Değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler;
Bakanlığımız tarafından okullara sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin ölçülmesi, değerlendirilmesi
ve sonuçların iyileştirici çalışmalarda kullanılması amacıyla hazırlanmış olan “Kurum Standartları Veri
Girişi” için tıklayınız.
https://mebbis.meb.gov.tr/IKS/iks00003.aspx
Download

https://mebbis.meb.gov.tr/IKS/iks00003.aspx