Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Poslovni administrator
1-01
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Nemački jezik
Oroslamoš Erika
Wednesday
Biologija
EU15
Travica Tamara
Miloščin Snežana.
EU15
Pravo
3
Ekonomija
4
Poslovni engleski jezik
5
Engleski jezik
Hrnjak Branislav
Ivanić Obradović Branislava
Varga Vedran
Subotički Glišin Natalija
EU15
Ekonomija
EU15
Ivanić Obradović Branislava
Hozak Andrea
Jakšić Srđan
Engleski jezik
EU15
Grbić Vladimir
Varga Vedran
Jakšić Srđan
EU15
Istorija
EU15
Biologija
EU15
Fizičko vaspitanje
EU15
Matematika
EU15
EU14a
Matematika
EU15
Friday
Poslovni engleski jezik
Varga Vedran
Geografija
ČOS
EU15
EU15
Građansko vaspitanje
Todorović Danica
2
Thursday
Verska nastava
Travica Tamara
Opinćal Dušan
EU15
Srpski jezik i književnost
Subotički Glišin Natalija
EU04
SALA 2 Računarstvo i informatika
*Divljak Olivera.
EK10
EU15
Geografija
Hozak Andrea
SALA 2
EU15
Kancelarijsko poslovanje
Varga Vedran
*Gligorić Mila.
Knjigovodstvo
EU15
Pap Dragana
EU15
EK08
*Ivanić Dobožanov Ivana
EK09
Istorija
6
Opinćal Dušan
Subotički Glišin Natalija
8
9
10
11
12
13
14
Knjigovodstvo
*Pap Dragana
Nemački jezik
Oroslamoš Erika
EU15
Srpski jezik i književnost
7
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
Kancelarijsko poslovanje
EU04
Pravo
Hrnjak Branislav
EU15
EU16
EK07
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Službenik osiguranja-ogled
1-02
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Wednesday
ČOS
Gložanski Biljana
Miloščin Snežana.
EU14a
Građansko vaspitanje
Istorija
Opinćal Dušan
2
Thursday
Friday
Verska nastava
Todorović Danica
EU14a
EU15
EU14a Engleski jezik
Kenji Nataša
Uvod u ekonomiju
EK10
Popović Olga
EU14a
Engleski jezik
Kenji Nataša
EU14a
Matematika
3
Malić Ivana
Osnovi prava
Hrnjak Branislav
Uvod u ekonomiju
EU14a Popović Olga
Petrović Ivana
EU14a
4
EU04
Osnovi prava
Hrnjak Branislav
Kancelarijsko poslovanje
*Bakrač Aleksandra.
*Gložanski Biljana
Malić Ivana
EU14a
EK11
Računarstvo i informatika
5
Matematika
EU14a
Srpski jezik i književnost
EK12
Osnovi računovodstva
Gobelić Milica
Srpski jezik i književnost
EU14a Petrović Ivana
EU14a
Fizičko vaspitanje
GUP1
Grbić Vladimir
SALA 1
6
Osnovi računovodstva - vežbe
Gobelić Milica
7
8
9
10
11
12
13
14
Osnovi računovodstva - vežbe
EU14a Gobelić Milica
EU14a
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Finansijski administrator
1-03
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Finansijsko poslovanje
Vekić Milkica
EU02
Wednesday
Matematika
Ćurčić Dragana
Računarstvo i informatika
*Gložanski Biljana.
*Pap Dragana
ČOS
Vekić Milkica
EK10
EU02
Istorija
Opinćal Dušan
4
Engleski jezik
5
Poslovna ekonomija
Korpaš Sanda
EU02
Geografija
EU02
Miloščin Snežana.
Vekić Milkica
EU06
Srpski jezik i književnost
Svirčev Žarka
EK07
Istorija
EU06
Opinćal Dušan
EU02
Srpski jezik i književnost
Svirčev Žarka
Računovodstvo-vežbe
EU02
Finansijsko poslovanje
EU03
Računarstvo i informatika
*Pap Dragana
EU06
Ćurčić Dragana
EU02
Građansko vaspitanje
*Divljak Olivera.
Hozak Andrea
Matematika
Verska nastava
Todorović Danica
3
Friday
EK07
Računovodstvo-vežbe
2
Thursday
EU04
Engleski jezik
EK10
Korpaš Sanda
EU02
EU02
Kancelarijsko poslovanje
Ivković Branislava
Gligorić Mila.
Principi ekonomije
EU02
Ivanić Obradović Branislava
Matić Đovčoš Aleksandra
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Principi ekonomije
Ivanić Obradović Branislava
EK08
Kancelarijsko poslovanje
EU02
SALA 1
EK09
Biologija
Travica Tamara
EU02
Računovodstvo
EU02
Pap Dragana
EU02
Poslovna ekonomija
Ivković Branislava
Principi ekonomije
EU02
Ivanić Obradović Branislava
Geografija
EU02
Hozak Andrea
EU02
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Ekonomski tehničar
1-04
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Engleski jezik
Varga Vedran
Wednesday
Srpski jezik i književnost
EU16
Svirčev Žarka
Thursday
Friday
Računovodstvo
EU02
Kovačev Zeljka
EU03
Srpski jezik i književnost
Osnovi ekonomije
2
Ivanić Obradović Branislava
Miloščin Snežana.
EU14
Računovodstvo
Kovačev Zeljka
Svirčev Žarka
Verska nastava
Matematika
EU16
Malić Ivana
EU03
EU02
Građansko vaspitanje
Todorović Danica
EU03
EU16
Istorija
3
Opinćal Dušan
Savremena poslovna korespodenc Hemija
Matić Đovčoš Aleksandra
EU02
EU02
Arsić Nataša
EU03
Fizičko vaspitanje
Stakić Ksenija
4
Matematika
5
Osnovi ekonomije
Malić Ivana
Ivanić Obradović Branislava
SALA 1
Hemija
EU16
Arsić Nataša
Engleski jezik
Varga Vedran
EU02
Engleski jezik
Varga Vedran
EU16
Ekologija
EU02
Ekologija
EU03
Travica Tamara
*Matić Đovčoš Aleksandra
EK11
Poslovna ekonomija
Preradov Slađana
Poslovna ekonomija
Preradov Slađana
EU14a
Računarstvo i informatika
*Spajić Stevan
7
8
9
10
11
12
13
14
ČOS
Preradov Slađana
EU02
EK10
EU03
Istorija
EU02
Savremena poslovna korespodenc
6
Travica Tamara
EU02
Opinćal Dušan
EU16
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslovni administrator (M)
1-05
Monday
1
Poslovni engleski jezik
2
Nemački jezik
Kolundžić Zoran
Oroslamoš Erika
Tuesday
Wednesday
Ekonomija
EU13
Balaša Endre
Geografija
EU13
Mađarski jezik i književnost
EU13
Nađ Cigura Monika
Thursday
Hozak Andrea
Srpski jezik kao nematernji
EU13
Istorija
EU04
Roža Peter
Friday
Subotički Glišin Natalija
Matematika
EU13
Oroslamoš Erika
Štefaniga Otilia.
EU13
Engleski jezik
4
Istorija
Kolundžić Zoran
Roža Peter
Srpski jezik kao nematernji
EU13
Subotički Glišin Natalija
Pravo
EU04
Palotaš Agota
Geografija
EU13
Matematika
EU13
Molnar Roland
Hozak Andrea
EU13
Građansko vaspitanje
Palotaš Agota
3
EU13
Verska nastava
Nemački jezik
EU13
Molnar Roland
EU14
Knjigovodstvo
EU13
Križan Karolj
EU14
Engleski jezik
Kolundžić Zoran
EU13
EU13
Biologija
Bičkei Borbala
EU13
Poslovni engleski jezik
5
Kolundžić Zoran
Krajtmar Zoltan
Kancelarijsko poslovanje
6
*Mladenović Biljana.
7
8
9
10
11
12
13
14
Palotaš Agota
*Križan Karolj
EU13
Mađarski jezik i književnost
EK09
Nađ Cigura Monika
Ekonomija
ČOS
Krajtmar Zoltan
EU06
Balaša Endre
EK09
Knjigovodstvo
Pravo
EK08
Računarstvo i informatika
*Rajšli Karolj.
SALA 2
Kancelarijsko poslovanje
*Galgo Ferenci Andrea
EU13
Fizičko vaspitanje
EU13
EU04
EK08
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Finansijski administrator (M)
1-06
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Engleski jezik
1
Stojadinović Saveta
Principi ekonomije
Galgo Ferenci Andrea
EU14
Friday
Engleski jezik
EU14b Stojadinović Saveta
EU14
Biologija
Bičkei Borbala
2
Jankov Ivana
Računarstvo i informatika
*Rajšli Karolj.
EU14
Srpski jezik kao nematernji
Poslovna ekonomija
Dujin Čila
EU02
EK08
Računovodstvo-vežbe
3
*Mirosavljević Edit
Verska nastava
Štefaniga Otilia.
EU14b Građansko vaspitanje
Palotaš Agota
Mađarski jezik i književnost
EK09
Nađ Cigura Monika
Finansijsko poslovanje
Balaša Endre
EU13
EU14
Poslovna ekonomija
EK09
Dujin Čila
EU16
Principi ekonomije
EU14b Galgo Ferenci Andrea
EU14b
ČOS
4
Dujin Čila
EU16
Mađarski jezik i književnost
Nađ Cigura Monika
5
Srpski jezik kao nematernji
6
Istorija
Jankov Ivana
Istorija
Roža Peter
EU04
EU04
Geografija
EU14b Hozak Andrea
EU15
Kancelarijsko poslovanje
7
8
9
10
11
12
13
14
Roža Peter
*Križan Karolj.
EU14b Kancelarijsko poslovanje
*Dujin Čila
Matematika
Adam Rita
Geografija
EK07
Hozak Andrea
EK10
Matematika
Adam Rita
EU14
Fizičko vaspitanje
EU06
Grbić Vladimir
SALA 1
Računovodstvo
EU14b
Mirosavljević Edit
EU14
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Turistički tehničar
1-07
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Hemija
Arsić Nataša
Računarstvo i informatika
*Spajić Stevan.
*Divljak Olivera
3
Engleski jezik
Varga Vedran
Srpski jezik i književnost
EU14b Petrović Ivana
EK10
Biologija
Travica Tamara
Oroslamoš Erika
Hemija
EU14
EU14
Molnar Roland
Petrović Ivana
Miloščin Snežana.
EU14
EU06
Engleski jezik
Varga Vedran
Građansko vaspitanje
EU14
Travica Tamara
EU14b
EU14b
Fizika
EU14a Molnar Roland
EU14b
EU02
Istorija
EU14
Opinćal Dušan
EU14
Osnovi turizma i ugostiteljstva
Davidović Jugoslav
5
Rakić Ana
*Davidović Jugoslav.
Matematika
*Marić Bojana
Osnovi ekonomije
EU14
SALA 1
Ivanić Obradović Branislava
EK11
Agencijsko i hotelijersko poslovanj
EU14
Jakšić Srđan
Stakić Ksenija
Agencijsko i hotelijersko poslovanj
EU14
Nemački jezik
6
Fizičko vaspitanje
EU14
Geografija
Oroslamoš Erika
Arsić Nataša
Biologija
ČOS
EU06
Verska nastava
Fizika
Istorija
Opinćal Dušan
Friday
Nemački jezik
EU04
Matematika
EU14b Jakšić Srđan
Todorović Danica
4
Thursday
EK07
Računarstvo i informatika
2
Wednesday
EK12
EU14
Srpski jezik i književnost
Petrović Ivana
7
8
9
10
11
12
13
14
Osnovi ekonomije
Ivanić Obradović Branislava
EU14
EU04
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslastičar-kuvar (M)
1-09
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Engleski jezik
1
Kolundžić Zoran
Verska nastava
Štefaniga Otilia
EU16
EU16
Fizičko vaspitanje
Krajtmar Zoltan
SALA 1
Osnove turizma i ugostiteljstva
2
Galgo Ferenci Andrea
Građansko vaspitanje
Palotaš Agota.
EU16
EU14
Poslastičarstvo-vežbe
3
*Batori Žolt.
EKUH
*Ereg Eva
Osnove turizma i ugostiteljstva
Galgo Ferenci Andrea
Kuvarstvo-vežbe
EU16
Hozak Andrea
Ishrana
Štefaniga Otilia
EU16
Hemija
Molnar Roland
Računarstvo i informatika
*Rajšli Karolj.
Mađarski jezik i književnost
Rajšli Tinde
EU04
Matematika
Mađarski jezik i književnost
EK10
Rajšli Tinde
Kolundžić Zoran
EU06
Bičkei Borbala
Ishrana
Štefaniga Otilia
Srpski jezik kao nematernji
Hajdić Marija
EU16
Matematika
EU16
Ferčik Karolj
EU16
8
9
10
Poslastičarstvo-vežbe
11
*Batori Žolt.
13
14
EKUH
Kuvarstvo-vežbe
*Ereg Eva
12
EU03
Engleski jezik
EU16
Zdravstvena kultura
7
EU16
EK07
Računarstvo i informatika
*Nemet Tamaš
5
Ferčik Karolj
EU13
EKANT
4
6
Geografija
EKANT
EU06
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Kuvar
1-08
Monday
Tuesday
Wednesday
Osnove turizma
1
Tošić Suzana
Thursday
Friday
Matematika
EU06
Jakšić Srđan
EU06
Fizičko vaspitanje
Stakić Ksenija
2
Hemija
3
Matematika
Arsić Nataša
Jakšić Srđan
EU06
Petrović Ivana
Zdravstvena kultura
5
Engleski jezik
Travica Tamara
Kolundžić Zoran
6
Miloščin Snežana.
EU06
EU06
Hozak Andrea
Vuković Sofija
EK08
EU02
Zdravstvena kultura
EU06
Ishrana
EU06
Ishrana
Vuković Sofija
Građansko vaspitanje
Geografija
EU06
Travica Tamara
EU06
Osnove turizma
EU06
Tošić Suzana
EU06
Engleski jezik
Kolundžić Zoran
Računarstvo i informatika
*Spajić Stevan.
EU04
Verska nastava
Todorović Danica
4
SALA 1
Srpski jezik i književnost
EU06
EK09
Računarstvo i informatika
*Divljak Olivera
7
EK08
ČOS
Stakić Ksenija
EU03
8
Srpski jezik i književnost
Petrović Ivana
EU04
9
10
Kuvarstvo-vežbe
11
12
13
14
*Budiša Rajka
Kuvarstvo-vežbe
*Budiša Rajka
EKUH
EKUH
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Poslovni administrator
2-01
Monday
1
Tuesday
Poslovni engleski jezik
Korpaš Sanda
Todorović Danica.
EU03
Istorija
Opinćal Dušan
Wednesday
Građansko vaspitanje
GUP1
Jakšić Srđan
Hajdić Marija
GUP1
Korpaš Sanda
Gobelić Milica
4
SALA 1 Poslovna informatika sa elektrons
EK08 Matematika
*Spajić Stevan.
Poslovna informatika sa elektrons Jakšić Srđan
EK09
*Gložanski Biljana
Poslovni engleski jezik
Korpaš Sanda
Hajdić Marija
EK10
Gobelić Milica
Nikitović Mara
7
Likovna kultura
8
9
10
11
12
13
14
Travica Tamara
Ćerimagić Lotos
EU04
Srpski jezik i književnost
Hajdić Marija
*Misić Biljana
SALA 2
Nemački jezik
GUP1
Nikitović Mara
EK11
Knjigovodstvo
Izabrani sport
Stakić Ksenija.
Kancelarijsko poslovanje
*Ivanić Dobožanov Ivana.
GUP1
EU14a
EU15
GUP1
GUP1
Poslovna psihologija
Ekologija i zaštita životne sredine
Hrnjak Branislav
Ekonomija
GUP1
Nemački jezik
Vukanić Nada
GUP1
Pravo
ČOS
GUP1
GUP3
6
GUP1
EU04
GUP1
Pravo
Hrnjak Branislav
Korpaš Sanda
Srpski jezik i književnost
Ekonomija
Krajtmar Zoltan
5
Engleski jezik
Engleski jezik
3
Fizičko vaspitanje
Friday
GUP1
GUP3
Matematika
EU03
Thursday
Istorija
Opinćal Dušan
Verska nastava
Miloščin Snežana
2
Untis 2013
26.2.2015 19:02
EU02
EK12
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Službenik osiguranja-ogled
2-02
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Pravo u osiguranju
Hrnjak Branislav
GUP1
Wednesday
Popović Olga
GUP2
Osiguranje
EK08
Bakrač Aleksandra
Računovodstvo u osiguranju
*Nikolovski Nataša
Friday
Komunikacija u prodaji
Komunikacija u prodaji
*Popović Olga.
2
Thursday
EK09
EK07
Opinćal Dušan
*Gložanski Biljana
EK10
GUP1
3
Verska nastava
4
Srpski jezik i književnost
Miloščin Snežana
Jankov Ivana
Engleski jezik
EU13
Korpaš Sanda
Računovodstvo u osiguranju
GUP2
Nikolovski Nataša
GUP1
Matematika
Malić Ivana
EU16
Fizičko vaspitanje
Strajnić Goran
EK07
Računarstvo i informatika
GUP2
Engleski jezik
Korpaš Sanda
Računarstvo i informatika
*Spajić Stevan.
Istorija
Matematika
Malić Ivana
SALA 2
EU14b
Srpski jezik i književnost
EU15
Jankov Ivana
GUP3
Istorija
5
Opinćal Dušan
EU16
Pravo u osiguranju
Hrnjak Branislav
6
EU14b
ČOS
Strajnić Goran
EK10
Osiguranje
Bakrač Aleksandra
7
8
9
10
11
12
13
14
Osiguranje
Bakrač Aleksandra
EK12
Osiguranje
EK10
Bakrač Aleksandra
EU14b
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Finansijski administrator
2-03
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Principi ekonomije
Ivanić Obradović Branislava
Wednesday
Miloščin Snežana.
Istorija
Opinćal Dušan
GUP3
Stakić Ksenija
3
Finansijsko poslovanje
Ivanić Obradović Branislava
Građansko vaspitanje
EU14
Svirčev Žarka
4
5
Engleski jezik
Kenji Nataša
GUP2
SALA 1 Finansijsko-računovodstvena obu
EK11 Pravo
*Misić Biljana.
Finansijsko-računovodstvena obu Hrnjak Branislav
EK12
*Gligorić Mila
Ćurčić Dragana
Matematika
Računovodstvo
Nikolovski Nataša
Ivković Branislava
GUP1
Opinćal Dušan
EU03
Svirčev Žarka
Pravo
7
Poslovna ekonomija
8
9
10
11
12
13
14
Hrnjak Branislav
*Vekić Milkica.
Ivković Branislava
EU04
Ivanić Obradović Branislava
Principi ekonomije
EU13
Ivanić Obradović Branislava
Nikolovski Nataša
EU14b
Engleski jezik
EU14b Kenji Nataša
EU03
EU06
EK07
Računovodstvo-vežbe
*Nikolovski Nataša
Finansijsko poslovanje
EU13
Računovodstvo
Kancelarijsko poslovanje
GUP1
Srpski jezik i književnost
6
EU06
Istorija
Poslovna ekonomija
EU13
EU06
EU03
Ćurčić Dragana
EK07
EU06
Matematika
GUP1
EK10
Poslovna informatika
*Gložanski Biljana
Todorović Danica.
Srpski jezik i književnost
Poslovna informatika
*Divljak Olivera.
Friday
Verska nastava
EU14
Fizičko vaspitanje
2
Thursday
EK10
ČOS
Nikolovski Nataša
EU03
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Ekonomski tehničar
2-04
Monday
Tuesday
Wednesday
Savremena poslovna korespodenc Osnovi ekonomije
1
Matić Đovčoš Aleksandra
EU03
Gobelić Milica
GUP2
Računovodstvo
Matematika
Malić Ivana
2
EU14b Građansko vaspitanje
Todorović Danica.
Miloščin Snežana
3
Kovačev Zeljka
Verska nastava
Srpski jezik i književnost
Subotički Glišin Natalija
Stojadinović Saveta
Friday
EU14b Savremena poslovna korespodenc
EK08 Fizičko vaspitanje
Matić Đovčoš Aleksandra.
Savremena poslovna korespodenc Stakić Ksenija
EK09
Marić Bojana
EU14a
SALA 1
EU16
Engleski jezik
EU04
Thursday
Matematika
GUP3
Malić Ivana
Srpski jezik i književnost
EU14a Subotički Glišin Natalija
EU16
Ekonomska geografija
Hozak Andrea
4
Matić Đovčoš Aleksandra
Stojadinović Saveta
GUP3
Računovodstvo
Kovačev Zeljka
Novkov Aleksandar
EU14b
5
6
Srpski jezik i književnost
Preradov Slađana
Subotički Glišin Natalija
EU14a
Poslovna ekonomija
Preradov Slađana
EU14a
Stojadinović Saveta
Bulut Vesna
9
10
11
12
13
14
Osnovi ekonomije
GUP1
Gobelić Milica
EU15
Engleski jezik
EU04
Komercijalno poznavanje robe
8
EU14a
Istorija
Poslovna ekonomija
7
EU15
Engleski jezik
ČOS
EU14a
GUP1
Reproduktivno zdravlje
*?
EU15
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Poslovni administrator (M)
2-05
Monday
1
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Tuesday
Wednesday
Thursday
Poslovni engleski jezik
Kenji Nataša
Friday
Ekonomija
Dujin Čila
EU06
EU14a
Fizičko vaspitanje
Krajtmar Zoltan
Poslovna informatika sa elektrons
2
3
*Nemet Tamaš.
Srpski jezik kao nematernji
Subotički Glišin Natalija
EU04
*Rajšli Karolj
EU14a
EK10
Knjigovodstvo
*Križan Karolj
Engleski jezik
Kenji Nataša
EK11
SALA 2
Srpski jezik kao nematernji
Poslovna informatika sa elektrons Subotički Glišin Natalija
Kancelarijsko poslovanje
*Dujin Čila.
EK07
Pravo
EK12
Palotaš Agota
EU06
EK11
Mađarski jezik i književnost
Rajšli Tinde
4
Nemački jezik
5
Istorija
6
Likovna kultura
Oroslamoš Erika
Roža Peter
Ačai Đerđi
EU14b
Pravo
Palotaš Agota
EU06
Matematika
EU06
Molnar Roland
Pravo
Poslovni engleski jezik
GUP3
Kenji Nataša
Ekonomija
EU02
Engleski jezik
Kenji Nataša
EU06
Palotaš Agota
EU16
Dujin Čila
Matematika
EU14b Molnar Roland
Izabrani sport
EU02
EU14
EU14
Nemački jezik
Strajnić Goran.
Oroslamoš Erika
EU13
Poslovna psihologija
*Brusnjai Gracia
7
8
9
10
11
12
13
14
Istorija (odabrane teme)
Roža Peter
GUP3
Istorija
EU06
Roža Peter
Verska nastava
Štefaniga Otilia.
EU14b Građansko vaspitanje
Palotaš Agota
EU13
Mađarski jezik i književnost
Rajšli Tinde
EU16
EU13
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Finansijski administrator (M)
2-06
Monday
Tuesday
Wednesday
Mađarski jezik i književnost
1
Nađ Cigura Monika
Thursday
Friday
Engleski jezik
EU04
Korpaš Sanda
Kancelarijsko poslovanje
GUP3
*Križan Karolj.
Matematika
Ferčik Karolj
2
Finansijsko poslovanje
Balaša Endre
Računovodstvo-vežbe
*Tot Angela.
Palotaš Agota
*Nemet Tamaš
EK11
Kancelarijsko poslovanje
*Dujin Čila
Pravo
EU03
EK12
GUP3
EK11
Poslovna informatika
3
GUP3
Principi ekonomije
EK12
Galgo Ferenci Andrea
Fizičko vaspitanje
Krajtmar Zoltan
Engleski jezik
GUP3
Korpaš Sanda
GUP3
Istorija
SALA 1 Roža Peter
GUP3
Srpski jezik kao nematernji
4
Subotički Glišin Natalija
GUP3
Mađarski jezik i književnost
Nađ Cigura Monika
Principi ekonomije
5
Galgo Ferenci Andrea
EU03
Verska nastava
EU13
Štefaniga Otilia
Pravo
Palotaš Agota
EU16
GUP3
Finansijsko-računovodstvena obu
6
*Mirosavljević Edit.
EK11 Matematika
Finansijsko-računovodstvena obu Ferčik Karolj
*Tot Angela
7
8
9
10
11
12
13
14
Finansijsko poslovanje
EU13
Balaša Endre
Poslovna ekonomija
EU03
Lukač Lea
EU13
Računovodstvo
EK12
Tot Angela
Srpski jezik kao nematernji
Subotički Glišin Natalija
Poslovna ekonomija
EU04
Lukač Lea
Građansko vaspitanje
EU04
Palotaš Agota.
EU16
EU16
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Turistički tehničar-ogled
2-07
Monday
1
Tuesday
Istorija
Opinćal Dušan
Todorović Danica.
GUP2
Engleski jezik
Varga Vedran
Wednesday
GUP3
Recepcijsko poslovanje-vežbe
*Matić Đovčoš Aleksandra.
Recepcijsko poslovanje
GUP2
Nemački jezik
Oroslamoš Erika
Friday
GUP1
Verska nastava
Matić Đovčoš Aleksandra
EU13
Fizičko vaspitanje
Strajnić Goran
EK08
SALA 2 Recepcijsko poslovanje- praktična
EK08
*Matić Đovčoš Aleksandra.
Recepcijsko poslovanje-vežbe
*Mrkšić Aleksandar
3
Thursday
Građansko vaspitanje
Miloščin Snežana
2
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Recepcijsko poslovanje- praktična
*Mrkšić Aleksandar
EK09
EK09
Sociologija
GUP2
Todorović Danica
EU03
Nemački jezik
Oroslamoš Erika
Matematika
4
Jakšić Srđan
EU14
Sociologija
EU03
Todorović Danica
EU02
Srpski jezik i književnost
Subotički Glišin Natalija
Reproduktivno zdravlje
Srpski jezik i književnost
5
6
*?
GUP2
Subotički Glišin Natalija
Istorija
EU03
Recepcijsko poslovanje
Matić Đovčoš Aleksandra
Rakić Ana
Opinćal Dušan.
8
9
10
11
12
13
14
Jakšić Srđan
EU03
GUP2
GUP2
Istorija svakodnevnog života
Novkov Aleksandar
Matematika
GUP3
Istorija srednjevekovne Srbije
GUP2
Turistička geografija
7
Opinćal Dušan
ČOS
GUP3
Varga Vedran
EU14
Engleski jezik
Varga Vedran
EU14
EU13
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Kuvar - konobar
2-08
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Srpski jezik i književnost
1
Jankov Ivana
Kuvarstvo-vežbe
GUP2
*Bulut Vesna.
Fizičko vaspitanje
Stakić Ksenija
2
SALA 2 Građansko vaspitanje
Todorović Danica.
3
Srpski jezik i književnost
Jankov Ivana
4
Engleski jezik
5
Ekonomika turističkih i ugostiteljs Matematika
6
Matematika
Kolundžić Zoran
Matić Đovčoš Aleksandra
Jakšić Srđan
*Vuković Sofija
GUP2
EU16
*Tot Silvester.
*Štefaniga Otilia
8
9
10
11
12
13
14
PRAX
Nemački jezik
GUP2
*Nikitović Mara.
EK07
Rakić Ana
Jakšić Srđan
*Bulut Vesna
Ćerimagić Lotos
Usluživanje - praktična nastava
GUP2
EKANT
Kuvarstvo-vežbe
EKUH
*Bulut Vesna
EKUH
*Tot Silvester
PRAX
Izabrani sport
Stakić Ksenija
SALA 1
Kuvarstvo - praktična nastava
*Štefaniga Otilia.
GUP2
Engleski jezik
Kolundžić Zoran
*Vuković Sofija.
GUP2
Likovna kultura
EU15
Usluživanje-vežbe
GUP2
Kuvarstvo-vežbe
PRAX
Usluživanje - praktična nastava
*Tot Silvester
7
PRAX
Kuvarstvo - praktična nastava
Turistička geografija
EU03
BIBL
Usluživanje - praktična nastava
Ekologija i zaštita životne sredine
EU14b Travica Tamara
EKUH
Ishrana
Verska nastava
Miloščin Snežana
Friday
PRAX
*Bulut Vesna
Kuvarstvo - praktična nastava
GUP2
*Štefaniga Otilia
Osnove kuvarstva KO
PRAX
EU15
Kuvarstvo-vežbe
Bulut Vesna
EKUH
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslastičar-kuvar (M)
2-09
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Mađarski jezik i književnost
1
Rajšli Tinde
EU02
Fizičko vaspitanje
Krajtmar Zoltan
SALA 1
Turistička geografija
2
3
Hozak Andrea
Ekonomika turističkih i ugostiteljs
Mladenović Biljana
4
Srpski jezik kao nematernji
5
Matematika
6
Verska nastava
7
Likovna kultura
Jankov Ivana
Ferčik Karolj
Štefaniga Otilia
Ačai Đerđi
Matematika
Ferčik Karolj
EU03
Stakić Ksenija
Stojadinović Saveta
Jankov Ivana
Palotaš Agota.
9
Mađarski jezik i književnost
*Bičkei Borbala
Rajšli Tinde
EU03
EU13
Engleski jezik
10
Stojadinović Saveta
EU03
Poslastičarstvo-vežbe
*Batori Žolt.
EKUH
Kuvarstvo-vežbe
*Ereg Eva
EKANT
Poslastičarstvo-vežbe
*Batori Žolt.
EKUH
Kuvarstvo-vežbe
13
14
*Batori Žolt
SALA 2
EU16
EU03
Građansko vaspitanje
EU03
*Ereg Eva
EKANT
PRAX
Poslastičarstvo - prakticna nastava
Srpski jezik kao nematernji
EU03
Kuvarstvo - praktična nastava
*Sabo Žolt.
Engleski jezik
EU03
Ekologija i zaštita životne sredine
12
EU03
Izabrani sport
EU04
8
11
EU03
EU16
PRAX
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslovni administrator
3-01
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
Poslovni engleski jezik
8
Kenji Nataša
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
Kultura jezičkog izražavanja
Hajdić Marija
EU02
SALA 1 Vukanić Nada
EU03
Građansko vaspitanje
9
Poslovno-administrativna obuka
Spoljno trgovinsko poslovanje
Nikolovski Nataša
10
Ekonomija
11
Kultura jezičkog izražavanja
Tošić Suzana
Hajdić Marija
EU02
Kenji Nataša
Oroslamoš Erika
EK09
Hrnjak Branislav
Miloščin Snežana
EU14
Ekonomija
EU02
EU02
Srpski jezik i književnost
EU02
Hajdić Marija
Pravo
EU13
Hrnjak Branislav
EU02
Engleski jezik
*Popović Olga
EU06
Matematika
EU02
EK07
Statistika
Nemački jezik
Oroslamoš Erika
Kancelarijsko poslovanje
*Gligorić Mila.
EU14b
13
14
EU02
Verska nastava
Tošić Suzana
Srpski jezik i književnost
Kenji Nataša
Todorović Danica.
Pravo
EU04
ČOS
Gligorić Mila
EK08
Poslovno-administrativna obuka
EU03
Nemački jezik
EU16
*Ivković Branislava.
*Preradov Slađana
Poslovni engleski jezik
EU16
12
Hajdić Marija
EU02
Veštine komunikacije
Jakšić Srđan
EU02
EK10
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Službenik osiguranja-ogled
3-02
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Marketing u osiguranju
Preradov Slađana
Srpski jezik i književnost
Jankov Ivana
EU03
Osiguranje
EU04
Gobelić Milica
EU14b
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
9
SALA 1
Građansko vaspitanje
ČOS
Bakrač Aleksandra
Todorović Danica.
EU03
EU02
Matematika
Bukurov Radoslav
10
Statistika
*Bakrač Aleksandra.
Obuka u virtualnom osig. društvu
EU02
Osiguranje
11
*Gobelić Milica
*Gobelić Milica.
Jankov Ivana
Srpski jezik i književnost
*Vekić Milkica
Jankov Ivana
GUP1
Verska nastava
EK09
Miloščin Snežana
EU16
Engleski jezik
Stojadinović Saveta
12
Komunikacija sa psihologijom
Vukanić Nada
GUP1
Engleski jezik
Stojadinović Saveta
EU03
Logika
Krnić Rakočević Mirjana
13
Marketing u osiguranju
Preradov Slađana
Osiguranje
*Gobelić Milica.
*Popović Olga
GUP1
EK08
Statistika
14
EK09
EU14b
EK08
Obuka u virtualnom osig. društvu
EU04
EU16
Srpski jezik i književnost
Matematika
Bukurov Radoslav
GUP1
EU16
EU06
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Finansijski administrator
3-03
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
Likovna kultura
8
Ćerimagić Lotos
Srpski jezik i književnost
GUP1
Svirčev Žarka
Javne finansije
Nikolovski Nataša
EU16
GUP2
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
9
Ivanić Obradović Branislava
Finansijsko-računovodstvena obu
*Misić Biljana.
EK11
10
Računovodstvo
Nikolovski Nataša
EU16
GUP2
Engleski jezik
Finansijsko-računovodstvena obu Varga Vedran
*Gligorić Mila
SALA 1
Finansijsko poslovanje
GUP1
Pravo
EK12
Hrnjak Branislav
Računovodstvo
*Nikolovski Nataša
EU16
GUP2
Matematika
Malić Ivana
Izabrani sport
11
12
Stakić Ksenija.
Javne finansije
Nikolovski Nataša
SALA 1 Vekić Milkica
Matematika
EU14
Malić Ivana
Poslovna ekonomija
EU16
Ivković Branislava
Hrnjak Branislav
Nikolovski Nataša
Poslovna ekonomija
EK07
Ivković Branislava
Miloščin Snežana.
EU16
Građansko vaspitanje
Računovodstvo-vežbe
Nikolovski Nataša
EU16
Nacionalna ekonomija
Vekić Milkica
Ivanić Obradović Branislava
EU13
ČOS
EU06
Svirčev Žarka
EU14b
Verska nastava
Računovodstvo-vežbe
14
Finansijsko poslovanje
EU06
Pravo
13
EU14
Nacionalna ekonomija
Todorović Danica
EU16
EU14
EU14a Srpski jezik i književnost
Svirčev Žarka
Istorija (odabrane teme)
EU03
Opinćal Dušan
EU16
EU04
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Ekonomski tehničar
3-04
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Sociologija
Todorović Danica
Monetarna ekonomija i bankarstvo
EU14
Ivanić Obradović Branislava
EU13
Ustavno i privredno pravo
Lazić Nada
Srpski jezik i književnost
EU04
ČOS
9
Spajić Stevan
Računovodstvo-vežbe
EU13
*Kovačev Zeljka.
Engleski jezik
Stojadinović Saveta
EK07
Poslovna informatika
EU14
*Spajić Stevan
10
Računovodstvo
Kovačev Zeljka
11
Jankov Ivana
EU06
EK10
Statistika
Popović Olga
EU13
Matematika
EU13
Bukurov Radoslav
EU13
Poslovna ekonomija
Preradov Slađana
GUP2
Fizičko vaspitanje
Strajnić Goran
12
Statistika
13
Verska nastava
14
Osnovi ekonomije
Popović Olga
Miloščin Snežana
Marić Bojana
Osnovi ekonomije
EU16
Marić Bojana
EU02
Engleski jezik
EU06
Stojadinović Saveta
Jankov Ivana
Todorović Danica
Građansko vaspitanje
EU02
Srpski jezik i književnost
EU14
SALA 1
Sociologija
Todorović Danica.
EU14
Poslovna ekonomija
EU14a Preradov Slađana
EU13
Monetarna ekonomija i bankarstvo Matematika
EU03
Ivanić Obradović Branislava
EU14
Bukurov Radoslav
EU13
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslovni administrator (M)
3-05
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Verska nastava
Štefaniga Otilia
Mađarski jezik i književnost
Rajšli Tinde
EU02
Veštine komunikacije
*Brusnjai Gracia
9
10
*Lukač Lea.
Ferčik Karolj
*Mladenović Biljana
EK09
Rajšli Tinde
Korpaš Sanda
Srpski jezik kao nematernji
Babić Milka
EU16
Engleski jezik
11
Kultura jezičkog izražavanja
EU15
EK08
Poslovno-administrativna obuka
Matematika
BIBL
SALA 2
Poslovno-administrativna obuka
EU13
Građansko vaspitanje
Palotaš Agota.
Krajtmar Zoltan
EU16
Pravo
Palotaš Agota
EU15
Fizičko vaspitanje
EU04
*Lukač Lea.
Spoljno trgovinsko poslovanje
Balaša Endre
EU03
Kancelarijsko poslovanje
EK09
Kancelarijsko poslovanje
*Galgo Ferenci Andrea
EK08
EU02
Mađarski jezik i književnost
Rajšli Tinde
EU13
Nemački jezik
12
Oroslamoš Erika
13
Kultura jezičkog izražavanja
14
Ekonomija
Rajšli Tinde
Lukač Lea
EU14a Statistika
*Križan Karolj.
Babić Milka
Poslovni engleski jezik
EU03
Korpaš Sanda
Palotaš Agota
*Mladenović Biljana
EK12
Poslovni engleski jezik
Korpaš Sanda
EU04
Nemački jezik
EU14b Oroslamoš Erika
Matematika
EU14a Ferčik Karolj
GUP1
EK11
Statistika
Srpski jezik kao nematernji
EU04
Pravo
Ekonomija
EU03
Engleski jezik
EK09
Korpaš Sanda
Lukač Lea
EU14b
Spoljno trgovinsko poslovanje
EU03
Balaša Endre
EU14b
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Finansijski administrator (M)
3-06
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Likovna kultura
Ačai Đerđi
Matematika
GUP2
Ferčik Karolj
Istorija (odabrane teme)
EU02
Roža Peter
GUP2
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
Finansijsko poslovanje
9
Balaša Endre
Mađarski jezik i književnost
Nađ Cigura Monika
GUP2
GUP2
Tot Angela
*Mirosavljević Edit
Javne finansije
Balaša Endre
EK11
Finansijsko-računovodstvena obu
EU02
10
Finansijsko-računovodstvena obu
*Tot Angela.
Računovodstvo
SALA 1
EK12
GUP2
Matematika
Ferčik Karolj
11
ČOS
12
Verska nastava
Nađ Cigura Monika
Štefaniga Otilia
Izabrani sport
BIBL
Strajnić Goran.
SALA 2 Dujin Čila
*Dujin Čila.
Pravo
13
EU14
Srpski jezik kao nematernji
Babić Milka
Poslovna ekonomija
EU04
Lukač Lea
GUP2
EK08
Računovodstvo-vežbe
*Tot Angela
Poslovna ekonomija
Lukač Lea
GUP2
Računovodstvo-vežbe
BIBL
Palotaš Agota
GUP1
Nacionalna ekonomija
EK09
Javne finansije
Balaša Endre
EU03
EU06
Engleski jezik
Varga Vedran
14
Nacionalna ekonomija
Dujin Čila
Srpski jezik kao nematernji
EU14b Babić Milka
Mađarski jezik i književnost
EU04
Nađ Cigura Monika
Finansijsko poslovanje
EU04
Balaša Endre
EU14b
GUP2
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Turistički tehničar-ogled
3-07
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
Finansijsko poslovanje
8
Ivanić Obradović Branislava
Geografija kulture
Hozak Andrea
EU15
GUP3
Turistička geografija
Rakić Ana
EU15
10
Kenji Nataša
EU15
Davidović Jugoslav
EU02
Građansko vaspitanje
Todorović Danica.
EU02
Organizovanje usluga smeštaja-ve
*Mrkšić Aleksandar.
EK07 Istorija umetnosti
Organizovanje usluga smeštaja-ve Ćerimagić Lotos
11
Organizovanje usluga smeštaja
ČOS
9
*Ivanić Dobožanov Ivana
Fizičko vaspitanje
EU15
Strajnić Goran
Srpski jezik i književnost
Hajdić Marija
SALA 1
EU04
EK10
Matematika
Jakšić Srđan
Engleski jezik
12
Kenji Nataša
Nemački jezik
EU15
Oroslamoš Erika
Finansijsko poslovanje
Hajdić Marija
Ivanić Obradović Branislava
EU16
Srpski jezik i književnost
13
EU14b
Finansijsko poslovanje
EU04
Ivanić Obradović Branislava
EK09
Verska nastava
EU14b Miloščin Snežana
EU02
Nemački jezik
Oroslamoš Erika
14
Geografija kulture
Hozak Andrea
EU15
Engleski jezik
EU02
Kenji Nataša
EU03
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
3-08
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Trgovac
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
Praktična nastava
*Mrkšić Aleksandar
PRAX
3
Praktična nastava
*Mrkšić Aleksandar
PRAX
4
5
Praktična nastava
*Mrkšić Aleksandar
6
7
8
Engleski jezik
Kolundžić Zoran
Poznavanje robe
EU14
Bulut Vesna
EU14a
Trgovinsko poslovanje
Tošić Suzana
GUP1
9
Fizičko vaspitanje
Strajnić Goran
Trgovinsko poslovanje
SALA 1 Tošić Suzana
BIBL
Psihologija
10
11
Vukanić Nada
Psihologija
Vukanić Nada
BIBL
Matematika
Bukurov Radoslav
EU16
BIBL
Srpski jezik i književnost
Subotički Glišin Natalija
EU04
Engleski jezik
12
Kolundžić Zoran
EK08
Poznavanje robe
Bulut Vesna
BIBL
Matematika
13
14
Bukurov Radoslav
Todorović Danica
EK08
Građansko vaspitanje
ČOS
Mrkšić Aleksandar
Ustav i prava gradana
EU14b
Todorović Danica.
BIBL
EU02
Verska nastava
Miloščin Snežana
EU06
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslastičar-kuvar (M)
3-09
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Sociologija sa pravom građana
1
*Nađ Katalin
2
Preduzetništvo
Galgo Ferenci Andrea
Kuvarstvo-vežbe
*Sabo Žolt.
EU03
EU02
EKUH
Poslastičarstvo-vežbe
*Živkov Aksin Snežana
3
PRAX
Kuvarstvo - praktična nastava
*Ereg Eva.
Fizičko vaspitanje
PRAX
Strajnić Goran
Poslastičarstvo - prakticna nastava
*Živkov Aksin Snežana
4
5
Kuvarstvo-vežbe
*Sabo Žolt.
Kuvarstvo-vežbe
EKUH
Poslastičarstvo-vežbe
6
*Živkov Aksin Snežana
*Sabo Žolt.
EKUH
Poslastičarstvo-vežbe
PRAX
*Živkov Aksin Snežana
PRAX
Nacionalne poslastice PO
*Živkov Aksin Snežana.
EKUH
Nacionalne kuhinje KU
7
SALA 1
PRAX
*Ereg Eva
EKANT
Kuvarstvo-vežbe
*Sabo Žolt.
Kuvarstvo-vežbe
EKUH
Poslastičarstvo-vežbe
*Živkov Aksin Snežana
*Sabo Žolt.
EKUH
Poslastičarstvo-vežbe
PRAX
*Živkov Aksin Snežana
PRAX
Matematika
8
Ferčik Karolj
EU16
Istorija
Roža Peter
EU16
Osnove usluživanja KU, PO
9
Tot Silvester
EU16
Verska nastava
10
Štefaniga Otilia.
EU13
Građansko vaspitanje
Palotaš Agota
BIBL
Mađarski jezik i književnost
Rajšli Tinde
EU16
11
Srpski jezik kao nematernji
Svirčev Žarka
EU06
12
Marketing u turizmu i ugostiteljstv
Galgo Ferenci Andrea
EU16
13
14
Preduzetništvo
Galgo Ferenci Andrea
EU16
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Kuvar-konobar
3-10
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
Kuvarstvo-vežbe
*Budiša Rajka.
3
EKUH
Kuvarstvo - praktična nastava
Usluživanje-vežbe
*Vuković Sofija
*Štefaniga Otilia.
EKANT
PRAX
Usluživanje - praktična nastava
*Tot Silvester
4
PRAX
5
6
Psihologija t turizmu i ugostiteljs
*Vukanić Nada.
BIBL
Kuvarstvo-vežbe
*Budiša Rajka
7
EKUH
Osnove usluživanja KU, PO
8
Tot Silvester.
Nemački jezik
*Nikitović Mara.
GUP1
9
*Sabo Žolt
EKUH
*Vuković Sofija.
BIBL
EKANT
Kuvarstvo-vežbe
*Budiša Rajka
10
Bulut Vesna
Svečani prijemi
Nacionalne kuhinje KU
EU14
Osnove poslastičarstva KO
EKUH
Fizičko vaspitanje
Strajnić Goran
SALA 2
Sociologija sa pravom građana
Todorović Danica
GUP1
Srpski jezik i književnost
11
Jankov Ivana
Srpski jezik i književnost
GUP3
Jankov Ivana
EU14b
Preduzetništvo
Tošić Suzana
GUP1
Marketing u turizmu i ugostiteljstv
12
13
Tošić Suzana
GUP3
Marketing u turizmu i ugostiteljstv
Tošić Suzana
ČOS
Bukurov Radoslav
EU13
Matematika
Bukurov Radoslav
GUP1
EU06
Istorija
Novkov Aleksandar
14
GUP3
Građansko vaspitanje
Todorović Danica.
EU02
Verska nastava
Miloščin Snežana
EU06
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslovni administrator
4-01
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
ČOS
Ivković Branislava
EU14a
Preduzetništvo
Kovačev Zeljka
9
10
Knjigovodstvo
Ekonomika preduzeća
Preradov Slađana
Srpski jezik i književnost
Petrović Ivana
Pap Dragana
EU14a
Srpski jezik i književnost
EU14a Petrović Ivana
EU14a
Poslovno-administrativna obuka
EU14a
*Ivković Branislava.
*Preradov Slađana
Sociologija
EU14a Krnić Rakočević Mirjana
EK11
Poslovno-administrativna obuka
EK12
Verska nastava
Miloščin Snežana
EU14a
EU14a
Engleski jezik
Varga Vedran
Engleski jezik
11
Varga Vedran
EU14a
Matematika
Adam Rita
EU14a
EU14a
Matematika
Adam Rita
EU14a
Sociologija
12
Krnić Rakočević Mirjana
Građansko vaspitanje
Todorović Danica
EU04
Pravo
Hrnjak Branislav
Fizičko vaspitanje
13
Strajnić Goran
EU14a Kancelarijsko poslovanje
*Ivanić Dobožanov Ivana.
*Popović Olga
Knjigovodstvo
Pap Dragana
14
EU14a
Fizičko vaspitanje
Strajnić Goran
EK09
Kancelarijsko poslovanje
SALA 1
Ekonomika preduzeća
SALA 2 Preradov Slađana
EU14a
EK08
EU14a
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Službenik osiguranja-ogled
4-02
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Engleski jezik
Stojadinović Saveta
Sociologija
Todorović Danica
EU14b
Filozofija
Krnić Rakočević Mirjana
9
EU14b
Engleski jezik
EU14b Stojadinović Saveta
EU14b
Sociologija
Todorović Danica
EU14b
Matematika
Adam Rita
10
Adam Rita
Obuka u virtualnom osig. društvu
EU14b
Srpski jezik i književnost
Babić Milka
11
EU14b
Matematika
*Bakrač Aleksandra.
Fizičko vaspitanje
EU14b Krajtmar Zoltan
Verska nastava
Miloščin Snežana
*Ivković Branislava
Srpski jezik i književnost
Babić Milka
EU14b
12
EU04
Elektronsko poslovanje
Preduzetništvo
Kovačev Zeljka
*Divljak Olivera.
Monetarna ekonomija
EU14b Vekić Milkica
GUP2
EK10
Elektronsko poslovanje
13
*Gložanski Biljana
14
ČOS
Babić Milka
EK11
Obuka u virtualnom osig. društvu
SALA 2
EK07
EU15
EK12
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Finansijski administrator-ogled
4-03
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Srpski jezik i književnost
Hajdić Marija
Kancelarijsko poslovanje
*Matić Đovčoš Aleksandra.
EK09
10
*Pap Dragana
Pap Dragana
Pravo
Hrnjak Branislav
Srpski jezik i književnost
EU03
Finansijsko poslovanje
EU03
Hajdić Marija
Sociologija
EU03
Todorović Danica
Vekić Milkica
Todorović Danica
Hajdić Marija
EU03
Građansko vaspitanje
Finansijsko poslovanje
EU04
Todorović Danica.
EU06
Pap Dragana
Sociologija
EU03
Srpski jezik i književnost
EU03
EU06
Verska nastava
Računovodstvo
11
Vekić Milkica
SALA 2
EK08
ČOS
Adam Rita
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
Računovodstvo-vežbe
9
Matematika
EU04
Miloščin Snežana
EU03
EU03
Pravo
EU03
Hrnjak Branislav
EU02
Revizija i kontrola
Nikolovski Nataša
Matematika
Adam Rita
EU03
EU02
Engleski jezik
12
Korpaš Sanda
EU03
Engleski jezik
Finansijsko-računovodstvena obu Korpaš Sanda
13
*Misić Biljana.
Finansijsko-računovodstvena obu
*Gligorić Mila
EU03
EK11
EK12
Računovodstvo-vežbe
*Pap Dragana.
EK07
14
*Tošić Suzana
Preduzetništvo
Kovačev Zeljka
Kancelarijsko poslovanje
EK10
EU15
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Ekonomski tehničar
4-04
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Srpski jezik i književnost
Subotički Glišin Natalija
Srpski jezik i književnost
EU06
Subotički Glišin Natalija
Marketing
Ivanić Dobožanov Ivana
EU06
EU06
Matematika
Malić Ivana
9
Osnovi ekonomije
Davidović Jugoslav
10
Poslovna ekonomija
11
Statistika
12
Verska nastava
Preradov Slađana
Popović Olga
Miloščin Snežana
Marketing
EU06
Ivanić Dobožanov Ivana
EU06
Malić Ivana
Monetarna ekonomija i bankarstvo
Vekić Milkica
Računovodstvo-vežbe
*Misić Biljana.
*Divljak Olivera
EK10
Kenji Nataša
Hrnjak Branislav
EU06
Statistika
Popović Olga
EU06
Ustavno i privredno pravo
EU02
Građansko vaspitanje
ČOS
Todorović Danica
EU06
Engleski jezik
EU14
Preradov Slađana
EU06
Osnovi ekonomije
EU06
Davidović Jugoslav
EU03
EU06
Krajtmar Zoltan
Engleski jezik
SALA 1 Kenji Nataša
Srpski jezik i književnost
13
Subotički Glišin Natalija
EU03
Računovodstvo
14
Todorović Danica.
Poslovna ekonomija
EU06
Fizičko vaspitanje
Misić Biljana
EU06
EK07
Poslovna informatika
Matematika
EU06
EU06
EU06
Monetarna ekonomija i bankarstvo Ustavno i privredno pravo
Vekić Milkica
EU02
Hrnjak Branislav
EU06
EU03
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Poslovni administrator-ogled (M)
4-05
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Pravo
Palotaš Agota
Ekonomika preduzeća
Balaša Endre
EU13
Mađarski jezik i književnost
EU13
Nađ Cigura Monika
EU16
Matematika
Adam Rita
9
Matematika
Adam Rita
EU02
Poslovno-administrativna obuka
*Lukač Lea.
*Mladenović Biljana
Hajdić Marija
EU04
Kolundžić Zoran
EU13
EK12
Mađarski jezik i književnost
Nađ Cigura Monika
Pravo
EU04
Palotaš Agota
EU13
Fizičko vaspitanje
Grbić Vladimir
Kancelarijsko poslovanje
11
*Dujin Čila.
ČOS
EK09
Palotaš Agota
Kancelarijsko poslovanje
*Lukač Lea
EU13
Engleski jezik
EK11
Poslovno-administrativna obuka
10
Srpski jezik kao nematernji
EU13
Preduzetništvo
EK08
Balaša Endre
EU14
Ekonomika preduzeća
12
Balaša Endre
Srpski jezik kao nematernji
EU13
Hajdić Marija
EU04
Sociologija
Nađ Katalin
EU13
Mađarski jezik i književnost
13
Nađ Cigura Monika
Knjigovodstvo
Križan Karolj
14
EU13
Knjigovodstvo
EU13
Križan Karolj
Građansko vaspitanje
Palotaš Agota.
EU13
Verska nastava
Štefaniga Otilia
EU14
Engleski jezik
EU13
Kolundžić Zoran
EU14a
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Finansijski administrator-ogled (M)
4-06
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
8
Matematika
Adam Rita
Srpski jezik kao nematernji
GUP3
Hajdić Marija
Engleski jezik
Kolundžić Zoran
EU04
EU14
Adam Rita
Revizija i kontrola
Galgo Ferenci Andrea
EK08
EU14
Sociologija
GUP3
Nađ Katalin
EU14
Srpski jezik kao nematernji
10
Hajdić Marija
EU14a
Fizičko vaspitanje
Krajtmar Zoltan
11
*Mirosavljević Edit
Pravo
Palotaš Agota
EK09
Računovodstvo-vežbe
EU14
9
Kancelarijsko poslovanje
*Galgo Ferenci Andrea.
Matematika
Verska nastava
Štefaniga Otilia
Engleski jezik
SALA 1 Kolundžić Zoran
EU14
Pravo
GUP3
Palotaš Agota
EU14
Mađarski jezik i književnost
Nađ Cigura Monika
12
13
Mađarski jezik i književnost
Nađ Cigura Monika
EU04
Finansijsko poslovanje
Balaša Endre
Računovodstvo-vežbe
*Mirosavljević Edit.
*Lukač Lea
Finansijsko-računovodstvena obu
*Mirosavljević Edit.
EK11 Preduzetništvo
Finansijsko-računovodstvena obu Balaša Endre
EK12
EU14
*Tot Angela
Računovodstvo
Mirosavljević Edit
14
Finansijsko poslovanje
Balaša Endre
Građansko vaspitanje
EU06
Palotaš Agota.
EU14
EK11
Kancelarijsko poslovanje
Preduzetništvo
Balaša Endre
EU14b
EU14
EK12
EU14
ČOS
EU13
Lukač Lea
EU14
Ekonomsko-Trgovinska Skola
SRB-21220 Becej, Brace Tan 1
ETŠ Bečej, mart 2014/2015.
Untis 2013
26.2.2015 19:02
Turistički tehničar-ogled
4-07
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
2
3
4
5
6
7
Matematika
8
Jakšić Srđan
Nemački jezik
Istorija umetnosti
*Ćerimagić Lotos
Nikitović Mara
GUP2
EU15
Fizičko vaspitanje
Strajnić Goran
EU15
Formiranje i plasman turističkog p
SALA 2
*Davidović Jugoslav.
Srpski jezik i književnost
9
Jankov Ivana
EU04
*Marić Bojana
10
Nemački jezik
Nikitović Mara
EK07
Formiranje i plasman turističkog p
EK10
Matematika
Jakšić Srđan
EU15
GUP1
Formiranje i plasman turističkog p
Marić Bojana
11
12
Engleski jezik
Stojadinović Saveta
EU15
Ivanić Dobožanov Ivana
EK07
*Marić Bojana
EK10
EU15
13
Formiranje i plasman turističkog p
14
Marketing u turizmu
Preduzetništvo
EU15
EU15
Engleski jezik
EU15
Stojadinović Saveta
EU15
Kovačev Zeljka
EU15
EU15
Verska nastava
Miloščin Snežana
Jankov Ivana
Ivanić Dobožanov Ivana
Todorović Danica.
EU15
Formiranje i plasman turističkog p
Srpski jezik i književnost
Marić Bojana
Građansko vaspitanje
Marketing u turizmu
Formiranje i plasman turističkog p
*Davidović Jugoslav.
Nemački jezik
Nikitović Mara
EU15
GUP3
Download

mar 14-15 1.gpn - Ekonomsko