Računarstvo i informatika na
Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (MatF)
Informacije za IT kompanije
• MatF ima tradiciju dugu više od 140 godina.
• Na prestižnoj Šangajskoj listi, Univerzitet u Beogradu svrstan je među
400 vodećih univerziteta u svetu, a u oblasti matematike, Univerzitet je
svrstan među 200 vodećih.
• Specijalizovane studije računarstva i informatike na MatF-u postoje
skoro 30 godina.
• Na MatF-u postoje dva smera sa dominantnim informatičkim
sadržajima: R-smer sa više predmeta iz oblasti matematike i teorijskog
računarstva i I-smer sa više predmeta iz oblasti informatike.
• Godine 2014, MatF je po odnosu broja prijavljenih studenata i broja
raspoloživih mesta bio najpopularniji fakultet u Srbiji.
• Osnovne i master studije računarstva i informatike na MatF-u
godišnje upiše oko 200 studenata. Osnovne i master studije na ovim
smerovima godišne završi oko 100 studenata.
• Za sprovođenje nastave iz oblasti računarstva i informatike na
Matematičkom fakultetu odgovorna je Katedra za računarstvo i
informatiku.
• Članovi Katedre objavljuju radove na vodećim svetskim forumima i
učesnici su nacionalnih i međunarodnih projekata, sarađuju sa brojnim
istrazivačima i institucijama u zemlji i inostranstvu.
• Najzastupljenije oblasti istraživanja članova Katedre su: automatsko
rezonovanje, bioinformatika, istraživanje podataka, mašinsko učenje,
jezičke tehnologije, matematička optimizacija.
• Imajući u vidu rast i značaj IT sektora u Srbiji, Katedra želi da ostvari
što bolju sistemsku saradnju sa IT kompanijama.
• Katedra je zainteresovana za više formi i modela saradnje sa IT
kompanijama: održavanje stručnih tribina, održavanje stručnih kurseva,
organizovanje stručnih praksi, saradnja na stručnim i master projektima,
saradnja na R&D projektima, diskusije o osavremenjivanju studijskih
projekata, deljeni ljudski resursi, donacije, informisanje studenata o
tekućim projektima u IT industriji i raspoloživim radnim mestima, itd.
• Veb adresa Katedre za računarstvo i informatiku:
www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs
Download

MatF - Katedra za računarstvo i informatiku