TISKOVÁ
ZPRÁVA
Studentka pardubického Gymnázia Mozartova
získala roční stipendium v japonské Hirošimě
Na podzim minulého roku se pardubické Gymnázium, Mozartova stalo partnerskou školou neziskové
organizace AFS - Mezikulturní programy, která zprostředkovává zahraniční programy pro
středoškoláky, které spočívají v pobytu v hostitelské rodině a studiu na tamní střední škole.
Studentkou a hostem našeho gymnázia byla na podzim Sara Pascariello z Říma a i tento kontakt
pomohl dalším studentům. „Díky Sáře jsem se dozvěděla o neziskové organizaci AFS a před čtyřmi
měsíci se mi naskytla jedinečná příležitost získat roční stipendium do japonského města Hirošima.
Studiem japonského jazyka i kultury jsem se zabývala již několik měsíců a rozhodla jsem se šance
využít,“ říká studentka III. ročníku Tereza Neuwirtová. Cesta ke stipendiu není nijak jednoduchá.
Tereza se zúčastnila výběrového řízení. Výběr tří nejlepších kandidátů byl založen na kvalitě anglicky
psané eseje, na výsledcích dosažených v testech ze všeobecného přehledu a anglického jazyka a v
neposlední řadě byl kladen důraz na osobní ambice a předpoklady uchazeče projevené během
pohovoru. Výběr nejlepšího uchazeče a vítěze ze tří finalistů byl už přímo v rukou japonských
úředníků a pracovníků AFS Japonsko. K výsledku Tereza dodává: „Po hektickém měsíci plném
nervozity a očekávání jsem se stala vítězkou řízení a zástupci města Hirošima mi roční stipendium
spojené s pobytem v hostitelské rodině a studiem v japonské střední škole udělili. Měla jsem
obrovskou radost!“.
A tím pro Terezu vše teprve začalo. Intenzivnější příprava a zdokonalování v japonštině, setkání s
dalšími českými studenty, kteří se připravují na odjezd za studiem do jimi vybrané země, první
kontakty s hostitelskou rodinou i ostatními studenty z celého světa, kteří se také účastní studijního
programu v Japonsku.
„Věřím, že tato možnost osamostatnit se, poznat cizí kulturu a zkusit si běžný život japonského
studenta, bude nezapomenutelnou zkušeností a významným krokem v dalším studiu i v životě,“
uzavírá studentka Gymnázia, Pardubice, Mozartova Tereza Neuwirtová.
Pro gymnázium je jistě potěšitelné, že podobně úspěšný byl i student 2. ročníku Filip Jonáš, kterého
čeká roční studijní pobyt v Německu v rámci příštího školního roku 2013/2014.
Mgr. Marek Výborný
ředitel školy
V Pardubicích 18.3. 2013
Adresa: Gymnázium, Mozartova 449, 530 09 Pardubice
telefon: 466 412 839
telefon / fax: 466 412 838
e-mail: [email protected]
http://www.gymozart.cz
Download

TZ - AFS - Japonsko