Računarski fakultet u Beogradu
Preliminarna rang lista
Akademske studije
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prezime
Stojanović
Jovanović
Maksimović
Krivokapić
Milovanović
Jeremić
Halilović
Rajačić
Zlateska
Trišović
Milošević
Jovanović
Ime
Uglješa
Đorñe
Dejan
Srñan
Aleksandar
Stefan
Igor
Ljiljana
Hristina
Ana
Miloš
Miloš
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
stipendista
R.br.
Prezime
Ime
I god
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Đurić
Veličković
Milosavljević
Marijanski
Zdravković
Ivanović
Tomas
Pešić
Borovina
Stanojković
Cicmil
Gavrilović
Radenković
Gluhić
Kirti
Ikonomovski
Majstorović
Stajić
Misirača
Bradarić
Brščić
Čonjić
Jerotić
Bošković
Marković
Nešić
Ivan
Nemanja
Saša
Aleksandar
Milica
Aleksandar
Zvonimir
Mihailo
Katarina
Marko
Nikola
Nina
Miloš
Milan
Robert
Nikola
Dunja
Mrñan
Dragutin
Miloš
Ljubomir
Branko
Branislav
Dejan
Aleksandar
Nemanja
5.00
4.53
4.53
5.00
4.50
4.14
4.33
3.47
3.62
4.07
5.00
4.29
3.50
3.66
4.08
3.67
4.67
4.20
4.27
4.07
4.15
3.69
3.20
3.27
2.46
II
god
5.00
4.53
4.80
5.00
3.86
4.50
4.60
4.07
3.86
4.07
4.38
4.50
3.80
3.18
3.33
3.50
4.09
3.80
3.94
3.87
3.75
2.69
3.10
2.67
2.60
III
god
5.00
4.92
4.75
5.00
4.50
4.25
4.23
3.77
3.58
4.08
4.62
3.79
3.80
4.55
2.85
3.62
4.60
3.60
3.93
4.76
4.23
3.13
2.80
3.75
2.58
IV
Ukupno Matematika Informatika Ukupno
god
5.00
40
28.5
30
98.5
5.00
37.96
30
30
97.96
5.00
38.16
28.5
29.5
96.16
5.00
40
27
27
94
4.21
34.14
28.5
30
92.64
4.83
35.44
27
30
92.44
4.53
35.38
25.5
30
90.88
3.77
30.16
30
30
90.16
3.82
29.76
30
30
89.76
4.08
32.6
28.5
28.5
89.6
4.21
36.42
24
28
88.42
3.79
32.74
27
28.5
88.24
4.50
31.2
27
30
88.2
4.67
32.12
28.5
27
87.62
4.23
28.98
27
29.5
85.48
4.50
30.58
24
29
83.58
4.73
36.18
22.5
24
82.68
4.16
31.52
24
25.5
81.02
4.07
32.42
18
28
78.42
3.85
33.1
19.5
23
75.6
3.69
31.64
18
25.5
75.14
3.27
25.56
24
22.5
72.06
2.90
24
21
27
72
3.75
26.88
13.5
29.5
69.88
2.15
19.58
22.5
27
69.08
0
30
30
60
39
40
41
42
43
44
Stojković
Prokin
Čumić
Živanović
Sudi
Bošković
Momčilo
Maja
Milutin
Marko
Andrej
Marko
0
0
0
0
0
0
30
30
30
19.5
27
16.5
30
30
30
20
25.5
24
Strukovne studije
R.br.
Prezime
Ime
I god
1
2
3
4
5
6
7
8
Tasić
Prica
Stojanović
Babić
Vujnović
Nešić
Damnjanović
Končar
Uroš
Aleksandar
Miodrag
Dušan
Miloš
Marko
Milan
Vladimir
4.50
4.27
2.62
2.27
3.08
4.18
3.6
2.91
II
III
IV
Ukupno
god god god
4.14
4.13
2.86
2.53
3.55
3.75
3.5
3.08
4.57
3.85
2.67
2.08
3.17
3.50
3
3.23
4.50
3.85
2.50
2.38
3.27
4.00
3.36
3.91
35.42
32.2
21.3
18.52
26.14
30.86
26.92
26.26
Informatika
60
57
59.5
55
47
38
39.5
40
Ukupno
95.42
89.2
80.8
73.52
73.14
68.86
66.42
66.26
60
60
60
39.5
52.5
40.5
Download

Računarski fakultet u Beogradu Preliminarna rang lista - RAF-u