СПИСАК НАСТАВНИКА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СА
E-Mail АДРЕСАМА
Р.Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Име и презиме
др Ружица Станковић
др Ненад Јовановић
др Кристина Цветковић
др Драган Турањанин
др Љубиша Милачић
др Соња Доганџић
др Оливера Ђурић
др Драгана Ђурић
др Јасминка Ђуричанин
др Снежана Mихајлов
др Данило Оклобџија
др Сретко Рибаћ
др Бојан Коцић
др Јелена Величковић
др Сузана Марковић
др Јасминка Ђуровић
др Марија Марчетић
др Владимир Младеновић
др Срећко Радојичић
др Данијела Максимовић
др Неђељко Деретић
др Предраг Јеленковић
др Милан Делетић
др Јелена Ристић
др Иван Станковић
мр Гордана Прлинчевић
мр Бранислав Богдановић
мр Владица Убавић
мр Слађана Мушикић
30. мр Милица Круљ - Младеновић
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
мр Добрица Радовановић
мр Небојша Митић
мр Данило Обрадовић
мр Велимир Делетић
мр Марина Јововић
Александар Закић
Зоран Јовановић
Mail adresa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Ивана Нешић
Марија Боранијашевић
Горан Перић
Марија Стојиљковић
Андрија Бабовић
Оливер Поповић
Јелена Симић
Милош Цвјетковић
Милица Спасић Стојковић
Александра Јевтовић
Милош Павловић
Марко Гашић
Стефан Милановић
Александра Аџић
Милош Цвјетковић
Александра Ранковић
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
СПИСАК НАСТАВНИКА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СА
E-Mail АДРЕСАМА 1/3
Р.Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Име и презиме
др Ранко Поповић
др Јован Ђорђевић
др Душанка Јововић
др Малиша Жижовић
др Емина Миловановић
др Игор Миловановић
др Драгана Спасић
др Сабахудин Мекић
др Срећко Милачић
др Љиљана Арсић
др Славиша Трајковић
др Славица Мандић
др Ана Живковић
др Александар Станковић
др Иван Мандић
мр Весна Јокановић
Mail adresa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
srecko.milacic@ pr.ac.rs
ljiljana.arsic@ pr.ac.rs
slavisa.trajkovic@ pr.ac.rs
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

СПИСАК НАСТАВНИКА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ