VINOGRADI
 VINOGRAD
U VINOGRADIMA SE GAJI
VINOVA LOZA
 GROŽĐE I VINA
 ŠTETOČINE U VINOGRADIMA
BERBA GROŽĐA
ISTORIJA VINOGRADA I VINA
 LOZA SVETOG SIMEONA
Radili: Dušan i Petar Zubnar I Mario
Kutlača
VINOGRAD
Vinograd je plodno zemljište na kojem se gaji vinova loza.
Vinova loza je višegodišnja biljka. Stablo vinove loze je
drvenasto i tanko. Zove se čokot. Na tankim granama vinove
loze nalaze se končaste vitice kojima se vinova loza prihvata
za čvrst oslonac – kolac ili žicu. Zbog toga se za vinovu lozu
kaže da je penjačica ili povijuša.
Vinova loza dobro uspeva u toplijim krajevima s peskovitim
zemljištem i na brežuljkastim osunčanim terenima. Odabrano
zemljište za saradnju vinove loze treba da bude dobro
obrađeno i nađubreno. Vinova loza se sadi u redovima sa
velikim razmacima. Ovakvim rasporedom, vinogradarima je
omogućeno da lakše obrađuju i neguju lozu.
U VINOGRADIMA SE GAJI
VINOVA LOZA...
GROŽĐE I VINA
Plod vinove loze je sočna bobica. Bobice su grupisane u grozdove, pa se po
tome plod vinove loze zove grožđe. Odabiranjem i ukrštanjem stvorene su
razne sorte vinove loze koje se gaje u našim krajevima. Uzgajaju se sorte
različitih mirisa, boja, oblika i veličine bobica. Koje će sorte vinove loze
gajiti naši vinogradi, najviše zavisi od klimatskih uslova i osobina zemljišta
određenog kraja. Postoji crno i belo grožđe.
Postoji oko 12 osnovnih i najpoznatijih vrsta vinove loze od kojih se pravi
većina svetskih vina. Ranije su se vina označavala prema području na
kojem se grožđe gaji, ali kasnije je broj proizvođača i područja sa
vinogradima toliko porastao da je uvedeno označavanje prema varijatetu
grožđa.
Neka od najpoznatijih svetskih vina su:
Cabernet Sauvignon, Merlot,Nebbiolo... – od crnog grožđa
Chardonnay, Chenin Blanc, Traminer, Rizling... –od belog grožđa
ŠTETOČINE U VINOGRADIMA
Vinogradarski puž
Nanosi štetu vinovij lozi i povrću. Oni uništavaju listove vinove loze, praveći otvore
različitog oblika, a na listovima ostaju karakteristični srebrnastosivi tragovi. Puževi
se uništavaju samo ako ih je veliki broj. Prirodni neprijatelji puževa su: jež, slepić,
kos, čvorak...
Rovac
Pravi izgrizotine na korenu vinove loze, koje venu i suše se. Rovac je mrke boje dužine
da 50 mm, sa prednjim nogama podešenim za kopanje zemlje.
Biljne vaši
Hrane se biljnim sokovima i posto imaju veliki potencijal razmnožavanja, mogu
dovesti do susenja biljaka. One su najrasprostanjenija porodica krilatih insekata u
redu Homeoptera. U biološkim borbama protiv biljnih vaši mogu se koristiti
skakavci, mada se sa njima mora biti oprezan jer oni mogu izazvati brst.
BERBA GROŽĐA
Svake jesni ljudi beru grožđe
ISTORIJA VINOGRADA I VINA
Smatra se da su prvi primitivni vinogradi podignuti oko 6000 godina pre nove
ere, a da je sistemsko uzgajanje vinove loze počelo oko 4000 godine p.n.e.
u Mesopotamiji i Egiptu. Pored boga Ozirisa Egipćani su obožavali reku
Nil na čijim su obalama uzgajali vinovu lozu. Odatle su izvozili vino do
najvećih mediteranskih gradova tog vremena. Minojska civilizacija na
Kritu se smatra izvorištem grčke kulture.
Dionis je grčki bog vina i veselja. Po grčkoj mitologiji on je sin vrhovnog boga
Zevsa i Semele, unuke krlja Fenikije. Grci su bili veoma odani Dionisu, a
to su pokazivali kroz razne proslave koje su održavali svake godine u
njegovo ime.
LOZA SVETOG SIMEONA
Na južnij strani Saborne hilandarske crkve, nalazi se visoko uzrasla i snažno
razgranata vinova loza. Njeno stablo dolazi iz zida na metar i po odstojanja
od zemlje, iz groba svetog Simeona, koji se nalazi pored istog zida, sa
unutrašnje strane hrama.
Kada je od smrti svetog Simeona, Stefana Nemanje, prošlo 7 godina sveti Sava
je očeve mošti preneo u Studenicu da pomiri posvađanu braću. Iz njegovog
praznog groba iznikla je vinova loza koja svake godine bez izuzetka bogato
rađa, iako joj se osim obrezivanja, nikakva druga mera ne ukazuje.
Ali ta loza nije samo po tome izuzetna. Ona ima i druga svojstvo od njenog
ploda razrašuje se neplodnost supružnika koji sa verom i molitvom prihvate
ovo čudnovato sredstvo.
Download

Виногради - WordPress.com