Анализа успеха на пријемном 2013. године, по средњим школама које су кандидати завршили
А - Број кандидата
Б - Просечна оцена кандидата
В - Број кандидата са наградом
Г - Број кандидата који је полагао математику
Д - Просечан број освојених поена из математике
Ђ - Број кандидата који је полагао физику
Е - Просечан број освојених поена из физике
Ж - Просечан ранг ЕР
З - Просечан ранг СИ
И - Број кандидата који је уписао ЕР
Ј - Број кандидата који је уписао СИ
К - Број кандидата који се није уписао
Непозната школа = кандидати који су средњу школу завршили у иностранству
Напомена: Редослед школа је по броју кандидата који је конкурисао
Назив школе
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Математичка гимназија
Непозната школа
Трећа београдска гимназија
Прва београдска гимназија
Тринаеста београдска гимназија
Девета гимназија "Михајло Петровић Алас"
Гимназија "Урош Предић"
Гимназија
Пета београдска гимназија
Шеста београдска гимназија
Земунска гимназија
Прва крагујевачка гимназија
Четрнаеста београдска гимназија
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Ваљевска гимназија
Гимназија
Шабачка гимназија
Место
Стари град
Стари град
Врачар
Стари град
Чукарица
Нови Београд
Панчево
Чачак
Палилула
Звездара
Земун
Крагујевац
Врачар
Панчево
Ваљево
Крушевац
Шабац
А
78
63
59
42
37
36
36
29
26
26
25
24
23
23
22
18
18
17
Б
4.41
4.54
4.71
4.83
4.61
4.59
4.48
4.75
4.79
4.23
4.46
4.27
4.84
4.55
4.65
4.60
4.73
4.53
В
0
14
2
1
2
2
0
0
1
0
0
0
6
1
0
2
4
3
Г
78
53
57
41
36
33
36
29
25
26
25
22
18
22
22
16
14
15
Д
42.46
82.11
49.69
63.23
63.05
64.93
57.09
55.35
61.12
58.70
56.21
52.50
69.66
45.66
42.20
68.17
55.76
60.29
Ђ
8
10
9
2
8
5
3
6
3
4
1
3
5
0
4
2
2
0
Е
24.86
44.08
47.72
48.95
52.19
45.64
29.07
39.97
51.77
36.25
84.00
46.77
31.14
20.25
47.20
31.45
-
Ж
698
236
560
421
409
431
525
504
412
531
502
604
256
634
692
372
446
427
З
474
165
424
229
346
270
340
321
313
388
339
406
260
392
498
397
315
337
И
31
44
30
23
23
17
24
16
17
11
17
11
20
6
7
12
10
11
Ј
5
13
5
15
4
11
3
0
1
5
1
6
0
5
1
1
3
2
К
42
6
24
4
10
8
9
13
8
10
7
7
3
12
14
5
5
4
Анализа успеха на пријемном 2013. године, по средњим школама које су кандидати завршили
Назив школе
Електротехничка школа "Раде Кончар"
Гимназија
Средња техничка ПТТ школа
Десета гимназија "Михајло Пупин"
Ужичка гимназија
Осма београдска гимназија
Четврта београдска гимназија
Гимназија "Милош Савковић"
Гимназија
Петнаеста београдска гимназија
Дванаеста београдска гимназија
Гимназија
Техничка школа "Радоје Марић"
Пожаревачка гимназија
Техничка школа
Гимназија "Бора Станковић"
Гимназија "Вук Караџић"
Гимназија "Пиво Караматијевић"
Гимназија
Електротехничка школа "Земун"
Гимназија
Гимназија Пирот
Гимназија "Вук Караџић"
Паланачка гимназија
Гимназија
Ваздухопловно-техничка школа
Пријепољска гимназија
Гимназија "Свети Сава"
Рачунарска гимназија
Гимназија "Иво Лола Рибар"
Гимназија
Гимназија "Јосиф Панчић"
Гимназија
Зрењанинска гимназија
Место
Палилула
Краљево
Палилула
Нови Београд
Ужице
Вождовац
Савски венац
Аранђеловац
Смедерево
Раковица
Вождовац
Лазаревац
Ужице
Пожаревац
Смедерево
Врање
Лозница
Нова Варош
Зајечар
Земун
Ивањица
Пирот
Трстеник
Смед. Паланка
Параћин
Стари град
Пријепоље
Савски венац
Стари град
Ср. Митровица
Нови Пазар
Бајина Башта
Лесковац
Зрењанин
А
17
16
16
13
12
11
11
10
10
10
10
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
Б
4.12
4.75
4.59
4.08
4.65
4.79
4.43
4.99
4.65
4.58
4.53
4.63
4.81
4.69
4.31
4.79
4.68
4.90
4.76
4.72
4.96
4.99
4.85
4.95
4.82
4.62
4.81
4.74
4.62
4.43
4.77
4.91
4.88
4.99
В
0
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
3
0
1
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
Г
17
15
15
13
11
10
10
9
10
9
9
8
8
5
8
7
6
7
6
7
6
4
5
5
5
6
5
5
5
4
4
3
4
4
Д
32.48
69.53
46.84
58.12
64.08
55.63
52.74
63.61
58.07
50.92
49.74
62.35
43.35
43.14
38.20
62.74
58.90
57.57
56.37
46.56
44.47
65.20
64.52
62.86
58.96
29.83
56.34
50.08
47.26
44.25
40.88
72.33
71.18
67.53
Ђ
0
3
1
1
0
0
2
1
1
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
Е
43.30
12.00
38.40
35.20
47.20
15.70
43.40
37.50
42.35
47.20
8.70
32.90
-
Ж
801
318
664
614
417
513
610
329
494
591
598
446
665
512
759
414
500
448
502
623
522
225
328
308
379
857
494
574
635
576
543
224
315
298
З
583
267
406
373
240
299
336
242
326
438
326
274
455
354
524
229
297
292
287
413
376
89
357
172
279
567
429
290
530
617
397
167
626
229
И
4
10
5
6
7
8
5
6
5
5
4
6
1
3
3
3
5
4
2
4
5
6
3
3
3
0
2
2
1
2
2
3
3
4
Ј
0
1
0
3
2
2
2
3
0
1
2
1
0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
К
13
5
11
4
3
1
4
1
5
4
4
1
7
4
5
3
1
3
3
3
2
0
3
2
2
6
3
2
3
3
3
1
1
0
Анализа успеха на пријемном 2013. године, по средњим школама које су кандидати завршили
Назив школе
Гимназија "Свети Сава"
Гимназија у Обреновцу
Седма Београдска гимназија
Гимназија "Светозар Марковић"
Техничка школа
Техничка школа
Гимназија
Техничка школа
Средња школа
Средња школа
Гимназија "Светозар Марковић"
Гимназија
Техничка школа
Техничка школа "Јован Жујовић"
Техничка школа "Раде Металац"
Гимназија
Гимназија "Сава Шумановић"
Електропривредна школа "Стари град"
Гимназија
Гимназија "Светозар Марковић"
Техничка школа
Средња школа
Средња школа
Гимназија
Гимназија "Прибој"
Техноарт Београд -школа за машинство и уметн. занате
Медицинска школа
Гимназија
Гимназија "Таковски устанак"
Машинско-електротехничка школа
Средња школа "Свети Трифун"
Средња школа "Свети Ахилије"
Средња школа
Економско-трговинска школа
Место
Пожега
Обреновац
Звездара
Суботица
Обреновац
Чачак
Кос. Митровица
Лозница
Гроцка
Вел. Градиште
Ниш-Палилула
Ћуприја
Кикинда
Горњи Милановац
Лесковац
Младеновац
Шид
Стари град
Врњачка Бања
Јагодина
Свилајнац
Крупањ
Брус
Куршумлија
Прибој
Звездара
Врање
Прокупље
Горњи Милановац
Бор
Александровац
Ариље
Варварин
Пожаревац
А
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Б
4.89
4.83
4.62
4.38
4.21
4.98
4.90
4.67
4.33
5.00
4.99
4.93
4.90
4.60
4.83
4.95
4.40
4.77
5.00
5.00
4.68
4.50
5.00
5.00
5.00
4.62
5.00
4.95
4.88
5.00
4.87
4.90
5.00
4.71
В
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Г
3
4
4
3
4
4
4
4
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Д
65.10
60.60
51.88
49.00
47.58
46.63
41.10
37.93
37.60
74.75
63.95
59.53
53.80
50.47
44.97
43.70
38.00
18.97
82.35
78.90
78.00
74.25
73.30
70.00
67.40
63.55
63.25
61.80
60.90
59.15
57.65
56.70
51.90
51.30
Ђ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Е
38.30
40.60
-0.20
33.60
21.00
19.30
-
Ж
393
422
581
444
683
580
671
758
767
238
236
469
501
590
614
588
791
895
145
184
277
332
113
259
371
467
396
391
420
401
451
454
506
561
З
163
220
373
741
569
296
397
469
456
53
186
383
369
400
477
343
503
606
47
42
205
152
89
393
552
223
271
376
151
254
233
346
457
И
1
3
1
3
1
2
1
1
1
2
3
1
1
3
2
1
1
0
2
1
2
0
2
2
1
1
0
2
1
1
2
2
2
0
Ј
2
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
К
1
1
2
1
3
1
2
3
2
0
0
2
2
0
1
2
2
3
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
2
Анализа успеха на пријемном 2013. године, по средњим школама које су кандидати завршили
Назив школе
Техничка школа "Уб"
Гимназија "Бора Станковић"
Средња школа "Вук Караџић"
Техничка школа
Гимназија "Велика Плана"
Техничка школа
Гимназија "Јездимир Ловић"
Гимназија "Црњански"
Средња школа "17.септембар"
Средња школа "Младост"
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа "Колубара"
Техничка школа
Техничка школа "Никола Тесла"
Машинска школа "Панчево"
Техничка школа "Никола Тесла"
Електротех. и грађевинска школа "Никола Тесла"
Економско-трговинска школа "Паја Маргановић"
Средња школа "1300 каплара"
Гимназија "Бранко Радичевић"
Геодетска техничка школа
Средња школа "Краљ Петар Први"
Гимназија "Јован Скерлић"
Средња школа
Неготинска гимназија
Гимназија "Јован Јовановић Змај"
Шумарска школа са домом ученика
Техничка школа "Никола Тесла"
Медицинска школа
Гимназија "Душан Васиљев"
Гимназија "Жарко Зрењанин"
Општа гимназија "Милутин Миланковић"
Електро-саобраћајна школа "Никола Тесла"
Место
Уб
Бор
Сечањ
Пирот
Велика Плана
Косјерић
Сјеница
Чукарица
Лајковац
Петровац
Ваљево
Пријепоље
Лазаревац
Младеновац
Велика Плана
Панчево
Пожаревац /Костолац
Зрењанин
Панчево
Љиг
Стара Пазова
Звездара
Топола
Владичин Хан
Блаце
Неготин
Нови Сад
Краљево
Шид
Пожаревац
Кикинда
Врбас
Раковица
Краљево
А
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Б
4.91
4.86
5.00
4.95
4.32
4.84
4.91
4.65
4.56
4.64
4.42
4.72
4.35
4.45
4.77
3.90
4.30
4.21
5.00
4.86
4.65
2.72
5.00
5.00
5.00
5.00
4.84
4.78
4.93
5.00
4.88
5.00
5.00
4.97
В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Г
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Д
49.45
46.30
44.45
44.00
42.00
37.50
36.80
36.45
31.00
28.20
26.85
26.35
25.45
20.50
18.00
13.75
13.40
12.20
100.00
94.50
87.00
86.00
81.30
75.40
67.70
65.50
57.90
57.50
57.00
56.90
Ђ
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Е
25.50
23.00
19.20
48.20
57.20
84.00
-
Ж
547
612
616
617
757
731
721
714
861
882
901
820
933
928
909
944
997
994
16
600
491
27
71
109
119
170
232
295
312
438
421
134
435
З
556
327
331
332
469
444
439
428
571
592
611
532
642
645
619
653
706
703
90
95
157
140
154
И
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
Ј
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
К
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анализа успеха на пријемном 2013. године, по средњим школама које су кандидати завршили
Назив школе
Место
Средња техничка школа
Нови Београд
Техничка школа "Михајло Пупин"
Инђија
Гимназија "Свети Кирило и Методије"
Димитровград
Гимназија "Борислав Петров Браца"
Вршац
Прва техничка школа
Крагујевац
Друга економска школа
Вождовац
Гимназија
Инђија
Средња техничка школа "Никола Тесла"
Ср. Митровица
Музичка школа "Ватрослав Лисински"
Чукарица
Гимназија "Светозар Марковић"
Сурдулица
Машинско-електротехничка школа
Прибој
Економско-трговинска школа "Јован Цвијић"
Штрпце
Железничка техничка школа
Палилула
Гимназија
Рашка
Техничка школа "Шабац"
Шабац
Гимназија
Приштина /Лапље Село
Спортска гимназија
Савски венац
Гимназија "Бранислав Петронијевић"
Уб
Економска школа
Ужице
Техничка школа "Никола Тесла"
Вршац
Техничка школа
Крушевац
Техничка школа
Нова Варош
Машинско-електротехничка школа "Гоша"
Смед. Паланка
Техничка школа
Нови Пазар
Техничка школа
Трстеник
Школа за дизајн "Богдан Шупут"
Нови Сад
Машинско-електротехничка школа
Крушевац
Техничка школа
Кладово
Гимназија
Бечеј
Техн.школа за обраду дрвета, унутр.декор. и пејзаж.архит.
Стари град
Техничка школа
Сјеница
Средња школа "Драгачево"
Лучани /Гуча
Техничка школа
Чукарица
Средња техничка школа
Сомбор
А
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Б
4.71
5.00
5.00
4.83
5.00
3.05
4.49
4.73
3.55
4.92
4.50
5.00
4.92
4.79
4.75
5.00
4.72
5.00
4.63
5.00
4.60
5.00
4.75
4.77
4.56
5.00
4.98
3.69
5.00
3.61
3.58
4.90
3.52
3.69
В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Г
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Д
52.80
52.00
51.50
49.40
47.20
46.60
44.60
43.50
42.90
42.50
38.90
38.40
37.70
37.00
34.10
33.50
31.50
30.30
28.70
28.50
28.00
27.40
26.90
25.00
24.30
24.10
22.50
22.30
21.00
20.80
20.80
20.60
14.20
14.10
Ђ
Е
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 25.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 19.70
1 19.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Ж
558
502
514
594
593
914
705
676
876
654
782
699
721
743
797
759
831
805
871
825
890
836
872
898
934
866
894
995
909
1003
1005
930
1026
1017
З
274
219
231
310
309
622
418
390
586
368
493
412
434
454
507
470
542
515
581
535
599
547
582
608
643
576
603
704
618
713
715
639
736
727
И
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ј
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
К
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Анализа успеха на пријемном 2013. године, по средњим школама које су кандидати завршили
Назив школе
Политехничка школа
Техничка школа
Техничка школа "Никола Тесла"
Саобраћајно-техничка школа
Анализа по регионима
Београд
Србија, не рачунајући Београд
Непозната школа
Место
Пожаревац
Пожега
Лепосавић
Земун
А
1
1
1
1
Б
3.71
4.06
4.11
4.61
В
0
0
0
0
Г
Д
1 14.00
1 11.90
1 11.60
1 -1.20
Ђ
Е
0
0
0
1 27.40
Ж
1016
1011
1010
896
З
726
721
720
735
И
0
0
0
0
Ј
0
0
0
0
К
1
1
1
1
549
456
59
4.42
4.75
4.71
22
43
2
524 45.78
417 49.14
57 49.69
59 37.29
42 34.33
9 47.72
645
560
560
441
398
424
269
241
30
83
32
5
197
183
24
Download

Анализа успеха за Пријемни 2013.