Skupština
2011
mr Lanji Hnis Izabel
DNEVNI RED
RADNI DEO u 11 sati
Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine i Dnevnog reda
tekuće Skupštine
Usvajanja novog Statuta klastera i preregistracija klastera
po novom Zakonu o fondovima, fondacijama i
zadužbinama; sa obrazloženjem
Prihvatanje novih članova klastera
Usvajanje predloga za Članove UO klastera i NO klastera
Izveštaj o radu u proteklom periodu i njegovo usvajanje
Plan rada za naredni period: projektne aktivnosti,
istraživanja, operativne aktivnosti; usvajanje plana rada
Razno, evidencija sugestija, predloga, ideja
SVEČANI DEO u 12 sati-prezentacije i
pozdravljanje gostiju
Michell Rohmann: Koraci koje treba
preduzeti za dobijanje kvalitetne vode
jezera Palić
Ildiko Zedi:Saradnja klastera i inkubatora
– virtuelni inkubator
Atila Dunđerski:Plan rada i aktivnosti koje
su od interesa članova klastera
Koktel i druženje
2. Izvod iz zapisnika UO od 06.09.2011. prema
Obrazloženju koje prati novi Zakon
-predlog Statuta je pregledan od strane APR,
prijava preregistracije ide u koordinaciji sa APR i
Sekretarijatom kulture
- Naziv klastera ostaje isti, kao i pravni
kontinuitet, samo je forma fondacije, po novom
Zakonu
-nije više Skupština već Osnivači
-sadašnji predsednik Skupštine je predstavnik
interesa osnivača, postoje član novog UO
-klaster može po čl.28 da vrši privrednu delatnost
po izboru, ali iz delokruga rada klastera /turizam
i ugostiteljstvo/ i tako stiče za svoje poslovanje
finansijska sredstva; iz šifarnika delatnosti
Izvod iz Statuta-šifre
7022 – консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем;
702 – менаджерски консултантски послови;
7021 – делатност комуникација и односа са
јавношћу;
7220 – истраживање и развој у друштвеним и
хуманистичким наукама;
7320 – истраживање тржишта и испитивање
јавног мјења;
7990 – остале услуге резервације и делатности
повезане с њима.
Фонд ће консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем (7022), обављати као споредну
привредну делатност, искључиво у вези са циљевима
ради чијег остваривања је Фонд основан.
-klaster ne plaća porez na dobit, dobit
mora da se koristi za dalje aktivnosti
klastera i ne može da se podeli članovima
-osnivači će u Statutu biti navedeni po
kategorijama
-svi koji nisu plaćali članarine, brisani su iz
članstva
- UO I NO treba da ima stare članove zbog
kontinuiteta ali i nove, zbog učešća većeg
broja ljudi u organima klastera.
Novi članovi klastera
Gradski Muzej, Trg Slobode 1, Subotica,
Hulo Ištvan;
[email protected]
Udruženje Etnolife, Kireška 3, Subotica;
Hulo Ištvan;
Alaska, Omladinskih brigada 19,
Hajdukovo, Remete Karolj;
Vila Sentandreja, Petefi Šandora 8,
Subotica, Petrušić Živanko;
Atila Dunđerski, Marije Vojnoć Tošinice 15,
Subotica,; [email protected]
Izbor za organe klastera
Kriterijumi:
deo članova treba da
bude iz redova postojećih članova,
deo treba da budu novi članovi, da
se ispoštuje kriterijum sledljivosti,
kontinuiteta, zastupljenosti članova
po godinama, po rodnoj
ravnopravnosti, oblastima koje
klaster pokriva, da što veći broj ljudi
učestvuje u organima klastera.
Predlozi članova za organe klastera po novom Statutu
klastera:
Upravni Odbor:
Velimir Stefanović
Dejan Zakić
Jelena Rodić
Ivan Vujić
Atila Dunđerski
Ivana Gabrić
Predstavnik TO Subotica
Na prvoj sednici UO članovi biraju između sebe predsednika UO.
Nadzorni odbor:
Branko Malagurski
Aleksandar Nenadović
Muamed Bejtulahi
Na prvoj sednici NO članovi biraju između sebe predsednika NO
Izveštaj o aktivnostima proteklog
perioda
Projektne aktivnosti. Sproveden je
projekat primarnog istraživanja prema
brainsotirmingu članova klastera na temu
„Kako zadržati gosta još jedan dan u
regiji?“ i projekat „Kako inkubirati
turističke usluge-virtuelni inkubator kao
šansa“.
Projekti su realizovani isključivo
podrškom, iz sredstava Pokrajinskog
Sekretarijata privrede
Kontakti, saradnja, jednodnevne
posete
Dalj,
Erdud
Apatin
Đula
Celje
Niš
Radni sajam turoperatora u Poljskoj
Poseta stranog konsultanta: Roger
Couzens-klaster Somborski salaši
ATRIUM
1.
2.
Prvi turistički klaster u zemlji koji sa
partnerima dobio projekat SEE poziva,
ATRIUM i ugovor sa Evropskom komisijom
je potpisan 21.10.2011.
Projekat se bavi valorizacijom vrednosti koje
su nastale u XX veku, u tkz. totalitarnim
režimima i povezivanjem svih partnera u
internacionalnu rutu. Učestvuje 8 država,
implementacija projekta počinje u narednom
periodu.
Saradnja
sa inspekcijskim službama,
tumačenje zakona i propisa, dobra
praksa
Uticaj na lokalnu samoupravu u sferi
smanjenja naknade za građevinsko
zemljište i propisa u vezi radnog
vremena ugostiteljskih objekata.
Plan aktivnosti za budućnost
Projektne aktivnosti:
-apliciranje na domaća sredstva za
istraživanja kod Sekretarijata za privredu
APV i drugih domaćih fondova
-apliciranje na konkurse IPA
-apliciranje na regionalne fondove ako to
projektne ideje omogućavaju.
2. Implementacija SEE projekta ATRIUM
3. Povezivanje sa ino klasterima: prenos
dobre prakse, formiranje tura po
turističkim proizvodima-Mađarska,
Hrvatska, Austrija-medicinski, verski,
vinski, izletnički turizam
Plan Aktivnosti
4. Saradnja sa inspekcijskim službama
5. Uticaj na lokalnu samoupravu po pitanju
odluka koje utiču na rad turističke ponude
6. Saradnja sa BIS po pitanju zajedničke opšte
obuke i virtuelnog inkubatora, manipulacije
otpadom kao produktom procesa rada, zaštiti
životne sredine
7. Strukovna obuka prema potrebama i
zahtevima članova klastera
8.
Problemi plaćanja obaveza prema
SOKOJ i OFPS
9. Saradnja članova klastera po
pitanju animiranja turista na
tranzitnom odmoru, zadržavanje
turista radi bolje popune kapaciteta
10. Iznalaženje i sprovođenje ideja
za nove turističke proizvode
Hvala
Svečani
deo sednice
Atila Dunđerski
Aktivnosti koje su od interesa i koje traže uključenje
članova klastera:
1. Saradnja sa klasterima iz Južne Mađarske
- program "Putevima Roža Šandora"
- povezivanje sa klasterima na izradi zajedničkih
programa i projekata u cilju konkurisanja kod evropskih
fondova za sredstva potrebna za realizaciju programa
2. Prezentacija klastera u Privrednoj komori Srbije
3. Nastavak saradnje sa klasterom iz Dalja (vinski,
izletnički i verski turizam)
4. Primena zakonskih propisa i obaveza, u vezi sa zaštitom
čovekove okoline, obuka (odlaganje i uklanjanje organskog
i neorganskog otpada, zaštita na radu, primena solarne
energije, održivi razvoj)
5. Smanjenje doprinosa i taksi, aktivnosti prema lokalnoj
samoupravi
6. Problemi koji se tiču plaćanja obaveza za SOKOJ i OFPS.
7. Saradnja članova klastera na popuni kapaciteta, ino
turistima na tranzitnom putovanju.
Download

Prezentacija skupštine 17.11.2011 god.