ISO 9001:2000
www.marting.rs
Katalog koji vam predstavljamo čini osnovnu paletu proizvoda, usluga i radova
za koje je „Marting“ registrovan u privrednom registru. Slike i tehničke karakteristike proizvoda prikazane su tako da omogućavaju kupcu lakši izbor i odluku
pri kupovini. I ne samo to, želimo da budemo više od običnog poslovnog partnera,
da vas saslušamo, sagledamo vaše potrebe, prilagodimo pristup i ponudimo vam
najbolje rešenje.
Poslovna politika „Marting“ je da stalno istražuje i sagledava potrebe potrošača. Kao primer ističemo da su rezultati istraživanja pokazali povećanu tražnju
za nikl-kadmijum (Ni-Cd) baterijama na tržištu Balkana, što je posledica prestanka
rada proizvođača koji su dugi niz godina dominirali na tom tržištu. Zato je „Marting“ prikupio ponude od gotovo svih proizvođača u svetu i ustanovio da OAO
„Zavod-ZAIT“ Saratov, Ruska Federacija nudi najpovoljnije uslove. Ta činjenica,
velike prednosti koje pruža Sporazum između Ruske Federacije i Republike Srbije
o slobodnoj trgovini i Sporazum CEFTA bili su razlog da se ostvari kontakt sa
OAO „Zavod-AIT“ i njegovim generalnim zastupnikom za Evropu „ALMIDES“ Varšava. Rezultati razgovora su takvi da je „Marting“ sa ALMIDES zaključio višegodišnji ugovor o ekskluzivnom distributerstvu za države Balkana po najnižim cenama,
dok je sa OAO „Zavod-AIT“ dogovoreno da vrši proizvodnju (sastavljanje) ćelija
i baterija u svom objektu u Beogradu, od ruskih i domaćih materijala i komponenata. Ovom saradnjom kupac dobija nižu cenu baterije, pouzdano snabdevanje sa
rezervnim delovima i servis u toku celog radnog veka baterije.
Osim proizvodnje Ni-Cd baterija, „Marting“ proizvodi punjače, ispravljače i
pražnjače, sve tipova sigurnosnih (antipanik) svetiljki, uređaje za besprekidno napajanje (APA) i mrežne transformatore snage do 3000 W. Po pitanju usluga, „Marting“ vrši popravku Ni-Cd baterija, APA uređaja, punjača, ispravljača, električnih
aparata, mašina i ostale opreme, kao i baterijskih pakova. U domenu radova vrši
elektro-instalaterske radove.
REFERENCA: najveći kupci „Marting“-a:
NOVA GALENIKA
N
O
VI
SA
D
ALTINA
ZEMUN
NOVI GRAD
2
• Elektroprivreda Srbije (EPS),
Beograd
• Energoprojekt-visokogradnja,
Beograd
• Naftna industrija Srbije,
Novi Sad
• Železnice Srbije,
Beograd
• Beogradske elektrane,
Beograd
• Rudarski basen Kolubara,
Lazarevac
• Rudarski basen Bor,
Bor
• Gradsko stambeno,
Beograd
• JKP Beogradski vodovod i kanalizacija,
Beograd
• Klinički centar Srbije,
Beograd
• Vojnomedicinska akademija,
Beograd
www.marting.rs
2
1
1
KLEMA
Za povezivanje na napajanje ili
za povezivanje ćelija.
2
3
PRIKLJUČAK
Pruža konforno punjenje
elektrolitima i služi za
ispuštanje gasova tokom
punjenja.
3
KONEKCIJA
Povezuje elektrode i pruža
stalni transfer sa elektroda
na kleme.
4
4
LAMELE
Zavareni za elektrode i suže za
preuzimanje struje iz elektroda.
5
5
6
REBRO
Obezbeđuje čvrstoću elektroda i
transfer struje do lamele.
ELEKTRODE
Sastoji se od horizontalno
posatvljene lamele, sadrži
aktivni materijal, postavljenog u
čelične obloge.
6
7
SEPARATOR
Deli pozitivnu i negativnu
elektrodu i obezbeđuje
nesmetani protok elektrolita.
7
3
Alkalne nikl-kadmijum ćelije se sastoje od pozitivnih elektrona oksidatora i negativnih elektrona kadmijuma, podeljenih plastičnim separatorom, koji obezbeđuju stabilnu odvojenost od
varnice i slobodnu cirkulaciju elektrolita.
Elektrode ćelije su povezane sa terminalom pomoću šrafova ili zavarene veze. Terminali su
pričvršćeni šrafovima.
Na poklopcu ćelije postoji otvor za punjenje (vrat) elektroda, zatvoren čepom.
Blok od elektroda se stavlja u čeličnu ili plastičnu kutiju.
Dug životni ciklus
Visok kvalitet izgradnje „AIT Ni-Cd-a“ baterija, veliki rezervoar elektrolita, lako održavanje,
dugi servisni intervali i napredna tehnologija obezbeđuju do 20 godina pouzdanu uslugu po
znatno nižoj ceni od olovnih baterija.
Prednosti Ni-Cd ćelije
–O
pseg temperature okruženja: od –40°C do +40°C.
– Očuvanje radne sposobnosti nakon dugog vremena provedoenog i na temperaturi do -60°C.
– Otpornost na mehanička opterećenja, očuvanje kapaciteta nakon dubokog pražnjenja,
kratkih spojeva, dugog skladištenja.
– Mogućnost momentalnog prekida se izuzima.
– ćelije odgovaraju zahtevima međunarodnog standarda IEC-60623.
– poboljšana aktivna masa ćelija omogućava ćelijama da se pune na naponu ne većem od
1,5 V po ćeliji (u paralelama sa ispravljačem) i istovremeno 3-4 puta je smanjeno isparavanje vode i samim tim periodičnost servisa (ne više od jednom u 3 meseca).
– providna posuda od ćelija omogućava da se sprovede vizuelna kontrola nivoa elektrolita, na ćeliji su jasno naznačeni minimalni i maksimalni nivo elektrolita.
KPH s e r i j a
kapacitet i dimenzije
Dimenzije, mm
Tip ćelije
Težina (kg)
Kapacitet
Š
D
V
Terminal
Količina
elektrolita
sa
elektrolitima
bez
elektrolita
KPH70P
70
127
62,5
282
M14
0,5
4,1
3,5
KPH80P
80
137
78
360
M14
1,3
5,8
4,2
KPH100P
100
137
113
327
M16
1,3
6,6
5,0
KPH130P
130
137
113
327
M16
1,7
8,5
6,5
KPH150P
150
171
118
370
M20
1,8
11,7
9,5
KPH200P
200
171
118
370
M20
1,8
12,3
10,1
KPH210P
210
171
118
370
M20
1,8
12,3
10,1
KPH220P
220
171
174
370
M20
3,9
16,3
11,6
KPH245P
245
171
174
370
M20
3,9
17,0
12,5
4
KPH s e r i j a
kapacitet baterijskog paka
www.marting.rs
Težina
baterijskog paka
sa elektrolitina (kg)
Tip ćelije
Dimenzije, mm
L / L1
Visina
2 ćelije
3 ćelije
4 ćelije
5 ćelije
KPH70P
9,4
13,6
17,8
22
295
KPH80P
17
23
29
35
KPH100P
18,1
24,9
31,7
KPH130P
21,6
30,4
KPH150P
35
KPH200P
Širina
2 ćelije
3 ćelije
4 ćelije
5 ćelije
150
155
218
280
343
370
170
192 / 230
270 / 308
348 / 386
426 / 464
38,5
339
170
262 / 300
375 / 413
488 / 526
601 / 639
39,2
48
339
170
262 / 300
375 / 413
488 / 526
601 / 639
47,
59
71
413
205
270
388
506
624
36,2
48,8
61,4
74
413
205
270
388
506
624
KPH210P
36,2
48,8
61,4
74
413
205
270
388
506
624
KPH220P
40,6
57,3
-
-
380
205
382 / 437
556 / 611
-
-
KPH245P
42
59,4
-
-
380
205
382 / 437
556 / 611
-
-
Težina
baterijskog paka
sa elektrolitina (kg)
Tip ćelije
Dimenzije, mm
L / L1
6 ćelija
7 ćelija
8 ćelija
9 ćelija
10 ćelija
6 ćelija
7 ćelija
8 ćelija
9 ćelija
10 ćelija
KPH70P
26,2
30,4
34,6
38,8
43
420
483
545
608
670
KPH80P
41
47
53
59
65
522 / 560
600 / 638
678 / 716
756 / 716
834 / 872
Konačan napon: 1,00 V / ćelija
Sati
Tip ćelije
KPH70P
KPH80P
KPH100P
KPH130P
KPH150P
KPH200P
KPH210P
KPH220P
KPH245P
Minuta
Sekundi
Kapacitet
70
80
100
130
150
200
210
220
245
8
5
9,06
11,2
13,8
17,2
19,1
25
27
28,9
30,9
14,5
18,2
22,3
27,5
30,2
40
42,4
45,6
49,8
3
2
23,45 34,1
29,8
41
37,3 51,2
44,4 64,4
78,6 70,5
64,6
94
68,5 99,3
73,4 108,2
79,5 118
90
60
30
20
15
10
5
1
30
15
5
1
44,5
53,3
65,6
83,4
90,2
121
130
143
155
65,25
79,2
99,1
121
133
176
190
206
223
123
147
181
220
242
320
340
366
399
165
198
245
293
319
426
451
485
528
194
243
291
341
374
496
523
561
614
230
289
343
404
440
588
620
660
722
278
357
442
528
578
768
805
865
940
413
490
585
715
779
995
1090
1170
1270
457
547
661
784
856
1140
1190
1302
1391
500
611
730
866
947
1260
1320
1411
1535
551
680
835
976
1070
1390
1480
1593
1730
616
758
940
1100
1219
1590
1650
1790
1949
Konačan napon: 0,65 V / ćelija
Sekundi
Tip ćelije
Kapacitet
KPH70P
KPH80P
KPH100P
KPH130P
KPH150P
KPH200P
KPH210P
KPH220P
KPH245P
70
80
100
130
150
200
210
220
245
90
60
30
15
5
1
768
920
1110
1320
1448
1905
1997
2165
2361
812
980
1202
1402
1532
2020
2123
2313
2508
870
1070
1295
1512
1653
2180
2295
1497
2706
942
1154
1422
1677
1833
2410
2540
2755
2995
1044
1283
1557
1870
2044
2681
2890
3103
3342
1174
1395
1642
1952
2230
2939
3107
3342
3687
ćelije se sastoje od pozitivnih i negativnih elektroda, razdvojene plastičnim separatorom.
Blok elektroda je postavljena u posudu, napravljenu od polipropilena.
Poklopac je opremljen sa ventilacionim čepom.
5
KPM s e r i j a
kapacitet i dimenzije
Dimenzije, mm
Tip ćelije
Kapacitet
KPM50P
KPM100P
KPM140P
KPM160P
KPM180P
KPM210P
KPM250P
KPM300P
KPM320P
50
100
140
160
180
210
250
300
320
D
V
62,5
78
113
118
118
118
119
174
174
282
360
327
370
370
370
405
370
370
Težina
baterijskog paka
sa elektrolitina (kg)
Tip ćelije
KPM50P
KPM100P
KPM140P
KPM160P
KPM180P
KPM210P
KPM250P
KPM300P
KPM320P
Š
127
137
137
171
171
171
172
171
171
Terminal
Količina
elektrolita
Težina (kg) sa
elektrolitima
M14
M10
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
0,71
1,92
1,7
3,2
3
2,8
2,5
3,6
3,5
2,95
4,5
6,5
7,6
8
8,6
11
13,6
14,1
Dimenzije, mm
L / L1
Visina
2 ćelije
3 ćelije
4 ćelije
5 ćelije
8,8
17,6
21,6
33,9
34,3
35,1
38
43,8
44,4
12,7
23,9
30,4
45,6
46,2
47,4
52,3
62,1
63,3
16,6
30,2
39,2
57,3
58,1
59,7
66,6
-
20,5
36,5
48
69
70
72
80,9
-
295
370
338
384
384
384
419
380
380
Širina
150
170
170
205
205
205
205
205
205
2 ćelije
3 ćelije
4 ćelije
5 ćelije
155
192
262
270
270
270
272
382 / 437
382 / 437
218
270
375
388
388
388
391
556 / 611
556 / 611
280
348
488
506
506
506
510
-
343
426
601
624
624
624
629
-
Konačan napon: 1,15 V / ćelija
Sati
Tip ćelije
Minuta
Kapacitet
10
8
5
3
2
90
60
30
20
10
5
KPH70P
50
5,08
6,3
9,87
14,9
20,0
23,5
26,5
33,9
36,2
40,8
46,4
KPH80P
100
10,2
12,6
20,0
28,0
37,6
42,6
50,1
64,0
68,6
76,0
80,7
KPH100P
140
14,2
17,6
27,9
39,9
51,9
58,1
67,3
82,6
90,8
101
111
KPH130P
160
16,3
20,2
31,9
45,6
59,3
66,3
77,5
93,8
103
115
128
KPH150P
180
18,3
22,7
33,3
48,3
60,9
74,5
87,4
105
116
130
143
KPH200P
210
21,3
26,5
38,9
56,3
71,0
86,7
101
123
136
151
167
KPH210P
250
25,4
31,5
46,2
65,0
84,5
103
116
141
155
173
191
KPH220P
300
30,5
37,8
55,4
80,0
104
135
149
181
195
219
237
KPH245P
320
32,5
40,3
59,1
85,3
111
144
159
193
207
234
253
Konačan napon: 1,00 V / ćelija
Sati
Tip ćelije
Minuta
Kapacitet
10
8
5
3
2
90
60
30
20
10
5
KPH70P
50
5,33
6,62
10,5
17,0
24,3
31,5
41,0
56,1
62,1
76,0
83,5
KPH80P
100
10,7
13,2
21,0
33,6
47,6
61,3
83,4
116
126
143
153
KPH100P
140
14,9
18,5
29,4
47,0
66,4
86,5
119
167
182
202
219
KPH130P
160
17,0
21,2
33,6
53,8
75,8
98,5
136
191
207
231
251
KPH150P
180
19,2
23,8
37,8
61,1
85,2
114
142
216
233
260
282
KPH200P
210
22,4
27,8
44,1
71,3
99,5
133
166
251
272
303
329
KPH210P
250
16,7
33,1
52,0
84,8
122
159
194
287
310
347
376
KPH220P
300
32,0
39,7
63,0
102
144
187
235
342
377
423
469
KPH245P
320
34,2
42,3
67,2
109
150
190
250
365
403
452
501
6
KPL s e r i j a
kapacitet i dimenzije
www.marting.rs
Dimenzije, mm
Tip ćelije
Kapacitet
KPL20P
KPL45P
KPL60
KPL60P
KPL65
KPL70P
KPL100P
KPL110P
KPL125P
KPL140P
KPL160P
KPL180P
KPL200P
KPL220P
KPL250P
KPL275P
KPL300P
KPL320P
KPL340P
KPL375P
KPL400P
KPL420P
KPL450P
KPL500P
20
45
60
60
65
70
100
110
125
140
160
180
200
220
250
275
300
320
340
375
400
420
450
500
D
V
113
113
130
127
130
127
137
137
137
137
137
137
171
171
171
171
172
172
172
171
171
171
172
172
59
59
47
62,5
47
62,5
78
78
78
113
113
113
118
118
118
118
119
119
119
174
174
174
175
175
240
240
352
282
352
282
360
360
360
327
327
327
370
370
370
370
405
405
405
370
370
370
405
405
Težina
baterijskog paka
sa elektrolitina (kg)
Tip ćelije
KPL20P
KPL45P
KPL60
KPL60P
KPL65
KPL70P
KPL100P
KPL110P
KPL125P
KPL140P
KPL160P
KPL180P
KPL200P
KPL220P
KPL250P
KPL275P
KPL300P
KPL320P
KPL340P
KPL375P
KPL400P
KPL420P
KPL450P
KPL500P
Š
Terminal
Količina
elektrolita
Težina (kg) sa
elektrolitima
M5
M5
M10
M14
M10
M14
M10
M10
M10
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
0,8
0,6
0,8
0,7
0,8
0,7
1,4
1,3
1,3
1,8
1,7
1,7
3,2
3
2,8
2,8
2,7
2,5
2,5
3,6
3,5
3,5
4,2
4,5
1,25
1,8
3,5
2,95
3,5
2,95
4
4,5
4,5
6,1
6,5
6,5
7,6
8
8,6
8,6
10,4
11
11
13,6
14,1
14,1
15,5
16,1
Dimenzije, mm
L / L1
2 ćelije
3 ćelije
4 ćelije
5 ćelije
5,1
5,7
9,7
8,8
9,7
10,3
16,8
17,6
17,6
21,2
21,6
21,6
34,4
34,8
37,1
37,1
36,3
37,1
37,1
40,7
41,9
41,9
49,5
51,5
7,4
8,3
14,3
12,7
14,3
14,2
22,7
23,9
23,9
29,8
30,4
30,4
46,1
46,7
49,4
49,4
50,2
51,4
51,4
59
60,2
60,2
70
73,5
9,7
10,9
18,9
16,6
18,9
18,1
28,6
30,2
30,2
38,4
39,2
39,2
57,8
58,6
61,7
61,7
64,1
65,7
65,7
-
12
13,5
23,5
20,5
23,5
22
34,5
36,5
36,5
47
48
48
69,5
70,5
74
74
78
80
80
-
Visina
Širina
250
250
370
295
370
295
370
370
370
338
338
338
384
384
384
384
419
419
419
380
380
380
419
419
138
138
176
150
176
150
170
170
170
170
170
170
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
7
2 ćelije
3 ćelije
4 ćelije
5 ćelije
148
148
148 / 198
155
148 / 196
155
192 / 230
192 / 230
192 / 230
262
262
262
270
270
270
270
272
272
272
382 / 437
382 / 437
382 / 437
384
384
207
207
202 / 250
218
202 / 250
218
270 / 308
270 / 308
270 / 308
375
375
375
388
388
388
388
391
391
391
556 / 611
556 / 611
556 / 611
559
559
266
266
256 / 304
280
256 / 304
280
348 / 386
348 / 386
348 / 386
488
488
488
506
506
506
506
510
510
510
-
325
325
310 / 358
343
310 / 358
343
426 / 464
426 / 464
426 / 464
601
601
601
624
624
624
624
629
629
629
-
Težina
baterijskog paka
sa elektrolitina (kg)
Tip ćelije
Dimenzije, mm
L / L1
6 ćelija
7 ćelija
8 ćelija
9 ćelija
10 ćelija
6 ćelija
7 ćelija
8 ćelija
9 ćelija
10 ćelija
KPL20P
14,3
16,6
18,9
21,2
23,5
399
458
517
576
635
KPL45P
16,1
18,7
21,3
23,9
26,5
399
458
517
576
635
KPL60
28,1
32,7
37,3
41,9
46,5
382 / 430
436 / 484
490 / 538
544 / 592
598 / 646
KPL60P
24,4
28,3
32,2
36,1
40
420
483
545
608
670
KPL65
28,1
32,7
37,3
41,9
46,5
382 / 430
436 / 484
490 / 538
544 / 592
598 / 646
KPL70P
25,9
29,8
33,7
37,6
41,5
420
483
545
608
670
KPL100P
40,4
46,3
52,2
58,1
64
522 / 560
600 / 638
678 / 716
756 / 794
834 / 872
KPL110P
42,8
49,1
55,4
61,7
68
522 / 560
600 / 638
678 / 716
756 / 794
834 / 872
KPL125P
42,8
49,1
55,4
61,7
68
522 / 560
600 / 638
678 / 716
756 / 794
834 / 872
Konačan napon: 1,15 V / ćelija
Sati
Tip ćelije
Minuta
Kapacitet
10
8
5
3
2
90
60
30
KPL20P
20
3,30
5,10
6,70
8,20
10,3
12,3
14,1
16,5
KPL45P
45
4,40
5,40
8,30
11,0
14,6
17,0
19,4
22,5
KPL60
60
5,90
7,20
11,1
14,5
18,4
21,8
25,6
28,7
KPL60P
60
5,90
7,20
11,1
14,5
18,4
21,8
25,6
28,7
KPL65
65
6,40
7,90
12,1
16,0
21,0
24,4
27,9
32,3
KPL70P
70
6,90
8,60
13,1
18,2
23,4
26,9
30,1
35,2
KPL100P
100
9,30
10,6
13,2
22,1
27,5
30,8
34,9
40,2
KPL110P
110
10,4
11,6
15,3
28,0
35,6
40,9
46,2
52,8
KPL125P
125
11,8
13,1
18,2
31,7
40,4
46,4
52,4
59,9
KPL140P
140
13,2
16,4
24,8
35,6
45,2
52,0
58,8
67,2
KPL160P
160
15,2
18,8
28,6
40,0
49,9
56,7
63,4
72,6
KPL180P
180
16,3
21,1
31,8
43,5
53,3
56,6
63,4
72,7
KPL200P
200
18,9
22,0
35,3
47,2
56,7
63,0
69,2
79,4
KPL220P
220
20,6
25,6
38,8
52,0
62,5
69,5
76,6
87,7
KPL250P
250
23,4
29,2
44,1
59,0
71,0
79,0
87,0
99,6
KPL275P
275
25,2
32,0
47,5
64,3
77,9
87,8
95,3
110,1
KPL300P
300
28,5
35,1
53,1
70,8
85,3
94,6
103,7
119,5
KPL320P
320
30,8
37,8
56,8
75,1
90,4
99,7
109,6
127,4
KPL340P
340
33,1
40,1
59,9
81,1
96,6
106,6
117,8
137,6
KPL375P
375
34,4
42,3
65,9
88,2
103
116
129
153
KPL400P
400
36,9
44,6
71,3
94,2
111
124
137
163
KPL420P
420
38,4
47,4
74,3
99,4
116
131
146
174
KPL450P
450
39,9
48,7
77,3
102,6
119,3
134,5
150,6
180
KPL500P
500
42,0
50,2
80,2
105,7
122,5
138,1
156,1
185
8
www.marting.rs
Konačan napon: 1,00 V / ćelija
Sati
Tip ćelije
Minuta
Kapacitet
10
8
5
3
2
90
60
30
KPL20P
20
2,50
2,90
4,00
6,30
9.10
12,0
17,5
31,0
KPL45P
45
4,89
5,97
9,70
13,3
17.3
22,0
28,5
41,9
KPL60
60
6,50
7,90
12,0
16,4
22.3
29,2
35,6
55,4
KPL60P
60
6,70
8,20
12,1
18,1
23.1
30,5
37,7
58,1
KPL65
65
7,07
8,65
13,0
19,3
25.0
31,9
42,5
60,5
KPL70P
70
7,80
9,32
14,5
21,9
29.0
36,7
49,2
67,7
KPL100P
100
10,4
12,8
20,0
29,6
39.0
48,4
64,0
97,6
KPL110P
110
11,7
13,0
20,6
33,7
44.5
52,2
68,8
111
KPL125P
125
13,0
16,0
24,0
39,8
52.8
60,4
73,7
120
KPL140P
140
14,6
18,0
28,0
44,6
59.1
67,8
82,1
131
KPL160P
160
16,7
20,5
32,0
51,3
65.4
72,2
91,6
135
KPL180P
180
18,7
23,0
36,0
57,5
70.5
76,5
101,2
140
KPL200P
200
20,7
25,3
40,0
63,8
75.6
80,8
107,2
146
KPL220P
220
22,8
28,0
44,0
69,5
82.2
86,6
118,5
161
KPL250P
250
25,8
31,5
50,0
79,0
93.5
98,3
128,0
183
KPL275P
275
27,6
34,4
55,0
87,6
103.2
108,2
142,3
200
KPL300P
300
31,0
38,0
60,0
94,8
112
118
153
219
KPL320P
320
33,5
41,0
64,1
101,2
122
131
166
238
KPL340P
340
35,0
43,0
68,8
107,6
134
144
178
261
KPL375P
375
38,6
47,5
75,0
113
149
158
191
287
KPL400P
400
40,8
50,7
80,0
120
159
169
205
306
KPL420P
420
43,2
53,5
84,0
126
166
178
224
321
KPL450P
450
46,0
57,0
90,0
132
172,6
188
241
342
KPL500P
500
50,6
62,8
100
137,5
178,2
201
257
363
zaštita životne sredine je naš prioritet,
od dizajna i proizvodnje kroz odlaganje i reciklažu,
gde se reciklira više od 99% celokupne baterije,
Ni-Cd baterije ne smeju se same odložiti nego se kao
opasne materije moraju tretirati u skladu sa zakonom.
Prednosti:
- Održavanje perodično na pola godine,
- životni vek preko 20 godina pri normalnoj upotrebi na 20o,
- Fleksibilne međućelijske veze
- Samopražnjenje manje od 3% mesesečno,
- Vrlo niska struja oržavanja.
Mogu se upotrebljavati kao rezervni sistemi napajanja u: telekomunikacionim, železničkim, transformatosrskim, generatorskim sistemima,
UPS uređajima.
Referentni standardi: DIN 40736-1, DIN EN 50272-2, CEI EN 60896-1
9
KGL s e r i j a
kapacitet i dimenzije
Dimenzije, mm
Terminal
Težina (kg) sa
elektrolitima
270
M10
2,9
62,5
282
M14
4,0
137
78
360
M10
5,7
125
137
78
360
M10
6,1
KGL140P
140
137
78
362
M14
6,5
KGL160P
160
137
113
327
M16
8,5
KGL200P
200
171
118
356
M20
11,4
KGL200P
200
171
118
370
M20
11,4
KGL250P
250
171
118
356
M20
12,0
KGL250P
250
171
118
370
M20
12,0
KGL300P
300
171
118
356
M20
12,4
KGL300P
300
171
118
370
M20
12,4
KGL300P
300
172
119
405
M20
13,2
KGL350P
350
171
174
370
M20
17,9
KGL450P
450
169
174
411
2×M16
19,0
KGL500P
500
169
174
411
2×M16
19,5
Tip ćelije
Kapacitet
KGL60P
Š
D
V
60
113
59
KGL70P
70
127
KGL100P
100
KGL125P
Dimenzije, mm
Tip ćelije
L / L1
Visina
Širina
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KGL60P
138
280
148
207
266
325
399
458
517
576
635
KGL70P
150
295
155
218
280
343
420
483
545
608
670
KGL100P
170
370
192 / 230 270 / 308 348 / 386 426 / 464 522 / 560 600 / 638 678 / 716 756 / 794 834 / 872
KGL125P
170
370
192 / 230 270 / 308 348 / 386 426 / 464 522 / 560 600 / 638 678 / 716 756 / 794 834 / 872
KGL140P
170
370
192 / 230 270 / 308 348 / 386 426 / 464 522 / 560 600 / 638 678 / 716 756 / 794 834 / 872
KGL160P
170
338
262
375
488
601
-
-
-
-
-
KGL200P
205
370
270
388
506
624
-
-
-
-
-
KGL200P
205
384
270
388
506
624
-
-
-
-
-
KGL250P
205
370
270
388
506
624
-
-
-
-
-
KGL250P
205
384
270
388
506
624
-
-
-
-
-
KGL300P
205
370
270
388
506
624
-
-
-
-
-
KGL300P
205
384
270
388
506
624
-
-
-
-
-
KGL300P
205
419
272
391
510
629
-
-
-
-
-
KGL350P
205
380
-
-
-
-
-
-
-
382 / 437 556 / 611
10
RPL GP L-100 XL
> Baterija: NiCd 4.8 V / 5 Ah
> Autonomija: 6h
> Radni vek baterija: 1000 ciklusa
> Sijalica: 4.8 V / 0.75 A crypton
> Punja: interni, 220 V (opcija 12 V)
> Dimenzije (ŠxVxD): 195 x 120 x 120 mm
> Masa: 1200 g
> Stepen zaštite: IP 54
www.marting.rs
RPL GP L-001, L-002, L-003
> Baterija: NiCd 2.4 V; 1Ah / 2.8Ah
> Autonomija: 1-2 h / 3-4 h
> Sijalica: 2.4 V / 0.75 A crypton
> Punja: externi, 220 VAC (opcija 12 VDC)
> Dimenzije (ŠxVxD): L-001 155 x 34 x 34 mm
L-002 175 x 53 x 53 mm
> Masa: 97 g / 234 g
> Stepen zaštite: IP 54
RPL Explorer 3710
> Baterija: SLA 6 V / 4 Ah
> Autonomija: 3.5h
> Radni vek baterije: 500 ciklusa
> Sijalica: 5.5 V / 1 A halogena
> Vreme punjenja: 20h
> Punjač: externi, 220 VAC (opcija 12 VDC)
> Dimenzije (ŠxVxD): 120 x 130 x 200 mm
> Masa: 1100 g
> Stepen zaštite: IP 54, IP 43
RPL ML 838 LED NiCd
> Podešavakući snop svetla
> Daljina snopa svetlosti: 1000 m
> Autonomija: 5h / 60 h
> Baterija: 6V / 5 Ah NiCd
> Masa: 1200g
> Sijalica: 5.5 V /1 A halogena; 8 x LED
> Dimenzija (ŠxVxD): 200 x 120 x 170 mm
> Punjač: externi, 220 VAC (opcija 12 VDC)
> Stepen zaštite: IP 54
RPL ML 838 LED
> Podešavakući snop svetla
> Daljina snopa svetlosti: 1000 m
> Autonomija: 3h / 30h
> Baterija: SLA 6V / 4 Ah
> Masa: 1300 g
> Sijalica: 5.5 V /1 A halogena; 8 x LED
> Dimenzija (ŠxVxD): 200 x 120 x 170 mm
> Punjač: externi, 220 VAC (opcija 12 VDC)
> Stepen zaštite: IP 54
11
ME 106
> Baterija: NiCd 3.6V / 2Ah
> Autonomija: 3h
> Sijalica: 1 x 6W
> Masa: 850 g
> Dimenzije (VxŠxD): 355 x 125 x 90 mm
> Stepen zaštite: IP 42
ME 206
> Baterija: NiCd 6V / 2.8Ah
> Autonomija: 3h
> Sijalica: 2 x 6W fluo
> Masa: 860 g
> Dimenzije (VxŠxD): 355 x 125 x 90 mm
> Stepen zaštite: IP 42
ME 108
> Baterija: NiCd 3.6V / 2Ah
> Autonomija: 3h
> Sijalica: 1 x 8W fluo
> Masa: 1145 g
> Dimenzija (VxŠxD): 355 x 125 x 90 mm
> Stepen zaštite: IP 40
ME 208
> Baterija: NiCd 6V / 2.8Ah
> Autonomija: 3h
> Sijalica: 2 x 8W fluo
> Masa: 1250 g
> Dimenzija (VxŠxD): 355 x 125 x 90 mm
> Stepen zaštite: IP 40
ME AD 502 1 X 8 W trajno
> Svetiljka ME AD 502 1 x 8W primenjuje se u
zatvorenim prostorijama koje zahtevaju nužno
osvetljenje. Svetiljka radi u trajnom spoju,
odnosno dok ima prisustva mreže napaja se iz
nje, a po nestanku iz baterija. Snadbevana je
sa elektronskim kolom za punjenje sa indikacijom prisustva mrežnog punjenja
> Napajanje: 240 VAC
> Baterija: NiCd 2.4V 4000 mAh
> Sijalica: 1 X 8W
> Dimenzije (VxŠxD): 370 x 135 x 90 mm
> Autonomija: 3 h
> Zaštita: IP 65
> Način rada: trajni
12
www.marting.rs
ME DC 502 1 X 8 W
> Svetiljka ME DC 502 1 x 8W primenjuje se u
zatvorenim prostorijama koje zahtevaju nužno
osvetljenje. Svetiljka radi u pripravnom spoju,
odnosno dok ima prisustva mreže napaja se iz
nje, a po nestanku iz baterija. Snadbevana je
sa elektronskim kolom za punjenje sa indikacijom prisustva mrežnog punjenja
> Napajanje: 240 VAC
> Baterija: NiCd 2.4V 4000 mAh
> Sijalica: 1 X 8W
> Dimenzije (VxŠxD): 370 x 135 90 mm
> Autonomija: 3 h
> Zaštita: IP 65
ME 30 LED
>S
etiljka za nužno svetlo pri nestanku električne energije
> Napajanje: 220 V, 50 Hz
> Autonomija: 6 h / 350 cd
> Sijalica: LED (30kom.)
> Stepen iskorišćenja: 80%
> Stepen zaštite: IP40
> Baterija: 6V / 2 Ah-NiCd
> Indikacija punjenja: LED
> Dimenzije: 355 x 125 x 90 mm
> Masa: 1145 g
ME 296 LED
> Svetiljka ME 296 LED je namenjena za
obeležavanje nužnih izlaza. Napajanje
svetiljke je u širokom opsegu od 100 VAC do
240 VAC. Poseduje 10 LED dioda koje osvetljavaju pano sa smerom kretanja. Kada je prisutan mrežni napon, uređaj se napaja iz mrežne i
pune se ugrađene baterije. Kada nestane mrežnog napona napajanja se vrši iz baterije.
> Autonomija je cca 3 sata.
> Napajanje: 100-240 VAC
> Baterija: NiCd 3.6V 500 mAh
> Sijalica: 10 LED dioda
> Zaštita: IP 40
> Način rada: trajni
ME 297 LED
> Svetiljka ME 297 LED je namenjena za
obeležavanje nužnih izlaza. Napajanje
svetiljke je u širokom opsegu od 100 VAC do
240 VAC. Poseduje 5 LED dioda koje osvetljavaju pano sa smerom kretanja. Kada je prisutan mrežni napon, uređaj se napaja iz mrežne i
pune se ugrađene baterije. Kada nestane mrežnog napona napajanja se vrši iz baterije.
> Autonomija je cca 3 sata.
> Napajanje: 100-240 VAC
> Baterija: NiCd 3.6V 700 mAh
> Sijalica: 5 LED dioda
> Zaštita: IP 40
> Način rada: trajni
powered by:
13
Model
Ulazni napon, tolerancija
/ frekvencija
Faktor snage
Snaga
Izlazni napon, tolerancija
Izlazna struja
Statička / dinamička
stabilnost
THD / stepen iskorišćenja
Napon punjenja baterije
Napon održavanja
Režim rada
Indikacija:
Zaštita
Komunikacija
Tehnologija izrade
Temperatura / Vlaga
Klasa izolacije
Standardi
Izvedba
ME TCR 220/10-150
ME TCR 110/10-200
3x400/230V ± 15% / 50Hz
230V ± 15% / 50Hz
2 do 50kW
sos φ =0,8
1 do 30kW
0,5 do 10kW
220V jss ± 10%
110V jss ± 10%
48V jss ± 10%
10 ~ 200A
5 ~ 200A
10 ~ 150A
ME TCR 48/5-200
± 1% / ± 5%
<1% / >80%
Podesivo: 1,50~1,65 po ćeliji za NiCd; 2,30~2,50 po ćeliji za olovne
Podesivo: 1,40~1,50 po ćeliji za NiCd; 2,20~2,30 po ćeliji za olovne
Punjači sa ili bez dodatne grane. Punjenje / održavanje baterija u 4 režima rada: automatski, punjenje, dopunjavanje i forsirano punjenje
Alfanumerički displej ili analogni instrumenti, po zahtevu naručioca.
LED indikacija – signalizacija režima rada i grešaka
Puna zaštita od preopterećenja, kratkospajanja, prepunjavanja, dubokog pražnjenja baterija
Mogućnost komunikacije preko RS232/485 porta sa računarom ili preko GSM modula
Tiristorski polu ili puno upravljivi most sa smanjenim gubicima i
visokom pouzdanošću rada
-20°C do +50°C / 0 do 90%
F po DIN 40040
IEC 60439-1, IEC 60146, IEC 60529, IEC60950, EN55022,
punjenje po DIN 41773, IUU karakteristika.
Slobodnostojeći razvodni orman
Marting velikim postojenjima predstavlja sisteme sigurnosnog napajanja.
Marting vrši projektovanje i izradu sistema sigurnosnog napajanja sastavljenih od punjača - ispravljača, prilagođenog
funkciji, položaju i baterijama koje puni i održava, kao i kompletnu instalaciju sistema sa odgovarajućim razvodnim ormanima u skladu sa domaćim i evropskim standardima.
Kao jedan od najvećih realizovanih sistema izdvojili bi smo redudatni sistem napajanja, postavljen na pet lokacija u
protočnom sistemu Vlasinskih hidroelektrana. Sistem čine dva punjača - ispravljača baterija 220V / 63A sa dodatnom granom i dve NiCd baterije 220V / 120Ah, povezane sa ispravljačima i potrošačima u pufer vezi sa dve kategorije potrošača i
osam mogućnosti rada.
Marting za poterbu elektroprivrede projektuje i izrađuje punjače - ispravljače namenjene za održavanje baterija i
napajanje potrošača jednosmernog napona. Standardno se izrađuju sistemi za 110V odnosno 220V jss snage od 2 do
50kW. Punjači se izrađuju sa punim ili polu-upravljivim mikroprocesorsko kontrolisanim tiristorskim mostovima. Punjači
su prilaogljivi svim tipovima baterija: stacionarnim NiCd, otvorenim i hermetičkim olovnim baterijama. Prednost punjača ispravljača jeste dugovečnije održavanje baterija, što se postiže poštovanjem standarda DIN41773, odnosno IUU karakteristikom punjenja baterija.
14
www.marting.rs
Punjači baterija koji se proizvode u proizvodnom pogonu M
elektronik-a su rađeni u DSP (digital signal processor) sa strujno
naponskom regulacijom i mogu se koristiti za sve tipove baterija,
nikl-kadmijumske i olovne, kapaciteta i preko 1000Ah.
Punjači mogu biti monofazni i trofazni sa zaštitom od pogrešnog
povezivanja, kratkospajanja prepunjavanja, pregrevanja, temperaturno kompenzacijovani.
Standardno se izrađuju za baterije od 12, 24, 48, 72, 110 ili
220V, ali postoje i univerzalni punjači za sve navedene naponske
opsege, čiji su neki modeli prikazani u tabeli:
ME BP 220/10-100
Model
Ulazni napon, tolerancija
/ frekvencija
Faktor snage / stepen iskorišćenja
Snaga
Izlazni napon, podesivo
Izlazna struja, podesivo
Podešavanje parametara
Indikacija
ME BP 110/10-100
ME BP 48/5-200
3x400/230V ± 15% / 50Hz
230V ± 15% / 50Hz
sos φ =0,8 / >88%
2 do 20kW
1 do 10kW
0,5 do 5kW
48 ~ 220V jss
12 ~ 110V jss
6 ~ 48V jss
10 ~ 100A
10 ~ 100A
5 ~ 200A
Digitalno zadavanje parametara, preko pristupačnog menija na srpskom jeziku
Alfanumerički displej sa prikazom trenutnih, zadatih i prethodno memorisanih parametara
Laboratorijski ispravljači
Pored standardnih varijanti za opsege od 12V, 24V, 48V, 72V, 110 ili 220V, M elektronik projektuje i proizvodi i laboratorijske punjače ispravljače sa potpunom kontrolom kako napona,
tako i struje punjenja. Opseg osnovnih laboratorijskih punjača ispravljača je do 60V, struje od
10 do 100A, a na zahtev korisnika mogu se proizvesti i specijalni laboratorijski ispravljači napona do 250V, struje i preko 100A. Rade se takođe u DSS tehnologiji, sa digitalnim ili analognim
zadavanjem i memorisanjem parametara. Kao i punjači imaju alfanumerički displej sa prikazom svih
parametara, trenutnih, zadatih i memorisanih.
APA uređaji
Besprekidno napajanje jednosmernim naponom 24V, neophodno stambenim stepenišnim svetiljkama
proizvodi se u varijantama sa analognim i digitalnim instrumentima, sa internim ili eksternim baterijama, koje mogu biti i olovne i NiCd. Neki od
osnovnih modela su prikazani u tabeli:
Model
Ulazni napon, / frekv.
Izlazni napon
Izlazna struja
Baterija / autonomija
ME APA 24/50
ME APA 24/100
ME APA 24/200
24V jss
6 x 10A pripravno + 1x2Atrajno
50Ah / 3h za 240W
3x400/230V ± 15% / 50Hz
24V jss
10 x 10A pripravni + 1x2A trajno
100Ah / 3h za 500W
24V jss
15 x 10A pripravni + 1x2A trajno
200Ah / 3h za 1kW
Digitalni analizatori baterija
Analizatori baterija su mikroprocesorskski kontrolisani, rađeni u DSP tehnologiji sa alfanumeričkim
displejom na kome su prikazane trenutne, zadate i memorisane vrednosti, koje se preko tastera mogu menjati. Mikroprocesor upravlja snagom potrošača, čime se postiže da struja pražnjenja bude konstantna,
nezavisna od pada napona na bateriji koja se analizira, sa odstupanjem od samo 1A.
Osnovni modeli se izrađuju za naponski opseg 10 do 48V, podesive struje pražnjenja od 1 do 50A.
Specijalni modeli koriste naposnski opseg do 255V sa podešavanjem struje pražnjenja od 1 do 100A.
Invertori napona
Sinusni invertori koje proizvodi M elektronik koriste ulazni napon od 24V ili 48V, snage 1500 do 3000VA.
Modifikovani sinusni izlaz imaju invertori koji koriste ulazni napon od 12V, snage 300VA do 2000VA. Automatski
invertori sa punjačem se mogu koristiti za napajanje pumpi za centralno grejanje.
Model
ME IPS 500
Snaga (VA/W)
Ulazni napon
Izlazni napon
Punjač
aku baterije
500/300
x
ME IPS 1000
ME IPS 2000
ME BNP 300
ME IPS 500C
ME IPS 1000CA
1000/600
2000/1200
300/200
500/300
1000/600
12V (10~15V) aku baterija kapaciteta 30 ~200Ah
Modifikovani sinusni oblik napona 220V/50Hz ± 5%
Automatski punjač 8A sa automatskim transferom
x
x
(15ms)
powered by:
15
M2000 sinus
M3000 sinus
2000/1400
3000/2100
24V
48V
Čist sinus 220V / 50Hz ± 1%
Automatski punjač 8A sa automatskim transferom (1ms)
TEHNIČKO-EKONOMSKA OPRAVDANOST SUPSTITUCIJE OLOVNIH SA
Ni-Cd BATERIJAMA I ADEKVATNI ZAMENITELJI
Elaboratom, koji je prihvaćen od strane najvišeg stručnog organa - Institut „Kirilo Savić“ Beograd,
dokazana je tehničko-ekonomska opravdanost supstitucije olovnih sa Ni-Cd baterijama na osnovu
sledećih činjenica:
1)nižoj ceni Ni-Cd baterija, gledano kroz radni vek meren brojem godina upotrebe i brojem ciklusa punjenja-pražnjenja,
2)daleko većim stepenom pouzdanosti rada Ni-Cd baterija u odnosu na olovne baterije, što je
delimično navedeno od strane proizvođača OAO „Zavod-AIT“ u ovom katalogu,
3)nižim troškovima održavanja Ni-Cd baterija u toku radnog veka upotrebe u odnosu na olovne
baterije.
Prema proračunima nadležnih instituta CIP Beograd i „Kirilo Savić“ Beograd, zbog boljih tehničkih
karakteristika dozvoljen je za isti potrošač niži kapacitet Ni-Cd baterija u odnosu na olovne baterije
oko 25%, što dodatno smanjuje razliku u nabavnoj ceni koja je u korist olovnih baterija. Na osnvu
tih proračuna i asortimana Ni-Cd baterija tip KPL u katalogu mogu se odrediti sledeći zamenitelji:
Nikl-kadmijum (Ni-Cd)
baterije (Ah)
KPL 20 P
KPL 45 P
KPL 60
KPL 60 P
KPL 65 P
KPL 70 P
KPL 100 P
KPL 110 P
KPL 125 P
KPL 140 P
KPL 160 P
KPL 180 P
KPL 200 P
KPL 220 P
KPL 250 P
KPL 275 P
KPL 300 P
KPL 320 P
KPL 340 P
KPL 375 P
KPL 400 P
KPL 420 P
KPL 450 P
KPL 500 P
Olovne (Pb)
baterije (Ah)
25
56
75
75
80
87
125
137
156
175
200
225
250
275
312
343
375
400
425
468
500
525
562
625
Direkcija i proizvodnja:
Ulica: Ljiljane Krstić 27F, Altina
11080 Zemun, Beograd
Republika Srbija
Telefon / fax:
+381 (0) 11 3755 318
+381 (0) 11 3755 319
Web / e-mail:
www.marting.rs
[email protected]
Download

Preuzmi katalog