Zdravko Marjanović
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
DOC.DR ZDRAVKO MARJANOVIĆ
Adresa
NIKOLE PAŠIĆA BR.52. BANJALUKA
Telefon
065 510 289
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
[email protected]
Republike Srpske i BiH
06.07.1953.
SMOLJANA, BOS.PETROVAC
-
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
26.09.2014 do danas
Republički pedagoški zavod
Prosvjetni nspektor-savjetnik
Nadzorni i savjetodavni rad sa pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima i bibliotekarima
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
O4.07.2014. do 25.09.2014.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Savjetnik Ministra
Savjetodavni rad iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
10.08.2013. do 03.07.2014.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
v.d. pomoćnika ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Organizacija i praćenje rada vezanog za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
11.11.2009. do 09.08.2013.
Zavod za obrazovanje odraslih
Zamjenik direktora
Razvoj nastavnih programa za neformalno obrazovanje
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
01.06.2007. do10.11.2009
Ministarstvo prosvjete i kulture
Načelnik odjeljenja za razvoj i evropske integracije
Rad na reformi svih nivoa obrazovnog sistema BiH i Republike Srpske
od – do
Ime i adresa poslodavca
Zanimanje ili pozicija
Osnovne dužnosti i obaveze
02.05.2006. do 01.06.2007.
Ministarstvo prosvjete i kulture
Viši stručni saradnik za projekte u obrazovanju
Rad na implementaciji projekata međunarodnih organizacija
1/4
Zdravko Marjanović
od – do
Ime i adresa poslodavca
Zanimanje ili pozicija
Osnovne dužnosti i obaveze
01.10.2005. do 01.05.2006.
Ministarstvo civilnih poslova
Koordinator za grantove za Projekat restrukturisanja obrazov. u BiH (World Bank)
Rad na implementaciji projekata Svjetske banke
od – do
Ime i adresa poslodavca
Zanimanje ili pozicija
Osnovne dužnosti i obaveze
01.03.1998. do 30.09.2005.
Ministarstvo prosvjete, Project Implementation Unit (PIU)
Direktor Jedinice za implementaciju projekata u oblasti prosvjete (Svjetska banka)
Rad na implementaciji projekata Svjetske banke
od – do
Ime i adresa poslodavca
Zanimanje ili pozicija
Osnovne dužnosti i obaveze
01.04.1992. do 28.02.1998.
Regionalni fond za obrazovanje, nauku kulturu i fizičku kulturu
Viši stručni saradnik za osnovno i srednje obrazovanje
Organizacija rada osnovnih i srednjih škola
od – do
Ime i adresa poslodavca
Zanimanje ili pozicija
Osnovne dužnosti i obaveze
01.09.1981. do 31.03.1992..
Osnovna škola Aleksndrovac, Laktaši
Direktor škole i direktor Radne organizacije
Rukovođenje i upravljanje školom
od – do
Ime i adresa poslodavca
Zanimanje ili pozicija
Osnovne dužnosti i obaveze
01.04.1997. do 31.08.1981.
OŠ Aleksandrovac, Laktaši
nastavnik
nastavnik matematike i fizike
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
01.09.1973. do 07.01.1976.
Pedagoška akademija, Banjaluka BiH
Matematika i fizika
Nastavnik matematike i fizike
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
1996 до 1999.
Filozofski fakultet u Banjoj Luci Republika Srpska, BiH.
Pedagogija
Diplomorani pedagog
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
2002 до 2005
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале
Педагогија, Тема: Планирање и евалуација као детерминанте моделовања и управљања
квалитетном школом
Магистар педагошких наука
• zvanje
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
2005 до 2010
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале
Педагогија, Тема: Ефикасна организација педагошког рада и управљање промјенама у
савременој школи
Доктор педагошких наука
NEFORMALNO OBRAZOVANJE
Od-do

Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diploma
2010
dvv international, Sarajevo BiH
Edukacija kadrova za obrazovni rad sa odraslima
Sertifikat
2/4
Zdravko Marjanović
Od – do
Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diplom
2006
Univerzitet u Bolonji, Italija
Summer School in Disigen, Evaluation and Monotoring of International Programmes
and Projects
Sertifikat
Od – do
Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diploma
2004.
CES Finnish Co-operation in the Education Sector of BiH 2003-2006
In-service training programme in education administration and planning
Sertifikat (320sati).
Od – do
Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diploma
2004.
Urban Institute BiH
Policy Fellows Course in BiH
Sertifikat
Od - do
Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diploma
2003.
World Bank, Beograd
Selection and Employment of Consultants in the World Bank financed projects
Sertifikat
Od - do
Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diploma
2003.
Fakultet organizacionih nauka, Beograd Srbija
Menadžment u obrazovanju – Kako upravljati novom školm
Sertifikat
Od - do
Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diploma
2000.
World Bank, Sarajevo BiH
Procurement workshop
Sertifikat
Od –do
Naziv ustanove, mjesto i država
Oblast
Stečeno zvanje ili diploma
1998.
Economic Development Institute of the World Bank, Beč
Project Implementation and Conflict Menagement
Sertifikat
VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
stečene u toku života, bez formalnog
dokaza i posjedovanja certifikata ili
diplome
MATERINJI JEZIK
СРПСКИ ЈЕЗИК
STRANI JEZICI
ENGLESKI
LIČNE
KARAKTERISTIKE/SKLONOSTI
NEOPHODNE ZA RAD SA
LJUDIMA
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI
A1 , RUSKI A2
Pedagoško obrazovanje, dugogodišnji uspješan rad sa djecom, studentima i odraslim licima,
naviknut na timski i individualni rad.
Dugogodišnji uspješan rad na rukovodećim pozicijama
3/4
Zdravko Marjanović
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička oprema
OSTALE VJEŠTINE
vještine prethodno nepomenute
VOZAČKA DOZVOLA
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
Word, Power Point, Outlook, Excel Internet, Sposoban za stvaranje različitih tipova dokumenata
uz upotrebu računara
Sposobnosti pregovaranja u pos-konfliktnim situacijama
Bez prekršaja
ČLAN DRUŠTVA PEDAGOGA REPUBLIKE SRPSKE
IZDAVAČKI ODBORI
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
-
Časopis „Direktor škole“
br.3-4 2005. Beograd
„Кakva treba da bude kvalitetna škola“
(naučni rad). YU ISSN 3054 -1282
Časopis“ Direktor škole“
бр.1. 2006. Beograd
„Reforme obrazovanja u Evropskim zemljama i
kvalitetna škola“ (naučni rad). YU ISSN 3054 -1282.
Časopis „“Direktor škole“
бр.1-2. 2007. Beograd
„Činioci efikasne organizacije i upravljenje
promjenama u savremenoj školi“ (naučni rad). YU ISSN 3054 -1282.
Časopis „Direktor škole“
бр.1.2008. Beograd
„Vrednovanje u funkciji stvaranja uslova za
kvalitetnu inovativnu školu“ (stručni rad). YU ISSN 3054 -1282.
Časopis“Direktor škole“
br.3-4. 2008. Beograd
( naučni rad). YU ISSN 3054 -1282.
„Planiranje i programiranje pedagoškog rada u
funkciji stvaranja kvalitetne inovativne škole
Časopis „Direktor škole“
br.4. 2010. Beograd
Sistem kao temelj organizovanog rada škole
(Originalni naučni rad). YU ISSN 3054 -1282.
Časopis „Direktor škole“
br.1. 2011. Beograd
Organizovanost i jasni ciljevi kao determinante efikasnog rukovođenja školom. (Originalni naučni rad) YU ISSN 3054 -1282.
Agencija za razvoj malih i srednjih
preduzeća Banjaluka, Program
„Prilika Plus“
Metodološki priručnik za kriranje programa obuke u
okviru neformalnog obrazovanja odraslih, septembar
2011.
Metodologija za izradu standarda zanimanja, avgust 2012. (priručnik)
Društvo pedagoga RS
UČEŠĆE U NAUČNOISTRAŽIVAČKIM I DRUGIM
PROJEKTIMA
“Evaluacija kvaliteta kao činilac efikasne organizacije
pedagoškog rada” 2014. Zbornik I

EERP I, II i EDP World Bank
4/4
Download

Dr Zdravko Marjanović, docent