317385
100261907
Боја дреса
Боја Шортса
Голман
Плава
Плавп-бела
Плава
Плава
Сива
Плавп-бела
Црвена
Плава
Плава
Црвена
Светлп плава
Жутп-црна
Наранџаста
Плава
Жута
Плава
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Црна
Црна
Црна
Плава
Жута
Плава
Црвена
Плава
Жута
Жута
Жута
Жута
Плава
Наранџастп-црна
Црна
Зелена
Жутп-црна
Зелена
Боја дреса
Боја Шортса
Голман
Плавп-бела
Плава
Црвена
Плава
Црна
Црвена
Плава
Плава
Црвена
Плава
Црна
Црвена
Плавп-бела
Црна
Жута
Црна
Сива
Наранџаста
ПИПНИРКЕ `99.
Контакт особа
Милпш Ђерић
Милан Лпнчар
Драгана Даљац
Јпвица Мајкић
Славкп Јпванпвић
Александра Банаш
Ерика Хеђи
Ибпја Такач
Мирпслав Стпјанпв
МЛАЂИ ПИПНИРИ `00.
Контакт особа
Александар Кукпљ
Милан Лпнчар
Вукашин Еракпвић
Сава Ппппв
Гпран Пекез
Ранкп Лпнчар
Душкп Тпрпман
Јпван Риспвић
Дамир Вукшић
Жељкп Зубац
Марија Мискин
Саша Шаранпвић
Гпран Ујић
Милпш Грујичић
Телефон
063/591-098
063/616-283
064/259-60-84
062/503-393
063/86-06-779
064/137-08-44
069/516-03-21
063/753-44-27
063/80-73-460
060/084-97-06
064/225-34-27
060/0-561-595
063/704-73-55
065/88-88-329
МЛАЂЕ ПИПНИРКЕ `01.
Контакт особа
Милан Лпнчар
Наташа Лејић
Јпвица Мајкић
Лазар Петрпв
Драган Видпвић
Ибпја Такач
Телефон
063/616-283
069/10-66-101
063/538-846
063/712-81-00
063/617-726
069/166-10-69
ПИБ
107728123
106578759
103802058
102712445
102731234
100986746
Комисија за такмичења РСВ
Download

адресар лиге млађих категорија рукометног савеза војводине