VEGU-STAR D.O.O.
11000 Beograd, Surcinski put 9k
Telefon 011/2260-706 011/2164-908
E-mail [email protected]
PIB
Matični broj
Web
Šifra delatnosti
www.vegustar.com
101665060
17095498
4719
CENOVNIK
Na dan: 11.3.2015
*Napomena: Sve cene su izražene u dinarima
R.B.
Šifra
Bar kod
Opis
J/M Cena bez PDV Cena sa PDV
BEZALKOHOLNA
1
5596
8600037008493 AKVA VIVA 0.25 staklo
Kom
22,63
27,16
2
7064
8600037003498 AKVA VIVA 0.5L PET
Kom
24,75
29,70
3
8270
8600037543499 AKVA VIVA 0.75L STAKLO
Kom
50,17
60,20
4
4997
8600037005492 AKVA VIVA 1.5
KOM
36,42
43,70
5
11712
8600037010786 AKVA VIVA 1.5L 5+1
KOM
178,83
214,60
6
10353
8600037041483 AKVA VIVA 5/1 OB.ČEP
Kom
99,58
119,50
7
13666
8600037000107 AKVA VIVA RESTART 0,75
KOM
60,58
72,70
8
8099
8600037042855 AKVA VIVA. 0.75L SL HYDRO-BRESKVA
Kom
50,17
60,20
9
11066
8600037717012 AKVA VIVA. RECHARGE 0.7L
Kom
60,58
72,70
10
13812
8600036007046 ELEMENT VODA 0,75 NEGAZIRANA
KOM
116,08
139,30
11
12936
8606002171070 HEBA NATURAL NEGAZ. 1,5 L
KOM
31,19
37,43
12
13967
8600037999999 KNJAZ BRAZ 0,33
KOM
25,75
30,90
13
6463
8600037005355 KNJAZ M. 1.5 SA AROMOM LIMUNA
Kom
37,37
44,84
14
2100
8600037008011 KNJAZ MILOŠ .0.25 STAKLO
KOM
25,68
30,82
15
671
8600037000312 KNJAZ MILOŠ 0,5
KOM
25,33
30,40
16
7838
8600037543017 KNJAZ MILOŠ 0,75L STAKLO
Kom
47,83
57,40
17
1504
8600037000718 KNJAZ MILOŠ 0.33 staklo povratni
KOM
22,17
26,60
18
12401
8600037010601 KNJAZ MILOŠ 1,5L 5+1
KOM
180,10
216,12
19
8503
8600037000510 KNJAZ MILOŠ 1.5L
Kom
36,58
43,90
20
1916
8600037006017 KNJAZ MILOŠ 1/1 staklo
KOM
31,69
38,03
21
6731
8600037000503 KNJAZ PRIRODNO GAZIRANA 1.5L PET
Kom
37,29
44,75
22
1720
8600102312500 MINAKVA 2/1
KOM
30,50
36,60
23
13760
8600102312951 MINAKVA LIFE 6,25L NEG.
KOM
73,50
88,20
24
10013
8600599000768 MIVELA BLAGO GAZIRANA 1,5L
Kom
37,42
44,90
25
10322
8600599000638 MIVELA GAZ.1.5L PET
Kom
37,42
44,90
26
4778
8600169600046 PROLOM 0.5
Kom
26,00
31,20
27
372
8600169600022 PROLOM 1.5
KOM
41,25
49,50
28
14063
5449000108159 ROSA 0,5 SPORT
KOM
27,50
33,00
29
7530
40822389
30
4779
8600995140013 ROSA 0.5 negazirana
ROSA 0.33 staklo negazirana
Kom
26,00
31,20
Kom
25,00
30,00
31
9484
32
944
5449000156471 ROSA 0.75L-STAKLO NEGAZIRANA
Kom
52,50
63,00
8600995140020 ROSA 1.5 NEGAZIRANA
KOM
35,50
42,60
33
8008
5449000133960 ROSA NEGAZIRANA 6/1
Kom
132,00
158,40
34
11627
8600036004120 VRNJCI 0.250L NEGAZIRANA
KOM
21,36
25,63
35
10989
8600036006094 VRNJCI BLAGOGAZIRANI 2/1L
Kom
32,92
39,50
36
10505
8600036004090 VRNJCI GAZIRANA 0.25 STAKLO NEPOVRATNI
Kom
24,24
29,09
37
12165
8600036008029 VRNJCI GAZIRANA 0.33L. POV.
KOM
19,32
23,18
38
10439
8600036000016 VRNJCI GAZIRANA 1/1 STAKLO
Kom
28,56
34,27
39
6838
8600036006018 VRNJCI GAZIRANA 2/1
Kom
34,42
41,30
Strana 1 / 2
R.B.
Šifra
Bar kod
Opis
J/M Cena bez PDV Cena sa PDV
40
12490
8600036000122 VRNJCI NEGAZAIRANA 1L
KOM
27,63
33,16
41
9463
8600036005189 VRNJCI NEGAZIRANI 6L
Kom
84,00
100,80
M.P.
Ovlašćeno lice
Strana 2 / 2
Download

Izgled računa - Vegu