Řešení Viribus Unitis 2011
Viribus Unitis 2011
Přehled úkolů a ře⌃ení
(c) 2011 Lacrima o. s. a OSBID o. s.
Jirka Jirout
David Viktora
Radek Žáček
Václav Homolka
1/11
Řešení Viribus Unitis 2011
1. Stárkov, resp. Chlívce
Soutěžící dostali následující soubory:
RKGZJ TDCHT YVLDU FLUGN PMYMA
QAHJA CGIOJ LIKSJ HOQNB RAQBX
RBHTS QTMZC ULVMM YVQA 227
y:615997,96
Z5b011-7
Z5b011-8
Z5b011-9
ZASTÁVKA
229
571,18 m n. m.
Z5b011-10
513,401 m n. m.
230
x: 1011918,73
Z5b011-12
Z5b012-7
Z5b011-11
První soubor je popis cíle soutěže, ovšem zašifrovaný pomocí stroje Enigma.
Druhý soubor popisuje umístění první zastávky ve vztahu k blízkým objektům státní trigonometrické sítě. Po přiložení na správnou mapu vyšlo
místo takto:
2/11
Řešení Viribus Unitis 2011
2. Vysokov
Na první zastávce nalezli soutěžící fotografii tento soubor:
IV-II-V
A fotografii:
První soubor patří opět k Enigmě - konkrétně je to výběr a pořadí rotorů pro
rozluštění dříve nalezeného textu.
Na druhém místě je pomník u kterého se nachází další zastávka. Podle zámku
v pozadí je jasné, že pomník se nachází poblíž Náchoda. K bližší lokalisaci je
pak možno použít fakt, že pomník se nachází výše než zámek a/nebo informaci o tom, že snímek byl pořízen dopoledne a směr vrhaných stínů. Turistická značka na stromě byla odbarvena aby se identifikace místa přece jen
trochu zkomplikovala.
Potvrzovací kód byl umístěn na černé stuze žluté růže, kterou pořadatelé
k pomníku položili den před soutěží.
3/11
Řešení Viribus Unitis 2011
3. Nový Hrádek
U pomníku ve Vysokově byla k nalezení opět dvojice souborů:
FJI
První z nich je prvotní nastavení rotorů Enigmy, tzv. Grundstellung. Druhý
obrázek soutěžícím říká, že mají hledat farmu větrných elektráren. Ta je v
prostoru, který byl vymezen pro soutěž, pouze jedna a nachází se u Nového
Hrádku:
4/11
Řešení Viribus Unitis 2011
4. Lewin Klodzki
U elektráren nad Novým Hrádkem byla zřízena vzduchovková střelnice a pro
další postup museli soutěžící nejprve zasáhnout 4 vajíčka. Po splnění tohoto
úkolu dostali účastníci kus isolovaného drátu a následující data:
Tady je další zastávka:
PAJZOECOE
OTLEBISHZLZINHTNL
RNLIENIUU
Nápovědu získáte za fotografii vašeho teamu na místě, odkud byla
Pokud nevíte,
máte jet, najdete
nějakou nápovědu
na místě, ze kterého
pořízena
pořízena
tatokam
fotografie.
Fotografujte
od plechového
válce byla
na obrázku
následující fotografie.
vlevo.
N-S-47
S-42: 55-80-695, 35-93-177
a
22-04-16
Druhý soubor patří opět k Enigmě a je to nastavení prstenců na rotorech
(Ringstellung). Na prvním je jednoduchá transposiční šifra, kdy text se čte ve
směru písmene W. Dostupná nápověda byla “slovo portál a šipka ve tvaru W” tu získaly teamy, které se vyfotografovaly na místě určeném obrázkem,
nedaleko tvrze Skutina. Výsledný text tedy zněl: PORTAL NEBJLIZSIHO ZELEZNICNIHO TUNELU - nejbližší tunel se nachází v Kladsku, severně od
vesnice Lewin Klodzki. U tunelu byl kód vysekán do kamene v jeho portálu.
5/11
Řešení Viribus Unitis 2011
5. Lewin Klodzki
Po rozluštění příslušného archivu došlo opět na dva soubory:
Asi 80 metrů západně od tohoto místa najdete
malý patník s červenou "čepičkou". Heslem je
součin všech čísel na tomto patníku.
TU-RQ-PL-SI-NF-WX-DZ-GA
Druhý je nastavení propojovacích kabelů přehazovače písmen (Steckerbrett) u
Enigmy. Na prvním je text “FORT WILHELMA” zakódovaný jako QR code. K
rozluštění bylo možno použít vhodnou aplikaci pro počítač nebo mobilní telefon či online řešení.
Fort Wilhelma je jednou z pevností, které postavili Prusové poté, co obsadili
Kladsko v 18. století. Nachází se kousek od městečka Bystrzice Klodzka a od
tunelu u Lewina bylo potřeba popojet asi 40 km.
6/11
Řešení Viribus Unitis 2011
6. Fort Wilhelma + hřbitov v Laszowce
U pevnosti bylo potřeba najít patník, opatřený na vrchní straně návlekem
z červené lahve/kanystru. Na patníku byla čísla jejichž součin byl heslem
k dalšímu archivu:
Nápovědu, pokud ji potřebujete, najdete
na východním rohu hřbitova tady:
GEOREF PK BF 2714 1830. Nebo se to dá
napsat i takto:
Čáry na mapě jsou podzemní chodby dělostřelecké tvrze Hanička nad Rokytnicí v Orlických horách. Logo Bluetooth ukazuje další stanoviště. Na tomto
stanovišti byl umístěn mobilní telefon, jehož jméno, viditelné na jiných
zařízeních s technologií Bluetooth bylo heslem k dalšímu archivu.
Čarový kód a souřadnice v systému GEOREF ukazovaly na hřbitov v Laszowce,
hned u silnice č. 389. Čarový kód byl v systému 2 of 5, který umožňuje
zakódovat pouze čísla. Co 5 čar/bitů to číslice, silná čára je log 1, tenká je log
0. Na začátku a konci dva speciální znaky o 3 bitech, přesně jak předepisuje
norma.
7/11
Řešení Viribus Unitis 2011
Na hřbitově potom přibyla nápověda:
78
77
76
79
80
N
338,983 loktů
79a
Při proložení přes původní soubor se objevila čísla jednotlivých pevnostních
objektů, kromě toho přibyla orientace směrem k severu a přibližné měřítko.
8/11
Řešení Viribus Unitis 2011
7. Hanička
V prostoru tvrze Hanička bylo potřeba najít skryté zařízení s Bluetooth,
konkrétně mobilní telefon. Dosah signálu byl ca 5 metrů a bylo tedy potřeba
prostor opravdu systematicky prohledat. Výsledkem byly opět dva soubory:
Chybějící čísla v posloupnosti Vás navedou na další zastávku
10, 15, ?, 31, 41, 49, 59, 71, 83, 97, 109, 121, 131, 143, 159,
173, 187, 199, 211, 223, 235, 251, 269, 287, 301, 311, ?, 329,
349, 371, 395, 407, 425, 439, 457, 471, 487, 503, 519, 533
K tomuto úkolu je možno získat nápovědu se zpožděním 90 minut
B
Druhý patří k Enigmě a konkrétně jde o použitý reflektor (Umkehrwaltze).
Nápověda k prvnímu souboru zněla 2+3+5 = 10 a 3+5+7 = 15 - z toho šlo odvodit, že čísla v sekvenci jsou vždy součtem tří po sobě jdoucích prvočísel.
Chybějící čísla pak byla 23 a 319. Hledaná zastávka se nacházela u železničního přejezdu kde se silnice č. 319 kříží s železniční tratí č. 23. Tento
přejezd se nachází kousek pod Rokytnicí v Orlických horách. Klíčem k archivu
bylo jednoznačné identifikační číslo tohoto železničního přejezdu.
9/11
Řešení Viribus Unitis 2011
7. Skuhrov nad Bělou resp. cíl
Archiv u železničního přejezdu vydal následující soubory:
Druhý soubor je film se záběrem na pracující elektromechanický počítač,
používaný pro dešifrování zpráv, zašifrovaných Enigmou za druhé světové
války.
V tomto okamžiku (resp. již o krok dříve) měli již soutěžící vše potřebné k
tomu, aby rozšifrovali originální zprávu, kterou dostali na začátku soutěže. K
tomu mohli použít buď některou softwarovou implementaci Enigmy, nebo si
mohli půjčit u sochy rytíře Miloty Enigmu hardwarovou.
Na šachovnici každý řádek representuje jeden byte. Políčko s figurkou je 1,
bez figurky 0. Hledané souřadnice čteme shora jako 50°13’37” a 16°17’20” Socha rytíře se tedy nachází někde ve Skuhrově nad Bělou, konkrétně u tamní
rozhledny či kostela.
10/11
Řešení Viribus Unitis 2011
Finále: Enigma
V tomto stadiu tedy bylo potřeba nakrmit Enigmu. Těm, kdo použili hardwarovou se tedy velmi hodil kus drátu, který dostali na střelnici u Nového
Hrádku. Výsledný text pak zněl:
BYVALYXPIONYRSKYXTABORXUXKOTYXSESTXNULAXDVAX
MEZIXBYSTRYMXAXROKYTNIKEM
po převedení do češtiny (Enigma neumí ani mezeru či čísla natož pak diakritiku) tedy:
Bývalý pionýrský tábor u kódy 602 mezi Bystrým a Rokytníkem
Pohled do mapy odhalí, že cíl leží blízko Stárkova. Kótou 602 je Turov a cíl se
nachází zde:
11/11
Download

Přehled šifer, úkolů a řešení