Odsjek: Razredna nastava
Akademska godina: 2011/2012.
Godina / smestar: I godina, I semestar
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJA
održanog 12. 1. 2012. godine iz predmeta
Red. br.
Bosanski jezik I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Prezime i ime studenta
Kapić Amela
Hadžalić Jasmina
Begić Zarina
Majanović Almira
Hodžić Sabina
Bajramović Mirzeta
Odobašić Merjem
Mujagić Majda
Sipić Asmira
Delić Sara
Fazlić Majda
Huskić Zerina
Vojniković Emina
Šahmanović Nadina
Haščić Arnela
Dervišević Armina
Osmančević Arijana
Mešanović Jasmin
Silić Adnan
Hasanović Mineta
Mehemdović Ermina
Kurtović Ermina
Layla Al-Imari
Elkasović Selma
Osmanović Almedina
Mujić Emina
Alibegić Nasiha
Fahrudin Džehverović
% - osvojenih
bodova
80, 95%
79, 76%
63, 09%
58, 33%
52, 38%
51, 19%
50, 00%
48, 80%
46, 42%
45, 23%
44, 04%
44, 04%
41, 66%
41, 66%
40, 47%
39, 28%
39, 28%
39, 28%
39, 28%
38, 09%
36, 90%
36, 90%
35, 71%
35, 71%
34, 52%
33, 33%
33, 33%
33, 33%
Broj ECTS-a za
zaključnu
ocjenu
(od mogućih 20 )
16
15
12
12 (uslovno)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Albina Keranović
Dizdarić Lejla
Velić Dalila
Bajrić Lea
Felić Enes
Balčinović Džemila
Spahić Amra
Malkoč Amra
Dervišević Zlata
Anušić Danijel
Islamagić Melisa
Brkić Arnela
Kamber Samra
Porčić Sadam
Rekanović Emina
Mešanović Safija
Mujić Dajana
33, 33%
33, 33%
32, 14%
30, 95%
29, 76%
29, 76%
29, 76%
29, 76%
28, 57%
28, 57%
28, 57%
27, 38%
27, 38%
25, 00%
25, 00%
21, 42%
17, 85%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Napomena: Popravni kolokvij bit će održan 17. 1. 2012. godine (utorak) u 14h.
Datum:
14. 1. 2012. god.
Nerma Durmić, ass.
Download

RN-1.-godina-rezulta..