Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
Sifra
111010001
111010006
111010007
111010011
111010012
111010013
111010016
111010018
111010020
111010030
111010033
111010034
111010035
111010039
111010040
111010042
111010043
111010045
111010047
111020001
111020002
111020003
111020005
111020006
111020008
111020009
111020013
111020014
111020015
111020016
111020017
111020018
111020019
111020020
111020023
111020030
111020033
111020034
111020036
111020038
111020039
111020040
111020041
111020042
111020043
111020044
111020046
111020047
111020048
111020049
111020052
111020054
111020055
111020057
111020058
111020059
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
Naziv
DW130
KS380/P 41-11
GK310
BD471
KD574
KD795
KS800/810/S 700
BD 59
BD202
TYP 2***N L S** KW750
DW 567
DW 566/DW563
DW505
KG90
GK1630
KS805
KOMPLET (ROT.+STAT.) KW715
Typ2 54,5mm DW 490
tipÄ1 DW568
DW634
DW411 464 299-01
DW443
DW431
Typ 01 DW818/ DW401
DW456
DW458
DW613
DW86
DW540
DW545/543
Typ 1/10 z/ DW705
DW710
Typ 02 **NLS****KA75
D 636
P53-21
KA220
BD1820
P39-02
BD780-1 / DW670
Typ 04 P32-02
P22-71
Typ 2 DW165
DW650
DW621
DW742
DW700
DW274
DW268
DW871
DW678
DW351
Typ 02 DW321
TIP-3 GW250-03
KW800
DW680
Typ 2-3 /9 ZOB/ DW705
Originalna koda
450130-05
369453-04
368817-01
795223-60
806541-00
368877-01
369454-13
878929
372777-03
377762-03
1005202-00
387614-01
567933-00
377489-49
376538-04
580704-00
574370-08
377703-03
329625-00
578863-01
151449-01
248420-00
393921-04
393921-07
393921-09
868389-00
144785-10
577163-04
571059-00
397100-01
868411-00
373329-01
329626-00
448519-07
373311-01
930962-49
868388-02
949740-02
868415-00
949838-12
328620-10
248156-00
328257-00
868397-00
861379-07
579598-13
176853-01
383652-09
578603-00
247371-00
387658-01
370083-07
568600-00
327403-02
397200-01
Strana 1
Cena bez PDV
6,554.10
4,681.50
4,057.30
1,514.89
3,227.11
3,589.15
5,305.70
4,681.50
1,953.75
3,255.20
6,554.10
5,617.80
4,681.50
3,907.49
3,955.96
4,681.50
4,369.40
8,582.75
10,143.25
5,461.75
5,461.75
6,554.10
7,022.25
4,681.50
4,993.60
4,993.60
9,675.10
8,582.75
10,611.40
10,611.40
10,923.50
6,554.10
4,884.37
5,861.24
5,929.90
2,496.80
9,363.00
9,363.00
6,242.00
14,044.50
6,242.00
5,933.32
6,592.58
8,894.85
6,554.10
8,582.75
4,681.50
4,681.50
8,582.75
7,958.55
7,022.25
5,461.75
5,305.70
4,057.30
5,305.70
13,186.30
Cena sa PDV
7,864.92
5,617.80
4,868.76
1,817.87
3,872.54
4,306.98
6,366.84
5,617.80
2,344.50
3,906.24
7,864.92
6,741.36
5,617.80
4,688.99
4,747.15
5,617.80
5,243.28
10,299.30
12,171.90
6,554.10
6,554.10
7,864.92
8,426.70
5,617.80
5,992.32
5,992.32
11,610.12
10,299.30
12,733.68
12,733.68
13,108.20
7,864.92
5,861.24
7,033.49
7,115.88
2,996.16
11,235.60
11,235.60
7,490.40
16,853.40
7,490.40
7,119.98
7,911.10
10,673.82
7,864.92
10,299.30
5,617.80
5,617.80
10,299.30
9,550.26
8,426.70
6,554.10
6,366.84
4,868.76
6,366.84
15,823.56
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
111020060
111020062
111020063
111020064
111020065
111020068
111020069
111020070
111020072
111020073
111020075
111020076
111020077
111020078
111020079
111020080
111020081
111020082
111020083
111020084
111020085
111020086
111020087
111020088
111020089
111020090
111020091
111020092
111020093
111020094
111020095
111020096
111020097
111020098
111020099
111020100
111020101
111020102
111020103
111020104
111020105
111020106
111020107
111020108
111020109
111020110
111020111
111020113
111020114
111020115
111020116
111020117
111020118
111020119
111020120
111020121
111020122
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DW733
230 V DW625
DW246
230V DW708
TIP-3 KG1820-3
KR850/KR1000
DW 423
DW 004
SESTAV/DOMAČ/ DW685
DW 872
DW205/500
DW702/703
DW706
KS55
Typ 03 DW321/DW323
D25900
DW365 / MH164 DOMAČ
TIP -02 CD500
TIP03 DW708
D25600
CD115
KW850
Typ 04 KR500
GL430
D25102/103/104/203
D25303/304
D28410
D28422
D21008
KR70LSR
KR60
KW712
S PRED. KS888
KG2000
SES. KS999
DW307
DW303
KD960
ES1700
DW707
D21720
D21710
KA274
DW433
D26420
D26500
DW331
KA88
DW703 TIP3
KG1200
KA225
CD70CRE
RKZ7015
CD601
SES. XTS10
DW849
D25700/701
429610-00
869074-05
176852-01
397368-03
949407-10
571028-04
578863-04
487132-00
140100204
383652-05
575553-06
604290-00
391316-01
579831-00
577357-02
579837-02
487027-50
573107-00
396004-01
580383-02
569157-00
569085-00
581856-00
578087-02
585474-00
584430-00
583530-06
583530-02
611116-00
589235-00
580813-02
569492-00
583824-00
569351-00
583819-00
383392-04
383475-01
569455-00
2032600
861379-09
590104-02
590104-00
596501-00
398076-01
596298-00
589353-00
589004-00
590275-00
623917-00
596540-00
579373-03
585512-00
10001-00
596175-00
585803-00
448519-08
489251-00
Strana 2
17,165.50
11,866.64
6,593.14
9,987.20
7,958.55
4,057.30
5,305.70
6,554.10
8,465.71
8,582.75
5,305.70
8,582.75
8,582.75
4,681.50
4,681.50
12,527.18
10,455.35
3,277.05
9,831.15
10,549.21
2,028.65
5,274.58
2,808.90
2,340.75
7,958.55
9,888.94
7,802.50
7,802.50
3,901.25
3,589.15
3,589.16
2,808.90
3,295.96
4,681.50
3,295.96
4,993.60
5,929.90
3,901.25
6,185.82
9,363.00
3,901.25
3,901.25
2,340.75
3,901.25
13,420.30
4,681.50
4,681.50
2,652.85
9,831.15
2,652.85
3,589.15
2,808.90
4,948.35
2,964.95
3,277.05
6,554.10
10,549.21
20,598.60
14,239.97
7,911.77
11,984.64
9,550.26
4,868.76
6,366.84
7,864.92
10,158.86
10,299.30
6,366.84
10,299.30
10,299.30
5,617.80
5,617.80
15,032.62
12,546.42
3,932.46
11,797.38
12,659.05
2,434.38
6,329.50
3,370.68
2,808.90
9,550.26
11,866.73
9,363.00
9,363.00
4,681.50
4,306.98
4,306.99
3,370.68
3,955.15
5,617.80
3,955.15
5,992.32
7,115.88
4,681.50
7,422.99
11,235.60
4,681.50
4,681.50
2,808.90
4,681.50
16,104.36
5,617.80
5,617.80
3,183.42
11,797.38
3,183.42
4,306.98
3,370.68
5,938.01
3,557.94
3,932.46
7,864.92
12,659.05
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
111020123
111020124
111020125
111020126
111020127
111020128
111020129
111020130
111020131
111020132
111020134
111020135
111020136
111020137
111020138
111020139
111020140
111020141
111020142
111020143
111020144
111020145
111020146
111020147
111020148
111020149
111020150
111020151
111020152
111020153
111020154
111020155
111020156
111020157
111020158
111020159
111020160
111020161
111020162
111020163
111020164
111020165
111020166
111020167
111020168
111020169
111020170
111020171
111020172
111020173
111020174
111020175
111020176
111020177
111020178
111020179
111020180
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
D28886
KS890 TIP 2/4
KD1001
KPL D28111
KPL D28113
KPL D28132
D25730
KPL DW682 TY3
ET700 700W
KW900
KR85/110
DW292
GT100
KR703
D26453
KPL D28133
KR50
D23700
SG2000
XTS100
D28490
KR603
XTA90
D28135
D23650
D23620
KPL KS880EC
HT450
D25980
D218**
XTD91
DW059
XTW1500
DW304
DW341/343
KS1500
D28715
XTA 71
KS900
DW246 TY2
KS1300
D21583
TIP2 D28111 (DALJŠI)
XTS1660
D21160
KD975
DW505 TIP3-4
KS1000
D21720 TIP4
D21520
D26441
KR703 TIP2
D28133 TIP2
XTD91 TIP2
KA86
KS700, KS800
596648-00
376446-16
597473-00
623584-03
623584-04
623584-01
492485-00
618066-03
93097040
597755-00
597612-00
616866-01
477276-01
496124-00
624309-01
635994-00
492639-01
869046-00
2052570
597164-00
638001-00
496124-01
596530-00
623584-07
596884-00
1002485-00
376446-20
14,2019930
494578-01
494427-00
647826-01
611200-02
1002127-00
616355-01
494036-00
1003554-00
621069-01
90504842
90523334
90511017
579598-16
1003625-00
1002632-00
623584-16
1002339-00
619347-01
90534211
578756-04
90501955
1007721-00
623441-01
1006264-00
645698-01
635994-02
645698-02
90513229
90513113
Strana 3
10,923.50
3,277.05
3,277.05
4,213.35
4,993.60
5,305.70
9,363.00
4,837.55
5,208.95
4,057.30
2,808.90
3,901.25
2,808.90
2,652.85
3,901.25
5,617.80
2,496.80
7,022.25
3,121.00
7,958.55
7,802.50
2,652.85
2,808.90
5,929.90
4,681.50
8,582.75
3,121.00
8,114.60
10,299.30
4,837.55
4,681.50
3,901.25
5,461.75
5,305.70
4,681.50
8,582.75
10,923.50
2,808.90
3,121.00
2,496.80
5,149.65
3,901.25
23,407.50
4,681.50
6,242.00
3,901.25
3,121.00
4,369.40
3,121.00
4,681.50
4,681.50
3,433.10
2,652.85
5,617.80
4,681.50
3,121.00
2,808.90
13,108.20
3,932.46
3,932.46
5,056.02
5,992.32
6,366.84
11,235.60
5,805.06
6,250.74
4,868.76
3,370.68
4,681.50
3,370.68
3,183.42
4,681.50
6,741.36
2,996.16
8,426.70
3,745.20
9,550.26
9,363.00
3,183.42
3,370.68
7,115.88
5,617.80
10,299.30
3,745.20
9,737.52
12,359.16
5,805.06
5,617.80
4,681.50
6,554.10
6,366.84
5,617.80
10,299.30
13,108.20
3,370.68
3,745.20
2,996.16
6,179.58
4,681.50
28,089.00
5,617.80
7,490.40
4,681.50
3,745.20
5,243.28
3,745.20
5,617.80
5,617.80
4,119.72
3,183.42
6,741.36
5,617.80
3,745.20
3,370.68
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
111020181
111020182
111020183
111020184
111020185
111020186
111020187
111020188
111020189
111020190
111020191
111020192
111020193
111020194
111020195
111020196
111020197
111020198
111020199
111020200
111020201
111020202
111020203
111020204
111020205
112000001
112000002
112000003
112020003
112020004
112020005
112020035
112020036
112020037
112020038
112020039
112020040
112020041
112020042
112020045
112020046
112020047
112020048
112020049
112020050
112020051
112020052
112020053
112020054
112020055
112020056
112020057
112020058
112020059
113010001
113020002
113020006
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ROTOR KS900
ROTOR DW290
ROTOR DW739
ROTOR DWD112
ROTOR DW882
ROTOR D25899
ROTOR D25013
ROTOR GT501
ROTOR DC390
ROTOR D26480
ROTOR KR653 TIP2
ROTOR D28065
ROTOR DW777
ROTOR DC820
ROTOR D28134 TIP2
ROTOR KW712 TIP 2
ROTOR DWD024
ROTOR TIP2 D23620
ROTOR D27111
ROTOR DW712
ROTOR D25601
ROTOR D24000
ROTOR TIP4 CD115
ROTOR DWD530
ROTOR D25123
MOTOR kpl DW320
MOTOR DW790
ROTOR KS 631
MOTOR GL660
MOTOR GW150
MOTOR GD200
MOTOR GL200
MOTOR KR500 230V
MOTOR GT524/545
MOTOR GL560/GL545
MOTOR GL680
MOTOR D27900
MOTOR GL701
MOTOR VL1840
MOTOR KPL D27105 112020045
MOTOR KPL VO1700
MOTOR GW350
PUMPA D24000
MOTOR GW2600, GW350 TIP4
MOTOR DW720
MOTOR+PREDL. GT6026
MOTOR KX2000
MOTOR XTA900
MOTOR D27902
MOTOR 14,4V PV1405
MOTOR 750W FV750
MOTOR GL652
MOTOR D27107
MOTOR D26411
MOTOR KX1665/1682
MOTOR SA ZUPČANIKOM 14,4 v DW914
MOTOR KC9019
90544139
450807-05
868439-00
N017082
868430-02
1007541-00
N031516
489708-01
608507-00
A18240
645698-00
623584-10
869302-00
646694-03
623584-17
1003726-00
N034418
1003721-00
868411-02
869071-00
N046420
5140028-02
1004001-00
647864-03
N076023
478142-00
560213-00
576376-03
578086-00
144783-01
571299-14
375649-01
576375-06
581130-01
368022-49
583316-00
597225-00
492236-03
585578-01
868979-00
1002248-00
589453-00
632102-00
90520444
860805-11
90531857
6010122-08
90524071
1003270-00
90503605
597046-00
90510156
N030606
N020513
372697
580920-07
144233-02
Strana 4
3,121.00
7,802.50
7,802.50
3,901.25
21,066.75
12,484.00
4,681.50
3,121.00
3,121.00
11,703.75
3,121.00
5,773.85
7,802.50
3,121.00
4,681.50
2,808.90
3,901.25
7,022.25
7,490.40
8,582.75
10,143.25
23,407.50
2,886.93
4,837.55
6,242.00
7,802.50
13,264.25
3,121.00
5,305.70
5,861.24
4,286.72
3,901.25
5,305.70
5,617.80
5,461.75
5,305.70
14,044.50
2,340.75
4,681.50
30,429.75
5,305.70
6,554.10
20,286.50
3,901.25
31,210.00
7,646.45
1,248.40
3,121.00
17,945.75
3,901.25
4,681.50
5,461.75
24,655.90
3,121.00
1,560.50
5,617.80
1,560.50
3,745.20
9,363.00
9,363.00
4,681.50
25,280.10
14,980.80
5,617.80
3,745.20
3,745.20
14,044.50
3,745.20
6,928.62
9,363.00
3,745.20
5,617.80
3,370.68
4,681.50
8,426.70
8,988.48
10,299.30
12,171.90
28,089.00
3,464.31
5,805.06
7,490.40
9,363.00
15,917.10
3,745.20
6,366.84
7,033.49
5,144.06
4,681.50
6,366.84
6,741.36
6,554.10
6,366.84
16,853.40
2,808.90
5,617.80
36,515.70
6,366.84
7,864.92
24,343.80
4,681.50
37,452.00
9,175.74
1,498.08
3,745.20
21,534.90
4,681.50
5,617.80
6,554.10
29,587.08
3,745.20
1,872.60
6,741.36
1,872.60
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
113020020
113020032
113020033
113020034
113020035
113020037
113020038
113020040
113020041
113020044
113020045
113020048
113020049
113020050
113020051
113020052
113020053
113020054
113020055
113020056
113020057
113020058
113020059
113020060
113020061
113020062
113020067
113020068
113020069
113020070
113020071
113020072
113020073
113020074
113020075
113020076
113020077
113020078
113020079
113020080
113020081
113020082
113020083
113020084
113020085
113020086
113020087
113020088
113020089
113020090
113020091
113020092
113020093
121010001
121010002
121010003
121010008
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
MOTOR 12v Typ 02 DW953
MOTOR 12 v Typ 03 DW912
MOTOR 14,4 v Typ 03 DW914
MOTOR 18 v Typ 03 DW997
MOTOR 12 v KC1251
MOTOR 7,2 v**NLS*** KC7251
MOTOR Kpl DW979
MOTOR DW977
MOTOR 12 v KC1262
MOTOR DW954
MOTOR DW926
MOTOR HP122
MOTOR SA ZUPČANIKOM HP96
MOTOR SA ZUPČANIKOM /14,4v/ DW984
MOTOR SA ZUPČANIKOM 12v DW981
MOTOR SA ZUPČANIKOM DW988
MOTOR SA ZUPČANIKOM DW927
MOTOR DW052/53
MOTOR DW907
MOTOR SA ZUPČANIKOM. 14,
MOTOR 14,4v HP148
MOTOR HP146
MOTOR CD12CE
MOTOR SESTAV DW999
MOTOR 14,4V CD14CE/14CB
MOTOR DW006
MOTOR 14,4V Typ/02 in 03 HP148
MOTOR XTC18
MOTOR KC2000
MOTOR SA ZUPČANIKOM DW960
MOTOR SA ZUPČANIKOM DC740
MOTOR SA ZUPČANIKOM DC212
MOTOR 12V DC500
MOTOR SA KUĆIŠTEM DC600
MOTOR 24V DC224
MOTOR XTC183
MOTOR SA ZUPČANIKOM DW965
MOTOR 18V CD18C
MOTOR 18V DW057
MOTOR CP122
MOTOR PS142
MOTOR 14,4V DC731
MOTOR S PREKIDAČEM CP14LN
MOTOR KC9039
MOTOR 14,4V HP146F3
MOTOR DC234
MOTOR DC721
MOTOR DW936
MOTOR SA ZUPČANIKOM DW920
MOTOR DC925
MOTOR DC935
MOTOR 10,8V DCD710
MOTOR 18V DCD920
STATOR DW 490/P59-24
STATOR DW 550
STATOR KS855/KS
KALEM KX418
570924-00
580920-06
580920-11
580920-03
152983-00
152787-00
580920-08
151500-03
418719-04
570924-01
389320-00
419701-04
497784-34
579724-04
579724-03
579724-05
579731-00
607990-01
389320-01
579731-01
5101822-00
5100185-01
5102761-00
579319-00
5102349-17
389010-00
5102349-08
5102349-11
498900-00
604429-01
631445-00
492829-00
596452-00
5145407-00
493673-00
5148059-00
391886-00
5102763-01
607990-03
90511281
90504315
1007803-00
90509372
144233-03
5147015-00
492924-00
1007802-00
429906-01
649335-01
493510-00
493509-00
N075847
N012054
940480
320032
373008-03
871688-49
Strana 5
4,681.50
5,929.90
5,929.90
5,933.05
2,028.65
976.87
5,929.90
5,929.90
2,964.95
4,681.50
3,901.25
3,901.25
3,121.00
7,178.30
7,178.30
7,178.30
4,747.07
4,993.60
3,901.25
3,901.25
3,121.00
3,901.25
1,560.50
5,305.70
1,716.55
9,831.15
3,121.00
3,901.25
2,028.65
3,121.00
2,652.85
5,617.80
3,277.05
2,340.75
5,305.70
3,121.00
3,901.25
1,560.50
6,242.00
2,340.75
2,340.75
3,121.00
3,589.15
1,560.50
3,121.00
7,802.50
2,496.80
4,681.50
3,121.00
7,022.25
5,773.85
1,560.50
3,433.10
4,369.40
2,340.75
2,028.65
1,024.57
5,617.80
7,115.88
7,115.88
7,119.66
2,434.38
1,172.25
7,115.88
7,115.88
3,557.94
5,617.80
4,681.50
4,681.50
3,745.20
8,613.96
8,613.96
8,613.96
5,696.48
5,992.32
4,681.50
4,681.50
3,745.20
4,681.50
1,872.60
6,366.84
2,059.86
11,797.38
3,745.20
4,681.50
2,434.38
3,745.20
3,183.42
6,741.36
3,932.46
2,808.90
6,366.84
3,745.20
4,681.50
1,872.60
7,490.40
2,808.90
2,808.90
3,745.20
4,306.98
1,872.60
3,745.20
9,363.00
2,996.16
5,617.80
3,745.20
8,426.70
6,928.62
1,872.60
4,119.72
5,243.28
2,808.90
2,434.38
1,229.48
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
121010009
121010011
121010016
121010017
121010021
121010022
121010023
121010024
121010026
121010027
121010029
121010030
121020002
121020004
121020005
121020006
121020010
121020011
121020013
121020014
121020015
121020017
121020018
121020022
121020024
121020025
121020026
121020027
121020030
121020033
121020034
121020035
121020039
121020042
121020044
121020048
121020051
121020052
121020054
121020056
121020057
121020059
121020061
121020062
121020063
121020064
121020066
121020067
121020068
121020069
121020070
121020071
121020072
121020073
121020075
121020076
121020077
STATOR KD651
STATOR BD59/BD85
STATOR P54-16
STATOR Typ1-4 DW825
STATOR DW567/DW680
STATOR DW563
STATOR DW505
STATOR DW173
STATOR ***NLS*** KW715
STATOR KA85
STATOR Typ 02 DW490
STATOR tipÄ1 DW568
STATOR DW 411
STATOR DW676
STATOR DW431
STATOR DW401
STATOR DW165
STATOR DW158
STATOR DW613
STATOR DW86
STATOR DW540
STATOR DW705
STATOR DW710
STATOR KS380/P
STATOR ***NLS*** GW150
STATOR KW725
STATOR P53-21
STATOR P1065/DW 160
STATOR BD170
STATOR KD220
STATORTyp 02**NLS** KD795
KALEM KX428
STATOR DW670/ KW780
STATOR Typ 02 DW512/P22-71
STATOR ***NLS*** BD780
STATOR DW634
STATOR DW621
STATOR DW742
STATOR DW824
STATOR DW274
STATOR DW871
STATOR DW678
STATOR KA510
STATOR DW650
STATOR KR650 CRE
STATOR Typ 03 KS810
STATOR DW 351
STATOR GW250
STATOR KR550
STATOR KW800
STATOR TIP 2-3 DW705
STATOR DW733
STATOR DW625
STATOR DW246
STATOR TIP-3 KG1820-3
STATOR KG68/KG75
STATOR KR850/KR1000
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
875799-00
373007-13
949855-06
605528-00
373874-08
328961-17
387745-00
939818-00
747293-21
568272-00
949406-07
377653-07
807254-09
80102103
157102100
605527-00
572393-02
323983-02
868628-01
144798-02
328548-05
144798-07
868412-00
373007-15
144795-03
373007-00
448525-01
447864-18
738214
807254-01
798832-04
872556-49
868629-00
949855-03
944554-00
249353-00
327429-10
868395-01
395990-00
176849-01
624158-01
328548-06
567819-00
90102102
376912-40
373008-02
151102102
370084-09
576374-11
568601-00
144798-01
429609-00
868405-01
579605-01
949406-10
573576-00
570592-03
Strana 6
2,028.65
2,808.90
3,121.00
3,121.00
2,340.75
2,808.90
3,433.10
2,808.90
1,303.02
2,340.75
4,681.50
2,340.75
2,340.75
3,121.00
2,964.95
2,340.75
2,340.75
1,872.60
4,369.40
2,966.53
3,589.15
3,121.00
13,108.20
2,652.85
2,604.47
2,340.75
3,901.25
2,340.75
1,092.35
1,404.45
1,627.60
2,340.75
6,242.00
3,121.00
2,279.89
5,208.95
3,296.28
17,165.50
2,670.02
2,340.75
3,901.25
3,121.00
1,716.55
3,907.49
1,872.60
2,028.65
3,732.72
3,121.00
2,340.75
4,681.50
3,901.25
6,554.10
6,242.00
2,808.90
4,681.50
2,340.75
2,184.70
2,434.38
3,370.68
3,745.20
3,745.20
2,808.90
3,370.68
4,119.72
3,370.68
1,563.62
2,808.90
5,617.80
2,808.90
2,808.90
3,745.20
3,557.94
2,808.90
2,808.90
2,247.12
5,243.28
3,559.84
4,306.98
3,745.20
15,729.84
3,183.42
3,125.37
2,808.90
4,681.50
2,808.90
1,310.82
1,685.34
1,953.12
2,808.90
7,490.40
3,745.20
2,735.87
6,250.74
3,955.54
20,598.60
3,204.02
2,808.90
4,681.50
3,745.20
2,059.86
4,688.99
2,247.12
2,434.38
4,479.26
3,745.20
2,808.90
5,617.80
4,681.50
7,864.92
7,490.40
3,370.68
5,617.80
2,808.90
2,621.64
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
121020078
121020079
121020083
121020084
121020085
121020086
121020087
121020088
121020089
121020090
121020091
121020093
121020094
121020095
121020096
121020097
121020098
121020099
121020101
121020102
121020103
121020104
121020105
121020106
121020107
121020108
121020109
121020110
121020111
121020113
121020114
121020116
121020117
121020118
121020119
121020120
121020121
121020122
121020123
121020124
121020125
121020126
121020127
121020128
121020129
121020130
121020131
121020132
121020133
121020134
121020136
121020137
121020138
121020139
121020140
121020141
121020142
STATOR DW423
STATOR DW130
STATOR DW685
STATOR DW205/DW500
STATOR DW702/703/706
STATOR KS55
STATOR D25900
STATOR KG85/100
STATOR D25600
STATOR CD115
STATOR Typ 04 KR500
STATOR KW850
STATOR D 25102/103/104/203
STATOR D28152
STATOR D28154
STATOR D28410
STATOR D28422
STATOR D21008
STATOR KS888
STATOR KG2000
STATOR KS999
STATOR DW303
STATOR KD960
STATOR KA250
STATOR D21720
STATOR KA274
STATOR DW433
STATOR D26420
STATOR D26500
STATOR-MAGNET DW059
STATOR KA88
STATOR D28886
STATOR CD70CRE
STATOR RKZ7015 DOMAČ
STATOR KG1200
STATOR-MAGNET DC380
STATOR KW712
STATOR DW849
STATOR ES1700
STATOR XTA90
STATOR CD601
STATOR XTS100
STATOR D28111
STATOR D28132
STATOR ET700 700W
STATOR D25700/701/840
STATOR KD1001
STATOR KW900
STATOR D28136
STATOR KR85/110
STATOR D23700/DW712
STATOR SA KUĆIŠTEM DW702 Ty2
STATOR D25730
STATOR D28490
STATOR D23620
STATOR D21805 SA
STATOR DW292
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
807254-10
450379-00
140102103
578191-02
391318-01
579831-01
579827-00
573577-00
327430-04
569158-00
581857-00
569086-00
576690-05
605528-02
605527-02
583533-00
583533-02
609601-00
583820-00
569358-00
583820-01
448719-78
569452-00
576374-20
590105-00
596503-00
402051-04
596116-00
589356-01
611202-00
590276-00
596657-00
585511-00
10002-00
596414-00
388232-01
569490-00
448171-75
2032560
596531-00
596168-00
597165-00
621220-08
621220-03
93097039
489254-00
597475-00
597752-00
627125-04
597587-00
869045-00
623918-00
492487-00
617004-06
1002482-00
494631-00
617862-01
Strana 7
2,340.75
2,028.65
3,255.20
5,461.75
6,262.95
3,277.05
10,923.50
2,496.80
3,889.61
1,248.40
1,318.65
2,340.75
2,340.75
2,808.90
2,028.65
7,251.69
7,178.30
2,808.90
1,560.50
3,121.00
1,560.50
2,652.85
2,340.75
1,560.50
2,652.85
2,184.70
1,560.50
7,178.30
2,652.85
1,560.50
2,340.75
4,681.50
1,560.50
2,340.75
1,716.55
1,872.60
1,872.60
3,277.05
5,861.24
1,872.60
2,340.75
4,057.30
3,121.00
3,121.00
3,909.40
3,277.05
2,652.85
3,433.10
3,121.00
2,340.75
4,993.60
11,703.75
3,277.05
7,022.25
7,802.50
3,901.25
2,340.75
2,808.90
2,434.38
3,906.24
6,554.10
7,515.54
3,932.46
13,108.20
2,996.16
4,667.53
1,498.08
1,582.38
2,808.90
2,808.90
3,370.68
2,434.38
8,702.03
8,613.96
3,370.68
1,872.60
3,745.20
1,872.60
3,183.42
2,808.90
1,872.60
3,183.42
2,621.64
1,872.60
8,613.96
3,183.42
1,872.60
2,808.90
5,617.80
1,872.60
2,808.90
2,059.86
2,247.12
2,247.12
3,932.46
7,033.49
2,247.12
2,808.90
4,868.76
3,745.20
3,745.20
4,691.28
3,932.46
3,183.42
4,119.72
3,745.20
2,808.90
5,992.32
14,044.50
3,932.46
8,426.70
9,363.00
4,681.50
2,808.90
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
121020143
121020144
121020145
121020146
121020147
121020148
121020149
121020150
121020151
121020152
121020153
121020154
121020155
121020156
121020157
121020158
121020159
121020160
121020161
121020162
121020163
121020164
121020165
121020166
121020167
121020168
121020169
121020170
121020171
121020172
121020173
121020174
121020175
121020176
121020177
121020178
121020179
121020180
121020181
121020182
131010002
131010003
131010004
131010006
131010007
131010008
131010009
131010010
131010011
131010012
131010013
131010015
131010016
131010018
131010019
131010020
131010023
STATOR XTD91
STATOR D25980
STATOR DW059
STATOR D25003 TIP3
STATOR D26453
STATOR DW310
MAGNET DC731
STATOR KR603/653
STATOR D28715
STATOR KS900
STATOR TIP2 D28111
STATOR GT110
STATOR XTS1660
STATOR KS1300
STATOR KR703 TIP2
STATOR KS900
STATOR KR50CRE
STATOR D25899
STATOR KD975
STATOR TIP 5 DW246
STATOR D21520
STATOR D25013
STATOR DWD112
STATOR KS800
STATOR DW331
STATOR DW341
STATOR D26480
STATOR D28134 TIP2
STATOR DW443
STATOR DWD024
STATOR XTD91
STATOR KA86
STATOR D23650
STATOR D24000
STATOR TIP4 CD115
STATOR D25602
STATOR SA KUĆIŠTEM DW713
STATOR TIP5 DW274
STATOR D28065
STATOR GT501
ZUPČANIK KS631
ZUPČANIK SA OSOVINOM KD355
ZUPČANICI 8000 o/m DW476
ZUPČANICI DW490
ZUPČANICI KC9018
ZUPČANIK KC9019
ZUPČANIK 9018
ZUPČANIK Typ 03 KC9019
ZUPČANIK PVC GK310
ZUPČANIK SA DISKOM GK310
ZUPČANIK LANCA GK310
OSCILUJUĆA OSOVINA BD651
OSCILUJUĆA OSOVINA BD654
ZUPČANIK SA OSOVINOM BD564
ZUPČANIK SESTAV KS765
ZUPČANIK SA OSOVINOM KD574
ZUPČANIK TROSTEPENI BD200
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
648827-01
496846-01
611202-00
585290-10
1006266-00
639560-00
1007805-00
496125-01
640192-01
90517308
624764-04
477278-01
1002341-00
1003620-00
645699-01
90527452
492684-00
1007542-00
90534218
579605-00
624841-01
N032579
643441-02
90525754
589006-00
494038-00
A17195
624764-11
619346-01
N044182
645699-03
90513228
596878-00
5140028-03
1004002-00
N041827
651765-00
N023112
627125-05
494468-01
368562
747323-49
932576
932522
143134
146838-00
146861-00
150160-00
323449-01
325381-00
376812
323776-00
324155-00
794512-02
377187-49
808675-49
858329
Strana 8
3,901.25
14,044.50
2,340.75
2,652.85
2,340.75
3,121.00
2,340.75
1,872.60
10,923.50
1,560.50
1,872.60
1,872.61
5,461.75
1,872.60
1,872.60
1,872.60
1,560.50
7,022.25
2,652.85
2,808.90
2,808.90
2,808.90
2,652.85
2,652.85
2,652.85
2,652.85
2,652.85
1,872.60
1,872.60
2,184.70
2,028.65
1,716.55
3,745.20
7,802.50
1,560.50
5,305.70
15,605.00
4,681.50
2,964.95
1,872.60
820.26
1,560.50
4,681.50
4,369.40
390.13
78.03
78.03
78.03
2,439.50
1,092.35
936.30
4,837.55
8,114.60
1,092.35
2,340.75
2,340.75
1,398.76
4,681.50
16,853.40
2,808.90
3,183.42
2,808.90
3,745.20
2,808.90
2,247.12
13,108.20
1,872.60
2,247.12
2,247.13
6,554.10
2,247.12
2,247.12
2,247.12
1,872.60
8,426.70
3,183.42
3,370.68
3,370.68
3,370.68
3,183.42
3,183.42
3,183.42
3,183.42
3,183.42
2,247.12
2,247.12
2,621.64
2,434.38
2,059.86
4,494.24
9,363.00
1,872.60
6,366.84
18,726.00
5,617.80
3,557.94
2,247.12
984.31
1,872.60
5,617.80
5,243.28
468.15
93.63
93.63
93.63
2,927.40
1,310.82
1,123.56
5,805.06
9,737.52
1,310.82
2,808.90
2,808.90
1,678.51
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
131010025
131010026
131010029
131010031
131010032
131010034
131010035
131010036
131010037
131010038
131020001
131020002
131020003
131020004
131020006
131020012
131020014
131020015
131020016
131020017
131020018
131020019
131020020
131020023
131020030
131020031
131020034
131020041
131020042
131020044
131020045
131020046
131020062
131020068
131020072
131020073
131020074
131020075
131020076
131020077
131020078
131020079
131020080
131020081
131020082
131020085
131020086
131020087
131020088
131020089
131020090
131020091
131020092
131020094
131020096
131020097
131020098
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ZUPČANIK BD200
ZUPČANIK SA OSOVINOM BD59
ZUPČANIK KA83
ZUPČANIK-PASTOREK**NLS** KG90
ZUPČANIK KG90
ZUPČANIK TROSTEPENI P22-71
ZUPČANICI *** N L S *** P55-12
ZUPČANICI DW824
ZUPČANIK PVC GK1630
OSCILUJUĆA OSOVINA KD950
ZUPČANIK DW443
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW431
ZUPČANIK KONUSNI DW431
ZUPČANICI DW401
ZUPČANIK-DUPLI ***NLS***DW 165
ZUPČANIK NA ROTORJU DW914
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW86
ZUPČANIK-KVAČILO DW540
ZOBNIŠKI RING DW540
ZUPČANIK POGONSKI DW540
ZUPČANIK POGONSKI DW545/543
ZUPČANIK-RING DW540
ZUPČANIK Z OSJO DW705
ZUPČANIK NA ROTORJU KC9019
ZUPČANIK Z LEŽAJEM DW160
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW 160
ZUPČANIK P53-21
ZUPČANIK Typ2-3 DW320
ZUPČANIK SA OSOVINOM KD795
ZUPČANIK ZAGONSKI GD200
ZUPČANIK GD200
ZUPČANIK VMESNI GD200
ZUPČANIK Typ 04 P32-02
ZUPČANIK TROSTEPENI Typ 2 DW165
RING ZOBNIŠKI DW997
ZUPČANIK DW997
RING-ZOBNIŠKI DW997
ZUPČANIK KONUSNI KG65
ZUPČANIK-VELIKI KG65
ZUPČANIK NA ROT.Typ 03 DW912
ZUPČANIK-SKLOPKA KPL DW567
OSCILUJUĆA OSOVINA DW563/566
ZUPČANIK TROSTEPENI DW505
ZUPČANIK-DUPLI DW505
ZUPČANIK DW173
ZUPČANIK DW274
ZUPČANIK DW268
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW268
ZUPČANIK DW871
ZUPČANIK-ROTOR GK1630
ZUPČANIK PUMPICE GK1630
ZUPČANIK DUGMETA GK1630
ZUPČANIK SA OSOVINOM KR700CRE
ZUPČANIK KONUSNI Typ 01 KA510
ZUPČANIK VELIKI Typ01 KA510
ZOBIK TOČKOVI -LEVI GI46-SP
ZUPČANIK TOČKOVI-DESNI GI46-SP
876542
878527
567936-00
567938-00
940489
946550-00
945295-02
374830-49
568352-00
151399-00
249381-00
325021-00
945295-01
279812-00
152577-05
145353-09
496440-00
324954-00
581014-01
581014-00
329030-00
146736-01
143139-00
445397-03
445414-01
448503-14
374289-49
806555-49
810101
810102
811227
939864-00
577850-01
805068-00
392755-00
805063-02
560417-00
560426-00
380325-02
487401-01
327101-01
581234-00
397239-00
946559-00
176628-00
176708-00
176731-00
386277-00
374834
374832
376160
377646-02
568083-00
567824-00
242200
242190
Strana 9
624.20
1,872.60
546.18
976.87
2,966.67
1,872.60
1,627.60
3,433.10
2,966.95
8,901.14
1,953.75
3,589.15
2,340.75
2,652.85
1,404.45
156.05
7,802.50
9,363.00
3,121.00
7,334.35
7,334.35
4,681.50
10,923.50
78.03
3,901.25
3,955.96
3,277.05
2,340.75
3,907.49
468.15
936.30
624.20
4,993.60
5,461.75
156.05
234.08
156.05
2,184.72
1,404.45
156.05
3,296.62
6,593.25
3,433.10
3,121.00
780.25
3,121.00
2,496.80
2,028.65
3,121.00
1,560.50
234.08
234.08
1,716.55
195.06
195.06
1,498.08
1,498.08
749.04
2,247.12
655.41
1,172.25
3,560.00
2,247.12
1,953.12
4,119.72
3,560.34
10,681.37
2,344.50
4,306.98
2,808.90
3,183.42
1,685.34
187.26
9,363.00
11,235.60
3,745.20
8,801.22
8,801.22
5,617.80
13,108.20
93.63
4,681.50
4,747.15
3,932.46
2,808.90
4,688.99
561.78
1,123.56
749.04
5,992.32
6,554.10
187.26
280.89
187.26
2,621.66
1,685.34
187.26
3,955.94
7,911.90
4,119.72
3,745.20
936.30
3,745.20
2,996.16
2,434.38
3,745.20
1,872.60
280.89
280.89
2,059.86
234.08
234.08
1,797.70
1,797.70
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
131020099
131020100
131020101
131020102
131020103
131020104
131020105
131020106
131020107
131020108
131020109
131020110
131020111
131020112
131020113
131020114
131020115
131020116
131020117
131020120
131020121
131020122
131020123
131020124
131020125
131020128
131020132
131020133
131020134
131020135
131020137
131020138
131020139
131020140
131020141
131020143
131020144
131020145
131020146
131020147
131020148
131020149
131020150
131020151
131020152
131020153
131020154
131020155
131020156
131020157
131020158
131020159
131020160
131020161
131020162
131020163
131020164
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
LANČANIK DW733
LANČANIKDW733
LANČANIK DW733
ZUPČANIK DW733
OSOVINA SA ZUPČANICIMA DW733
OSOVINA SA ZUPČANICIMA DW733
ZUPČANIK DW351
ZUPČANIK KS656
ZUPČANIK SA OSOVINOM KA85
ZUPČANIK REMENICE KA85
ZUPČANIK SA OSOVINOM KR500
ZUPČANIK Z EKSCENTROM DW321-02
ZUPČANIK SA OSOVINOM KR600
ZUPČANIK S SKLOPKO DW568
OSCILUJUĆA OSOVINA KPL. DW568
ZUPČANIK NA OSOVINI DW568
ZUPČANIK SA OSOVINOM TIP 2-3 DW705
ZUPČANIK SESTAV DW685 /DOMAČ/
ZUPČANIK NA ROTOJU DW685 /DOMAČ/
ZUPČANIK DW217
ZUPČANIK DUPLI DW246
ZUPČANIK DUPLI DW246
ZUPČANIK DUPLI DW246
ZUPČANIK SA OSOVINOM KR850/KR1000
ZUPČANIK TROSTEPENI KR850/KR1000
ZUPČANIK I. DW130
ZUPČANIK DW872
ZUPČANIK-VELIKI DW733
ZUPČANIK NA ROTORJU VP2000
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW205
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW706
ZUPČANIK DW706
ZUPČANIK DW706
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW702/703
ZUPČANIK SESTAV KS55
ZUPČANIK - PASTOREK DW650 /DOMAČ/
ZUPČANIK MANJI DW733
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW872
ZUPČANICI TIP-02 CD500
ZUPČANIK SA OSOVINOM D25600
ZUPČANIK KONUSNI CD115
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW365/MH165
ZUPČANIK S POKLOPACOM CD115
ZUPČANIK SA OSOVINOM Typ 04 KR500
ZUPČANIK S POKLOPACOM DW682
ZUPČANIK-ROTOR DW682
OSCILUJUĆA OSOVINA D25102
ZUPČANIK S SKLOPKO D25102
OSCILUJUĆA OSOVINA SES. D2530
ZUPČANIK SA OSOVINOM IN POK. D28127
ZUPČANIK KONUSNI D28127 PI
ZUPČANIK Z OS. IN POK. D28154
ZUPČANIK KONUSNI D28154
ZUPČANIK D21008
ZUPČANIK KR70LSR
ZUPČANIK KS888
ZUPČANIK VELIKI KG2000
285902-00
285908-00
285928-00
286014-00
286015-00
286019-00
329563-00
373642
568289-00
568293-00
572289-00
611147-00
377645-00
328093-00
327569-00
574741-00
386824-02
140102200
140150200
176629-00
176704-00
176700-00
176703-00
374345-00
582339-00
449490-00
382680-00
286021-00
374906-00
580605-00
391277-00
393702-00
393703-00
392628-01
582392-00
324911-00
286017-00
382682-00
578561-00
582431-00
569174-00
329566-00
569165-00
581863-00
147730-01
152487-01
585480-00
587482-00
584419-00
604488-11
562100-01
604488-12
945592-01
389216-00
374206
583825-00
569336-00
Strana 10
312.10
468.15
845.80
1,404.45
1,404.45
1,404.45
2,028.65
1,092.35
1,092.35
936.30
1,092.35
3,277.05
1,404.45
8,582.75
8,582.75
3,121.00
10,455.35
3,955.89
1,646.33
1,318.52
1,560.50
3,121.00
3,277.05
4,681.50
2,184.70
326.14
4,993.60
4,681.50
156.05
2,808.90
2,652.85
5,933.32
4,837.55
7,582.50
2,966.95
1,303.02
2,340.75
3,901.25
1,945.01
7,911.78
312.10
3,121.00
1,716.55
936.30
3,955.89
624.20
9,889.87
3,121.00
10,549.04
3,121.00
1,092.35
3,121.00
1,092.35
936.30
468.15
820.26
2,028.66
374.52
561.78
1,014.96
1,685.34
1,685.34
1,685.34
2,434.38
1,310.82
1,310.82
1,123.56
1,310.82
3,932.46
1,685.34
10,299.30
10,299.30
3,745.20
12,546.42
4,747.07
1,975.60
1,582.22
1,872.60
3,745.20
3,932.46
5,617.80
2,621.64
391.37
5,992.32
5,617.80
187.26
3,370.68
3,183.42
7,119.98
5,805.06
9,099.00
3,560.34
1,563.62
2,808.90
4,681.50
2,334.01
9,494.14
374.52
3,745.20
2,059.86
1,123.56
4,747.07
749.04
11,867.84
3,745.20
12,658.85
3,745.20
1,310.82
3,745.20
1,310.82
1,123.56
561.78
984.31
2,434.39
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
131020165
131020166
131020168
131020169
131020170
131020171
131020172
131020173
131020174
131020175
131020176
131020177
131020178
131020180
131020181
131020182
131020183
131020185
131020186
131020187
131020188
131020189
131020190
131020191
131020192
131020193
131020194
131020195
131020196
131020197
131020198
131020199
131020201
131020202
131020203
131020204
131020205
131020206
131020207
131020208
131020209
131020210
131020211
131020212
131020213
131020214
131020215
131020216
131020217
131020218
131020219
131020220
131020221
131020222
131020223
131020224
131020225
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ZUPČANIK KONUSNI KG2000
ZUPČANIK KS999
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW307
OSOVINA SA ZUPČANICIMA D25900
ZUPČANIK NA GREDI D25900
ZUPČANIK PVC ES1700
ZUPČANIK KD960
ZUPČANIK - DUPLI D25900
ZUPČANIK PUMPICE CS45
ZUPČANIK SA OSOVINOM Typ 03 KR600
ZUPČANIK KD960
ZUPČANIK NA OSOVINI KD960
ZUPČANIK LANCA ES1700
ZUPČANICI PLANETNI DW433
ZUPČANIK PLANET DW433
ZUPČANIK DUPLI D25940
ZUPČANIK-EKSCENTER DW331
ZUPČANIK /48/ D25940
ZUPČASTA OSOVINA KA88
ZUPČANIK SA OSOVINOM KA88
ZUPČANIK KONUSNI GS720/VP4100
ZUPČANIK VELIKI GS720/VP4100
ZUPČANIK SA OSOVINOM KR60
ZUPČANIK RKZ7015 DOMAČ
ZUPČANIK NA ROTORJU ES1700
LANAČANIK D27300
ZUPČANIK NA ROTORJU KG1200
ZUPČANIK TANJIRASTI KG1200
ZUPČANIK XTS10
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW849
ZUPČANIK SA OSOVINOM DC380
ZUPČANIK KS890 TIP 2/4
ZUPČANIK - VELIKI KA511
ZUPČANIK SA OSOVINOM D25700-840
ZUPČANIK POGONSKI D25730
KVAČILO D25701/730
ZUPČANIK KONUSNI D28111
ZUPČASTI OBRUČ D25701
ZUPČANIK SA OSOVINOM CD601
ZUPČANIK KONUSNI D28136
ZUPČANIK LANCA CS45
ZUPČANIK DW292
ZUPČANIK-RING KD1001
ZUPČANIK SA OSOVINOM DW292
ZUPČANIK TROSTEPENI KR85
OSCILUJUĆA OSOVINA KD960
ZUPČANIK KR703
ZUPČANIK ROTORA SG2000
ZUPČANIK PVC SG2000
ZUPČANIK KLIPNJAČE KD1001
ZUPČANIK - KONUSNI D28490
ZUPČANIK LANCA SG2000
ZUPČANIK - RING D25730
ZUPČANIK D23650
ZUPČANIK - KONUSNI D28491
ZUPČANIK XTS100
LANČANIK D27300
569346-00
583821-00
429952-01
579839-00
579783-00
2033900
569433-00
579782-00
2040970
579634-03
569431-00
569395-00
2033930
393753-00
393755-00
582108-00
589014-00
582109-00
588489-00
588477-00
242555-01
242641-00
616038-00
010043-00
2032630
860282-02
596405-00
596538-00
585805-00
449706-09
383883-00
376450-04
596478-00
488687-00
492500-00
489240-00
623564-00
488688-00
596184-00
627465-00
2040980
135093-01
597420-00
616874-00
597656-00
1002481-00
488642-00
2052450
2052470
597456-00
629729-00
01,2052460
489182-00
596900-00
632710-00
597149-00
860282-03
Strana 11
624.20
780.25
4,213.35
6,242.00
5,929.90
2,637.31
624.20
4,993.60
659.33
1,248.40
780.25
936.30
2,307.64
156.05
234.08
7,802.50
3,121.00
7,802.50
936.30
936.30
312.10
468.15
1,092.35
1,953.75
1,120.74
936.30
468.15
1,716.55
1,248.40
6,398.05
2,028.65
1,248.40
234.08
5,929.90
6,554.10
10,455.35
781.81
1,311.92
1,092.35
1,092.35
2,150.37
1,404.45
1,092.35
2,652.85
1,404.45
2,652.85
780.25
3,042.98
2,652.85
936.30
1,248.40
3,121.00
4,057.30
1,872.60
1,404.45
1,560.50
312.10
749.04
936.30
5,056.02
7,490.40
7,115.88
3,164.77
749.04
5,992.32
791.20
1,498.08
936.30
1,123.56
2,769.17
187.26
280.89
9,363.00
3,745.20
9,363.00
1,123.56
1,123.56
374.52
561.78
1,310.82
2,344.50
1,344.89
1,123.56
561.78
2,059.86
1,498.08
7,677.66
2,434.38
1,498.08
280.89
7,115.88
7,864.92
12,546.42
938.17
1,574.30
1,310.82
1,310.82
2,580.44
1,685.34
1,310.82
3,183.42
1,685.34
3,183.42
936.30
3,651.57
3,183.42
1,123.56
1,498.08
3,745.20
4,868.76
2,247.12
1,685.34
1,872.60
374.52
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
131020226
131020227
131020228
131020229
131020230
131020231
131020232
131020233
131020234
131020235
131020236
131020237
131020238
131020239
131020240
131020241
131020242
131020243
131020244
131020245
131020246
131020247
131020248
131020249
131020250
131020251
131020252
131020253
131020254
131020255
131020256
131020257
131020258
131020259
131020260
131020261
131020262
131020263
131020264
131020265
131020266
131020267
131020268
131020269
131020270
131020271
131020272
131020273
131020274
131020275
131020276
131020277
131020278
131020279
131020280
131020281
131020282
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ZOBNIŠKO KOLO D27300
ZUPČANIK DUPLI KR110/85
ZUPČANIK TROSTEPENI D21805-815
ZUPČANIK OSI DC212 N021608
ZUPČANIK MENJALNI DC212
ZUPČANIK GREDI DC212
SKLOPKA D25404
ZUPČANIK - SKLOPKA ES1700
ZUPČANIK TROSTEPENI XTD91
ZUPČANIK SA OSOVINOM DC212 N021608
ZUPČANIK PUMPICE SG38/40CS
ZUPČANIK TL40
ZUPČANIK SA OSOVINOM TL40
ZUPČANIK LANCA SG38/40CS
ZUPČANIK DW304
ZUPČANIK S POKLOPACOM D23620
ZUPČANIK SA OSOVINOM VELIKI KA86
ZUPČANIK SA OSOVINOM PAS. KA86
ZUPČANIK _VENEC KD1001
ZUPČANIK KS900
ZUPČANIK KS600
ZUPČANIK KPL GT6026
ZUPČANIK SES. KG2000
ZUPČANIK KS1300
SKLOPKA D21583
ZUPČANIK PVC SESTAV SG200/40TC
ZUPČANIK LANCA SG2000/40TC
ZUPČANIK DW882
ZUPČANIK SA OSOVINOM D28715
ZUPČANIK DW130
ZUPČANIK KS800
ZUPČANIK KS500
ZUPČANIK DW341
ZUPČANIK - RING D25013
OSCILUJUĆA OSOVINA D25013
ZUPČANIK D25013
LANČANIKDW733S
LANČANIKDW733S
LANČANIK DW733S
LANČANIK DW733S
ZUPČANIK POGONA LDV50
ZUPČANIK POGONA LDV50
ZUPČANIK XTS1660
ZUPČANIK KLIPNJAČE DW309
ZUPČANIK GK1000
ZUPČANIK DW936
ZOBNIŠKI RING DW059
ZUPČANIK TIP2 D23620
ZUPČANIK - KPL CD115 TIP4
ZUPČANIK PUMPICE GK1940
SKLOPKA KPL D25601
ZUPČANIK TOČKOVI - DESNI SG56
ZUPČANIK SA OSOVINOM KS1400
ZUPČANIK SA OSOVINOM D23700
ZUPČANIK SA OSOVINOM D25601
ZUPČANIK SKLOPKA D21815
ZUPČANIK MENJALNIKA DCD920
868870-00
597599-00
494627-00
N071966
492826-00
492828-00
477168-00
2033940
645414-00
492825-00
2047183
2027930
2027920
2047181
448503-15
1002487-00
90511284
90513114
597438-00
90517366
90510503
90543630
1004450-00
1003646-00
1002676-00
B91354-00
B91348-00
937986-00
621074-01
449487-00
90526099
90510024
N026207
N031766
N031514
N031772
123240-00
123286-00
860585-00
123222-00
2007100
2006850
1002357-00
429952-00
477790-00
384936-00
648605-00
1004483-01
1004504-01
90085239
N041836
242210
1003540-00
869219-05
N041841
494625-00
N016359
Strana 12
936.30
780.25
2,496.80
2,808.90
468.15
1,560.50
9,597.08
1,482.48
1,872.60
2,184.70
468.15
7,022.25
6,242.00
3,121.00
9,363.00
5,461.75
468.15
624.20
936.30
780.25
624.20
5,305.70
3,433.12
780.25
39,480.65
4,681.50
780.25
3,277.05
4,681.50
390.13
936.30
936.30
2,340.75
1,092.35
4,057.30
624.20
234.08
390.13
390.13
312.10
1,092.35
1,950.63
3,589.15
6,242.00
936.30
2,340.76
468.15
4,213.35
2,184.70
468.15
10,299.30
1,560.50
4,837.55
4,837.55
5,461.75
2,418.78
1,872.60
1,123.56
936.30
2,996.16
3,370.68
561.78
1,872.60
11,516.49
1,778.97
2,247.12
2,621.64
561.78
8,426.70
7,490.40
3,745.20
11,235.60
6,554.10
561.78
749.04
1,123.56
936.30
749.04
6,366.84
4,119.74
936.30
47,376.78
5,617.80
936.30
3,932.46
5,617.80
468.15
1,123.56
1,123.56
2,808.90
1,310.82
4,868.76
749.04
280.89
468.15
468.15
374.52
1,310.82
2,340.75
4,306.98
7,490.40
1,123.56
2,808.91
561.78
5,056.02
2,621.64
561.78
12,359.16
1,872.60
5,805.06
5,805.06
6,554.10
2,902.53
2,247.12
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
131020283
131020284
131020287
131020288
132010001
132020002
132020003
132020004
132020010
132020013
132020017
132020019
132020021
132020023
132020024
132020025
132020027
132020028
132020029
132020030
132020031
132020032
132020033
132020034
132020035
132020036
132020038
132020039
132020040
132020041
132020042
132020043
132020044
132020045
132020046
132020047
132020048
132020050
132020051
132020052
132020053
133010001
133010002
133010003
133010004
133010005
133010006
133010007
133010008
133010009
133010010
133010011
133010012
133010013
133010014
133010015
133010016
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ZUPČANIK KONUSNI D28065
OSOVINA SA ZUPČANICIMA D25123
D25123
ZOBNIK SA OSOVINOM
DWD024
REMENICA DONJA GI46-SP
REMENICA ROTORA DW676
REMENICA ZUPČANIKA DW431
REMENICA ROTORA DW431
REMENICA PVC BD710
REMENICA VALJA BD713
REMENICA M10 KW725
REMENICA PVC BD85
REMENICA VAL.**NLS** /BD750
REMENICA ROTORA KA83
REMENICA VELIKA DW650
REMENICA MALA DW650
REMENICA ROTORA DW742
REMENICA NOŽA DW742
REMENICA DW733
REMENICA DW733
REMENICA - ROTOR KW715
REMENICA ROTORA DW680
REMENICA VALJA DW680
REMENICA -ROTOR DW708
REMENICA-LIST DW708
REMENICA DW733
REMENICA - MALA DW700
REMENICA VELIKA DW700
REMENICA ROT. M8-Le. KW715
REMENICA VALJ M8 KW712
REMENICA POMIČNA DW739
REMENICA NEPOMIČNA DW739
REMENICA -MOTOR DW433
REMENICA DW443
REMENICA ROTORA KA88
REMENICA KA88
REMENICA GL701
REMENICA MALA KA86
REMENICA VELIKA KA86
REMENICA DW733S
REMENICA DW733S
VENTILI KOMPLET PW1400
MLAZNICA SA CEVKOM fi1,2 PW1400
CEV GUMENA 3m PW1400
RUČICA-PUŠKA PW1400/1500/1700
POKLOPAC PUMPICE-SES PW1400
USISNI FILTER PW1400
MLAZNICA SA CEVKOM fi 1,03 PW1500
CEV GUMENA 5,5m PW1500
PREKIDAČ PW1500
PUMPICA - KOMPL. PW1500
133010038 + 133010040
CEV GUMENA 5,5m PW1700
POKLOPAC PUMPICE-SEST. PW1500
PUMPICA - KOMPL. PW1800
VENTILI KOMPLET PW1800
BATI - KOMPLET PW1800
629797-00
N076098
N029726
N044176
242130
324105-00
325017-00
325019-00
323002
324950-00
326081-00
916940
913968
917296
324910-00
325248-01
861040-00
861039-01
285966-00
286035-00
324767-00
329142-00
329141-00
153554-00
153796-00
176433
760258-00
861356-01
596005-00
596015-00
867072-00
862186-90
393741-00
398030-00
587261-00
587262-00
478626-00
90511220
90511221
867441-00
123300-00
2574
40410
2001511
40409
2247
1340260
40494
2001521
2560390
2207
40411
2000420
2261
2223
2577
2734
Strana 13
1,170.38
4,213.35
936.30
1,560.50
842.67
624.20
1,404.45
780.25
624.20
624.20
780.25
780.25
662.38
624.20
624.20
624.20
936.30
1,248.40
1,248.40
936.30
624.20
546.18
624.20
780.25
936.30
1,872.60
780.25
936.30
468.15
312.10
1,872.60
1,248.40
468.15
780.25
468.15
624.20
156.05
312.10
312.10
936.30
1,248.40
1,303.02
781.81
2,604.47
1,582.21
2,148.81
227.83
1,367.00
2,735.56
3,255.20
8,465.71
1,498.08
3,907.49
2,965.42
3,255.20
1,953.75
2,279.89
1,404.45
5,056.02
1,123.56
1,872.60
1,011.20
749.04
1,685.34
936.30
749.04
749.04
936.30
936.30
794.86
749.04
749.04
749.04
1,123.56
1,498.08
1,498.08
1,123.56
749.04
655.41
749.04
936.30
1,123.56
2,247.12
936.30
1,123.56
561.78
374.52
2,247.12
1,498.08
561.78
936.30
561.78
749.04
187.26
374.52
374.52
1,123.56
1,498.08
1,563.62
938.17
3,125.37
1,898.65
2,578.57
273.40
1,640.40
3,282.67
3,906.24
10,158.86
1,797.70
4,688.99
3,558.50
3,906.24
2,344.50
2,735.87
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
133010017
133010018
133010019
133010020
133010021
133010022
133010023
133010024
133010025
133010026
133010027
133010028
133010029
133010030
133010031
133010032
133010033
133010034
133010035
133010036
133010037
133010038
133010039
133010040
133010041
133010042
133010043
133010044
133010045
133010046
133010047
133010048
133010049
133010050
133010051
133010052
133010053
133010054
133010055
133010056
133010057
133010058
133010059
133010060
133010061
133010062
133010063
133010064
133010065
133010066
133010067
133010068
133010069
133010070
133010071
133010072
133010073
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ZAPTIVAČI - KOMPLET PW1800
RUČICA - PUŠKA PW1800
CEV RUČICA PW1800
POSUDA ZA ČISTILO PW1800
MLAZNICA fi 1,04 PW1800
POKLOPAC PUMPICE PW1800
PUMPICA SEST. PW2100
CEV Z VODJICAM-NAVIJ. PW2100
MLAZNICA - ROTOPOWER PW2100
MLAZNICA fi 1,13 PW2100
ČETKA PW2100
POKLOPAC PUMPICE PW2100
CEV GUMENA 5,5m PW1800
PREKIDAČ PW1400
O RING PW1400 O 7,67 x 1,78
GLAVA PUMPICE PW1400/1500/1700
ZUPČANIK PVC PW1700
NOSAČ ZUPČANIKA PW1700
PRIKLJUČAK ZA VODO PW1800
MLAZNICA fi 1,03 PW1500B
POKLOPAC PUMPICE PW1700B
MLAZNICA fi 1,01 PW1700B
MLAZNICA - ROTOPOWER PW1700B
CEV RUČICA PW1500B
ZAPTIVAČI - KOMPLET PW1800N
MLAZNICA fi 1,04 PW1800N
GLAVA PUMPICE PW1700B
PRIKLJUČAK ZA VODO PW1700B
RUČICA - PUŠKA PW1700B
MOTOR S PUMPOM PW1700B
PUMPA KPL PW1700B
ZAPTIVAČ PUMPE PW1700B
KOLO PW1500/1700
CEV GUMENA 3m PW1400K
POKLOPAC KOLUTA ZA NAVIJ. PW2100
CEV GUMENA 8m 150 bar PW2100
POSUDA ZS ČISTILO PW1400
O RING fi 18 x 3 O
PISTOLA PW1500-PW1700
MLAZNICA SA CEVKOM PW1700WB
PW1700WB
PREKIDAČ PW1800
LEŽAJ POSEBNI PW...
KUĆIŠTE KLIPOVA PW1800
PUŠKA PW1400K
CEV 5m PW1400K
CEV S MLAZNICOM ROTO. PW1400K
PRIRUBNICA PW2100
CEV 5,5m PW1500 (2008)
PUMPA KPL PW1800WR
EKSCENTER PUMPE PW1800
KUĆIŠTE LEVO PW2100
KUĆIŠTE DESNO PW2100
PUMPA KPL PW2100 XR-WR
KOMPLET VENTILI+ZAPTIVAČI PW1400K
MLAZNICA SA CEVKOM PW1400
ZAPTIVAČ PW1800
2687
40350
40351
40352
40359
2250
2337
40380
40344
40356
40417
2256
2620400
2560400
1080250
2560450
2560060
2560071
2100630
40671
42012
40668
40343
40667
2575
40481
2100550
2569000
40666
2560390
2208
2200140
2440071
2360460
2620550
3641
2000520
50991
50975
50976
2320280
2560150
2020120
50956
50957
40779
2101450
50969
42089
2102170
2860030
2860020
42095
3081290
50955
1683500
Strana 14
1,822.66
2,343.87
911.33
1,303.02
1,498.08
7,162.70
8,465.71
9,116.44
1,953.75
1,498.08
976.87
7,814.98
5,538.38
3,296.28
131.85
1,432.54
195.06
586.75
650.73
1,872.60
3,433.10
1,496.52
2,106.68
1,029.93
1,763.37
2,106.68
2,621.64
1,045.54
2,574.83
11,610.12
9,803.06
187.26
780.25
2,604.47
780.25
4,057.30
2,340.75
78.03
2,574.83
1,404.45
2,496.80
1,248.40
1,872.60
2,808.90
2,574.84
3,121.00
2,028.65
156.05
3,901.25
13,264.25
780.25
2,808.90
2,808.90
12,171.90
1,092.35
1,872.60
312.10
2,187.20
2,812.65
1,093.60
1,563.62
1,797.70
8,595.23
10,158.86
10,939.73
2,344.50
1,797.70
1,172.25
9,377.98
6,646.06
3,955.54
158.22
1,719.05
234.08
704.10
780.87
2,247.12
4,119.72
1,795.82
2,528.01
1,235.92
2,116.04
2,528.01
3,145.97
1,254.64
3,089.79
13,932.14
11,763.67
224.71
936.30
3,125.37
936.30
4,868.76
2,808.90
93.63
3,089.79
1,685.34
2,996.16
1,498.08
2,247.12
3,370.68
3,089.81
3,745.20
2,434.38
187.26
4,681.50
15,917.10
936.30
3,370.68
3,370.68
14,606.28
1,310.82
2,247.12
374.52
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
133010074
133010075
133010076
133010077
133010078
133010079
133010080
133010081
133010082
133010083
133010084
133010085
133010086
135010001
135010002
135010003
135010004
135010006
135010007
135010008
135010009
135010010
135010012
135010013
135010014
135010015
135010016
135010017
135010018
135010019
135010020
135010021
135010022
135010023
135010024
135010025
135010026
135010027
135010028
135010029
135010030
135010031
135010032
135010033
135010034
135010035
135010036
135010037
135010038
135010039
135010040
135010042
135010043
135010044
135010045
135010046
135010047
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
RUČICA PW2100
VENTILATOR PW2100
KUĆIŠTE PREKIDAČA PW2100
KOLUT CEVI PW1700
"O" RING MLAZNICE 8x2 PW1700
"O" RING CEVI 7,66x1,78 PW1700
"O" RING CEVI 10x2 PW1700
MIKROPREKIDAČ KPL PW1400
ZAPTIVAČ PRIKLJUČKA PW1800
PRIKLJUČAK ZA VODO PW1800
KUĆIŠTE VENTILATORA PW2100
PRIKLJUČAK ZA CEV PW2100
POKLOPAC VENTILATORA PW2100
SIGURNOSNI VENTIL CP2525
PUMPA KPL CP100/2
REGULATOR PRITISKA CP6
KUĆIŠTE - CRN CP6
PREKIDAČ PRITISKA CP6-CP100
PREKIDAČ CP6
ŽICA KOND. 380mm CP6
ŽICA KOND. 500mm CP6
AMORTIZER - GUMA CPS2, CP6
VALJ - CILINDAR CPS2, CP6
REMEN CPS2, CP6
KLIP SA KLIPNJAČO-KOMPLET CPS2, CP6
RUČICA - CRN CP6
MANOMETER-16bar CP2525,CP100
NEPOVR.VENTIL CP100
CEV NEPOVR.VENTILA CP100
REMEN CP100
REMENICA CP100
NEPOVR.VENTIL CP2525,5050
CEV NEPOVR.VENTILA CP2525
KONDENZATOR - 25yF CP2525,5050
OSOVINA KLIPA CP2525,5050
ZAPTIVAČ POKR.VALJA CP2525,5050
TESN.POKR.KARTERJA CP2525,5050
POKLOPAC KARTERJA CP2525,5050
KLIPNI PRSTENOVI CP2525,5050
RUČICA - CRN CPS2
PREKIDAČ CPS2
KOND. 22yF-Z ŽICAMI CPS2
KUĆIŠTE SP.DEL CPS2
KONDENZATOR 0.22yF CP20
NOGICA - GUMA CP20
OSIGURAČ CP100
OSOVINA D12 8x42 CP100
KLIPNI PRSTENOVI CP100
KLIPNI PRSTENOVI CP100
KLIPNI PRSTENOVI CP100
KLIP CP100
ZAPTIVAČ CP100
ZAPTIVAČ CP100
ZAPTIVAČ CP100
ZAPTIVAČ CP100
FILTER CP100
KLIPNI PRSTENOVI CP2525
2440470
1680250
2440221
2360230
1680220
600180
2000770
3081280
390180
2440440
2102110
2440540
1680190
7100640000
9100280000
7100760000
7151810000
7250740000
7300310000
7327140000
7327150000
7364550000
7422250020
7422250030
7422250040
9109010000
7110300000
7190090000
7237560000
7370740000
7408690000
7190180000
7230430000
7310590000
9100010070
9100010080
9100010100
9100010110
9100010130
7151960000
7300370000
7310670000
7151950000
7310710000
7360420000
9100010580
9100020080
9100020090
9100020100
9100020110
9100020120
9100270180
9100270190
9100270210
9100280010
9100280050
9100010140
Strana 15
2,184.70
624.20
624.20
1,872.60
78.03
78.03
280.89
1,560.50
78.03
1,872.60
780.25
1,014.33
546.18
1,953.75
24,187.75
1,171.94
2,604.47
3,907.49
650.73
129.52
129.52
98.31
1,171.94
1,953.75
3,386.29
195.06
1,953.75
976.87
1,822.66
1,822.66
2,148.81
976.87
1,171.94
1,825.79
293.37
131.08
227.83
1,171.94
521.21
390.13
781.81
521.21
1,693.14
781.81
162.29
98.31
293.37
650.73
650.73
650.73
2,279.89
195.06
326.14
326.14
98.31
98.31
650.73
2,621.64
749.04
749.04
2,247.12
93.63
93.63
337.07
1,872.60
93.63
2,247.12
936.30
1,217.19
655.41
2,344.50
29,025.30
1,406.32
3,125.37
4,688.99
780.87
155.43
155.43
117.97
1,406.32
2,344.50
4,063.54
234.08
2,344.50
1,172.25
2,187.20
2,187.20
2,578.57
1,172.25
1,406.32
2,190.95
352.05
157.30
273.40
1,406.32
625.45
468.15
938.17
625.45
2,031.77
938.17
194.75
117.97
352.05
780.87
780.87
780.87
2,735.87
234.08
391.37
391.37
117.97
117.97
780.87
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
135010048
135010049
135010051
135010052
135010053
135010054
135010055
135010056
135010057
135010058
135010059
135010061
135010062
135010063
135010065
135010066
135010067
135010068
135010070
135010071
135010073
135010074
135010075
135010076
135010077
135010078
135010079
135010080
135010081
135010082
135010083
135010084
135010085
135010086
135010087
135010088
135010090
135010091
135010092
135010093
135010094
135010095
135010096
135010097
135010098
135010099
135010100
135010101
135010102
135010103
141010001
141010002
141010005
141010006
141010007
141010009
141010010
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KLIPNI PRSTENOVI CP2525
MERAČ ULJA CP2525
FILTER CP2525
PLOČICA VENTILA CP2525
CILINDAR CP2525
ZAPTIVAČ CILINDRA SP. CP2525
ZAPTIVAČ GLAVE CIL. CP2525
RAZDELILNI VENTIL CP2525
OSIGURAČ OSOVINA A CP2525
ZAPTIVAČ CILINDRA GORNJA CP2525
POKLOPAC VENTILATORA CP2525
MANOMETER-MALI CP6-CP100
KLIP CP2525,5050
POKLOPAC CILINDRA CP100
POKLOPAC MOTORA LEVI CPN6
POKLOPAC MOTORA DESNI CPN6
VENTILATOR CPN6
"O" RING 0210 CPN6
VENTILNA PLOČICA-MALA CPN6
POKLOPAC USISNI CPN6
"O" RING 0340 CPN6
POKLOPAC VENTILA CPN6
"O" RING 0400 CPN6
"O" RING 0070 CPN6
VENTILNA PLOČICA-VEL. CPN6
VENTILATOR CPN6
CONDENZATOR CPN6
PREKIDAČ CPN6
SIGURNOSNI PREKIDAČ CPN6
CEVKA ZA VAZDUH CPN6
KLIPNJAČA CP2525/5050 ***CENA***
***CENA***
***CENA***
ZAPTIVAČ CP100/2
POKLOPAC ULJA CP100
KOLO 150x30 F15 CP100
PLOČICA FILTERAVAZDUHA CP2525
POKLOPAC FILTERAVAZDUHA CP2525
REMENICA VELIKA CP300
ŠTITNIK REMENA CP300
REGULATOR PRITISKA CP300
SIGURNOSNI VENTIL CPS2
SIGURNOSNI VENTIL CP5050
SIGURNOSNI VENTIL CP150,CP200,CP300
PUMPA KPL CP300
PREKIDAČ CP300
PLOČICA VENTILA CP200/3
KLIPNI PRSTENOVI SET CP200/3
ROTOR CP2525
VENTIL GLAVE CP2525
PREKIDAČ DW550
PREKIDAČ L/D DW550
PREKIDAČ ***NLS*** 9013
PREKIDAČ BD85
PREKIDAČ BD59
PREKIDAČ P80-20
PREKIDAČ L/D P80-20
9100010150
9100010170
9100010210
9100010240
9100010270
9100010300
9100010310
9100010370
9100010480
9100020150
9100030090
7110240000
9100010230
9100280210
9991890010
9991890020
9991890030
9991890150
9991890170
9991890180
9991890200
9991890210
9991890220
9991890230
991890240
9991890310
9991890350
9991890360
9991890400
9991890410
9100030040
9100010290
9100010430
9100270200
9100280110
7260050000
9100010250
9100010220
9100270230
4170250000
7100550000
7196350000
7192430000
7192090000
9101880000
7250870000
9100280090
4080030000
9100010040
9100010190
324556-49
324400-00
146816-01
321997
322001
322338
323135-49
Strana 16
845.79
156.05
472.50
781.81
4,428.70
195.06
131.08
131.08
98.31
845.79
1,303.02
1,693.14
2,279.89
7,814.98
1,106.39
1,106.39
195.06
227.83
98.31
98.31
129.52
586.75
129.52
129.52
98.31
195.06
326.14
65.54
4,102.55
586.75
1,303.02
1,303.02
976.87
390.13
124.84
717.83
78.03
156.05
4,525.45
7,022.25
8,582.75
780.25
780.25
3,121.00
29,025.30
9,363.00
234.08
3,277.05
5,929.90
780.25
2,652.85
780.25
2,083.27
780.25
780.25
2,652.85
780.25
1,014.95
187.26
567.00
938.17
5,314.44
234.08
157.30
157.30
117.97
1,014.95
1,563.62
2,031.77
2,735.87
9,377.98
1,327.67
1,327.67
234.08
273.40
117.97
117.97
155.43
704.10
155.43
155.43
117.97
234.08
391.37
78.65
4,923.07
704.10
1,563.62
1,563.62
1,172.25
468.15
149.81
861.40
93.63
187.26
5,430.54
8,426.70
10,299.30
936.30
936.30
3,745.20
34,830.36
11,235.60
280.89
3,932.46
7,115.88
936.30
3,183.42
936.30
2,499.92
936.30
936.30
3,183.42
936.30
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
141010012
141010023
141010028
141010035
141010041
141010044
141010045
141010046
141010047
141020001
141020002
141020004
141020005
141020009
141020011
141020013
141020014
141020018
141020019
141020020
141020021
141020022
141020023
141020025
141020026
141020028
141020029
141020035
141020037
141020038
141020039
141020040
141020041
141020042
141020047
141020048
141020051
141020054
141020055
141020056
141020060
141020062
141020063
141020069
141020071
141020090
141020093
141020094
141020095
141020096
141020097
141020098
141020099
141020100
141020101
141020102
141020104
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PREKIDAČ GK310
PREKIDAČ-ELEKTRONSKO KD564
PREKIDAČ BD800/KS810
PREKIDAČ P55-12/P54-16
PREKIDAČ 7,2 v ***nls**KC7251
PREKIDAČ DW505
PREKIDAČ DW173
PREKIDAČ KA85
PREKIDAČ KOMPLET KD950
PREKIDAČ DW411
PREKIDAČ DW443
PREKIDAČ DW431/DW634
PREKIDAČ DW401
PREKIDAČ DW976
PREKIDAČ DW320
PREKIDAČ DW86
PREKIDAČ DW790
PREKIDAČ KS631
PREKIDAČ L-D ***NLS*** KD355
PREKIDAČ DW540
PREKIDAČ DW705
PREKIDAČ DW710
PREKIDAČ KD355
PREKIDAČ ***NLS*** KS855
PREKIDAČ KW780
PREKIDAČ P53-21
PREKIDAČ ***NLS*** GW150
PREKIDAČ P41-11
PREKIDAČ ***NLS***BD725/KW725
PREKIDAČ P41-11
PREKIDAČ KA200
PREKIDAČ KW725
PREKIDAČ ***NLS*** KA83
PREKIDAČ DW160/P1065
PREKIDAČ ***NLS*** GT243
PREKIDAČ GL560
PREKIDAČ KD561
PREKIDAČ ***NLS*** BD531
PREKIDAČ GR350
PREKIDAČ BD190
PREKIDAČ ***NLS*** KD577
PREKIDAČ KD795
PREKIDAČ KC8402
PREKIDAČ GD200
PREKIDAČ ××× NLS ××× BD99
PREKIDAČ DW636
PREKIDAČ GT251
PREKIDAČ II GT251
PREKIDAČ GA1800
PREKIDAČ DW621
PREKIDAČ DW700
PREKIDAČ tYP 3 DW566/DW274
PREKIDAČ DW871
PREKIDAČ GK1630
PREKIDAČ 12v DW953
PREKIDAČ DW678
PREKIDAČ KR700CRE
323631-00
374171-02
911726
949822-03
486603-00
494635-00
176830-25
569137-00
568333-00
144960-00
151462-00
155160303
945614-00
152274-10
795668-02
429981-00
560204-00
809483-01
808368-00
326087-00
151606-00
863124-07
808366-02
326719-00
760952-00
149433-00
150244-00
322840
326135-49
326568-00
368320
369380-49
370177
380786-01
747318
748013
748161-02
374005
794164
795668-00
798786-01
807440-01
807722
795780
915810
329386-00
373246
370915
279699-00
323132-00
864720-05
176830-15
621514-02
579318-00
152274-14
327383-03
375412-02
Strana 17
780.25
3,121.00
624.20
1,560.50
2,930.62
3,295.80
3,121.00
936.30
4,681.50
624.20
2,340.75
1,092.35
1,404.45
7,802.50
1,092.35
2,340.75
4,369.40
468.15
976.87
2,652.85
2,028.65
1,560.50
2,652.85
521.21
1,101.94
3,121.00
390.13
2,028.65
988.97
1,872.60
312.10
1,248.40
455.67
1,092.35
781.81
624.20
468.15
468.15
468.15
468.15
2,186.18
3,277.05
1,560.50
468.15
410.09
1,248.40
624.20
780.25
13,264.25
1,092.35
1,560.50
3,277.05
2,028.65
699.44
4,681.50
1,092.35
2,964.95
936.30
3,745.20
749.04
1,872.60
3,516.74
3,954.96
3,745.20
1,123.56
5,617.80
749.04
2,808.90
1,310.82
1,685.34
9,363.00
1,310.82
2,808.90
5,243.28
561.78
1,172.25
3,183.42
2,434.38
1,872.60
3,183.42
625.45
1,322.33
3,745.20
468.15
2,434.38
1,186.76
2,247.12
374.52
1,498.08
546.80
1,310.82
938.17
749.04
561.78
561.78
561.78
561.78
2,623.42
3,932.46
1,872.60
561.78
492.11
1,498.08
749.04
936.30
15,917.10
1,310.82
1,872.60
3,932.46
2,434.38
839.33
5,617.80
1,310.82
3,557.94
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
141020105
141020106
141020108
141020109
141020110
141020111
141020112
141020113
141020114
141020115
141020116
141020118
141020119
141020120
141020121
141020122
141020123
141020124
141020125
141020127
141020128
141020129
141020130
141020131
141020132
141020133
141020134
141020135
141020136
141020137
141020138
141020139
141020140
141020141
141020142
141020143
141020144
141020146
141020147
141020148
141020149
141020151
141020152
141020153
141020154
141020155
141020156
141020157
141020159
141020160
141020161
141020162
141020163
141020164
141020165
141020166
141020167
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
KR650
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
PREKIDAČ
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
***NLS**** KA510
KOSILICE GI42-E/R
GW250
KR600
S SPROŽILCEM DW977
KPL. DW568
KW800
DW625
14v KC 462FK
DW708
DW130
- TIP 2 DW710-2
KPL. DW004
DW733
KPL. DW323
TYP 2-3 DW742
DW926
KS890
OSIGURAČ DW733
Z ELEKTRONIKO HP12
Z ELEK. HP122
Z ELEKT. HP96
DW702/703/706
DW981/984/988
KS55
DW965
CRNO KR700
D25900
DW685
TIP-02 CD500/KG100/KG1200
D25600
*KG915* CD115
KW850
TYP04 KR500
CD12CE
D25102/103/104
D25303
D28410
/ELEK./ D28414
D21008
KR70LSR
KW712
KS888
KG2000
KS999
HP148
HP146
Z ELEKTRONIKO DW307
KD960
ES1700
14,4v CD14CE
DW711
D21720
DW006
KA274
DW433
567820-00
209430
376086-49
375412-01
152274-08
487175-49
568510-00
868128-00
497030-40
153749-01
88324-05
861930-00
487136-00
429692-00
402434-00
861041-00
152274-18
571145-00
429607-00
5100005-00
5100005-02
5100005-01
391926-00
368832-09
574289-01
152274-13
375127-07
326087-01
140160300
578957-00
375127-02
581070-00
569159-00
569092-00
581868-04
5102550-02
583748-03
578287-07
393440-03
393438-00
616576-00
615133-00
569481-00
582779-00
569367-00
582741-00
5101951-00
5101960-00
382642-06
569442-00
2032660
5102569-00
868319-01
616576-01
152274-17
596527-00
619242-00
Strana 18
227.83
2,503.06
1,092.35
2,028.65
9,831.15
2,340.75
2,028.65
2,964.95
3,901.25
2,652.85
5,305.70
6,242.00
8,582.75
4,057.30
1,560.50
11,703.75
3,955.54
2,028.65
1,092.35
3,901.25
4,213.35
3,277.05
2,808.90
7,251.84
1,186.78
7,178.30
2,340.75
3,296.28
1,953.75
1,404.45
1,404.45
3,277.05
936.30
936.30
1,716.55
2,028.65
3,433.10
3,433.10
2,496.80
3,296.50
2,340.75
1,872.60
312.10
1,404.45
3,277.05
780.25
3,901.25
3,277.05
8,582.75
2,028.65
2,637.31
2,340.75
3,277.05
3,131.47
7,802.50
780.25
1,248.40
273.40
3,003.67
1,310.82
2,434.38
11,797.38
2,808.90
2,434.38
3,557.94
4,681.50
3,183.42
6,366.84
7,490.40
10,299.30
4,868.76
1,872.60
14,044.50
4,746.65
2,434.38
1,310.82
4,681.50
5,056.02
3,932.46
3,370.68
8,702.21
1,424.14
8,613.96
2,808.90
3,955.54
2,344.50
1,685.34
1,685.34
3,932.46
1,123.56
1,123.56
2,059.86
2,434.38
4,119.72
4,119.72
2,996.16
3,955.80
2,808.90
2,247.12
374.52
1,685.34
3,932.46
936.30
4,681.50
3,932.46
10,299.30
2,434.38
3,164.77
2,808.90
3,932.46
3,757.76
9,363.00
936.30
1,498.08
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
141020168
141020170
141020172
141020173
141020174
141020175
141020176
141020177
141020178
141020179
141020180
141020181
141020182
141020183
141020184
141020185
141020186
141020187
141020188
141020189
141020190
141020191
141020192
141020193
141020194
141020195
141020196
141020197
141020198
141020199
141020200
141020201
141020202
141020203
141020204
141020205
141020206
141020207
141020208
141020209
141020210
141020211
141020212
141020213
141020214
141020215
141020216
141020217
141020218
141020219
141020220
141020221
141020222
141020223
141020224
141020225
141020226
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PREKIDAČ D26420
PREKIDAČ DW331
PREKIDAČ KA88
PREKIDAČ CS45
PREKIDAČ CD70CRE
PREKIDAČ RKZ7015
PREKIDAČ CD14CB
PREKIDAČ DW682
PREKIDAČ DW849
PREKIDAČ VP4000/4100
PREKIDAČ D27900
PREKIDAČ DC410
PREKIDAČ XTC18
PREKIDAČ XTS100
PREKIDAČ DW292
PREKIDAČ D28111
PREKIDAČ DW059
PREKIDAČ DC988 typ11 N030560
MIKRO PREKIDAČ D25700/701/730
PREKIDAČ AST18
PREKIDAČ XTS10
PREKIDAČ D27105
PREKIDAČ KR85/110
PREKIDAČ DW743 TY3
PREKIDAČ KW900
PREKIDAČ KD1001
PREKIDAČ DW707
PREKIDAČ DC600
PREKIDAČ DW708 TY3
PREKIDAČ DW712
PREKIDAČ MIKRO D25701
PREKIDAČ 14,4V CP14
PREKIDAČ 24V DC224
PREKIDAČ KR703/753
PREKIDAČ D28490
PREKIDAČ XTC183
PREKIDAČ 12/14,4V DC945/935
PREKIDAČ XTA90
PREKIDAČ D23650
PREKIDAČ CD601
PREKIDAČ KR50RE
PREKIDAČ D28136
PREKIDAČ D28886
PREKIDAČ SG2000
PREKIDAČ ET700
PREKIDAČ D25003 TIP3
PREKIDAČ DC500
PREKIDAČ GR348
PREKIDAČ 18V DW960
PREKIDAČ Z ELEKTR. DW310
PREKIDAČ DC721/722.
PREKIDAČ 14,4v 143BK
PREKIDAČ DC234
PREKIDAČ KR603/653
SIGURNOSNI PREKIDAČ D24000
PREKIDAČ CP142
PREKIDAČ NA RUČICAU DW743
596127-00
582822-00
587233-00
2039310
586473-00
590976-00
5102569-02
147789-01
450892-05
242659-01
597208-00
391272-00
5102261-01
597169-00
616849-00
625238-01
610552-00
368832-10
477287-01
5102586-03
585385-00
637691-00
597627-00
868178-06
597817-00
597492-00
947486-00
5145412-00
153609-00
606056-00
477287-02
5146722-00
493678-00
492290-00
636500-00
5148062-00
493577-00
596374-00
596874-00
596206-00
581868-02
945614-01
596627-00
2052630
93097033
1006250-00
5140017-28
596087-00
152274-20
638984-00
1007816-00
5148063-00
1007750-01
492291-00
632097-00
5146722-01
868182-01
Strana 19
1,560.50
2,340.75
624.20
976.87
1,404.45
650.73
2,184.70
1,716.55
3,121.00
780.25
1,560.50
1,716.55
3,277.05
2,184.70
2,028.65
936.30
3,277.05
6,398.05
1,092.35
2,028.65
1,092.35
2,652.85
2,964.95
7,802.50
624.20
780.25
2,340.75
1,404.45
2,340.75
2,340.75
1,092.35
2,652.85
6,085.95
1,560.50
1,872.60
2,184.70
3,901.25
1,092.35
2,340.75
780.25
1,560.50
1,092.35
3,121.00
1,560.50
1,560.50
3,277.05
1,560.50
2,340.75
7,178.34
3,901.25
4,681.50
2,340.75
8,114.60
1,248.40
7,802.50
2,652.85
1,560.50
1,872.60
2,808.90
749.04
1,172.25
1,685.34
780.87
2,621.64
2,059.86
3,745.20
936.30
1,872.60
2,059.86
3,932.46
2,621.64
2,434.38
1,123.56
3,932.46
7,677.66
1,310.82
2,434.38
1,310.82
3,183.42
3,557.94
9,363.00
749.04
936.30
2,808.90
1,685.34
2,808.90
2,808.90
1,310.82
3,183.42
7,303.14
1,872.60
2,247.12
2,621.64
4,681.50
1,310.82
2,808.90
936.30
1,872.60
1,310.82
3,745.20
1,872.60
1,872.60
3,932.46
1,872.60
2,808.90
8,614.01
4,681.50
5,617.80
2,808.90
9,737.52
1,498.08
9,363.00
3,183.42
1,872.60
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
141020227
141020228
141020229
141020230
141020231
141020232
141020233
141020234
141020235
141020236
141020237
141020238
141020239
141020240
141020241
141020242
141020243
141020244
141020245
141020246
141020247
141020248
141020249
141020250
141020251
141020252
141020253
141020254
141020255
141020256
141020257
141020258
141020259
141020260
141020261
141020262
141020263
141020264
141020265
141020266
141020267
141020268
141020269
141020270
141020271
141020272
141020273
141020274
141020275
141020276
141020277
141020278
141020279
141020280
141020287
141030006
142010001
PREKIDAČ PS142
PREKIDAČ CD14C Ty4
PREKIDAČ KA250
PREKIDAČ 14,4V HP146F3
PREKIDAČ DW935
PREKIDAČ DW743N
PREKIDAČ GT6026
PREKIDAČ D25840
PREKIDAČ DC411
PREKIDAČ DC740 TIP2
PREKIDAČ DC901
PREKIDAČ DC832
PREKIDAČ D25901
PREKIDAČ DC900
PREKIDAČ D23620
PREKIDAČ DC910
PREKIDAČ XTD91
PREKIDAČ D25013
PREKIDAČ D25980
PREKIDAČ DC827
PREKIDAČ TIP 2-4 KS890
PREKIDAČ XTW1500
PREKIDAČ HT450
PREKIDAČ DW920
PREKIDAČ KS880
PREKIDAČ D21520
PREKIDAČ KS1300
PREKIDAČ SEST. GR3000
PREKIDAČ D28715
PREKIDAČ KA511
PREKIDAČ 12V DC840
PREKIDAČ CD18C
PREKIDAČ D28065
PREKIDAČ D27300
PREKIDAČ CD714
PREKIDAČ 28V DC228
PREKIDAČ DWD024
PREKIDAČ 10,8V DCD710
PREKIDAČ TIP4 CD115
PREKIDAČ TIP4 DW682
PREKIDAČ Z REGULACIJO D21160
PREKIDAČ KD975
PREKIDAČ ZA ČIŠČENJE D27902
PREKIDAČ DW304PK
PREKIDAČ 36V DC234
PREKIDAČ 14,4 - 18V DC822
PREKIDAČ 9,6-12V TIP10 DC840
PREKIDAČ D27111
PREKIDAČ D28715
PREKIDAČ DWD012
PREKIDAČ 18V DCD920
PREKIDAČ KD975 TIP2
PREKIDAČ Z ELEKTR. KA900
PREKIDAČ KR504
PREKIDAČ
KA88 TIP3
PREKIDAČ BLOKADA DW490
ČETKICE KA273
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
90504358
5102586-06
579050-00
5147012-00
153207-01
869121-00
90533781
581070-01
650920-01
152274-28
654833-01
N041723
496404-00
648672-02
1002017-00
654832-00
640411-00
N031776
326087-04
N041722
580000-02
1002137-00
2020200
654386-00
479988-01
625228-00
1003609-00
1003805-00
639961-02
596492-00
N041724
5106816-05
647715-00
868810-00
90548878
N023313
N044184
N075234
1004515-00
N058845
629457-01
90528536
1003273-00
640151-00
N020088
N031533
N031534
640985-00
626214-00
661886-00
N012051
90544098
90518044
90548877
90564460
949825-04
736703
Strana 20
3,121.00
2,028.65
312.10
2,340.75
1,716.55
7,802.50
312.10
2,340.75
1,560.50
3,901.25
7,022.25
3,121.00
2,340.75
7,802.50
3,901.25
8,582.75
1,872.60
2,808.90
2,652.85
6,242.00
2,106.68
780.25
1,716.55
2,652.85
1,092.35
2,652.85
936.30
2,340.75
3,745.20
624.20
9,519.05
2,340.75
1,872.60
11,859.80
1,248.40
9,363.00
1,560.50
4,993.60
936.30
1,872.60
1,404.45
3,433.10
2,184.70
2,808.90
10,299.30
4,681.50
4,681.50
3,121.00
2,028.65
1,560.50
5,461.75
1,872.60
1,560.50
780.25
624.20
2,709.36
234.08
3,745.20
2,434.38
374.52
2,808.90
2,059.86
9,363.00
374.52
2,808.90
1,872.60
4,681.50
8,426.70
3,745.20
2,808.90
9,363.00
4,681.50
10,299.30
2,247.12
3,370.68
3,183.42
7,490.40
2,528.01
936.30
2,059.86
3,183.42
1,310.82
3,183.42
1,123.56
2,808.90
4,494.24
749.04
11,422.86
2,808.90
2,247.12
14,231.76
1,498.08
11,235.60
1,872.60
5,992.32
1,123.56
2,247.12
1,685.34
4,119.72
2,621.64
3,370.68
12,359.16
5,617.80
5,617.80
3,745.20
2,434.38
1,872.60
6,554.10
2,247.12
1,872.60
936.30
749.04
3,251.23
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
142010002
142010003
142010005
142010006
142010007
142010008
142010009
142010010
142010011
142010012
142010013
142010014
142010015
142010016
142010017
142010018
142010019
142010020
142010021
142010022
142010025
142010027
142010028
142010030
142010031
142010033
142010034
142010035
142010036
142020002
142020003
142020005
142020006
142020007
142020008
142020009
142020010
142020011
142020012
142020013
142020014
142020015
142020017
142020018
142020019
142020020
142020024
142020025
142020027
142020028
142020029
142020030
142020031
142020032
142020033
142020034
142020035
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ČETKICE DW490
ČETKICE DW550,KD651/654
ČETKICE 6,3 x 6,3 KS631
ČETKICE 6,3 x 6,3 KD355
ČETKICE 06 x 07 KA75
ČETKICE 6,4 x 9,6 P80-38
ČETKICE 6 x 8 P41-11
ČETKICE Z VODJICAM BD59
ČETKICE GK440/GK310
ČETKICE KD795
ČETKICE 6 x 8 BD425/P80-20
ČETKICE 6,4 x 6,4 BD99
ČETKICE 6 x 8 GA100
ČETKICE 6,4 x 6,4 BD750
ČETKICE 6 x 8 BD308
ČETKICE 6 x 8 BD202
ČETKICE 6 x 8 BD85
ČETKICE BD252
ČETKICE P54-16
ČETKICE BD10
ČETKICE BD1820
ČETKICE P22-71
ČETKICE 6,4 x 08 KG65
ČETKICE 08x6,25 DW566/563
ČETKICE 6,3 x 6,3 DW173
ČETKICE DW636
ČETKICE Z VODJICAM KD900
ČETKICE KA85
ČETKICE KD950
ČETKICE DW411
ČETKICE DW443
ČETKICE & VODJICA/DOMAČ/ DW 634/431
ČETKICE DW818/DW401
ČETKICE-LED DW451
ČETKICE DW456
ČETKICE DW458
ČETKICE-LED DW458
ČETKICE 5 x 8 DW165
ČETKICE 5 x 8 DW158
ČETKICE 6,4 x 6,4 DW155
*ČETKICE 6 x 7 DW320
ČETKICE 6,4 x 12,8 DW86
ČETKICE /KOMPLET/ DW545/543
ČETKICE 6 x 8 KS855
ČETKICE /KOMPLET/ DW540/ BH40
ČETKICE P53-21
ČETKICE KD250
ČETKICE BD780
ČETKICE DW160
ČETKICE 06 x 10 DW621
ČETKICE DW700/707
ČETKICE 6,4 x 8 DW274
ČETKICE DW871
ČETKICE Z VOD.*PAAR* DW678
ČETKICE 6,4 x 6,4 ***NLS*** KA510
ČETKICE DW650
ČETKICE DW321-02
940160-03
323660-01
372523
376143
832998-06
131801-02
322950
324826-00
370983-02
806681
320876
913599
914633
570544-00
916368
916425
917287
930151-00
930760-00
933552
940160-01
949833-04
560454-00
401853-01
931235-00
025121501
371282-00
568274-00
568334-00
445861-13
445861-12
247533-01
939539-01
949637-02
949646-02
949647-02
949640-02
323660-08
323660-04
949833-09
832998-04
145323-01
327148-01
321338
582621-00
450374-06
949830-02
949833-01
761819-00
580017-00
940146-00
176949-00
384613-01
575963-00
567821-00
13121501
930151-01
Strana 21
561.78
390.13
234.08
234.08
234.08
624.20
390.13
390.13
331.99
329.66
379.61
312.10
312.10
312.10
936.30
312.10
390.13
312.10
312.10
312.10
624.20
624.20
312.10
468.15
312.10
390.13
312.10
546.18
546.18
312.10
395.59
546.18
390.13
1,153.82
546.18
390.13
1,318.52
702.23
626.29
390.13
312.10
780.25
2,966.95
358.92
2,652.85
390.13
390.13
390.13
395.55
791.11
659.25
329.63
546.18
2,340.75
312.10
329.63
390.13
674.14
468.15
280.89
280.89
280.89
749.04
468.15
468.15
398.39
395.59
455.53
374.52
374.52
374.52
1,123.56
374.52
468.15
374.52
374.52
374.52
749.04
749.04
374.52
561.78
374.52
468.15
374.52
655.41
655.41
374.52
474.71
655.41
468.15
1,384.58
655.41
468.15
1,582.22
842.67
751.55
468.15
374.52
936.30
3,560.34
430.70
3,183.42
468.15
468.15
468.15
474.66
949.33
791.10
395.56
655.41
2,808.90
374.52
395.56
468.15
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
142020036
142020037
142020038
142020039
142020040
142020041
142020042
142020043
142020044
142020045
142020046
142020047
142020048
142020049
142020050
142020051
142020052
142020053
142020055
142020056
142020057
142020058
142020059
142020060
142020061
142020062
142020063
142020064
142020065
142020066
142020067
142020068
142020069
142020070
142020071
142020072
142020074
142020075
142020076
142020077
142020078
142020079
142020080
142020081
142020082
142020083
142020084
142020085
142020086
142020087
142020088
142020089
142020090
142020091
142020092
142020093
142020094
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ČETKICE KOMPLET DW568
ČETKICE KW800
ČETKICE IN DRŽAČ DW680
ČETKICE KG1820-3
ČETKICE-SERVISNI KPL DW567
ČETKICE Z OPRUGAJO DW130
ČETKICE Z ŽIČKO DW004
ČETKICE /DOMA/ DW 351
ČETKICE TYP 3 DW505
ČETKICE Typ 3 DW505
ČETKICE 6 x 8 DW165-3
ČETKICE 7x17 DW733/DW703-3
ČETKICE DW685
ČETKICE /KOMPLET/ DW205
ČETKICE DW702/703/706/708-3
ČETKICE Z VOD. PAR DW981/84/88
ČETKICE Z VODJICAM KS55
ČETKICE KOMPLET 6,2 x 15,8 D25900
ČETKICE Z VODJICAM CD115
ČETKICE KW850
ČETKICE KOMPLET D25102/104/10
ČETKICE KOMPLET D25303
ČETKICE KOMPLET D28410
ČETKICE Z ŽICO D21008
ČETKICE Z VODJICAM D21008
SČETKA Z VZM. 5x8 KW712
ČETKICE 5,5x7 Z OPRUGA. KS888
ČETKICE 6x16 KG2000
ČETKICE 10,6x7,12 DW307
ČETKICE ES1700
ČETKICE Z VODILI KD960
ČETKICE 5x8 KA274
ČETKICE DW433
ČETKICE /PAR/ D26420
ČETKICE /PAR/ D26500
ČETKICE PAR DW331
ČETKICE Z VODJICAM DW059
ČETKICE Z VODJICAM D28886
ČETKICE RKZ7015
ČETKICE-ODKLOPNA RKZ7015
ČETKICE KG1200
ČETKICE CD601
ČETKICE KOMPLET D25700/701
ČETKICE Z OPRUGAJO KOMPLET GL680
ČETKICE KOMPLET DW790
ČETKICE KD1001
ČETKICE XTS100
ČETKICE PAR D28111
ČETKICE PAR HT450/600
ČETKICE DC410
ČETKICE KR85/110
ČETKICE D28136
ČETKICE PAR GT100
ČETKICE KW 900
ČETKICE D 21520
ČETKICE SG2000
ČETKICE Z VODJICAM ET700
487131-00
568506-00
326627-01
403485-01
571603-49
450374-07
487114-00
247059-00
387822-00
387822-01
323660-00
429608-00
140105702
578393-02
381028-02
493511-00
578067-00
588698-00
569190-00
569088-00
585475-00
584429-00
585041-00
614386-00
614369-00
569493-00
582761-00
569373-00
384719-03
2032540
569441-00
596504-00
398045-01
596106-00
575963-01
589016-00
610126-00
596621-00
10003-00
10046-00
596419-00
596165-00
489256-00
583934-00
279858-00
597508-00
597174-00
636128-03
09,2019880
387558-02
597594-00
640491-03
490517-00
597747-00
617848-03
2052580
93097036
Strana 22
1,716.55
312.10
780.25
546.18
1,170.38
624.20
624.20
650.73
1,248.40
1,248.40
390.13
1,014.33
521.21
1,185.99
780.25
1,303.02
395.59
2,028.65
234.08
468.15
1,638.53
1,326.43
1,638.53
468.15
936.33
312.10
312.10
395.59
390.13
988.97
468.15
234.08
468.15
1,872.60
1,716.55
546.18
455.67
936.30
455.67
650.73
312.10
326.15
3,121.00
780.25
3,901.25
326.15
468.15
624.20
1,173.47
527.40
390.13
468.15
390.13
468.15
546.18
827.07
1,092.35
2,059.86
374.52
936.30
655.41
1,404.45
749.04
749.04
780.87
1,498.08
1,498.08
468.15
1,217.19
625.45
1,423.19
936.30
1,563.62
474.71
2,434.38
280.89
561.78
1,966.23
1,591.71
1,966.23
561.78
1,123.60
374.52
374.52
474.71
468.15
1,186.76
561.78
280.89
561.78
2,247.12
2,059.86
655.41
546.80
1,123.56
546.80
780.87
374.52
391.38
3,745.20
936.30
4,681.50
391.38
561.78
749.04
1,408.16
632.88
468.15
561.78
468.15
561.78
655.41
992.48
1,310.82
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
142020095
142020096
142020097
142020098
142020099
142020100
142020101
142020102
142020103
142020104
142020105
142020106
142020107
142020108
142020109
142020110
142020111
142020112
142020113
142020114
142020115
142020116
142020117
142020118
142020119
142020120
142020121
142020122
142020123
142020124
142020125
142020126
142020127
142020128
142020129
143010001
143010002
143010005
143010008
143010009
143020001
143020002
143020003
143020004
143020008
143020010
143020011
143020012
143020020
143020021
143020022
143020023
143020028
143020030
143020031
143020032
143020033
ČETKICE D23620
ČETKICE XTA90
ČETKICE KA511
ČETKICE D23650
ČETKICE PAR KS1300
ČETKICE D27107
ČETKICE PAR DW341
ČETKICE XTW1500
ČETKICE D24000
ČETKICE PAR KS1400
ČETKICE DW310
ČETKICE D28065
ČETKICE KOMPLET D25980
ČETKICE Z VODJICAM KA88
ČETKICE KS900
ČETKICE DW936
ČETKICE GL315/GL350
ČETKICE D21580
ČETKICE KR703
ČETKICE Z ŽICO KOMPLET DC232
ČETKICE DWD112
ČETKICE - PAR D25013
ČETKICE PAR GT501
ČETKICE KOMPLET D26411
ČETKICE KS600
ČETKICE KOMPLET DW777
ČETKICE Z VODJICAM KA270
ČETKICE KOMPLET D25602
ČETKICE KOMPLET DWD024
ČETKICE DW707
ČETKICE KOMPLET D25123
ČETKICE *PAR* GL701
ČETKICE D21805 TIP 2
ČETKICE KOMPLET D25501
ČETKICE PAR D27900
ELEKTRONIKA KA273
ELEKTRONIKA KX428
ELEKTRONIKA BD418
ELEKTRONIKA KS656
ELEKTRONIKA 230V DW568
ELEKTRONIKA DW320
ELEKTRONIKA DW411PCB
ELEKTRONIKA DW443
ELEKTRONIKA DW431
ELEKTRONIKA DW165
ELEKTRONIKA DW790
ELEKTRONIKA DW545/543
ELEKTRONIKA DW710
ELEKTRONIKA BD190
ELEKTRONIKA KA220
ELEKTRONIKA **NLS*** KD997
ELEKTRONIKA **NLS*** KD795
ELEKTRONIKA BD170
ELEKTRONIKA DW621
ELEKTRONIKA DW274
ELEKTRONIKA DW268
ELEKTRONIKA KR700CRE
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
1002011-00
596371-00
596485-00
596866-00
1003616-00
622437-00
494040-00
1002120-00
5140028-04
1003559-00
874289
647709-03
1005550-02
588563-01
90521673
387558-01
597859-00
1002581-00
637916-03
389025-03
176949-18
N032831
496510-00
1006269-00
90510508
659512-00
584751-00
N047424
N087159
949736-01
N058083
1005006-00
403108-14
N047426
597226-00
578462-00
321966
911893
368329-03
328649-20
795690-01
145283-03
138122-18
248355-00
324552-06
560205-00
326138-00
861440-01
797169-01
807265-00
807873-49
808239-00
808496
326297-00
176917-00
383714-00
374217-01
Strana 23
833.31
312.10
312.10
624.20
780.25
468.15
390.13
780.25
780.25
1,560.50
546.18
468.17
3,433.10
468.15
312.10
312.10
234.08
1,716.55
234.08
1,248.40
312.10
780.25
468.15
624.20
234.08
1,014.33
390.13
1,872.60
546.18
936.30
1,404.45
780.25
624.20
1,560.50
2,418.78
1,716.55
2,637.27
1,869.06
2,340.75
2,340.75
2,652.85
1,404.45
7,802.50
3,277.05
2,340.75
9,363.00
6,592.58
3,121.00
1,716.55
2,652.85
6,511.97
1,171.94
1,248.40
6,554.10
2,474.95
3,121.00
1,092.35
999.97
374.52
374.52
749.04
936.30
561.78
468.15
936.30
936.30
1,872.60
655.41
561.80
4,119.72
561.78
374.52
374.52
280.89
2,059.86
280.89
1,498.08
374.52
936.30
561.78
749.04
280.89
1,217.19
468.15
2,247.12
655.41
1,123.56
1,685.34
936.30
749.04
1,872.60
2,902.53
2,059.86
3,164.72
2,242.87
2,808.90
2,808.90
3,183.42
1,685.34
9,363.00
3,932.46
2,808.90
11,235.60
7,911.10
3,745.20
2,059.86
3,183.42
7,814.36
1,406.32
1,498.08
7,864.92
2,969.94
3,745.20
1,310.82
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
143020034
143020035
143020036
143020037
143020038
143020039
143020040
143020041
143020042
143020043
143020044
143020047
143020048
143020049
143020050
143020051
143020052
143020053
143020054
143020055
143020056
143020057
143020058
143020059
143020060
143020061
143020062
143020063
143020064
143020065
143020066
143020067
143020068
143020069
143020070
143020071
143020072
143020073
143020074
143020075
143020076
143020077
143020078
143020079
143020080
143020081
143020082
143020083
143020084
143020085
143020086
143020087
143020088
143020089
143020090
143020091
143020092
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ELEKTRONIKA KR500
POTENCIOMETER DW977
ELEKTRONIKA KW800
ELEKTRONIKA DW625
ELEKTRONIKA-MEHKI ZAGON DW 871
ELEKTRONIKA KR850/KR1000
MODUL KONTROLNI KPL. DW423
ELEKTRONIKA DW323
ELEKTRONIKA KS890
ELEKTRONIKA DW650
ELEKTRONIKA D25600
ELEKTRONIKA D25900
ELEKTRONIKA KW850
STARTER GTL/GBL/GB26
STARTER GB34
ELEKTRONIKA D28152
ELEKTRONIKA D25500
VEZJE S KONDENZA. KR60
ELEKTRONIKA KR60
ELEKTRONIKA KS999
ELEKTRONIKA KA225
ELEKTRONIKA D28156
ELEKTRONIKA CS45
REGULATOR BRZINE DW433
ELEKTRONIKA DW433
ŽICA ELEKTRONIKE DW433
ELEKTRONIKA KA274
ELEKTRONIKA D26420
ELEKTRONIKA AC-DC DC500
ELEKTRONIKA DC-PRETV. DC500
ELEKTRONIKA DW716/718
ELEKTRONIKA D25701
ELEKTRONIKA D25700
REGULATOR BRZINE KA191
ELEKTRONIKA VL1620/1840
ELEKTRONIKA D28133
ELEKTRONIKA D25840
ELEKTRONIKA KW900
ELEKTRONIKA D28136
ELEKTRONIKA D27105
BLOKADA PREKIDAČA EL. D25701
ELEKTRONIKA D26453
ELEKTRONIKA XTA80
ELEKTRONIKA DW849
ELEKTRONIKA XTS10
ELEKTRONIKA D25730
ELEKTRONIKA D28886
ELEKTRONIKA VO1700
ELEKTRONIKA D25980
PREKIDAČ Z ELEKTRONIKO DW343
ELEKTRONIKA XTW1500
OSIGURAČ D27107
ELEKTRONIKA D25901
ELEKTRONIKA KS900
ELEKTRONIKA CS38
ELEKTRONIKA DW712
ELEKTRONIKA CP14LN
374217-03
152923-00
568505-00
868142-01
393465-00
374217-05
380304-01
402187-04
573183-00
324131-06
582574-00
584376-02
569087-00
2026170
2032200
606175-00
582574-01
615538-00
615532-00
582763-00
807264-04
606176-00
2039450
398107-00
610026-02
612653-00
596528-00
596103-00
596452-03
5140017-27
628744-00
662695-00
662695-04
596372-00
585549-01
642972-00
662695-06
597742-00
642968-00
610822-00
477448-00
626699-00
477766-00
138122-22
583508-00
662695-02
596659-00
1002253-00
489539-00
1008266-00
1002110-00
652193-00
1007717-00
90518917
2047167
622925-00
90505556
Strana 24
976.87
1,248.40
5,346.00
6,554.10
3,901.25
1,248.40
6,527.60
6,554.10
780.25
6,446.43
6,593.00
9,889.49
3,296.28
5,208.95
5,274.06
4,681.50
6,554.10
312.10
1,092.35
1,716.55
1,716.55
3,955.55
5,861.24
2,028.65
5,461.75
624.20
624.20
4,057.30
6,866.20
3,433.10
5,929.90
10,548.12
8,114.60
1,092.35
1,092.35
4,681.50
8,582.75
2,028.65
7,178.30
3,277.05
2,340.75
3,121.00
1,560.50
12,796.10
1,872.60
10,548.12
6,866.20
468.15
4,837.55
3,121.00
3,589.15
2,184.70
9,831.15
1,872.60
5,461.75
7,022.25
7,802.50
1,172.25
1,498.08
6,415.20
7,864.92
4,681.50
1,498.08
7,833.12
7,864.92
936.30
7,735.71
7,911.60
11,867.39
3,955.54
6,250.74
6,328.87
5,617.80
7,864.92
374.52
1,310.82
2,059.86
2,059.86
4,746.66
7,033.49
2,434.38
6,554.10
749.04
749.04
4,868.76
8,239.44
4,119.72
7,115.88
12,657.74
9,737.52
1,310.82
1,310.82
5,617.80
10,299.30
2,434.38
8,613.96
3,932.46
2,808.90
3,745.20
1,872.60
15,355.32
2,247.12
12,657.74
8,239.44
561.78
5,805.06
3,745.20
4,306.98
2,621.64
11,797.38
2,247.12
6,554.10
8,426.70
9,363.00
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
143020093
143020094
143020095
143020096
143020097
143020098
143020099
143020100
143020101
143020102
143020103
143020104
143020105
143020106
143020107
144010001
144010002
144010003
144010007
144010013
144010014
144010017
144010019
144010020
144010021
144010022
144010023
144010024
144010026
144010027
144010028
144010029
144010030
144010032
144010033
144010034
144010035
144010036
144010037
144010041
144010042
144010043
144010044
144010045
144010046
144010047
144010048
144010049
144010050
144010051
144020001
144020002
144020003
144020007
144020013
144020014
144020017
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ELEKTR. 1400W D28155
ELEKTRONIKA DW701
ELEKTRONIKA D26441
ELEKTRONIKA D27902
STARTER SG3,5
POTENCIOMETER D25980
ELEKTRONIKA DW333
NAPAJ. LASERA DW716XPS
ELEKTRONIKA DC019
ELEKTRONIKA D25601
VEZJE Z KONDENZ. KR703
ELEKTRONIKA DC616
ELEKTRONIKA D25602
ELEKTORNIKA KX2000
ELEKTRONIKA D25712
DE9075 2,4Ah
BATERIJA*14,4v DW914/884 DE9091-2,0Ah
BATERIJA 9,6V A9251
BATERIJE Typ 03 KC9019
2,0Ah/DE9096-2,4Ah/
BATERIJA 12V A9252 KC1251 KC120
AKUMULATOR 12 V DE9074 1,25 Ah
BATERIJA 14,4v A9276 KC1461
BATERIJA DE9062 DW926
BATERIJE SET V4810
BATERIJA A1712 - A12 XTC12
BATERIJA A96 HP96
BATERIJA 14,4v HP46 A14 - A1714
BATERIJA 18V GTC610 A18
BATERIJA 7,2V DE9057
BATERIJE 12V CV1205
BATERIJE CV9605
BATERIJE 7,2v CV7205
BATERIJA 3,6V/1,2Ah DC600 DE9054
BATERIJA 14,4V 1,3Ah DE9094
BATERIJA 18V/2,6Ah NiMH DE9503
BATERIJA 18V A9282 AST18
BATERIJA 9,6V HP9096
BATERIJA 14,4V 2,6Ah NiMH DE9502
BATERIJA Li-iON 28v, 2,2Ah DE9280
BATERIJE CP14
BATERIJE Z MOTORJEM V2401
BATERIJE GL600
BATERIJA 3,6V KC9039
BATERIJA Z MOT. PV1205
BATERIJA 12V NiMh DV1205N
BATERIJA 10,8V DCB121
BATERIJA 10.8V Li-Ion EGBL108
BATERIJA 12V/2,6Ah NiMH DE9501
BATERIJA 7.2V DV7205
PUNJAČ DE9116
PUNJAČ KC2000
PUNJAČ 9,6V/A9255 KC9682
PUNJAČ KC9036/9039
PUNJAČ KC1251
PUNJAČ 9,6 v KC9651
PUNJAČ 14v KC1462FK
606175-01
947064-02
1006272-00
1003244-00
2047299
491640-00
494292-00
N017897
1004457-02
N041751
615538-01
643115-01
N041746
6010122-02
N053977
397445-00
151947-13
419164-02
151477-00
582627-00
419086-08
151946-13
497033-03
150870-11
499694-01
499948-50
5100294-04
A14
5103553-00
DE9057
598292-00
598291-00
244649-00
DE9054
DE9094
DE9503
497997-12
5101866-00
DE9502
DE9280
90503075
588618-00
243165-01
499055-04
90501928
90557640
N079755
90551123-01
90512911
386446-01
419758-04
A9255
5102293-13
418339-02
418339-01
486910-10
Strana 25
4,993.60
10,923.50
936.30
20,286.50
3,901.25
2,184.70
7,802.50
2,652.85
11,235.60
8,114.60
468.15
11,703.75
13,420.30
2,652.85
8,582.75
10,530.31
12,003.37
6,554.10
2,652.85
14,645.29
6,187.41
7,042.57
6,284.13
6,242.00
2,652.85
6,805.34
5,697.39
8,074.07
6,511.97
6,242.00
3,255.20
2,808.90
2,604.47
2,666.91
7,442.02
14,465.91
5,461.75
3,901.25
12,003.37
31,990.25
9,363.00
1,872.60
2,340.75
1,248.40
5,461.75
5,461.75
7,490.40
5,461.75
9,831.15
2,808.90
9,389.57
4,681.50
5,861.24
1,560.50
2,652.86
2,340.75
5,461.75
5,992.32
13,108.20
1,123.56
24,343.80
4,681.50
2,621.64
9,363.00
3,183.42
13,482.72
9,737.52
561.78
14,044.50
16,104.36
3,183.42
10,299.30
12,636.37
14,404.04
7,864.92
3,183.42
17,574.35
7,424.89
8,451.08
7,540.96
7,490.40
3,183.42
8,166.41
6,836.86
9,688.88
7,814.36
7,490.40
3,906.24
3,370.68
3,125.37
3,200.29
8,930.43
17,359.09
6,554.10
4,681.50
14,404.04
38,388.30
11,235.60
2,247.12
2,808.90
1,498.08
6,554.10
6,554.10
8,988.48
6,554.10
11,797.38
3,370.68
11,267.48
5,617.80
7,033.49
1,872.60
3,183.43
2,808.90
6,554.10
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
144020019
144020020
144020021
144020022
144020024
144020025
144020026
144020027
144020028
144020029
144020030
144020031
144020033
144020035
144020036
144020037
144020038
144020039
144020040
144020041
144020042
144020043
144020044
144020045
144020046
144020047
144020048
144020049
144020050
144020051
144020052
144020053
144020054
144020055
144020056
144020057
144020058
144020059
144020060
144020061
144020062
144020063
144020064
144020065
144020066
144020067
144020068
144020069
144020070
144020071
144020072
144020073
144020074
144030001
144030002
144030003
144030006
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PUNJAČ 24V /DE0246/ DW004
BATERIJA 24v /DE0243/ DW004
PUNJAČ V4810
PUNJAČ HP12 (144020066)
PUNJAČ /3h/ HP96
PUNJAČ 2,4V KC9024
PUNJAČ CD12
PUNJAČ 14,4v CD14
PUNJAČ 14,4v/NiCd/1h HP146
PUNJAČ GL600
144020013
PUNJAČ HP9096
PUNJAČ Z DRŽAČM CV1205
PUNJAČ 7,2v CV7205
PUNJAČ 4,8v V4807
PUNJAČ 14,4V CD14
PUNJAČ V3601
PUNJAČ /1h/ DC600 DE9219
PUNJAČ 9,6-18v NI/MH XTC18/HP
PUNJAČ 18V CD18
PUNJAČ 18V CD18C
PUNJAČ 30min DE9130
PUNJAČ 3h CP14
PUNJAČ 12V/16h DV1205
PUNJAČ CP14LN
PUNJAČ PS122/142
PUNJAČ DV9605
POLN.7,2-18V Li-Ion,NiCd,NiMH DE9135
PUNJAČ VP
PUNJAČ 28/36v Li-Ion DE9000
PUNJAČ 18v KC183FB
PUNJAČ 12V BDV156
PUNJAČ 2,4V V2401
PUNJAČ KC360LN/PP360LN
PUNJAČ BDBB26
PUNJAČ 14,4V GSC500
PUNJAČ 18V GTC610
PUNJAČ AVTO. BDV158
PUNJAČ BDV158
PUNJAČ KC360H
PUNJAČ NV3603
PUNJAČ 7,2V DV7205
PUNJAČ HP9048
PUNJAČ AVTO BDV156
PUNJAČ 12V EPC12
PUNJAČ BDSL301
PUNJAČ PLR36
PUNJAČ PV1405
PILNILEC EPC14
PUNJAČ 10,8V DCB100
PUNJAČ 7,2V GSL700
PUNJAČ 10.8V EGBL108
PUNJAČ 10,8V - 18V Li Ion DCB105
SIJALICA 9,6 v DW902
SIJALICA 12/14v/DE9043-2KOS/DW904
SIJALICA 3,6v VP369
SIJALICA 2,4v F910
487135-01
487134-00
499735-04
5101182-01
5101182-00
5100684-01
5102767-28
5102767-29
90500870
311904-17
5101874-03
5101874-01
244767-00
244958-00
598391-00
90500836
588654-03
DE9219
5104635-03
5102767-32
5102767-52
DE9130
5101182-02
90512860
90505722
90507835
90512858
DE9135
90500839
1006632-00
90500837
1002888-00
588654-01
90509988
1003677-00
1003195-00
5101182-03
1002877-00
1002879-00
5119950-00
90509460
90512856
90500792
1002895-00
90500843-02
1004421-03
90543758
90503598
90500844-01
N082122
90552794
90559979
N120346
285703-00
285704-00
172875-00
Strana 26
19,206.63
27,608.37
1,560.50
2,373.53
2,340.75
780.25
1,560.50
1,716.55
3,955.54
1,248.41
1,560.50
1,092.35
1,092.35
1,092.35
976.87
2,652.86
780.25
4,321.02
5,773.85
1,560.50
1,560.50
10,923.50
1,560.50
1,560.50
3,121.00
4,681.50
1,248.40
8,582.75
1,560.50
18,005.05
1,560.50
1,716.55
780.25
1,092.35
2,496.80
1,716.55
1,560.50
1,092.35
2,340.75
780.25
1,092.35
1,404.45
936.30
936.30
2,340.76
1,248.40
780.25
1,560.50
1,404.45
5,929.90
1,092.35
4,681.50
8,634.25
468.15
624.20
468.15
273.09
23,047.96
33,130.04
1,872.60
2,848.24
2,808.90
936.30
1,872.60
2,059.86
4,746.65
1,498.09
1,872.60
1,310.82
1,310.82
1,310.82
1,172.25
3,183.43
936.30
5,185.23
6,928.62
1,872.60
1,872.60
13,108.20
1,872.60
1,872.60
3,745.20
5,617.80
1,498.08
10,299.30
1,872.60
21,606.06
1,872.60
2,059.86
936.30
1,310.82
2,996.16
2,059.86
1,872.60
1,310.82
2,808.90
936.30
1,310.82
1,685.34
1,123.56
1,123.56
2,808.91
1,498.08
936.30
1,872.60
1,685.34
7,115.88
1,310.82
5,617.80
10,361.10
561.78
749.04
561.78
327.71
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
144030008
144030009
144030010
144030011
144030012
144030013
145020001
145020002
145020003
145020004
145020005
145020006
145020010
145020012
145020013
145020014
145020015
145020018
145020019
145020020
145020021
145020022
145020023
145020031
145020032
145020036
145020037
145020039
145020040
145020041
145020042
145020043
145020044
145020045
145020046
145020047
145020048
145020049
145020050
145020051
145020052
145020053
145020055
145020057
145020058
145020060
145020061
145020066
145020067
145020068
145020069
145020070
145020071
145020072
145020073
145020075
145020076
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
SIJALICA FLUORES. VP230
SIJALICA 18 V /DW9083/ DW9083
SIJALICA 6V/55W BDV156
SIJALICA 12V/75W BDV157/158
SIJALICA FLUORES. DC527
SIJALICA FLUORESC. DC019
NOSAČ ČETKICA DW411
NOSAČ ČETKICA DW401
NOSAČ ČETKICA DW456
NOSAČ ČETKICA Kpl DW490
NOSAČ ČETKICA 6 x 8 DW550
NOSAČ ČETKICA 5 x 8 DW165
NOSAČ ČETKICA DW86
NOSAČ ČETKICA KS631
NOSAČ ČETKICA KD355
NOSAČ ČETKICA DW705/708 TIP1,2
VODJICA ČETKICE KS855
NOSAČ ČETKICA BD425
NOSAČ ČETKICA P53-21
NOSAČ ČETKICA KD795
NOSAČ ČETKICA **NLS** KD997
NOSAČ ČETKICA KS227
NOSAČ ČETKICA GA100
NOSAČ ČETKICA P39-02
NOSAČ ČETKICA P55-12
NOSAČ ČETKICA P22-71
NOSAČ ČETKICA KD250
NOSAČ ČETKICA KG65
NOSAČ ČETKICA Typ 03 DW912
NOSAČ ČETKICA DE DW563
NOSAČ ČETKICA LE DW563
NOSAČ ČETKICA DW173
NOSAČ ČETKICA S POKLOPAC. DW636
NOSAČ ČETKICA DW700
NOSAČ ČETKICA DW821
NOSAČ ČETKICA DW824
NOSAČ ČETKICA LEVO DW274
NOSAČ ČETKICA LEVO DW247
NOSAČ ČETKICA DW871
NOSAČ ČETKICA 6,6 x 6,6KR700
NOSAČ ČETK
NOSAČ ČETKICA KA85/KA88
NOSAČ ČETKICA KG2023-03
NOSAČ ČETKICE DW680
NOSAČ ČETKICA KG1820-3
NOSAČ ČETKICA KG85/KG100
NOSAČ ČETKICA DW004
NOSAČ ČETKICA DW205/DW500
NOSAČ ČETKICA DE DW205
NOSAČ ČETKICA - POKLOPAC D25900
NOSAČ ČETKICA TIP03 DW708
NOSAČ ČETKICA DW706/702
NOSAČ ČETKICA D25102/103
NOSAČ ČETKICA D25303
NOSAČ ČETKICA D28410
NOSAČ ČETKICA D21008
NOSAČ ČETKICA KG2000
429629-00
182834-00
1002893-00
1002875-00
1002098-00
1004000-00
449899-05
944585-00
401252-00
935747
323496-01
323496-02
147097-07
846076
147097-06
321337
326109-00
448083-01
806486-01
877898
878750
935745
949860-08
949860-15
560452-00
373091-02
401845-00
401845-04
562162-00
249525-00
761202-00
606574-01
569925-00
176801-03
176800-03
383685-01
914115
568278-00
949405-03
329773-49
949405-01
569665-01
487154-00
401877-01
401878-01
487266-00
389512-01
389512-00
577830-02
577805-03
617001-00
611706-00
569372-00
Strana 27
780.25
780.25
468.15
468.15
936.30
3,901.25
312.10
780.25
312.10
1,716.55
312.10
160.04
1,304.59
234.08
156.05
1,092.35
312.10
164.84
546.18
780.25
976.87
312.10
234.08
1,560.50
1,560.50
1,092.35
1,092.35
234.08
1,404.45
780.25
780.25
780.25
546.18
780.25
312.10
312.10
546.18
546.18
1,248.40
156.05
78.03
468.15
1,716.55
1,560.50
1,716.55
312.10
468.15
312.10
312.10
4,369.40
1,560.50
2,028.65
936.30
936.30
780.25
780.25
156.05
936.30
936.30
561.78
561.78
1,123.56
4,681.50
374.52
936.30
374.52
2,059.86
374.52
192.05
1,565.51
280.89
187.26
1,310.82
374.52
197.81
655.41
936.30
1,172.25
374.52
280.89
1,872.60
1,872.60
1,310.82
1,310.82
280.89
1,685.34
936.30
936.30
936.30
655.41
936.30
374.52
374.52
655.41
655.41
1,498.08
187.26
93.63
561.78
2,059.86
1,872.60
2,059.86
374.52
561.78
374.52
374.52
5,243.28
1,872.60
2,434.38
1,123.56
1,123.56
936.30
936.30
187.26
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
145020077
145020078
145020079
145020080
145020081
145020083
145020084
145020085
145020086
145020087
145020089
145020090
145020091
145020092
145020093
145020095
145020096
145020097
145020098
145020099
145020100
145020101
145020102
145020103
145020104
145020105
145020106
145020107
145020108
145020109
145020110
145020111
145020112
146010001
146010002
146010003
146010004
146010009
146010014
146010015
146010016
146010017
146010018
146010024
146010025
146010026
146020001
146020002
146020006
146020007
146020014
146020038
146020040
146020041
146020043
146020053
146020057
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
NOSAČ ČETKICA DW307
NOSAČ ČETKICA KW850
NOSAČ ČETKICA KA274
NOSAČ ČETKICA IN VODILA KA274
NOSAČ ČETKICA DW433
NOSAČ ČETKICA RKZ7015
NOSAČ ČETKICA D28111
NOSAČ ČETKICA DC410
NOSAČ ČETKICA KG1200
NOSAČ ČETKICA KR703
NOSAČ ČETKICA KW900
NOSAČ ČETKICA D28490
NOSAČ ČETKICA D25980
NOSAČ ČETKICA XTD91
NOSAČ ČETKICA LE D21815
NOSAČ ČETKICA S ČETKICAO DC731
NOSAČ ČETKICA KR500 TIP4
NOSAČ ČETKICA KR500 TIP4
NOSAČ ČETKICA KD1001
NOSAČ ČETKICA XTW1500
NOSAČ ČETKICA D23620
NOSAČ ČETKICA CD601
NOSAČ ČETKICA DW292
NOSAČ ČETKICA D25013
NOSAČ ČETKICA DC822
NOSAČ ČETKICA KPL KR50
NOSAČ ČETKICA KPL KR50
NOSAČ ČETKICA DW331
NOSAČ ČETKICA KPL D26480
NOSAČ ČETKICA DW341
NOSAČ ČETKICA + ČETKICE DCD920
NOSAČ ČETKICA D25901
NOSAČ ČETKICA KPL D25123
DUŠILKA DW550
DUŠILKA-PODAL. KS631
+DUŠILKA DW540
DUŠILKA-PODAL.**NLS** KA75
DUŠILKA-PRODUŽETAK BD425
DUŠILKA-PRODUŽETAK DW563
DUŠILKA D2811
DUŠILKA-***NLS*** DW505
DUŠILKA PRODUŽETAK DW173
DUŠILKA-PRODUŽETAK DW173
DUŠILKA D28111
DUŠILKA D25980
DUŠILKA DW292
DUŠILKA-PODALJ. DW411
ŽICA PRODUŽETAK **NLS** DW676
ŽICA-PRODUŽETAK DW401
KONTROLNA LUČKA DW451
ŽICA-PRODUŽETAK 120 mm CRN DW165
ŽICA PRODUŽETAK DW86
ŽICA PRODUŽETAK KS631
ŽICA PRODUŽETAK KS631
KONTROLNA LUČKA DW545/543
ŽICA PRODUŽETAK DW490
ŽICA PRODUŽETAK 70mm BD59
383597-03
569089-00
596505-00
596506-00
398108-00
10047-00
648743-00
382178-01
596418-00
629526-01
597748-00
645649-00
494556-00
639434-01
401877-02
1007801-00
587211-00
587211-01
1004075-00
1002121-00
1002010-00
596164-00
616857-00
N031773
640560-00
587211-06
587211-07
583696-01
A13899
494043-00
N012060
1007719-00
N028619
323771-00
828446
326933-00
372992-01
871695
403107-00
945402-19
945402-10
945402-12
945402-13
637543-00
327517-01
623976-00
144989-00
80164503
329021-00
945586-00
323768-02
145374-00
811504
811529
326192-00
949801-47
323768-09
Strana 28
1,321.74
312.10
156.05
156.05
468.15
455.67
234.08
312.10
234.08
624.20
234.08
936.30
3,121.00
702.23
390.13
936.30
312.10
312.10
234.08
312.10
312.10
312.10
468.15
2,028.65
780.25
312.10
312.10
312.10
1,248.40
1,560.50
936.30
4,213.35
780.25
1,872.60
234.08
1,248.40
326.14
312.10
780.25
234.08
227.83
312.10
312.10
312.10
780.25
2,028.65
156.05
129.52
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
164.84
160.04
1,586.09
374.52
187.26
187.26
561.78
546.80
280.89
374.52
280.89
749.04
280.89
1,123.56
3,745.20
842.67
468.15
1,123.56
374.52
374.52
280.89
374.52
374.52
374.52
561.78
2,434.38
936.30
374.52
374.52
374.52
1,498.08
1,872.60
1,123.56
5,056.02
936.30
2,247.12
280.89
1,498.08
391.37
374.52
936.30
280.89
273.40
374.52
374.52
374.52
936.30
2,434.38
187.26
155.43
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
197.81
192.05
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
146020060
146020077
146020079
146020080
146020083
146020084
146020085
146020086
146020095
146020096
146020097
146020098
146020099
146020100
146020112
146020113
146020114
146020115
146020116
146020117
146020118
146020119
146020120
146020121
146020122
146020123
146020124
146020125
146020128
146020129
146020130
146020131
146020132
146020133
146020143
146020144
146020145
146020146
146020147
146020148
146020149
146020151
146020152
146020153
146020154
146020155
146020156
146020157
146020158
146020159
146020160
146020161
146020162
146020163
146020164
146020165
146020166
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ŽICA S SPONKO GL560
ŽICA-PRODUŽETAK 90mm DW563
ŽICA PRODUŽETAK-MODER DW563
ŽICA-PODA.**NLS*** DW563
ŽICA PRODUŽETAK **NLS** DW505
ŽICA PRODUŽETAK DW173
ŽICA PRODUŽETAK DW173
ŽICA PRODUŽETAK DW173
ŽICA PRODUŽETAK-MODRA DW321
ŽICA PRODUŽETAK-CRNA DW321
ŽICA PRODUŽETAK-CRN DW634
ŽICA POD.-120mm CRN DW634
ŽICA PRODUŽETAK 80mm DW636
ŽICA PRODUŽETAK 200 CRVEN DW636
ŽICA PRODUŽETAKÄ BEL DW274
ŽICA PRODUŽETAK - CRVEN DW274
ŽICA PRODUŽETAK DW871
ŽICA PRODUŽETAK DW871
ŽICA PRODUŽETAK DW871
ŽICA PRODUŽETAK CRN GK1630
ŽICA PRODUŽETAK DW953
ŽICA PRODUŽETAK DW953
ŽICA PRODUŽETAK DW678
ŽICA PRODUŽETAK DW678
ŽICA PRODUŽETAK CRVEN KR700CRE
ŽICA PRODUŽETAK KR700
ŽICA PRODUŽETAK KS656
ŽICA PRODUŽETAK KS656
DUŠILKA ŽICA-CRVENA KR500
ŽICA DUŠILKA GW250
ŽICA PRODUŽETAK KG2023-03
DUŠILKA-ŽICA DW568
DUŠILKA-ŽICA DW568
ŽIČKA KRATKA DW568
ŽICA PRODUŽETAK DW700
ŽICA PRODUŽETAK RUMEN D25103
ŽICA (+) LJUBIČASTA DC925
ŽICA (-) BRAON DC925
ŽICA (-) BRAON DC988 TY11
ŽICA (+) LJUBIČASTA DC988 TY11
ŽICA - OSIGURAČ DC500
ŽICA PRODUŽETAK CRN D25103
ŽICA PRODUŽETAK MODER D25103
ŽICA PRODUŽETAK CRVEN D25103
WIRE
WIRE
ŽICA LASERA DW716
ŽICA PRODUŽETAK CRN DW006
VODJICA ŽIC DW718
ŽICA DALJŠA CD115
ŽICA CRNA DW926
ŽICA CRVENA DW926
ŽICA BRAON DW059
ŽICA LJUBIČASTA DW059
DUŠILKA - ŽICA CD115
ŽICA - KRAJŠA DW433
ŽICA - DALJŠA DW433
805348-01
949801-86
949801-87
949801-96
949801-88
949801-64
949801-61
949801-65
949801-90
949801-93
917912-11
323635-09
047164503
047164502
176890-00
176890-01
386465-00
386466-00
386474-00
376175
151522-01
151523-01
323768-14
323768-15
374213-00
374214-00
811666
811679
377468-00
372648
403462-00
329777-00
329776-00
328856-01
942589-00
582063-03
631282-01
631283-01
630599-00
630598-00
5140017-19
584304-04
584304-10
584304-02
584304-05
584304-03
618213-00
390538-00
622950-00
569187-00
391091-00
391092-00
616169-00
616168-00
569177-00
398078-00
398078-01
Strana 29
156.05
156.05
156.05
98.31
65.54
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
98.31
98.31
98.31
624.20
624.20
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
468.15
156.05
312.10
312.10
156.05
156.05
312.10
156.05
156.05
140.45
140.45
780.25
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
390.13
156.05
780.25
93.63
140.45
140.45
202.87
234.08
187.26
171.66
234.08
187.26
187.26
187.26
117.97
78.65
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
117.97
117.97
117.97
749.04
749.04
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
561.78
187.26
374.52
374.52
187.26
187.26
374.52
187.26
187.26
168.53
168.53
936.30
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
468.15
187.26
936.30
112.36
168.53
168.53
243.44
280.89
224.71
205.99
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
147010001
147010004
147010009
147010010
147010011
147010012
147010013
147010014
147010015
148010001
148010003
148010006
148010011
148010012
148020004
148020010
148020021
148020022
148020023
148020024
148020028
148020029
148020031
148020032
148020033
149000001
149000002
149000003
149000004
149000005
149000012
149000014
149000015
149000017
149000019
149000020
149000021
149000022
149000024
149000025
151010002
151010501
151010601
151010602
151010701
151010702
151010801
151010803
151010804
151010805
151010806
151010807
151010901
151010903
151011001
151011002
151011004
PRIKL. KABL 2 x 1,5/4000 DW490
KABL PRI. 3x1,5 DW710
PRIKLJUČNA KABL 5.379091
KABL PRIKLJUČNA P54-16
KABL PRIKL.KOLUT VL1840
KABL DW720
PRIKLJUČNA KABL D25103
KABL PRIKLJ. AVTO 12V PAV1205
KABL PRIKLJ. D28136
GRELNIK S PREKIDAČM KX1682
IZOLACIJA BD1666/KX1682
GRELNIK KX1665
GRELNIK KX1683
GRAELNIK 2000 w KX2000
KONDENZATOR KPB ,15uF 250V
KONDENZATOR 16 uF/450 DW710
KONDENZATOR S PODALJ. KG65
KONDENZATOR DW321
KONDENZATOR DW634
KONDENZATOR DW636
KONDENZATOR Z ŽICAMI GK1630
KONDENZATOR DW742
KONDENZATOR D21008
KONDENZATOR 60mF DW720
KONDENZATOR D27300
UTIČNICA DW790
PRIRUBNICA VTIČNICE DW790
UTIKAČ DW540
SPONKA-KABELSKA DW540
KONTAKTNA PLOČA KC9019
KOLO-MAGNETNO BD252
UTIČNICA ŠUKO
UTIKAČ ŠUKO
KOLO MAGNETNO DW621
KOLO MAGNETNO DW625
UTIKAČ ZA BATERIJO DW004
UPOR D28414
KONTAKT - UTIČNICA DW006
UTIKAČ ZA BATERIJO DC224
KOLO MAGNETNO DW849
LEŽAJ 12,7/28,6/7,9 R8 2RS
LEŽAJ 5/16/5 625 2Z
LEŽAJ 06/19/06 626 2Z
LEŽAJ 606 KD960
LEŽAJ 7/19/6 607 2RS
LEŽAJ 07/22/07 627 2Z
LEŽAJ 8/22/7 608 RS
LEŽAJ 8/24/8 628 2Z/2RS
LEŽAJ 8/22/7 608 2Z/2RS
LEŽAJ 08x19x06 2Z POSEBNI
LEŽAJ 08x22x07 608 2Z POSEBNI
NAROČILO/
LEŽAJ 9/24/7 609 2RS09
LEŽAJ 9/26/8 629 2Z
LEŽAJ 10/26/8 6000 2RS
LEŽAJ 10/22/6 61900 2RS
LEŽAJ 10/30/9 6200 2RS
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
330080-53
860472-00
880383
945892-05
583109-00
949787-25
582319-03
90527572
562226-61
376011-10
828979
376011-05
376011-11
6010122-44
320843-05
949772-23
560446-00
942058
320842-09
324624-00
376174
949772-43
605542-00
861329-00
949772-52
279304-00
560202-00
326191-00
326189-00
157917-02
945893-00
326251-00
868141-00
387530-02
397257-01
387530-00
638529-00
148210-01
915358
949719-04
567831-00
569427-00
330003-19
597753-00
330003-35
560416-00
330003-05
330003-56
323872-05
L-1680HH
330003-06
596525-00
330003-17
330003-38
286024-00
Strana 30
1,404.45
1,560.50
780.25
2,028.65
1,872.60
1,560.50
1,638.53
2,028.65
1,560.50
2,652.85
468.15
2,028.65
3,121.00
1,560.50
624.20
1,404.45
312.10
468.15
312.10
780.25
312.10
1,560.50
312.10
4,681.50
1,092.35
2,496.80
936.30
312.10
156.05
234.08
780.25
553.98
326.14
312.10
780.25
1,248.40
791.10
1,092.35
1,950.63
390.13
780.25
624.20
468.15
390.13
546.18
422.90
468.15
486.38
468.15
780.25
1,387.29
586.75
780.25
333.55
780.25
1,627.60
780.25
1,685.34
1,872.60
936.30
2,434.38
2,247.12
1,872.60
1,966.23
2,434.38
1,872.60
3,183.42
561.78
2,434.38
3,745.20
1,872.60
749.04
1,685.34
374.52
561.78
374.52
936.30
374.52
1,872.60
374.52
5,617.80
1,310.82
2,996.16
1,123.56
374.52
187.26
280.89
936.30
664.77
391.37
374.52
936.30
1,498.08
949.32
1,310.82
2,340.75
468.15
936.30
749.04
561.78
468.15
655.41
507.47
561.78
583.66
561.78
936.30
1,664.75
704.10
936.30
400.26
936.30
1,953.12
936.30
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
151011201
151011202
151011203
151011204
151011205
151011206
151011501
151011502
151011503
151011504
151011505
151011506
151011701
151011702
151011703
151011704
151011706
151011707
151011709
151012001
151012501
151012502
151012503
151012504
151012505
151012506
151012507
151012508
151012509
151012510
151012511
152010502
152010602
152010603
152010604
152010701
152010801
152010802
152010803
152010804
152010902
152011001
152011002
152011003
152011201
152011202
152011301
152011601
152012001
152012502
152012503
152020601
152020602
152020701
152020702
152021001
152021002
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
LEŽAJ 12/28/8 6001 2RS 87517-00
LEŽAJ 12/28/10 POS. 2RS
LEŽAJ 12/32/10 6201 2RS
LEŽAJ 12/32/10 6201 POS.
LEŽAJ 12/37/12 6301 2RS POS.
LEŽAJ 12/32/10 6201 D25730
LEŽAJ 15/35/11 6202 2RS
LEŽAJ 15/32/9 6002 2RS
LEŽAJ 15/32/9 6002 POS.
LEŽAJ 15/35/11 6202 2RS-1
LEŽAJ 15/42/13 6302
LEŽAJ 15/32/9 6002 Z POS.
LEŽAJ 17/40/12 6203 2RS
LEŽAJ 17/35/10 6003 2RS
LEŽAJ 17/40/12 6203 RS-Z C3
LEŽAJ Z OSJO SPEC. DW568
LEŽAJ POS. 12,7/40/12 DW706/716
LEŽAJ 17/35/10 6003Z
(30203)
LEŽAJ 20/52/15 6304
LEŽAJ 25/47/12 6005 2RS
LEŽAJ 25/47/12 6005 2RS POSEBN 868768-15
LEŽAJ 10/35/11 6300 2RS POS.
LEŽAJ 20/47/14 6204-2Z
LEŽAJ SDS OSI KD1001
LEŽAJ 12x28x8 D28886
LEŽAJ 10x26x8 D28886
LEŽAJ 8x22x7 D28886
LEŽAJ 6x19x6 D28886
LEŽAJ 10x26x8 6000 DW682
LEŽAJ 20x37x9 6904 DW718
LEŽAJ 05/09/09 HK0509
LEŽAJ 06x12,4x11,6 DW306 /NI STANDARD/
LEŽAJ 06/10/09 BK 0609
LEŽŽAJ 06x10x08 DW274
LEŽAJ 07/??/?? DW246
LEŽAJ 08x12x10 HK0810 RS
LEŽAJ 08x12x10 HK0810
LEŽAJ 08x12x09 DW173
LEŽAJ IGLIČASTI 8x12x12 DW680
LEŽAJ 09x16x12 INA F-87109
LEŽAJ 10x14x10 HK1010
LEŽAJ 10x14x12 D1 INA F
LEŽAJ IGLIČ. 10x13x10 DW321-02
LEŽAJ 12x18x12 HK1212
LEŽAJ BATA 12x14x11 CS45
LEŽAJ IGLIČASTI 13x18x11 DW130
LEŽAJ IGLIČASTI 16/22/13 DW540
LEŽAJ IGLIČASTI 20/26/12 DW540
LEŽAJ 25x36x15,5 KD950
LEŽAJ KD1001
LEŽAJ-PODLOŠKA 6mm DW550 1,10
LEŽAJ-PRITISNI 6mm DW550 1,10
LEŽAJ-PODLOŠKA 7mm DW550
LEŽAJ-PRITISNI 7mm DW550
LEŽAJ-PRITISNI 10mm BD651
LEŽAJ-PODLOŠKA 10mm BD651
330003-64
605040-22
560434-00
868768-13
330003-47
577745-02
861721-01
330003-67
402241-00
330003-13
330003-48
323872-02
330003-16
868768-03
570936-00
487074-49
330003-65
323872-06
2027960
330003-68
330003-49
868132-03
605040-18
860155-08
597409-00
596640-00
596568-00
596647-00
596649-00
330003-08
330003-66
330004-19
385238-00
910560
93128-00
330004-01
330004-18
330004-02
947491-00
330004-25
770305
330004-06
330004-31
402091-00
135531-00
2039380
135937-00
330004-32
330004-33
568371-00
597452-00
324431-02
324430-02
324431-03
324430-03
324430-00
324431-00
Strana 31
780.25
1,092.35
780.25
1,404.45
1,404.45
780.25
936.30
936.30
1,648.31
780.25
1,404.45
1,248.40
780.25
1,092.35
780.25
5,461.75
1,248.40
1,186.66
1,248.40
1,248.40
1,092.35
1,716.55
866.05
1,092.35
624.20
1,404.45
2,340.75
1,248.40
1,092.35
780.25
1,560.50
312.10
936.30
312.10
312.10
312.10
468.15
468.15
312.10
468.15
312.10
415.30
376.69
468.15
468.15
922.95
312.10
1,716.55
1,716.55
1,248.40
273.58
312.10
329.66
156.05
312.10
468.15
156.05
936.30
1,310.82
936.30
1,685.34
1,685.34
936.30
1,123.56
1,123.56
1,977.97
936.30
1,685.34
1,498.08
936.30
1,310.82
936.30
6,554.10
1,498.08
1,423.99
1,498.08
1,498.08
1,310.82
2,059.86
1,039.26
1,310.82
749.04
1,685.34
2,808.90
1,498.08
1,310.82
936.30
1,872.60
374.52
1,123.56
374.52
374.52
374.52
561.78
561.78
374.52
561.78
374.52
498.36
452.03
561.78
561.78
1,107.54
374.52
2,059.86
2,059.86
1,498.08
328.30
374.52
395.59
187.26
374.52
561.78
187.26
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
152021003
152021004
152021601
152022001
152022501
152022503
152022506
152022507
152022508
152022509
152022510
152022511
152022512
152022513
153010008
153010009
153010010
153010502
153010601
153011201
153011202
154010002
154010004
154010005
154010006
154010007
154010009
154010014
154010015
154010016
154010017
154010018
154010020
154010022
154010023
154010025
154010027
154010029
154010034
154010036
154010037
154010038
154010039
154010040
154010041
154010042
154010043
154010044
154010045
154010046
154010047
154010048
154010049
154010050
154010051
154010052
154010053
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
LEŽAJ PRITISNI 24mm KD900
LEŽAJ-PODLOŠKA 10/18/0,8 KD900
LEŽAJ PRITISNI 16x35x2mm DW708
LEŽAJ PRITISNI 20/29 mm KD355
LEŽAJ-PRITISNI 25mm BD651
LEŽAJ-PODLOŠKA 25mm BD651
LEŽAJ IGLIČASTI 22x30 D25700
LEŽAJ OSOVINA A-IGLIČASTI GB34
LEŽAJ POSEBNI PW1800
LEŽAJ HK0608 KD960
LEŽAJ IGLIČASTI DW545
LEŽAJ IGLIČASTI DW545
LEŽAJ IGLIČASTI HK0910
LEŽAJ PRITISNI DW268
LEŽAJ KLIZNI DW309
BIKSNA - LEŽAJ D28886
LEŽAJ KUĆIŠTA ZUPČANIKA KG1200
LEŽAJ-BIKSNA KS656
LEŽAJ 06x10x09 DW160
LEŽAJ 12x18x?? DW431
LEŽAJ 12x17,5x8,5 DW160
*LEŽAJ NA OSI DW320
*LEŽAJ NA OSI-DONJI DW320
LEŽAJ GORNJI KS631
LEŽAJ DONJI KS631
LEŽAJ-BIKSNA DW540
LEŽAJ SINTER KD355
LEŽAJI KLIPNJAČE KS385/P41-11
LEŽAJ KLIPNJAČE-ZADNJI P41-11
LEŽAJ P53-21
LEŽAJ-ZADNJI BD170
LEŽAJ Typ 02 KS765
LEŽAJ NA OSI KD574
LEŽAJ ZADNJI KA220
LEŽAJ TOČKOVI GD200
LEŽAJ ZADNJI GK310
LEŽAJ ZADNJI BD83
LEŽAJ POSEBNI **NLS** BD99
LEŽAJ OSI KR700CRE
BIKSNA KA85
LEŽAJ POSEBNI DW705
LEŽAJ POSEBNI DW246
LEŽAJ POSEBNI DW321
LEŽAJ VALJA DW733
LEŽAJ NA KLIPNJAČI KS385
LEŽAJ GLAVE Typ4 KR550
LEŽAJ ZADNJI Typ4 KR500
LEŽAJ PASTORKA DW650
LEŽAJ OSI - DONJI DW331
LEŽAJ GORNJI DW331
LEŽAJ NA ZUPČANIKU XTS10
LEŽAJ NA OSI ZUPČANIKA DC380
LEŽAJ SINTER DW742
LEŽAJ - VODJICA OSI XTS10
LEŽAJ - DONJI XTS10
LEŽAJ - BIKSNA D25701
LEŽAJ - GORNJI XTS10
368275
368256
65786-00
892261
324430-01
325896-00
489245-00
2031850
2021570
569435-00
918877-05
918877-06
588100-00
143079-00
383241-00
596646-00
596398-00
368389
131557-00
50980118
445175-00
795680
795644
810897
810893
325616-00
812973
322919
322377
450865-00
732460
795688-00
798794
807262
810189
853685
878817
915651
374193-00
568406-00
386780-00
176733-00
402155-00
285945-00
325881-00
574297-00
158478-00
018980105
490330-00
582258-00
583464-01
615820-00
941886-00
583425-00
583677-00
489239-00
583422-00
Strana 32
164.81
65.54
468.15
349.80
468.15
468.15
1,092.35
922.97
967.51
334.29
1,560.50
1,560.50
390.13
234.08
165.42
390.13
312.10
156.05
312.10
624.20
312.10
312.10
312.10
195.84
195.84
329.27
312.10
1,092.35
428.52
312.10
165.50
312.10
156.05
468.15
312.10
334.29
334.29
275.78
165.42
1,092.35
312.10
936.30
936.30
468.15
468.15
312.10
312.10
326.14
312.10
234.08
312.10
468.15
234.08
234.08
234.08
390.13
234.08
197.77
78.65
561.78
419.76
561.78
561.78
1,310.82
1,107.56
1,161.01
401.15
1,872.60
1,872.60
468.15
280.89
198.50
468.15
374.52
187.26
374.52
749.04
374.52
374.52
374.52
235.01
235.01
395.12
374.52
1,310.82
514.22
374.52
198.60
374.52
187.26
561.78
374.52
401.15
401.15
330.94
198.50
1,310.82
374.52
1,123.56
1,123.56
561.78
561.78
374.52
374.52
391.37
374.52
280.89
374.52
561.78
280.89
280.89
280.89
468.15
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
154010054
154010055
154010056
154010057
154010058
154010059
154010060
155010001
155010002
155010003
155010004
155010005
155010006
155010007
155010008
155010009
155010011
155010012
155010013
155010014
155010015
155010016
155010018
155010020
155010021
155010022
155010023
155010024
155010025
155010026
155010027
161000002
161000003
161000004
161010001
161010003
161010004
161010005
161010006
161010008
161010009
161010010
161010012
161010013
161010014
161010015
161010016
161010017
161010018
161010019
161010020
161010021
161010022
161010023
161010024
161010025
161010026
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
LEŽAJ - BIKSNA DW682
LEŽAJ ZADNJI KA225
LEŽAJ OSI DW292
LEŽAJ DW304
LEŽAJ VALJA D27300
LEŽAJ OSI DONJI KS700
LEŽAJ OSI GORNJI KS700
GUMENI NOSAČ LEŽAJA DW443
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 19/22/11 DW401
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 26/30/12 DW490
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 14/22/8 DW550
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 22/26/07 DW158
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 19/22/6,5 DW155
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 28/30/13 DW86
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 26/31/10 DW545
GUMENI NOSAČ LEŽAJA DW705
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 19/23/9 KW750
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 19/22/8 KG65
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 22/25/9 DW505
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 22/19/8 DW512
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 19/23-8,5 KD900
GUMENI NOSAČ LEŽAJA KA85
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 10x26x08 D25900
GUMENI NOSAČ LEŽAJA Typ 04 DW818
GUMENI NOSAČ LEŽAJA 22/25x11 D28410
GUMENI NOSAČ LEŽAJA Typ 04 DW505
GUMENI NOSAČ LEŽAJA KG1200
GUMENI NOSAČ LEŽAJA KR603
GUMENI NOSAČ LEŽAJA KW850
ULOŽAK LEŽAJA D28886
GUMENI NOSAČ LEŽAJA
D25501
NOŽ VIDIA 75mm /A5552-X35012/ KW750
NOŽ 82mm /A5510-X24192/ KW725
NOŽ VIDIA 82mm /A5512-X35007/ KW725
NOŽ KOSILICE GR350
NOŽ ZA TRAVU VP4000
NOŽ KOSILICE GI46
NOŽ GI42-R
NOŽ-KOSILICE GI36E
NOŽ KOSILICE GI51SP
NOŽ KOSILICE GI50SP
NOŽ KOSILICE GI34/GR345
NOŽ KOSILICE GF1034
NOŽ KOSILICE GF1438
NOŽ KOSILICE GBL/GB26/GB34
NOŽ LEVI DW941
NOŽ DESNI DW941
NOŽ VMESNO DW941
NOŽ ŠKARIJ ZA Ž. M. GL600
NOŽ KOSILICE GR385
NOŽ KOSILICE GR348
NOŽ KOSILICE GI3000
D=33
NOŽ KOSILICE GR298
NOŽ ŠKARIJ GS720
NOŽ ŠKARIJ GL605
NOŽ KOSILICE 39cm SG40SP
36826-00
579287-00
616844-00
604644-01
863658-00
90510509
90510505
445217-02
949721-02
938332-00
870052
323481-00
930029-00
137382-00
325279-00
137382-01
911897
560412-00
949721-03
930275-00
812970
568301-00
576487-00
641823-00
609970-00
389824-00
596411-00
635176-00
569105-00
596650-00
1007732-00
A5552
A5510
A5512
748872
243135-00
200550
259800
242830
2007310
202070
568942-00
375431
375432
2021240
91967-00
91969-00
91970-00
146642-00
568025-00
596097-00
2031520
2023680
596035-00
242558-01
478656-00
2052040
Strana 33
156.05
468.15
390.13
468.15
234.08
234.08
234.08
234.08
197.79
234.08
234.08
198.18
198.18
195.06
312.10
234.08
312.10
234.08
234.08
198.18
195.06
195.06
234.08
234.08
234.08
234.08
195.06
234.08
78.03
358.92
234.08
1,037.73
433.82
1,076.75
1,248.40
1,716.55
2,637.27
1,647.89
936.30
2,279.89
1,303.02
2,340.75
1,872.60
2,184.70
2,505.18
5,305.70
5,305.70
5,305.70
2,340.75
2,652.85
1,248.40
1,627.60
2,604.47
988.89
2,652.85
1,404.45
1,529.29
187.26
561.78
468.15
561.78
280.89
280.89
280.89
280.89
237.35
280.89
280.89
237.82
237.82
234.08
374.52
280.89
374.52
280.89
280.89
237.82
234.08
234.08
280.89
280.89
280.89
280.89
234.08
280.89
93.63
430.70
280.89
1,245.28
520.58
1,292.09
1,498.08
2,059.86
3,164.72
1,977.47
1,123.56
2,735.87
1,563.62
2,808.90
2,247.12
2,621.64
3,006.22
6,366.84
6,366.84
6,366.84
2,808.90
3,183.42
1,498.08
1,953.12
3,125.37
1,186.67
3,183.42
1,685.34
1,835.15
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
161010027
161010028
161010029
161010030
161010031
161010032
161010033
161010034
161010035
161020001
161020003
161020005
161020007
161020008
161020009
161020010
161020011
161020012
161020013
161030001
161030002
161030003
161030004
161030005
161030006
161030007
161030008
161030009
161030011
161030012
161030013
161030014
162100001
162100002
162100003
162101201
1621012S1
162103801
162103802
1621038S1
1621038S2
1621038S4
1621038S5
1621038S6
162130001
162130002
1621300K1
162131201
1621312S2
1621312S3
1621312S4
1621312S5
1621312S6
1621312S7
162133802
1621338S2
1621338S3
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
NOŽ KOSILICE SG32
NOŽ KOSILICE SG39
NOŽ KOSILICE GR389
NOŽ GR3400
NOŽ GR3800
NOŽ LDV50SP
NOŽ SG46M
NOŽ ŠKARIJ GSL700
NOŽ ŠKARIJ SZ360
NOŽ Z ZUPČANIKOM GT221
NOŽ Z ZUPČANIKOM GT425
NOŽ Z ZOB. 60 cm GT540
NOŽ Z ZUPČANIKOM 16" GT251
NOŽ Z ZOB. /60cm/ GT545
NOŽ Z ZUPČANIKOM GT110
NOŽ 60cm GT6026
NOŽ GTC610
NOŽ SG500HT
NOŽ GT501
LANAC 30cm A6154 GK310/430
LANAC 40cm A6156 GK440
V-NOŽ GA100
NOŽ GA100
NOŽ GA1800
LANAC 14"-3/8/35cm/ ES1700 MERKUR E50
LANAC 16"-3/8"/40 cm ES1700 /MERKUR E56/
LANAC 16"-3/8 40cm(VR 130) CS45
NOŽ POROTON P41-11 DT2964
LANAC 35 cm A6155
LANAC 45cm SG2000
LANAC SG38/40CS
NOŽ GXC1000
KLJUČ STEZN.GL.**NLS*10mm
KLJUČ STEZN. GL. 10mm
STEZNA GLAVA10mm/ Q-connect
KL/X66320/DT70011/X66320
DT7001/DT7041
A5230/X66322
STEZNA GLAVA 10mm-3/8" DW160
X66363
A5303/A5304/X66363
STEZNA GLAVA 10mm 3/8 DC750
GLAVA 10mm 3/8" EPC12
STEZNA GLAVA 10mm - 3/8 DCD710
X66341
KLJUČ GLAVE 13mm D21520
STEZNA GLAVA KD900
X66321-DT7012
STEZNA GLAVA 13mm-1/2" DT7002
DT7043/DT7044-HM/DT7045-ENODELNA
GLAVA 13mm-1/2 KR110
STEZNA GLAVA 13mm-1/2 DC925
GLAVA 13mm-1/2 DC731
STEZNA GLAVA 13mm - 1/2 DCD735
X66323
STEZNA GLAVA13-3/8" KR70LSR
STEZNA GLAVA13mm 3/8 KR703
2054600
2054870
596744-00
1003798-00
1004007-00
296560
742-0738
90550939
5140027-48
795993-49
798894-09
798894-11
370906-01
581138-08
477420-02
90544206
571820-07
HTR000-80
489927-01
A6154
A6156
918224
918338
560119-00
2029620
2029630
2035020
DT2964
A6155
2052230
2046070
90505847
279580-00
330034-02
5100799-00
330033-18
330075-52
279564-00
429663-00
330075-58
498796-00
330075-87
90531604
N037542
932006
330034-03
368249-02
584925-00
798723-11
586210-00
1002096-00
330075-82
330075-61
N092409
330033-23
586589-00
629530-01
Strana 34
1,404.45
2,551.42
1,092.35
1,248.40
1,404.45
2,496.80
6,554.10
936.30
780.25
6,692.80
7,178.30
7,334.35
5,208.95
8,270.65
3,901.25
7,022.25
4,681.50
4,681.50
3,901.25
2,204.99
2,696.54
2,340.75
936.30
1,716.55
2,604.47
2,604.47
2,930.62
7,488.84
2,735.56
2,106.68
2,340.75
780.25
293.37
312.10
2,964.95
1,716.55
3,901.27
1,953.75
1,716.55
3,901.25
3,191.22
3,901.27
2,340.75
3,121.00
137.32
468.15
2,604.47
2,405.25
4,561.34
4,292.94
4,884.37
7,022.25
4,369.40
4,681.50
1,248.40
2,175.77
1,872.60
1,685.34
3,061.70
1,310.82
1,498.08
1,685.34
2,996.16
7,864.92
1,123.56
936.30
8,031.36
8,613.96
8,801.22
6,250.74
9,924.78
4,681.50
8,426.70
5,617.80
5,617.80
4,681.50
2,645.98
3,235.85
2,808.90
1,123.56
2,059.86
3,125.37
3,125.37
3,516.74
8,986.61
3,282.67
2,528.01
2,808.90
936.30
352.05
374.52
3,557.94
2,059.86
4,681.52
2,344.50
2,059.86
4,681.50
3,829.47
4,681.52
2,808.90
3,745.20
164.79
561.78
3,125.37
2,886.30
5,473.61
5,151.52
5,861.24
8,426.70
5,243.28
5,617.80
1,498.08
2,610.92
2,247.12
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
162135801
162161201
163010001
163010002
165010001
165010002
165010003
165010005
165010008
165010009
165010010
165010011
165010012
165010013
165010014
165010015
165010016
165010017
165010018
165010019
165010020
165010021
165010022
165010023
165010024
165010025
165010026
165010027
165010028
165010029
165010030
165010031
165010032
165010033
165010034
165010035
165010036
165010037
165010038
165010039
165010040
165010041
166010001
166010002
166010003
166010004
166010005
166010008
166010009
166010010
166010011
166010012
166010013
166010014
166010015
166010016
166010017
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
STEZNA GLAVA DW130
STEZNA GLAVA 16mm - 1/2" D21570
MAGACIN 6-13 mm KX418
MAGACIN 14-30 mm KX428
GUMENA PODLOGA KA273
GUMENA PODLOGA DW411
DISK GUMENI/DT3601/ DW443
GUMENA PODLOGA BD170
DISK GUMI,. A2313 KA190
DISK GUMENI KA220
PODLOGA GUMENA DW634
PODLOGA VELCRO(JEŽEK) DW636
PODLOGA -GUMA KA220
zamenljiva konica
PLOČA OSNOVNA KPL KA220 /A 2326/
PODLOGA-GUMA VP2000
PODLOGA GUMENA KA510
PLOČA OSNOVNA TRIKOTNA KA150-1
PLOČA OSNOVNA S PRSTOM KA150
GUMI DISK DW423
PODLOGA -VELIKA KA250
PODLOGA-MALA KA250
PODLOGA - PRST KA250
PVC ULOŠCI KPL. KA250/KA160
PLOČA OSNOVNA KA274
PLOČA OSNOVNA D26420
PLOČA OSNOVNA /VELKRO/ D26420
PLOČA OSNOVNA D26410
PLOČA OSNOVNA /VELKRO/D 26422
DISK GUMI KA191
DISK GUMI XTA90 TIP2
PODLOGA TRIKOTNA VELCRO KA511
DISK - KOLUT DW849
PODLOGA - VELIKA KA270
PODLOGA - PRST KA270
DISK GUMI KA270
PODLOGA VELCRO D26441
NASTAVAK KA270
VRH PLOČE KA270
PLOČA OSNOVNA KA198
PLOČA OSNOVNA KA1000
PLOČA OSNOVNA KA220
SAJLA ZA GAS GI46/46SP
SAJLA KOČNICE GI46/46SP
SAJLA KOČNICE GI42-R
SAJLA SKLOPKE GI46-SP
SAJLA REDUK. 966mm GI46-SP
SAJLA GAS 965 mm GI50
SAJLA REDUKTORA GI51SP 166010012
SAJLA KOČNICE GI51 942 mm
SAJLA GAS 1300mm GI50
SAJLA SKLOPKE GI46
SAJLA GAS GI46
SAJLA REDUKTORA TL40
SAJLA REDUKTORA SG56
SAJLA ZA GAS SG42 1400 mm
SAJLA ZA GAS GI51SP 1200mm
135514-00
N080922
RD7322631-49
RD7323073-01
736516
151284-00
151416-01
736981
797157-01
807939
328325-00
326338-00
807274-01
808762
376921-01
376800
567842-00
498892-00
577051-00
151281-06
579104-00
579066-00
579112-00
579114-00
596510-00
596328-00
596341-00
596151-00
596342-00
596563-00
597922-00
596472-00
146546-01
477606-00
582146-00
581103-00
151284-02
579118-00
582097-00
587295-01
90532516
575772-01
245800
285840
286070
265280
2007620
286180
2007430
2009980
286170
2007060
285690
2029910
286510
240500
240220
Strana 35
7,178.30
1,872.60
1,130.63
1,977.78
820.34
1,716.55
2,028.65
624.20
1,714.26
1,092.35
1,872.60
3,121.00
780.25
312.10
1,560.50
2,964.95
780.25
780.25
780.25
1,560.50
936.30
936.30
390.13
2,028.65
936.30
4,993.60
4,369.40
3,901.25
3,901.25
1,092.35
1,248.40
780.25
1,560.50
936.30
312.10
780.25
1,716.55
468.15
312.10
936.30
780.25
1,716.55
1,693.14
1,303.02
1,248.40
1,627.60
326.14
976.87
1,627.60
1,106.39
1,106.39
1,627.60
1,171.94
1,977.78
1,627.60
1,303.02
1,318.52
8,613.96
2,247.12
1,356.76
2,373.34
984.41
2,059.86
2,434.38
749.04
2,057.11
1,310.82
2,247.12
3,745.20
936.30
374.52
1,872.60
3,557.94
936.30
936.30
936.30
1,872.60
1,123.56
1,123.56
468.15
2,434.38
1,123.56
5,992.32
5,243.28
4,681.50
4,681.50
1,310.82
1,498.08
936.30
1,872.60
1,123.56
374.52
936.30
2,059.86
561.78
374.52
1,123.56
936.30
2,059.86
2,031.77
1,563.62
1,498.08
1,953.12
391.37
1,172.25
1,953.12
1,327.67
1,327.67
1,953.12
1,406.32
2,373.34
1,953.12
1,563.62
1,582.22
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
166010018
166020001
166020002
166020003
166020004
166020005
166020006
166020007
166020008
166020009
166020010
166020011
166020012
166020013
166020014
166020015
166020016
166020017
166020018
166020019
166020020
166020021
166020022
166020023
166020024
166020025
166020026
166020027
166020028
166020029
166020030
166020031
166020032
166020033
166020034
166020035
166020036
166020037
166020038
166020039
166020041
166020042
166020043
166020044
166020045
166020046
166020047
166020048
166020049
167010001
167010002
167010007
167010008
167010009
167010010
167010013
167010014
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
SAJLA 1000mm
REMEN DW676
REMEN DW431
REMEN 7mm KA75
REMEN 10mm KA75
REMEN KW750/BD750 A5575-X40505
REMEN BD85 A5164-X40500
REMEN BD710 A5576-X40510
REMEN KA85
REMEN GA100
REMEN PL806
REMEN BD735
REMEN KW725
REMEN A5577/X40515 KW715
REMEN /X40520/ KA83
REMEN DW733
REMEN DW650
REMEN DW742
REMEN DW700
REMEN Z-28 1/2" 10x725 GI46SP
REMEN DW680
REMEN DW708
REMEN DW1151
REMEN MFF80
REMEN Z 32 10x815 GI50AL
REMEN Z-29,5 10x750 GI51
REMEN Z-29 10x730 GI46
REMEN Z-30 10x775 GI45ALL
REMEN DW739
REMEN KW712
REMEN DW433
REMEN OKROGLI DW433
REMEN D26500
REMEN MFF40
REMEN KA88/XTA80
REMEN - VEĆI D27300
REMEN - MANJI D27300
REMEN TL40
REMEN GL701
REMEN 10x700 SG40SP
34.25 10x870
REMEN KA86
REMEN D26480
REMEN DW733S
REMEN DW733S
REMEN DW777
REMEN DW743
REMEN D27105
REMEN **TIP4** **PAZI** KW750
ADAPTER ZA USISAVANJE KA220 KS, BL135
ADAPTER ZA ODSESA. KS765
VIJAK STEZNI BD99
ADAPTER ZA ODSES. DW321
PLOČA ZAŠTITNA**NLS** DW321
ADAPTER ZA USISIVAČ DW636
ADAPTER ZA USISAVANJE KA190
ADAPTER ZA USISAVANJE DW621
2011320
325106-00
325018-00
323909-00
323909-01
914592
917570
321200
568316-00
324983-00
934420
322800
324427-00
324830-02
917627
285968-00
324909-00
861038-00
760215-00
244830
329140-00
153555-00
32562
080924604
2013370
2007330
2011370
2013360
949754-03
596008-00
398029-00
393749-00
579600-00
040260300
587263-00
868838-00
868837-00
2031410
477486-00
2046870
2013380
90511237
A13907
123246-00
949754-15
869150-00
869094-00
623804-00
1004526-55
A5401
A5525
322320
402138-00
402147-00
248705-00
844872
328592-00
Strana 36
1,872.60
1,111.47
936.30
1,582.39
791.18
780.25
936.30
780.25
857.06
1,092.35
963.00
1,113.35
942.76
857.06
780.25
3,277.05
1,092.35
2,340.75
2,340.75
976.87
1,318.65
3,277.05
1,404.45
1,404.45
1,953.75
1,953.75
2,340.75
2,148.81
2,028.65
780.25
988.89
780.25
780.25
1,404.45
780.25
1,716.55
1,716.55
650.73
780.25
1,404.45
1,872.60
780.25
936.30
1,560.50
1,560.50
1,092.35
1,404.45
2,340.75
780.25
390.13
455.67
129.52
624.20
624.20
1,092.35
312.10
624.20
2,247.12
1,333.76
1,123.56
1,898.87
949.42
936.30
1,123.56
936.30
1,028.47
1,310.82
1,155.60
1,336.02
1,131.31
1,028.47
936.30
3,932.46
1,310.82
2,808.90
2,808.90
1,172.25
1,582.38
3,932.46
1,685.34
1,685.34
2,344.50
2,344.50
2,808.90
2,578.57
2,434.38
936.30
1,186.67
936.30
936.30
1,685.34
936.30
2,059.86
2,059.86
780.87
936.30
1,685.34
2,247.12
936.30
1,123.56
1,872.60
1,872.60
1,310.82
1,685.34
2,808.90
936.30
468.15
546.80
155.43
749.04
749.04
1,310.82
374.52
749.04
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
167010015
167010018
167010019
167010023
167010026
167010027
167010028
167010029
167010030
167010031
167020001
167020002
167020003
167020004
167020005
167020007
167020008
167020009
167020011
167020012
167020013
167020014
167020015
167020016
167020017
167020018
167020019
167020020
167020022
167020024
167020026
167020027
167020028
167020029
167020030
167020031
167020032
167020033
167020034
167020035
167020036
167020037
167020038
167020039
167020040
167020041
167020042
167020043
167020044
167020045
167020046
167020047
167020048
167020049
167020050
167020051
167020052
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PLOČA ZAŠTITNA TIP-2 DW321-02
ADAPTER ZA USISAVANJE DW682
ADAPTER KESE D26500
ADAPTER USISNI DW700/707
NASTAVAK ODSES. DC500
ADAPTER KESE XTS100
ADAPTER ODSESOVALNI DW443
ADAPTER ODSESOVALNI D27111 S/A D27112
ADAPTER SES. D27900
ADAPTER ODSES. DW680
PRIBOR ZA LUKNANJE DW411
KESA DW411
KESA DW443
KESA DW431
KESA SES. Typ 06 DW431
KESA HC431
KESA KA190
KESA KPL DW634
KESA KPL KA83
KESA Kpl BD85
KESA ZA PRAŠINU KA220
KESA ZA PRAŠINU DW650
KESA ZA PRAŠINU KA85
KESA ZA PRAŠINU KPL. DW423
KESA KPL /VF 20/ V4810
KESA V3610
FILTER BOX D25300
KESA KA274
KESA ZA PRAŠINU DW433
KESA SES. D26420
KESA SESTAV D26500
KESA FILTER CV1205
KESA PVC-FILTER CV1205
KESA ZA PRAŠINU KA88
KESA ZA PRAŠINU KA250
FILTER VL1620/1840
KESA DW682
KESA XTA90
FILTER VO1710
KESA ZA PRAŠINU KW712
FILTER KA88 Ty2
KESA ZA PRAŠINU D26453
FILTER DV1205
FILTER PV1205
FILTER -PVC POSUDA NV4803
FILTER - KESA NV4803
ULOŽAK KESE PVC DV9605
FILTER PV1205/1405
FILTER ZA PRAŠINU KA270
FILTER VN1800
FILTER V2401,V3601,V4890
FILTER FV850
KESA D26410
FILTER V3610
FILTER VN2200
FILTER - HEPA VO1700
POKLOPAC FILTERA DV7205
329982-00
147794-00
584459-00
760312-00
5140017-22
429907-92
151448-00
654313-00
597124-00
248629-00
144954-00
144976-00
151429-01
248427-00
248305-01
796722
797159-05
248195-06
369639-01
878818
807237
329265-00
568311-00
386856-00
571769-00
VF10
577898-00
596549-00
398072-00
583319-00
584460-00
244631-00
598083-00
588562-01
579055-00
585248-00
147734-06
596385-00
1002298-00
596019-00
90501441
624307-00
90510938
5147238-00
90506254
90507931
90512388
5147239-00
479535-00
90505168
588224-00
597526-00
596286-00
5100365-00
488227-00
1002270-00
90511460
Strana 37
780.25
624.20
936.30
3,581.36
780.25
468.15
936.30
1,248.40
2,028.65
780.25
312.10
1,092.35
2,028.65
2,340.75
2,340.75
780.25
1,404.45
1,404.45
1,092.35
1,450.51
546.18
2,340.75
1,092.35
2,340.75
1,316.84
1,303.02
3,589.15
312.10
936.30
1,560.50
1,092.35
780.25
312.10
624.20
1,092.35
1,560.50
1,092.35
1,092.35
1,092.35
780.25
624.20
1,092.35
780.25
780.25
624.20
624.20
468.15
780.25
624.20
2,496.80
780.25
1,092.35
624.20
468.15
936.30
936.30
156.05
936.30
749.04
1,123.56
4,297.63
936.30
561.78
1,123.56
1,498.08
2,434.38
936.30
374.52
1,310.82
2,434.38
2,808.90
2,808.90
936.30
1,685.34
1,685.34
1,310.82
1,740.61
655.41
2,808.90
1,310.82
2,808.90
1,580.21
1,563.62
4,306.98
374.52
1,123.56
1,872.60
1,310.82
936.30
374.52
749.04
1,310.82
1,872.60
1,310.82
1,310.82
1,310.82
936.30
749.04
1,310.82
936.30
936.30
749.04
749.04
561.78
936.30
749.04
2,996.16
936.30
1,310.82
749.04
561.78
1,123.56
1,123.56
187.26
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
167020053
167020054
167030001
167030002
167030003
167030004
167030005
167030006
167030007
167030008
167030009
167030010
167030011
167030012
167030013
167030014
167030015
167030016
167030017
167030018
167030019
167030020
167030021
167030022
167030023
167030024
167030025
167030026
167030027
167040001
167040002
167040004
167040006
167040008
167040009
167040010
167040011
167050003
167050004
167050006
167050007
167050008
167050009
167050010
167050011
167050012
167050013
167050014
167050015
167050016
167050017
167050018
167050019
167050020
167050021
167060002
168020002
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
FILTER FV750
FILTER
PD1080
KOLUT SA NAJLONOM A6053 GL330
POKLOPAC KOLUTA GL330/GL220
POKLOPAC KOLUTA GL575
KOLUT SA NAJLONOM A 6480 GL575
GL560/GL301/545/340/430 167030005
KUĆIŠTE NAJLONA GL560
167030007
KOLUT SA NAJLONOM A6044 GL320
POK. KOLUTA GL350/660/653/655
KOLUT SA NAJLONOM GL660
KOLUT SA NAJLONOM GBL/GB26/GB34
KOLUT SA NAJLONOM GTL26/ET700
GLAVA SA NAJLONOM SES ET700/GTL26
KOLUT NAJLONA GBL26/GB26
VIJAK POKLOPACA ET700
KUĆIŠTE NAJLONA GL650/GL660
NITKA-NOŽ /5 kos/ GL680
KOLUT SA NAJLONOM KPL GB40
KUĆIŠTE NAJLONA GL680
POKLOPAC KOLUTA DOD. GL680
KUĆIŠTE NAJLONA GTL26
ULOŽAK NAJLONA GB34
KOLUT SA NAJLONOM A6495 GL701/741
POKLOPAC KOLUTA Typ 02 GL741/701
KUĆIŠTE S POKLOPACOM Typ1+2 GL701/74
POKLOPAC NAJLONA GL250
KOLUT SA NAJLONOM GL360
PLOČICA STEZNA BD99
PLO. STEZN. DW320 Typ1 KS765
VODJICA LISTA KS531
SPONKA SESTAV KS634/5/8
0PLO.STEZNA Typ 2-3-4 DW320
PLOČICA STEZNA KS538/35/34
SPONKA SESTAV DW341/343
PLOČICA STEZN. KS500
MATICA STRO.***NLS*** BD66
/326286-02/
STEZNA GLAVA Z MATICO 8mm DW621
STEZNA GLAVA 6mm KW780
STEZNA GLAVA 6,4 mm KW780
STEZNA GLAVA 8mm KW780
MATICA STEZNE GLAVE KW780
MATICA STEZNE GLAVE DW625
BIKSNA VODILNA DW625
STEZNA GLAVA 10mm DW625
STEZNA GLAVA Z MATICO 6mm D28886
MATICA STEZNE GLAVE XTW1500
STEZNA GLAVA 12,7mm XTW1500
STEZNA GLAVA 8 mm XTW1500
MATICA STEZNE GLAVE KW900
STEZNA GLAVA 8mm KW900
STEZNA GLAVA 6mm XTW1500
STEZNA GLAVA 6,35mm XTW1500
VALJČEK POGONSKI GL600
KLJUČ BREZ PRIRUBNICE M 10
597054-00
90529367
A6053
373375-49
796278
796882
806856-50
806471-01
374746-01
576576-01
575648-00
A6441
2026310
2026390
00,93097113
2026270
00,2021030
581642-00
580203-02
00,2033280
581237-00
579838-00
2020960
2026300
478742-00
90529055-00
90536853
682378-02
90570177
847182
795889
793242
581190-02
368382-01
844839
493743-00
90515265
848086
DE6950
DE6952
943269-00
943269-01
943269-02
943270-00
942893-01
249098-00
DE6276
596606-00
1002131-00
1002129-00
1002208-00
597758-00
597757-00
1002210-00
1002209-00
86753-00
947830-02
Strana 38
780.25
780.25
624.20
624.20
468.15
624.20
546.18
468.15
468.15
546.18
780.25
702.23
2,307.56
1,977.78
3,581.35
976.87
658.53
468.15
702.23
4,558.22
468.15
624.20
1,318.52
195.06
780.25
624.20
702.23
468.15
468.15
468.15
390.13
468.15
739.54
624.20
156.05
1,560.50
312.10
98.31
2,011.48
2,041.20
624.20
780.25
624.20
624.20
936.30
1,248.40
2,214.35
2,184.70
780.25
1,014.33
780.25
312.10
624.20
624.20
390.13
156.05
624.20
936.30
936.30
749.04
749.04
561.78
749.04
655.41
561.78
561.78
655.41
936.30
842.67
2,769.07
2,373.34
4,297.62
1,172.25
790.24
561.78
842.67
5,469.86
561.78
749.04
1,582.22
234.08
936.30
749.04
842.67
561.78
561.78
561.78
468.15
561.78
887.45
749.04
187.26
1,872.60
374.52
117.97
2,413.78
2,449.44
749.04
936.30
749.04
749.04
1,123.56
1,498.08
2,657.22
2,621.64
936.30
1,217.19
936.30
374.52
749.04
749.04
468.15
187.26
749.04
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
168020003
168020004
168020005
168020007
168020008
168020009
168020013
168020015
168020016
168020018
168020102
168020302
168020303
168020306
168020307
168020308
168020309
168020310
168020311
169000001
169000003
171010001
171010017
171010018
171010024
171010026
171010027
171010028
171010029
171020002
171020003
171020004
171020005
171020009
171020011
171020013
171020014
171020015
171020016
171020017
171020018
171020019
171020020
171020021
171020022
171020023
171020024
171020025
171020027
171020028
171020029
171020030
171020033
171020034
171020035
171020036
171020038
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KLJUČ DW818/824
KLJUČ SA ŠTIFTOM DW490
KLJUČ DW86
KLJUČ SA ŠTIFTOM DW710
KLUČ SA ŠTIFTOM KG65
KLJUČ VILIČASTI POSE. KG65
KLJUČ VILI. ***NLS*** KW780
KLUČ SA ŠTIFTOM DW685
KLJUČ POSEBNI DW685
KLJUČ SA ŠTIFTOM KG2000
KLJUČ VIL. 10/13mm DW710
KLJUČ IMBUS 6mm DW710
KLJUČ IMBUS 5mm DW710
KLJUČ IMBUS 4,76 mm DW306
KLJUČ 8mm DW678/DW680
KLJUČ KW712
KLJUČ NOŽA GR298,348
KLJUČ DW708/D27105
KLJUČ GR3800
DRŽAČ KABLA***NLS*** 540/GT445
KARTICA - TARČA DW060
PVC KUĆIŠTE MOTORA KA273
POKLOPAC RUČICA**NLS*** GK440
KUĆIŠTE MOTORA P57-24
POKLOPAC ČETKICA KW715
KUĆIŠTE MOTORA KW710/KW715
KUĆIŠTE MOT***NLS*** KS890
POKLOPAC OHIŠJA-ZADNJI DW365/351
KUĆIŠTE MOTORA TIP-4 GK1630
KUĆIŠTE MOTORA DW411 464279-05
ZADNJI POKLOPAC DW411 151670-06
RUČICA SA DW443
KUĆIŠTE MOTORA DW443
POKLOPAC REMENA DW676
KUĆIŠTE MOTORA DW431
POKLOPAC REMENA DW431
POKLOPAC VENTILATORA DW431
POKLOPAC VENTI. NOT.DEL DW431
POKLOPAC TRAKU DW431
POKLOPAC ČETKICA DW401
KUĆIŠTE MOTORA DW401
RUČICA KPL DW401
RUČICA PREKIDAČA DW401
RUČICA KPL DW451
KUĆIŠTE MOTORA DW456
KUĆIŠTE MOTORA DW490
RUČICA Kpl DW490
POKLOPAC ČETKICA DW490
KUĆIŠTE MOTORA DW165
RUČICA KPL DW165
KUĆIŠTE MOT. **NLS** DW158
KUĆIŠTE MOT. ×××NLS××× DW155
KUĆIŠTE MOTORA DW976
ULOŽAK V KUĆIŠTEU DW976
PRSTEN-MENJALNI DW976
KUĆIŠTE MOTORA Typ 01 DW912
KUĆIŠTE MOTORA DW320
401680-00
938733
145378-02
939072-00
560462-00
560463-00
943276
249109-00
025351500
569378-00
949751-07
860098-04
930574-00
99056-08
868148-00
596024-00
597564-00
608563-01
1003822-00
373083
DE0730
374129-01
325259-00
948162-06
918595
372937-05
571147-01
247054-15
581360-00
464279-11
151670-13
151425-05
445857-08
249610-00
324595-06
248424-00
248421-85
248422-85
327282-00
401963-00
401637-02
401973-00
947815-01
401991-00
945595-02
948162-09
401057-14
933364-05
324188-05
324189-03
323505-14
938890-03
151791-07
151681-02
799013-01
392654-02
368600-11
Strana 39
624.20
780.25
468.15
624.20
624.20
624.20
162.29
936.30
650.73
468.15
390.13
156.05
156.05
312.10
624.20
312.10
312.10
390.13
780.25
227.83
2,340.75
1,560.50
781.81
1,872.60
312.10
2,439.50
1,303.02
455.67
2,590.45
1,318.63
624.20
624.20
780.25
624.20
3,433.10
702.23
936.30
1,560.50
936.30
156.05
936.30
936.30
936.30
780.25
936.30
2,496.80
1,127.03
312.10
1,560.50
1,248.40
1,627.60
911.33
2,652.85
195.06
780.25
3,901.25
1,716.55
749.04
936.30
561.78
749.04
749.04
749.04
194.75
1,123.56
780.87
561.78
468.15
187.26
187.26
374.52
749.04
374.52
374.52
468.15
936.30
273.40
2,808.90
1,872.60
938.17
2,247.12
374.52
2,927.40
1,563.62
546.80
3,108.54
1,582.36
749.04
749.04
936.30
749.04
4,119.72
842.67
1,123.56
1,872.60
1,123.56
187.26
1,123.56
1,123.56
1,123.56
936.30
1,123.56
2,996.16
1,352.44
374.52
1,872.60
1,498.08
1,953.12
1,093.60
3,183.42
234.08
936.30
4,681.50
2,059.86
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020039
171020041
171020043
171020047
171020048
171020049
171020052
171020053
171020054
171020055
171020057
171020058
171020059
171020061
171020062
171020063
171020064
171020065
171020067
171020070
171020071
171020073
171020087
171020089
171020090
171020091
171020092
171020093
171020094
171020096
171020098
171020099
171020100
171020101
171020102
171020103
171020104
171020114
171020115
171020116
171020117
171020118
171020119
171020120
171020121
171020122
171020123
171020124
171020126
171020131
171020133
171020159
171020160
171020174
171020175
171020176
171020190
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
*POKLOPAC DW320
795880-01
KUĆIŠTE MOTORA DW613
248966-03
KUĆIŠTE MOTORA DW86
144945-05
RUČICA USISNIKA DW790
560194-00
POKLOPAC USISNIKA DW790
560195-00
POSUDA ZA PRAŠINU DW790
560221-00
PLOČA OSNOVNA DW62/BD59
327423-01
KUĆIŠTE MOTORA KS631
580151-00
KUĆIŠTE MOTORA ***NLS*** KD355
808362
POKLOPAC RUČICA DW540
325382-00
KUĆIŠTE MOTORA DW545
329962-49
KUĆIŠTE MOTORA DW543
329963-49
POKLOPAC ZADNJI DW540
325383-00
POKLOPAC ZADNJI SES. DW540
326784-00
POKLOPAC ZADNJI SES. DW545/543
326784-01
KUĆIŠTE MOTORA DW705
389786-05
POKLOPAC ZADNJI DW705
387678-00
RUČICA KPL. DW705
380452-00
RUČICA S POKLOPACOM DW710
862429-04
RUČICA KPL KS227/KS855
572283-00
KUĆIŠTE MOTORA KS855
322841-00
KUĆIŠTE MOTORA/CRVEN/ KX 1682 371151-01 573256-02
KUĆIŠTE MOTORA DW997
392654-06
POKLOPAC ZADNJI**NLS** KG65
560459-00
KUĆIŠTE MOTORA **NLS*** KC1251
418482-02
KUĆIŠTE MOTORA Typ03/04 DW912
585040-06
ULOŽAK RUČICA DW912
368838
KUĆIŠTE MOTORA Typ 03/04 DW914
585040-07
KUĆIŠTE MOTORA Typ 03/04 DW997
585040-08
KUĆIŠTE MOTORA **NLS** KC9651
486755-04
KUĆIŠTE MOTORA***NLS*** KC120VE
486346-00
KUĆIŠTE MOTORA DW563
327290-05
POKLOPAC RUČICA DW563
327298-01
KUĆIŠTE MOTORA DW505
390005-11
POKLOPAC RUČICA DW505
176900-01
KUĆIŠTE MOTORA L DW173
561593-00
KUĆIŠTE MOTORA D DW173
561594-00
POKLOPAC ZADNJI DW321
402186-03
RUČICA KPL DW321
403248-00
POKLOPAC MOTORA DW634
326360-01
DUGME-RUČICA DW634
155111000
KUĆIŠTE MOTORA DW634
326345-01
KUĆIŠTE VENTILATORA DW634
326357-01
KUĆIŠTE MOTORA DW636
249574-01
POKLOPAC RUČICA DW636
325091-01
KUĆIŠTE VENTILATORA DW636
249359-00
KUĆIŠTE MOTORA**NLS*** KD900
368251
POKLOPAC RUČICA**NLS*** KD900
371275
POKLOPAC RUČICA***NLS*** KD574
807000
POKLOPAC RUČICA***NLS*** KD795
806161
KUĆIŠTE MOTORA DW160
448596-06
RUČICA SES. DW742
861086-00
RUČICA POLUGA DW742
867403-00
KUĆIŠTE MOTORA BD59/DW62
327414-00
POKLOPAC ZADNJI DW62/BD59
327407-00
RUČICA KPL DW62/BD59
578406-00
KUĆIŠTE MOTORA DW306
447799-08
Strana 40
1,560.50
3,121.00
2,652.85
780.25
3,121.00
10,923.50
2,340.75
1,251.83
1,303.02
936.30
5,305.70
5,305.70
976.87
2,028.65
2,028.65
2,652.85
468.15
2,184.70
1,170.38
546.18
1,648.31
989.36
2,340.75
488.44
650.73
1,560.50
312.10
1,560.50
1,872.60
650.73
650.73
1,872.60
1,092.35
1,872.60
2,184.70
780.25
780.25
780.25
2,028.65
624.20
329.89
988.89
976.87
1,953.75
326.14
2,604.47
2,834.81
227.83
260.60
358.92
1,560.50
1,872.60
936.30
1,248.40
270.55
780.25
1,560.50
1,872.60
3,745.20
3,183.42
936.30
3,745.20
13,108.20
2,808.90
1,502.20
1,563.62
1,123.56
6,366.84
6,366.84
1,172.25
2,434.38
2,434.38
3,183.42
561.78
2,621.64
1,404.45
655.41
1,977.97
1,187.23
2,808.90
586.12
780.87
1,872.60
374.52
1,872.60
2,247.12
780.87
780.87
2,247.12
1,310.82
2,247.12
2,621.64
936.30
936.30
936.30
2,434.38
749.04
395.87
1,186.67
1,172.25
2,344.50
391.37
3,125.37
3,401.77
273.40
312.72
430.70
1,872.60
2,247.12
1,123.56
1,498.08
324.66
936.30
1,872.60
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020191
171020210
171020211
171020212
171020213
171020215
171020220
171020224
171020225
171020228
171020233
171020235
171020236
171020238
171020239
171020262
171020263
171020264
171020266
171020267
171020268
171020269
171020277
171020278
171020286
171020287
171020292
171020300
171020301
171020308
171020309
171020310
171020311
171020312
171020314
171020315
171020316
171020317
171020318
171020321
171020322
171020323
171020324
171020325
171020335
171020336
171020337
171020338
171020339
171020340
171020341
171020342
171020343
171020344
171020345
171020346
171020347
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
RUČICA KPL. DW306
KUĆIŠTE HEFTALICE KX418
KUĆIŠTE HEFTALICA KX428
KUĆIŠTE MOTORA**NLS*** 810/BD800
PLOČA VRTLJIVA KS810/BD800
RUČICA Kpl KS810/BD800
VODJICA NASLON KS810/SR700
KUĆIŠTE MOT. /RUMEN/DW393/KS385
RUČICA DODATNA KS385/P41-11
KUĆIŠTE MOTORA KS227
KUĆIŠTE VALJA ++NLS*** KW725
RADNI VALJAK KW725
POKLOPAC RUČICA**NLS** KW725
POKLOPAC ZAD. DW875
RUČICA SESTAV DW875
KOLO STROJA GD200/LR400
VALJ PVC GD200
RUČICA Kpl GD200/LR400
GLAVNIK KOVINSKI GD200
POSUDA ZA TRAVU GD200/LR400
KUĆIŠTE MOTORA KA190
CEV IZPUŠNA KA190
ŠTITNIK PVC KS531
PLOČA OSNOVNA KS531
KUĆIŠTE MOTORA **NLS*** KS765
ŠTITNIK PVC KA190
KUĆIŠTE MOTORA KA220
RUČICA-POKLOPAC***NLS*** KW780
KUĆIŠTE MOTORA KW780
POKLOPAC ZADNJI DW621
KUĆIŠTE MOTORA DW621
POKLOPAC PREKIDAČA DW621
KUĆIŠTE AL DONJI DEL DW621
PLOČA OSNOVNA DW621
REGULACIONI PRSTEN DW953
POKLOPAC VENTILATORA DW742
POKLOPAC REMENA DW700
KUĆIŠTE LEŽAJA DW700
VODJICA - NOSAČ MOTORA DW700
VODJICA DW700 /DOMAČ/
RUČICA-POKLOPAC DW700
POLUGA PREKIDAČA DW700
ŠTITNIK NOŽA DW700
ŠTITNIK REZ.-POMIČNI DW700
KUĆIŠTE MOTORA DW818
POKLOPAC KUĆIŠTA DW818
KUĆIŠTE MOTORA DW824
NOSAČ PREKIDAČA DW818
POLUGA PREKIDAČA DW818
POLUGA PREKIDAČA DW824
DUGME RUČICE PREKIDAČA DW818
KUĆIŠTE MOTORA DW274
POKLOPAC RUČICA DW274
KUĆIŠTE MOTORA DW871
POKLOPAC ZADNJI DW871/DW87
ŠTITNIK SESTAV DW871
ŠTITNIK POMIČNI DW871
450498-12
321682-01
321719-00
376540
320568-01
573270-00
322555
325602-05
323142
324425-00
324418-49
323675-03
932711-01
932813-01
846375
577586-00
585073-00
375531-01
811924
808335-02
797231-02
826918
823909
377012-14
797167
580941-03
945011-01
943169-04
326259-01
328252-02
326258-01
328254-01
328253-00
573028-02
861036-00
942568-01
942567-00
943005-01
DT7922
945018-06
942993-02
943004-05
861362-03
609938-01
394938-01
395243-06
569625-00
611737-01
611737-00
569624-01
429969-04
176816-03
383151-02
392284-00
386527-00
383175-00
Strana 41
1,560.50
780.25
1,248.40
1,024.54
3,121.00
780.25
1,248.40
3,901.25
1,560.50
1,560.50
5,208.95
7,802.50
227.83
326.14
1,248.40
624.20
624.20
1,560.50
2,496.80
2,604.47
1,646.34
156.05
156.05
780.25
2,343.87
156.05
1,248.40
260.60
624.20
624.20
3,121.00
624.20
7,802.50
7,802.50
624.20
780.25
780.25
2,340.75
6,733.60
2,930.62
1,560.50
624.20
2,028.65
3,121.00
936.30
780.25
780.25
312.10
234.08
234.08
312.10
1,560.50
1,248.40
1,872.60
312.10
6,242.00
2,340.75
1,872.60
936.30
1,498.08
1,229.45
3,745.20
936.30
1,498.08
4,681.50
1,872.60
1,872.60
6,250.74
9,363.00
273.40
391.37
1,498.08
749.04
749.04
1,872.60
2,996.16
3,125.37
1,975.61
187.26
187.26
936.30
2,812.65
187.26
1,498.08
312.72
749.04
749.04
3,745.20
749.04
9,363.00
9,363.00
749.04
936.30
936.30
2,808.90
8,080.32
3,516.74
1,872.60
749.04
2,434.38
3,745.20
1,123.56
936.30
936.30
374.52
280.89
280.89
374.52
1,872.60
1,498.08
2,247.12
374.52
7,490.40
2,808.90
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020348
171020349
171020354
171020355
171020357
171020358
171020361
171020365
171020369
171020370
171020372
171020374
171020375
171020377
171020379
171020381
171020382
171020384
171020385
171020387
171020388
171020389
171020390
171020391
171020392
171020393
171020395
171020397
171020399
171020400
171020403
171020404
171020405
171020407
171020408
171020409
171020412
171020413
171020414
171020415
171020416
171020417
171020418
171020420
171020425
171020426
171020428
171020430
171020433
171020434
171020435
171020436
171020437
171020438
171020439
171020440
171020444
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
RUČICA SPO. DEL DW871
RUČICA ZGO. DEL DW871
KUĆIŠTE MOTORA Typ 02 KA175
POKLOPAC PLOČ. DW733
POKLOPAC ČETKICA DW678
POKLOPAC REMENA DW678
KUĆIŠTE - ULOŽAK***NLS***KC1282CK
KUĆIŠTE MOTORA KR700CRE
POKLOPAC RUČICA TYP 4 ***NLS**DW91
POKLOPAC VENTILATORA DW650
PLOČA OSNOVNA DW351 /DOMAČ/
POKLOPAC REMENA KA85
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KA85
KUĆIŠTE MOTORA KD950
KUĆIŠTE KR500
KUĆIŠTE USISNIKA GW250
KUĆIŠTE DUVALICE GW250
CEV DUVALICE GW250
KUĆIŠTE STATORA KG2023-03
KESA ZBIRALNA tipÄ03 GW250-03
KUĆIŠTE MOTORA KR600
KUĆIŠTE STATORA TIP-2 DW490-02
KUĆIŠTE MOTORA DW568
POKLOPAC RUČICA DW568
KUĆIŠTE STATORA DW568
POKLOPAC ZADNJI DW568
POKLOPAC ČETKICA II**NLS*** KW800
KUĆIŠTE MOTORA&PLOČA OSN. DW680
POKLOPAC MOTORA IN VALJA DW680
POKLOPAC REMENA DW680
POKLOPAC MOTORA DW625
KUĆIŠTE STATORA DW625
KUĆIŠTE MOTORA KC1282FK
KUĆIŠTE MOTORA KC1262FK
KUĆIŠTE ULOŽAK KC1262FK
KUĆIŠTE MOTORA KC1462FK
KUĆIŠTE MOTORA KC1461FK
KUĆIŠTE MOTORA KC9661FK
KUĆIŠTE MOTORA DW246
KUĆIŠTE VALJKA "KOMPLET" DW650 /DOMAČ/
ŠTITNIK POMIČNI DW708
KUĆIŠTE-NOSAČ DW625
ŠTITNIK DODATNI DW742
OKVIR KESE GI36
NOGA DW742
VODJICA NASLON DW742
RUČICA KUĆIŠTE DW708
PLOČA PVC DW708
PLOČA RADNA DW742
KUĆIŠTE-ZADNJI DEL CD500
KUĆIŠTE MOTORA KG68/KG75/CD500
KUĆIŠTE MOTORA KR850/KR1000
RUČICA SESTAV KG85/KG100
KUĆIŠTE MOTORA KG85/KG100
PVC KUĆIŠTE MOTORA DW423
POKLOPAC GORNJI DW423
KUĆIŠTE GLAVE DW733
383159-03
383160-02
375042-01
285983-00
326629-00
329269-00
419726-02
374275-02
376091
247664-05
151115101
568294-00
568290-00
568338-00
375147-04
374996-08
374173
370050
576184-03
577371-00
374190-09
576184-02
327589-07
327500-00
487073-01
327489-01
568523-00
328509-04
327420-00
329273-00
868144-00
942934-03
419661-11
497014-22
497015-01
497014-23
497014-42
497014-40
176814-12
248125-02
5140000-89
942898-00
946213-00
344880
861076-00
868285-02
153755-01
395672-00
861062-00
572125-00
572124-00
570803-00
573208-04
572184-00
380382-04
380349-03
285942-00
Strana 42
780.25
780.25
1,560.50
6,242.00
390.13
624.20
521.21
1,560.50
455.67
2,340.75
2,083.27
312.10
1,092.35
3,121.00
780.25
3,433.10
2,340.75
936.30
1,560.50
3,901.25
1,560.50
1,560.50
1,560.50
468.15
2,340.75
780.25
326.14
9,363.00
2,340.75
468.15
1,318.63
3,295.80
1,560.50
780.25
312.10
780.25
780.25
780.25
1,560.50
13,264.25
3,901.25
9,363.00
1,872.60
1,627.60
936.30
8,582.75
1,560.50
780.25
12,484.00
546.18
780.25
2,340.75
780.25
1,248.40
1,248.40
546.18
18,726.00
936.30
936.30
1,872.60
7,490.40
468.15
749.04
625.45
1,872.60
546.80
2,808.90
2,499.92
374.52
1,310.82
3,745.20
936.30
4,119.72
2,808.90
1,123.56
1,872.60
4,681.50
1,872.60
1,872.60
1,872.60
561.78
2,808.90
936.30
391.37
11,235.60
2,808.90
561.78
1,582.36
3,954.96
1,872.60
936.30
374.52
936.30
936.30
936.30
1,872.60
15,917.10
4,681.50
11,235.60
2,247.12
1,953.12
1,123.56
10,299.30
1,872.60
936.30
14,980.80
655.41
936.30
2,808.90
936.30
1,498.08
1,498.08
655.41
22,471.20
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020445
171020453
171020455
171020456
171020463
171020464
171020465
171020466
171020467
171020470
171020473
171020475
171020476
171020477
171020500
171020501
171020502
171020503
171020504
171020506
171020507
171020514
171020516
171020517
171020518
171020519
171020520
171020521
171020522
171020523
171020524
171020525
171020526
171020529
171020530
171020531
171020532
171020533
171020534
171020535
171020536
171020537
171020538
171020539
171020540
171020541
171020542
171020545
171020546
171020547
171020548
171020549
171020550
171020551
171020552
171020553
171020554
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KUĆIŠTE MOTORA PVC DW130
KUĆIŠTE MOTORA DW323
POKLOPAC REMENA /DOMAČ/ DW650
KUĆIŠTE MOTORA DW926
POKLOPAC ZADNJI DW981/84/88
KUĆIŠTE MOTORA 14,4v DW984
KUĆIŠTE MOTORA 18v DW988
KUĆIŠTE MOTORA 12v DW981
KUĆIŠTE MOTORA KS55
ŠTITNIK POMIČNI KS55
POKLOPAC REMENA GI51
POKLOPAC REMENA DW706
POKLOPAC RUČICA IN MOT. DW707
ŠTITNIK NAJLONA GL660
ŠTITNIK POMIČNI DW708
KUĆIŠTE MOTORA DW965
POKLOPAC VENTILATORA DW650
KUĆIŠTE MOTORA DW650 /DOMAČ/
KORPA GORNJA DEL GI46/46SP
KORPA ZGOR. DEL GI50
KORPA SPOD. DEL GI50
KUĆIŠTE MOTOJA DW205/DW500
KUĆIŠTE MOTORA ORANŽ. KR700CRE
NOSAČ MOTORA DW872
KUĆIŠTE MOTORA TIP03 DW708
POKLOPAC KUĆIŠTA TIP03 DW708
POKLOPAC RUČICA D25600
KUĆIŠTE MOTORA D25600
POKLOPAC ZADNJI D25600
POKLOPAC GORNJI D25600
KUĆIŠTE DONJE D25600
KUĆIŠTE MOTORA DW351
177021621
POKLOPAC KUĆIŠTA GLAVE DW733
KUĆIŠTE MOTORA Typ 04 KR500
ADAPTER ZA KESU DW431
POKLOPAC MOTORA GORNJA D25900
POKLOPAC ŠTITNIKA DW62
KUĆIŠTE MOTORA DW733
KUĆIŠTE MOTORA D25102
POKLOPAC RUČICA D25102
ULOŽAK KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25102
KUĆIŠTE MOTORA D25203
RUČICA PVC SESTAV D25203
RUČICA POKLOPAC D25203
KUĆIŠTE MOTORA-PREKIDAČ D25303
KUĆIŠTE MOT. MOTOR D25303
ULOŽAK KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25303
ULOŽAK KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25304
KUĆIŠTE MOTORA D28127
POKLOPAC ZADNJI D28127
KUĆIŠTE MOTORA D28154
KUĆIŠTE MOTORA D28410
RUČICA SES. D28410
ŠTITNIK 180mm D28410
ŠTITNIK 230mm D28411
KUĆIŠTE MOTORA D28423
429939-00
402429-03
248187-06
393414-00
394513-00
394511-01
394511-02
394511-00
579818-00
576637-00
4006760
391326-00
946999-02
575661-00
153648-05
383841-00
248143-06
248438-02
4006680
4006690
4006720
396969-04
374275-09
388431-00
391317-00
391933-00
577712-00
577711-00
578493-00
577708-00
577709-00
487015-01
569193-00
285926-00
581865-00
575668-00
487344-00
379588-00
286030-00
577810-00
577811-00
585482-00
578277-00
586503-00
578278-00
577986-00
577993-00
584432-00
584433-01
615071-00
613186-01
615071-01
393239-01
395185-00
393141-02
393141-00
603341-01
Strana 43
1,560.50
2,340.75
936.30
1,560.50
624.20
2,028.65
2,109.81
2,340.75
7,802.50
1,248.40
1,303.02
1,560.50
1,647.89
528.57
7,022.25
1,560.50
1,303.02
3,907.49
2,604.47
2,604.47
2,604.47
1,560.50
1,560.50
6,242.00
1,560.50
468.15
1,404.45
1,560.50
1,404.45
1,404.45
1,318.63
1,560.50
936.30
468.15
1,248.40
1,560.50
1,872.60
1,560.50
3,121.00
1,248.40
1,404.45
2,373.53
1,560.50
1,248.40
624.20
936.30
1,248.40
3,901.25
3,121.00
1,092.35
780.25
1,560.50
1,560.50
1,560.50
1,872.60
1,872.60
1,560.50
1,872.60
2,808.90
1,123.56
1,872.60
749.04
2,434.38
2,531.77
2,808.90
9,363.00
1,498.08
1,563.62
1,872.60
1,977.47
634.28
8,426.70
1,872.60
1,563.62
4,688.99
3,125.37
3,125.37
3,125.37
1,872.60
1,872.60
7,490.40
1,872.60
561.78
1,685.34
1,872.60
1,685.34
1,685.34
1,582.36
1,872.60
1,123.56
561.78
1,498.08
1,872.60
2,247.12
1,872.60
3,745.20
1,498.08
1,685.34
2,848.24
1,872.60
1,498.08
749.04
1,123.56
1,498.08
4,681.50
3,745.20
1,310.82
936.30
1,872.60
1,872.60
1,872.60
2,247.12
2,247.12
1,872.60
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020555
171020556
171020557
171020558
171020559
171020560
171020561
171020562
171020563
171020564
171020565
171020566
171020567
171020568
171020569
171020570
171020571
171020572
171020573
171020576
171020577
171020578
171020579
171020588
171020589
171020590
171020591
171020593
171020594
171020595
171020599
171020604
171020605
171020606
171020607
171020608
171020609
171020614
171020615
171020617
171020618
171020620
171020621
171020623
171020625
171020626
171020628
171020630
171020636
171020637
171020639
171020640
171020641
171020642
171020643
171020644
171020645
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
RUČICA SESTAV D28423
KUĆIŠTE MOTORA D21008
KUĆIŠTE MOTORA DW052
KUĆIŠTE MOTORA DW927
KUĆIŠTE MOTORA DW907
KUĆIŠTE MOTORA DW928
KUĆIŠTE MOTORA KR70LSR
KUĆIŠTE MOTORA KR60
KUĆIŠTE MOTORA KR70
POKLOPAC ZUPČANIKA D25940
ŠTITNIK PVC DW710(Typ2)/711
KUĆIŠTE MOTORA SET KW712
KUĆIŠTE MOTORA KS888
KUĆIŠTE MOTORA KG2000
RUČICA D. DEL KG2000
RUČICA L.DEL KG2000
KUĆIŠTE MOTORA KS9999
KUĆIŠTE BUŠILICE HP148
KUĆIŠTE MOTORA HP126
KUĆIŠTE KUĆIŠTA ZUPČANIKA-GUMA DW307
POKLOPAC MOTORJ DONJI D25900
POKLOPAC GORNJI GS1800
KUĆIŠTE MOTORA D28422
RUČICA-POKLOPAC D25900
POKLOPAC ZADNJI D28156
KUĆIŠTE MOTORA CD12CE
KUĆIŠTE PREDNJE KD960
POKLOPAC RUČICA D21720
KUĆIŠTE MOTORA D21710
KUĆIŠTE MOTORA KA274
KUĆIŠTE MOTORA DW433
NOSAČ VRTLJIVI Typ02 DW711
POKLOPAC PVC D26420
KUĆIŠTE ALU D26420
KUĆIŠTE MOTORA D26420
PLOČA DONJA D26420
PLOČA DONJA D26422
KUĆIŠTE MOTORA DW331
KUĆIŠTE IN POLUGA KOČNICE CS45
KUĆIŠTE MOTORA XTD91
KUĆIŠTE MOTORA DW685
RUČICA S POKLOPACOM D25940
POKLOPAC D25940
ŠTITNIK POMIČNI DW872
KUĆIŠTE MOTORA CV1205
NOS USISNIKA CV1205
RUČICA ZADNJI CS45
NOS USISNIKA CV9605
ČETKICE USISNIKA VL-Typ
POKLOPAC MOTORA KA88
KUĆIŠTE MOTORA KA88
KUĆIŠTE VALJA KA88
GORNJI POKLOPAC GS1800
PLOČA OSNOVNA RKZ7015
DONJA PLOČA DW733
VODJICA NASLON DW701/707/711
CEV VL1840
394399-00
612051-00
607981-03
397147-01
613258-00
397147-05
617081-00
617329-00
617328-00
487385-00
861917-00
597726-00
582604-00
569362-00
569365-00
569375-00
582698-00
5101813-00
5101925-00
384023-00
487271-00
568668-00
399025-01
487275-00
614811-00
5102540-00
569388-00
610140-00
396969-16
596498-00
393742-00
861913-01
596102-00
596306-00
596108-00
596320-00
596333-00
581241-00
2039290
634925-00
249505-02
487387-00
487386-00
388432-00
5103168-03
5103167-02
2041090
5103167-05
586740-00
587202-00
590278-00
588478-00
567679-00
910824-00
285895-00
868687-00
583154-05
Strana 44
1,560.50
1,560.50
2,340.75
1,560.50
1,560.50
1,560.50
2,352.24
1,560.50
1,560.50
1,560.50
546.18
3,121.00
1,560.50
1,872.60
468.15
468.15
2,340.75
1,014.33
1,014.33
936.30
1,638.54
5,461.75
1,560.50
3,901.25
780.25
624.20
1,248.40
624.20
3,121.00
1,977.78
780.25
3,901.25
2,496.80
7,802.50
3,907.49
4,681.50
3,901.25
936.30
1,450.37
1,586.95
1,303.02
3,901.25
1,092.35
3,121.00
390.13
780.25
3,255.20
780.25
1,560.50
780.25
2,340.75
1,560.50
2,340.75
2,340.75
780.25
3,121.00
2,184.70
1,872.60
1,872.60
2,808.90
1,872.60
1,872.60
1,872.60
2,822.69
1,872.60
1,872.60
1,872.60
655.41
3,745.20
1,872.60
2,247.12
561.78
561.78
2,808.90
1,217.19
1,217.19
1,123.56
1,966.25
6,554.10
1,872.60
4,681.50
936.30
749.04
1,498.08
749.04
3,745.20
2,373.34
936.30
4,681.50
2,996.16
9,363.00
4,688.99
5,617.80
4,681.50
1,123.56
1,740.44
1,904.34
1,563.62
4,681.50
1,310.82
3,745.20
468.15
936.30
3,906.24
936.30
1,872.60
936.30
2,808.90
1,872.60
2,808.90
2,808.90
936.30
3,745.20
2,621.64
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020646
171020647
171020648
171020649
171020650
171020651
171020652
171020654
171020655
171020656
171020657
171020658
171020659
171020660
171020661
171020662
171020663
171020664
171020665
171020666
171020669
171020670
171020671
171020672
171020673
171020674
171020675
171020676
171020677
171020678
171020679
171020680
171020681
171020682
171020683
171020684
171020685
171020686
171020687
171020688
171020689
171020690
171020691
171020692
171020693
171020694
171020695
171020696
171020697
171020698
171020699
171020700
171020701
171020702
171020703
171020704
171020705
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KUĆIŠTE S SKLOPKO GB34
2032150
RUČICA DONJI-DDEL GI3000
2035040
RUČICA DONJI-LDEL GI3000
2034770
PLOČA KOČNICE ES1700
2034050
OKVIR KPL KA85
568322-00
KUĆIŠTE MOT. GT545
581142-00
VODJICA-NASLON DW702
394562-00
POKLOPAC ELEKTRONIKE KW850
569096-00
KUĆIŠTE MOTORA DW920K
499466-00
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA PLAST. GB34 2027670
VALJ DW733
123281-02
VODJICA-NASLON DW703 TIP 2,3
610483-00
KUĆIŠTE MOTORA CD14CB
5102568-02
ŠTITNIK NAJLONA 30cm GL680
579816-00
KUĆIŠTE KPL **NLS*** KR2000
579253-00
KUĆIŠTE MOTORA KG1200
596415-00
OKVIR DODATNI XTA80
478705-01
VODJICA - NASLON DW706/DW708
153627-00
KUĆIŠTE DC728
590261-01
KUĆIŠTE MOTORA XTC18BK
5101937-01
PLOČA OSNOVNA DW703 T2/3
394995-02
RUČICA SEST. KG1200
596441-00
PLOČA OSN. SEST. DW625
329820-49
ŠTITNIK NOŽA DW707
861361-01
KUĆIŠTE MOTORA GL680
579806-00
KUĆIŠTE MOTORA CD70CRE
585508-00
ŠTITNIK NAJLONA GL301
597840-00
ŠTITNIK NAJLONA 25cm GL545
374751
USISNAGLAVA VL1840
5106262-06
KUĆIŠTE MOTORA XTS100
597168-00
POKLOPAC RUČICA XTS100
429946-06
POKLOPAC - RUČICA D25701
585171-00
KUĆIŠTE MOTORA GL701
479731-00
POKL.MOTORA SA STARTEROM SG/3,5
2046610
POKLOPAC FILTERA VL1620
5106279-01
KUĆIŠTE MOTORA D28113
623599-03
RUČICA KPL D28132
625243-03
KUĆIŠTE ET700 S/A
93097056
KUĆIŠTE CS45
2039650
VODJICA STRANSKO DW739
862204-03
POKLOPAC - RUČICA D25700
585171-01
KUĆIŠTE MOTORA D28136
626992-02
RUČICA KPL D28136
626995-01
RUČICA SP. DEL GR298/348
596052-00
STOJALO DODATNO XTA80
478700-01
KUĆIŠTE MOTORA CD601
596167-00
KUĆIŠTE DW087
595183-00
RUČICA KPL DW716/718
624730-01
KUĆIŠTE MOTORA D25730
586610-03
KUĆIŠTE MOTORA KR50
492640-00
NOSAČ+ŠTITNIK GB40
00,2033290
KOČNICA KPL SG2000
2052490
ODSESOVALNI ŠTITNIK D27105
610573-00
KUĆIŠTE STATORA DW702
391317-01
KUĆIŠTE MOTORA GL741
478511-01
KUĆIŠTE DC740
631616-00
KUĆIŠTE MOTORA XTA80
479080-01
Strana 45
4,558.22
1,303.02
1,303.02
1,432.54
1,560.50
1,560.50
7,022.25
546.18
2,028.65
650.73
3,901.25
6,242.00
624.20
780.25
1,303.02
1,560.50
1,560.50
6,242.00
1,872.60
1,248.40
15,605.00
780.25
15,605.00
3,300.62
1,248.40
1,248.40
780.25
468.15
1,560.50
3,121.00
468.15
936.30
1,872.60
3,955.89
780.25
1,248.40
780.25
3,256.73
9,116.44
1,872.60
1,248.40
1,248.40
780.25
468.15
3,121.00
1,248.40
4,681.53
1,560.50
2,340.75
1,248.40
4,993.60
3,901.25
2,340.75
1,560.50
2,340.75
1,560.50
2,340.75
5,469.86
1,563.62
1,563.62
1,719.05
1,872.60
1,872.60
8,426.70
655.41
2,434.38
780.87
4,681.50
7,490.40
749.04
936.30
1,563.62
1,872.60
1,872.60
7,490.40
2,247.12
1,498.08
18,726.00
936.30
18,726.00
3,960.74
1,498.08
1,498.08
936.30
561.78
1,872.60
3,745.20
561.78
1,123.56
2,247.12
4,747.07
936.30
1,498.08
936.30
3,908.08
10,939.73
2,247.12
1,498.08
1,498.08
936.30
561.78
3,745.20
1,498.08
5,617.84
1,872.60
2,808.90
1,498.08
5,992.32
4,681.50
2,808.90
1,872.60
2,808.90
1,872.60
2,808.90
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020707
171020708
171020709
171020710
171020711
171020712
171020713
171020714
171020715
171020716
171020717
171020718
171020719
171020720
171020721
171020722
171020723
171020724
171020725
171020726
171020727
171020728
171020729
171020730
171020731
171020732
171020733
171020734
171020735
171020736
171020737
171020738
171020739
171020740
171020741
171020743
171020744
171020745
171020746
171020747
171020748
171020749
171020750
171020751
171020752
171020753
171020754
171020755
171020756
171020757
171020758
171020759
171020760
171020761
171020762
171020763
171020764
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KORPA SP. DEL SG32
KORPA GORNJA DEL SG32
KORPA ZA TRAVU SG40
KUĆIŠTE KS1000
OSNOVNA PLOČA D23700
KUĆIŠTE MOTORA XTS10
VODJICA NASLON XTS100
KUĆIŠTE DC925
KUĆIŠTE STATORA D28886
RUČICA KPL D28135
RUČICA KPL DC385
KUĆIŠTE MOTORA D23620
KUĆIŠTE DW059
RUČICA KPL DC380
RUČICA KPL D28113/130
RUČICA KPL D28111/139
KUĆIŠTE STATORA D28111
KUĆIŠTE MOTORA KA225
KUĆIŠTE CP14
ŠTITNIK NOŽA XTS100
KUĆIŠTE MOTORA XTD24
KUĆIŠTE DC750
KUĆIŠTE RKZ7015 DOMAČ
KUĆIŠTE MOTORA KD1001
GLAVNIK GD300 171020731 1
POKLOPAC KUĆIŠTA MOTORA DOMAČ
ŠTITNIK VENTILATORA DOMAČ
KUĆIŠTE MOTORA KR703
KUĆIŠTE KC12GT
POKLOPAC KUĆIŠTA CD 115
KUĆIŠTE MOTORA XTW1500
POKLOPAC MOTORA KA86
KUĆIŠTE KR110/85
PLOČA VRTLJIVA DW703
PRSTEN VRT. PLOČE DW703
KORPA ZA TRAVU SG56 SG53
POKLOPAC Z KOČNICO SG38/40CS
VODJICA - NASLON DW718
POKLOPAC ZADNJI D25701
CEV USISNASKLOP VN2200
CEV ČETKICE SKLOP VN2200
ŠTITNIK DODATNI D27111
ŠTITNIK NAJLONA 12" GL701
REZERVOAR GI42R
KUĆIŠTE MOTORA DW743N DW743
KUĆIŠTE STATORA DW 872
KUĆIŠTE MOTORA DC727
KUĆIŠTE MOTORA DC731
KUĆIŠTE MOTORA KR55
VODJICA STRANSKO D27105
ŠTITNIK GORNJI D27111
KUĆIŠTE PREKIDAČA DW670
ŠTITNIK POMIČNI D23620
KORPA DONJI DEL GR3800
KESA KPL GW2600/GW350
POLUGA PREKIDAČA D28886
KUĆIŠTE KR653
2054660
2054670
2046920
90502493
626663-00
583413-05
597137-00
493514-00
596658-00
633013-01
615943-00
1002014-00
610534-00
613840-00
625243-04
625243-05
623599-02
580941-03
5146649-20
597158-00
588976-00
631616-01
010004-00
597502-00
1004302-00
010005-00
010008-00
490560-00
5103905-00
569179-00
1002118-00
90513103
597583-00
391563-00
391635-00
2009940
2047040
618202-01
585170-00
90509859
90507578
635046-00
479749-00
2064349
869217-00
383151-00
590261-02
1007809-00
492640-01
611713-01
607856-00
943172-02
1002489-00
1004014-00
583505-00
596618-00
492470-01
Strana 46
2,340.75
2,340.75
4,182.14
2,340.75
6,242.00
2,340.75
3,901.25
6,242.04
2,340.75
780.25
1,560.50
3,901.25
2,028.65
1,248.40
780.25
780.25
1,248.40
1,012.77
1,248.40
2,184.70
1,560.50
1,248.40
1,560.50
1,560.50
2,496.80
312.10
156.05
1,560.50
936.30
624.20
1,872.60
780.25
2,184.70
39,012.50
936.30
8,582.75
5,461.75
4,213.35
624.20
2,340.75
3,121.00
1,248.40
780.25
2,340.75
14,044.50
1,560.50
1,560.50
1,560.50
1,872.60
5,461.75
2,496.80
780.25
2,340.75
1,872.60
2,808.90
312.10
1,560.50
2,808.90
2,808.90
5,018.57
2,808.90
7,490.40
2,808.90
4,681.50
7,490.45
2,808.90
936.30
1,872.60
4,681.50
2,434.38
1,498.08
936.30
936.30
1,498.08
1,215.32
1,498.08
2,621.64
1,872.60
1,498.08
1,872.60
1,872.60
2,996.16
374.52
187.26
1,872.60
1,123.56
749.04
2,247.12
936.30
2,621.64
46,815.00
1,123.56
10,299.30
6,554.10
5,056.02
749.04
2,808.90
3,745.20
1,498.08
936.30
2,808.90
16,853.40
1,872.60
1,872.60
1,872.60
2,247.12
6,554.10
2,996.16
936.30
2,808.90
2,247.12
3,370.68
374.52
1,872.60
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020765
171020766
171020767
171020768
171020769
171020770
171020771
171020772
171020773
171020774
171020775
171020776
171020777
171020778
171020779
171020780
171020781
171020782
171020783
171020784
171020785
171020786
171020787
171020788
171020789
171020790
171020791
171020792
171020793
171020794
171020795
171020796
171020797
171020798
171020799
171020800
171020801
171020802
171020803
171020804
171020805
171020806
171020807
171020808
171020809
171020810
171020811
171020812
171020813
171020814
171020815
171020816
171020817
171020818
171020819
171020820
171020821
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KUĆIŠTE MOTORA XTA71
KUĆIŠTE KS900
KUĆIŠTE DC727KL
POKLOPAC USISNIKA D27900
MERILO LEVO DW743 TIP3
MERILO DESNO DW743 TIP3
POKLOPAC KUĆIŠTA DW707
KUĆIŠTE KS890GT
RUČICA KPL DC410
KUĆIŠTE KA270
RUČICA KPL D28886
ŠTITNIK LISTA KS1300
KUĆIŠTE XTS1660
KUĆIŠTE ALU DW706
RUČICA DW713
RUČICA GSC500
NOS USISNIKA CV7205
POKLOPAC ZADNJI DW292
KUĆIŠTE GL301
ŠTITNIK KPL. DW720
POKLOPAC MOTORA D25730
KUĆIŠTE AL DC827
RUČICA D28133
KUĆIŠTE MOTORA GL652
KUĆIŠTE DC820
NASLON DESNI DW718
STOJALO KC360
KUĆIŠTE MOTORA D25701
POKLOPAC KUĆIŠTA D23650
KUĆIŠTE GT110
ŠTITNIK NAJLONA GL315
ŠTITNIK POMIČNI DW743
NASTAVAK D27900
KUĆIŠTE VALJA KA86
KUĆIŠTE KA270
RUČICA DONJI LEVI
RUČICA DONJI DESNI
KUĆIŠTE KS900
ŠTITNIK PLOČE 125mm D28136
CEV VO1710
KUĆIŠTE KA86
RUČICA DW743
POKLOPAC MOTORA D25700
KUĆIŠTE MOT. KG2000 TIP2
KUĆIŠTE MOTORA KS600
KUĆIŠTE MOTORA KS500
KUĆIŠTE DC845
VRTLJIVA PLOČA DW743
KUĆIŠTE 18V DC721
KUĆIŠTE 18V NANO DC722
ULOŽAK KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25013
KUĆIŠTE MOTORA D26453
KUĆIŠTE VENTILATORA D26453
ŠTITNIK LISTA CD601
KUĆIŠTE - POKLOPAC DW777
VODJICA D27105
PLOČA VRTLJIVA D27105
90500979
90523331
1007815-00
597213-00
869053-01
869053-00
946877-03
584115-01
617400-00
477307-01
596654-00
1003636-00
1002329-00
393934-02
640596-01
1003187-00
244978-04
616830-00
597839-00
869322-00
587082-00
646693-00
635996-01
90505510
642887-12
618206-01
5119954-00
586609-04
596908-00
478456-00
597860-00
868216-02
597128-00
90513087
477307-03
3046910
3046920
90544140
661329-00
1002310-00
90514796
869117-00
585169-00
1003729-00
90512878
90511025
642887-10
869230-00
1007808-00
1007814-00
N031770
623832-01
628817-01
596195-00
869160-01
386616-00
869233-01
Strana 47
936.30
3,121.00
1,560.50
6,242.00
312.10
312.10
312.10
1,560.50
1,560.50
1,560.50
1,560.50
780.25
3,121.00
10,143.25
3,121.00
624.20
780.25
468.15
780.25
17,165.50
780.25
1,560.50
1,092.35
2,028.65
2,340.75
3,121.00
1,248.40
2,184.70
1,092.35
2,340.75
234.08
2,340.75
1,560.50
1,248.40
1,092.35
1,092.35
1,092.35
2,496.80
780.25
2,496.80
1,872.60
624.20
624.20
1,950.63
1,560.50
1,404.45
2,340.75
7,958.55
1,560.50
1,560.50
1,872.60
1,248.40
1,248.40
936.30
2,106.68
2,808.90
15,605.00
1,123.56
3,745.20
1,872.60
7,490.40
374.52
374.52
374.52
1,872.60
1,872.60
1,872.60
1,872.60
936.30
3,745.20
12,171.90
3,745.20
749.04
936.30
561.78
936.30
20,598.60
936.30
1,872.60
1,310.82
2,434.38
2,808.90
3,745.20
1,498.08
2,621.64
1,310.82
2,808.90
280.89
2,808.90
1,872.60
1,498.08
1,310.82
1,310.82
1,310.82
2,996.16
936.30
2,996.16
2,247.12
749.04
749.04
2,340.75
1,872.60
1,685.34
2,808.90
9,550.26
1,872.60
1,872.60
2,247.12
1,498.08
1,498.08
1,123.56
2,528.01
3,370.68
18,726.00
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020822
171020823
171020824
171020825
171020826
171020827
171020828
171020829
171020830
171020831
171020832
171020833
171020834
171020835
171020836
171020837
171020838
171020839
171020840
171020841
171020842
171020843
171020844
171020845
171020846
171020847
171020848
171020849
171020850
171020851
171020852
171020853
171020854
171020855
171020856
171020857
171020858
171020859
171020860
171020861
171020862
171020863
171020864
171020865
171020866
171020867
171020868
171020869
171020870
171020871
171020872
171020873
171020874
171020875
171020876
171020877
171020878
KUĆIŠTE KS800
KUĆIŠTE DW056
NOS USISNIKA PV1405
RUČICA SES. D28490
STRANSKO VODJICA D24000
KUĆIŠTE D21815
POKLOPAC FILTERAKA270
KUĆIŠTE FILTERAKA270
KUĆIŠTE DC935
KUĆIŠTE KS800E
RUČICA VL1840
KUĆIŠTE DW941
RING PVC DW716
POKLOPAC REMENA DW718
VODJICA TIP5 DW711
KUĆIŠTE D26500
KUĆIŠTE D21160
ČETKA - TURBO VN2200
NOSAČ MOTORA D27105
NOS USISNIKA DV1205
POKLOPAC S TESN. D27900
ŠTITNIK NAJLONA 25cm GL652
KUĆIŠTE TIP2 DC740
VODJICA - NASLON DW713
KUĆIŠTE MOTORJE DC500
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KS1300
RUČICA ZADNJI SG38/40CS
CEV DUVALJKE GW2610
KUĆIŠTE SP. DC212
KESA 5x D27902
KUĆIŠTE DC234
ŠTITNIK POMIČNI DW716
POKLOPAC BATERIJE DC500
NOS SESALCE PV1205
KUĆIŠTE AL. KW900
KUĆIŠTE KS880
ŠTITNIK LISTA DW712
ŠTITNIK LISTA DW777
KUĆIŠTE DCD710
VODJICA - NASLON DW716
KUĆIŠTE 14,4V Li-Ion DC832
KUĆIŠTE DW343
KUĆIŠTE STATORA CD115 TIP4
KUĆIŠTE DC822
NASLON D27105
NASLON DW711 TIP3
KUĆIŠTE ALU D23620
KUĆIŠTE STATORA D24000
KUĆIŠTE NANO DC832
KUĆIŠTE STATORA D25602
KUĆIŠTE - RUČICA DC212
KUĆIŠTE DWD112
KUĆIŠTE STATORA D28111 TIP2
KUĆIŠTE MOTORA D25013
KUĆIŠTE MOTORA 18V DCD920
KUĆIŠTE MOTORA DC740 TIP3
PLOČA RADNA D27111
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
90521033
607981-04
90505401
636499-00
612688-00
478814-00
477601-00
477602-00
493513-00
90524029
584651-12
151791-02
391353-00
618193-00
869243-01
589358-00
629045-01
90506901
605653-00
90512944
597221-00
90507566
649284-00
642126-01
596452-01
1003648-00
2047104
583488-00
492805-00
1003245-00
492923-01
618231-00
1004266-00
90501791
597763-00
488213-01
399179-01
869154-00
N031199
626395-01
N031532
494041-01
1004515-07
642887-13
399007-00
868687-01
1002486-00
5140024-35
642887-14
N041825
1007577-00
647146-01
650994-00
1005866-00
N012061
N014238
N114229
Strana 48
2,574.83
1,092.35
936.30
1,872.60
5,149.65
1,248.40
468.15
624.20
1,872.60
2,496.80
624.20
2,340.75
624.20
1,092.35
2,808.90
3,277.05
1,560.50
3,589.15
6,242.00
780.25
5,773.85
780.25
1,560.50
6,554.10
1,014.33
936.30
4,837.55
936.30
1,560.50
4,681.50
1,872.60
2,574.83
1,560.50
780.25
2,808.90
1,560.50
1,529.29
1,872.60
1,248.40
6,242.00
2,652.85
1,560.50
1,092.35
2,496.80
7,022.25
3,433.10
7,022.25
2,340.75
2,496.80
2,964.95
1,560.50
2,184.70
1,248.40
936.30
1,560.50
1,560.50
8,816.83
3,089.79
1,310.82
1,123.56
2,247.12
6,179.58
1,498.08
561.78
749.04
2,247.12
2,996.16
749.04
2,808.90
749.04
1,310.82
3,370.68
3,932.46
1,872.60
4,306.98
7,490.40
936.30
6,928.62
936.30
1,872.60
7,864.92
1,217.19
1,123.56
5,805.06
1,123.56
1,872.60
5,617.80
2,247.12
3,089.79
1,872.60
936.30
3,370.68
1,872.60
1,835.15
2,247.12
1,498.08
7,490.40
3,183.42
1,872.60
1,310.82
2,996.16
8,426.70
4,119.72
8,426.70
2,808.90
2,996.16
3,557.94
1,872.60
2,621.64
1,498.08
1,123.56
1,872.60
1,872.60
10,580.19
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
171020879
171020880
171020881
172010002
172010003
172010004
172010008
172010011
172010014
172010015
172010016
172010017
172010018
172010019
172020001
172020002
172020003
172020004
172020005
172020006
172020008
172020010
172020014
172020015
172020016
172020017
172020020
172020022
172020023
172020025
172020028
172020029
172020030
172020032
172020033
172020034
172020035
172020036
172020037
172020038
172020039
172020040
172020041
172020042
172020043
172020045
172020046
172020047
172020048
172020052
172020054
172020058
172020059
172020063
172020065
172020066
172020067
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KUĆIŠTE MOTORA DC900
KUĆIŠTE MOTORA KS700
KUĆIŠTE 18V Li-Ion DC988 TIP12
KUĆIŠTE REDUKTORA DW550
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KS631
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KS631
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW490
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KS531
KUĆIŠTE ZUPČANIKA A3 P54-16
KUĆIŠTE ZUPČANIKA-POKLOPAC KG2023
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KG2023
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW824
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW818
KUĆIŠTE ZUPČANIKA **NLS** KS805 Typ 03
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KPL DW443
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW443
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA-DD DW431
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW401
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW401
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW456
KUĆIŠTE ZUPČANIKA S ŠTITNIKOM DW62
DW165
SKLOPKA kpl DW976
KUĆIŠTE ZUPČANIKA kpl DW976
KUĆIŠTE ZUPČANIKA kpl DW914
SKLOPKA KPL DW912
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW320
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW86
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW86
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA BD59/DW62
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW543
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW540/545
/329039-00/ SK/326124-00
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Z ZUPČANIKOM KS855
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Typ 2 DW158
POKLOPAC PREDL. Typ2 DW158
KUĆIŠTE ZUPČANIKA- KUĆIŠTE DW997
POKLOPAC SKLOPKE DW997
KUĆIŠTE SKLOPKE DW997
KUĆIŠTE ZUPČANIKA ***NLS*** KG65
POK. PREDL. ***NLS*** KG65
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KG72
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV KC1251
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Typ 03 DW912
SKLOPKA KPL Typ 03 DW912
KUĆIŠTE REDUKTORA DW566
KUĆIŠTE REDUKTORA DW563
KUĆIŠTE REDUKTORA DW505
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW505
POK. PREDL. ×××NLS××× KD561
MEHANIZEM DRŽALA KPL DW321
OSNOVNA PLOČA DW634
PLOČA OSNOVNA DW636
KUĆIŠTE ZUPČANIKA GT251
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA GT243/221
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KG90
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Kpl **NLS***KG90
630141-00
90516716
N030313
325745-49
368564
368587
947962-00
822297
946570-00
933354-01
401048-00
610704-00
610704-01
376826
151450-00
151406-00
157120203
945298-00
562304-01
390521-00
379587-00
279825-00
380341-00
380264-05
805080-43
373703-02
795677-00
145357-01
145393-00
876522
329033-00
329031-49
329039-01
879348
327311-00
583999-01
798701-00
370506-01
798966-01
560419-00
560430-00
560598-00
418457-00
805080-25
573120-00
329968-01
329968-00
401842-00
401747-00
371753
402158-03
328656-00
328657-00
370930
370099
567939-00
567937-00
Strana 49
2,028.65
1,872.60
2,028.65
2,340.75
624.20
156.05
1,092.35
156.05
1,158.22
1,248.40
4,057.30
1,716.55
1,780.54
3,032.90
5,929.90
1,560.50
1,248.40
634.78
1,560.50
780.25
4,681.50
8,139.57
8,582.75
3,901.25
3,901.25
4,681.50
1,977.98
4,681.50
2,340.75
780.25
12,484.00
10,923.50
4,395.05
3,121.00
2,340.75
3,955.96
312.10
624.20
624.20
1,953.75
395.55
2,340.75
3,121.00
3,121.00
4,369.40
3,433.10
3,121.00
3,121.00
3,121.00
650.73
1,560.50
4,615.27
5,861.24
780.25
312.10
468.15
3,255.20
2,434.38
2,247.12
2,434.38
2,808.90
749.04
187.26
1,310.82
187.26
1,389.86
1,498.08
4,868.76
2,059.86
2,136.65
3,639.48
7,115.88
1,872.60
1,498.08
761.74
1,872.60
936.30
5,617.80
9,767.48
10,299.30
4,681.50
4,681.50
5,617.80
2,373.58
5,617.80
2,808.90
936.30
14,980.80
13,108.20
5,274.06
3,745.20
2,808.90
4,747.15
374.52
749.04
749.04
2,344.50
474.66
2,808.90
3,745.20
3,745.20
5,243.28
4,119.72
3,745.20
3,745.20
3,745.20
780.87
1,872.60
5,538.32
7,033.49
936.30
374.52
561.78
3,906.24
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
172020070
172020075
172020076
172020078
172020079
172020082
172020087
172020088
172020089
172020094
172020095
172020096
172020097
172020107
172020108
172020109
172020110
172020111
172020112
172020113
172020114
172020115
172020116
172020117
172020120
172020122
172020123
172020124
172020126
172020127
172020129
172020130
172020131
172020133
172020135
172020136
172020137
172020138
172020139
172020140
172020141
172020142
172020144
172020146
172020147
172020149
172020153
172020154
172020155
172020157
172020158
172020161
172020162
172020163
172020164
172020165
172020168
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
MODUL-PNEUMATSKI KD900
KUĆIŠTE ZUPČANIKA P53-21
KUĆIŠTE ZUPČANIKA-KUĆIŠTE P53-21
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SP.DEL KS385
KUĆIŠTE ZUPČANIKA GORNJA DEL KS385
KUĆIŠTE ZUPČANIKA **NLS*** KD651
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW875
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW160
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW160
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC GD200/LR400
KUĆIŠTE ZUPČANIKA GD200/LR400
KUĆIŠTE ZUPČANIKA TIP H1B KS765/DW320
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KC9682
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SKLOP DW979
KUĆIŠTE ZUPČANIKA-KUĆIŠTE DW274
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC DW274
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KUĆIŠTE DW268
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC DW268
SKLOPKA SESTAV DW268
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV DW871
KUĆIŠTE ZUPČANIKA-POKLOPAC DW871
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV DW953
SKLOPKA SESTAV DW953
POKLOPAC SKLOPKE DW953
POKLOPAC MOTORA IN VALJA DW678
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KR700
REDUKTOR GI46-SP
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KS656
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KR500
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KR500
KUĆIŠTE ZUPČANIKA TIP-2 DW321
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW321-02
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KPL. DW977
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW568
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV KC1262FK
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KC1261FK
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW217
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW246
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC DW246
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC DW708
POKLOPAC MOTORA DW708
KUĆIŠTE REMENA DW708
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KG75/KG68/CD500
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KR850/KR1000
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KG85/KG100
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KPL. DW954
SKLOPKA DW926
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC DW872
KUĆIŠTE ZUPČANIKA TIP4 DW912/914/997
KUĆIŠTE ZUPČANIKA HP122
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW205
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW981/984/988
SKLOPKA SES. DW981/84/88
SKLOPKA Typ.4 DW976 ***NLS***
KUĆIŠTE ZUPČANIKA-PLANET Typ 4 DW976
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KW800
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW703
371287-49
449824-07
448528-06
322667
324817-00
323774-03
931056-00
449857-00
449033-01
810827
810825
584392-01
807690
152576-00
388562-00
386622-00
176706-00
388761-00
450556-00
386628-00
383158-00
570925-01
573121-00
370506-00
327381-00
374216-00
2007090
373541
574298-00
376410-00
387850-00
389870-03
153032-00
327550-00
497026-02
497020-00
176693-00
176678-00
388762-00
5140000-28
153564-00
429932-00
572116-01
374334-00
572166-01
570925-02
393415-05
385286-01
372610-12
419728-12
580352-03
583013-00
613767-00
391106-12
385475-00
568529-00
391573-00
Strana 50
7,802.50
3,121.00
780.25
4,681.50
5,461.75
2,279.89
3,378.81
1,560.50
2,340.75
780.25
1,560.50
1,560.50
2,340.75
6,242.00
2,340.75
1,560.50
2,028.65
1,303.02
9,363.00
9,363.00
7,802.50
3,121.00
3,901.25
1,248.40
2,340.75
1,560.50
9,767.17
780.25
546.18
780.25
4,681.50
3,121.00
31,210.00
7,802.50
3,901.25
2,340.75
3,121.00
3,901.25
1,560.50
12,484.00
3,121.00
10,923.50
1,560.50
1,560.50
1,872.60
3,901.25
3,901.25
1,872.60
3,121.00
4,681.50
4,681.50
8,582.75
2,637.27
4,681.50
5,461.75
1,560.50
1,560.50
9,363.00
3,745.20
936.30
5,617.80
6,554.10
2,735.87
4,054.57
1,872.60
2,808.90
936.30
1,872.60
1,872.60
2,808.90
7,490.40
2,808.90
1,872.60
2,434.38
1,563.62
11,235.60
11,235.60
9,363.00
3,745.20
4,681.50
1,498.08
2,808.90
1,872.60
11,720.60
936.30
655.41
936.30
5,617.80
3,745.20
37,452.00
9,363.00
4,681.50
2,808.90
3,745.20
4,681.50
1,872.60
14,980.80
3,745.20
13,108.20
1,872.60
1,872.60
2,247.12
4,681.50
4,681.50
2,247.12
3,745.20
5,617.80
5,617.80
10,299.30
3,164.72
5,617.80
6,554.10
1,872.60
1,872.60
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
172020169
172020170
172020171
172020172
172020173
172020175
172020177
172020178
172020179
172020180
172020181
172020182
172020183
172020184
172020185
172020186
172020187
172020188
172020189
172020190
172020191
172020192
172020193
172020194
172020195
172020196
172020197
172020198
172020199
172020200
172020201
172020202
172020203
172020204
172020205
172020206
172020207
172020208
172020209
172020210
172020211
172020212
172020213
172020214
172020216
172020217
172020218
172020219
172020220
172020221
172020222
172020223
172020224
172020225
172020226
172020227
172020228
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Z GLAVO DW988/84/81
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW733
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25600
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SES. CD115
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25600
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KPL. DW927-8-9
PLOČA LEŽAJNA KR500
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SES. CD12CE/CB
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25102
KUĆIŠTE KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25103
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV D25104
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV D25303
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SES. D28127
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KPL D28154
POKRO. PRED. Z ZUPČANIKOM D28410
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV D28410
KUĆIŠTE ZUPČANIKA HP126/146
POKLOPAC ZO. SES D28411
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV DW052
KUĆIŠTE KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW052
KUĆIŠTE KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW053
DC740!!!* 172020228
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV KR70
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KG2000
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KG2000
REDUKTOR GI50ALL
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SKLOP HP148
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV DW307
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC DW307
KUĆIŠTE NOŽA DW941
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW965
REDUKTOR GI45ALL/SP
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV GTL/GB/GBL26
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25900
KUĆIŠTE ZUPČANIKA S ŠTITNIKOM DW703
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV D25900
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DC727
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC D21720
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SES. D21710
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC D21710
KUĆIŠTE ZUPČANIKA PREDNJI DEL DW331
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW331
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW006
KUĆIŠTE ZUPČANIKA - KUĆIŠTE DW006
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW059
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KUĆIŠTE D25940
KUĆIŠTE ZUPČANIKA GB40
REDUKTOR SG56SP SG53
KUĆIŠTE ZUPČANIKA GB34
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SES. KG1200
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW303
KUĆIŠTE ZUPČANIKA XTC18
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KR85/KR110
KUĆIŠTE ZUPČANIKA S ŠTITN. DW703 TY3
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DC600
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW670
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DC740
579728-00
286023-00
578486-01
569164-00
578487-02
579730-00
581860-00
5100850-10
586501-00
585483-00
586499-00
584433-00
615073-00
615073-01
583532-01
583531-00
5100187-02
583532-00
607992-00
607993-00
607993-01
393415-02
615152-00
569331-00
569343-00
2007410
5101825-00
385721-00
385720-01
91971-00
383839-00
2009350
2026180
487352-01
394848-01
579772-00
579730-01
583953-00
590106-00
590108-00
589010-00
589011-00
388974-00
388457-00
615803-00
582110-00
2033270
280250
2021110
596539-00
449824-09
5100850-53
597652-00
624008-00
5145403-00
943178-01
638563-00
Strana 51
12,484.00
1,560.50
5,461.75
1,248.40
11,703.75
6,242.00
936.30
1,872.60
2,028.65
2,505.18
2,496.80
3,121.00
1,560.50
1,560.50
9,363.00
4,681.50
3,901.25
9,363.00
14,044.50
2,340.75
3,121.00
3,901.25
1,977.98
546.18
2,028.65
16,481.43
5,461.75
7,022.25
6,242.00
10,923.50
2,652.85
11,720.92
7,814.98
1,560.50
10,923.50
23,407.50
4,681.50
2,340.75
2,340.75
1,560.50
1,248.40
4,369.40
5,461.75
3,121.00
2,604.47
34,331.00
14,977.68
20,837.36
13,023.93
1,626.05
2,340.75
4,681.50
1,560.50
10,143.25
3,901.25
1,560.50
3,129.11
14,980.80
1,872.60
6,554.10
1,498.08
14,044.50
7,490.40
1,123.56
2,247.12
2,434.38
3,006.22
2,996.16
3,745.20
1,872.60
1,872.60
11,235.60
5,617.80
4,681.50
11,235.60
16,853.40
2,808.90
3,745.20
4,681.50
2,373.58
655.41
2,434.38
19,777.72
6,554.10
8,426.70
7,490.40
13,108.20
3,183.42
14,065.10
9,377.98
1,872.60
13,108.20
28,089.00
5,617.80
2,808.90
2,808.90
1,872.60
1,498.08
5,243.28
6,554.10
3,745.20
3,125.37
41,197.20
17,973.21
25,004.83
15,628.72
1,951.26
2,808.90
5,617.80
1,872.60
12,171.90
4,681.50
1,872.60
3,754.93
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
172020229
172020230
172020231
172020232
172020234
172020235
172020236
172020237
172020238
172020239
172020240
172020241
172020242
172020243
172020244
172020245
172020246
172020247
172020248
172020249
172020250
172020251
172020252
172020253
172020254
172020255
172020256
172020257
172020258
172020259
172020260
172020261
172020262
172020263
172020264
172020265
172020266
172020267
172020268
172020269
172020270
172020271
172020272
172020273
172020274
172020275
172020276
172020277
172020278
172020279
172020280
172020281
172020282
172020283
172020284
172020285
172020286
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KPL M14 D28111
KUĆIŠTE ZUPČANIKA - NOSAČ DW707
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Z ZOBN. D28136
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KC2000
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DC925 N021724
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25730
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25701/730
KUĆIŠTE ZUPČANIKA PVC SG2000
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW682
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV D28490
POKLOPAC Z ZUPČANIKOM D28490
REDUKTOR SG40SP
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KD1001
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25404
KUĆIŠTE ZUPČANIKA XTC183BK
KUĆIŠTE ZUPČANIKA - ŠTITNIK D23700
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D28135
KUĆIŠTE ZUPČANIKA CP122
KUĆIŠTE ZUPČANIKA M14 AVC D28137
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KD1001
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D28491
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D28135
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV DW052
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D28415
KUĆIŠTE KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25701
KUĆIŠTE - KUĆIŠTE ZUPČANIKA DC224
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPAC XTD91
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SESTAV DW712
KUĆIŠTE ZUPČANIKA S ŠTITNIKOM CD601
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KR703/753
KUĆIŠTE ZUPČANIKA POKLOPACA KR703/753
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KD1001
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW292
KUĆIŠTE-KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25830
REDUKTOR KPL. DC731
KUĆIŠTE ZUPČANIKA HP188F3
KUĆIŠTE ZUPČANIKA PS142
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KPL. XTC12
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D28715
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DC737
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D21805
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Z GLAVO DC925
SKLOPKA DC820
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KG2000 TIP2
KUĆIŠTE ZUPČANIKA HP148 TIP3
KUĆIŠTE ZUPČANIKA KD1001 TIP2
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW849
POKLOPAC PREDL. DW130
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25013
POKLOPAC ZUPČANIKA CD601
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25404
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DC910KL
POKLOPAC PREDL. KPL DC910
KUĆIŠTE ZUPČANIKA CD14
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW292
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW059
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DCD710
623586-02
947645-00
629447-02
498901-00
493546-00
492505-00
489247-00
2052530
150323-00
638002-00
638003-00
2046860
597398-00
477193-00
5147027-00
625419-00
629447-04
5146738-00
629447-03
597430-00
638003-01
627313-00
616908-03
583532-03
489243-00
492820-00
636214-02
397210-00
596179-00
490559-00
488624-00
597471-00
616822-00
581914-02
1007807-00
5146416-00
90513804
5104617-02
621085-00
1007806-00
494623-00
493575-00
642880-00
1003728-00
5100850-52
1003525-00
448506-07
449483-00
N031763
596188-00
327568-00
649026-00
647566-03
5100850-51
616823-00
611205-00
N075843
Strana 52
3,901.25
8,582.75
5,461.75
1,560.50
2,340.75
15,605.00
3,121.00
1,279.61
1,872.60
3,901.25
5,461.75
13,108.20
1,560.50
7,022.25
9,363.00
6,242.00
4,681.50
4,057.30
10,923.50
1,560.50
5,461.75
624.20
10,143.25
12,484.00
14,356.60
1,560.50
1,560.50
10,923.50
2,340.75
780.25
468.15
1,248.40
1,872.60
10,143.25
6,242.00
4,993.60
4,681.50
7,802.50
6,554.10
5,461.75
2,340.75
10,923.50
8,426.70
2,028.65
4,681.50
1,560.50
4,993.60
3,277.05
2,340.75
624.20
4,681.50
7,022.25
13,264.25
1,872.61
1,872.60
1,248.40
3,277.05
4,681.50
10,299.30
6,554.10
1,872.60
2,808.90
18,726.00
3,745.20
1,535.53
2,247.12
4,681.50
6,554.10
15,729.84
1,872.60
8,426.70
11,235.60
7,490.40
5,617.80
4,868.76
13,108.20
1,872.60
6,554.10
749.04
12,171.90
14,980.80
17,227.92
1,872.60
1,872.60
13,108.20
2,808.90
936.30
561.78
1,498.08
2,247.12
12,171.90
7,490.40
5,992.32
5,617.80
9,363.00
7,864.92
6,554.10
2,808.90
13,108.20
10,112.04
2,434.38
5,617.80
1,872.60
5,992.32
3,932.46
2,808.90
749.04
5,617.80
8,426.70
15,917.10
2,247.13
2,247.12
1,498.08
3,932.46
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
172020287
172020288
172020289
172020290
172020291
172020292
172020293
172020294
172020297
173010002
173010003
173020001
173020002
173020003
173020004
173020005
173020006
173020007
173020009
173020010
173020011
173020012
173020013
173020015
173020016
173020017
173020018
173020023
173020024
173020025
173020026
173020027
173020028
173020029
173020030
173020031
173020032
173020033
173020035
173020036
173020038
173020039
173020040
173020041
173020042
173020043
173020045
173020046
173020047
173020048
173020050
173020051
173020052
173020053
173020054
173020055
173020056
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
POKLOPAC KUĆIŠTA D25700
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW304PK
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D24000
KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW341
KUĆIŠTE ZUPČANIKA D25501
KUĆIŠTE ZUPČANIKA Z ZOBN. D28065
KUĆIŠTE KUĆIŠTA ZUPČANIKA D28886
KUĆIŠTE ZUPČANIKA SEST. DCD735
KUĆIŠTE ZUPČANIKA
DWD024
VENTILATOR Typ 2-3 KA273
VENTILATOR ***NLS*** HC431
VENTILATOR DW550
VENTILATOR DW411
VENTILATOR DW443
VENTILATOR DW676
VENTILATOR DW431
VENTILATOR DW431
VENTILATOR DW613
VENTILATOR DW545/543
VENTILATOR DW710
VENTILATOR ***NLS*** KS855
VENTILATOR BD1600/KX1682
VENTILATOR KW750
VENTILATOR DW321
VENTILATOR DW634
VENTILATOR DW636
VENTILATOR GA1800
VENTILATOR KA83
VENTILATOR KA220
VENTILATOR DW742
VENTILATOR DW700
VENTILATOR GI42-E/R
VENTILATOR GI36-E
VENTILATOR GW250
VENTILATOR DW625
VENTILATOR ZADAJ DW650
VENTILATOR DW423
VENTILATOR GI34
VENTILATOR SPREDAJ DW650
VENTILATOR D25900
VENTILATOR KA250
VENTILATOR DW707
VENTILATOR GI3600/3000
VENTILATOR DW999
VENTILATOR KA274
VENTILATOR SA DW433
VENTILATOR USISNI D26420
VENTILATOR - ALUMINIJ CS45
VENTILATOR D25700/701
VENTILATOR DW710 Ty2
VENTILATOR GR298-348
VENTILATOR-MALI D28133
VENTILATOR KA225
VENTILATOR D26453
VENTILATOR GR389
VENTILATOR-MALI D28136
VENTILATOR GW350
490605-00
616333-00
612692-00
494057-00
N041840
N086309
596645-00
N110035
N044177
370975
808943
324401-00
464281-00
151410-00
580130500
325016-00
325026-00
943054-00
577736-00
860444-00
918909
823681
917752
402183-00
326347-00
047130501
560148-00
918207
807235
942413-02
760210-00
495770
442840
370009
868126-00
324907-02
151548-01
568429-00
324908-00
487252-00
579053-00
946857-01
2034600
575520-00
596518-00
393743-00
596314-00
2041370
586611-00
945841-00
596034-00
623581-00
579029-00
624235-01
1003230-00
633515-00
587955-00
Strana 53
3,121.00
2,964.95
6,242.00
3,121.00
7,802.50
4,681.50
15,605.00
6,242.00
1,248.40
468.15
162.29
390.13
780.25
1,560.50
195.06
468.15
468.15
468.15
1,248.40
780.25
195.06
156.05
156.05
624.20
468.15
162.29
1,560.50
156.05
936.30
624.20
780.25
1,092.35
326.14
936.30
780.25
936.30
780.25
1,092.35
624.20
1,318.63
1,248.40
652.67
1,303.02
624.20
156.05
1,560.50
936.30
6,185.82
1,248.40
780.25
624.20
468.15
1,560.50
780.25
936.30
312.10
780.25
3,745.20
3,557.94
7,490.40
3,745.20
9,363.00
5,617.80
18,726.00
7,490.40
1,498.08
561.78
194.75
468.15
936.30
1,872.60
234.08
561.78
561.78
561.78
1,498.08
936.30
234.08
187.26
187.26
749.04
561.78
194.75
1,872.60
187.26
1,123.56
749.04
936.30
1,310.82
391.37
1,123.56
936.30
1,123.56
936.30
1,310.82
749.04
1,582.36
1,498.08
783.20
1,563.62
749.04
187.26
1,872.60
1,123.56
7,422.99
1,498.08
936.30
749.04
561.78
1,872.60
936.30
1,123.56
374.52
936.30
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
173020057
173020058
173020060
173020061
173020062
173020063
173020064
173020065
173020066
173020067
173020068
173020069
173020070
173020071
174010101
174010102
174010103
174010104
174010106
174010107
174010110
174010112
174010113
174010114
174010116
174010117
174010118
174010202
174010203
174010204
174010205
174010206
174010207
174010208
174010209
174010210
174010211
174010212
174010214
174010215
174010216
174010217
174010219
174010220
174010222
174010223
174010224
174010225
174010226
174010227
174010228
174010230
174010231
174010232
174010233
174010234
174010235
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VENTILATOR SG32
VENTILATOR D25980
VENTILATOR DW685 FAN
VENTILATOR GR3000/400
VENTILATOR SESTAV KA270
VENTILATOR XTA71
VENTILATOR KPL XTA90
VENTILATOR SES. XTA90
VENTILATOR D25901
VENTILATOR D26441
VENTILATOR MOT. GR389
VENTILATOR GR385
VENTILATOR SG MOTOR 3,5
VENTILATOR DC500
RUČICA DODATNA M8 DW401
RUČICA-DODATNA DW613
RUČICA-DODATNA DW490
RUČICA DODATNA DW443
GRANIČNIK DUBINE DC212
RUČICA-DODATNA DW710
RUČICA DOD. *** KD355
RUČICA DODATNA ***NLS***KD795
POKLOPAC DOD. RUČICA KD795
VIJAK RUČICA ***NLS*** KD795
ŠELNA RUČICA KA220
ULOŽAK RUČICA KA220
RUČICA-DODATNA***NLS*** KA220
RUČICA DODATNA kpl DW165
ŠELNA RUČICE DW540
NOSAČ RUČICA DW540 N021108
RUČICA DODATNA DW543
PRSTEN RUČICE DW540
RUČICA DODATNA DW540 N021120
DUGME RUČICA DW543
GRANIČNIK DUBINE DW540
RUČICA DODATNA KA190
RUČICA KD950
ŠELNA RUČICE KD950
NOSAČ RUČICA DW568
RUČICA DW568
ŠELNA RUČICE DW568
VIJAK RUČICA DW568
RUČICA DODATNA SES. KR500
RUČICA SES. D25102
RUČICA DODATNA D28410
RUČICA DOD. SA KR70LSR
RUČICA DODATNA SES. D25900
RUČICA DOD.SES. D25940
ŠELNA RUČICA D25900
RUČICA DODATNA DW682
RUČICA DODATNA M12 KG2000
RUČICA DODATNA S. GL680
RUČICA DODATNA D25701
NOSAČ RUČICA D25701
ŠELNA RUČICA D25701
RUČICA DODATNA DC212
ŠELNA STROJA KD1001
2054590
491666-00
140130501
1003797-00
477744-00
90500265
597928-00
597929-00
1006393-00
623655-01
596806-00
568586-00
2047227
5140017-20
573115-00
249118-00
933499
149142-00
580787-00
863044-02
808402
806542
798867
798858
797165-01
807255-03
808144-01
939794-02
326555-00
01
327146-00
326553-00
326201-00
327351-00
326205-00
806130-49
568388-00
568389-00
487103-49
327545-00
327493-00
327544-00
376556-14
575182-00
613777-00
614875-00
584240-00
584240-01
487281-00
147793-00
569338-00
375719-00
479423-00
479334-00
479333-00
493687-00
597510-00
Strana 54
1,357.64
2,340.75
780.25
780.25
1,248.40
624.20
1,716.55
1,716.55
1,248.40
780.25
936.30
2,340.75
1,248.40
702.23
624.20
780.25
791.18
780.25
234.08
312.10
326.14
781.81
156.05
162.29
312.10
234.08
390.13
780.25
546.18
468.15
1,872.60
780.25
4,681.53
1,092.35
312.10
780.25
312.10
312.10
780.25
780.25
468.15
312.10
624.20
1,014.33
1,560.50
390.13
3,901.25
4,681.50
780.25
624.20
780.25
1,092.35
780.25
468.15
780.25
936.30
234.08
1,629.16
2,808.90
936.30
936.30
1,498.08
749.04
2,059.86
2,059.86
1,498.08
936.30
1,123.56
2,808.90
1,498.08
842.67
749.04
936.30
949.42
936.30
280.89
374.52
391.37
938.17
187.26
194.75
374.52
280.89
468.15
936.30
655.41
561.78
2,247.12
936.30
5,617.84
1,310.82
374.52
936.30
374.52
374.52
936.30
936.30
561.78
374.52
749.04
1,217.19
1,872.60
468.15
4,681.50
5,617.80
936.30
749.04
936.30
1,310.82
936.30
561.78
936.30
1,123.56
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
174010236
174010237
174010238
174010239
174010240
174010241
174010242
174010243
174010244
174020240
174020241
174020242
174020243
174020244
175010001
175010003
175010004
175010005
175010006
175010008
175010009
175010010
175010011
175010012
175010013
175010014
175010016
175010017
175010018
175010019
175010021
175010022
175010024
175010026
175010028
175010029
175010031
175010032
175010033
176010001
176010002
176010003
176010004
176010005
176010008
176010009
176010010
176010011
176010012
176010013
176010014
176010015
176010016
176010017
176010018
176010019
176010020
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
NOSAČ ALATA KD1001
DUGME DOD RUČICA D25900
RUČICA - DODATNA RS1050
RUČICA DODATNA SES. D 25840
ŠELNA RUČICA D25730
NOSAČ RUČICA D25730
RUČICA KPL GT524
RUČICA DODATNA D28113
RUČICA DODATNA D28490
RUČICA DODATNA Levi D25980
RUČICA SESTAVLJEN D25600
RUČICA DODATNA DWD522
RUČICA DESNI D25980
RUČICA DODATNA D21510
UVODNIK KABLA DW411 330 005-01
UVODNIK KABLA DW431
UVODNIK KABLA DW401
UVODNIK KABLA DW490
UVODNIK KABLA DW155
UVODNIK KABLA DW613
UVODNIK KABLA GK310
UVODNIK KABLA DW790
UVODNIK KABLA KS631
UVODNIK KABLA 8,9 DW540
UVODNIK KABLA DW705
UVODNIK KABLA KS855
UVODNIK KABLA KX1682
UVODNIK KABLA KG65
UVODNIK KABLA KD154
UVODNIK KABLA ***NLS*** DNJ
UVODNIK KABLA DW634
UVODNIK KABLA GT251
GUMI UVODNIK KABLA PAG
UVODNIK KABLA DW742
UVODNIK KABLA KR70LSR
UVODNIK KABLA KG2000
UVODNIK KABLA D21720
UVODNIK KABLA D28490
UVODNIK KABLA KG1200
ZAPTIVAČ DW411
ZAPTIVAČ DW431
ZAPTIVAČ DW490
ZAPTIVAČ DW490
ZAPTIVAČ DW490
POKLOPAC ZAPTIVAČI ***NLS*** DW165
ZAPTIVAČ-FILZ DW165
POKLOPAC ZAPTIVAČI ***NLS*** DW165
ZAPTIVAČ ***NLS*** DW165
FILTER DW976
*ZAPTIVAČ OSI-FILZ DW320
ZAPTIVAČ POSODE ZA PRAŠINU DW790
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW540
ZAPTIVAČ PRED. 24/16/5 DW540
ZAPTIVAČ 42/30/7 DW540
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA DW540
ZAPTIVAČ PREDL. Typ2 DW158
ZAPTIVAČ-PODLOŠKA DW567
597514-00
487291-00
637791-01
479321-00
479337-00
491587-00
581139-00
614796-00
651858-01
1007380-00
N021271
663029-00
478106-00
625712-00
403395-00
320785
401088-01
947964-01
934961-01
868520-00
859013
560196-00
770235
323091-01
445338-00
916969
368615
560460-00
770236
916080
720703-00
806603
930556
942277-00
611721-00
569377-00
401751-00
604118-00
596433-00
144974-00
157970316
930923
930909
931067-00
279818-00
279819-00
279807-00
279813-00
152482-00
795694
560216-00
325936-00
327141-02
327141-00
325935-00
327291-00
324432-00
Strana 55
234.08
780.25
1,014.33
3,121.00
936.30
390.13
2,184.70
1,092.35
780.25
3,121.00
3,277.05
1,560.50
2,652.85
780.25
312.10
312.10
468.15
468.15
156.05
312.10
312.10
624.20
312.10
624.20
312.10
156.05
156.05
156.05
312.10
129.52
312.10
156.05
312.10
312.10
156.05
156.05
312.10
312.10
312.10
234.08
156.05
234.08
312.10
312.10
129.52
156.05
129.52
129.52
78.03
156.05
1,092.35
234.08
468.15
312.10
156.05
156.05
263.72
280.89
936.30
1,217.19
3,745.20
1,123.56
468.15
2,621.64
1,310.82
936.30
3,745.20
3,932.46
1,872.60
3,183.42
936.30
374.52
374.52
561.78
561.78
187.26
374.52
374.52
749.04
374.52
749.04
374.52
187.26
187.26
187.26
374.52
155.43
374.52
187.26
374.52
374.52
187.26
187.26
374.52
374.52
374.52
280.89
187.26
280.89
374.52
374.52
155.43
187.26
155.43
155.43
93.63
187.26
1,310.82
280.89
561.78
374.52
187.26
187.26
316.46
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
176010021
176010022
176010023
176010024
176010025
176010026
176010027
176010028
176010029
176010030
176010031
176010032
176010033
176010034
176010035
176010036
176010037
176010038
176010039
176010040
176010041
176010042
176010043
176010044
176010045
176010046
176010047
176010048
176010049
176010050
176010051
176010052
176010053
176010054
176010055
176010057
176010058
176010059
176010060
176010062
176010063
176010064
176010065
176010066
176010067
176010068
176010069
176010070
176010071
176010072
176010073
176010074
176010075
176010076
176010077
176010078
176010079
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW567
ZAPTIVAČ LEŽAJA 09/22/3 DW505
ZAPTIVAČ DW321
ZAPTIVAČ KPL DW321
ZAPTIVAČ-AMORTIZER DW321
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW321
ZAPTIVAČ ROTORA DW321
ZAPTIVAČ PRED. **NLS*** P80-38
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA P53-21
ZAPTIVAČ OSI P53-21
ZAPTIVAČ ZUPČANIKA A3 P54-16
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW875
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW274
ZAPTIVAČ NA OSI DW268
GUMI ZAPTIVAČ I. KD950
GUMI ZAPTIVAČ II. KD950
RING GUMI LEŽAJA KD950
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA KD950
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA KD950
ZAPTIVAČ GLAVE KD950
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA MOTORA DW568
"O" RING POKLOPACA DW568
ZAPTIVAČ POKLOPACA KUĆIŠTA ZUPČANIKA
RING PVC DW568
ZAPTIVAČ PREDLŽJA DW246
ZAPTIVAČ POKLOPACA D25900
ZAPTIVAČ STATORA D25900
ZAPTIVAČ OSI D25900
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25600
ZAPTIVAČ D25600
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA D25600
ZAPTIVAČ DW650
ZAPTIVAČ -KUĆIŠTE ZUPČANIKA DW702/703
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW307
ZAPTIVAČ 20/30x07 D25940
ZAPTIVAČ MOTORA CS45
ZAPTIVAČ CILIN.-KARBURATOR CS45
ZAPTIVAČ-KARBURATOR CS45
ZAPTIVAČ CILINDRA - IZPUH CS45
ZAPTIVAČ OSI D25900
ZAPTIVAČ CS45
ZAPTIVAČ POKLOPACA REZ. GB34
ZAPTIVAČ CILINDRA-DONJE GB34
ZAPTIVAČ MOTORA GB34
ZAPTIVAČ fi 12X18 PW1500
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW706
ZAPTIVAČ 15x26x7 D25700
ZAPTIVAČ ROTORA D28111
ZAPTIVAČ POKLOPACA D28133
ZAPTIVAČ POKLOPACA D28111
ZAPTIVAČ ROTORA D23620
ZAPTIVAČ VODILA ČETKICA D28111
ZAPTIVAČ OSI XTS10
ZAPTIVAČ POKLOPACA D25701
ZAPTIVAČ KD1001
ZAPTIVAČ KARBURATORA GB (34)
ZAPTIVAČ REDUKTORA TL40
323572-00
402763-00
949400-00
402177-00
402151-00
402112-00
949400-03
400149-01
146576-00
386698-00
946418-00
931065-00
176655-00
90596-00
568341-00
568342-00
568344-00
568347-00
568392-00
568393-00
327577-00
323711-15
327141-03
487034-00
176724-00
487224-00
576387-00
582275-00
327141-05
577484-00
577727-00
249503-00
391632-00
383752-00
582276-00
2039660
2040740
2040780
2040630
576451-00
2039520
2032020
2031820
2031880
2101120
391315-00
327141-08
611492-00
632513-00
623618-00
1002028-00
623592-00
583678-00
586022-00
1003529-00
2031750
2028140
Strana 56
234.08
390.13
312.10
624.20
156.05
156.05
156.05
260.60
156.05
234.08
156.05
312.10
156.05
390.13
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
156.05
234.08
390.13
312.10
156.05
468.15
468.15
2,307.41
624.20
1,560.50
234.08
312.10
156.05
312.10
780.25
395.55
98.31
260.60
195.06
156.05
976.87
390.13
162.29
195.06
329.63
195.06
468.15
197.79
234.08
234.08
156.05
93.63
156.05
312.10
158.69
156.05
936.30
280.89
468.15
374.52
749.04
187.26
187.26
187.26
312.72
187.26
280.89
187.26
374.52
187.26
468.15
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
187.26
280.89
468.15
374.52
187.26
561.78
561.78
2,768.89
749.04
1,872.60
280.89
374.52
187.26
374.52
936.30
474.66
117.97
312.72
234.08
187.26
1,172.25
468.15
194.75
234.08
395.56
234.08
561.78
237.35
280.89
280.89
187.26
112.36
187.26
374.52
190.43
187.26
1,123.56
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
176010080
176010081
176010082
176010083
176010084
176010085
176010086
176010087
176010088
176010089
176010090
176010091
176010092
176010093
176010094
176010095
176010096
176010097
176010098
176010099
176010100
176010101
176010102
176010103
176010104
176010105
176010106
176010107
176020001
176020002
176020003
176020004
176020005
176020006
176020007
176020008
176020009
176020010
176020011
176020012
176020013
176020014
176020015
176020016
176020017
176020018
176020019
176020020
176020021
176020022
176020023
176020024
176020025
176020026
176020027
176020028
176020029
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ULOŽAK POM. ŠTITNIKA D23620
ZAPTIVAČ SG 3,5
ZAPTIVAČ SG 3,5
ZAPTIVAČ KD1001
ZAPTIVAČ 35x47x7 D25730
ZAPTIVAČ DW708
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DC212
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA D21805
ZAPTIVAČ KD1001
ZAPTIVAČ D51257
ZAPTIVAČ D51257
ZAPTIVAČ D51430
ZAPTIVAČ D51430
ZAPTIVAČ D21585
ZAPTIVAČ OSI KD1001 TIP2
ZAPTIVAČ DW936
ZAPTIVAČ DW292
ZAPTIVAČ DC385
ZAPTIVAČ KD960
ZAPTIVAČ POKLOPACA D51430
ZAPTIVAČ D51430
ZAPTIVAČ POKLOPACA D27900
ZAPTIVAČ 35x47x7 D25700
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW871
ZAPTIVAČ POKLOPACA D51822
ZAPTIVAČ POKLOPACA D25501
ZAPTIVAČ OSI DW304PK
ZAPTIVAČ POKLOPACA D51823
"O"RING DW443
"O"RING DW443
"O" ZAPTIVAČ DW431
"O" ZAPTIVAČ DW431
"O"RING
"O" RING DW490
"O" RING 13x3 DW550
"O" RING 10x3 DW550
"O" RING 27x3 DW550
"O" RING 10,3x2,4 DW550
"O" RING 60x1 ***NLS*** DW155
"O" RING ??? DW86
"O" RING 5x7,5 DW540
"O" RING 22x4 DW540
"O" RING 26,3x2,4 DW540
"O"RING 11,5x2,4 DW540
"O" RING POKLOPACA DW540
"O" RING 72x3 DW540
"O" RING 40x4 DW540
"O" RING 19x3,5 DW540
"O"RING 23x6 DW540
"O" RING 16x6 DW540
"O" RING DW543
"O" RING DW543
"O" ZAPTIVAČ DW705
"O" RING 12x1,5 DW158
"O" RING ***NLS*** DW158
"O" RING 10,5x1,5 DW567
"O" RING 14x03 DW567
596911-00
2047237
2047238
597451-00
327141-09
153560-00
478909-00
488148-00
597406-00
647951-00
647950-00
398167-00
622865-00
1002731-00
1003526-00
150181-00
616847-00
00
1002746-00
395376-00
395380-00
597224-00
327141-07
391485-00
608610-00
1006282-00
609488-00
395201-00
56194-00
151457-00
247600-00
247601-00
249378-00
930028-00
577168-00
870907
870881
873012
931286
701297-00
323711-26
323711-11
323711-21
323711-07
323711-22
323711-17
323711-14
323711-10
577744-02
577744-01
323711-27
323711-28
149369-00
323711-34
323711-33
916323
323711-25
Strana 57
156.05
468.15
1,560.50
78.03
499.36
124.84
390.13
156.05
124.84
78.03
312.10
234.08
156.05
4,057.30
312.10
156.05
78.03
156.05
93.63
390.13
436.94
889.49
358.92
124.84
187.26
390.13
156.05
390.13
156.05
78.03
78.03
78.03
78.03
234.08
234.08
78.03
112.41
156.05
98.31
234.08
156.05
234.08
234.08
156.05
156.05
156.05
156.05
234.08
312.10
234.08
156.05
156.05
156.05
156.05
98.31
156.05
234.08
187.26
561.78
1,872.60
93.63
599.23
149.81
468.15
187.26
149.81
93.63
374.52
280.89
187.26
4,868.76
374.52
187.26
93.63
187.26
112.36
468.15
524.33
1,067.38
430.70
149.81
224.71
468.15
187.26
468.15
187.26
93.63
93.63
93.63
93.63
280.89
280.89
93.63
134.89
187.26
117.97
280.89
187.26
280.89
280.89
187.26
187.26
187.26
187.26
280.89
374.52
280.89
187.26
187.26
187.26
187.26
117.97
187.26
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
176020030
176020031
176020032
176020033
176020034
176020035
176020036
176020039
176020040
176020042
176020043
176020044
176020045
176020046
176020048
176020049
176020051
176020052
176020054
176020055
176020058
176020059
176020060
176020061
176020062
176020063
176020064
176020065
176020066
176020067
176020068
176020069
176020072
176020073
176020074
176020075
176020076
176020077
176020078
176020079
176020080
176020081
176020085
176020087
176020088
176020089
176020090
176020091
176020092
176020093
176020094
176020095
176020096
176020097
176020098
176020099
176020100
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
"O" RING DW505
"O" RING DW505
"O" RING ***NLS*** DW173
"O" RING DW173
"O" RING 27/23 x 2 DW512
"O" RING ***NLS*** KD900
"O"RING 21/32 x 5,3 P80-38
"O" ZAPTIVAČ 25x03 KD651
"O" RING ***NLS*** KD651
"O" RING 25x3 KD950
"O" RING DW568
"O" RING DW568
"O" RING DW568
"O" RING DW568
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW568
ZAPTIVAČ DW705
"O" RING - KUĆIŠTE MOTOR DW423
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW130
"O" RING DW708
O RING KS890
"O" RING 78x2,5 D25900
O RING 30x5 D25900
O RING 38x2,5 D25900
O RING 38x5 D25900
O RING 43x5,5 D25900
O RING 33x3,5 D25900
O RING 69,5x1,78 D25900
O RING 58x2,0 D25900
O RING 35X5 D25900
O RING D25600
O RING D25600
O RING 40,6x4 D25600
O RING D25102
O RING 5x1 D25102
O RING 14 x 2 D25102
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25102
O RING D25102
O RING LEŽAJA D25102
O RING D25104
O RING D25303
O RING PREDLE. D28410
"O" RING KD960
O RING 55x2,5 D25940
O RING 19,5X3,5 D25103
O RING KD960
O RING KD960
O RING KD960
ZAPTIVAČ VALJA KD960
"O" RING D25404
"O" RING 18x3,5 D25404
"O" RING XTS10
"O" RING 25x5 D25700
"O" RING KD1001
"O" RING KD1001
"O" RING KD1001
"O" RING KD1001
"O" RING D25701
401847-00
930727
932426
938133-00
930039
806575
149037-00
323711-04
323711-03
568370-00
323711-39
323711-31
323711-32
487037-00
327518-00
383470-00
700871-00
450485-00
153753-00
583894-00
323711-47
487213-00
323711-41
487297-00
487298-00
487296-00
323711-44
323711-40
487287-00
576232-01
577744-00
577744-05
577791-00
580907-00
584638-00
578229-00
579699-00
577139-00
577795-00
580908-00
397031-00
569406-00
323711-46
577135-00
569411-00
569410-00
569408-00
569402-00
580990-00
323711-30
585388-00
584703-00
597422-00
597415-00
597418-00
597423-00
577744-07
Strana 58
156.05
156.05
65.54
78.03
156.05
98.31
1,248.40
156.05
131.85
156.05
164.84
156.05
156.05
624.20
156.05
156.05
156.05
195.06
78.03
85.83
156.05
624.20
234.08
546.18
234.08
624.20
234.08
234.08
624.20
546.18
234.08
546.18
78.03
156.05
156.05
234.08
234.08
234.08
156.05
78.03
78.03
234.08
156.05
234.08
156.05
156.05
78.03
468.15
234.08
156.05
78.03
390.13
156.05
156.05
234.08
156.05
234.08
187.26
187.26
78.65
93.63
187.26
117.97
1,498.08
187.26
158.22
187.26
197.81
187.26
187.26
749.04
187.26
187.26
187.26
234.08
93.63
102.99
187.26
749.04
280.89
655.41
280.89
749.04
280.89
280.89
749.04
655.41
280.89
655.41
93.63
187.26
187.26
280.89
280.89
280.89
187.26
93.63
93.63
280.89
187.26
280.89
187.26
187.26
93.63
561.78
280.89
187.26
93.63
468.15
187.26
187.26
280.89
187.26
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
176020101
176020102
176020103
176020104
176020105
176020106
176020107
176020108
176020109
176020110
176020111
176020112
176020113
176020114
176020115
176020116
176020117
176020118
176020119
176020120
176020121
176020122
176020123
176020124
176020125
176020126
176020127
176020128
176020129
176020130
176020131
176020132
176020133
176020134
176020136
176030001
176030002
176030003
176030004
176030005
176030006
176030007
176030008
176030009
176030010
176030011
177010002
177010004
177010008
177010009
177010010
177010011
177010012
177010014
177010016
177010018
177010020
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
"O" RING 28,17x3,53 D25701
O RING 28X2 NBR60 DOMAČ
"O" RING KD1001
"O" RING KR110
"O" RING DC212
O RING KD960
O RING D28886
O RING 53,65x2,62 D25980
O RING 12X4 DW566
"O" RING KD1001
ZAPTIVAČ D21580
O RING D51430
O RING D25700
O RING KD975
O RING D51430
O RING D51430
"O" RING D51430
"O" RING D51430
"O" RING D51430
"O" RING D51430
"O" RING 64,5 x 2 D51430
"O" RING D51238
ZAPTIVAČ DUGMETA KD1001
O RING DW059
"O" RING 33x5 D25700
"O" RING 18x10 D25700
"O" RING VALJA D51238
"O" RING D51238
"O" RING D51238
"O" RING 38 x 3 D25730
"O" RING LEŽAJA D23620
"O" RING BATA D51845
"O" RING
18x3,55mm
KD975
"O" RING
11x3,55mm
KD975
"O" RING PREDLEŽJA
D25013
GUMENIAMORTIZER DW490
TESNIL.RING SEMER. 19 DW165
ZAPTIVAČ SEME. 15/21-4 KD250
ZAPTIVAČ 15/31 ***NLS**KD900
ZAPTIVAČ SEME-. P80-38
AMORTIZER GUMI.***NLS**P80-38
ZAPTIVAČ SEMERING D25900
SEMERING 15/28/5 CS45
ZAPTIVNI PRSTEN KD1001
ZAPTIVAČ PRIRUBNICE D28111
GUMENI PRSTEN D25013
STREME KA273
DRŽAČ PAPIRA KA273
SERVISNI KOMPLET DW566 /98-01 DO 22
ŠTITNIK PLOČE 230mm DW490
PRIRUBNICA ŠTITNIKA DW490
OSOVINA ZUPČANIKA DW490
PRIRUBNICA ZUPČANIKA DW490
UDARNA GLAVA DW550
OSOVINA VALJA DW550
STITNIK PLOČE 180 mm DW476
DUGME-DONJI DEL KW750
584706-00
248113-00
597395-00
597605-00
491536-00
569415-00
596639-00
494355-01
323711-02
597416-00
1002623-10
398165-00
323711-48
1004440-16
398163-00
609019-00
390748-00
639886-00
390745-00
390154-00
398166-00
398170-00
597479-00
610542-00
488546-00
577744-06
398171-00
609020-00
398169-00
491004-00
1002048-00
608611-00
10044440-11
1004440-12
1005810-00
937098-49
939611-00
945032-00
371294
66683-00
131859-00
487209-01
2039430
597393-00
633043-00
1005808-00
733668
748364
487047-49
931942-02
930929
578243-00
930924
870621
487143-00
932525-02
916956
Strana 59
312.10
234.08
171.65
78.03
78.03
624.20
780.25
156.05
156.05
156.05
1,092.35
156.05
195.06
234.08
156.05
156.05
78.03
156.05
78.03
78.03
234.08
156.05
78.03
93.63
390.13
671.02
234.08
124.84
234.08
335.51
234.08
312.10
156.05
156.05
156.05
390.13
468.15
156.05
162.29
312.10
129.52
1,560.50
814.58
234.08
156.05
234.08
165.50
156.05
780.25
2,028.65
312.10
1,248.40
242.87
312.10
780.25
1,326.43
395.59
374.52
280.89
205.98
93.63
93.63
749.04
936.30
187.26
187.26
187.26
1,310.82
187.26
234.08
280.89
187.26
187.26
93.63
187.26
93.63
93.63
280.89
187.26
93.63
112.36
468.15
805.22
280.89
149.81
280.89
402.61
280.89
374.52
187.26
187.26
187.26
468.15
561.78
187.26
194.75
374.52
155.43
1,872.60
977.50
280.89
187.26
280.89
198.60
187.26
936.30
2,434.38
374.52
1,498.08
291.44
374.52
936.30
1,591.71
474.71
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177010021
177010022
177010023
177010028
177010033
177010034
177010035
177010036
177010037
177010042
177010043
177010045
177010046
177010047
177010048
177010052
177010053
177010054
177010055
177010058
177010059
177010060
177010061
177010066
177010070
177010071
177010075
177010076
177010077
177010078
177010079
177010081
177010082
177010083
177010084
177010085
177010086
177020001
177020002
177020003
177020004
177020005
177020006
177020008
177020009
177020010
177020011
177020012
177020013
177020014
177020015
177020016
177020017
177020018
177020019
177020020
177020021
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DUGME-GORNJI DEL KW750
NOSAČ NOŽA KW750
DRŽAČ STATORA Typ 03 KA273
POLUGA ***NLS*** KD561
DRŽAČ MAGACINA KX418
IGLA UDARNA KX428
RUČICA ŠTITNIKA KS810
RUČICA VAR. ***NLS*** KS810
POLUGA KS810
DUGME-REGULACIJSKI KS810/BD800
NOSAČ II KS810
OPRUGA SPIRALNA KS810
DUGME ŠTITNIKA KS810
VODJICA DUGMETA KS810
NOSAČ Z LEŽ. **NLS** KA83
PRIRUBNICA JER.**NLS***KA83
PLOČICA MENJ. OSI DW566
PVC KORPA GK440
TRAK KOČNICE ***NLS*** GK440
NASLON ZUPČASTI GK440
LIST TESTERE 40cm GK440
LIST TESTERE 30 cm GK430
ZATEZAČ LANCA GK440
PLOČA - FILZ BD85
DRŽAČ NOŽA BD710
PRIRUBNICA REMENICE BD710
VODJICA STATORA GK1630
VODJICA-POKLOPAC STATORA GK1630
POKLOPAC MOTORA GK1630
POLUGA KOČNICE GK1630
ULOŽAK POLUGA GK1630
POKLOPAC ZUPČANIKA TIP-4 GK1630
LIST TESTERE 14"-/35cm/ ES1700
LIST TESTERE 16"/40cm/ ES1700
LIST TESTERE 16"/40cm CS45/40
LIST TESTERE 45cm CS45/45
LIST TESTERE 45cm SG2000
KLETKA KA273
VERTIKALNO VODJICA DW62/BD59
ŠTITNIK POMIČNI DW62/BD59
ŠTITNIK DOD. **NLS** DW62/BD59
ŠTITNIK VENTILATORA DW62/BD59
DRŽAČ PODLOGE KA273
VALJ-DELOVNI kpl DW678
POKLOPAC KA273
ŠTITNIK VENTILATORA DW411
STREME NOGICA DW411 144988-01
OSNOVNA PLOČA DW411
DRŽAČ PAPIRA DW411
LOPUTA DW411
POKLOPAC PREKIDAČA DW411 144983-00
PRIRUBNICA DW443
ŠTITNIK PVC DW443
KUĆIŠTE DISKA DW443 151417-00
POKLOPAC DISKA S. DEL DW443 151408-08
RING-KOČNICA DW443
ŠTITNIK VENTILATORA DW443 141434-00
916957
322725-49
372944
748147
321915
872171
911784
911794
911984
322444
879743-01
870049
322446
870008
874241
870354
577058-00
323855-00
842565
323957-00
369090-10
369090-08
843666-49
918236
878428
911638
374809-02
373796
376155
374863
374867
581359-00
2029640
2029650
2035000
2035010
2052210
735653
327424-00
327422-00
324596-01
916128
733563
574232-01
733669
144964-00
144988-02
151289-00
151288-00
144975-01
144983-07
150057-01
151444-00
384338-00
391128-00
151418-00
151434-00
Strana 60
234.08
1,872.60
156.05
162.29
312.10
312.10
312.10
195.06
195.06
195.06
1,014.33
273.09
312.10
234.08
781.81
98.31
468.15
780.25
293.37
1,370.33
3,433.10
3,433.10
292.49
195.06
546.18
78.03
626.64
390.13
2,373.57
195.06
265.29
1,326.43
3,255.20
3,255.20
3,907.49
3,907.49
2,886.93
195.06
780.25
936.30
260.60
468.15
156.05
6,242.00
156.05
195.06
494.49
780.25
394.81
156.05
156.05
468.15
1,014.33
390.13
780.25
702.23
312.10
280.89
2,247.12
187.26
194.75
374.52
374.52
374.52
234.08
234.08
234.08
1,217.19
327.71
374.52
280.89
938.17
117.97
561.78
936.30
352.05
1,644.40
4,119.72
4,119.72
350.99
234.08
655.41
93.63
751.97
468.15
2,848.28
234.08
318.34
1,591.71
3,906.24
3,906.24
4,688.99
4,688.99
3,464.31
234.08
936.30
1,123.56
312.72
561.78
187.26
7,490.40
187.26
234.08
593.39
936.30
473.77
187.26
187.26
561.78
1,217.19
468.15
936.30
842.67
374.52
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020022
177020023
177020024
177020025
177020026
177020027
177020029
177020030
177020033
177020035
177020039
177020041
177020043
177020044
177020045
177020048
177020049
177020050
177020051
177020053
177020054
177020055
177020058
177020059
177020060
177020062
177020063
177020066
177020067
177020068
177020072
177020073
177020075
177020076
177020077
177020078
177020079
177020080
177020081
177020082
177020083
177020084
177020086
177020091
177020092
177020093
177020094
177020095
177020096
177020097
177020098
177020099
177020100
177020101
177020102
177020118
177020120
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DUGME PREKIDAČA DW443
DUGME ELEKTRONIKE DW443
OPRUGA SKLOPKE DW443
PRIRUBNICA KUĆIŠTA D. DW443
OSOVINA DISKA SESTAV DW443
SPONKA ČETKICA ***NLS*** DW676
OPRUGA ŠTITNIKA ***NLS*** DW676
REGULACIJSKA PLOČA DW676
VIJAK-POS. M6 DW676
PODLOŠKA DUGMETA DW676
RING S SKALO DW676
PRIROB. LEŽAJA **NLS**DW676
NOSAČ NOŽA-KOMPLET DW676
ŠTITNIK NOŽA DW676
PARALELNO VODJICA **NLS** DW676
KUĆIŠTE VALJEV - KOMPLET DW431
DUGME-REGULACIJSKI DW431
OSOVINA PREDNJEG VALJKA DW431
VIJAK VALJA-POSEBNI DW431
NOSAČ VODIL. VALJA DW431
BIKSNA RUČICE DW431
RUČICA-ZATEZAČA DW431
OSNOVNA PLOČA DW431
PLOČA-PLUTA DW431
VALJ-POGONSKI DW431
VALJ-VODILNI DW431
POKLOPAC DW431
DUGME-RUČICA DW431
SPONKA OPRUGA DW431
NOSAČ KESE DW431
PRIRUBNICA ŠTITNIKA DW401
ŠTITNIK 115 mm DW401
OSOVINA ZUPČANIKA M 14 DW401
ŠTITNIK KOLEKTORA DW401
POKLOPAC ZUPČANIKA DW401
POKLOPAC DUGMETA DW401
ŠTIFT ZUPČANIKA DW401
ŠTITNIK VENTILATORA DW401
PRIRUBNICA ROTORA DW401
NOSAČ PREKIDAČA DW401
DUGME RUČICE DW401
ŠTITNIK PLOČE 125 mm DW451
POKLOPAC DUGMETA DW456
DISTANCIJAL ZUPČANIKA DW490
PRIRUBNICA NA ROTORJU DW490
ŠTITNIK VENTILATORA DW490
RUČICA PREKIDAČA DW550
ZAPTIVNI RING DW550
REGULACIONI RING DW550
DISTANCIJAL DW550
RUČICA MENJALNA DW550
OPRUGA SPIRALNA ***NLS*** DW550
RING NA OSI DW 550 RETAINER
ŠTITNIK VENT.×××NLS××× DW165 BAFFLE
SPINDLE
ŠTITNIK VENTIL.***NLS*** DW155
DUGME MENJALNI ***NLS*** DW155
151428-00
151435-00
151442-00
151419-00
151451-00
96120701
249712-00
249649-00
942895-00
401120601
249617-00
47114700
247941-00
248476-00
247447-00
248479-01
248428-00
157152601
249122-00
157113202
157152300
157110800
325024-00
157111700
249380-00
157121405
157118902
249118-01
325023-00
249677-00
605415-00
944685-00
945297-00
945287-00
945299-00
944575-00
944571-00
401635-00
401622-01
401595-00
401259-01
944586-00
944574-00
930922
931066
931073-00
323490-08
871469
870954
323480-00
321948
918782
870890
326184-03
279805-00
932934
931807-00
Strana 61
234.08
468.15
234.08
156.05
3,296.28
65.54
326.14
1,950.63
156.05
390.13
156.05
129.52
2,652.85
312.10
1,693.14
10,923.50
390.13
546.18
195.06
1,092.35
156.05
1,014.33
624.20
312.10
2,652.85
2,028.65
390.13
546.18
312.10
1,014.33
197.78
624.20
780.25
156.05
468.15
156.05
234.08
312.10
280.89
234.08
280.89
546.18
234.08
203.67
234.08
312.10
156.05
234.08
156.05
326.32
221.72
98.31
234.08
1,303.02
1,953.75
260.60
390.13
280.89
561.78
280.89
187.26
3,955.54
78.65
391.37
2,340.75
187.26
468.15
187.26
155.43
3,183.42
374.52
2,031.77
13,108.20
468.15
655.41
234.08
1,310.82
187.26
1,217.19
749.04
374.52
3,183.42
2,434.38
468.15
655.41
374.52
1,217.19
237.34
749.04
936.30
187.26
561.78
187.26
280.89
374.52
337.07
280.89
337.07
655.41
280.89
244.40
280.89
374.52
187.26
280.89
187.26
391.58
266.06
117.97
280.89
1,563.62
2,344.50
312.72
468.15
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020122
177020123
177020125
177020129
177020130
177020131
177020132
177020135
177020140
177020141
177020142
177020143
177020144
177020145
177020148
177020149
177020150
177020151
177020153
177020154
177020155
177020156
177020157
177020158
177020159
177020163
177020164
177020167
177020168
177020172
177020176
177020177
177020178
177020179
177020183
177020188
177020191
177020192
177020193
177020194
177020200
177020201
177020204
177020206
177020207
177020208
177020209
177020210
177020211
177020212
177020213
177020214
177020215
177020216
177020217
177020219
177020220
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DUGME MENJALNI-"L/D" DW976
DUGME-MNJALEC BRZINE DW976
VODJICA Typ 03 DW912
OPRUGA-SPONKA DW914
DUGME MENJALNI-BRZINA DW912
DUGME MENJALNI-"L/D" DW912
OPRUGA SKLOPKE DW912
OSOVINA GLA. Typ 2/3/4 DW912/14/997
*VODJICA LISTA DW320
*ULOŽAK ELEKTRONIKE DW320
*ŠTITNIK NOŽA DW320
*OS VODILA TESTERE DW320
*SPONKA VODILA DW320
*DRŽAČ LEŽAJA-GORNJI DW320
*ULOŽAK DW320
*OS DW320
*VODJICA OSI DW320
STEZNA PLOČICA DW320
*DUGME-NIHANJE DW320
*OS-GLAVNA DW320
PLOČA OSNOVNA "PVC" DW320
*ADAPTER ZA USISNIK DW320
DROG-VODJICA DW613
OBLOGE VODILA DW613
VODJICA-PARALELNO DW613
DUGME-ZASKOČKA DW613
POKLOPAC DW613
OSNOVNA PLOČA DW613
PLOČA-OBLOGA DW613
CEV USISNA DW613
BIKSNA DUGMETA DW613
POKLOPAC ČETKICA DW86
ŠTITNIK VENTILATORA DW86
ŠTITNIK POMIČNI DW86
OPRUGA ŠTITNIKA DW86
VALJČEK ŠTITNIKA DW86
RUČICA-NAGIB DW86
MATICA POSEBNA DW86
KVADRANT DW86
PLOČA OSNOVNA DW86
DUGME ZA ATERIRANJE DW86
MATICA POSEBNA DW86
DUGME PREKIDAČA DW790
POKLOPAC ZAŠTITNI DW790
POKLOPAC MOTORA DW790
GUMA ZAPTIVAČ DW790
DISTANCIJAL MOTORA DW790
GUMA ZAPTIVAČ-GORNJA DW790
GUMA ZAPTIVAČ-DONJE DW790
KUĆIŠTE MOTORA DW790
PLOVAK DW790
KORPA DW790
FILTER DW790
SPONKA DW790
PRIRUBNICA DW790
KOLO USISNIKA***NLS* DW790
ADAPTER-RAZLIČNE CEVI DW790
151678-00
150939-01
798963-01
799024
153281-03
151296-00
799981-00
573146-00
795670
795877-00
795881
795699
795647
795682
795679
795674
795645
806316
795686-00
376752-01
806485
798010
868080-00
249090-00
868079-00
943114-00
943057-00
868613-00
943042-00
945304-01
249108-00
448084-01
145301-00
868469-00
152572-00
868448-00
145347-00
152015-02
151309-00
145430-00
145401-00
152015-03
560198-00
560208-00
560209-00
560210-00
560211-00
560212-00
560214-00
560215-00
560217-00
560218-00
279866-00
560222-00
560223-00
560225-00
560226-00
Strana 62
156.05
312.10
156.05
156.05
624.20
234.08
78.03
3,121.00
546.18
156.05
234.08
156.05
78.03
78.03
265.29
265.29
202.87
468.15
78.03
2,340.75
468.15
312.10
780.25
312.10
3,121.00
546.18
546.18
9,363.00
624.20
780.25
156.05
197.79
195.06
3,901.25
390.13
156.05
312.10
312.10
5,461.75
6,710.15
195.06
312.10
936.30
1,560.50
2,028.65
1,014.33
936.30
1,326.43
1,326.43
1,872.60
1,326.43
2,340.75
2,652.85
1,326.43
1,014.33
845.79
2,964.95
187.26
374.52
187.26
187.26
749.04
280.89
93.63
3,745.20
655.41
187.26
280.89
187.26
93.63
93.63
318.34
318.34
243.44
561.78
93.63
2,808.90
561.78
374.52
936.30
374.52
3,745.20
655.41
655.41
11,235.60
749.04
936.30
187.26
237.35
234.08
4,681.50
468.15
187.26
374.52
374.52
6,554.10
8,052.18
234.08
374.52
1,123.56
1,872.60
2,434.38
1,217.19
1,123.56
1,591.71
1,591.71
2,247.12
1,591.71
2,808.90
3,183.42
1,591.71
1,217.19
1,014.95
3,557.94
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020221
177020223
177020225
177020227
177020228
177020229
177020231
177020232
177020233
177020234
177020235
177020236
177020240
177020243
177020244
177020245
177020246
177020247
177020248
177020249
177020250
177020251
177020252
177020253
177020254
177020255
177020256
177020257
177020258
177020259
177020260
177020261
177020262
177020263
177020264
177020265
177020266
177020267
177020268
177020269
177020270
177020272
177020273
177020275
177020276
177020277
177020278
177020279
177020280
177020281
177020282
177020283
177020284
177020285
177020286
177020287
177020288
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
NASTAVAK ZA SES.-PLOČ. DW790
CEV USISNIKA 4m DW790
ŠTITNIK POMIČNI KS855
DUGME REGU.VAZDUHA KS631
DUGME PREKIDAČA KS631
VODJICA MATICA KS631
OSOVINA GLAVNA KS631
ŠTITNIK NOŽA KS631
ŠITNIK NOŽA SP. DEL KS631
VODJICA LISTA KS631
SPONKA OS. PLOČE KS631
PLOČA OSNOVNA KS631
SPONKA SESTAV KS631
DRŽAČ KABLA DW540
ULOŽAK Z UTIKAČEM DW540
DUGME PREKIDAČA DW540
DUGME PREKIDAČA DW543
ŠTITNIK VENTILATORA DW540
KUĆIŠTE MOTORA DW540
KUĆIŠTE MOTORA DW545/543
POKLOPAC MOTORA DW540
POKLOPAC MOTORA DW545/543
POKLOPAC ČETKICA DW540
DRŽAČ DW545/543
AMORTIZER-GUMA DW540
KLIPNJAČA DW540
KLIP DW540
OSOVINA KLIPA DW540
RING BATNI DW540
CILINDAR DW540
CILINDAR DW545/543
KLADIVO UDARNO 40mm DW540
KLADIVO UDARNO 45mm DW545/543
DISTANČNIK-PODLOŠKA DW540
RING-OPRUGANI 58mm DW540
RING ZUPČASTI DW540
OSOVINA MENJAČKE VILJUŠKE DW540
VILICE MENJALNE DW540
POLUGA RUČICE DW540
OSOVINA MENJALNE RUČICE DW540
RUČICA MENJALNA DW540
AMORTIZER DW540
DUGME SKLOPKE DW540
POKLOPAC PVC DW540
USMERNIK VAZDUHA DW540
USMERNIK VAZDUHA DW545/543
OPRUGA SKLOPKE DW540
BIKSNA DODAT.RUČICA DW540
ŠTIFT PUŠE RUČICA DW540
VIJAK-KRILNI M 06 DW540
PODLOŠKA 41/48x1,8 DW540
PODLOŠKA DW540
OPRUGA 2,2x44,2 DW540
KLIP SA SEMERINGOM 62,5mm DW540
KLIP SA SEMERINGOM 57,6 DW545/543
PODLOŠKA DW540
PODLOŠKA 18,5x35x5,6 DW540
279877-00
560228-00
325071-00
369328
370282-00
369620
370164-03
369008
370584
368375-00
368857-00
369304-00
581098-02
326190-00
326455-01
325919-00
327325-00
325244-00
326411-14
326411-16
325411-02
326934-01
326579-00
326933-01
325917-00
325002-00
324858-00
330041-22
325905-00
326098-02
326098-03
329318-00
329319-00
326085-00
323763-03
1005697-00
325880-02
325160-00
325212-00
326720-00
328605-00
325916-01
328589-00
325371-04
326241-00
326242-00
325858-00
326552-00
326775-00
326573-00
323753-11
323753-14
323395-07
579581-00
579580-00
582381-00
326688-00
Strana 63
858.28
6,242.00
1,014.33
170.76
156.05
164.84
624.20
234.08
234.08
390.13
312.10
546.18
780.25
195.06
624.20
195.06
624.20
195.06
4,681.50
5,149.65
390.13
1,404.45
156.05
329.66
156.05
702.23
936.30
312.10
265.29
4,087.40
4,213.35
2,028.65
2,028.65
312.10
195.06
791.18
195.06
390.13
198.18
546.18
624.20
156.05
265.29
780.25
702.23
702.23
234.08
702.23
312.10
468.15
156.05
156.05
156.05
3,901.25
3,901.25
546.18
546.18
1,029.93
7,490.40
1,217.19
204.91
187.26
197.81
749.04
280.89
280.89
468.15
374.52
655.41
936.30
234.08
749.04
234.08
749.04
234.08
5,617.80
6,179.58
468.15
1,685.34
187.26
395.59
187.26
842.67
1,123.56
374.52
318.34
4,904.88
5,056.02
2,434.38
2,434.38
374.52
234.08
949.42
234.08
468.15
237.82
655.41
749.04
187.26
318.34
936.30
842.67
842.67
280.89
842.67
374.52
561.78
187.26
187.26
187.26
4,681.50
4,681.50
655.41
655.41
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020289
177020290
177020291
177020292
177020293
177020294
177020295
177020297
177020298
177020299
177020300
177020301
177020302
177020303
177020304
177020305
177020306
177020307
177020308
177020310
177020311
177020312
177020313
177020315
177020316
177020317
177020319
177020320
177020321
177020322
177020323
177020324
177020326
177020327
177020328
177020329
177020330
177020332
177020335
177020337
177020338
177020341
177020342
177020343
177020347
177020348
177020349
177020350
177020351
177020352
177020354
177020355
177020356
177020357
177020358
177020360
177020361
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PODLOŠKA 18,5x35x1,6 DW545
POKLOPAC CILINDRA DW540
OSOVINA SA DRŽAČEM DW540
VALJČEK 8x20 DW540
KAPA ZAŠTITNA DW540
RING ZAŠTITNE GUME DW540
RING PVC SESTAV DW540
VODJICA DW540
OPRUGA 2,2 x 47,8 DW540
POL PODLOŠKA DW540
OPRUGA DW540
VODJICA OPRUGAI DW540
KUĆIŠTE OSI DW540
DRŽAČ OSI DW540
OPRUGANI RING DW540
ŠTITNIK VENTILATORA DW705
ADAPTER-USISNI**DW676
CEV ADAPTERJA DW676
PRIRUBNICA LISTA-UNUTRAŠNJA DW705
POLUGA PREKIDAČA DW705
PRIRUBNICA DW705
OPRUGA DW705
BIKSNA POM. ŠTITNIKA DW705
ŠTITNIK POMIČNI DW705
ŠTITNIK S KONZOLO*** DW705
PLOČA VRTLJIVA DW705
NOSAČ VRTLJIVI DW705
ULOŽAK PLOČE-STRANSKI DW705
ULOŽAK VRT.PLOČE DW705
VODJICA NASLON DW705
MAKAZE DW705
PLOČEVINA NOSILNA DW705
TEČAJ ŠTITNIKA DW705
OPRUGA ŠTITNIKA DW705
OSOVINA ŠTITNIKA DW705
ADAPTER USISNI DW705
ŠTITNIK DODATNI DW705
ŠTIFT KONZOLE DW705
OPRUGA VRTLJIVE PLOČE DW705
DUGME-VIJAK DW705
VALJČEK DW705
DRŽAČ-PLOČEVINA DW705
RUČICA MATICA DW705
NASLON-DODATNI DW705
RUČICA ŠTITNIKA DW705
PLOČA RADNA DW710
PLOČA OSNOVNA DW710
PLOČA VRTLJIVA DW710
NOSAČ KONZOLE DW710
NOSAČ MOTORA DW710
NOSAČ STOLA DW710
VODJICA NOSIL.STOLA DW710
ŠTITNIK PLOČE. * DW710
ŠTITNIK PLOČ. DONJI DW710
ŠTITNIK DODATNI DW710
NOSAČ DW710
ŠTITNIK NOŽA DW710
323753-16
326044-00
493133-00
325878-00
329816-00
326575-02
326329-00
479247-00
323395-06
325929-00
325888-00
325930-00
326125-01
324986-00
323763-04
146723-01
160275700
247751-00
152634-01
146741-00
146750-00
146748-00
148295-00
146720-00
152847-01
146725-00
146731-01
146773-01
146726-02
146735-00
146752-02
429986-01
146732-00
146743-00
146751-00
146717-00
146772-03
387130-00
146745-00
145439-05
146774-00
146737-00
392422-00
146739-00
146770-00
861507-00
863608-05
862179-90
862182-00
862180-06
402801-00
402800-00
861342-00
402803-00
861918-04
402841-00
862441-03
Strana 64
390.13
156.05
14,824.75
265.29
395.55
198.18
1,872.60
156.05
197.79
346.44
78.03
156.05
5,461.75
1,014.33
156.05
156.05
650.73
312.10
780.25
468.15
468.15
312.10
234.08
5,461.75
10,419.46
9,767.17
3,901.25
312.10
658.53
7,802.50
390.13
624.20
195.06
780.25
546.18
265.29
468.15
390.13
546.18
780.25
265.29
265.29
780.25
3,589.15
1,560.50
6,242.00
3,901.25
6,242.00
3,433.10
4,681.50
1,014.33
1,560.50
326.14
936.30
936.30
624.20
2,340.75
468.15
187.26
17,789.70
318.34
474.66
237.82
2,247.12
187.26
237.35
415.73
93.63
187.26
6,554.10
1,217.19
187.26
187.26
780.87
374.52
936.30
561.78
561.78
374.52
280.89
6,554.10
12,503.35
11,720.60
4,681.50
374.52
790.24
9,363.00
468.15
749.04
234.08
936.30
655.41
318.34
561.78
468.15
655.41
936.30
318.34
318.34
936.30
4,306.98
1,872.60
7,490.40
4,681.50
7,490.40
4,119.72
5,617.80
1,217.19
1,872.60
391.37
1,123.56
1,123.56
749.04
2,808.90
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020362
177020363
177020364
177020365
177020366
177020367
177020368
177020369
177020370
177020371
177020372
177020373
177020374
177020375
177020376
177020377
177020378
177020379
177020380
177020381
177020382
177020383
177020384
177020385
177020386
177020387
177020388
177020389
177020390
177020391
177020392
177020393
177020395
177020396
177020397
177020398
177020399
177020408
177020409
177020418
177020419
177020425
177020426
177020427
177020428
177020429
177020430
177020435
177020437
177020442
177020443
177020444
177020445
177020446
177020448
177020450
177020454
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VODJICA STRANSKO DW710
VODJICA NASLON DW710
PALICA POTISNA DW710
NOGICA DW710
RUČICA PLOČE DW710
NOSAČ RUČICE DW710
DUGME - VIJAK M08 DW710
ŠTIFT PLOČE DW710
ULOŽAK-DISTANCIJAL DW710
ULOŽAK-POM. ŠTITNIK DW710
BIKSNA DW710
PLOČA OSIGURAČ DW710
NOŽ RAZPARILNI*** DW710
NOSAČ RAZ.NOŽA DW710
DUGME MATICA M06 DW710
CEV USISNADW710
RUČICA-NAGIB DW710
POLUGA-ZAPIRALO DW710
OPRUGA POLUGA DW710
ULOŽAK DW710
POLUGA VAROVALA DW710
DISTANCIJAL DW710
MATICA OSI DW710
OPRUGA NOSILCA -LEVA DW710
OPRUGA NOSILCA-DESNA DW710
DISTANCIJAL OPRUGAI DW710
TEČAJ NOSILCA DW710
ŠTITNIK POMIČNI Kpl DW710
DUGME VIJAK M08 DW710
CEV ZA USISAVANJE DW710
KONZOLA VODILA DW710
POKLOPAC VENTILATORA DW710
POKLOPAC MOTORA DW710
POKLOPAC PREKIDAČA DW710
PLOČA ZAŠČ.POKLOPACA DW710
OKVIR UNUTRAŠNJI POKLOPACA DW710
UVODNICA S UVODNIK KABLAOM DW710
OSOVINA VOD. VALJA KA75
DUGME REGULACIJSKI **NLS** KA75
NOSAČ VODILA ČETKICA KS855
POKLOPAC ČETKICA KS855
RUČICA ŠTITNIKA KS855
CEV GRELNIKA BD1666/KX1682
KUĆIŠTE MOTORA BD1666/KX1682
ZAŠTITNA PLOČA BD1600/KX1682
POLUGA PREKIDAČA KX1682
ULOŽAK-KERAMIČNI KX2082
ŠTIFT PREKIDAČA**GL330
ULOŽAK PVC GL330
VODJICA GL560
REGULATOR GL560
ŠTITNIK NAJLONA GL560
ULOŽAK RUČICA GL560
RING REGULACIONI GL560
OSOVINA STEZN.GLAVE TypÄ2 DW158
DUGME MENJALNI-HITR. DW158
ŠTITNIK VENTI.** DW165
861982-00
862099-01
860610-01
402804-00
862002-00
863612-00
862428-00
863072-00
863702-00
863039-00
949748-01
945641-00
863268-00
862075-00
861464-00
868478-00
949884-01
863610-00
863604-00
863043-00
863613-00
949761-02
949759-01
863606-00
863590-00
863611-00
863607-00
864693-01
861452-00
943582-01
861421-01
860445-00
861345-00
863849-00
863198-00
862430-00
863573-00
322095
321328
321345
322462
373334
793076
823696
371166
844971
747949
374144
806587
806474
374750
807019
373128
327313-02
327309-01
326184-06
Strana 65
6,242.00
3,433.10
312.10
234.08
468.15
312.10
156.05
312.10
156.05
156.05
265.29
156.05
781.81
312.10
234.08
780.25
780.25
156.05
156.05
156.05
468.15
156.05
390.13
936.30
936.30
156.05
1,092.35
2,028.65
390.13
312.10
936.30
468.15
1,326.43
312.10
156.05
156.05
156.05
390.13
162.29
205.07
189.78
156.05
936.30
198.18
156.05
312.10
195.06
65.54
263.72
312.10
165.50
624.20
156.05
546.18
3,121.00
156.05
390.13
7,490.40
4,119.72
374.52
280.89
561.78
374.52
187.26
374.52
187.26
187.26
318.34
187.26
938.17
374.52
280.89
936.30
936.30
187.26
187.26
187.26
561.78
187.26
468.15
1,123.56
1,123.56
187.26
1,310.82
2,434.38
468.15
374.52
1,123.56
561.78
1,591.71
374.52
187.26
187.26
187.26
468.15
194.75
246.08
227.74
187.26
1,123.56
237.82
187.26
374.52
234.08
78.65
316.46
374.52
198.60
749.04
187.26
655.41
3,745.20
187.26
468.15
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020456
177020457
177020459
177020461
177020463
177020483
177020485
177020487
177020488
177020489
177020490
177020501
177020502
177020504
177020506
177020507
177020510
177020511
177020513
177020514
177020516
177020517
177020519
177020520
177020521
177020522
177020523
177020524
177020525
177020526
177020527
177020528
177020530
177020531
177020532
177020533
177020534
177020535
177020536
177020537
177020538
177020539
177020540
177020541
177020542
177020547
177020548
177020549
177020550
177020551
177020552
177020553
177020554
177020556
177020557
177020558
177020559
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DRŽAČ VALJA KW750
ŠTITNIK NOŽA BD750/KW
ŠTITNIK VEN.*** KW750
RADNI VALJAK KW750
DISTANCIJAL NA ZUPČANIKU DW540
RUČICAK ZG DEL. GR348 GR350
KUĆIŠTE PREKIDAČA GR350
DUGME ZA FIKSIRANJE GR350
RUČICA PREKIDAČA TYP 01 GR350 20mm
RUČICA PREKIDAČA Typ 5-6 GR350 12mm
PLOČA PREKIDAČA Typ 1 GR350
OSOVINA STEZNA GL. Typ1 DW997
ŠTITNIK VENTI.***KG65/72
PRIRUBNICA *** KG65
ŠTITNIK PLOČE 115mm KG65
PRIRUBNICA * KG65
DUGME RUČICE KG65
DUGME MENJALNI-BRZINA DW912 Typ 03
DUGME MENJALNI DW912 Typ03
ULOŽAK Typ 03 DW912
AMORTIZER Typ 03 DW912
DUGME PREKIDAČA KC1251
VODJICA PODLOŽK DW545
BIKSNA DW543
ŠTITNIK VENTILATORA DW567
RING ZAPTIVNI DW567
RING REGULACIONI DW567/KD65
OSOVINA MENJA. VILIC DW567
OSOVINA S SKLOPKO DW566/DW563
RUČICA MENJALNA DW567
KUĆIŠTE VALJA DW563/566
ULOŽAK PVC DW567
OSOVINA RUČICE DW566
KLIP DW563/566
RING DW567
CILINDAR DW563/566
ŠTITNIK VENTILATORA DW563
ZUPČASTI RING DW563
OSOVINA STEZN. GLAVE DW505
RING MENJALNI DW505
RUČICA MENJALNA-HITR. DW505
RUČICA MENJAL.-UDARCI DW505
ŠTITNIK VENTILATORA DW505
OSOVINA ZUPČANIKA DW173
DUGME MENJALNI-HI. DW512/P22-71
KOMPLET ZA EL.PNEUM.BUŠ. DW545
SKLOPKA-STEZNALO DW321
OPRUGA SPIRALNA DW321
ŠTIFT DW321
EKSCENTER DW321
VODJICA VALJČKA DW321
SPONKA DW321
ŠTITNIK NOŽA PVC DW321
ŠTITNIK NOŽA DW321
OSNOVNA PLOČA-ULOŽAK DW321
ULOŽAK-NOS.*** DW321
ŠTITNIK VENTILATORA DW321
916974
372782
872367
325241-00
596056-00
799361-02
373092
746030
373094
827131
386388-00
560408-00
560429-00
560436-00
560437-00
560449-00
799025-04
806057-06
372061
372063
311978-00
327208-00
326008-00
329826-03
323489-00
576756-00
325880-03
577080-01
327119-00
327100-00
328507-00
327094-01
327070-00
327074-00
327071-00
327293-00
327110-00
581235-00
401735-00
628891-00
401750-00
176811-00
946656-01
939637
327467-01
402960-00
402110-00
402105-00
402161-00
402118-00
399146-00
389599-00
402116-00
402146-00
402139-00
402060-00
Strana 66
546.18
78.03
65.54
3,121.00
234.08
1,627.60
546.18
156.05
468.15
263.13
156.05
4,993.60
129.52
98.31
702.23
198.18
78.03
312.10
312.10
195.06
312.10
156.05
234.08
312.10
312.10
234.08
390.13
156.05
5,461.75
312.10
2,966.53
312.10
312.10
2,340.75
234.08
1,901.79
195.06
312.10
2,340.75
468.15
546.18
780.25
156.05
936.30
312.10
7,252.56
858.28
156.05
156.05
702.23
858.28
312.10
312.10
156.05
624.20
71.78
780.25
655.41
93.63
78.65
3,745.20
280.89
1,953.12
655.41
187.26
561.78
315.76
187.26
5,992.32
155.43
117.97
842.67
237.82
93.63
374.52
374.52
234.08
374.52
187.26
280.89
374.52
374.52
280.89
468.15
187.26
6,554.10
374.52
3,559.84
374.52
374.52
2,808.90
280.89
2,282.15
234.08
374.52
2,808.90
561.78
655.41
936.30
187.26
1,123.56
374.52
8,703.07
1,029.93
187.26
187.26
842.67
1,029.93
374.52
374.52
187.26
749.04
86.14
936.30
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020560
177020561
177020562
177020563
177020564
177020568
177020569
177020571
177020572
177020573
177020574
177020575
177020576
177020577
177020578
177020579
177020581
177020582
177020583
177020584
177020585
177020586
177020587
177020588
177020589
177020590
177020591
177020593
177020602
177020603
177020604
177020606
177020608
177020609
177020637
177020641
177020646
177020647
177020648
177020649
177020650
177020651
177020653
177020654
177020674
177020676
177020679
177020680
177020681
177020682
177020683
177020684
177020685
177020686
177020687
177020688
177020689
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ULOŽAK ADAP
PROTIVTEG DW321
DUGME UKLJ-ISKLJ DW321
DUGME-STEZNI DW321
RUČICA-POD.** DW321
VODJICA TESTERE KPL DW321
OSOVINA TESTERE DW321
RING DW634
PODLOŠKA-DISTANCIJAL DW634
PROTIVTEG DW634
ŠELNA DW634
ŠTIT GUMENI DW634
OPRUGA SPONKE DW634
OSOVINA SPONKE DW634
SPONKA DW634
DRŽAČ-GUMA DW634
BIKSNA-DISTANCIJAL DW636
ŠTITNIK VENTILATORA DW636
PROTIVTEG DW636
ŠELNA DW636
ŠTIT GUMENI DW636
OPRUGA ZATEZAČA DW636
OSOVINA ZATEZAČA DW636
SPONKA KPL DW636
OPRUGA SPONKE DW636
OPRUGA SPONKE-DESNA DW636
DRŽAČ-GUMA 5 x 90 DW636
DUGME MENJALNI KD900
ŠTITNIK NIT.********** GL340
ŠTITNIK NAJLONA**********GL200
KUĆIŠTE Z VENTILATOROM GL200
OSOVINA ZUPČANIKA KG90
POLUGA Z ŽICO IN OPRUGAJO DW700
POKLOPAC SKLOPKE Typ 02 DW710
NOSAČ ZUPČANIKOV KC9019/9018
PREVLEKA ZAŠTITNA P53-21
DISTANCIJAL P53-21
NASLON-ŠTITNIK P53-21
OSOVINA EKSCENTRA DW306
DRŽAČ LISTA /COLSKI NAV/ P53-21
PLOČA P53-21
PLOČICA P53-21
ŠTITNIK VENTILATORA P53-21
ŠTITNIK LISTA DW306
POKLOPAC MOTORA GA100
PLOČA NOŽA GA100
KLIP Kpl KX418
OPRUGA - UDARNA KX418
IGLA - UDARNA KX418
DROG VODILNI ×××NLS××× KX418
POLUGA STIKALNI KX418
DUGME VKLOPNI KX418
DUGME KX418
OPRUGA UDARNA KX428
VODJICA IGLE ×××NLS××× KX428
POLUGA-PREKIDAČ KX428
SPROŽILEC KX428
402098-00
402067-01
402137-00
402160-01
388577-00
948603-00
094120601
326339-00
326336-00
249324-00
326351-02
247504-00
326355-00
326337-00
249531-00
326358-00
047120901
326341-00
249325-00
326351-01
047930908
326355-01
326342-00
249347-00
249348-00
249532-00
368271
375458
375515
368943
567940-00
868398-00
861336-02
150155-00
146583-00
144424-01
143463-02
143461-00
679868-00
143462-00
448489-03
447786-00
157325-00
871575
568672-00
878950
917904
917858
875527
917862
917861
321688
322964
875198
322554
321424
Strana 67
293.37
1,092.35
312.10
1,560.50
260.60
1,560.50
5,461.75
455.67
260.60
1,303.02
624.20
390.13
129.52
129.52
455.67
129.52
162.29
227.83
1,627.60
260.60
624.20
195.06
129.52
858.28
129.52
129.52
98.31
156.05
650.73
521.21
624.20
650.73
1,326.43
468.15
468.15
780.25
546.18
702.23
2,028.65
936.30
702.23
624.20
156.05
780.25
2,340.75
4,057.30
780.25
156.05
234.08
156.05
156.05
156.05
312.10
156.05
624.20
156.05
234.08
352.05
1,310.82
374.52
1,872.60
312.72
1,872.60
6,554.10
546.80
312.72
1,563.62
749.04
468.15
155.43
155.43
546.80
155.43
194.75
273.40
1,953.12
312.72
749.04
234.08
155.43
1,029.94
155.43
155.43
117.97
187.26
780.87
625.45
749.04
780.87
1,591.71
561.78
561.78
936.30
655.41
842.67
2,434.38
1,123.56
842.67
749.04
187.26
936.30
2,808.90
4,868.76
936.30
187.26
280.89
187.26
187.26
187.26
374.52
187.26
749.04
187.26
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020690
177020691
177020692
177020693
177020696
177020698
177020699
177020702
177020719
177020720
177020721
177020722
177020723
177020724
177020726
177020727
177020731
177020732
177020738
177020740
177020743
177020744
177020745
177020748
177020750
177020751
177020752
177020754
177020755
177020757
177020759
177020777
177020782
177020798
177020799
177020802
177020808
177020816
177020817
177020818
177020819
177020820
177020821
177020823
177020824
177020830
177020832
177020833
177020834
177020835
177020839
177020841
177020842
177020843
177020844
177020845
177020855
OSOVINA MAGACINJA KX428
KLIP KX428
NOSAČ /ZD/ DESNI FČ WM2000
NOSAČ /ZL/ LEVI FČ WM2000
DASKA WM2000
VODJICA-PREDNJE PVC WM2000
VODJICA-ZADNJE PVC WM2000
NOGICA PVC WM2000
NOSAČ MOTORA KS385
NOSAČ P41-11
KLIPNJAČA ZLEŽAJI KS385/P41-11
SPONKA - DESNA KS385/P41-11
SPONKA -LEVA KS385/P41-11
LIST TESTERE 30cm KS385/P41-11
RING GUMI KS385/P41-11
ŠTITNIK NOŽA P41-11
POKLOPAC DUGMETA KW725
OSOVINA DUGMETA KW725
VODJICA STATORA GK440
DUGME KOČNICE** GK440
CILINDAR KD651/BD651
OSOVINA VALJA KD651/KD654
OPRUGA PNE. VALJA KD651
PLOČA VODILNA KD651
RUČICA-MENJ.**KD651
CILINDAR KD654
BIKSNA MENJALNA KD654
PLOČA VODILNA KD654
PODLOŠKA LEŽAJA KD654
RUČICA MENJALNA KD654
SPONKA KD654
EKSCENTER Typ 2-3 KA273
VODJICA PARALELNO BD59
PLOČA OSNOVNA BD170/BL135
PLOČA OSNOVNA*********BD170
NOGICA GUMENA P63-01
OSOVINA POVRATNA BD99
DUGME-VIŠINA Levi GD200/LR400
DUGME-VIŠINA Desni GD200
OSOVINA TOČKOVI GD200/LR400
CEV RUČICA ****** GD200/LR400
RUČICA PREKIDAČA GD200/LR400
ZAGANJALEC GD200/LR400
ZOB GLAVNIKA KOVI. GD200
KONZOLA KORPE GD200/LR400
PRIRUBNICA ZOB GD200
DRŽAČ ZOBA GD200
ŠTIFT-VIJAK DW710
POKLOPAC VIJAKA DW710
KOLO-RUČICA DW742
SPONKA PLOČE KS531/KS765
VALJČEK ZUPČANIKA KS531
DUGME PREKIDAČA KA190/BD
KOČNICA ABS KA190
VIJAK OSNO. PLOČE KA190
PODLOŠKA DISKA KA190
DUGME PREKIDAČA KC9682
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
321426
872170
1515
001516
201502
301507
301508
301536
322330
322894
1008559-00
368469-00
368470-00
325334-00
322660
322763-01
322796-01
322939-01
842912-01
325734-49
323569-00
324487-00
323488-00
323493-00
323926-00
325232-01
323488-01
323999-00
323841-00
323797-00
370539
582107-00
747461
747462
735725
746780
746781
846378
746040
746041
813506
848638
822291
749054
749053
863046-00
863047-00
861060-01
805981-00
492994-00
795672
797195
797190-00
797171
807706
Strana 68
312.10
390.13
650.73
650.73
2,604.47
326.14
326.14
390.13
780.25
156.05
5,929.90
780.25
780.25
4,681.50
156.05
312.10
234.08
234.08
234.08
160.04
1,014.33
397.93
156.05
156.05
131.87
1,569.66
1,560.50
156.05
234.08
156.05
156.05
346.11
780.25
546.18
911.33
78.03
468.15
390.13
390.13
468.15
781.81
195.06
78.03
78.03
624.20
156.05
156.05
312.10
234.08
1,560.50
78.03
156.05
156.05
624.20
78.03
78.03
234.08
374.52
468.15
780.87
780.87
3,125.37
391.37
391.37
468.15
936.30
187.26
7,115.88
936.30
936.30
5,617.80
187.26
374.52
280.89
280.89
280.89
192.05
1,217.19
477.51
187.26
187.26
158.24
1,883.59
1,872.60
187.26
280.89
187.26
187.26
415.33
936.30
655.41
1,093.60
93.63
561.78
468.15
468.15
561.78
938.17
234.08
93.63
93.63
749.04
187.26
187.26
374.52
280.89
1,872.60
93.63
187.26
187.26
749.04
93.63
93.63
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020864
177020867
177020871
177020872
177020874
177020875
177020876
177020887
177020901
177020902
177020906
177020908
177020910
177020917
177020920
177020922
177020926
177020927
177020928
177020929
177020930
177020931
177020932
177020933
177020934
177020935
177020936
177020937
177020940
177020941
177020942
177020943
177020944
177020945
177020946
177020947
177020948
177020949
177020950
177020951
177020952
177020953
177020954
177020955
177020956
177020957
177020958
177020961
177020962
177020963
177020964
177020965
177020966
177020967
177020968
177020969
177020975
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DUGME SELECTOR****KD795
DUGME-ELEKTRO.**KD997
DUGME PREKIDAČA**** KA220
VEZNI ČLEN KA220
NOGICA GUMENA KA220
ULOŽAK-GUMA KA220
DUGME PREKIDAČA KA220
PRSTENASTA OPRUGAI P54-16
PRIRUBNICA POKLOPAC KW780
VODJICA PLOČE KW780
GRANIČNIK GLO.** KW780
POKLOPAC VODILA KW780
VODJICA KONICE***KW780
RUČICA PREKIDAČA BD10
CEV ADAPTER DW621
OPRUGA SESTAV DW621
OPRUGA VODILA DW621
ŠTITNIK VENTILATORA DW621
DUGME ZA DRŽANJE OSI DW621
OSOVINA Z NAVOJEM DW621
DUGME OSI S SKALO DW621
OPRUGA OSI DW621
ULOŽAK DW621
RIROBNICA LEŽAJA DW621
VODJICA DW621
DUGME Z ZUPČANIKOM DW621
PRIRUBNICA OSI DW621
ŠTITNIK OBDELOVANCEV DW621
POKLOPAC ŠTITNIKA 21mm DW621
RUČICA D-DEL DW621
DUGME POLUGA DW621
DUGME SPROŽILEC DW621
RUČICA DUGMETA DW621
NOSAČ VIJAKOV DW621
PLOČA - OBLOGA DW621
VODJICA-OBLOGA DW621
VODJICA-NASLON DW621
ADAPTER ZA USISAVANJE DW621
VODJICA-NOSAČ DW621
DUGME S SKALO DW621
VIJAK REGULACIJSKI DW621
VODJICA KROŽNO DW621
DUGME SESTAV DW621
POKLOPAC DUGMETA DW621
DROG ZUPČASTI DW621
OPRUGA NOSILCA DW700
NOSAČ-SEGMENT DW700
MERILO DW700
LEPTIR MATICA M08x30 DW700
TEČAJ NOSILCA DW700
ZATVARAČ DW700
POKLOPAC DW700
OSOVINA GLAVNA DW700
RUČICA STEZNA DW700
VIJAK RUČICE DW700
PRIRUBNICA DW700
OSOVINA SKLOPKE DW979
806540
798851-02
808495-01
807241
807224
807945
807940
938272
944386-00
944495
944497-00
944487
945662-00
327434-01
326283-00
323395-13
326604-00
326616-04
326600-00
326265-00
323395-14
326602-00
326285-00
326606-00
326294-02
326673-00
326273-00
326599-00
326598-01
326601-00
326252-01
326256-00
326662-00
326270-00
328788-00
328784-00
328786-00
328785-00
942918
326239-00
326276-03
326300-00
326313-01
326309-01
760216-01
868317-00
942996-02
760243-00
943003-00
760257-00
942570-00
861369-00
760282-00
760284-00
760303-01
96540-01
Strana 69
129.52
422.90
195.06
156.05
156.05
234.08
156.05
78.03
78.03
468.15
195.06
156.05
260.60
312.10
546.18
780.25
156.05
156.05
936.30
624.20
156.05
78.03
234.08
156.05
156.05
468.15
702.23
195.06
156.05
312.10
312.10
312.10
312.10
312.10
1,560.50
312.10
1,248.40
390.13
780.25
312.10
624.20
780.25
780.25
312.10
2,184.70
624.20
3,901.25
468.15
312.10
390.13
1,248.40
312.10
3,121.00
234.08
234.08
624.20
312.10
155.43
507.47
234.08
187.26
187.26
280.89
187.26
93.63
93.63
561.78
234.08
187.26
312.72
374.52
655.41
936.30
187.26
187.26
1,123.56
749.04
187.26
93.63
280.89
187.26
187.26
561.78
842.67
234.08
187.26
374.52
374.52
374.52
374.52
374.52
1,872.60
374.52
1,498.08
468.15
936.30
374.52
749.04
936.30
936.30
374.52
2,621.64
749.04
4,681.50
561.78
374.52
468.15
1,498.08
374.52
3,745.20
280.89
280.89
749.04
374.52
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177020976
177020977
177020978
177020979
177020980
177020981
177020982
177020986
177020987
177020988
177020989
177020990
177020991
177020992
177020997
177020998
177020999
177021000
177021001
177021002
177021003
177021004
177021005
177021006
177021007
177021008
177021009
177021010
177021011
177021012
177021013
177021014
177021015
177021016
177021017
177021018
177021019
177021020
177021021
177021022
177021023
177021024
177021025
177021028
177021029
177021030
177021031
177021033
177021034
177021036
177021037
177021038
177021041
177021042
177021043
177021044
177021045
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
RING DW979
GRANIČNIK 12,7mm DW979
RING-ZAPTIVAČ DW979
KUĆIŠTE DRŽALA DW979
VODJICA-LEŽAJ DW979
RING VODILA DW979
DRŽAČ MAGNETNO DW979
SPONKA DW274
RING-REGULACIJSKI DW274
SKLOPKA DW274
GRANIČNIK DW274
OSOVINA DRŽALA DW274
KUĆIŠTE S SKLOPKO DW274
ULOŽAK ELASTIČNI DW274
NOŽ SECKALICE H335
OSOVINA IZVIJAČA DW268
RING KONTROLNI DW268
RING NA OSI****DW268
RING ZA NASTAVLJANJE DW268
SKLOPKA KUĆIŠTE DW268
SKLOPKA DW268
ŠTITNIK VENTILATORA DW871
POLUGA-ŠTIFT DW871
OPRUGA KONZOLE DW871
NOSAČ KONZOLE DW871
TEČAJ NOSILCA DW871
ŠTIFT NOSILCA DW871
ČELJUST SESTAV DW871
VRETENO SESTAV DW871
PLOČA-OSNOVNA DW871
NOGICA - GUMENA DW871
ŠTITNIK-DODATNI DW871
OSOVINA ZUPČANIKA DW871
VODJICA RUČICE DW871
ČELJUST FIKSNA DW871
RUČICA ZA PRIČVRŠĆAVANJE DW871
ULOŽAK-MATICA DW871
RUČICA VRETENA DW871
VRETENO **** DW871
OSOVINA ČELJUSTI DW871
ČELJUST GIBLJIVA DW871
ZATVARAČ VRETENA DW871
NOSAČ NOŽA Z REMENICO GI50ALL
ŠELNA CEVI GK1640
DUGME SESTAV GK1630
PUMPICA SESTAV GK1630
NASLON-ZOBJE GK1630
POLUGA - ZATEZAČ GK1630
DUGME ZATEZAČ GK1630
POLUGA PREKIDAČ-RUČICA GK1630
POLUGA DUGMETA GK1630
DUGME PREKIDAČA GK1630
POLUGA RUČICA-KOČNICA GK1630
RUČICA-DODATNA GK1630
ŠTITNIK ROKE GK1630
ŠTITNIK LANCA GK1630
ŠTITNIK LANCA 40 cm GK1640
151225-00
152944-01
449890-00
448859-05
450907-00
696534-00
619773-02
176856-00
152492-01
96558-00
450770-02
176697-00
176632-00
391436-00
568050-00
450360-00
90639-02
90865-00
450555-00
93105-01
96558-04
383167-00
383966-00
387282-00
383168-00
383118-00
383148-00
384137-00
384180-00
382366-01
383243-00
384159-00
382882-00
383253-00
382677-00
382540-00
383254-00
383252-00
383249-00
383690-00
607278-00
383828-00
3013660
INDIHAR-PEROVO
572516-02
571037-01
374866
374854
571140-00
374843
374841
374018
374846
374597
374844-01
376587-03
376587-01
Strana 70
1,014.33
1,248.40
156.05
1,248.40
312.10
156.05
1,318.63
312.10
858.28
858.28
1,248.40
1,560.50
1,872.60
78.03
1,560.50
2,652.85
1,014.33
586.75
2,496.80
3,121.00
1,248.40
312.10
234.08
546.18
3,121.00
312.10
312.10
1,872.60
4,681.50
6,242.00
312.10
195.06
2,340.75
312.10
624.20
780.25
780.25
312.10
1,627.60
312.10
624.20
624.20
10,548.13
65.54
1,092.35
1,024.54
624.20
312.10
156.05
312.10
234.08
312.10
312.10
936.30
1,092.35
624.20
780.25
1,217.19
1,498.08
187.26
1,498.08
374.52
187.26
1,582.36
374.52
1,029.93
1,029.93
1,498.08
1,872.60
2,247.12
93.63
1,872.60
3,183.42
1,217.19
704.10
2,996.16
3,745.20
1,498.08
374.52
280.89
655.41
3,745.20
374.52
374.52
2,247.12
5,617.80
7,490.40
374.52
234.08
2,808.90
374.52
749.04
936.30
936.30
374.52
1,953.12
374.52
749.04
749.04
12,657.76
78.65
1,310.82
1,229.45
749.04
374.52
187.26
374.52
280.89
374.52
374.52
1,123.56
1,310.82
749.04
936.30
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021046
177021047
177021048
177021051
177021052
177021053
177021054
177021055
177021056
177021057
177021058
177021059
177021060
177021061
177021062
177021063
177021065
177021066
177021067
177021068
177021069
177021071
177021072
177021073
177021077
177021080
177021082
177021083
177021084
177021085
177021086
177021087
177021088
177021089
177021090
177021091
177021092
177021093
177021094
177021095
177021096
177021097
177021098
177021099
177021101
177021102
177021103
177021104
177021105
177021106
177021107
177021108
177021109
177021110
177021111
177021112
177021113
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PLOČA ZAŠTITNA GK1630
DUGME-MENJ. BRZINE DW953
MEĐUPLOČA ***NLS*** DW953
DUGME-POKLOPAC DW678
DUGME-MATICA DW678
DUGME-SPO.DEL DW678
DUGME-SKALA DW678
DUGME-RAGLJA DW678
USMERJEVALNIK OBLANCEV DW678
ŠTITNIK VENTILATORA DW678
ADAPTER ZA USISNIK DW678
VODJICA ZA DUBINU REZA DW678
VODJICA PARALELNO DW678
NOSAČ VODILA DW678
ŠTITNIK NOŽA DW678
VODJICA NOŽA DW678
DRŽAČ ALATA KC1282CK
OPRUGA RINGA*** KC1282CK
RING Z NAVOJEM***KC1282
RING MENJALNI KR700
DUGME MENJALNI-BRZINA KR700CRE
DUGME MENJALNI-UDARCI KR700CRE
DUGME BLOKADA OSI KR700
ULOŽAK DUGMETA KR700CRE
STREME DVOJNO KA510
PLOČA OSNOVNA KA510
POKLOPAC TOČKOVI GI46/46SP
NOSAČ S TEČAJEM GI46/46SP
RUČICA NOSILCA-KOLO GI46/46SP
LOK NOSILCA-KOLO GI46/46SP
OPRUGA POKLOPACA GI46/46SP
ULOŽAK NOŽA GI46
DUGME-MATICA GI42R/-46/46SP
VIJAK TOČKOVI ZADNJI GI42R/-ER
VIJAK TOČKOVI PREDNJI GI42R/-ER
ULOŽAK NOŽA GI42R
POKLOPAC TOČKOVI-PREDNJI GI42/-46
POKLOPAC TOČKOVI-ZADNJI GI42ER/-R
NOSAČ RUČICA-LEVI GI42R/-ER
NOSAČ RUČICA-DESNI GI42R/-ER
KOLO-KOSILNICA GI42R/-ER
VIJAK NOŽA GI42-E/R
OPRUGA OSI GI42-R/-E/R
KAPICA OSI GI42R,E/R
RUČICA DONJI GI36E
KOLO-KOSILNICA GI36-E
VIJAK ZA NOŽ GI36-E
DUGME MATICA GI36-E
OPRUGA MANJA GI36-E
OPRUGA GI36-E
SIGURNOSNA PLASTIKA GI36-E
SPONKA-OSIGURAČ GI36-E
PODLOŠKA TOČKOVI GI36-E
POKLOPAC OSI GI36-E
OSIGURAČ (KAPICA) GI46-SP/46
KOLO POGONSKO GI46-SP
ULOŽAK NOŽA GI46-SP
570552
152288-00
151336
326592-00
328772-00
326590-01
326589-02
326381-00
327387-00
326596-00
327392-00
327393-00
327391-00
328175-00
326637-00
577706-00
419659-00
419930-03
419859-01
374189-00
374218-01
374226-00
374270-00
570593-00
567837-00
567840-00
400770
374470
462240
362220
296580
201380
346380
459860
459850
259550
400440
400760
259490
259480
459710
459780
259420
260170
395240
485540
442850
340050
209270
209580
409490
309510
144460
284470
145900
4006810
356610
Strana 71
156.05
312.10
195.06
546.18
312.10
195.06
312.10
156.05
780.25
195.06
624.20
319.90
2,256.48
468.15
234.08
1,560.50
156.05
227.83
358.92
156.05
156.05
156.05
234.08
234.08
234.08
195.06
227.83
390.13
234.08
650.73
260.60
1,318.52
326.14
329.63
326.14
1,248.40
263.72
260.60
976.87
976.87
624.20
624.20
326.14
65.54
781.81
650.73
652.29
260.60
521.21
326.14
781.81
129.52
65.54
65.54
65.54
2,652.85
2,028.65
187.26
374.52
234.08
655.41
374.52
234.08
374.52
187.26
936.30
234.08
749.04
383.88
2,707.78
561.78
280.89
1,872.60
187.26
273.40
430.70
187.26
187.26
187.26
280.89
280.89
280.89
234.08
273.40
468.15
280.89
780.87
312.72
1,582.22
391.37
395.56
391.37
1,498.08
316.46
312.72
1,172.25
1,172.25
749.04
749.04
391.37
78.65
938.17
780.87
782.75
312.72
625.45
391.37
938.17
155.43
78.65
78.65
78.65
3,183.42
2,434.38
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021114
177021115
177021116
177021117
177021118
177021119
177021120
177021121
177021122
177021123
177021124
177021125
177021126
177021127
177021128
177021129
177021130
177021131
177021132
177021133
177021134
177021136
177021137
177021138
177021139
177021140
177021141
177021142
177021143
177021145
177021146
177021148
177021149
177021150
177021151
177021152
177021153
177021154
177021155
177021156
177021157
177021158
177021159
177021160
177021161
177021162
177021163
177021164
177021165
177021166
177021167
177021169
177021170
177021171
177021173
177021174
177021175
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
POKLOPAC REMENA GI46-SP
OSIGURAČ GI42-R
VIJAK NOŽA GI42-R
OSOVINA TOČKOVI GI46-SP
OPRUGA GI46-SP
RUČICA DONJI-DEL GI46-SP
RUČICA GORNJI DEL GI46-SP
POKLOPAC MOTORA GI42E/-R
RUČICA KOČNICE GI46
OSOVINA KPL. VP650
VODJICA VILIC KS656
OSOVINA VERTIKALNA KS656
VODJICA LISTA KS656
DUGME-NAKLON LISTA KS656
POLUGA DUGMETA-NAKLON KS656
OPRUGA KS656
KUĆIŠTE OSI KS656
OSOVINA GLAVNA KS656
JAREM OSI KS656
ŠTIFT KS656
KUĆIŠTE ZAPTIVAČI KS656
ULOŽAK - SPONKE KS656
ŠTIFT-KOMPLET KS656
DUGME- DONJI DEL KW715
DUGME GORNJI DEL KW715
OSOVINA DUGMETA KW715
PLOČA DONJA KW715
POKLOPAC NOŽA KW715
OPRUGA PLOČE KW715
ULOŽAK REMENICE KW715
VALJ POGONSKI KA85
RING LEŽAJA KA85
POKLOPAC MANJI KA85
ŠTITNIK VENTILATORA KA85
VALJ ZATEZNI KA85
VILICE ZATEZNE KA85
DUGME ZATEZNI****KA85
PLOČA PLOČEVINA KA85
POKLOPAC ČETKICA KA85
OSOVINA VALJA KA85
KUĆIŠTE VALJEV KA85
DUGME MENJALNI KD950
ŠTIFT KUĆIŠTA ZUPČANIKA KD950
POLUGA KD950
OSOVINA POLUGA KD950
OSOVINA BATA KD950
CILINDAR KD950
KLIP KD950
OSOVINA KOMPLET KD950
RING REGULACIONI KD950
RING ZAPTIVNI KD950
DUGME L-D KR500
DUGME MENJALNI-UDAR/VRTAL KR500
KR500
KUĆIŠTE STATORA SPO.DEL GW250
KAPICA VENTILATORA KPL. GW250
DUGME KLIZNIK 0N/OFF GW250
444820
301280
101790
374120
244840
342970
343110
459580
459910
152812-00
373548
571128-00
373651
373552
373553
373957
373654
373549
373657
792868
373658
373963
571131-00
377436
377435-01
377432
917294
918610
870490
325558-00
568658-00
568298-00
568300-00
568303-00
596553-00
568307-00
568309-00
568310-00
568314-00
568405-00
568409-00
568346-00
568348-00
568355-00
568356-00
568359-00
568360-00
568362-00
568366-00
568375-00
568376-00
375507-01
375164-02
375156-00
370087
372689-49
370011
Strana 72
1,367.00
156.05
329.63
3,121.00
468.15
2,184.70
2,184.70
624.20
521.21
1,560.50
312.10
2,197.53
546.18
195.06
195.06
156.05
312.10
468.15
156.05
156.05
156.05
156.05
390.13
312.10
780.25
156.05
468.15
468.15
78.03
329.66
780.25
234.08
468.15
195.06
312.10
390.13
129.52
156.05
156.05
362.60
1,248.40
195.06
78.03
1,014.33
78.03
468.15
1,560.50
780.25
10,143.25
195.06
156.05
78.03
98.89
156.05
1,404.45
312.10
234.08
1,640.40
187.26
395.56
3,745.20
561.78
2,621.64
2,621.64
749.04
625.45
1,872.60
374.52
2,637.04
655.41
234.08
234.08
187.26
374.52
561.78
187.26
187.26
187.26
187.26
468.15
374.52
936.30
187.26
561.78
561.78
93.63
395.59
936.30
280.89
561.78
234.08
374.52
468.15
155.43
187.26
187.26
435.12
1,498.08
234.08
93.63
1,217.19
93.63
561.78
1,872.60
936.30
12,171.90
234.08
187.26
93.63
118.67
187.26
1,685.34
374.52
280.89
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021176
177021177
177021178
177021179
177021180
177021181
177021182
177021185
177021186
177021187
177021188
177021192
177021193
177021194
177021195
177021197
177021198
177021199
177021200
177021201
177021202
177021203
177021204
177021205
177021207
177021208
177021209
177021211
177021212
177021213
177021214
177021215
177021216
177021217
177021218
177021219
177021220
177021221
177021222
177021223
177021224
177021225
177021226
177021227
177021228
177021229
177021230
177021231
177021232
177021233
177021235
177021236
177021238
177021239
177021240
177021245
177021248
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
POLUGA DUGMETA GW250
DUGME ZA DEBLOKADO GW250
DUGME ZA PRETOK***GW250
NOSAČ DUGMETA*** GW250
ŠTITNIK VENTILATORA KG2023-03
REMEN ZA NOŠENJE GW250
PAŠČEK GW250
ULOŽAK PVC-OSNOVNA PL. DW321-02
ŠTITNIK VENTILATORA DW321-02
DUGME I - NAGIB LISTA DW321-02
DUGME II - NAGIB LISTA DW321-02
ŠELNA DUGMETA-ZADNJA DW977
ŠELNA DUGMETA-PREDNJA DW977
DUGME POTENCIOMETRA DW977
PVC RING MOTORA DW977
PRSTEN DW977
ŠTITNIK - DODATNI DW742
VODJICA TRAKU KA292 13mm
DRŽAČ ELEKTRONIKE DW568
ŠTITNIK VENTILATORA DW568
DRŽAČ LEŽAJA DW568
DUGME PREKIDAČA DW568
POKLOPAC GORNJI DW568
DUGME MENJALNI DW568
ULOŽAK GREDI DW568
RING REGULACIONI DW568
RING PVC DW568
ULOŽAK PVC DW568
DRŽAČ RING DW568
OSOVINA GLAVNA DW568
OPRUGA OSI DW568
KLIP U OSOVINI DW568
KLIP SREDNJI DW568
RING ZAPORNI DW568
KLIP DW568
OSOVINA KLIPA DW568
KLIPNJAČA DW568
RING-DISTANCIJAL PVC DW568
RING ZUPČASTI DW568
PODLOŠKA POSEBNA DW568
DUGME MENJALNI DW568
SERVISNI KOMPLET DW568
RING ZUPČASTI DW568
VODJICA PREKIDAČA KW800
DUGME-REGULACIJA VRTLJAJI KW800
DUGME PREKIDAČA KW800
ULOŽAK VODILA DW700
DUGME - SKALA DW680
DUGME-RAGLJA
OPRUGA RAGLJE DW680
ŠTITNIK VENTILATORA DW680
ŠTITNIK NOŽA DW680
ULOŽAK LISTA DW705
OPRUGANI RING ŠTITNIKA DW818-01
OSOVINA TYPE-1 DW818
OSLONAC MERILA-DESNI DW625
ŠTITNIK VENTILATORA DW625
578773-00
370012
370054
370055
402808-00
572272-00
373180
402652-00
388968-01
329977-00
329979-01
151934-00
151933-00
151489-00
153033-00
391381-00
942394-03
795174-49
329845-00
327486-00
327487-00
487094-01
327499-02
327501-00
327507-00
327593-01
327541-00
327141-01
323763-00
327526-00
323395-26
487081-00
327591-00
325905-01
327520-00
329818-00
327519-00
327492-00
327527-00
327553-00
327502-00
596776-00
327523-00
568511-00
568512-00
568526-00
401457-00
326589-06
326381-01
327344-00
326389-00
327052-00
152636-00
393576-00
391971-00
248394-00
942902-01
Strana 73
156.05
234.08
195.06
129.52
624.20
780.25
390.13
312.10
312.10
312.10
195.06
156.05
156.05
156.05
156.05
936.30
624.20
1,404.45
1,092.35
156.05
156.05
468.15
234.08
156.05
936.30
312.10
312.10
234.08
78.03
10,143.25
156.05
1,872.60
1,248.40
156.05
1,326.43
390.13
468.15
156.05
780.25
156.05
234.08
7,022.25
4,681.50
156.05
156.05
234.08
1,248.40
312.10
156.05
156.05
156.05
234.08
312.10
312.10
780.25
312.10
312.10
187.26
280.89
234.08
155.43
749.04
936.30
468.15
374.52
374.52
374.52
234.08
187.26
187.26
187.26
187.26
1,123.56
749.04
1,685.34
1,310.82
187.26
187.26
561.78
280.89
187.26
1,123.56
374.52
374.52
280.89
93.63
12,171.90
187.26
2,247.12
1,498.08
187.26
1,591.71
468.15
561.78
187.26
936.30
187.26
280.89
8,426.70
5,617.80
187.26
187.26
280.89
1,498.08
374.52
187.26
187.26
187.26
280.89
374.52
374.52
936.30
374.52
374.52
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021249
177021250
177021251
177021252
177021253
177021254
177021255
177021256
177021257
177021258
177021262
177021263
177021264
177021265
177021267
177021269
177021270
177021271
177021272
177021273
177021274
177021275
177021276
177021277
177021278
177021279
177021280
177021281
177021282
177021283
177021284
177021286
177021291
177021295
177021301
177021307
177021308
177021309
177021310
177021311
177021312
177021313
177021314
177021316
177021317
177021318
177021319
177021320
177021321
177021322
177021323
177021324
177021326
177021327
177021328
177021329
177021330
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
RUČICA NOSILCA DW625
LEVI RUČICA DW625
DESNI RUČICA DW625
MERILO DW625
MATICA POKLOPAC DW625
MATICA KUĆIŠTA DW625
DUGME ZA MERILO DW625
VIJAK ZA MERILO DW625
PRIRUBNICA DW625
VODJICA OPRUGAI DW625
NOSAČ VODILA DW625
ŠTIFT STEZNE GLAVE DW625
REGULATOR BRZINE DW625
NASTAVAK USISNA CEV DW625
ŠELNA STEZNE GLAVE DW625
OPRUGA DW685
OSOVINA STEZNE GLAVE DW217
BIKSNA ZUPČANIKA DW217
OSOVINA STEZNE GLAVE DW246
BIKSNA ZUPČANIKA DW246
ŠTIFT ZUPČANIKA DW246
DUGME ZA BLOKADO DW246
MAKAZE ŠTITNIKA DW708
GUMENI STOPER DW708
POKLOPAC OPRUGA DW708
OPRUGA POM. ŠTITNIKA DW708
DISTANCIJAL VODJICA OPRUGAI DW708
RUČICA-ŠTITNIK DESNI DW911
RUČICA ŠČTNIKA LEVI DW911
NOŽ RAZPARILNI Typ 02 DW710
OSOVINA REMENICE***NLS*** DW708
LOVILEC PRAŠINUU DW708
BRISAČ DW708
OSOVINA VRTLJIVE PLOČE DW708
ZAPIRALO ŠTITNIKA-NOŽ DW708
OPRUGA NAKLONA DW708
MERILO LEVO DW742
MERILO DESNO DW742
ZAŠTITA PREKIDAČA DW710-2
ŠTITNIK NOŽA TIP 2 DW710
NOSAČ RAZP. NOŽA TIP-2 DW710-2
TOČAK KOSILICE 140mm GI50
OSOVINA NOŽA GI51SP
TOČAK KOSILICE 150mm GI50
OSOVINA GLAVNA KG68/KG75/CD500
DUGME PREKIDAČA CD500
POLUGA PREKIDAČA KG68/KG75/CD500
DUGME-BRZINA 1/2 KR850/KR1000
DUGME PREKIDAČA KG85/KG100
OSOVINA DUGMETA PREKIDAČA KG85/KG100
KLIP DW566-03/DW004
CILINDAR DW566-3/DW004
POKLOPAC LEŽAJA GORNJA DEL DW423
KUĆIŠTE LEŽAJA SP.DEL DW423
KOČNICA DW423
VALJ POGONSKI **DOMAČ* DW650
OSOVINA DW130
942906-00
939144-05
940458-05
868122-00
868150-00
942910
761243-05
939840-05
942901
868130-00
942916-00
942930
249067-01
329839-00
942900-00
140932209
176680-01
176691-01
176705-00
176691-00
99227-05
176641-00
153719-01
145318-00
153563-00
606888-00
153649-00
429790-37
429790-38
861919-00
153795-00
153567-00
153590-00
385709-00
384495-00
153596-01
861065-00
861064-00
861964-00
941844-04
862075-01
463180
2006780
2007500
573079-00
574258-00
572121-00
374355-00
576459-00
572170-00
578951-00
487067-00
286181-00
603637-00
151553-01
324914-00
147195-00
Strana 74
780.25
1,092.35
624.20
936.30
195.06
546.18
936.30
624.20
936.30
234.08
1,872.60
195.06
312.10
1,248.40
791.18
234.08
1,560.50
156.05
1,560.50
156.05
78.03
1,185.99
2,028.65
312.10
780.25
468.15
390.13
1,092.35
1,092.35
1,092.35
3,386.29
936.30
156.05
1,560.50
546.18
1,092.35
624.20
624.20
936.30
1,092.35
312.10
716.27
2,279.89
2,279.89
624.20
312.10
156.05
390.13
312.10
156.05
1,560.50
2,028.65
312.10
390.13
312.10
1,977.17
3,121.00
936.30
1,310.82
749.04
1,123.56
234.08
655.41
1,123.56
749.04
1,123.56
280.89
2,247.12
234.08
374.52
1,498.08
949.42
280.89
1,872.60
187.26
1,872.60
187.26
93.63
1,423.19
2,434.38
374.52
936.30
561.78
468.15
1,310.82
1,310.82
1,310.82
4,063.54
1,123.56
187.26
1,872.60
655.41
1,310.82
749.04
749.04
1,123.56
1,310.82
374.52
859.52
2,735.87
2,735.87
749.04
374.52
187.26
468.15
374.52
187.26
1,872.60
2,434.38
374.52
468.15
374.52
2,372.60
3,745.20
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021332
177021333
177021339
177021340
177021341
177021342
177021345
177021346
177021347
177021348
177021349
177021350
177021351
177021353
177021355
177021357
177021358
177021359
177021360
177021361
177021362
177021363
177021364
177021365
177021366
177021367
177021368
177021369
177021374
177021375
177021376
177021378
177021379
177021380
177021381
177021382
177021384
177021385
177021386
177021387
177021388
177021389
177021390
177021391
177021392
177021393
177021394
177021395
177021396
177021397
177021398
177021399
177021400
177021401
177021402
177021405
177021406
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DUGME L-D DW004
POLUGA DUGMETA L-D DW004
DRSNA PLOČA-PLUTA DW650
OSOVINA KOMPLET DW004
PRIRUBNICA ŠTITNIKA DW742
OSOVINA SA ZUPČANICIMA DW004
DUGME STEZNALA DW323
OPRUGA VALJA DW733
ŠTITNIK POMIČNI/DOMAČ/ DW351
PLOČA - PLOČEVINA DW650 /DOMAČ/
DUGME-BLOKADA PLOČE DW742
VALJ VODILNI /DOMAČ) DW650
OSOVINA VALJA /DOMAČ/ DW650
DUGME SESTAV WM2000
OSNOVA PVC KS890
ZATVARAČ PREKIDAČA KS890
DUGME MENJALNI KS890
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA KS890
OSOVINA GLAVNA KS890
SPONKA KS890
ŠTIFT STEZNALNI KS890
ADAPTER ZA ODSESA. DW700
VODJICA DODATNO-DESNO DW708
VALJ DW733
GRANIČNIK DUBINE DW742
OPRUGA - RUČICA DW700
TULEC OPRUGAI DW700
KOMPLET-PUMPICA & POKLOPAC GK1630
RUČICA KORPE GI46
OSOVINA ZUPČANIKA DW872
ŠTITNIK NAJLONA GL430
VODJICA DODATNO-LEVO DW708
NOSAČ VALJA DW650
DUGME L-D KR850/1000
REGULATOR GL660
VRTLJIVA PLOČA DW742
POKLOPAC LANCA /KOMPLET/ GK1630
ŠTITNIK POMIČNI DW742
NOŽ RAZPARILNI /KOMPLET/ DW742
ŠTITNIK VALJA PVC DW650 /DOMAČ/
PLOČICA STRANSKA DW650 DOMAČ
NOSAČ VALJA /KOMPLET/ DW650 /DOMAČ/
OSOVINA LISTA DW742
NOSAČ DRSNE PLOČE DW650
RUČICA M08 DW650
ADAPTER DW981/984/988
OSOVINA GLAVE DW981/84/88
RING MENJALNI DW981/84/88
POKLOPAC AL DW981/84/88
KONZOLA RUČICA/DOMA./ DW650
NOSAČ VODILA DW742
VODJICA NOŽA DW733
DUGME VRTA.-UDARCI KR550
DRŽAČ ALATA KPL DW570
SERVISNI KOMPLET DW650
VODJICA NOŽA PL806
VODJICA PARALELNO DW680
329956-01
329957-01
050111700
578473-01
861055-01
586535-00
402962-00
32363
940970
50110001
861084-00
324916-00
050152601
901511
377450-01
577775-00
571182-00
377389
580377-00
377375
571265-00
760311-00
153767-06
285940-00
861380-00
760295-01
942584-01
577090-00
4006730
395842-00
575603-00
153766-03
324924-05
374343-00
573952-00
861061-00
376358
861704-02
944902-01
324922-06
050116300
248456-05
173129900
050110000
140111000
394514-01
579726-00
604643-00
609189-00
249124-00
861346-00
285973-00
374188-00
575568-00
249523-01
934385
326398-01
Strana 75
312.10
312.10
312.10
6,554.10
858.28
6,554.10
1,872.60
234.08
650.73
1,054.81
2,028.65
1,648.15
659.26
650.73
234.08
156.05
195.06
624.20
936.30
624.20
156.05
624.20
3,901.25
7,022.25
2,496.80
390.13
195.06
2,028.65
716.27
3,121.00
780.25
5,461.75
1,560.50
156.05
156.05
11,703.75
780.25
5,461.75
4,369.40
326.14
468.15
3,907.49
1,092.35
329.63
455.67
624.20
2,808.90
1,092.35
780.25
650.73
3,433.10
1,560.50
156.05
19,777.73
780.25
468.15
1,872.60
374.52
374.52
374.52
7,864.92
1,029.93
7,864.92
2,247.12
280.89
780.87
1,265.77
2,434.38
1,977.78
791.11
780.87
280.89
187.26
234.08
749.04
1,123.56
749.04
187.26
749.04
4,681.50
8,426.70
2,996.16
468.15
234.08
2,434.38
859.52
3,745.20
936.30
6,554.10
1,872.60
187.26
187.26
14,044.50
936.30
6,554.10
5,243.28
391.37
561.78
4,688.99
1,310.82
395.56
546.80
749.04
3,370.68
1,310.82
936.30
780.87
4,119.72
1,872.60
187.26
23,733.28
936.30
561.78
2,247.12
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021407
177021408
177021410
177021411
177021412
177021413
177021414
177021415
177021417
177021418
177021419
177021420
177021422
177021423
177021424
177021425
177021426
177021427
177021428
177021429
177021430
177021431
177021432
177021433
177021434
177021435
177021436
177021437
177021438
177021439
177021440
177021441
177021442
177021443
177021444
177021445
177021446
177021447
177021448
177021449
177021450
177021451
177021452
177021453
177021454
177021455
177021456
177021457
177021458
177021459
177021460
177021461
177021462
177021463
177021464
177021465
177021466
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
POKLOPAC REZERVOARA GI
POKLOPAC REZERVOARA GI50ALL
RUČICA DW733
ULOŽAK PVC DW710
DISTANCIJAL DW570
PODLOŠKA DW570
VODJICA GL660
POKLOPAC ZUPČANIKA DW685
RING DW685
DUGME PREKIDAČA DW685
RUČICA Typ 04 DW742
RUČICA-POKLOPAC Typ 04 DW742
ZATEZAČ DW650
NOSAČ ZATEZAČA DW650
DUGME OSI KR1000
VODJICA-NASLON DW703
VRETENO SESTAV DW872
VRETENO DW871
KUĆIŠTE MOTORA D25600
KLIP D25600
CILINDAR D25600
UDARNO KLADIVO D25600
POLUGA RUČICE D25600
OSOVINA MENJALNE RUČICE D25600
RUČICA MENJALNA D25600
POKLOPAC D25600
BIKSNA RUČICA D25600
KLIP SA SEMERINGOM D25600
POKLOPAC CILINDRA D25600
RING ZAŠTITNE GUME D25600
RING PVC SESTAV D25600
KUĆIŠTE OSI D25600
SERVISNI KOMPLET D25600
SERVIS KOMPLET D25900/MALI/
SERVIS KOMPLET D25900
RUČICA KPL TIP-2 DW733
VALJČEK SESTAV DW753
NOSAČ VALJA DW753
OPRUGA KONZOLE DW742
POLUGA ŠTITNIKA DW742
ŠTITNIK POMIČNI Typ2-4 DW742
MATICA KRILNA M 08 DW742
VODJICA STRANSKO SESTAV DW742 DE3473
POKLOPAC ZOB. VER. TIP-4 GK1630
ULOŽAK LISTA TIP-4 GK1630
POKLOPAC REZ. TIP-4 GK1630
REZERVOAR TIP-4 GK1630
MREŽICA ZA KREM-ŠLAG SB50
SERVISNI KOMPLET D25500
PLOČA OSNOVNA DW682
LANAC DW733
DRŽAČ LEŽAJA VALJA DW733
STARTER KPL GBL/GTL/GB26
PVC ULOŽAK PLOČE DW682
POLUGA PREKIDAČA DW742
RUČICA PREKIDAČA DW707
OPRUGA NA RINGU D25900
285985-00
861920-00
327528-00
329590-00
574354-00
140151900
140155400
140120506
861087-00
861995-00
324920-06
248148-05
571087-01
391626-00
395929-00
395844-00
582577-00
577739-00
582576-00
582575-00
577731-00
577718-00
578494-00
577710-01
326552-01
582432-01
326044-01
326575-01
582422-00
578489-00
582622-00
581015-02
581016-00
429962-04
742212
743814
945619-00
868235-00
868216-01
941756-00
DE 3473
581154-00
581153-00
581400-00
580568-00
560538-00
479706-02
385914-00
285960-00
285944-00
2026050
147736-01
861992-00
946869-02
487289-00
Strana 76
650.73
780.25
1,560.50
312.10
195.06
195.06
390.13
1,432.54
976.87
326.14
780.25
468.15
976.87
1,953.75
197.79
7,022.25
7,022.25
2,340.75
10,143.25
1,092.35
6,710.15
3,121.00
198.18
312.10
468.15
858.28
234.08
4,681.50
156.05
312.10
2,028.65
5,933.06
10,143.25
10,143.25
14,044.50
1,872.60
2,409.41
1,822.66
1,092.35
1,014.33
3,901.25
312.10
9,767.17
468.15
195.06
329.66
780.25
976.87
10,143.25
7,176.05
780.25
468.17
2,439.25
234.08
780.25
312.10
390.13
780.87
936.30
1,872.60
374.52
234.08
234.08
468.15
1,719.05
1,172.25
391.37
936.30
561.78
1,172.25
2,344.50
237.35
8,426.70
8,426.70
2,808.90
12,171.90
1,310.82
8,052.18
3,745.20
237.82
374.52
561.78
1,029.93
280.89
5,617.80
187.26
374.52
2,434.38
7,119.67
12,171.90
12,171.90
16,853.40
2,247.12
2,891.29
2,187.20
1,310.82
1,217.19
4,681.50
374.52
11,720.60
561.78
234.08
395.59
936.30
1,172.25
12,171.90
8,611.26
936.30
561.80
2,927.10
280.89
936.30
374.52
468.15
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021467
177021468
177021469
177021470
177021471
177021472
177021473
177021474
177021475
177021476
177021477
177021478
177021479
177021480
177021481
177021482
177021483
177021485
177021486
177021487
177021488
177021489
177021490
177021491
177021492
177021493
177021494
177021495
177021496
177021497
177021498
177021499
177021501
177021502
177021503
177021504
177021505
177021506
177021507
177021508
177021509
177021510
177021511
177021512
177021513
177021514
177021515
177021516
177021517
177021518
177021519
177021520
177021521
177021523
177021524
177021525
177021526
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
RING ZUPČASTI D25900
POKLOPAC REZ. KPL GTL/GBL/GB
POKLOPAC NOGICE DW742
POLUGA PREKIDAČA D25900
DRŽAČ POLUGA STIK. D25900
CEV OSOVINE L=1390mm GB26
POGONSKA SAJLA 6,2x1424mm GB26
CEV OSOVINE L=1480mm GBL26
POGONSKA SAJLA 6,2x1514mm GBL26
DUGME PREKIDAČA KG85/100/1200
ZATVARAČ PREKIDAČA KG85/100
ŠTITNIK NAJLONA ET700/GTL26
ŠTITNIK NAJLONA GBL/GB26
PRIRUBNICA /156/ GB 26/GBL 26 FLANGE
NOGICA GUMI DW700
KAPA ZAŠTITNA D25900
DRŽAČ DW720
DRŽAČ DUGMETA DW720
DISTANCIJAL DW720
NOGICA PVC /DOMAČA/ WM300
DRŽAČ ALATA DW570
DUGME ROČKE PREKIDAČA DW323
RUČICA PREKIDAČA DW323
OPRUGA GLAVE ET700
DRŽAČ DW742
SPONKA STOLA DW742
OSOVINA GLAVE 1/2" D25304
SERVISNI KOMPLET D25304
MATICA RINGA KR2000
RUČICA Z POLUGAJEM DW707
BIKSNA ŠTITNIKA DW707
KLIPNJAČA D25900
KARBURATOR GB/GBL/GTL
GARNITURA TESNIL IN MEMBRAN
FILTER VAZDUHA GB34
POKLOPAC FILTERA GB34
POLUGA PREKIDAČA L-D D25102
ŠTITNIK VENTILATORA D25102
PLOČA MENJALNA D25102
DRŽAČ PLOČE D25102
SELEKTOR D25102
DUGME MENJALNI D25102
POLUGA DUGMETA D25102
POKLOPAC DUGMETA D25102
OSOVINA VALJA D25102
CILINDAR D25102
KLIP D25102
PLOČA LEŽAJA D25102
LEŽAJ S ZAPTIVAČM D25102
PODLOŠKA DISTANCIJAL D25102
OPRUGA SKLOPKE D25102
VALJ SKLOP D25102
RING PVC D25102
SERVISNI KOMPLET D25102
PLOČICA D25103
OSOVINA SKLOP D25304
LEŽAJ S ZAPTIVAČM D25104
487267-00
2020320
861073-00
487285-00
487286-00
2021310
04,2021330
2020660
2020720
596541-00
572169-00
2021000
2021140
00,4021190
861809-00
487238-00
863727-00
860121-00
860122-00
723820
487145-00
402433-01
402432-00
00,2021010
942400-01
172111700
584556-00
596787-00
579300-00
861765-00
947017-00
487234-00
2020700
2023000
2031200
2031250
579305-00
577826-00
578271-00
579564-00
579552-00
587269-00
579184-00
579185-00
577801-00
584420-00
584421-00
577297-00
584423-00
577797-00
579178-00
584422-00
577928-00
585499-00
580291-00
584422-01
584423-01
Strana 77
858.28
780.25
468.15
329.63
329.63
8,465.71
3,296.28
7,162.70
5,933.05
312.10
156.05
3,255.20
3,955.54
989.36
546.18
791.18
312.10
1,326.43
156.05
156.05
11,703.75
312.10
195.06
527.42
702.23
702.23
4,681.50
4,285.62
198.18
1,326.43
390.13
1,014.33
17,582.15
7,162.70
624.20
390.13
156.05
312.10
390.13
156.05
390.13
156.05
156.05
312.10
468.15
2,340.75
1,560.50
390.13
1,560.50
156.05
156.05
8,114.60
390.13
5,461.75
234.08
8,114.60
1,560.50
1,029.93
936.30
561.78
395.56
395.56
10,158.86
3,955.54
8,595.23
7,119.66
374.52
187.26
3,906.24
4,746.65
1,187.23
655.41
949.42
374.52
1,591.71
187.26
187.26
14,044.50
374.52
234.08
632.90
842.67
842.67
5,617.80
5,142.74
237.82
1,591.71
468.15
1,217.19
21,098.58
8,595.23
749.04
468.15
187.26
374.52
468.15
187.26
468.15
187.26
187.26
374.52
561.78
2,808.90
1,872.60
468.15
1,872.60
187.26
187.26
9,737.52
468.15
6,554.10
280.89
9,737.52
1,872.60
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021528
177021529
177021530
177021531
177021532
177021533
177021534
177021535
177021536
177021537
177021538
177021539
177021540
177021547
177021548
177021549
177021551
177021552
177021553
177021554
177021555
177021556
177021557
177021558
177021559
177021560
177021561
177021564
177021566
177021567
177021568
177021569
177021570
177021571
177021572
177021573
177021574
177021575
177021576
177021577
177021578
177021579
177021580
177021581
177021582
177021584
177021585
177021586
177021588
177021590
177021591
177021592
177021593
177021594
177021595
177021596
177021597
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
OSOVINA SDS D25104
OSOVINA SDS SKLOP D25104
DRŽAČ ALATA SKLOP-SDS D25104
OSOVINA ALATA 1/2" D25104
ŠTITNIK VENTILATORA D25203
BIKSNA D25303
ULOŽAK - KUĆIŠTE D25303
ŠTITNIK VENTILATORA D25303
ŠTITNIK PLOČE 115mm D28127
ŠTITNIK REZ. 125mm D28152
POKLOPAC ČETKICA D28410
ŠTITNIK VENTILATORA D28410
OSOVINA GLAVE 1/2 " D21008
DISTANCIJAL PODLOŠKA DW052
OSOVINA STROJA 1/4" DW052
PRSTEN DW052
OSOVINA 1/2" DW053
ULOŽAK PREKIDAČA DW907
OSOVINA GLAVE 1/2" DW927
RING KONTROLNI DW927
RING DW927
OSOVINA GLAVE 3/8" KR70LSR
LASER KR70LSR
DRŽAČ LASERA /ODPRT. KR70LSR
POKLOPAC LASERA KR70LSR
DRŽAČ LASE. ŽEBELJ KR70LSR
OSOVINA SES 3/8" KR70LSR
OSOVINA DUGMETA KW712
PLOČA DONJA KW712
PLOČA PREDNJA KW712
POKLOPAC REMENA KW712
VALJ SES. KW712
VODJICA PARALELNO DW685
PLOČA OSNOVNA KS888
VODJICA TESTERE KS888
OSOVINA SESTAV KS888
SPONKA SES. KS888
OSOVINA ZUPČANIKA KG2000
ŠTITNIK VENTILATORA KG2000
POKLOPAC ČETKICA-DESNI KG2000
POKLOPAC ČETKICA-LEVI KG2000
POKLOPAC RUČICA KG2000
PLOČA OSNOVNA KS999 FAKT. 177021571
ADAPTER USISNI KS999
PROTIVTEG KS999
OSOVINA SES. KS999
VODJICA TESTERE KS999
VODJICA PLOČE KS999
NOGICA - GUMENA DW742
DUGME-BRZINA HP148
POKLOPAC DUGMETA 1-2 HP148
POKLOPAC DUGMETA HP146
ULOŽAK KUĆIŠTA HP146
ŠTITNIK VENTILATORA CD115
ŠTITNIK VENTILATORA DW307
POKLOPAC ČETKICA DW307
GONILO DW307
584428-00
584431-00
584558-00
584676-00
582144-00
579720-00
582877-00
581808-00
397661-01
397661-02
394387-01
393222-00
605505-00
605854-00
605855-00
607493-00
608024-00
389081-01
579733-00
391899-00
391911-00
613931-00
612845-00
612841-00
617706-01
614688-00
612816-01
569466-00
569485-00
569488-00
569497-00
596010-00
140106900
582596-00
582594-00
583826-00
582593-00
569330-00
569357-00
569361-00
569371-00
569376-00
583568-00
582614-00
583011-00
583822-00
585414-00
582730-00
942375-00
5100101-02
5101812-00
5101961-00
5101899-00
569172-00
382750-01
382751-00
397097-00
Strana 78
2,808.90
4,681.50
5,461.75
2,808.90
195.06
234.08
156.05
156.05
1,092.35
1,092.35
234.08
1,092.35
702.23
156.05
1,872.60
546.18
2,808.90
156.05
2,340.75
624.20
156.05
390.13
2,340.75
312.10
78.03
156.05
1,014.33
156.05
390.13
624.20
312.10
2,652.85
1,106.39
546.18
329.64
791.18
739.54
1,123.89
312.10
156.05
78.03
312.10
659.33
468.15
780.25
936.30
329.66
234.08
312.10
156.05
156.05
78.03
78.03
263.72
195.06
156.05
2,340.75
3,370.68
5,617.80
6,554.10
3,370.68
234.08
280.89
187.26
187.26
1,310.82
1,310.82
280.89
1,310.82
842.67
187.26
2,247.12
655.41
3,370.68
187.26
2,808.90
749.04
187.26
468.15
2,808.90
374.52
93.63
187.26
1,217.19
187.26
468.15
749.04
374.52
3,183.42
1,327.67
655.41
395.57
949.42
887.45
1,348.67
374.52
187.26
93.63
374.52
791.20
561.78
936.30
1,123.56
395.59
280.89
374.52
187.26
187.26
93.63
93.63
316.46
234.08
187.26
2,808.90
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021598
177021599
177021600
177021601
177021602
177021603
177021604
177021606
177021607
177021609
177021610
177021611
177021612
177021613
177021614
177021615
177021616
177021617
177021618
177021619
177021620
177021622
177021623
177021624
177021625
177021626
177021627
177021628
177021629
177021630
177021631
177021632
177021633
177021634
177021635
177021637
177021638
177021639
177021640
177021641
177021642
177021643
177021644
177021645
177021647
177021648
177021649
177021650
177021651
177021652
177021653
177021654
177021655
177021656
177021657
177021658
177021659
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
GONILO-EKSCENTER DW307
OSOVINA GLAVNA DW307
OSOVINA OSI DW307
ULOŽAK DRŽALA DW307
SPONKA ALATA DW307
SPONKA OPRUGANA DW307
POLUGA SPONKE DW307
OPORA STROJA DW307
NOSAČ OPORE DW307
ŠTITNIK PVC DW670
NOSAČ DW685 DOMAČ
DUGME-DONJI DEL DW323
OS-VRETENO DW685
ŠTITNIK NAJLONA GL225
DUGME PREKIDAČA D25900
IZPUŠNA CEV GB26
KUĆIŠTE LEŽAJA KW850
NOSAČ REMENA GB34/GBL26/GB26
LIST STROJA 425mm DW393
AMORTIZER ZADNJI KA250
AMORTIZER PREDNJI KA250
KUĆIŠTE MOTORA D25500
PODLOŠKA SDS D25900
RING GUMI D25900
RING KONTROLNI D25900
RING D25900
OPRUGA SDS D25900
RING SDS D25900
ULOŽAK SDS D25900
DISTANCIJAL SDS D25900
OPRUGA STO. D25900
ŠTITNIK REMENA DW742
PUMPICA ES1700
REMEN SESTAV GB34
PRIRUBNICA GB34
TEČAJ TOČKOVI GI50/51/46
RING ***NLS*** KR2000
DRŽAČ VODILA DW742
RING PVC DW570
ULOŽAK VODILA DW707
KLIP SA KLIPNJAČO D25940
KLIPNJAČA D25940
KLIP SA KLIPNJAČO D25900
NOSAČ MOTORA DW742
POKLOPAC LEŽAJA ALU KW850E
DUGME - BLOKADA VRETENA KW850E
STARTER- KOLO CS45
POGONSKA SAJLA 6,2x1450 GB34
CEV OSOVINE -UKRIVLJENA GTL26
POGONSKA SAJLA 6,2x1367 GTL26
POGONSKA SAJLA 6,2x1227 ET700
CEV POGONA ET700
RING ***NLS** KR2000
PODLOŠKA DRŽAČ DW711
RUČICA KARBURATORA GTL26
PUMPICA ULJNA CS45
KLIP SA PRSTENOVIMA GB/GTL/GBL
385872-00
623504-00
382187-00
383749-01
388017-00
623343-00
391452-00
383435-00
383437-00
947938-00
140113400
402131-00
140112300
575529-00
487276-00
2023050
569107-00
2026320
325318-00
579063-00
579062-00
582577-02
487241-00
487244-00
487236-00
579784-00
487218-00
487249-00
487239-00
487240-00
487216-00
861037-00
2033890
2021300
4021160
2009800
579260-00
941819-01
487149-00
861925-02
582113-00
487314-00
579779-01
861993-00
569115-00
569113-00
2041330
2028170
2020670
2020730
93097029
93097028
579256-00
947062-00
2022910
2039300
2023100
Strana 79
5,773.85
3,121.00
468.15
312.10
1,014.33
156.05
390.13
1,248.40
195.06
312.10
1,303.02
390.12
650.73
468.15
326.15
2,279.89
2,340.75
1,432.54
7,802.50
156.05
156.05
10,143.25
702.23
390.13
702.23
2,340.75
156.05
702.23
1,872.60
312.10
156.05
1,014.33
1,977.78
2,604.47
652.67
1,303.02
129.52
780.25
312.10
546.18
5,149.65
1,092.35
3,433.10
3,745.20
468.15
197.78
390.13
3,277.07
5,208.95
5,208.95
4,558.22
3,581.35
195.06
312.10
129.52
3,256.78
4,884.37
6,928.62
3,745.20
561.78
374.52
1,217.19
187.26
468.15
1,498.08
234.08
374.52
1,563.62
468.14
780.87
561.78
391.38
2,735.87
2,808.90
1,719.05
9,363.00
187.26
187.26
12,171.90
842.67
468.15
842.67
2,808.90
187.26
842.67
2,247.12
374.52
187.26
1,217.19
2,373.34
3,125.37
783.20
1,563.62
155.43
936.30
374.52
655.41
6,179.58
1,310.82
4,119.72
4,494.24
561.78
237.34
468.15
3,932.48
6,250.74
6,250.74
5,469.86
4,297.62
234.08
374.52
155.43
3,908.14
5,861.24
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021660
177021661
177021662
177021663
177021664
177021665
177021666
177021667
177021668
177021669
177021670
177021671
177021672
177021673
177021674
177021675
177021676
177021678
177021679
177021680
177021681
177021682
177021683
177021684
177021685
177021686
177021687
177021688
177021689
177021690
177021691
177021692
177021693
177021694
177021698
177021699
177021700
177021703
177021704
177021705
177021706
177021707
177021708
177021709
177021710
177021711
177021712
177021713
177021714
177021715
177021716
177021717
177021718
177021722
177021723
177021725
177021726
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
SKLOPKA SES. CS45
OPRUGA SKLOPKE CS45
VIJAK POSEBNI KW850
SERVIS KOMPLET- PRVI D25940
SERVISNI KOMPLET - VEĆI D25940
POKLOPAC REZERVOARA CS45
DUGME Z VIJAKOM DW650 /DOMAČ/
OPRUGA ZATEZAČA DW650 /DOMAČA/
VODJICA OPRUGAI D25900
DISTANCIJAL DW570
DONJA PLOČA DW625
VODJICA PARALELNO KW712
CILINDAR KD960
EKSCENTER Z LEŽAJEM KD960
NOSAČ NAJLONA Z OSJO GTL26
DRŽAČ LISTA /VIJ. M6/ DW303
VODJICA SUPORT DW739
VODJICA /45 st/ DW739
VODJICA /90 st/ DW739
VODJICA LISTA-BLOK DW739
OSOVINA SA NOSACEM DW433
OSOVINA SDS KD960
PLOČICA MENJALNA KD960
POSUDA ZA ULJE ES1700
STARTER KPL CS45
AMORTIZER GUMENI CS45
PLOČA METALNA ES1700
POKLOPAC ZUPČANIKA ES1700
ZASKOČNIK STARTERA CS45
OPRUGA KOČNICE CS45
POLUGA SPONKE DW333
SPONKA SESTAV DW333
OSOVINA GLAVE 1/2" DW006
MATICA POSEBNA DW685 DOMAČ
KANAP SA OPRUGOM B&S ROTAR
ZASKOČNIK STARTERA B&S ROTAR
POKLOPAC ZASKOČNIKA B&S ROTAR
TOČAK KOSILICE GI3000
POKLOPAC TOČKOVI GI3000
OPRUGA RAGLJE DW927
VODJICA DONJE DW670
DUGME MENJALNI D21710
ŠTITNIK VENTILATORA D21710
UDARNI KLIP D25900
CILINDAR D25900
IZPUŠNA CEV BB34
OSOVINA GLAVNA CS45
VALJ MOTORA CS45
KLIPNI PRSTENOVI CS45
KARBURATOR CS45
KOČIONA TRAKA ES1700
GUMENA STOPICA KA274
PLOČA OSNOVNA KA274
PLOČA PLOČEVINA DW433
ŠTITNIK VENTILATORA DW433
OSOVINA -ZUPČANIK DW433
VALJ POGONSKI DW433
2039330
2041020
569127-00
588713-00
588720-00
2039370
050117100
324923-00
487268-00
574840-00
328645-00
596017-00
569405-00
569432-00
2020900
381749-01
862449-00
863797-00
863796-00
862183-00
398084-00
569401-00
569439-00
2033800
2039340
2039560
2033910
2034140
2041380
2041590
589055-00
589148-02
390087-00
140112400
499901
281505S
692299
2034610
2034620
391912-00
947922-00
590107-00
585994-00
579832-00
579770-00
2027710
2039400
2040660
2040680
2033400
2043860
596496-00
596499-00
398080-00
393747-00
398096-00
623110-00
Strana 80
3,907.49
422.90
195.06
10,143.25
14,044.50
650.73
650.73
129.52
195.06
780.25
1,248.40
624.20
624.20
1,326.43
3,907.49
1,326.43
1,872.60
234.08
234.08
1,014.33
2,340.75
2,340.75
156.05
988.89
6,527.06
461.48
1,953.75
1,627.60
197.79
390.13
1,248.40
3,589.15
3,121.00
521.21
2,279.89
326.14
390.13
845.79
195.06
156.05
2,808.90
234.08
1,014.33
3,121.00
10,143.25
2,279.89
7,911.09
9,767.17
2,933.70
13,023.93
650.73
234.08
2,340.75
390.13
234.08
1,560.50
1,872.60
4,688.99
507.47
234.08
12,171.90
16,853.40
780.87
780.87
155.43
234.08
936.30
1,498.08
749.04
749.04
1,591.71
4,688.99
1,591.71
2,247.12
280.89
280.89
1,217.19
2,808.90
2,808.90
187.26
1,186.67
7,832.47
553.78
2,344.50
1,953.12
237.35
468.15
1,498.08
4,306.98
3,745.20
625.45
2,735.87
391.37
468.15
1,014.95
234.08
187.26
3,370.68
280.89
1,217.19
3,745.20
12,171.90
2,735.87
9,493.31
11,720.60
3,520.44
15,628.72
780.87
280.89
2,808.90
468.15
280.89
1,872.60
2,247.12
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021727
177021733
177021734
177021735
177021736
177021737
177021738
177021739
177021740
177021742
177021743
177021744
177021755
177021758
177021759
177021760
177021761
177021762
177021763
177021764
177021765
177021766
177021767
177021768
177021770
177021771
177021772
177021773
177021775
177021781
177021782
177021793
177021796
177021797
177021801
177021802
177021805
177021806
177021807
177021813
177021817
177021818
177021821
177021822
177021824
177021825
177021828
177021830
177021831
177021832
177021833
177021835
177021836
177021837
177021838
177021839
177021840
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
NOSAČ Z VALJEM DW433
DRŽAČ KESE
VODJICA PARA. DODATNO DW706
DUGME ZATEZAČA DW739
RUČICA DODATNA D26420
ŠTITNIK VENTILATORA D26420
RUČICA ZATEZAČA D26420
RUČICA ZATEZAČA D26420
GUMENA STOPICA D26420
SPONKA SESTAV D26420
PROTIVTEG D26420
PROTIVTEG D26422
MEHANIZEM ZATEZNI DW720
PLOČA S SKALO DW700
OSOVINA GLAVNA DW331
DRŽAČ LEŽAJA DW331
VALJČEK POGONSKI DW331
EKSCENTER DW331
PROTIVTEG DW331
POLUGA VODILA DW331
VODJICA NOŽA DW331
RUČICA - NIHANJE DW331
PLOČA OSNOVNA DW331
RUČICA DW331
VIJAK M08 POS DW331
PLOČA OSNOVNA-PL. DW331
PLOČA SPOD. PVC DW331
ZATVARAČ KOČNICE CS45
DUGME - BRZINA DW006
OSOVINA SKLOPKE DW059
PODLOŠKA UDARNA DW059
DUGME M8 DW685
VODJICA SESTAV DW685
BIKSNA DW685
DISTANCIJAL 21,8x5,2 D25940
DISTANCIJAL 15,2x5,2 D25940
KLIP D25940
UDARNI KLIP D25940
DISTANCIJAL KLADIVO D25940
KUĆIŠTE VALJA D25940
VODJICA OPRUGAI D25940
OSOVINA HEX D25940
DISTANCIJAL D25940
VODJICA OPRUGAI-ZADNJE D25940
VODJICA OPRUGAI-SPRED. D25940
ZATVARAČ D25940
RING PVC D25940
PODLOŠKA D25940
OSIGURAČ D25940
KAPA ZAŠTITNA D25940
OSOVINA KLIPA D25900
DISTANCIJAL KLADIVO D25900
AMORTIZER - GUMI D25900
BIKSNA - KLADIVO D25900
DISTANČNIK-VALJ D25900
KLADIVO UDARNO D25900
KUĆIŠTE VALJA D25900
398044-00
398082-00
394134-01
863471-00
596114-00
596119-00
596302-00
596305-00
596313-00
596319-00
596324-00
596334-00
860516-01
942997-01
589013-00
582260-00
582257-00
589015-00
589012-00
581247-00
589056-00
581257-00
581263-00
584362-00
582826-00
581264-00
581268-00
2041520
389300-00
615801-00
610539-00
023824200
140106600
140152300
578452-00
578451-00
582112-00
582369-00
582388-00
582372-00
487316-00
582277-00
487372-00
487366-00
487365-00
487369-00
582330-00
487301-00
579399-00
487375-00
487208-00
487270-00
487288-00
579786-00
487203-00
579780-00
579769-00
Strana 81
3,901.25
780.25
3,121.00
624.20
1,248.40
546.18
312.10
312.10
702.23
624.20
1,872.60
1,872.60
6,242.00
624.20
780.25
234.08
546.18
1,248.40
1,560.50
312.10
1,560.50
390.13
936.30
468.15
468.15
312.10
234.08
326.14
234.08
3,121.00
234.08
260.60
5,208.95
650.73
234.08
234.08
1,248.40
3,901.25
2,184.70
5,461.75
156.05
32,770.50
655.41
858.28
195.06
4,993.60
5,305.70
1,092.35
156.05
1,560.50
936.30
936.30
1,014.33
2,652.85
546.18
3,121.00
6,242.00
4,681.50
936.30
3,745.20
749.04
1,498.08
655.41
374.52
374.52
842.67
749.04
2,247.12
2,247.12
7,490.40
749.04
936.30
280.89
655.41
1,498.08
1,872.60
374.52
1,872.60
468.15
1,123.56
561.78
561.78
374.52
280.89
391.37
280.89
3,745.20
280.89
312.72
6,250.74
780.87
280.89
280.89
1,498.08
4,681.50
2,621.64
6,554.10
187.26
39,324.60
786.49
1,029.93
234.08
5,992.32
6,366.84
1,310.82
187.26
1,872.60
1,123.56
1,123.56
1,217.19
3,183.42
655.41
3,745.20
7,490.40
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021841
177021843
177021845
177021846
177021847
177021848
177021849
177021851
177021852
177021853
177021854
177021855
177021856
177021857
177021858
177021859
177021860
177021861
177021862
177021863
177021864
177021865
177021868
177021869
177021870
177021872
177021873
177021874
177021875
177021878
177021880
177021881
177021882
177021883
177021884
177021885
177021887
177021888
177021889
177021890
177021891
177021892
177021893
177021894
177021895
177021896
177021897
177021898
177021899
177021900
177021901
177021902
177021903
177021904
177021905
177021906
177021907
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VODJICA OPRUGAI-PREDNJE D25900
VODJICA OPRUGAI D25900
VODJICA OPRUGAI D25900
OSOVINA SDS SESTAV D25900
DISTANCIJAL D25900
PRIRUBNICA VALJA D25900
BIKSNA OSI D25900
RUČICA VRVICE CS45
DUGME - ČOK CS45
OPRUGA ŠTIFTA CS45
KLIP CS45
MATICA KOLUTA NAJLONA GB26/35
VODJICA - DISTANCIJAL DW570
KLIP KD960
KLADIVO UDARNO KD960
ULOŽAK KD960
BIKSNA KD960
DUGME CS45
STARTER GB34 (+177022306 ZA TIP1)
POGONSKA SAJLA 8X1444 GB40
NOSAČ-ZATEZAČ KA88
PLOČA PLOČEVINA KA88
PODESIVA RUČICA KA88
ŠTITNIK DW733
VALJ POGONSKI KA88
POKLOPAC REMENA KA88
SERVISNI KOMPLET-MAČ DW393
AMORTIZER PREDNJI KD960
ADAPTER NA OSI ET700
RUČICA PREKIDAČA GD200
OPRUGA STARTERA CS45
DRŽAČ AMORTIZERA CS45
VODJICA KOČNICE ES1700
ZATEZAČ LANCA ES1700
RING /2003/40-2004/08/ DW307
DISTANCIJAL LISTA DW708
CILINDAR GBL26/GTL26/GB26
POKLOPAC ZR. FILTERAGBL/GTL/GB26
POLUGA KARBURATORA GBL/GTL/GB26
ZAPTIVAČ USISNI GBL/GTL/GB26
ZAPTIVAČ IZP. CEVI GBL/GTL/GB26
ZAPTIVAČ CILINDRA SP. GBL/GTL/GB26
ZAPTIVAČ KARBURATORA GBL/GTL/GB26
POKLOPAC REZ. KPL GB34/GB40
PODLOŠKA DW570
ULOŽAK CEVI PVC GB40
KOLO PREDNJE GI51SP
MATICA TOČKOVI GI45SP
NOSAČ - NAST. VIŠINE GI51SP
RUČICA ZA NAST. VIŠINE GI51SP
NOSAČ TOČKOVI GI46SP
RUČICA POGONA TL40
NOSAČ TOČKOVI TL40
ŠTITNIK ROKE ES1700
VIJAK 3/8x75 GI50
OSOVINA SESTAV DW570
VIJAK KOLUTA GB34
487293-00
576488-00
576489-00
579773-00
487237-00
579778-00
579785-00
2041270
2040470
2041390
2040690
2026290
487148-00
569407-00
569413-00
569414-00
569409-00
2041060
2032000
2033200
589384-00
587249-00
590280-00
429616-00
588491-00
587204-00
325824-49
569412-00
93097035
583897-00
2041320
2040530
2034120
2034020
623496-00
604770-00
2022970
2022790
2022880
2020630
2020800
2023080
2022990
2032040
487151-00
2039200
3006790
142140
361720
362251
3006880
4028240
2027990
2034130
144400
575737-00
2026260
Strana 82
156.05
234.08
234.08
19,506.25
468.15
7,802.50
2,340.75
390.13
227.83
129.52
1,953.75
650.73
156.05
312.10
312.10
156.05
234.08
162.29
1,627.60
5,405.57
1,170.38
312.10
780.25
4,057.30
702.23
187.26
2,652.85
312.10
586.75
156.05
976.87
260.60
944.10
521.21
234.08
312.10
8,465.71
312.10
195.06
260.60
2,148.81
260.60
260.60
912.90
234.08
1,432.54
1,627.60
781.81
650.73
650.73
1,106.39
650.73
1,822.66
1,106.39
195.06
21,066.75
718.59
187.26
280.89
280.89
23,407.50
561.78
9,363.00
2,808.90
468.15
273.40
155.43
2,344.50
780.87
187.26
374.52
374.52
187.26
280.89
194.75
1,953.12
6,486.69
1,404.45
374.52
936.30
4,868.76
842.67
224.71
3,183.42
374.52
704.10
187.26
1,172.25
312.72
1,132.92
625.45
280.89
374.52
10,158.86
374.52
234.08
312.72
2,578.57
312.72
312.72
1,095.48
280.89
1,719.05
1,953.12
938.17
780.87
780.87
1,327.67
780.87
2,187.20
1,327.67
234.08
25,280.10
862.31
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021908
177021910
177021911
177021912
177021913
177021914
177021915
177021916
177021917
177021918
177021919
177021920
177021921
177021922
177021923
177021924
177021925
177021926
177021927
177021928
177021929
177021931
177021932
177021933
177021934
177021935
177021936
177021937
177021938
177021939
177021940
177021941
177021943
177021944
177021945
177021946
177021947
177021948
177021949
177021950
177021951
177021952
177021953
177021954
177021955
177021956
177021957
177021958
177021959
177021960
177021961
177021962
177021963
177021964
177021965
177021966
177021967
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PLOČA DONJA KW850
ULOŽAK LISTA DW739
RING D28886
POKLOPAC PREKIDAČA KOMPLET DW743
ZASKOČNIK STARTERA GB26
KLIP SA PRSTENOVIMA KPL CS45
CILINDAR GB34
KLIP SA PRSTENOVIMA GB34
KLIPNJAČA GB34
ŠTIFT OSOVINE CS45
VENTIL-REZERVOAR CS45
OPRUGA STARTERA GB34
KANAP STARTERA GB34
POKLOPAC ZUPČANIKA ES1700
POKLOPAC PRIRUBNICE GB34
PRIRUBNICA NOŽA GB34
PRIRUBNICA NOŽA -DONJA GB34
OPRUGA DW702/703
RING ZAPTIVNI KD960
RING REGULACIONI KD960
PRSTENA KUGLICE KD960
CEVKA CS 45 TUBETTO ASPIR. CS45
FILTER CS45
OSOVINA D25404
BIKSNA D25404
AMORTIZER D25404
UDARNI KLIP D25404
SINTER LEŽAJ D25404
RING - ZAPTIVAČ D25404
DRŽAČ ZAPTIVAČI PW1500
RING ZAPTIVNI DW570
RING MENJALNI DC727/28
OSOVINA XTS10
SERVISNI KOMPLET D25701
PLOČA S SKALO DW707/711
KUĆIŠTE VALJA KD960
POKLOPAC PUMPICE CS45
AMORTIZER GUMENI CS45
CEVKA - GORIVO CS45
POLUGA ŠTITNIKA DW718
SERVISNI KOMPLET D25404/405
VODJICA PARALELNO DW742/743
BIKSNA NA OSI ZUPČANIKA DC380
MERILO-SKALA DW711
VODJICA MENJALNO PVC D25700/701
VODJICA PVC D25700/701
ŠTITNIK LISTA DW702/703
POKLOPAC ŠTITNIKA DW702/703
VODJICA DW702/703
BLOKADA OSI KR85/KR110
VIJAK DOLGI POS. DW707/711
KLIP- KOMPLET D25700/701
ŠTITNIK VENTILATORA DC410
VRETENO RUČICA DW742/743
OSNOVNA PLOČA XTS100
FILTER - VELIKI D27900
FILTER - GOBA D27900
568569-00
863467-00
596637-00
868508-00
2023220
2040720
2031740
2031840
2031900
2039410
2041180
2031970
2031940
2032620
2021270
2021260
2021250
391606-00
569381-00
569382-00
569383-00
2041190
2033250
477182-00
477191-00
477190-00
477189-00
477188-00
586576-00
2020041
487147-00
618335-00
583427-01
491210-00
946861-01
569437-00
2040960
2041050
2040810
624399-00
477198-00
942320-03
615821-00
861923-00
586034-00
586036-00
391612-01
391609-00
399139-00
597606-00
947015-01
488689-00
390181-00
942363-00
597134-00
597222-00
597223-00
Strana 83
329.63
312.10
1,248.40
1,560.50
164.81
6,526.66
5,557.55
2,604.07
6,511.97
129.52
781.81
650.73
195.06
1,042.41
781.81
791.11
1,318.52
2,184.70
162.30
312.10
156.05
455.67
1,042.41
9,363.00
936.30
1,248.40
1,560.50
1,560.50
195.06
263.71
390.13
390.13
702.23
13,264.25
1,872.60
1,318.65
455.67
845.79
455.67
234.08
8,114.60
3,433.10
234.08
312.10
198.18
234.08
2,340.75
1,560.50
936.30
156.05
1,014.33
2,496.80
312.10
780.25
4,681.50
3,589.15
1,248.40
395.56
374.52
1,498.08
1,872.60
197.77
7,831.99
6,669.06
3,124.88
7,814.36
155.43
938.17
780.87
234.08
1,250.90
938.17
949.33
1,582.22
2,621.64
194.76
374.52
187.26
546.80
1,250.90
11,235.60
1,123.56
1,498.08
1,872.60
1,872.60
234.08
316.45
468.15
468.15
842.67
15,917.10
2,247.12
1,582.38
546.80
1,014.95
546.80
280.89
9,737.52
4,119.72
280.89
374.52
237.82
280.89
2,808.90
1,872.60
1,123.56
187.26
1,217.19
2,996.16
374.52
936.30
5,617.80
4,306.98
1,498.08
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177021968
177021969
177021970
177021971
177021972
177021973
177021974
177021975
177021976
177021977
177021978
177021979
177021980
177021981
177021982
177021983
177021984
177021985
177021986
177021987
177021988
177021989
177021990
177021991
177021992
177021993
177021994
177021995
177021996
177021997
177021998
177021999
177022001
177022002
177022003
177022004
177022005
177022006
177022007
177022008
177022009
177022010
177022011
177022012
177022013
177022015
177022016
177022017
177022018
177022019
177022020
177022021
177022022
177022023
177022024
177022025
177022026
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
FILTER - KESA 5x D27900
CEV - KOMPL. D27900
ŠTITNIK VENTILATORA DW702 TY2
POKLOPAC KUĆIŠTA DW702 TY2
RUČICA ZA PODEŠAVANJE UGLA DW872
KRILNA MATICA GR298,348
GUMA PRI RUČICAU KG2000
NOSAČ ZASKOČNIKA GB26
RING - KOČNICA XTA90
KUĆIŠTE KUĆIŠTA ZUPČANIKA DC981/984/988
RUČICA DW743
DUGME PREKIDAČA GT524
POLUGA ŠTITNIKA DW702
RUČICA DC600
DRŽAČ ALATA SDS KPL D25404
KOLO USISNIKA D27900
ŠTITNIK VENT. KG1200
IZOLATOR D27900
NOSAČ LEŽAJEV XTS10
DRŽAČ SP.LEŽAJA XTS10
DRŽAČ ZG.LEŽAJA XTS10
REGULATOR XTS10
DRŽAČ RUČICA-KOLO DW742/743
VIJAK NOŽA GR298-348
VODJICA LISTA XTS10
DRŽAČ SDS - SES. DW568
KOČNICNI DISK ES1700
OSOVINA KLIPA SG34
CILINDAR D25730
POKLOPAC - GORNJI D25700-730
KLIP- KPL D25730
ŠTITNIK VENTILATORA DW351
NOŽ RAZPARILNI DW351
POKLOPAC RUČICA DW351
OSOVINA GLAVE 1/2 KR110
DUGME - VIBRACIJE KR110
VIJAK M8x170 DW742
DRŽAČ ALATA DW292
ULOŽAK RUMENI DW711 TY2
ULOŽAK DW707
DUGME CEVI GL701
OSOVINA GLAVE DC727-729
RUČICA MENJALNA D25700/701/730/
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA GT524
LOK - OKRASNI XTS10
NOŽ H337
CEV USISNIKA DC500
POLUGA DW707
DRŽAČ DW707
POLUGA PREKIDAČA CD115
RING SKLOPKE KD960
KAPA ZAŠTITNA D25900/700/701/
PLOČEVINA NOSILNA DW706/716
EKSCENTER PVC D25701
POKLOPAC D25701
GUMP - VKLOP D28111
CILINDAR D25701
597241-00
597121-00
614366-00
614373-00
390569-00
596053-00
569363-00
2023200
596348-00
394522-02
942498-03
582038-01
392363-00
5145410-00
477194-00
597235-00
596412-00
597214-00
583421-00
583430-00
583567-00
583452-00
942492-00
596036-00
583432-00
574602-01
2043840
2031860
492696-00
585168-02
492489-00
151123701
248863-00
324617-11
597650-00
597591-00
949702-01
627238-00
868688-01
946856-00
478517-01
590262-00
586038-00
581140-00
583454-00
597523-00
5140017-12
946880-00
947613-00
569182-00
569394-00
487238-01
399117-00
586032-00
586031-00
623608-00
488690-00
Strana 84
4,428.70
6,242.00
312.10
312.10
780.25
156.05
156.05
586.75
312.10
312.10
780.25
468.15
468.15
624.20
9,363.00
936.30
156.05
2,340.75
326.15
326.15
156.05
156.05
468.15
329.63
546.18
10,923.50
1,627.60
455.67
7,022.25
390.13
2,652.85
195.06
326.14
260.60
1,326.43
234.08
546.18
5,461.75
312.10
2,496.80
312.10
3,433.10
326.15
312.10
390.13
624.20
2,116.53
156.05
390.13
160.38
546.18
780.25
624.20
234.08
468.15
312.10
6,710.15
5,314.44
7,490.40
374.52
374.52
936.30
187.26
187.26
704.10
374.52
374.52
936.30
561.78
561.78
749.04
11,235.60
1,123.56
187.26
2,808.90
391.38
391.38
187.26
187.26
561.78
395.56
655.41
13,108.20
1,953.12
546.80
8,426.70
468.15
3,183.42
234.08
391.37
312.72
1,591.71
280.89
655.41
6,554.10
374.52
2,996.16
374.52
4,119.72
391.38
374.52
468.15
749.04
2,539.84
187.26
468.15
192.46
655.41
936.30
749.04
280.89
561.78
374.52
8,052.18
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022027
177022028
177022029
177022030
177022031
177022032
177022033
177022034
177022035
177022036
177022037
177022038
177022039
177022040
177022041
177022042
177022043
177022044
177022045
177022046
177022047
177022048
177022049
177022050
177022051
177022052
177022053
177022054
177022055
177022056
177022057
177022058
177022059
177022060
177022061
177022062
177022063
177022064
177022065
177022066
177022067
177022068
177022069
177022070
177022071
177022072
177022073
177022074
177022075
177022076
177022077
177022078
177022079
177022080
177022081
177022082
177022083
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
POKLOPAC - ZAPTIVAČ DW707
POLUGA POTEGA DW707
ULOŽAK DUGMETA STIK. DW790
SERVISNI KOMPLET DC212
OSOVINA SDS DC212
UDARNI KLIP DC212
CILINDAR DC212
RING - KOČNICA XTA90 TY2
PALICA VODILA 10x300 DW625
VODJICA DODATNO DW625
DRŽAČ PALIC DW625
ŽICA POGONSKA GL701
AMORTIZER - OPRUGA CS45
RUČICA VARNOST. PREKIDAČA HT450
DUGME PREKIDAČA HT450/600
ULOŽAK-DRŽAČ RUČICA D25701
KOLO - RUČICA DW743N
SERVISNI KOMPLET D25730
OSOVINA GLAVE KR703
KLADIVO UDARNO D25730
OSOVINA SDS D25700-840
UDARNI KLIP D25700-840
NOSAČ VALJČKOV KR703
ŠTITNIK GUMENI KW900
POLUGA PREKIDAČA GTC610
POKLOPAC BLOKADE KW900
REFLEKTOR DW904-919
OSOVINA RUČICE KD960
KOLO SKLOPKE KD1001
POLUGA PREKIDAČA D28133
ADAPTER ODSESOVALNI DW682
KARBURATOR GB40
OSOVINA GLAVE DC925
ŽICA KESE KW712
ŽICA KESE KW712
NOSAČ KESE KW712
SKALA PROZORNA DW733
LANAC D27300
OSOVINA - NAVOJNA D27300
VODJICA DOD. L-GORNJA DW710
VODJICA DOD. L-SP. DW710
VODJICA DOD. D-SP. DW710
DUGME - VIBRACIJE KR703
OSOVINA SKLOPKE KD1001
ŠTITNIK VENTILATORA D28111
CILINDAR D25111
DRŽAČ KABLA D28113/130
SAJLA ZA GAS GB34/40
PUMPICA ULJA SG2000
RUČICA ZA NAST.VIŠINE GI46
ZATEZAČ LANCA SG2000
KOČNICA PVC D26453
OPRUGA KOČNICE D26453
STREME ZADNJI KA511
STREME PREDNJE KA511
SKLOPKA KD1001
BLOKADA DUGMETA D28111
401174-00
947010-01
560565-00
492804-00
492807-00
492808-00
492822-00
597923-00
868147-00
948581-01
948582-01
492239-00
2040510
40,2020180
38,2020160
586460-00
869099-00
493140-00
488643-00
492501-00
488676-00
488681-00
478748-00
597769-00
571812-00
597766-00
182856-00
569419-00
597436-00
637304-00
151002-00
2033240
493573-00
596021-00
596022-00
596023-00
285943-00
868830-01
868817-00
869120-00
869120-01
869204-00
490715-00
597431-00
623572-00
496246-00
636963-00
2026250
2052430
3006890
2052650
624302-00
151442-02
596488-00
596489-00
597440-00
623609-00
Strana 85
156.05
312.10
468.15
1,872.60
4,993.60
546.18
1,560.50
624.20
702.23
2,808.90
2,340.75
2,028.65
390.13
1,303.02
978.44
428.57
1,092.35
12,484.00
390.13
2,808.90
14,824.75
3,121.00
156.05
234.08
312.10
156.05
936.30
156.05
1,170.38
312.10
390.13
17,633.65
11,547.76
234.08
234.08
468.15
1,560.50
468.15
1,170.38
624.20
624.20
624.20
197.79
780.25
156.05
1,560.50
78.03
4,166.54
1,014.33
468.15
1,061.14
312.10
78.03
156.05
156.05
546.18
312.10
187.26
374.52
561.78
2,247.12
5,992.32
655.41
1,872.60
749.04
842.67
3,370.68
2,808.90
2,434.38
468.15
1,563.62
1,174.13
514.28
1,310.82
14,980.80
468.15
3,370.68
17,789.70
3,745.20
187.26
280.89
374.52
187.26
1,123.56
187.26
1,404.45
374.52
468.15
21,160.38
13,857.31
280.89
280.89
561.78
1,872.60
561.78
1,404.45
749.04
749.04
749.04
237.35
936.30
187.26
1,872.60
93.63
4,999.84
1,217.19
561.78
1,273.37
374.52
93.63
187.26
187.26
655.41
374.52
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022084
177022085
177022086
177022087
177022088
177022089
177022090
177022091
177022092
177022093
177022094
177022095
177022096
177022097
177022098
177022099
177022100
177022101
177022102
177022103
177022104
177022105
177022106
177022107
177022108
177022109
177022110
177022111
177022112
177022113
177022114
177022115
177022116
177022117
177022118
177022119
177022120
177022121
177022122
177022123
177022124
177022125
177022126
177022127
177022128
177022129
177022130
177022131
177022132
177022133
177022134
177022135
177022136
177022137
177022139
177022140
177022141
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
POLUGA ŠTITNIKA DW872
NOSAČ FILTERA KA88 Ty2
KLIPNJAČA DC380
SERVISNI KOMPLET D25980
KLIP KOMPLET D25980
POKLOPAC FILTERA KA88 Ty2
VODJICA D28886
OSOVINA D28886
POKLOPAC DW700
ŠTITNIK VENT. MALI D28113
POLUGA PREKIDAČA D28113
OSNOVNA PLOČA XTS10
DRŽAČ SAJLE SG40
NOSAČ NOŽA SG40SP
VIJAK NOŽA SG32
DUGME BLOKADA GTC610
ŠTITNIK ROKE GT100
ULOŽAK PLOČE KS1000
OSN. PLOČA SP. DEL KS1000
ŠTITNIK ROTORA D25700
NOSAČ KONZOLE DW710-3
DUGME MATICA M10 D27105
REGULATOR GL701
PVC ZAŠTITA KW712
ŠTITNIK NAJLONA KPL GB40
RUČICA SP. DEL SG48
SP. PLOČA PVC XTW1500
VIJAK NOŽA GR389
PLOČA DONJA KS64
ŠTITNIK LISTA KS64
ŠTITNIK UNUTRAŠNJI KS64
ŠTITNIK ZUNANJI KS64
VODJICA OSN. PLOČE D23700
RUČICA-NAST. VIŠINE D23700
PLOČA OSNOVNA KA511
ULOŽAK KOLUTA NAJLONA GL701
POKLOPAC MOTORA XTW1500
RING ZUPČASTI PVC D25701
KUĆIŠTE SKLOPKE DC925
ŠTITNIK VENT. D23620
ŠTITNIK ROKE GT501
KUĆIŠTE OSI D25701
POKLOPAC KUĆIŠTA OSI-PVC D25701
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D28111
POKLOPAC PREKIDAČA D27900
RING REGULACIONI DC925
BLOKADA VRETENA DW670
CILINDAR KD1001
KLIP KD1001
KLIPNJAČA KD1001
VODJICA RUČICA D25701
POLUGA PREKIDAČA D28111/139
POLUGA PREKIDAČA D28137/136
POLUGA PREKIDAČA D28135
POSUDA H337
KUĆIŠTE SKLOPKE PVC DC757
CEV S MLAZNICOM GSC500
388051-00
90502679
382196-00
496853-00
496978-00
90501537
596638-00
596643-00
942572-00
637616-00
623610-00
585391-00
B446330,446330
2046730
2054610
576736-00
477434-00
90501913
90501914
586597-00
862182-02
618362-00
479750-00
569499-00
00,2033210
3051830
1002191-00
596746-00
573632-00
576490-00
576493-00
576494-00
933415-00
931460-00
596473-00
478730-00
1002108-00
584727-00
493547-00
1002038-00
489983-00
488678-00
585167-00
623562-00
597202-00
1005638-00
947048-00
597410-00
597424-00
597425-00
586415-00
626999-00
627001-00
627006-00
597521-00
621215-00
1003186-00
Strana 86
156.05
936.30
3,433.10
57,738.50
9,363.00
624.20
3,121.00
7,802.50
156.05
197.79
312.10
468.15
93.63
1,997.44
234.08
156.05
624.20
546.18
156.05
546.18
3,121.00
312.10
156.05
78.03
1,638.53
2,964.95
546.18
156.05
1,872.60
780.25
1,248.40
936.30
2,184.70
156.05
234.08
156.05
780.25
234.08
1,560.50
624.20
624.20
4,681.50
936.30
312.10
702.23
780.25
390.13
1,560.50
390.13
234.08
1,560.50
312.10
312.10
312.10
390.13
312.10
936.30
187.26
1,123.56
4,119.72
69,286.20
11,235.60
749.04
3,745.20
9,363.00
187.26
237.35
374.52
561.78
112.36
2,396.93
280.89
187.26
749.04
655.41
187.26
655.41
3,745.20
374.52
187.26
93.63
1,966.23
3,557.94
655.41
187.26
2,247.12
936.30
1,498.08
1,123.56
2,621.64
187.26
280.89
187.26
936.30
280.89
1,872.60
749.04
749.04
5,617.80
1,123.56
374.52
842.67
936.30
468.15
1,872.60
468.15
280.89
1,872.60
374.52
374.52
374.52
468.15
374.52
1,123.56
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022142
177022143
177022144
177022145
177022146
177022147
177022148
177022149
177022150
177022151
177022153
177022154
177022155
177022156
177022157
177022158
177022159
177022160
177022161
177022162
177022163
177022164
177022165
177022166
177022167
177022168
177022169
177022170
177022171
177022172
177022173
177022174
177022175
177022176
177022177
177022178
177022179
177022180
177022181
177022182
177022183
177022184
177022185
177022186
177022187
177022188
177022189
177022190
177022191
177022192
177022193
177022194
177022195
177022196
177022197
177022198
177022199
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DRŽAČ KROGLIC SKL. DC757
DRŽAČ ALATA D25980
RUČICA S VIJKOM XTS100
ZATEZAČ LANCA D27300
OPRUGA ZATEZAČA D27300
DUGME BLOKADE DW710/711
VODJICA STRANSKO D27111
ŠTITNIK VENT.SP. D28136
DUGME PREKIDAČA D28886
OSOVINA SDS KD1001
OPRUGA NOŽA DW733
RING - SKLOPKA DC212
ŠTITNIK 125mm KG1200
VODJICA LISTA DW341
ŠTITNIK NOŽA SP. D27111
OSOVINA SDS D25404
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA D25404
POKLOPAC REZERVOARA ES1700
POKLOPAC ČETKICA KD1001
ČAURA OSC. OSOVINE KD960
UDARNI KLIP KD1001
KLIPNI PRSTENOVI D25980
ŠTITNIK VENTILATORA DW059
OSOVINA KLIPNJAČE KD1001
SPONKA & OS KPL DW304
ŠTITNIK FAKT. 177022165
KUĆIŠTE LEŽAJA DW59
STARTER KPL SG38CS
ULOŽAK TOČKOVI SG32
NOSAČ KARBURATORA GB
ŠTITNIK VENT. D25700/701/840
DUGME ZUPČANIKA /KOMPLET/ D28414
POKLOPAC DUGMETA D28414
ŠTIFT DUGMETA D28490
POKLOPAC DUGMETA D28490
DRŽAČ SIJALICE FSL12-18
VODILNA BIKSNA DC212
ŠTITNIK VENTILATORA D28490
KARBURATOR SG38/40CS
POLUGA PREKIDAČA ET700
ZRAČNA LOPUTA SG42I/3,5
SKLOPKA KPL SG38/40CS
OSOVINA GLAVNA DW310
DUGME ELEKTRONIKE D25701
DUGME VODILA D27107
ŠTITNIK NAJLONA 13" GL741
RUČICA MENJALNA D25404
ŠTITNIK POMIČNI D23700 N012933
OBLOGA SKLOPKE GB26
NOŽ RAZPARILNI DW743N
RUČICA D27111
RING REGULACIONI KD1001
OSOVINA DC385
POLUGA ŠTITNIKA DW872
SERVISNI KOMPLET DC925
OSOVINA GLAVE DC727
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA AL DC727
397303-00
494570-00
429945-06
860753-00
868755-00
946469-00
869231-04
627283-00
596617-00
597417-00
285972-00
492817-00
596390-00
493744-00
637998-00
477178-00
583480-00
233790
597503-00
569429-00
597419-00
494543-00
610550-00
597444-00
616360-00
610550-00
610107-00
2049454
2054570
2031760
586614-00
496443-00
610999-00
634589-00
630553-00
498798-00
492809-00
631350-00
2047119
93097034
2047303
2047176
A12592
586440-00
610251-00
490459-00
327504-00
626667-00
2022830
869096-00
637338-00
597396-00
629270-00
388055-00
493578-00
1007817-00
656057-00
Strana 87
468.15
14,044.50
780.25
390.13
156.05
234.08
5,461.75
156.05
468.15
1,248.40
234.08
1,170.38
468.15
780.25
3,901.25
5,851.88
78.03
312.10
624.20
468.15
312.10
4,681.50
312.10
312.10
3,277.05
312.10
312.10
3,901.25
468.15
546.18
468.15
780.25
156.05
312.10
156.05
109.24
312.10
312.10
8,270.65
468.15
780.25
3,121.00
2,340.75
780.25
156.05
780.25
468.15
2,340.75
936.30
2,028.65
156.05
312.10
3,901.27
780.25
1,248.40
1,248.40
312.10
561.78
16,853.40
936.30
468.15
187.26
280.89
6,554.10
187.26
561.78
1,498.08
280.89
1,404.45
561.78
936.30
4,681.50
7,022.25
93.63
374.52
749.04
561.78
374.52
5,617.80
374.52
374.52
3,932.46
374.52
374.52
4,681.50
561.78
655.41
561.78
936.30
187.26
374.52
187.26
131.08
374.52
374.52
9,924.78
561.78
936.30
3,745.20
2,808.90
936.30
187.26
936.30
561.78
2,808.90
1,123.56
2,434.38
187.26
374.52
4,681.52
936.30
1,498.08
1,498.08
374.52
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022200
177022201
177022202
177022203
177022204
177022205
177022206
177022208
177022209
177022210
177022211
177022213
177022214
177022215
177022216
177022217
177022218
177022219
177022220
177022221
177022222
177022223
177022224
177022225
177022226
177022227
177022228
177022229
177022230
177022231
177022232
177022233
177022234
177022235
177022236
177022237
177022238
177022239
177022240
177022241
177022242
177022243
177022244
177022245
177022246
177022247
177022248
177022249
177022250
177022251
177022252
177022253
177022254
177022255
177022256
177022257
177022258
RING ZAPORNI KR653
BIKSNA PNEV. VALJA D25700
OPRUGA NOSILCA D27111
POLUGA PREKIDAČA SG38
POLUGA PREKIDAČA SG38
RUČICA D25404
NOSAČ - VODJICA DW682
ADAPTER SKLOP.-MOTOR DC727
SPONA - VERTIKALNA DW702
FILTER VN1800
POLUGA SPONKE DW304
OSOVINA S SPONKO KS900
REZERVOAR GKC1817
ZATEZAČ SEST. KA86
VIJAK NOŽA GR3000
STREME NOGICA XTA71
OSNOVNA PLOČA XTA71
DRŽAČ DOD. VODILA XTW1500
VODJICA DODATNO XTW1500
VODJICA TESTERE KS900
VODJICA KOTNO DW682
DUGME MENJALNI KOMPL
NALEPKE KS900
D25840
OPRUGA DW292
ZATVARAČ XTS10
ZAŠTITA PVC KX2000
NOSAČ DW706
SERVISNI KOMPLET BM D25980
KONEKTOR Z ŽICAMI D25980
ŠTITNIK REZILE XTS1660
VODJICA TRAKU KA900
VODJICA TRAKU DOD. KA900
ULOŽAK ALU. XTW1500
CEV - DOLGA XTW1500
KOLUT GUMIRAN DW753
RUČICA DW753
VODJICA SDS PVC D25700
RUČICA DOD. D23620
OSOVINA TESTERE DW341
OSOVINA TESTERE KS634
DUGME ZA BLOK. XTW1500
OSOVINA GLAVE D21810
UDARNI KLIP D25103
ŠTITNIK REZ. D28490
RUČICA - KOMPLET DW625
NOSAČ CEVI DRC200
NOSAČ SEGMENT DW707 TIP1
NOSAČ-SEGMENT DW707 TIP2
ZAŠTITA KA270
FILTER VL1840
NOSAČ FILTERA VL1840
RUČICA PREKIDAČA DW965
PRIRUBNICA ROTORA D28111
PUMPICA ULJNA CS38
OSN. PLOČA KS900
ŠELNA GL.OSI DW310
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
478793-00
584715-00
633290-03
2047114
2047116
327505-00
147741-00
632733-00
153650-00
90507668
616356-00
90517396
90502171
90514447
1003799-00
90500252
90502859
1002188-00
1002205-00
90517418
147740-01
495665-00
90521788
489181-00
618843-00
583449-00
568481-00
392374-00
1005620-02
494552-00
1002387-00
90524046
90524081
1002181-00
1002244-00
742199
744245
590377-00
1002030-00
494045-00
571709-04
1002152-00
494630-00
584424-00
627378-00
869355-00
711036-00
947000-00
868710-00
479221-00
383844-00
623580-00
2047185
90517433
897774
Strana 88
156.05
312.10
1,404.45
312.10
312.10
234.08
3,121.00
156.05
6,242.00
62.42
343.31
936.30
468.15
1,404.45
280.89
312.10
468.15
624.20
1,404.45
468.15
4,681.50
312.10
78.03
3,121.00
780.25
156.05
390.13
312.10
31,210.00
2,340.75
2,184.70
702.23
702.23
390.13
1,404.45
2,340.75
624.20
156.05
468.15
1,092.35
2,307.64
156.05
3,433.10
1,248.40
1,716.55
1,092.35
3,901.25
4,681.50
4,681.50
312.10
312.10
156.05
624.20
312.10
3,121.00
1,092.35
1,092.35
187.26
374.52
1,685.34
374.52
374.52
280.89
3,745.20
187.26
7,490.40
74.90
411.97
1,123.56
561.78
1,685.34
337.07
374.52
561.78
749.04
1,685.34
561.78
5,617.80
374.52
93.63
3,745.20
936.30
187.26
468.15
374.52
37,452.00
2,808.90
2,621.64
842.67
842.67
468.15
1,685.34
2,808.90
749.04
187.26
561.78
1,310.82
2,769.17
187.26
4,119.72
1,498.08
2,059.86
1,310.82
4,681.50
5,617.80
5,617.80
374.52
374.52
187.26
749.04
374.52
3,745.20
1,310.82
1,310.82
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022259
177022260
177022261
177022262
177022263
177022264
177022265
177022266
177022267
177022268
177022269
177022270
177022271
177022272
177022273
177022274
177022275
177022276
177022277
177022278
177022279
177022280
177022281
177022282
177022283
177022284
177022285
177022286
177022287
177022288
177022289
177022290
177022291
177022292
177022293
177022294
177022295
177022296
177022298
177022299
177022300
177022301
177022302
177022303
177022304
177022305
177022306
177022307
177022308
177022309
177022310
177022311
177022312
177022313
177022314
177022315
177022316
VENTIL PUMPICE GK1630
VILICE KD1001
TOČAK KOSILICE SG32/SG39
ČEP ZA ULJE CS38
ZAPTIVAČ ČEPA ULJA CS38
OSIGURAČ ČEPA CS38
KOLO GR3400
POLUGA SKLOPKE D25701
PLOČA NOS. MOTORA DW720
ZAŠTITA NOSILCA DW720
BIKSNA NOS. MOTORA DW720
BIKSNA NOS. SPREDNJA DW720
POKLOPAC PUŠE NOS. DW720
SKALA DW720
DUGME BRZINA D21805
PLOČICA NOSILCA DW720
RUČICA D27300
DRŽAČ ALATA DC827
PLOČA OSN. KPL DW341
NOSAČ REMENICEDW739
PLOČA OSN. KW900
PLOČA PVC KW900
ULOŽAK OSN. PLOČE DW718
RUČICA DW718
CEV ZA ODSESOVANJE DW718
ŠTITNIK VENT. D25730
RING PVC D25701
DRŽAČ OPRUGAI SP. D25701
DRŽAČ OPRUGAI ZAD. D25701
PROTIVTEG AVC D25701
OPRUGA AVC D25701
SERVISNI KOMPLET DC212
KOLO PREDNJE GR389
KOLO ZADNJE GR389
KOLO GR348
KOLO D215831/D215851
VODJICA PARALELNO KS1300
POLUGA ŠTITNIKA DW743
CILINDAR D25940
LEŽAJ TOČKOVI PVC GI51
KLIPNJAČA
KLIPNI PRSTENOVI
KLIPNI PRSTENOVI-par GB26
VIJAK TOČKOVI SG32
KOLO 200/27/12 50 ALL SP/C/SM
STARTER GB34/40 TIP2
SKLOPKA ŠTARTERJA
BIKSNA DW613
PLOČA S PREKIDAČM D27902
ČETKA VO1710
DRŽAČ PAR. VODILA KW900 1
RING MENJALNI D21805
PVC PODLOŠKA STOLA DW711
REZERVOAR SG34
MAGNET D27902
ŠTITNIK VENTIL. DW292
RUČICA ZA NAGIB DW716
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
575707-00
597468-00
2054540
2047110
2047109
2047106
1003800-00
586435-00
860830-00
860827-00
860822-00
860119-01
860120-00
863273-00
479865-00
860828-00
861840-02
642875-00
1006410-01
862188-00
597776-00
597779-00
618199-00
618184-00
624719-00
586618-00
478650-00
488097-00
488098-00
490613-00
488096-00
493672-00
569077-00
596279-00
596042-00
1002977-00
1003660-00
869119-00
582370-00
4006840
2047270
2047274
2023090
2054530
274040
2065190
2065200
249014-01
1003249-00
1002306-00
597824-00
479859-00
947868-01
2032060
1003282-00
655537-00
391344-00
Strana 89
312.10
234.08
546.18
234.08
156.05
140.45
468.15
156.05
234.08
234.08
234.08
1,872.60
109.24
546.18
312.10
312.10
780.25
1,560.50
2,340.75
468.15
1,872.60
390.13
390.13
468.15
936.30
468.15
234.08
234.08
234.08
2,340.75
78.03
2,340.75
1,560.50
1,248.40
780.25
3,121.00
312.10
936.30
16,385.25
312.10
3,433.10
2,808.90
1,248.40
312.10
2,340.75
3,121.00
1,092.35
1,092.35
4,681.50
1,092.35
312.10
312.10
312.10
2,340.75
5,617.80
187.26
780.25
374.52
280.89
655.41
280.89
187.26
168.53
561.78
187.26
280.89
280.89
280.89
2,247.12
131.08
655.41
374.52
374.52
936.30
1,872.60
2,808.90
561.78
2,247.12
468.15
468.15
561.78
1,123.56
561.78
280.89
280.89
280.89
2,808.90
93.63
2,808.90
1,872.60
1,498.08
936.30
3,745.20
374.52
1,123.56
19,662.30
374.52
4,119.72
3,370.68
1,498.08
374.52
2,808.90
3,745.20
1,310.82
1,310.82
5,617.80
1,310.82
374.52
374.52
374.52
2,808.90
6,741.36
224.71
936.30
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022317
177022318
177022319
177022320
177022321
177022322
177022323
177022324
177022325
177022326
177022327
177022328
177022329
177022330
177022331
177022332
177022333
177022334
177022335
177022336
177022337
177022338
177022339
177022340
177022341
177022342
177022343
177022344
177022345
177022346
177022347
177022348
177022349
177022350
177022351
177022352
177022353
177022354
177022355
177022356
177022357
177022358
177022359
177022360
177022361
177022362
177022363
177022364
177022365
177022366
177022367
177022368
177022369
177022370
177022371
177022372
177022373
ULOŽAK VODILA PVC DW625
DUGME PREKIDAČA DC600
SKALA DW625
ULOŽAK NASLONA DW743
DRŽAČ DUGMETA WM300
DUGME WM300
OPRUGA NOSILCE DW743N
GUMA RUČICA SP. D25701
POKLOPAC SKLOPKE DC820
RING POKLOPACA DC820
OSNOVNA PLOČA KS495
UDARNA IGLA D51238
NOSAČ DW743
NASTAVAK - OZEK D27900
STOJALO PP360
OSOVINA - CILINDAR D24000
UDARNA IGLA DC608
DUGME - BLOKADA D28490
STEZNALNI RING DC845
OSOVINA SKLOPKE D25700
PRIRUBNICASTARTERA. GB34
VALJ POGONSKI KA86
CILINDAR D25013
BIKSNA ZUPČANIKA D25013
VALJ SKLOP D25013
DUGME PREKLOPNI KPL D25013
KLIP D25013
SERVISNI SET D25013
NOGA DW743N
PLOČICA DRSNA D27105
PODLOGA PLOČE D27105
GUMA RUČICA GORNJA D25701
OSOVINA SDS KD1001 TIP2
MATICA ČELJUSTI WM300
VODJICA AL DW710
NOSAČ ZUPČANIKA KS600
LED SVETILKA DW716
DUGME BRZINA 1/2 DCD925
DISK SKLOPKE GB40
POKLOPAC REMENA KA86
VODJICA DOD. DW711
MERILO - PVC L. DW743
MERILO - PVC D. DW743
OSOVINA DW707
NOSAČ KS800
AMORTIZER D25901
UDARNA IGLA D51257
PLOČA DW304
POKLOPAC DW621
ŠTITNIK VENTILATORA D21585
BLOKADA OSI XTW1500
POKLOPAC BLOKADE XTW1500
RING MENJALNI DC988
ŠTITNIK VENT. KA250
OPRUGA SKLOPKE KD960
ŠTITNIK DW716
DRŽAČ PVC WM300
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
942915-00
5145409-00
249281-00
869209-00
723541
820728
869086-00
588640-00
646693-01
642886-00
373834-01
395499-00
869085-00
597125-00
90519615
613465-00
635241-00
636503-00
642879-00
490607-00
2031920
90516198
N031769
N031771
N031512
N031515
N031513
N032833
869199-00
621647-00
607129-00
588639-00
1003528-00
820263
861422-00
90510498
N020376
N016366
2033020
90513104
861978-00
869179-00
869179-01
947012-01
90525756
496678-00
647649-00
616394-00
326287-00
1002687-00
1002159-00
1002156-00
607282-00
579056-00
569396-00
618190-00
820834
Strana 90
1,092.35
78.03
78.03
624.20
234.08
124.84
546.18
702.23
2,184.70
312.10
780.25
2,340.75
3,121.00
780.25
1,123.56
561.78
1,560.50
156.05
468.15
2,808.90
624.20
780.25
1,248.40
468.15
3,901.25
546.18
780.25
4,681.50
1,248.40
234.08
327.71
624.20
1,248.40
156.05
2,340.75
234.08
4,993.60
1,404.45
1,872.60
312.10
1,716.55
546.18
546.18
1,404.45
234.08
1,092.35
2,496.80
780.25
124.84
3,277.05
312.10
312.10
312.10
234.08
234.08
624.20
187.26
1,310.82
93.63
93.63
749.04
280.89
149.81
655.41
842.67
2,621.64
374.52
936.30
2,808.90
3,745.20
936.30
1,348.27
674.14
1,872.60
187.26
561.78
3,370.68
749.04
936.30
1,498.08
561.78
4,681.50
655.41
936.30
5,617.80
1,498.08
280.89
393.25
749.04
1,498.08
187.26
2,808.90
280.89
5,992.32
1,685.34
2,247.12
374.52
2,059.86
655.41
655.41
1,685.34
280.89
1,310.82
2,996.16
936.30
149.81
3,932.46
374.52
374.52
374.52
280.89
280.89
749.04
224.71
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022374
177022375
177022376
177022377
177022378
177022379
177022380
177022381
177022382
177022383
177022384
177022385
177022386
177022387
177022388
177022389
177022390
177022391
177022392
177022393
177022394
177022395
177022396
177022397
177022398
177022399
177022400
177022401
177022402
177022403
177022404
177022405
177022406
177022407
177022409
177022410
177022411
177022412
177022413
177022414
177022415
177022416
177022417
177022418
177022419
177022420
177022421
177022422
177022423
177022424
177022425
177022426
177022427
177022428
177022429
177022430
177022431
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VODJICA DOD. DW711
ŠTITNIK PROZOREN DW331
ŠTITNIK ROKE GT6026
KOLO POGONSKO SG56
VIJAK NOŽA GI3000
OPRUGA REDUKTORAGI51
LEŽAJ TOČKOVI LDV50
OSOVINA Z EKSCENTROM D25940
KUĆIŠTE LEŽAJA KA198
DUGME MENJALNI DC212
ZATVARAČ MENJ. DUGMETA DC212
POKLOPAC MENJ. DUGMETA DC212
ZATVARAČ D27105
ZATVARAČ GORNJA D27105
BIKSNA VODILA D27105
DUGME RUČICA GT524
DUGME RUČICA GT524
DUGME PREKIDAČA D25700
NOSAČ RUČICE D27105
GUMI NOGICA DW743
PLOČA MENJALNA XTD91
CILINDAR KD1001
PLOČA DONJA DW341
POKLOPAC PLOČE DW341
OSOVINA SDS KD975
MAGNET ROTORA DC840
DUGME MENJALNI KD975
UDARNI KLIP KD975
BIKSNA KD975
POLUGA VP. DC385
ŠTITNIK 115mm D28113
AMORTIZER D51430
SERVISNI SET D25899
POKLOPAC SIJALICE DC527
NASLON DW310
OPRUGA NOSILCA DW712
POKLOPAC OSI KD1001
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW331
DRŽAČ FILTERAD27900
ŠTIFT DRŽALA ALATA D25980
KLIP KD1001
POLUGA DUGMETA KR110
DUGME KR110
VODJICA LISTA KS900
KONEKTOR BATERIJE DC500
PLOČA SP. DW670
VODJICA LISTA KS600
VODJICA VERT. KW900
VALJ NOŽA D27300
RING VIBR/VRT. DCD925
VODJICA LISTA KS700
SPROŽILEC D51430
VODJICA DODATNO CD601
AMORTIZER D51430
POKLOPAC - RING D51430
UDARNI KLIP D25303
DESKE "PAR" WM300
868743-03
581239-01
90528349
385160
1034570
2013860
203680
582111-00
587297-00
575023-00
575024-00
575026-00
606232-00
606233-00
607182-00
581168-00
581169-00
587114-01
607754-00
941614-00
639073-00
1003527-00
496995-00
1005085-00
1004440-06
640537-00
90524525
1004440-09
1004440-13
617208-00
636116-00
395426-00
1008772-00
1002097-00
911450
397130-00
597405-00
581577-00
597230-00
494547-00
597421-00
597637-00
597639-00
90545786
5140017-14
947927-00
90512888
597770-00
868840-00
650460-00
90513110
390746-00
596225-00
640886-00
395416-00
584424-01
823978
Strana 91
1,404.45
312.10
546.18
6,242.00
936.30
390.13
468.15
6,242.00
117.04
117.04
117.04
117.04
202.87
202.87
117.04
312.10
117.04
312.10
468.15
234.08
124.84
2,340.75
1,326.43
234.08
2,496.80
1,716.55
312.10
312.10
312.10
780.25
936.30
780.25
11,703.75
3,433.10
1,092.35
780.25
234.08
780.25
1,872.60
2,184.70
624.20
156.05
156.05
390.13
561.78
468.15
312.10
780.25
26,528.50
312.10
312.10
2,184.70
624.20
639.81
889.49
1,560.50
2,340.75
1,685.34
374.52
655.41
7,490.40
1,123.56
468.15
561.78
7,490.40
140.45
140.45
140.45
140.45
243.44
243.44
140.45
374.52
140.45
374.52
561.78
280.89
149.81
2,808.90
1,591.71
280.89
2,996.16
2,059.86
374.52
374.52
374.52
936.30
1,123.56
936.30
14,044.50
4,119.72
1,310.82
936.30
280.89
936.30
2,247.12
2,621.64
749.04
187.26
187.26
468.15
674.14
561.78
374.52
936.30
31,834.20
374.52
374.52
2,621.64
749.04
767.77
1,067.38
1,872.60
2,808.90
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022432
177022433
177022434
177022435
177022436
177022437
177022438
177022439
177022440
177022441
177022442
177022443
177022444
177022445
177022446
177022447
177022448
177022449
177022450
177022451
177022452
177022453
177022454
177022455
177022456
177022457
177022458
177022459
177022460
177022461
177022462
177022463
177022464
177022465
177022466
177022467
177022468
177022469
177022470
177022471
177022472
177022473
177022474
177022475
177022476
177022477
177022478
177022479
177022480
177022481
177022482
177022483
177022484
177022485
177022486
177022487
177022488
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
SPONKA POKLOPACA D27900
POKLOPAC D51430
OSOVINA SEST. KS495
ULOŽAK SPROŽILCA D51430
OSOVINA SDS TIP2 KD960
IGLA UDARNA D51430
AMORTIZER D51238
KLIP SG38
CILI
RING ZA NAST. GLOB. DW682
ULOŽAK PVC RUMEN DW712
DUGME KW900
RING VIBRACIJE DC910
RING ŠTEVILKE DC910
RING - MOMENT DC910
KUĆIŠTE - GUMA PVC DW304
ULOŽAK DW718
DRŽAČ LEŽAJA D26451
VODJICA TRAKU XTA900
POKLOPAC ZAPTIVAČI D25601
UDARNI KLIP D25601
SERVISNI KOMPLET D25601
ŠTITNIK DW716
RUČICA - VIJAK M10 DW743
POLUGA ŠTITNIKA DW777
VODJICA LISTA KS800
NOSAČ NOŽA SG46M
PODLOŠKA DRŽALA NOŽA SG46M
RUČICA OS. PL
POLUGA RUČICE OSN. PLOČE DW712
BLOKADA OSN. PLOČE DW712
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DC925
KUĆIŠTE KUĆIŠTA ZUPČANIKA DC925
DRŽAČ D51430
OSOVINA MENJAČKE VILJUŠKE KD1001
DUGME - REGULACIJA BRZINE DC925
RING ZA MOMENT DCD710
ZAPAH - SPONKA D51430
REGULACIJA DUBINE D51430
NOSAČ PVC WM301
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW716
POKLOPAC FILTERA FV750
NOŽ RAZPARILNI D27111
FILTER VAZDUHA SG4,5
KOLO PREDNJE SG48SP
KOLO POGONSKO SG48SP
KUĆIŠTE FILTERAVAZDUHA SG4,5
PUMPICA ULJA GK1940
POKLOPAC ZADNJI DC925
POKLOPAC KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW304PK
NASLON DW304PK
POKLOPAC ŠTITNIKA D23620
REZERVOAR GK1940
UDARNA IGLA DC616
DUGME MENJALNI KOMPLET D25113
VODJICA GL652
NOSAČ SKLOPKE DW059
597240-00
638763-00
90510025
647956-00
1002744-00
641093-00
395500-00
2047147
2047131
147760-00
397046-00
597807-00
649054-00
649053-00
649055-00
621608-00
614843-00
603664-00
90524082
N045793
N041847
N081427
623957-00
869058-01
869194-00
90521046
748-0376C
736-0524B
397065-00
397073-00
629395-00
629088-01
629073-00
395381-00
597466-00
629918-01
N034293
623276-00
644134-00
820260
393935-01
597053-00
637194-00
751-10298
4046810
4047550
751-10305
90108436
629823-00
613722-00
616340-00
1002488-00
90087327
624742-00
N031251
90505519
610544-00
Strana 92
1,092.35
3,121.00
624.20
1,326.43
2,496.80
6,242.00
390.13
1,872.60
7,178.30
577.39
468.15
234.08
561.78
671.02
733.44
1,170.38
124.84
312.10
1,170.38
156.05
4,525.45
5,461.75
390.13
827.07
702.23
390.13
3,901.25
624.20
468.15
390.13
702.23
156.05
312.10
312.10
78.03
156.05
312.10
452.55
1,529.29
156.05
3,121.00
312.10
1,326.43
1,560.50
1,170.38
2,340.75
7,490.40
780.25
624.20
1,248.40
780.25
1,326.43
468.15
3,433.10
468.15
187.26
6,242.00
1,310.82
3,745.20
749.04
1,591.71
2,996.16
7,490.40
468.15
2,247.12
8,613.96
692.86
561.78
280.89
674.14
805.22
880.12
1,404.45
149.81
374.52
1,404.45
187.26
5,430.54
6,554.10
468.15
992.48
842.67
468.15
4,681.50
749.04
561.78
468.15
842.67
187.26
374.52
374.52
93.63
187.26
374.52
543.05
1,835.15
187.26
3,745.20
374.52
1,591.71
1,872.60
1,404.45
2,808.90
8,988.48
936.30
749.04
1,498.08
936.30
1,591.71
561.78
4,119.72
561.78
224.71
7,490.40
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
177022489
177022490
177022491
177022492
177022493
177022494
177022495
177022496
177022497
177022498
177022499
177022500
177022501
177022502
177022503
177022504
177022505
177022506
177022507
177022508
177022509
177022510
177022511
177022512
177022513
177022514
177022515
178000051
178010001
178010002
178010003
178010004
178010005
178010006
178010007
178010008
178010009
178010010
178010012
178010013
178010014
178010017
178010018
178010020
178010022
178010024
178010025
178010026
178010027
178010030
178010031
178010032
178010033
178010036
178010037
178010038
178010039
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
KLIPNJAČA KLIPA D25601
CILINDAR D25601
RUČICA ZA NAST. D27300
RUČICA SPONKE LISTA DW310
SPROŽILEC D25980
ZAKAČKA ZA POJAS DCD710
VODJICA DODATNO KW900
CEV PROZORNA GSC500
VODJICA DODATNO KS531
RING PVC D25113 TIP2
KOMPLET SKLOPKE DC988
PLOČA OSNOVNA XTW1500
DODATNA GLAVA KPL. 13mm D25304
DUGME MENJALNI KOMPLET D25123
POKLOPAC CILINDRA D25501
POKLOPAC LANCA GK1935
ŠTITNIK VENTIL. D26453
UDARNI KLIP D25980
SERVISNI SET - VEĆI D25601
NOSAČ DW742
NOSAČ D51238
POKLOPAC ČETKICA D26453
KLIP Z IGLO D51845
UDARNA IGLA DC616
SERVISNI KOMPLET D25123
KLIP SA UTORI TIP2 D25113
PLOČA ŠTITNIKA DW718
PRIRUBNICA DONJA DW682
PRIRUBNICA SPOLJNA M14 P55-12
PRIRUBNICA DONJA DW401
PRIRUBNICA STEZNA DW490
PRIRUBNICA DONJA DW490
PRIRUBNICA LISTA-SPOLJNA DW86
PRIRUBNICA LISTA UNUTRAŠNJA DW86
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW710
PRIRUBNICA SPOLJNA DW710
PRIRUBNICA LISTA-DONJA KS855
PRIRUBNICA LISTA GORNJA KS855
PRIRUBNICA DONJA KG65
PRIRUBNICA PRIT. M 14 KG65
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW62/BD59
PRIRUBNICA LISTA-SPOD. KS227
PRIRUBNICA STEZNA KS227
ULOŽAK PLOČE ****DW875/P32-02
PRIRUBNICA PLOČE UNUTRAŠNJADW875
PODLOŠKA LISTA PRIT. P39-02
PODLOŠKA LISTA SPOD. P39-02
PRIRUBNICA ***NLS*** SAG
PRI. PLOČE ST. Typ P32-02
PRIRUBNICA PLOČE UNUTRAŠNJADW871
PRIRUBNICA SPOLJNA DW871
PRIRUBNICA NOŽA GI42R
PRIRUBNICA DONJA DW818-01
PRIRUBNICA NOT Typ3 KS810/805
PRIRUBNICA SPOLJNA DW531 DOMAČA
PRIRUBNICA SPOLJNA DW685 /DOMAČA/
PRIRUBNICA LISTA /ZU/ DW742
494724-00
N041846
868821-00
651021-00
478107-00
N026657
597828-00
1003189-00
858274
493965-00
479938-00
1002189-00
584559-00
N099541
1006778-00
90095647
624240-00
494567-00
N095940
942316-01
395513-00
623990-01
610757-00
392204-00
N104816
496245-00
621037-00
147725-00
403430-00
930771
931771
930927
145446-00
145442-00
861057-01
861056-00
911627
911795
560442-00
560443-00
325174-00
918191
872696
931038-00
403208-00
931432
931433
930807
931124-00
607173-00
382884-00
302080
391969-00
376716
379342
140153300
868571-00
Strana 93
546.18
3,433.10
1,326.43
452.55
358.92
468.15
936.30
546.18
577.39
577.39
1,716.55
2,652.85
5,773.85
624.20
187.26
936.30
312.10
5,461.75
8,582.75
624.20
1,404.45
577.39
9,363.00
9,363.00
3,901.25
2,340.75
780.25
624.20
1,092.35
624.20
1,560.50
780.25
624.20
468.15
936.30
936.30
624.20
702.23
624.20
624.20
468.15
624.20
507.42
129.52
1,872.60
312.10
624.20
195.06
1,248.40
546.18
780.25
936.30
624.20
395.58
156.05
976.87
2,184.70
655.41
4,119.72
1,591.71
543.05
430.70
561.78
1,123.56
655.41
692.86
692.86
2,059.86
3,183.42
6,928.62
749.04
224.71
1,123.56
374.52
6,554.10
10,299.30
749.04
1,685.34
692.86
11,235.60
11,235.60
4,681.50
2,808.90
936.30
749.04
1,310.82
749.04
1,872.60
936.30
749.04
561.78
1,123.56
1,123.56
749.04
842.68
749.04
749.04
561.78
749.04
608.90
155.43
2,247.12
374.52
749.04
234.08
1,498.08
655.41
936.30
1,123.56
749.04
474.70
187.26
1,172.25
2,621.64
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
178010041
178010042
178010043
178010044
178010046
178010048
178010049
178010050
178010051
178010052
178010053
178010055
178010056
178010057
178010058
178010059
178010060
178010061
178010062
178010063
178010064
178010065
178010066
178010067
178010068
178010069
178010070
178010071
178010072
178010073
178010074
178010075
178010076
178010077
178010078
178010079
178010080
178010081
178010082
178010083
178010084
178010085
179000001
181000002
181000005
181000008
181000009
181000010
181000011
181010001
181010003
181010006
181010008
181010009
181010010
181010011
181010012
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PRIRUBNICA LISTA -SPOLJNA KS55
PRIRUBNICA LISTA UNUTRAŠNJA DW708
PRIRUBNICA SPOLJNA DW705/708
PRIRUBNICA SPOLJNA TIP03 DW708
PRIRUBNICA LISTA /NOT/ DW936
PRIRUBNICA LISTA UNUTRAŠNJADW706
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA D28423
PRIRUBNICA SPOLJNA DW703
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW703
PRIRUBNICA STEZNA DW6821
PRIRUBNICA SPOLJNA DW872
PRIRUBNICA SPOLJNA DW700
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW351
PRIRUBNICA GORNJA DW849
PRIRUBNICA GORNJA M14 D28111
PRIRUBNICA DONJA D28111
PRIRUBNICA SPOLJNA KG2000
PRIRUBNICA DONJA CD601
PRIRUBNICA GORNJA CD601
VIJAK LISTA CD601
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA D27105
ADAPTER PRIRUBNICE DW702
PRIRUBNICA LISTA D28715
PRIRUBNICA NOŽA GB40
PRIRUBNICA NOŽA SP. AV56SP
MATICA NOŽA AV56SP
VIJAK LISTA D27111
VIJAK LISTA D28715
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW720
PRIRUBNICA SPOLJNA DW720
MATICA PRIRUBNICE DW720
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA D23650
PRIRUBNICA SPOLJNA D23650
VIJAK LISTA D23650
PODLOŠKA VIJAKA LISTA DW700
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW712
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW718
PRIRUBNICA UNUTRAŠNJA DW777
PRIRUBNICA SPOLJNA DW777
PRIRUBNICA SPOLJNA D23620
VIJAK LISTA D23620
PRIRUBNICA DONJA KS1300
KOVČEK PVC
MAST ZA EL.PNEUM.BUŠ. 100 ml DW545
MAST ZA AKKU VRT.- MODUL SKLOPKE 3 kg
MAST 1 kg ********* KD900
MAST ZA SVEDRE 50 ml DW
MAST DW268
MAST ZA IZVIJAČ DW268
MAST ZA ROTAC.BRUSILICU DW443
MAST ZA EL.PNEUM.BUŠ. 90g DW550
MAST ZA EL.PNEUM.BUŠ. DW545/543/540
MAST ZA EL.PNEUM.BUŠ. 100g DW568 100g
MAST EL.PNEUM.BUŠ. D25900
MAST EL.PNEUM.BUŠ. 10 g D25102
MAST 2Kg DW307
MAST ZA EL.PNEUM.BUŠ. 140g D 25900
131404-01
5140005-29
152635-02
604765-00
150369-02
604767-00
403150-01
399114-00
141987-06
393853-00
395925-00
942959-02
151155400
150088-00
622613-01
633257-00
569320-00
596197-00
596199-00
596200-00
616319-00
393868-00
649353-00
2039240
3006420
3006410
647776-00
629984-00
863266-00
861241-00
860126-01
596916-00
596918-00
596919-00
949876-19
610623-00
645000-00
869269-00
869292-00
1002491-00
1004483-02
1003633-00
380862-00
328771-02
805639
324035-01
328771-07
283484-00
69542-00
283484-01
870889-02
328771-01
487142-02
578970-01
487130-04
429698-00
578970-02
Strana 94
234.08
1,248.40
1,248.40
1,544.91
312.10
1,054.90
624.20
780.25
936.30
624.20
780.25
780.25
624.20
780.25
702.23
702.23
1,054.92
624.20
624.20
234.08
936.30
1,014.33
1,560.50
312.10
624.20
1,872.60
156.05
1,560.50
1,560.50
312.10
468.15
780.25
624.20
156.05
78.03
780.25
624.20
780.25
780.25
780.25
187.26
624.20
1,627.60
1,248.40
9,767.17
16,979.80
780.25
7,802.50
3,901.25
1.56
780.25
9,888.86
3,907.49
29,303.07
488.44
6.24
4,681.50
280.89
1,498.08
1,498.08
1,853.89
374.52
1,265.88
749.04
936.30
1,123.56
749.04
936.30
936.30
749.04
936.30
842.67
842.67
1,265.90
749.04
749.04
280.89
1,123.56
1,217.19
1,872.60
374.52
749.04
2,247.12
187.26
1,872.60
1,872.60
374.52
561.78
936.30
749.04
187.26
93.63
936.30
749.04
936.30
936.30
936.30
224.71
749.04
1,953.12
1,498.08
11,720.60
20,375.76
936.30
9,363.00
4,681.50
1.87
936.30
11,866.63
4,688.99
35,163.68
586.12
7.49
5,617.80
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
181010013
181010014
181010015
181010016
181010017
181010018
181010019
191000001
191000003
191000004
191000005
191000006
191000007
191000008
191000009
191000010
191000012
191000014
191000015
191000016
191000017
191000018
191000019
191000020
191000022
191000023
191000024
191000025
191000028
191000029
191000030
191000031
191000032
191000033
191000034
191000035
191000037
191000041
191000043
191000045
191000049
191000050
191000051
191000052
191000054
191000055
191000056
191000057
191000058
191000059
191000064
191000065
191000066
191000068
191000069
191000070
191000071
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
MAST ZA EL.PNEUM.BUŠ. 80g D25700-730
MAST SILIK. 90g D21580
ULJE KUĆIŠTA ZUPČANIKA 1l D21580
MAST 400g D21580
ULJE ZA VERIGO 50ml
MAST 150g D25900
ULJE 90ml D25601
VIJAK - POSEBNI DW 676 SCREW
VIJAK MATICA DW 540 SCREW
VIJAK DW 705 SCREW
VIJAK DW 705 SCREW
VIJAK POSEBNI DW 705 SCREW
VIJAK-COLSKI DW 705 SCREW
VIJAK Z DVEMA PODLOŠKAMA SCREW
VIJAK OSOVINA DW 705 SCREW
VIJAK ZAPIRALA DW 710 SCREW
VIJAK GA 100 SCREW
VIJAK RUČICA P 80-38 SCREW
LEPTIR MATICA GA 100 SCREW
LEPTIR MATICA BD 227/KS 227 SCREW
VIJAK POSE KA 83 SCREW
VIJAK STATORA KA 83 SCREW
VIJAK 4,2 x 34 DIN 7985 SCREW
VIJAK LISTA KS 385/P41-11 SCREW
VIJAK 3/8" P 39-02 SCREW
LEPTIR MATICA M06 DW 621 SCREW
VIJAK POSEBNI DW 621 SCREW
SCREW
VIJAK Z LUKNJO -SPECIAL DW625 SCREW
VIJAK S PODLOŽKO LOC. DW 306 SCREW
VIJAK M08 x 80 DIN 261 KS 805 SCREW
VIJAK LISTA /COLSKI/ KS 55 SCREW
VIJAK VENT. S PODL. D25900 SCREW
VIJAK POLUGA DW 742 SCREW
VIJAK NOŽA GA 100 SCREW
VIJAK VODILA TESTERE DW 739 SCREW
VIJAK SPONKE DW 433 SCREW
VIJAK UTEŽI D 26420 SCREW
VIJAK EKSCENTRA DW 331 SCREW
VIJAK M5x6mm DW 331 SCREW
VIJAK SKALE DW 743 SCREW
VIJAK PLOČICE KD 1001 SCREW
VIJAK SP.RUČICA 4,8x38 SG40 VITE
VIJAK SP.RUČICA M8x32,5 GI46 VITE
VIJAK Tx6 M1,8 x 8 D 28111 SCREW
VIJAK Tx M3x11 D 28111 SCREW
VIJAK NOŽA D27300 SCREW
LEPTIR MATICA XTW 1500 SCREW
VIJAK PLOČICE DW818
VIJAK VODILA XTS10
VIJAK KUĆIŠTA LEŽAJA D26453
VIJAK STOLA DW742
VIJAK KUĆIŠTA ZUPČANIKA DW702
VIJAK M4 x 12 KW712
VIJAK OSI D24000
VIJAK VODILA D24000
VIJAK M8 D24000
578970-04
1003464-00
1003363-00
1003362-00
479972-00
578970-06
N040237
72815900
326122-00
330045-18
150075-00
399741-00
149368-00
151895-00
152852-00
863602-00
322121
131827-00
875838
322079
917413
917424
911516
324776-00
931022
326573-01
326610-00
326573-02
942907
142940-00
911879
70907-00
324119-02
861054-01
911508
949853-02
153637-04
596326-00
582255-00
582827-00
949795-01
597469-00
160800
1022230
593685-00
385676-01
949703-10
1002165-00
562160-06
590341-00
146929-01
868256-00
394589-01
596020-00
612735-00
618302-07
618369-03
Strana 95
2,652.85
6,242.00
12,484.00
4,057.30
780.25
4,525.45
2,137.89
78.03
358.92
65.54
78.03
129.52
156.05
156.05
162.29
156.05
20.29
455.67
98.31
129.52
65.54
65.54
65.54
65.54
162.29
195.06
162.29
227.83
650.73
78.03
129.52
98.31
129.52
195.06
98.31
65.54
78.03
98.31
51.50
78.03
129.52
78.03
46.82
78.03
78.03
78.03
78.03
156.05
78.03
156.05
78.03
78.03
156.05
78.03
390.13
156.05
280.89
3,183.42
7,490.40
14,980.80
4,868.76
936.30
5,430.54
2,565.46
93.63
430.70
78.65
93.63
155.43
187.26
187.26
194.75
187.26
24.34
546.80
117.97
155.43
78.65
78.65
78.65
78.65
194.75
234.08
194.75
273.40
780.87
93.63
155.43
117.97
155.43
234.08
117.97
78.65
93.63
117.97
61.80
93.63
155.43
93.63
56.18
93.63
93.63
93.63
93.63
187.26
93.63
187.26
93.63
93.63
187.26
93.63
468.15
187.26
337.07
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
191000072
191000073
191000074
191000075
191000076
191000078
191000079
191000080
191000081
191000082
191000083
191000084
191000085
191020010
191040001
191040002
191040003
191040004
191040005
191040006
191040007
191040008
191040009
191040010
191050001
191050002
191050003
191050005
191050006
191050007
191050008
191050009
191050010
191060001
191060002
191060003
191060004
191060005
191060006
191080001
191080002
191080003
191080004
191100001
191110301
191110302
191110304
191110401
191110402
191110403
191110404
191110405
191110406
191110407
191110408
191110410
191110412
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VIJAK NOŽADW733S
VIJAK NOŽA GS1800
VIJAK POKLOPACA XTW1500
VIJAK M4x22/T15 D28111
VIJAK DW303
VIJAK LISTA CD301
VIJAK PLOČE KS800
VIJAK KUĆIŠTA ZUPČANIKA D21160
VIJAK Tx M3,5x32 DW006
VIJAK NOŽA GT6026
VIJAK POSEBNI D23700
VIJAK LANČANIKA M6 DW733
VIJAK ŠTITNIKA M5x14 D28135
M5 X 20
11
VIJAK M4 x 10 TORX DW 443 SCREW
00
VIJAK M4 x 16 TORX DW 443 SCREW
VIJAK M04 x 10 S PODLO./TAPT. SCREW
VIJAK M4 x 8 Tx DW 321 SCREW TEMP
PODLOŽKO/
LEPTIR MATICA M 04 GB/GBL SCREW
VIJAK M4 x 15 TX/- S POD. D 28127 SCREW
VIJAK M4 X 14 J118 GT 221 SCREW
VIJAK M05 x 15 Spo. DW 62/BD 59 SCREW
VIJAK M05 x 35 DIN 551 DW 625 SCREW
VIJAK M05 x 22 DIN 551 DW 625 SCREW
VIJAK M05 x 18 DIN 551 DW 625 SCREW
VIJAK M05 x 90 Ph KG 2000 SCREW
M5 X 20
M5 X 25
X 16
VIJAK PLOČE M5 X 5 KA191
VIJAK SPON. M06 x 100 KS 55 SCREW
VIJAK-SPONSKI M6 x 20 DW 676 SCREW
VIJAK M06 x 14 ŠESTR. S PODLOŽKO SCREW
VIJAK M6 POS. DW 700 SCREW
VIJAK M6 x 16 POS P 41-11 SCREW
VIJAK M6 x 150 DW 738 SCREW
VIJAK-POSEBNI M8 x 14 DW 443 SCREW
VIJAK M08 x 70 DIN 931 DW 710 SCREW
35 mm
VIJAK M08 x 16 POS DW 650 SCREW
VIJAK M10 x 15 x 1,5 GB 34 SCREW
VIJAK M03 x 8 J 118 DW 912 SCREW
VIJAK M03 x 08 J 118 SCREW
VIJAK M03 x 08 J 101/DIN 84 SCREW
VIJAK M04 x 107 DIN 84 DW 316 SCREW
VIJAK M 04 x 8-DIN 965 H DW 613 SCREW
VIJAK M04 x 16 DIN 84/ZN DW 710 SCREW
VIJAK M04 x 10 DIN 965 KW 750 SCREW
VIJAK M04 x 30 PH DIN 966 DW636 SCREW
VIJAK M04 x 12 DIN 965 DW 636 SCREW
VIJAK M04 x 12 J 101 POS KS 531 SCREW
VIJAK M04 x 10 DIN 7985 SCREW
VIJAK M04 x 35 J 118 GD 200 SCREW
VIJAK M04x12 DIN 7985 KW 428 SCREW
949703-04
568698-00
1002157-00
330065-31
385927-00
6010119-20
90514219
62812-00
330019-06
330024-34
N008397
285909-00
631609-00
1040650
98012-11
330045-05
464285-00
146929-00
828790
389235-00
322491
2022800
330045-46
829808
328296-00
942931-00
942931-01
942931-02
569354-00
1039440
1039470
1039550
596559-00
577852-00
249406-01
911760
760247-00
324644-00
949891-02
151447-00
860086-10
931462-00
378800-03
00,1021280
798774
990735
845648
249424-13
860205-04
860089-18
911216
249413-06
249412-13
797123
725198
898526
911195
Strana 96
78.03
124.84
62.42
78.03
78.03
78.03
156.05
78.03
74.90
78.03
390.13
78.03
93.63
260.60
65.54
32.77
32.77
78.03
65.54
32.77
65.54
129.52
51.50
78.03
20.29
65.54
65.54
65.54
65.54
129.52
326.14
488.44
78.03
65.54
65.54
162.29
195.06
78.03
390.13
65.54
78.03
162.29
98.31
1,318.52
32.77
32.77
20.29
65.54
32.77
32.77
65.54
20.29
20.29
78.03
32.77
32.77
32.77
93.63
149.81
74.90
93.63
93.63
93.63
187.26
93.63
89.88
93.63
468.15
93.63
112.36
312.72
78.65
39.32
39.32
93.63
78.65
39.32
78.65
155.43
61.80
93.63
24.34
78.65
78.65
78.65
78.65
155.43
391.37
586.12
93.63
78.65
78.65
194.75
234.08
93.63
468.15
78.65
93.63
194.75
117.97
1,582.22
39.32
39.32
24.34
78.65
39.32
39.32
78.65
24.34
24.34
93.63
39.32
39.32
39.32
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
191110413
191110501
191110502
191110503
191110504
191110505
191110506
191110507
191110508
191110509
191110510
191110601
191110602
191110603
191110801
191110802
191110803
191110804
191112501
191112502
191113501
191120301
191120302
191120303
191120401
191120402
191120403
191120404
191120405
191120406
191120407
191120408
191120409
191120410
191120411
191120412
191120413
191120414
191120501
191120502
191120503
191120504
191120505
191120601
191140501
191140502
191140503
191140601
191140602
191140603
191140604
191140605
191140801
191140802
191140803
191150001
191150002
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VIJAK M4 x 20 TX- D25*** SCREW
324007-14
VIJAK M05 x 20 DIN 965 H DW 613 SCREW
249412-20
VIJAK M05 x 40 TX/- DW 86 SCREW
330045-19
VIJAK M05 x 20 TX/- DIN 7985 DW86 SCREW 98004-36
VIJAK M05 x 55 TX/- DW 705 SCREW
98094-55
VIJAK M05 x 12 DIN 7985 KS 855 SCREW
873320
VIJAK M05 x 28 DIN 7985 KS 855 SCREW
322318
VIJAK M5 x 16 TORX KS 656 SCREW
376409
VIJAK M05 x 20 DIN 7985 KS805 SCREW
911878
VIJAK M05 x 15 DIN 7985 SCREW
931414
VIJAK M05 x 12 PH DW733 SCREW
429735-00
VIJAK M06 x 20 J 466 DW 490 SCREW
949887-01
VIJAK M06 x 16 TX/- DW 705 SCREW
151891-00
VIJAK M06 x 12 TX/- DW 705 SCREW
98005-12
VIJAK M08 x 19 TX/- DW 7054 SCREW
330045-32
VIJAK M08 x 30 TX/- DW 705 SCREW
330045-33
VIJAK M08 x 15 PZ DIN 7985A SCREW
844253
VIJAK M08 x 12 DIN 7985 KW800 SCREW
931787
VIJAK M2,5 x 6 DIN 965 SCREW
811206
VIJAK M2,5 x J 118 DW 790 SCREW
560564-00
VIJAK M3,5 x 6 DIN 84 DW 636 SCREW
025811100
VIJAK M3 x 09 J 118P DW 401 SCREW
949870-05
VIJAK M03 x 7 P DW 550 SCREW
911026
VIJAK M03 X 09 TX/- J 118 DW976 SCREW
98091-10
VIJAK M04 x 10 J 118P DW 401 SCREW
930224-01
VIJAK M04 x 09 DIN 7985 DW 550 SCREW
911276
VIJAK M04 x 34 TX J 118 DW 320 SCREW
807025
VIJAK PREKIDAČA M4 x 8 S PODLOŽKO SCREW 791707-00
VIJAK M04 x 10 TX/- DW 540 SCREW
324007-10
VIJAK M04 x 24 TX/- DW 705 SCREW
330045-08
PODLOŠKAMA
567999-00
OPRUGA.
568001-00
OPRUGA.
567997-00
OPRUGA.
567996-00
SPODLOŠKAMA
568000-00
OPRUGANO
567998-00
VIJAK M04 x 25 PZ/LO.KD 561 SCREW
794097
VIJAK M04 x 70 POS DW 634 SCREW
093811200
MALO GLAVO/-/
249400-01
VIJAK M5x15 ×××NLS××× DW613 SCREW
249400-00
VIJAK M05 x 12 Ä/TX S POD.DW 540 SCREW 324119-02
VIJAK M05 x 18 TX/- LOCT. DW 540 SCREW
324007-11
VIJAK M 05 POSEBNI DW 871 SCREW
384844-00
VIJAK M06 x 45 POS. GR 350 SCREW
830664
VIJAK M05 x 120 DIN 931 DW 710 SCREW
863015-00
VIJAK M05 x 6,5 DIN 933 SCREW
322553
VIJAK M05 x 10 DIN 933 SCREW
560441-00
VIJAK M06 x 12 DIN 933 DW 86 SCREW
98113-12
VIJAK M06 x 60 DIN 931 DW 710 SCREW
949702-17
VIJAK M06 x 35 DIN 933 DW 710 SCREW
860085-17
VIJAK M06 x 16 DIN 933 DW 710 SCREW
860085-07
VIJAK M06 x 20 DIN 933/ZN DW 71 SCREW
860085-09
SAMOREZNI S PODLOŽKO
145344-00
VIJAK M08 x 95 DIN 931-ZN KD 355 SCREW
813918
VIJAK M08 x 22 FI. NAV DW 875 SCREW
939938
VIJAK POSEBNI -Levi TX DW 976 SCREW
149518-01
VIJAK POSEBNI -Levi M 05 DW 912 SCREW
373793
Strana 97
65.54
78.03
32.77
78.03
65.54
32.77
78.03
32.77
32.77
65.54
32.77
32.77
78.03
32.77
65.54
65.54
65.54
65.54
20.29
129.52
20.29
32.77
32.77
32.77
32.77
78.03
65.54
32.77
20.29
32.77
65.54
98.31
78.03
78.03
78.03
78.03
20.29
20.29
65.54
32.77
65.54
78.03
78.03
65.54
129.52
98.31
78.03
32.77
65.54
32.77
32.77
32.77
129.52
195.06
162.29
98.31
98.31
78.65
93.63
39.32
93.63
78.65
39.32
93.63
39.32
39.32
78.65
39.32
39.32
93.63
39.32
78.65
78.65
78.65
78.65
24.34
155.43
24.34
39.32
39.32
39.32
39.32
93.63
78.65
39.32
24.34
39.32
78.65
117.97
93.63
93.63
93.63
93.63
24.34
24.34
78.65
39.32
78.65
93.63
93.63
78.65
155.43
117.97
93.63
39.32
78.65
39.32
39.32
39.32
155.43
234.08
194.75
117.97
117.97
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
191150003
191150004
191150005
191150501
191150502
191150503
191150504
191150601
191150602
191150603
191150604
191150605
191150801
191150802
191150803
191151401
191160001
191160002
191160003
191160004
191160501
191160601
191160602
191160603
191180001
191180301
191180402
191180502
191180503
191180504
191180505
191190001
191190301
191190302
191190303
191190304
191190306
191190401
191190403
191190404
191190405
191190406
191190407
191190408
191190409
191190410
191190411
191190412
191190413
191190414
191190415
191190416
191190417
191190418
191190421
191190422
191190501
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VIJAK POSEBNI -Levi n. VP 2000 SCREW
VIJAK GLAVE L-navoj DW 130 SCREW
VIJAK DW 936 SCREW
VIJAK M05 x 20-LEVI KD 355 SCREW
SCREW
VIJAK M05 x 25-LEVI TX KC 1251 SCREW
VIJAK M05 x 16-Levi BL 72 SCREW
VIJAK M06 x 30-Levi DW 165 SCREW
VIJAK M06 x 20-Levi DW 155 SCREW
VIJAK M06 x 25-Levi n. DW 158 SCREW
VIJAK M06 x 18-LEVI DW 997 SCREW
VIJAK M06/23 -Levi DW 173 SCREW
VIJAK M08 x 20 -Levi DW 705 SCREW
VIJAK M08 x 25 -Levi DW 710 SCREW
VIJAK LIS.M08x20 Le. DW 742 SCREW
VIJAK M14 x 30 DW 742 SCREW
VIJAK POSEBNI-COLSKI DW 86 SCREW
VIJAK P 53-21 SCREW
VIJAK LISTA P 53-21 SCREW
VIJAK P 53-21 SCREW
VIJAK M05 x 16 POSEBNI KS 631 SCREW
VIJAK M06 x 20 DIN 603 DW 86 SCREW
LEPTIR MATICA M06 x 10 KW 750 NUT WING
VIJAK M06 x 15 DIN 603 DW 678 SCREW
VIJAK M05 x 45 POSEBNI DW 86 SCREW
VIJAK M03 x 4 POSEBNI DW 86 SCREW
VIJAK M04 x ?? IMB DW 320 SCREW
*VIJAK M05 x 14 IMB/- DW 320 SCREW
/BREZ GLAVE Z ZAREZO/
VIJAK M05 x 15 POS GT 540 SCREW
VIJAK M05 x 22 POS GT 540 SCREW
VIJAK NOŽA GA 1800 SCREW
VIJAK M03 x 10 Pz/Zn DW 953 SCREW
VIJAK M03x10 Pz/Br VGREZ KA150-1 SCREW
VIJAK M03 x 05 PZ KC SERIJA SCREW
VIJAK 3 X 12 Tx KS890 SCREW
VIJAK M03 x 10 VGR.GL.TX DQ321 SCREW
VIJAK M04 x 08 VGREZ * DW 613 SCREW
VIJAK M04 x 16 TX-VGR. DW 86 SCREW
VIJAK M04 x 5 TX/- DW 86 SCREW
VIJAK M04 x 16 TX/- DW 86 SCREW
VIJAK M04 x 10 TX-VGR. DW 86 SCREW
VIJAK M04 x 12 * LT KS 631 SCREW
VIJAK M04 x 08 * DW 710 SCREW
VIJAK M04 x 40 TX/- KA 75 SCREW
VIJAK M04 x 12 TX/- KA 75 SCREW
VIJAK M04 x 08 VGREZ/PZ KS 855 SCREW
VIJAK M04 x 25 Zn TX/- KS 855 SCREW
VIJAK M04 x 20 Br. TX/- Loctite SCREW
VIJAK M04 x 12 TX/Pos GT 540 SCREW
VIJAK M04 x 10 PZ-Vgr.gl DW 621 SCREW
VIJAK M04 x 08 Pz/Zn GK 1630 SCREW
VIJAK M04 x 18 Tx/-Br DW 678 SCREW
VIJAK M04 x 06 Tx/- Br DW 678 SCREW
VIJAK M04 x 12 Ph DW 306 SCREW
VIJAK M04 x 20 Tx KS 380 SCREW
VIJAK M05 x 20 PH DW 742 SCREW
375715
447735-02
150384-00
805434
911762
497118-01
279563-00
949889-05
949890-02
575237-00
605256-02
562173-00
145344-01
949886-21
761295-00
949743-03
98128-91
99279-08
99164-06
144457-00
373316
98128-20
322505
911111
396631-00
148757-00
571055-00
795658
868109-00
371954-01
798754-03
560102-00
798486
571081-00
798783
577359-00
327136-00
248084-10
98102-13
330045-04
330045-06
98102-10
812171
860094-02
3300045-11
324006-00
911246
324006-02
372748-05
809015
945121-00
376582
324006-11
324006-06
158472-00
810091-00
860089-17
Strana 98
65.54
98.31
260.60
133.68
65.54
98.31
98.31
197.79
98.31
98.31
162.29
110.52
162.29
195.06
260.60
650.73
129.52
65.54
78.03
65.54
65.54
65.54
98.31
32.77
65.54
129.52
98.31
98.31
65.54
78.03
78.03
71.78
20.29
32.77
65.54
78.03
65.54
32.77
32.77
32.77
78.03
32.77
32.77
32.77
98.31
32.77
32.77
32.77
65.54
32.77
32.77
65.54
32.77
32.77
65.54
78.03
20.29
78.65
117.97
312.72
160.42
78.65
117.97
117.97
237.35
117.97
117.97
194.75
132.62
194.75
234.08
312.72
780.87
155.43
78.65
93.63
78.65
78.65
78.65
117.97
39.32
78.65
155.43
117.97
117.97
78.65
93.63
93.63
86.14
24.34
39.32
78.65
93.63
78.65
39.32
39.32
39.32
93.63
39.32
39.32
39.32
117.97
39.32
39.32
39.32
78.65
39.32
39.32
78.65
39.32
39.32
78.65
93.63
24.34
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
191190502
191190503
191190504
191190505
191190601
191190602
191213501
191223501
191223901
191224001
191224201
191224901
191312201
191312901
191312902
191312903
191313001
191313002
191313003
191313004
191313005
191313501
191313502
191313503
191313504
191313505
191313601
191313603
191313801
191313802
191313901
191313902
191313903
191314001
191314002
191314003
191314004
191314201
191314202
191314203
191314204
191314205
191314206
191314207
191314208
191314209
191314210
191314211
191314212
191314213
191314214
191314215
191314216
191314501
191314502
191314504
191314506
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VIJAK M 05 x 25 TX/- DW 871 SCREW
VIJAK M05 x 30 TX/- DW 871 SCREW
VIJAK M05 x 45 TX/- DW 871 SCREW
VIJAK TORX/- M5x10 DW708 SCREW
VIJAK M06 x 15 TX/- DW 86 SCREW
VIJAK M06 x 12 ŠESTRO.G. DW 710 SCREW
VIJAK 3,5 x 7,5 J 466P DW 550 SCREW
VIJAK 3,5 x 9 DIN 7982 SCREW
VIJAK 3,9 x 13 DIN 7982C DW 613
VIJAK 4,0 x 15 POS DW 613 SCREW
VIJAK 4,2 x 19 PH DIN 7983 SCREW
VIJAK Ph 4,9x68 M5 DW625 SCREW
VIJAK 2,2 x 6,5 PH J 466 SCREW
VIJAK 2,9 x 10 J 466 DW 155 SCREW
VIJAK 2,9 x 17 J 466 DW 912 SCREW
VIJAK 2,9 x 10 J 466 DW 912 SCREW
VIJAK 3,0 x 15 PH KC 1251 CN SCREW
VIJAK 3,0 x 5,5 PH KC 120VE SCREW
VIJAK 3,0 x 12 DIN 7981 GK 1630 SCREW
VIJAK 3,0 x 22 DIN 7981 GK 310 SCREW
VIJAK 4,2x 28 DIN 7981 KX 428 SCREW
VIJAK 3,5 x 13 TX/- DW 550 SCREW
TRIK.STEBLO
VIJAK 3,5 x 16 PH KC 1251 CN SCREW
VIJAK Pl.305x16 Tx15/- KR 60 SCREW
VIJAK Pl.3,5x12 TX15/- KR 60 SCREW
VIJAK 3,6 x 16 J 466 DW 976 SCREW
VIJAK 3,6 x 25 J 466 KC 9018 SCREW
VIJAK 3,8 x 13 J 466 DW 320 SCREW
GLAVA/6,8 mm/
VIJAK 3,9 x 22 J 466 DW 613 SCREW
VIJAK 3,9 x 16 WN 1742 DW 613 SCREW
VIJAK 3,9 x 19 DIN 7981/BN 1016 SCREW
VIJAK 4,0 x 60 WN 1742 DW 613 SCREW
VIJAK 4,0 x 06 Br.DIN 7981 F SCREW
VIJAK 4,0 x 65 PH KA85 SCREW
VIJAK 4x20 PH KD950 SCREW
VIJAK 4,2 x 19 DIN 7981 DW 550 SCREW
VIJAK 4,2 x 12 J 466 DW 155 SCREW
VIJAK 4,2 x 45 PH/ BN 1016-BR SCREW
*VIJAK 4,2 x 18 J 466 DW 320 SCREW
VIJAK 4,2 x 9,5 J 466 DW 710 SCREW
VIJAK 4,2 x 13 J 466 GL 330 SCREW
VIJAK 4,2 x 19 J 466 KD 154 SCREW
VIJAK 4,2 x 6,5 DIN 7981 DW 634 SCREW
VIJAK 4,2 x 45 PH DIN 7981 SCREW
VIJAK 4,2x38PH××××××× DIN7981 SCREW
VIJAK 4,2 x 16 PZ/BR SCREW
VIJAK 4,2 x 15 PH KA85 SCREW
VIJAK 4,2 x 55 PH KA85 SCREW
VIJAK Ph 4,25x25 DW625 SCREW
VIJAK 4,2 x 40 DIN 7981 KX 428 SCREW
VIJAK 4,2 x 50 DIN 7981 BD 418 SCREW
VIJAK 4,5 x 25 TX/- DW 86 SCREW
VIJAK 4,5 x 9 TX/- DW 86 SCREW
VIJAK 4,5 x 24 PZ GA 1800 SCREW
VIJAK 4,5 x 19 Tx/- DW 871 SCREW
330045-16
330045-17
330045-20
330045-13
330045-23
861092-00
872745
911388
249417-00
249444-02
249418-00
249424-24
560451-00
931254-00
733886
808821
311994-00
311981-00
570567
871922
872693
330019-02
330019-00
311993-00
330019-38
330019-03
330013-04
330013-05
821057
747329
248850-00
949896-12
249416-02
249416-11
323253
568291-00
568383-00
911325
930553
249424-10
849256
860084-03
894748
809961
249343-00
249416-10
247144-05
911060
568295-00
568296-00
249220-00
874451
911442
330019-14
330019-01
567858-00
330019-13
Strana 99
32.77
32.77
32.77
32.77
326.14
65.54
32.77
32.77
32.77
234.08
20.29
78.03
78.03
32.77
32.77
20.29
78.03
78.03
78.03
32.77
32.77
78.03
12.48
78.03
32.77
78.03
32.77
65.54
32.77
20.29
32.77
32.77
20.29
65.54
32.77
156.05
78.03
32.77
32.77
20.29
32.77
78.03
32.77
20.29
78.03
20.29
32.77
32.77
156.05
78.03
78.03
78.03
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
39.32
39.32
39.32
39.32
391.37
78.65
39.32
39.32
39.32
280.89
24.34
93.63
93.63
39.32
39.32
24.34
93.63
93.63
93.63
39.32
39.32
93.63
14.98
93.63
39.32
93.63
39.32
78.65
39.32
24.34
39.32
39.32
24.34
78.65
39.32
187.26
93.63
39.32
39.32
24.34
39.32
93.63
39.32
24.34
93.63
24.34
39.32
39.32
187.26
93.63
93.63
93.63
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
191314507
191314512
191314513
191314601
191314801
191315201
191315501
191315502
191315503
191318001
191323001
191323201
191323501
191323502
191323503
191323504
191323505
191323506
191323601
191323602
191324001
191324002
191324003
191324004
191324005
191324006
191324007
191324009
191324010
191324201
191324202
191324203
191324204
191324205
191324206
191324207
191324208
191324209
191324210
191324211
191324212
191324213
191324214
191324215
191324216
191324217
191324401
191324501
191324502
191325001
191325002
191325201
191325202
191325601
191326001
191330401
191330402
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VIJAK 4,5 x 80 Tx/- DW 871 SCREW
VIJAK 4,5 x 16 TX/- KR 70 SCREW
VIJAK 4,5 x 45 Ph KG 2000 SCREW
VIJAK 4,6 x 15 J 466 DW 160 SCREW
VIJAK STATOR 4,8x60 PH DW625 SCREW
VIJAK 5,2 x 19 PH GD 200 SCREW
VIJAK 5,5 x 30 J 466 DW 490 SCREW
VIJAK 5,5 x 25 J 466/ZN DW 710 SCREW
VIJAK TORX 5,5x18 KNIP.DW708 SCREW
VIJAK TORX M8 x 24 TX/- DW708 SCREW
VIJAK 03 x 10 BR/PH KA 510 SCREW
VIJAK 3,2 x 16 TX/- J 466P DW976 SCREW
VIJAK 3,5 x 64 J 466P DW 165 SCREW
VIJAK 3,5 x 13 Tx/- BR DW 274 SCREW
VIJAK 3,5 x 60 /-/ KA 75 SCREW
VIJAK 3,5 x 21 TX/- DW 158 SCREW
VIJAK 3,5 x 54,5 DIN 798 SCREW
VIJAK 3,5 x 15 POSE KC 1282 SCREW
VIJAK 3,6 x 19 PH/BR DW 979 SCREW
VIJAK 3,6 x 56 POS DW 306 SCREW
VIJAK 4,0 x 100 J 466P DW 490 SCREW
VIJAK 4,0 x 16 TX/- DW 165 SCREW
VIJAK 4,0 x 30 TX J 466P DW 165 SCREW
VIJAK 4,0 x 65 TX/- J 466P DW165 SCREW
VIJAK 4,0 x 35 TX/- J 466P DW158 SCREW
VIJAK 4,0 x 30 PZ/ POS KD 250 SCREW
VIJAK 4,0 x 10 TX/-J 466P DW 540 SCREW
VIJAK 4,0 x 20 J 466 DW 710 SCREW
VIJAK 4,0 x 25 TX/- KA 75 SCREW
VIJAK 4,2 x 25 J 466P DW 401 SCREW
VIJAK 4,2 x 16 J 466P DW 401 SCREW
VIJAK 4,2 x 33 J 466P DW 401 SCREW
VIJAK 4,2 x 13 J 466P DW 401 SCREW
VIJAK 4,2 x 19 J 466P DW 490 SCREW
VIJAK 4,2 x 52 J 466P DW 550 SCREW
VIJAK 4,2 x 37 J 466P DW 155 SCREW
VIJAK 4,2 x 18 TX/- s pod.DW 540 SCREW
VIJAK 4,2 x 12 Br J 466 KS 855 SCREW
VIJAK 4,2 x 23 Br/PZ Pos SCREW
VIJAK 4,2 x 16 BR/PH POS DW 17 SCREW
VIJAK 4,2 x 19 BR/PH POS DW 173 SCREW
VIJAK 4,2 x 55 BR/PH POS DW 818 SCREW
VIJAK 4,2 x 16 BR/PH KA 510 SCREW
VIJAK Tx/- 4,2 x 50 DW568 SCREW
VIJAK 4,2 x 16 Tx DW 160 SCREW
VIJAK 4,2 x 29 Ph DW 306 SCREW
VIJAK 4,4 x 19 J 466 KD 355 SCREW
VIJAK 4,5 x 60 TX/- DW 86 SCREW
GLAVA/
VIJAK TORX/- M5x16 DW708 SCREW
VIJAK TORX/- M5x20 DW708 SCREW
VIJAK 5,2 x 25 TX/- DW 86 SCREW
VIJAK 5,2 x 32 TX/- DW 86 SCREW
VIJAK 5,6 x 30 TX/- DW 705 SCREW
VIJAK TORX/- M6x20 DW708 SCREW
VIJAK 4,0 x 85 Tx/- DW 567 SCREW
VIJAK 4,0 x 12 Tx/- DW 563 SCREW
330019-33
330019-12
569339-00
133042-00
249436-00
889709
930930
860084-22
153720-00
330045-47
567841-00
330013-00
916231
176951-00
832991-13
330065-22
911250
486563-00
372137
448269-00
931072
323924-02
323924-11
330065-11
330065-14
938140
330065-05
860084-09
323924-17
930079-01
930276
931297
931469-02
930284-01
911517
931298
326519-00
911300
930079-00
562097-05
562097-03
562097-13
567826-00
330065-21
330013-03
330013-15
832530
330019-19
148461-00
330045-14
330045-15
330019-20
330019-21
330019-22
330045-24
324044-01
330065-06
Strana 100
32.77
32.77
32.77
20.29
78.03
65.54
32.77
32.77
65.54
326.14
20.29
32.77
65.54
20.29
65.54
32.77
32.77
20.29
20.29
65.54
65.54
32.77
32.77
65.54
32.77
20.29
32.77
78.03
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
20.29
20.29
20.29
20.29
20.29
78.03
65.54
65.54
32.77
32.77
32.77
65.54
78.03
32.77
32.77
32.77
78.03
32.77
20.29
39.32
39.32
39.32
24.34
93.63
78.65
39.32
39.32
78.65
391.37
24.34
39.32
78.65
24.34
78.65
39.32
39.32
24.34
24.34
78.65
78.65
39.32
39.32
78.65
39.32
24.34
39.32
93.63
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
24.34
24.34
24.34
24.34
24.34
93.63
78.65
78.65
39.32
39.32
39.32
78.65
93.63
39.32
39.32
39.32
93.63
39.32
24.34
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
191330403
191330404
191330405
191330406
191330407
191333001
191333002
191333501
191333503
191334202
191350001
191350003
191350004
191390001
191390002
191390004
191390005
191390006
191390007
191390008
191390009
191420002
191460001
191910001
191910301
191910302
191910401
191910402
191910403
191910501
191910502
191910503
191910504
191910505
191910506
191910601
191910602
191910603
191910604
191910605
191910606
191910607
191910608
191910801
191910802
191911001
191911002
191920501
191920502
191920601
191920602
191920603
191920604
191920605
191920606
191920607
191920608
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VIJAK 4,0 x 16 Tx/- DW 563 SCREW
VIJAK 4,0 x 65 Tx/- DW 563 SCREW
VIJAK 4,0 x 18 Tx/- DW 505 SCREW
VIJAK 4,0 x 30 Tx/- DW 505 SCREW
VIJAK 4,0 x 55 Tx/- DW 505 SCREW
VIJAK 3,0 x 16 Tx9 DW 926 SCREW
VIJAK 3,0 x 19 Tx9 DW 926 SCREW
VIJAK 3,5 x 16 J 466P DW 401 SCREW
VIJAK 3,5 x 12 Tx/- DW 566 SCREW
SCREW/POSEBNI KLJUČ/
VIJAK STAT. 3,5 x 45 DW 411 SCREW
VIJAK STAT. 3,5 x 70 DW 443 SCREW
VIJAK 3,5 x 19 J 466 DW 443 SCREW
VIJAK 3,9 x 10 VGREZ, GL DW 676+ SCREW
VIJAK 3,9 x 25 J 466 DW 676 SCREW
VIJAK 3,9 x 30 J 466 DW 431 SCREW
VIJAK 3,9 x 12 J 466 DW 431 SCREW+
VIJAK 3,9 x 8 J 466 DW 431 SCREW
VIJAK 3,9 x 25 J ??? DW 431 SCREW
VIJAK 3,9 x 9 J 466 DW 431 SCREW
VIJAK 3,9 x 16 J 466 DW 431 SCREW
VIJAK STATORA GW250 SCREW SPECIAL
11
VIJAK colski DW 941 SCREW
VIJAK M03 x 8 IMBUS KS 631 SCREW
VIJAK M03 x 18 DW 331 SCREW
VIJAK-IMBUS M04 x 12 DW 431 SCREW
VIJAK ŠTIFT M04 x 06 DIN 913 SCREW
VIJAK-IMBUS M04 x 25 LOC. KW715 BOLT
VIJAK-IMBUS M05 x 15 DW 490 SCREW
VIJAK-IMBUS M05 x 40 J 120 SCREW
VIJAK - IMBUS M05 x 10 J120 SCREW
VIJAK-IMBUS M05 x 16 J 120 SCREW
VIJAK-IMBUS M05 x 10 KW715 SCREW TEMP
VIJAK-IMBUS M05 x 10 J 120 SCREW
VIJAK-IMBUS M06 x 12 BR DW 710 SCREW
VIJAK-IMBUS M06 x 40 DW 540 SCREW
VIJAK-IMBUS M06 x 20 DW 540 SCREW
VIJAK-IMBUS M06 x 10 ZN DW 710 SCREW
VIJAK M06x12 J120 DW 62 SCREW
IMBUS VIJAK M6x16 DIN912 DW62 SCREW
VIJAK M6 x 25 DIN 912 P39-02 SCREW
VIJAK M06 x 50 J 120 KS 805 SCREW
VIJAK-IMBUS M08 x 16 ZN DW 710 SCREW
VIJAK-IMBUS M08 x 25 BR DW 871 SCREW
VIJAK-IMBUS M10 x 20/BR DW 871 SCREW
VIJAK IMBUS M10 x 25 Br DW 871 SCREW
VIJAK M05 x 09 DIN 603 KS 855 SCREW
VIJAK M05 x 85 SPON BD 59 SCREW
VIJAK-SPONSKI M06 x 20 DW 490 SCREW
VIJAK M 05 POSEBNI DW 742 PIN
VIJAK M6 DW 670 SCREW
VIJAK POSEBNI DW 670 BUSH
VIJAK-POSEBNI DW 710 SCREW
VIJAK KRILNE MAT. GR 298,348 BOLT
VIJ.POKR.LANCA M6x35 GK 1630 BOLT
VIJ.NAPENJ. M5x30 GK 1630 SCREW
330065-07
324044-02
330065-08
330065-13
330065-10
682211-00
392676-00
949650-01
323924-08
370367
330019-08
445880-00
330019-04
249416-01
249416-04
949896-11
249437-00
247613-05
249416-03
249415-00
249437-01
844217-02
330019-11
679889-00
370167
582837-00
157813400
911391-01
571286-00
933058-00
98120-40
98120-10
98120-16
325377-00
808765
249408-10
918825-02
918825-04
760219-00
328295-00
725181
322928
911880
949886-16
98123-25
383450-00
383450-00
911353
911335
949892-07
861989-00
947925-00
947924-00
863262-00
596055-00
570566
376626
Strana 101
20.29
78.03
20.29
78.03
78.03
65.54
78.03
32.77
78.03
78.03
65.54
78.03
65.54
78.03
78.03
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
32.77
78.03
78.03
326.14
32.77
78.03
65.54
98.31
326.14
32.77
65.54
65.54
65.54
78.03
65.54
32.77
32.77
32.77
32.77
65.54
39.01
129.52
65.54
65.54
32.77
78.03
78.03
32.77
78.03
78.03
162.29
326.14
260.60
227.83
98.31
78.03
78.03
24.34
93.63
24.34
93.64
93.63
78.65
93.63
39.32
93.63
93.63
78.65
93.63
78.65
93.63
93.63
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
39.32
93.63
93.63
391.37
39.32
93.63
78.65
117.97
391.37
39.32
78.65
78.65
78.65
93.63
78.65
39.32
39.32
39.32
39.32
78.65
46.82
155.43
78.65
78.65
39.32
93.63
93.63
39.32
93.63
93.63
194.75
391.37
312.72
273.40
117.97
93.63
93.63
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
191920609
191920610
191920611
192000001
192000002
192000003
192000004
192000005
192000006
192000008
192000009
192000011
192000012
192000014
192000015
192000017
192000018
192000019
192000020
192000021
192000027
192000028
192000030
192000031
192040001
192040002
192050002
192050003
192050004
192050005
192050006
192050007
192050008
192050009
192060001
192060002
192060003
192060004
192060005
192060006
192060007
192060008
192060009
192060010
192060011
192060012
192060016
192080001
192080002
192080003
192080004
192080005
192080006
192080007
192100001
192100002
192100003
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
VIJAK VRETENA DW 742/743 SCREW
VIJAK IMBUS M6x12 DW 351 744323
VIJAK POSEBNI M6 DW 685 DOMAČ
MATICA POSEBNA DW 411 NUT 144 956-00
MATICA-POSEBNA DW 443 NUT 330 015-02
MATICA VALJA POS. DW 676 NUT
MATICA ROTORA DW 401 NUT
MATICA ČETVOROUGAONA DW 540 NUT
MATICA RUČICA-POSEBNA DW 705 CLAMP
MATICA KOLUTA GL 330/GL220 NUT
MATICA-KRILNA GL 575 WING NUT
MATICA M3,5 DIN 562 DW 636 DOMAČ
MATICA RUČICA-POSE. P 80-38 NUT
MATICA S PLOČICO DW710-2 NUT
MATICA POSEBNA M04 DW 685 DOMAČA
MATICA POSEBNA D 28410 NUT
MATICA ROTORA KG 2000 NUT
MATICA ZUPČANIKA DW 307 NUT
MATICA colska DW 941 NUT
MATICA ROTORA CD 115 NUT
MATICA ZUPČANIKA - LEVA DC380 NUT LH
MATICA PVC LEVA GW 350 NUT
MATICA POS. M8 DW711
MATICA POSEBNA D23700
MATICA M4 DIN 934 DW 613 NUT
MATICA KRILNA M4 DW 685 DOMAČ
MATICA M05 DIN 934 DW 613 DOMAČ
MATICA M05 DIN 982 DW 86 NUT
MATICA M05-levi n. POSE. KS 855 BUSH
MATICA M5 POS GT 540/GT 445 NUT
MATICA M 05 VAR. GT 540/445 NUT
MATICA M05 KRILNA KS 227/BD 22 NUT
MATICA KRILNA M05 DW 62/BD59 NUT
MATICA M05 ŠTIRI. DIN 562 KS80 NUT
MATICA KRILNA M6 DW 676 NUT
MATICA ČETVOROUGAONA M 6 DW 431 NUT
MATICA M6 L. navoj DW 431 NUT
MATICA M6 DW 431 NUT
MATICA M06 DW 490 NUT
MATICA SIGURNOSNA M 06 DW 540 ISO 7040
MATICA ČETVOROUGAONA M06 KA 75 NUT
PLATE
MATICA M06 POSEBNA GR 350 NUT
MATICA M 06 OZKA DW 621 NUT
MATICA KRILNA M06 DW 62/BD59 NUT
MATICA M 06 ŠTIRI. KS 805 NUT
MATICA VODILA DW710
MATICA M8 POS DW 431 NUT
MATICA M08 DIN 934 DW 710 NUT
MATICA M08-VAR-POLY.DIN 982 NUT DW 710
MATICA M 08 POSBNA DW 540 NUT
GUARD TYPE 2
MATICA S PODLOŽKO M08 GK 440 NUT
MATICA M8 Levi n. DW 650 NUT
MATICA M 10 levi n. DW 431 NUT
MATICA M10 ÄLEVA GA 100 NUT
MATICA M10 DIN 562 KW 725 NUT
941606-00
744323
140117100
144956-00
330015-02
761225-02
945292-00
326556-00
146733-00
820708
797054
013822600
400249-00
861929-00
140920112
609125-00
569344-00
395918-00
91966-00
569175-00
382195-00
585241-00
941535-00
931463-00
249232-00
249225-02
249232-10
148641-00
870465
798755
807817-01
322078
915848
911521
249225-00
742289
248354-00
249411-00
860083-03
330021-01
914079
918405
830762
949726-05
911102
321315
860083-13
248426-00
860083-04
860092-01
326486-00
860655-01
885628
248077-00
249232-40
911509
326088-00
Strana 102
98.31
98.31
156.05
156.05
78.03
78.03
32.77
65.54
195.06
78.03
162.29
20.29
650.73
0.00
162.29
51.50
156.05
98.31
326.14
156.05
195.06
109.24
0.00
280.89
78.03
129.52
32.77
78.03
98.31
78.03
65.54
129.52
156.05
78.03
156.05
98.31
65.54
32.77
78.03
65.54
32.77
65.54
32.77
26.53
98.31
98.31
78.03
78.03
32.77
65.54
78.03
78.03
156.05
78.03
156.05
65.54
129.52
117.97
117.97
187.26
187.26
93.63
93.63
39.32
78.65
234.08
93.63
194.75
24.34
780.87
0.00
194.75
61.80
187.26
117.97
391.37
187.26
234.08
131.08
0.00
337.07
93.63
155.43
39.32
93.63
117.97
93.63
78.65
155.43
187.26
93.63
187.26
117.97
78.65
39.32
93.63
78.65
39.32
78.65
39.32
31.83
117.97
117.97
93.63
93.63
39.32
78.65
93.63
93.63
187.26
93.63
187.26
78.65
155.43
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
192120001
192120002
192120004
192120005
192120006
192120007
193000001
193000002
193000004
193000005
193000006
193000007
193000008
193000009
193000010
193000011
193000012
193000013
193000014
193000015
193000016
193000017
193000018
193000019
193000020
193000021
193000022
193000023
193000024
193000025
193000027
193000028
193000029
193000030
193000031
193000032
193000033
193000034
193000035
193000036
193000037
193000038
193000039
193000041
193000042
193000043
193000044
193000047
193000048
193000049
193000051
193000052
193000053
193000055
193000057
193000060
193000061
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
MATICA M 12-LEVA GA 100 NUT
874929
MATICA M12 DESNI NAVOJ DW625 NUT
942911
MATICA POSEBNA DW 625 NUT
942910-00
MATICA-ZATEZAČ GK 1630 NUT
842845
MATICA REMENICE DW 733 NUT
285967-00
LOCKING
2039260
151652-00
151652-00
PODLOŠKA-LEŽAJNA 8mm DW 431 WASHER
157980057
PODLOŠKA 24,9 x 24,9 x 2 DW 431 WASHER 157930431
PODLOŠKA 12,2 x 0,8 DW 550 WASHER
870875
PODLOŠKA-PVC DW 550 WASHER
323492-00
PODLOŠKA POSEBNA DW 550 ,19-WASHER
871354
PODLOŠKA-POSEBNA DW 550 WASHER
871670
PODLOŠKA 15,2/22 x 05 DW 634 WASHER
011930135
PODLOŠKA 27 x 32 x 0,5 DW 550 WASHER
870880
PODLOŠKA DW 155 WASHER
930102-00
PODLOŠKA DW 155 WASHER
941351
*PODLOŠKA-OPRUGANA POS DW 320 WASHER 823954
*PODLOŠKA 4 x 10 x 1 DW 320 SPACER
795708-01
*PODLOŠKA 07 x 35 x 0,5 DW 320 WASHER
795648
PODLOŠKA RUČICA DW 543 WASHER
323753-18
PODLOŠKA POM.ŠTITNIKA DW 705 WASHER 148612-00
PODLOŠKA DW 705 WASHER
148296-00
PODLOŠKA POSEBNA DW 710 RING
860080-02
TRUST
812979
PODLOŠKA LEŽAJ-ROTOR ?? KS 855 WASHER 870405
PODLOŠKA NAREBRI. KW 750 WASHER
916955
PODLOŠKA-POSEBNA DW 997 WASHER
798954-00
WASHER
329907-00
PODLOŠKA 15/20,5/,25 KD 574 WASHER
798795
PODLOŠKA-ULOŽAK KC 9019 WASHER
157908-00
PODLOŠKA PVC KA 83 WASHER
911491
PODLOŠKA LEŽAJA DW 621 WASHER SPRING 326845-00
PODLOŠKA POSEBNA DW 274 WASHER
23813-00
PODLOŠKA DW 268 WASHER
90866-00
PODLOŠKA LEŽ. 6,4/12,4/0,8 DW268 WASHER 176732-00
PODLOŠKA VIJAKA Br DW 871 WASHER
383246-00
PODLOŠKA-GLAVE DW 160 WASHER
447765-00
PODLOŠKA ZUPČANIKA KR 700 CRE WASHER 374194-00
PODLOŠKA POSEBNA KA 510 WASHER
567827-00
PODLOŠKA KW715 WASHER
917307
PODLOŠKA - REMENICA KW715 WASHER
571285-00
PODLOŠKA KA85 WASHER
568407-00
PODLOŠKA-DISTANCIJAL DW568 DAMPER
487038-00
PODLOŠKA SPECIALNA DW568 WASHER
327533-00
PODLOŠKA LEŽAJNA DW 246 WASHER
91817-00
THRUST
385075-00
PODLOŠKA POS. DW 160 WASHER
448373-00
PODLOŠKA DW 708 WASHER
153559-00
PODLOŠKA DW 708 WASHER
98198-05
PODLOŠKA REMENICE DW 708 WASHER
153782-00
PODLOŠKA GLAVE DW 130 WASHER
147196-00
PODLOŠKA DUGMETA DW 505 WASHER
176659-00
03
949876-22
PODLOŠKA 7 D 28410 WASHER
607502-00
PODLOŠKA KD 651 WASHER
325294-00
PODLOŠKA KR 2000 WASHER
579259-00
Strana 103
32.77
521.21
195.06
156.05
129.52
156.05
162.29
195.06
195.06
78.03
156.05
109.24
65.54
20.29
98.31
78.03
32.77
32.77
32.77
65.54
98.31
78.03
65.54
98.31
32.77
32.77
91.14
98.31
326.14
32.77
65.54
65.54
98.31
20.29
326.14
32.77
78.03
156.05
20.29
20.29
65.54
65.54
65.54
78.03
468.15
98.31
98.31
78.03
32.77
65.54
65.54
650.73
65.54
65.54
39.01
65.54
65.54
39.32
625.45
234.08
187.26
155.43
187.26
194.75
234.08
234.08
93.63
187.26
131.08
78.65
24.34
117.97
93.63
39.32
39.32
39.32
78.65
117.97
93.63
78.65
117.97
39.32
39.32
109.37
117.97
391.37
39.32
78.65
78.65
117.97
24.34
391.37
39.32
93.63
187.26
24.34
24.34
78.65
78.65
78.65
93.63
561.78
117.97
117.97
93.63
39.32
78.65
78.65
780.87
78.65
78.65
46.82
78.65
78.65
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
193000063
193000067
193000070
193000071
193000072
193000074
193000075
193000076
193000077
193000079
193000080
193000081
193000082
193000083
193000085
193000086
193000087
193000088
193000089
193000090
193040002
193040003
193040004
193040005
193040006
193040007
193050001
193050002
193050003
193050004
193050005
193060001
193060002
193060003
193060004
193060005
193060007
193060008
193060009
193060010
193060011
193070001
193070002
193080001
193080002
193080003
193080004
193080005
193080006
193080007
193080008
193080009
193080010
193080011
193080012
193080013
193080014
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PODLOŠKA REMENICE DW 739 WASHER
PODLOŠKA DW 331 WASHER
PISTON CS45
PODLOŠKA EKSCENTRA D26420 WASHER
PODLOŠKA DW 711 WASHER
PODLOŠKA REMENICE DW 739 WASHER
PODLOŠKA 21 X 27/04 DOMAČA
PODLOŠKA ROTOJA D 23620 WASHER
PODLOŠKA KR 110 WASHER
PODLOŽKE OPRUGANE KD 960 WASHER
PODLOŠKA ZUPČANIKA D 28490 WASHER
PODLOŠKA VALOVITA D 25701 WASHER
PODLOŠKA OPRUGAI DC 212 WASHER
PODLOŠKA D28886 WASHER
PODLOŠKA SKLOPKE KD1001
PODLOŠKA RINGA DC845
PODLOŠKA D26420
PODLOŠKA OSOVINA A D25103
PODLOŠKA ZUPČANIKA KS800
PODLOŠKA OSI KD960
WASHER
PODLOŠKA 04 mm PVC KA 75 WASHER
PODLOŠKA VZ. DIN 127/Br.KD 250 WASHER
PODLOŠKA 4/9 x 08 DIN 125 A WASHER
WASHER
WASHERSPRING
PODLOŠKA-OPRUGANA DW 490 WASHER
WASHER
PODLOŠKA 5,3/12 x 01 DIN 125 WASHER
PODLOŠKA 5/15 x 1,6 DIN 9021 WASHER
PODLOŠKA-OPRUGA. 05 DIN 127 WASHER
PODLOŠKA 6 DW 443 WASHER
PODLOŠKA 6 mm VMETNA DW 431 WASHER
PODLOŠKA 06 x 16 x 1,5 DW 710 WASHER
PODLOŠKA 6,5/18 x 1,8 DIN 9021 WASHER
PODLOŠKA 6,5/12,5 x 1,6 DIN 125 WASHER
PODLOŠKA 6/14-01 DW 512 WASHER
PODLOŠKA 06/11/0,1 DW 621 WASHER
PODLOŠKA 6/12/01 VZM. DIN 137 WASHER
PODLOŠKA 6,15x10,9x0,4 DW321 WASHER
PODLOŠKA 6/18 x 3 DW 742 WASHER
PODLOŠKA 07 x 13 x 0,5 DW 155 WASHER
PODLOŠKA 7x11x1,00 KD950 WASHER
PODLOŠKA M8 DW 431 WASHER
WASHER
PODLOŠKA 8,2 x 18 x 1 VZM DW 710 WASHER
PODLOŠKA 8,4/17 x 1,6 DIN 125 WASHER
PODLOŠKA 08 x 14 x 0,2 GL 560 WASHER
PODLOŠKA 8,5 x 21 x 1,5 DIN7349 WASHER
PODLOŠKA 8,5/30/3 DW 875 WASHER
PODLOŠKA VZ. 8/15/2 DIN 127 WASHER
PODLOŠKA VZ. 8/15 KS890 WASHER BOW
PODLOŠKA 8/15/1,9 KS890 WASHER FIBRE
PODLOŠKA 8/14/0,22 VZM. KR 500 WASHER
FIBRE
PODLOŠKA 8/12,7/,83 FIB. KR 500 WASHER
PODLOŠKA 8x15,5x0,5 DW 331 WASHER
860076-03
582828-00
2039390
596325-00
949705-01
945633-00
249582-00
1002029-00
597604-00
569459-00
639681-00
479947-00
589350-00
596641-00
597443-00
617784-00
596299-00
577802-00
90526100
569438-00
944650-00
916702
932839-00
249233-00
330016-01
571287-00
932369
860073-01
891066
567859-00
98197-04
330016-02
760261-00
949876-04
860074-02
720959-00
931407
321118
327012-00
949876-20
861983-01
932933-00
568357-00
249223-00
860658-01
860074-03
949876-06
371796
891070
931023-01
98197-09
373296-00
373295-01
157315-00
37381-00
51407-00
582829-00
Strana 104
156.05
32.77
329.63
129.52
62.42
561.78
195.06
156.05
46.82
131.85
78.03
93.63
109.24
234.08
78.03
93.63
468.15
202.87
78.03
78.03
32.77
32.77
12.48
20.29
20.29
65.54
20.29
20.29
32.77
32.77
32.77
32.77
65.54
32.77
32.77
78.03
20.29
32.77
65.54
65.54
65.54
32.77
129.52
32.77
195.06
78.03
32.77
65.54
20.29
162.29
32.77
78.03
78.03
78.03
65.54
65.54
78.03
187.26
39.32
395.56
155.43
74.90
674.14
234.08
187.26
56.18
158.22
93.63
112.36
131.08
280.89
93.63
112.36
561.78
243.44
93.63
93.63
39.32
39.32
14.98
24.34
24.34
78.65
24.34
24.34
39.32
39.32
39.32
39.32
78.65
39.32
39.32
93.63
24.34
39.32
78.65
78.65
78.65
39.32
155.43
39.32
234.08
93.63
39.32
78.65
24.34
194.75
39.32
93.63
93.63
93.63
78.65
78.65
93.63
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
193090001
193100001
193100002
193100003
193100004
193100005
193100006
193100007
193100008
193100009
193100010
193100011
193110001
193130001
193130002
193140001
193140002
193150001
193200001
193210001
193250001
193250002
193250003
193250007
193250008
193250009
194000001
194000002
194000003
194000004
194000005
194000006
194000007
194000008
194000009
194000010
194000011
194000012
194000013
194000014
194000015
194000016
194000017
194000018
194000019
194000020
194000021
194000023
194000024
194000025
194000026
194000027
194000030
194000031
194000032
194000033
194000034
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
SPRING
PODLOŠKA 10 x 24 x 1 DW 431 WASHER
PODLŽKA 10 x 20 x 1,8 DW 705 WASHER
PODLOŠKA 10 DIN 6797 A WASHER
PODLOŠKA 10 x 20 x 02 DIN 125 WASHER
PODLOŠKA 10/16/01 Pos KA 83 WASHER
PODLOŠKA 10/16x0,5 GK 1630 WASHER
PODLOŠKA 10x15x0,5 KD950 WASHER
PODLOŠKA 10x16x0,5 DW321-02 WASHER
PODLOŠKA 10,4/26,4x1,5 DW708 WASHER
PODLOŠKA 10/16/0,8 GK 430 WASHER
WASHER
PODLOŠKA 11/22/2,5 DW 871 WASHER
PODLOŠKA 13/21,5/,30 KS 855 WASHER
PODLOŠKA 13/19/0,5 DW 563 WASHER
PODLOŠKA VZ.14/25-0,3 KD 561 WASHER
PODLOŠKA 14/23-0,3 KD 561 WASHER
PODLOŠKA 15/33/2 DW 871 WASHER
PODLOŠKA 20/40 DIN 2093 WASHER
PODLOŠKA 21/33 x 5 DW568 WASHER
PODLOŠKA 25x33x1,00 KD950 WASHER
PODLOŠKA 25x33x1,50 KD950 WASHER
PODLOŠKA 25x33x2,2 DW625 WASHER
PODLOŠKA OSI DW 321 WASHER
PODL.KRILNE MATICE GR 298,348 WASHER
PODLOŠKA NA ROTORJU KG 2000 WASHER
OSIGURAČ -POSEBNI DW 165 310803
OSIGURAČ GD 200 CLIP
OSIGURAČ DW 320 CIRCLIP
OSIGURAČ DW 705 RING
OSIGURAČ ??????????? DW 710 RING
OSIGURAČ POS. 14mm DW 158 CIRCLIP
OSIGURAČ GR 350 RETAINER
OSIGURAČ DW 567 CIRCLIP
OSIGURAČ POSEBNI DW 567 CIRCLIP
OSIGURAČ POS. 7 mm DW 173 RING
OSIGURAČ 30mm DW 62/BD 59 CIRCLIP
OSIGURAČ KA 83 CLIP
OSIGURAČ POS. DW 979 RETAINER
OSIGURAČ 1Omm KA85 CIRCLIP
OSIGURAČ POSEBNI KD950 CIRCLIP
OSIGURAČ POSEBNI DW568 LOCKING RING
OSIGURAČ -DRŽAČ DW568 RETAINER
OSIGURAČ -DRŽAČ DW568 RETAINER
OSIGURAČ DW 217 RETAINER
OSIGURAČ KD 651 RING
OSIGURAČ ŠTITNIKA DW 742 CIRCLIP
OSIGURAČ DW 321/323 CIRCLIP
OSIGURAČ ROTORA D25600 RING
OSIGURAČ D 25104 RING
OSIGURAČ DW 700 QUICKLOCK
RING VZ. 28 x 2,5 D 25900 RING
OSIGURAČ KD 1001 CIRCLIP
OSIGURAČ NA OSI KD 1001 CIRCLIP
OSIGURAČ KR 110 CICLIP
OSIGURAČ D 28886 CIRCLIP
OSIGURAČ BLAŽILCA DW 742 RING
385946-00
180980044
330016-04
796422
792612
876326
323830-00
568358-00
932302-00
153781-00
323753-06
911542
384365-00
910623
949876-25
748140-01
748193
607592-00
844390
327592-00
568368-00
568369-00
868127-00
949876-21
596054-00
569345-00
279811-00
896057
806324
142273-00
860806-00
944137-00
845785
323762-02
323762-08
939624
913784
911777
89210-00
568282-00
568391-00
327540-00
323762-06
323763-07
87692-00
323487-00
861705-00
949728-04
577746-00
579212-00
861366-00
487205-00
597439-00
597394-00
597603-00
596662-00
860077-01
Strana 105
65.54
162.29
32.77
78.03
32.77
65.54
75.03
131.87
98.31
390.13
82.53
32.77
78.03
65.54
32.77
20.29
78.03
78.03
162.29
195.06
78.03
78.03
156.05
65.54
65.54
32.77
65.54
65.54
78.03
78.03
32.77
65.54
32.77
78.03
32.77
20.29
65.54
65.54
12.48
32.77
78.03
227.83
45.25
78.03
65.54
129.52
553.98
78.03
78.03
78.03
78.03
131.85
93.63
46.82
46.82
140.45
156.05
78.65
194.75
39.32
93.63
39.32
78.65
90.04
158.24
117.97
468.15
99.04
39.32
93.63
78.65
39.32
24.34
93.63
93.63
194.75
234.08
93.63
93.63
187.26
78.65
78.65
39.32
78.65
78.65
93.63
93.63
39.32
78.65
39.32
93.63
39.32
24.34
78.65
78.65
14.98
39.32
93.63
273.40
54.31
93.63
78.65
155.43
664.77
93.63
93.63
93.63
93.63
158.22
112.36
56.18
56.18
168.53
187.26
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
194000035
194000036
194000037
194000040
194000041
194000042
194000043
194000045
194000046
194000047
194000048
194000049
194040001
194050001
194050002
194060001
194060002
194080001
194090001
194100001
194100002
194110001
194110002
194120001
194120002
194150001
194190001
194250001
194280001
194280002
194320001
194350002
194440001
194440003
195000001
195000002
195000003
195000004
195000005
195000006
195000007
195000008
195000009
195000010
195000012
196000001
196000002
196000003
196000004
196000005
196000006
196000007
196000008
196000009
196000010
196000011
196000012
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
OSIGURAČ DC 224 RING
OSIGURAČ ZAŠ. KAPA KD 1001 CIRCLIP
OSIGURAČ CD 301 RING
OSIGURAČ KS600
OSIGURAČ KS800
OSIGURAČ OSI D24000
OSIGURAČ RINGA DC845
OSIGURAČ D37 KD960
OSIGURAČ ZUPČANIKA KS800
OSIGURAČ KOLEŠČKA DW712
OSIGURAČ D51430
OSIGURAČ RINGA KD960
*OSIGURAČ 4 mm Z DW 320 CIRCLIP
OSIGURAČ 5 mm Z DW 443 CIRCLIP 37653-00
OSIGURAČ 5 DIN 6799 KS 890 CLIP
OSIGURAČ 6mm BN 833 KA 75 N L S
OSIGURAČ 6 mm DIN 6799 BD 59 CLIP
OSIGURAČ 8mm DIN 471 KG 2000 CIRCLIP
RETAINER
CIRCLIP
OSIGURAČ ZUNANJI 10 DIN 471 CLIP
RETAINER
CIRCLIP
OSIGURAČ 12 mm Z DW 431 CIRCLIP
OSIGURAČ D12 TypA BN 829 DW 636 CIRCLIP
OSIGURAČ 15mm-Z DIN 471 KW 780 RING
OSIGURAČ 19 DW 710 CIRCLIP
OSIGURAČ 25 x 2 DW 570 CIRCLIP
OSIGURAČ 28 x 1,6 mm DW568 CIRCLIP
OSIGURAČ 28 DIN 472 BD 59 CLIP
OSIGURAČ 32mm-N DIN 472 KW 780 RING
OSIGURAČ 35 DIN 471 DW 86 CLIP
OSIGURAČ 44 x 2 mm DW568 CIRCLIP
OSIGURAČ OSOVINA A GB 34 CIRCLIP
860-00
OPRUGA ČETKICA DW 401 BRUSH SPRING
OPRUGA ČETKICA DW 490 SPRING
OPRUGA ČETKICA DW 550 SPRING
OPRUGA ČETKICA DW 165 BRUSH SPRING
*OPRUGA ČETKICA DW 320 SPRING
OPRUGA ČETKICA KS 631 SPRING
OPRUGA ČETKICA DW 540 BRUSH SPRING
OPRUGA ČETKICA DW 871 SPRING
OPRUGA ČETKICE KW800 BRUSH SPRING
OPRUGA ZATEZAČA DW650 SPRING
UTIKAČ ŽICE DW 411 TERMINAL 825 209
01
UTIKAČ DW 411 TERMINAL 445 964-00
ŠELNA KABLA DW 676 CABLE CLAMP
OPRUGA-SPIRALNA DW 401 SPRING
DISTANCIJAL NA ROTORJU DW 490 SPACER
ŠTITNIK KOLEKTORA DW 490 SPACER
ULOŽAK RUČICA DW 490 SHOCK ABSORBER,
ŠELNA KABLA D W490 CORD CLAMP
ŠTITNIK KOLEKTORA DW 550 SPACER
ŠELNA KABLA DW 550 CORD CLAMP
ŠTIFT RUČICE-ZELEN DW 550 INSERT
323763-10
1003524-00
6010119-22
90510502
587375-00
618541-00
610298-00
569398-00
90526101
604728-00
391814-00
1002745-00
795678
37653-00
571181-00
916105
911273
569340-00
795489
144803-00
560424-00
696060-00
324821-00
8821100
248138-00
930098-00
861349-00
324822-06
324822-00
911332
931398
541351-00
575279-00
2031870
445860-00
930090-00
931076
872843
326468-00
747634
847709
326667-00
384612-00
568508-00
050931316
825209
142519-01
445964-00
151162701
562210-00
931062
938331
930934
931477
918687
916307
324165-03
Strana 106
78.03
156.05
78.03
78.03
78.03
156.05
374.52
78.03
78.03
70.22
117.04
156.05
32.77
32.77
78.03
65.54
32.77
65.54
32.77
65.54
65.54
65.54
78.03
20.29
32.77
20.29
65.54
98.31
65.54
32.77
32.77
98.31
65.54
65.54
78.03
78.03
112.41
123.92
390.13
65.54
32.77
162.29
65.54
109.24
326.14
65.54
65.54
65.54
156.05
156.05
91.14
65.54
112.41
32.77
98.31
65.54
32.77
93.63
187.26
93.63
93.63
93.63
187.26
449.42
93.63
93.63
84.27
140.45
187.26
39.32
39.32
93.63
78.65
39.32
78.65
39.32
78.65
78.65
78.65
93.63
24.34
39.32
24.34
78.65
117.97
78.65
39.32
39.32
117.97
78.65
78.65
93.63
93.63
134.89
148.70
468.15
78.65
39.32
194.75
78.65
131.08
391.37
78.65
78.65
78.65
187.26
187.26
109.37
78.65
134.89
39.32
117.97
78.65
39.32
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000013
196000014
196000015
196000016
196000018
196000019
196000020
196000021
196000022
196000023
196000024
196000025
196000026
196000027
196000028
196000029
196000030
196000031
196000032
196000033
196000034
196000035
196000036
196000037
196000038
196000039
196000040
196000041
196000042
196000043
196000044
196000045
196000046
196000047
196000048
196000049
196000050
196000051
196000052
196000054
196000055
196000056
196000057
196000058
196000059
196000060
196000061
196000063
196000065
196000067
196000069
196000071
196000073
196000075
196000076
196000077
196000078
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
OPRUGA-POSEBNA DW 550 SPRING
870471
OPRUGA-UDARNA DW 550 SPRING
871690
SPONKA LESTENČNA DW 550 CONNECTOR
323534-00
ŠTIFT DW 165 DETENT
326467-00
ŠTIFT RUČICE-CRVEN DW 158 INSERT
324165-04
ŠTIFT RUČICE-CRN DW 165 INSERT
324165-02
DISTANCIJAL NA ROTORJU DW 158 SPACER
326155-00
ŠELNA KABLA DW 155 CORD CLAMP
930103
ULOŽAK-GUMA DW 155 FOAM
930026
OSIGURAČ DW 155 RING
932930
OPRUGA PLOČ. ×××NLS××× DW155 SPRING 935678
POKLOPAC VIJAKA DW 155 CAP
933657-00
DISTANCIJAL DW 155 SUPPORT
930126
OPRUGA NA OSI DW 155 SPRING
931890-00
SPRING
933021
DRŽAČ ALATA ×××NLS××× BL72 BIT HOLDER 279575-00
OPRUGA ××× NLS ××× DW155 SPRING
931880
OPRUGA MENJALCA BRZINE DW 976 SPRING 144658-00
DRŽAČ ORODJE DW 976 RETAINER
148354-03
OSIGURAČ DW 912 CLIP
798959-00
OPRUGA SKLOPKE-SPIRALNA DW 912 SPRING 798707
*ULOŽAK DW 320 PLATE
795666
*PLOČICA DW 320 PLATE
795656
*ULOŽAK-FILZ DW 320 SEAL
795653
*LEŽAJ VODILA LISTA DW 320 BUSH
795673
*ŠTIFT 03 x 20 DW 320 PIN
795650
*RUČICA DW 320 ROD
795675
*OPRUGA-SPONKA LEŽAJA DW 320 SPRING
795646
*KUĆIŠTE ZAPTIVAČI DW 320 PLATE
874151
OPRUGA BLOKADE DW 004 SPRING
329876-00
*OPRUGA-DUGME NIH. PL. DW 320 SPRING
795687
*ULOŽAK-DUGME NIH.PL. DW 320 CARRIER
795685-00
ZAPTIVAČ DUGMETA NIH. PLO. DW 320 SEAL 795684
DISTANCIJAL ***N L S*** DW 320 SPACER
806321
ULOŽAK-ČISTILO DW 320 DEVICE
795710
NALEPKA- MERILO DW 613 SCALE
249240-01
ŠTIFT DUGMETA DW 613 LOCKING PIN
179123500
DISTANCIJAL DW 613 WASHER
868092-00
OPRUGA-SPIRALNA DW 613 SPRING
742243
ULOŽAK-GUMA DW 613 FOAM
248851-00
OPRUGA 6,2 X 16 DW613 DOMAČA
868082-00
ZAPTIVAČ LEŽAJA DW 613 SEAL
30971003
OPRUGA SPIRALNA 5,3 x 18 DW 613 SPRING 943051-00
UTIKAČ DW 86 PLUG
87205-00
ZAPTIVAČ DW 86 SEAL
147194-00
PODLOŠKA NOŽA DW 86 PLATE
148241-01
BRISALNIK DW 86 WIPER
145351-00
OPRUGA POLUGA DW 86 SPRING
150466-00
DISTANCIJAL DW 86 SPACER
150246-00
OPRUGA DUGMETA DW 86 SPRING
21286-00
ZAPTIVAČ DW 790 SEAL
279532-00
SPONKA KABELSKA DW 790 TERMINAL BLOCK 560206-00
SPONKA DW 790 DUGME
560220-00
PODLOŠKA DUGMETA KS 631 WASHER
370966
ZAPTIVAČ LEŽAJA KS 631 SEAL
809932
OPRUGA PRITRJEVALCA DE. KS 631 SPRING
371951
OPRUGA PRITRJEVALCA LE KS 631 SPRING
371950
Strana 107
129.52
156.05
65.54
78.03
65.54
65.54
32.77
32.77
65.54
98.31
98.31
32.77
98.31
32.77
32.77
162.29
32.77
78.03
65.54
78.03
129.52
129.52
65.54
65.54
98.31
78.03
65.54
65.54
98.31
78.03
65.54
98.31
129.52
98.31
129.52
650.73
156.05
162.29
32.77
156.05
78.03
32.77
156.05
32.77
20.29
98.31
32.77
65.54
32.77
98.31
780.25
1,560.50
845.79
32.77
78.03
65.54
129.52
155.43
187.26
78.65
93.63
78.65
78.65
39.32
39.32
78.65
117.97
117.97
39.32
117.97
39.32
39.32
194.75
39.32
93.63
78.65
93.63
155.43
155.43
78.65
78.65
117.97
93.63
78.65
78.65
117.97
93.63
78.65
117.97
155.43
117.97
155.43
780.87
187.26
194.75
39.32
187.26
93.63
39.32
187.26
39.32
24.34
117.97
39.32
78.65
39.32
117.97
936.30
1,872.60
1,014.95
39.32
93.63
78.65
155.43
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000079
196000081
196000082
196000083
196000084
196000085
196000086
196000087
196000088
196000089
196000090
196000092
196000093
196000094
196000095
196000099
196000100
196000103
196000104
196000107
196000109
196000111
196000112
196000113
196000115
196000116
196000119
196000120
196000121
196000122
196000124
196000125
196000127
196000128
196000130
196000131
196000132
196000133
196000134
196000135
196000136
196000138
196000139
196000140
196000143
196000144
196000146
196000147
196000148
196000150
196000152
196000153
196000154
196000155
196000156
196000157
196000158
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ULOŽAK KOVINSKI KS 631 PLATE
370169
IZOLATOR DW 540 INSULATOR
326581-00
OPRUGA POK.RUČICA DW 540 SPRING
326438-00
OPRUGA KRATKA DW 540 SPRING
323395-08
OPRUGA MENJ. VILIC KRATKA DW 540 SPRING 323395-09
VOTLICA VODJICA D 25500 SPACER
326093-00
FILTER DW540/DW545/DW568 FILTER
326824-00
DISTANCIJAL Typ 01 DW 320 SPACER
372617
ULOŽAK DW 705 WIPER
146710-00
ZATVARAČ ZUPČANIKA DW 705 LOCK
146714-00
OPRUGA ZAPORE DW 705 SPRING
58698-00
OBRUČ
DW 705 RING
701901-00
ULOŽAK ŠTITNIKA DW 705 BUMPER
146768-00
BIKSNA ŠKARIJ DW 705 BUSHING
146753-00
ZAPTIVAČ DW 705 SEAL
34158-00
OPRUGA RUČICE DW 705 SPRING
386196-00
KAPA ZAŠTITNA DW 710 CAP
760427-00
KRAK MAKAZA DW 710 LEVER
863619-00
KRAK MAKAZA DW 710 LEVER
863623-00
PODLOŠKA NOŽA DW 710 SHIM
864086-00
ŠELNA KABLA DW 710 CLAMP
861692-00
ULOŽAK VODILA DW 710 END CAP
861423-00
OPRUGA ŠTITNIKA-DODAT. DW 710 SPRING 863589-00
POKLOPAC DUGMETA DW 710 SPACER
861453-00
OPRUGA SKLOPKE DW 710 SPRING
861338-00
POKLOPAC DUGMETA DW 710 CAP
863054-00
OPRUGA ZUPČANIKA KD 355 SPRING
821986
ŠELNA KABLA KD 355 CORDCLAMP
821070
KOVICA RUČICE NAPENJA. KA 75 RIVET
916929
OPRUGA REGU. DUGMETA KA 75 SPRING
916925
OSIGURAČ PVC Typ 01 KA 75 CLIP
323858-01
ULOŽAK-PODLOŠKA KA 75 WASHER
324819-00
DISTANČNIK-ROTOR KA 75 SPACER
371245
PRIRUBNICA ŠTITNIKA KS 855 COVERPLATE 914632
ŠELNA KABLA KS 855 CABLE CLAMP
910556
GUMENI USTAVLJALEC KS855 RUBBER
918366
SPONKA-KABELJSKA KX 1682 BLOCK
320078-00
DUGME-PREKLOPNI BD 1666 BUTTON
745482
DUGME-PREKIDAČA KX 1665 ACTUATOR
749705
OPRUGA DUGMETA BD 1666 SPRING
792195
SPRING
798122
SPONKA GL 575 LATCH
844982-00
ZAPTIVAČ GL 575 SEAL
851901
RUČICA PREKIDAČA GL 575 LEVER
798117
VALJČEK 3,5 x 7,8 DW 158 PIN
330041-25
ŠTIFT DUGMETA-UDARCI DW 158 PIN
325880-04
OPRUGA ŠTITNIKA KW 750
917368
BIKSNA PVC KW 750 BUSH
918481
OPRUGA UDARNA KW 750 SPRING
916951
ŠTIFT DUGMETA KW 750 PIN
918482
BIKSNA ŠTITNIKA BD 750/KW BUSH
917140
WASHER
321564
DRŽAČ LEŽAJA KW 750 PLATE
916980
DRŽAČ LEŽAJA KW 750 PLATE
916971
DISTANCIJAL 12,7 KW 750 SPACER
916758
ULOŽAK PREKIDAČA KW 750 INSERT
369656
OSOVINA GR 350 PIN
793648
Strana 108
32.77
129.52
129.52
65.54
65.54
78.03
32.77
78.03
32.77
65.54
65.54
78.03
156.05
162.29
78.03
65.54
78.03
1,560.50
1,560.50
117.04
195.06
98.31
162.29
32.77
98.31
156.05
32.77
78.03
32.77
129.52
129.52
162.29
162.29
98.31
32.77
98.31
129.52
98.31
129.52
65.54
156.05
195.06
98.31
65.54
65.54
65.54
65.54
65.54
98.31
78.03
65.54
65.54
98.31
98.31
98.31
65.54
98.31
39.32
155.43
155.43
78.65
78.65
93.63
39.32
93.63
39.32
78.65
78.65
93.63
187.26
194.75
93.63
78.65
93.63
1,872.60
1,872.60
140.45
234.08
117.97
194.75
39.32
117.97
187.26
39.32
93.63
39.32
155.43
155.43
194.75
194.75
117.97
39.32
117.97
155.43
117.97
155.43
78.65
187.26
234.08
117.97
78.65
78.65
78.65
78.65
78.65
117.97
93.63
78.65
78.65
117.97
117.97
117.97
78.65
117.97
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000163
196000164
196000167
196000170
196000171
196000172
196000173
196000175
196000179
196000181
196000182
196000183
196000184
196000185
196000186
196000187
196000188
196000189
196000190
196000191
196000193
196000194
196000196
196000197
196000200
196000201
196000202
196000203
196000205
196000207
196000208
196000211
196000214
196000216
196000219
196000220
196000221
196000222
196000223
196000224
196000225
196000226
196000235
196000236
196000237
196000238
196000239
196000243
196000244
196000245
196000246
196000247
196000248
196000249
196000250
196000252
196000253
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
OPRUGA GR 350 SPRING
OPRUGA RUČICE GR 350 SPRING
DUGME TYP 6 GR 350 ACTUATOR
OPRUGA DW 997 SPRING
ŠTIFT KG 65 KEY
OPRUGA RUČICE KG 65 SPRING
OPRUGA ČETKICA KG 65 SPRING
DRŽAČ ALATA Typ 03 DW 912 RETAINER
ULOŽAK STATORA DW 401 PAD
POKLOPAC RUČICE DW 567 COVER
OPRUGAB-SPIRALNA DW 567 SPRING
ZAPTIVAČ DW 567 FILTER
ULOŽAK DW 567 SHIM
OPRUGA ZUPČANIKA DW 567 SPRING
BIKSNA PLOČE DW 567 SLEEVE
ŠTIFT DW 563 PIN
AMORTIZER GUMENI DW 563 BUFFER
AMORTIZER-GUMENI DW 563 DAMPER
VODJICA ŽIC DW 563 CABLE GUIDE
SPONKA KABLA DW 563 CORD CLAMP
SPONKA KABLA DW 505 CORD CLAMP
OPRUGA ČETKICA DW 505 BRUSH SPRING
OPRUGA ČETKICA DW 173 SPRING
GUMA-AMORTIZER DW 173 BUMPER
ULOŽAK GUMIJASI KD 250 RUBBER
OPRUGA RUČICE KD 250 SPRING
DUGME MENJALNI KD 561 ACTUATOR
DUGME MENJALNI KD 564 SLIDER
OPRUGA DW 321 SPRING
OSOVINA KOLEŠČKA DW 321 PIN
OPRUGA SKLOPKE DW 321 SPRING
DEVICE
DISTANCIJAL RUČICA DW 636 SPACER
OPRUGA ZUPČANIKA KD 900 SPRING
OPRUGA DUGMETA GT 540/445 SPRING
ŠTIFT DUGMETA GT 540/445 PIN
TEČAJ PREKIDAČA GT 540/445 PIVOT
OPRUGA POLUGA GT 540/445 SPRING
ULOŽAK GT 510/445 RETAINER
OPRUGA DUGMETA GT 540/445 SPRING
DISTANCIJAL NOŽA GT 540/GT 445 SPACER
DISTANCIJAL NOŽA GT 251 SPACER
VODJICA NAJL
PLOČICA STEZNA DW 62/BD 59 CLAMP
KLIN CEPILNI DW 62/BD 59 RIVING KNIFE
OPRUGA 1,5 x 59 DW 62/BD 59 SPRING
TEČAJ SPONKE JE 50 HINGE
ŠTIFT P 80-38 PIN
ŠTIFT ZUPČANIKA P 80-38 PIN
OPRUGA-SPIRALNA P 80-38 SPRING
SPONKA-OPRUGANA P 80-38 SPRING
OPRUGA SKLOPKE P 80-38 SPRING
PLOČICA SIGURNOSNA P 80-38 PLATE
DISTANCIJAL P 80-38 SLEEVE
POLUGA - PREKIDAČA KC 9018 SWITCH
SPONKA KC 9019 CLIP
POLUGA PREKIDAČA KC 9019 BUTTON
827137
827135
797929
152347-00
560425-00
560450-00
560453-00
798453
402489-00
328809-00
323395-17
327093-00
327072-00
323395-33
329211-00
402760-01
949638-01
949638-02
327296-00
402649-00
402647-00
402759-00
931221
562213-00
941374-01
748158
796927
748160
933524-00
402103-00
402111-00
402140-00
249527-00
368245
798935
799317
799318
806128
805608
806189
798753
368429
916460
324499-00
912748
763368
91286-00
94145-01
131824-00
400329-00
131787-00
444676-00
400036-00
143929-00
148347
146892-00
Strana 109
98.31
98.31
98.31
65.54
78.03
78.03
65.54
129.52
65.54
156.05
20.29
20.29
112.41
107.06
78.03
78.03
32.77
58.81
78.03
65.54
32.77
20.29
20.29
32.77
32.77
20.29
98.31
98.31
20.29
260.60
98.31
162.29
129.52
65.54
98.31
129.52
98.31
65.54
65.54
65.54
129.52
65.54
78.03
162.29
98.31
65.54
129.52
227.83
326.14
98.31
195.06
195.06
455.67
326.14
65.54
65.54
98.31
117.97
117.97
117.97
78.65
93.63
93.63
78.65
155.43
78.65
187.26
24.34
24.34
134.89
128.47
93.63
93.63
39.32
70.57
93.63
78.65
39.32
24.34
24.34
39.32
39.32
24.34
117.97
117.97
24.34
312.72
117.97
194.75
155.43
78.65
117.97
155.43
117.97
78.65
78.65
78.65
155.43
78.65
93.63
194.75
117.97
78.65
155.43
273.40
391.37
117.97
234.08
234.08
546.80
391.37
78.65
78.65
117.97
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000254
196000255
196000256
196000257
196000260
196000261
196000262
196000263
196000264
196000265
196000266
196000267
196000268
196000269
196000270
196000272
196000273
196000274
196000275
196000276
196000277
196000278
196000279
196000280
196000281
196000282
196000283
196000284
196000285
196000286
196000287
196000288
196000289
196000290
196000291
196000292
196000293
196000294
196000296
196000297
196000298
196000299
196000300
196000302
196000303
196000304
196000305
196000306
196000311
196000312
196000314
196000316
196000323
196000324
196000325
196000326
196000328
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
NOSAČ ZUPČANIKOV KC 9019 CARIER
PODLOŠKA POSEBNA KC 9019 WASHER
SPONKA KC 9019 CLIP
DRŽAČ ALATA KC 9019 RETAINER
DRŽAČ LEŽAJA GA 100 COVER
BIKSNA GA 100 BUSH
PVC DUGME GA 100 BUSH
PREGRADA KX 418 INSERT
SPONKA KX 418 SPACER
ŠEDEŠ REG. DUGMETA KX 418 INSERT
OPRUGA-NAP. RUČICA KA 83 SPRING
OPRUGA- DUGME KA 83 SPRING
DRŽAČ LEŽAJA KA 83 BEARING HOLDER
ŠTIFT KA 83 RIVET
KRST POGONSKI KA 83 DRIVE
RUČICA PREKIDAČA KS 385/P 41-11 LEVER
ZATVARAČ PREKIDAČA KS 385/P41-11 LEVER
ZAPTIVAČ KS 385/P 41-11 SEAL
ULOŽAK GUMENI KS 385/P41-11 INSERT
DISTANCIJAL LISTA KS 385/P41-11 SPACER
ULOŽAK GUMI-ZADNJI KS 385/P41-11 INSERT
DRŽAČ VODILA ČETKICA KS 227 INSERT
OPRUGA ŠTITNIKA KS 227 SPRING
NOŽ RAZPARILNI KS 227 RIVING KNIFE
ULOŽAK NOŽA KS 227 INSERT
PLOČICA KS 227 PLATE
OPRUGA KW 750 SPRING
ULOŽAK PVC ×××NLS××× KW725 BLANK
OPRUGA ŠTITNIKA KW 725 SPRING
RUČICA PREKIDAČA KW 725 LEVER
RUČICA PREKIDAČA KW 725 ,16-LEVER
SPONKA KW 725 CLIP
NASLON PLOČE KW 725 STAND
ULOŽAK PLOČE KW 725 INSERT
ULOŽAK GK 310 INSERT
OPRUGA GUM.-ŠTITNIK DW 710 SPRING
DISTANCIJAL DW 710 BUSH
POLUGA DUGMETA KD 574 ,50-PLATE TRUST
VIJAK Z MATICO P 39-02 NUT
ŠTITNIK VENT. ×××NLS××× BD10 BAFFLE
OSIGURAČ GORNJA DW 621 CLIP
OSIGURAČ DONJA DW 621 CLIP
OPRUGA DUGMETA DW 621 SPRING
OPRUGA DUGMETA-RUČICA DW 621 SPRING
OPRUGA ČETKICA DW 821 SPRING
RING OPRUGANI DW 979 RETAINER
OPRUGA VODILA DW 979 SPRING
VODJICA OSI DW 979 GUIDE
ULOŽAK DW 274 RETAINER
OPRUGA DW 268 SPRING
OPRUGA POLUGA DW 871 SPRING
ŠTIFT DW 871 KEY
CEVKA DUGA GK 1630 TUBE
CEVKA KRATKA GK 1630 TUBE
OPRUGA KOČNICE GK 1630 SPRING
SPRING
OPRUGA PREKIDAČ-RUČICA GK 1630 SPRING
147139-00
144721-00
151015-00
143180-00
871576
879238
874473
918368
918438
321686
917414
917415
917389
911591
917530
322369-00
323136
325990-00
322661
322662
322659
875735
914816
918486
874649
874650
322803
323390-02
323722-00
323553
326161-00
323552
324649-00
325422-00
840774
949722-18
863048-00
798815
931698
936816
326279-00
326607-00
323395-10
323395-22
562204-00
94518-00
86211-00
21287-00
176689-00
86134-00
384716-00
382675-00
374838-01
374838-02
376640
374875
374842
Strana 110
455.67
65.54
98.31
65.54
65.54
195.06
65.54
65.54
65.54
65.54
65.54
65.54
65.54
65.54
65.54
129.52
129.52
156.05
129.52
98.31
129.52
156.05
98.31
129.52
98.31
65.54
65.54
129.52
65.54
129.52
129.52
98.31
129.52
98.31
98.31
129.52
129.52
149.50
162.29
65.54
65.54
65.54
78.03
78.03
91.14
32.77
32.77
12.48
65.54
65.54
32.77
326.14
156.05
78.03
65.54
78.03
156.05
546.80
78.65
117.97
78.65
78.65
234.08
78.65
78.65
78.65
78.65
78.65
78.65
78.65
78.65
78.65
155.43
155.43
187.26
155.43
117.97
155.43
187.26
117.97
155.43
117.97
78.65
78.65
155.43
78.65
155.43
155.43
117.97
155.43
117.97
117.97
155.43
155.43
179.40
194.75
78.65
78.65
78.65
93.63
93.63
109.37
39.32
39.32
14.98
78.65
78.65
39.32
391.37
187.26
93.63
78.65
93.63
187.26
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000329
196000330
196000335
196000336
196000340
196000343
196000344
196000345
196000346
196000347
196000348
196000350
196000351
196000352
196000354
196000355
196000356
196000359
196000360
196000361
196000362
196000363
196000364
196000365
196000366
196000368
196000370
196000371
196000372
196000373
196000375
196000384
196000385
196000389
196000391
196000394
196000402
196000403
196000404
196000405
196000406
196000412
196000413
196000414
196000416
196000417
196000418
196000419
196000421
196000422
196000424
196000425
196000426
196000427
196000428
196000429
196000430
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
OPRUGA-PLOČASTA GK 1630 SPRING
OPRUGA GK 1630 SPRING
ULOŽAK OSN. PLOČE DW 678 STAND
ULOŽAK DUGMETA DW 678 CLIP
OPRUGA DUGMETA KC 1282 SPRING
ŠTIFT GI42-R WEDGE
ŠTIFT-REMENICA GI46-SP PIN
ŠTIFT-ZUPČANIKA GI46-SP INSERT-GEAR
OPRUGA STA. Typ GL 330 SPRING
DUGME VKLOPNI VP 3621 ACTUATOR
ZAPTIVAČ KS 656 SEAL
OPRUGA ZATEZAČA KA85 SPRING
ZAKOVICA KA85 RIVET
OPRUGA ČETKICE KA85 SPRING
OPRUGA POLUGA KD950 SPRING
OPRUGA KD950 SPINDLE SA
OPRUGA SPIRALNA KD950 SPRING
SPRING
ŠELNA KABLA GW250 CORDCLAMP
ŠTIFT 3,85 x 17,60 DW321-02 PIN
ŠTIFT 3,85 x 23,5 DW321-02 PIN
OPRUGA PRSTENA DW977 SPRING
TIPKA ZA ZATVARAČ DW568 LOCK BUTTON
OPRUGA TIPKE ZA ZATVARAČ DW568 SPRING
POKLOPAC DUGMETA DW568 CAP
SPRING
OPRUGA RUČICE DW625 SPRING
ŠTIFT VIJAKA DW625 PIN
OPRUGA MATICE DW625 SPRING
OPRUGA VODILA DW625 SPRING
ŠTIFT SIGURNOSNI DW708 LOCKING PIN
ŠTIFT DW710-2 PIN
MODULE SA
ŠTIFT OSI DW 306 ROLL PIN
ŠTIFT OSI DW 306 STIFT
ŠTIFT OSI DW130 KEY
DUGME ELEKTRONIKE KX 428 DOMAČ
OPRUGA KX 428 SPRING
OPRUGA KD 651 SPRING
OPRUGA KD 651 SPRING
PLOČICA NOŽA DW 62 PLATE
OPRUGA PO. ŠČI./DOMAČA/ DW 351 SPRING
BIKSNA LEŽAJNA DW700 BUSH
OPRUGA ROČKE ×××NLS××× GK440 SPRING
OPRUGA DUGMETA KW 780 SPRING
ULOŽAK GUMA KA 220 INSERT
DISTANCIJAL TOČKOVI GD 200 SPACER
OSIGURAČ GD 200 CLIP
DUGME PREKIDAČA KA 273 ACTUATOR
OPRUGA ČETKICA KA 273 SPRING
DUGME PREKIDAČA L/D DW 926 BUTTON
DUGME PREKIDAČA 1-2 SWITCH SA
OPRUGA DW 708 SPRING
ŠTIFT VIJAK DW 708 LOCKING PIN
BIKSNA DISTANCIJAL DW 708 BUSH
ŠTIFT PVC KS 810 INSERT
KOVICA KS 810
374845
570565
326635-01
329145-00
311965-01
101370
280890
203500
811185
152309-00
373554
568305-00
568306-00
568312-00
568354-00
568367-00
568373-00
370027
370020
330041-08
330041-29
151359-00
327503-00
323395-31
327509-00
327594-00
942909
942908
868119-00
868115-00
387131-00
861963-00
380027-00
144434-00
158466-00
7027-00
321723
322965
323395-00
323395-02
324483-00
248813-00
760253-00
736928
761175-00
807242
814203
820378
578252-00
830501
389080-00
391996-00
448176-00
153561-00
385756-01
870076
870091
Strana 111
156.05
112.41
156.05
78.03
129.52
164.81
78.03
390.13
112.41
129.52
78.03
78.03
78.03
65.54
98.31
156.05
65.54
65.54
124.84
65.54
65.54
124.84
78.03
78.03
78.03
234.08
109.24
78.03
109.24
326.14
234.08
195.06
455.67
78.03
78.03
129.52
98.31
20.29
65.54
65.54
65.54
78.03
78.03
65.54
98.31
129.52
156.05
78.03
98.31
65.54
78.03
165.42
65.54
129.52
129.52
65.54
65.54
187.26
134.89
187.26
93.63
155.43
197.77
93.63
468.15
134.89
155.43
93.63
93.63
93.63
78.65
117.97
187.26
78.65
78.65
149.81
78.65
78.65
149.81
93.63
93.63
93.63
280.89
131.08
93.63
131.08
391.37
280.89
234.08
546.80
93.63
93.63
155.43
117.97
24.34
78.65
78.65
78.65
93.63
93.63
78.65
117.97
155.43
187.26
93.63
117.97
78.65
93.63
198.50
78.65
155.43
155.43
78.65
78.65
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000452
196000453
196000454
196000455
196000456
196000458
196000465
196000467
196000469
196000470
196000472
196000473
196000475
196000479
196000480
196000481
196000482
196000483
196000484
196000485
196000486
196000487
196000492
196000495
196000496
196000500
196000502
196000503
196000504
196000506
196000507
196000508
196000510
196000513
196000514
196000515
196000518
196000519
196000521
196000522
196000523
196000524
196000525
196000526
196000527
196000528
196000530
196000531
196000532
196000533
196000534
196000535
196000536
196000537
196000538
196000539
196000541
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
AMORTIZER GUMI KX 428 GUMMI
DISTANČNA BIKSNA KX 428 BUCHSE
DISTA. BIKSNA KRATKA KX 428 BUCHSE
POKLOPAC PVC KX 428 COVER
USTAVLJALEC GUMI. KS 810 RUBBER
OPRUGA SKLOPKE BD 471 SPRING
ZATVARAČ PREKIDAČA KX 418 HEBEL
ŠTIFT OPRUGANI BD 428 STIFT
OSOVINA ŠTITNIKA KS 8910 AXLE
RING ŠTITNIKA KS 810 RING
OPRUGA BPLOČICE KS 810 SPRING
NOGICA GUMENA KS 810 FOOT
OPRUGA DUGMETA KX 418 SPRING
ULOŽAK PLOČE DW 62 INSERT
ZAPTIVAČ - DOLGO BD 85 GASKET
ZAPTIVAČ - KRATKO BD 85 GASKET
LEŽAJ VODILA DONJI KX 418 BUMPER
AMORTIZER GORNJI KX 418 RUBBER
AMORTIZER DONJI KX 418 RUBBER
DISTANCIJAL DOLGI KX 418 BUSH
DISTANCIJAL KRATKI KX 418 BUSH
OSOVINA DUGMETA KX 418 AXLE
SIGURNOSNA SPONKA DW321 FASTENER
OKVIR VREČ. ×××NLS××× V4810 COVER
DUGME MENJALNI HP 12/122/96 ACTUATOR
DUGME MENJALNI HP 122 ACTUATOR
RUČICA PREKIDAČA DW685 LEVER
RUČICA - SMER DW 981/84/88 LEVER
ULOŽAK DW 981/84/88 GUIDE
OPRUGA DW 981/84/88 SPRING
GUIDE
DUGME-BRZINA DW 981/84/88 SHROUD
OPRUGA NA OSI DW 981/84/88 SPRING
OPRUGA ŠTITNIKA KS 55 SPRING
LEŽIŠTE OPRUGE KS55
ŠTIFT VZME. 6,5 x 50 KS55
OPRUGA REG. DUGME DW 965 SPRING
OPRUGA MATICE DW 625 SPRING
OPRUGA PREKIDAČA KG 85/100 SPRING
POKLOPAC ČETKICA DW 650 CUP
ŠTIFT DUGMETA 4 X 35,9 D25900 PIN
POKLOPAC ŠTIFTA BATA D25900 KNOB
ŠTIFT DW 872 KEY
ULOŽAK DW 872 RETAINER
ŠTIFT REMENICE DW 700 KEY
POKLOPAC ČETKICA DW 700 CUP
GUMENI NOSAČ LEŽAJA-ŠTIFT DW 703 PLUG
FILTER D25600 FILTER
OPRUGA ŠTITNIKA DW 742-3/4 SPRING
DUGME L/D DW 927 LEVER
NOSAČ PREKIDAČA DW 685 LEVER/DOMAČ/
VALJČEK ŠTITNIKA DW 742 ROLLER
ŠTIFT ZUPČANIKA DW 708/706 KEY
ULOŽAK ZAPORE DW 700 STUD
ŠTIFT ZAPORE DW 700 PIN
OPRUGA ZAPORE DW 700 SPRING
OPRUGA ZATVARAČA DW 700 SPRING
872172
872562
872563
872747
873112
874349
875848
911258
911825
911891
911946
911972
915448
917101
917137
917281
917859
917860
917897
917898
917899
917916
609364-00
571771-00
5100031-00
5100039-00
941095-00
394517-00
603529-00
399059-00
395460-00
394518-01
394546-00
579792-00
578996-00
397790-00
383184-00
942912
574113-00
249007-01
377374
487228-00
382675-01
45012-00
860539-01
942569-00
145312-00
581578-00
861988-00
623997-00
941095
861096-01
153638-00
943017-00
760259-00
760276-00
760248-00
Strana 112
98.31
131.85
131.85
98.31
98.31
65.54
112.41
65.54
98.31
65.54
65.54
65.54
112.41
65.54
129.52
129.52
65.54
65.54
65.54
112.41
112.41
65.54
227.83
227.83
78.03
78.03
162.29
156.05
78.03
78.03
51.50
78.03
78.03
78.03
234.08
78.03
129.52
78.03
112.41
156.05
1,171.94
78.03
65.54
65.54
65.54
129.52
78.03
78.03
326.14
129.52
129.52
65.54
65.54
98.31
129.52
78.03
78.03
117.97
158.22
158.22
117.97
117.97
78.65
134.89
78.65
117.97
78.65
78.65
78.65
134.89
78.65
155.43
155.43
78.65
78.65
78.65
134.89
134.89
78.65
273.40
273.40
93.63
93.63
194.75
187.26
93.63
93.63
61.80
93.63
93.63
93.63
280.89
93.63
155.43
93.63
134.89
187.26
1,406.32
93.63
78.65
78.65
78.65
155.43
93.63
93.63
391.37
155.43
155.43
78.65
78.65
117.97
155.43
93.63
93.63
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000542
196000543
196000544
196000545
196000546
196000547
196000548
196000549
196000550
196000552
196000558
196000562
196000564
196000565
196000566
196000568
196000569
196000570
196000571
196000572
196000573
196000574
196000575
196000576
196000580
196000581
196000582
196000583
196000584
196000585
196000586
196000587
196000590
196000591
196000592
196000593
196000595
196000596
196000597
196000598
196000599
196000600
196000602
196000603
196000604
196000605
196000606
196000607
196000608
196000609
196000610
196000611
196000613
196000614
196000615
196000616
196000617
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
DISTANCIJAL DW 710 SPACER
DUGME RUČICE CD 115 KNOB
ULOŽAK DW 570 INSERT
DISTANCIJAL NOŽA GT 524 BLADE SPACER
KOLO ŠTITNIKA DW 707 ROLLER
VODJICA D25102
ULOŽAK D 25102 INSERT
OPRUGA DUGMETA D 25102 SPRING
FILTER D 25102
DISTANCIJAL PODLOŠKA D 25102 WASHER
SPONKA KABELSKA D 28410 CONNECTOR
DISTANCIJAL D 28410 SLEEVE
ULOŽAK RUČICA D 28423 SEAL
ULOŽAK V VRT. RUČICAU D 28423 LATCH
OPRUGA VLOŽKA D28423
DRŽAČ MOTORA DW 052 SUPPORT
DUGME MENJALNI DW 052 ACTUATOR
DISTANCIJAL PODLO. DW 052 WASHER
OPRUGA ŠTIFTA DW 053 SPRING
ŠTIFT DW 053 DETENT
OPRUGA MENJALCA DW 927 SPRING CLIP
DUGME MENJALNI DW 927 SLIDER
DUGME-UDARCI KR 70LSR SELSCTOR
DUGME - SMER L-D KR 70LSR ACTUATOR
OPRUGA GU.-LASER KR 70LSR SPRING
ULOŽAK KUĆIŠTA KR 60 CAP
NALEPKA DUGMETA KW 712 LABEL
OPRUGA DUGMETA KW 712 SPRING
NOSAČ ČETKICA KW 712 BRUSH HOLDER
DRŽAČ VODILA KW 712 FAK. 145020053
NOSAČ ČETKICA KS 888 BRUSHBOX
VIJAK POS. KS 888 SCREW
DUGME PREKIDAČA KS 888 BUTTON LOCK ON
ULOŽAK POKLOPACA KG 2000 COVER
BLOKADA VRETENA KG 2000 SPINDLE LOCK
KOLENO SESALNO KS 999 ELBOW TUBE
DUGME L-D HP 148 ACTUATOR
OPRUGA GLAVE HP 146 SPRING
ZAPTIVAČ GLAVE HP 146 RING
OSIGURAČ HP 146 CLIP
DISK HP 146 DISC
PLOČICA PRITRDIL. DN 412 COLLAR
OSIGURAČ DW 307 PIN
OPRUGA ČETKICA DW 307 BRUSH SPRING
PRIRUBNICA DW 307 PLATE
OPRUGA OPORE DW 307 SPRING
VODJICA OPRUGAI DW 307 PIN
PLOČA DW 307 SPACER
VLOŽEV PVC DW 307 BUTTON
ULOŽAK DW 307 PLUG
ZAPTIVAČ DW 307 SEAL
BIKSNA DISTANCIJAL DW 941 SPACER
POKLOPAC DW 307 CAP
DUGME REG. BRZINE KW850 WHEEL SPEED
FILTER MENJ. DUGMETA D 25304 FILTER
OSIGURAČ KR 2000 CLIP
ŠTIFT RUČICA DW 742 PIN
862447-00
569183-00
487126-00
376614-01
861367-01
584008-00
584080-00
579179-00
582865-00
577814-00
604389-00
609971-00
398728-00
616318-00
612862-00
605860-00
611411-00
614171-00
38769-00
143891-00
391896-00
392086-02
613494-00
614813-00
048843-00
614724-00
569461-00
569467-00
569495-00
569496-00
582696-00
582600-00
582606-00
569329-00
569342-00
582732-00
5100111-00
5100117-00
5100115-00
497927-02
5100776-00
853704
383751-02
383387-00
384466-00
45550-00
613056-00
389999-00
384405-00
384401-00
99180-24
91968-00
383227-00
569117-00
587252-00
580097-00
949734-09
Strana 113
65.54
156.05
781.81
78.03
156.05
78.03
156.05
65.54
156.05
195.06
145.13
198.18
0.00
260.60
78.03
98.31
98.31
51.50
78.03
195.06
65.54
156.05
65.54
78.03
65.54
65.54
78.03
78.03
65.54
164.84
78.03
197.79
162.29
78.03
165.42
65.54
98.31
65.54
65.54
65.54
65.54
129.52
98.31
65.54
65.54
98.31
98.31
162.29
78.03
65.54
65.54
326.14
98.31
162.29
65.54
78.03
65.54
78.65
187.26
938.17
93.63
187.26
93.63
187.26
78.65
187.26
234.08
174.16
237.82
0.00
312.72
93.63
117.97
117.97
61.80
93.63
234.08
78.65
187.26
78.65
93.63
78.65
78.65
93.63
93.63
78.65
197.81
93.63
237.35
194.75
93.63
198.50
78.65
117.97
78.65
78.65
78.65
78.65
155.43
117.97
78.65
78.65
117.97
117.97
194.75
93.63
78.65
78.65
391.37
117.97
194.75
78.65
93.63
78.65
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000618
196000619
196000620
196000621
196000622
196000623
196000624
196000626
196000627
196000628
196000629
196000630
196000631
196000633
196000634
196000635
196000636
196000654
196000658
196000659
196000660
196000661
196000662
196000668
196000670
196000671
196000673
196000677
196000678
196000682
196000683
196000689
196000696
196000699
196000700
196000702
196000704
196000716
196000717
196000719
196000736
196000737
196000738
196000739
196000740
196000741
196000744
196000745
196000746
196000747
196000748
196000749
196000750
196000751
196000752
196000753
196000754
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
ŠTIFT RUČICA DW 742 PIN SPIRAL 3 X 14
ZADNJI DISTANCIJAL GT 221 SPACER
SREDNJI DISTANCIJAL GT 221 SPACER
UNUTRAŠNJI DISTANCIJAL GT 221 SPACER
ŠTIFT NOŽA GS 400 PIN
DUGME MEN. BRZINE DW 965 ACTUATOR
OPRUGA DUGMETA 6 X 20 KW 850E SPRING
OPRUGA ŠTIFTA KG 2000 WASHER
ŠTIFT DW 685 PIN /DOMAČ/
DISTANCIJAL - MATICA KW 710 NUT
OPRUGA GLAVE KR 2000 SPRING
PRST KA 160 FINGER
PODLOŠKA SDS DW 570 WASHER
OPRUGA DW739 SPRING
ULOŽAK ELASTIČNI DW 739 ELASTIC KABLE
ZAPTIVAČ DW 742 SEAL
ŠTIFT D 21710 PIN
SPONKA KESE DW 433 CLIP
OPRUGA SPONKE D 26420 SPRING
ŠTIFT SPONKE D 26420 ROD
ZAPTIVAČ OS.PLOČA D 26420 FELT
SKODELICA ZAPTIVAČI D 26420 WASHER CUP
ZAPTIVAČ D 26420 SEAL
GASKET
ZAPTIVAČ OSI DW 331 FELT SEAL
OPRUGA SPONKE DW 331 SPRING
SPONKA LEŽAJA DW331
USMERNIK VAZDUHA DW 331 NOZZLE
ŠTIFT DW 331 PIN
ŠTIFT OSN. PLOČE DW 331 PLUNGER
SPONKA OS. PLOČE DW 331 CLAMP
OPRUGA SPONKE DW 006 SPRING
ŠTIFT DUGMETA DW 685 PIN
ŠTIFT VZM. 4 x 20 DI1481 DW 685 SLEEVE
BIKSNA DISTANCIJAL DW 685 SLEEVE
VIJAK POS. DW 685 SCREW
RUČICA KRSTASTA DW 685 KNOB
ČETKICE USISNIKA CV 1205 BRUSH SA
CEV USISNIKA CV 1205 TOOL CREVISE
ULOŽAK V NOSU CV 1205 DEFLECTOR
POLUGA KOČNICE ES 1700 FERMO
OPRUGA ES 1700 MOLLA
OSIGURAČ DW 570 RETAINER
OPRUGA POVRATNA KD 960 BUSHING
OPRUGA KD 960 SPRING
ULOŽAK PVC DW 711 INSERT
GUMI ŠTITNIK KG 2000 PAD
ULOŽAK D 28886 CARRIER
VALJČEK XTS 10 FOLLOWER
SIJALICE LED DC 600 LED
ŠTIFT OPRUGA DW 707 PIVOT
OPRUGA 50mm DW 742 SPRING
OPRUGA DW 742 SPRING
DUGME DQW 625 BUTTON
POKLOPAC ČETKICA DW 702 TY2 BRUSH CAP
SPONKA KABLA GR298,348 CLIP
VODJICA KABLA GR298,348 GUIDE
760233-00
829809
829075
829074
824215
383842-00
569112-00
569341-00
021827000
870512
579257-00
582266-00
487153-00
863274-00
947650-00
946646-00
946106-00
617085-00
596317-00
596318-00
596321-00
596322-00
596327-00
581244-00
582263-00
586646-00
582261-00
584450-00
330041-49
584686-00
581265-00
388993-00
018810000
011810202
140117600
249434-00
025922908
598152-00
244644-00
244635-00
2034090
2034080
323762-09
569384-00
569421-00
760298-01
569359-00
596660-00
583423-00
5145401-00
760279-00
949725-02
949725-05
942911-00
614368-00
597566-00
597565-00
Strana 114
78.03
326.14
129.52
162.29
521.21
195.06
65.54
156.05
65.54
98.31
98.31
162.29
162.29
162.29
129.52
195.06
129.52
195.06
156.05
156.05
227.83
227.83
98.31
78.03
78.03
51.50
78.03
98.31
51.50
162.29
98.31
65.54
65.54
78.03
65.54
78.03
156.05
129.52
129.52
78.03
650.73
455.67
65.54
98.31
65.54
156.05
129.52
164.81
156.05
650.73
156.05
195.06
227.83
326.14
98.31
98.31
98.31
93.63
391.37
155.43
194.75
625.45
234.08
78.65
187.26
78.65
117.97
117.97
194.75
194.75
194.75
155.43
234.08
155.43
234.08
187.26
187.26
273.40
273.40
117.97
93.63
93.63
61.80
93.63
117.97
61.80
194.75
117.97
78.65
78.65
93.63
78.65
93.63
187.26
155.43
155.43
93.63
780.87
546.80
78.65
117.97
78.65
187.26
155.43
197.77
187.26
780.87
187.26
234.08
273.40
391.37
117.97
117.97
117.97
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000755
196000756
196000757
196000758
196000760
196000761
196000762
196000763
196000764
196000765
196000766
196000767
196000768
196000769
196000770
196000771
196000772
196000773
196000774
196000775
196000776
196000777
196000778
196000780
196000781
196000782
196000783
196000784
196000785
196000786
196000787
196000788
196000789
196000790
196000791
196000792
196000793
196000794
196000795
196000796
196000797
196000798
196000799
196000800
196000801
196000802
196000803
196000804
196000805
196000806
196000807
196000808
196000809
196000810
196000811
196000812
196000813
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
OPRUGA STARTERA GB26 MOLLA SALTARELLO
VRH OSN.PLOČE KA 160/165 TIP
DRŽAČ LEŽAJA KG 2000 PLATE
DRŽAČ DW 743 CLIP
BLOKADA PREKIDAČA DC 410 LOCK BUTTON
FILTER D25500/25600 FILTER
KONTAKT - BATERIJA DW 059 TERMINAL SA
NOSAČ KONICE KA165 CARRIER SA
OPRUGA POLUGA CD 115 SPRING
OPRUGA ŠTITNIKA DW 707 SPRING
OPRUGA D 25700 SPRING
A FILI MAN.
OSIGURAČ D25103 CLIP
D32/12
POKLOPAC LEŽAJA GB 34 ANELLO TENUTA
POLUGA PREKIDAČA DC 600 ACTUATOR
OPRUGA POLUGA DW 707 SPRING
OPRUGA ČETKICA D D28136 SPRING
DUGME BLOKADE KW 900 LOCK
BLOKADA OSI KW 900 LOCKING
OPRUGA BLOKADE KW 900 SPRING
DUGME L/D CD 12 ACTUATOR
OPRUGA GK 310 SPRING
ŠTITNIK RINGA D 28886 SHIELD
OPRUGA D 28886 SPRING
OPRUGA SKLOPKE KD 1001 SPRING
POKLOPAC DUGMETA KD 960 COVER
DUGME L/D DC 925 LEVER
AMORTIZER - GUMA DW 700 BUMPER
POKLOPAC LEŽAJA KG 2000 PLATE
POKLOPAC OPRUGAI NA JERM. DW 739 CAP
PLOČICA KD 1001 STOP
PLOŠCICA - KOČNICA KD 960 BRAKE
KROGLICA SPONKE DW 310 CLAMPING BAR
ŠTIFT SPONKE DW 310 SPIROL PIN
OPRUGA ČETKICA D28111/113 BRUSH SPRING
CAP
TOČKIĆ ŠTITNIKA DW 716 ROLLER
TEČAJ SPONKE D 27900 HINGE
DUGME MENJALNI KD 960 KNOB
OPRUGA KR 110 SPRING
DUGME L/D XTC 183 ACTUATOR
ČETKICE ČISTILNE PVC D 25300 BRUSH
POLUGA DW 711 LEVER
RING KD 960 RING
ULOŽAK ZUPČANIKA D 28490 COLLAR
ŠTIFT - BLOKADA DW 710/711 PIN
OPRUGA BLOKADE KG 1200 SPRING
DUGME BLOKADE KG 1200 LOCK
ŠTIFT - BLOKADA KG 1200 SHAFT
INDIKATOR PVC XTS 100 INDICATOR
AMORTIZER VODILA DW 742 CAP
OPRUGA ZUPČANIKA DC 224 SPRING
ULOŽAK DW 711 INSERT
NOGICA GUMA DW 711/707 FEET
OSOVINA SKLOPKE KD 1001 SPINDLE
OPRUGA SPONKE DW 304 SPRING
2023210
583009-00
569348-00
391358-00
617327-00
581578-00
630518-00
582265-00
569181-00
868512-00
586033-00
2026280
577793-00
2031910
2023170
5145411-00
947642-00
636760-00
597790-00
597791-00
597792-00
311978-01
853710
596663-00
596664-00
597447-00
569416-00
633327-02
761306-00
569333-00
863127-01
597470-00
569389-00
879442
638557-00
623589-00
623591-00
625825-00
279867-00
569418-00
597592-00
5145751-01
580255-00
946864-00
569428-00
632702-00
863605-00
596401-00
596402-00
596534-00
429907-05
861991-00
575021-00
868680-00
868777-00
597445-00
616343-01
Strana 115
197.78
129.52
98.31
65.54
156.05
129.52
530.58
129.52
32.77
129.52
230.96
260.60
78.03
461.48
263.71
156.05
129.52
78.03
65.54
117.04
78.03
78.03
65.54
390.13
234.08
78.03
156.05
124.84
78.03
78.03
202.87
109.24
78.03
280.89
78.03
78.03
78.03
62.42
241.88
156.05
78.03
93.63
483.76
468.15
46.82
234.08
296.50
78.03
78.03
62.42
202.87
124.84
78.03
202.87
156.05
124.84
156.05
237.34
155.43
117.97
78.65
187.26
155.43
636.70
155.43
39.32
155.43
277.15
312.72
93.63
553.78
316.45
187.26
155.43
93.63
78.65
140.45
93.63
93.63
78.65
468.15
280.89
93.63
187.26
149.81
93.63
93.63
243.44
131.08
93.63
337.07
93.63
93.63
93.63
74.90
290.25
187.26
93.63
112.36
580.51
561.78
56.18
280.89
355.79
93.63
93.63
74.90
243.44
149.81
93.63
243.44
187.26
149.81
187.26
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000814
196000815
196000816
196000817
196000818
196000819
196000820
196000821
196000822
196000823
196000824
196000825
196000826
196000827
196000828
196000829
196000830
196000831
196000832
196000833
196000834
196000835
196000836
196000837
196000838
196000839
196000840
196000841
196000842
196000843
196000844
196000845
196000846
196000847
196000848
196000849
196000850
196000851
196000852
196000853
196000854
196000855
196000856
196000857
196000858
196000859
196000860
196000861
196000862
196000863
196000864
196000865
196000866
196000867
196000868
196000869
196000870
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PODLOGA KA 270 PAD
CS45
CS45
DRŽAČ ŽICE TERMINAL
OSIGURAČ D28886 CIRCLIP
OPRUGA DUGMETA KD 1001 SPRING
DUGME MENJALNI KD 1001 KNOB
DUGME L/D HP 126F3 ACTUATOR
OPRUGA PREKIDAČA KR 753 SPRING
KONTAKTNA ŽICA CABLE
SPRING
TENSIONE CING. LDV
DUGME PREKIDAČA 1-2 DC 731 SA SHIFTER
DUGME L-D DC 731 BAR
OPRUGA PREKIDAČA GL301 SPRING
OPRUGA DRŽALA KD1001 SPRIMG
DUGME PREKIDAČA L/D DC988 TIP11 LEVER
VALJČEK KR753 ROLLER
PODLOŠKA SKLOPKE D25701 CUP
DUGME MENJALNI PS 142 ACTUATOR
POLUGA PREKIDAČA GW 350 ACTUATOR
DRZNIK PREKIDAČA GW 350 SLIDER
DUGME BRZINA GW 350 LEVER
DUGME DW 682 KNOB
DUGME ELEKTRONIKE D 26453 KNOB
DUGME L/D KR 703 LEVER
SPONKA DC 727 CLAMP
OSOVINA SPONKE CD301 SHAFT
KOLO VODILA CD301 WHEEL
POKLOPAC PREKIDAČA XTA 71 COVER
OPRUGA KRILNEGA VIJ. XTW 1500 SPRING
OPRUGA STEZNALA DW304
ŠTIFT SPONKE DW304
ZATVARAČ KD1001
DUGME KD1001
OPRUGA KD1001
RING KD1001
NASTAVAK CI500
NASTAVAK CI500
MATICA ELEKTRONIKE DW706
DUGME PREKIDAČA L/D CP142
OPRUGA ŠTITNIKA XTS1660
PODLOGA VODILA KA900
PODLOGA VODILA KA900
PODLOGA VODILA KA900
BLOKADA DUGMETA KD1001
PRST-VRH KA165
BLOKADA STIK. XTS10
PRIR. ŠTITNIKA CD115
DUGME - BLOKADA DWS520
VIJAK DRŽALA NOŽA D27300
ŠTIFT ŠTITNIKA DW711
NOŽ NAJLONA GL653
POKLOPAC PREKIDAČA DW743N
OPRUGA OBJEMKE DW310
VIJAK POKLOPACA FILTERACS38
SPONKA DC827
478641-00
2041300
2039540
623593-00
596642-00
597464-00
597462-00
5145488-00
629167-00
5145413-00
327574-00
245010
656309-00
642891-00
597854-00
597397-00
628741-00
478752-00
586394-00
90504417
583344-00
583345-00
583347-00
396992-00
624971-00
629168-00
645373-00
6010119-24
6010119-23
90500267
1002240-00
396017-00
330041-27
597478-00
597480-00
597454-00
597450-00
5140027-43
5140027-44
242701-00
5146273-00
1002383-00
90522368
90522370
90520643
597465-00
582267-00
585386-00
569203-00
491150-00
863644-00
861079-00
90507569
609917-00
648924-00
2047066
659916-00
Strana 116
78.03
202.87
390.13
156.05
156.05
78.03
156.05
62.42
156.05
78.03
156.05
546.18
156.05
156.05
78.03
156.05
156.05
78.03
780.25
156.05
78.03
93.63
78.03
93.63
78.03
93.63
156.05
78.03
78.03
23.41
46.82
78.03
78.03
78.03
468.15
78.03
78.03
390.13
390.13
78.03
78.03
171.66
78.03
78.03
124.84
78.03
156.05
78.03
93.63
312.10
312.10
156.05
156.05
156.05
109.24
234.08
468.15
93.63
243.44
468.15
187.26
187.26
93.63
187.26
74.90
187.26
93.63
187.26
655.41
187.26
187.26
93.63
187.26
187.26
93.63
936.30
187.26
93.63
112.36
93.63
112.36
93.63
112.36
187.26
93.63
93.63
28.09
56.18
93.63
93.63
93.63
561.78
93.63
93.63
468.15
468.15
93.63
93.63
205.99
93.63
93.63
149.81
93.63
187.26
93.63
112.36
374.52
374.52
187.26
187.26
187.26
131.08
280.89
561.78
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000871
196000872
196000873
196000874
196000875
196000876
196000877
196000878
196000879
196000880
196000881
196000882
196000883
196000884
196000885
196000886
196000887
196000888
196000889
196000890
196000891
196000892
196000893
196000894
196000895
196000896
196000897
196000898
196000899
196000900
196000901
196000902
196000903
196000904
196000905
196000906
196000907
196000908
196000909
196000910
196000911
196000912
196000913
196000914
196000915
196000916
196000917
196000918
196000919
196000920
196000921
196000922
196000923
196000924
196000925
196000926
196000927
POLUGA PREKIDAČA HP9096
OSOVINA OPRUGAI AVC D25701
POLUGA L/D KR110
ŠTIFT - BLOKADA D27111
NASTAVAK KA270
OPRUGA SG2000
OSIGURAČ TOČKOVI GR298
DUGME D24000
OPRUGA ČETKICA D28490
DUGME BLOKADE D23650
VRETENO BLOKADE D23650
PODLOŠKA BLOKADE D23650
OSIGURAČ BLOKADE D23650
OPRUGA BLOKADE D23650
AMORTIZER D23650
NASTAVAK KA270
UVODNICA DW708
OPRUGA SKLOPKE KD1001
SPONKA KABLA D28111
OPRUGA ŠTITNIKA DW702
BLOKADA NASLONA DW743
VRH LEMILICA. CI500
DRŽAČ ZAPTIVAČI DW331
SPONKA KABLA D26410
OSIGURAČ D21805
PODLOŠKA DRŽALA DC820
OSIGURAČ UD. IGLE DC608
ŠTIFT DW700
POVRATNA GUMA DC608
SPONKA KABLA D28136
DRŽAČ LEŽAJA DCD925
VRH PLOČE KA1000
OPRUGA BLOKADE DW625
DUGME L/D DW965
OPRUGA DW707
KONTAKT PREKIDAČA D28133
POLUGA DUGMETA GT6026
OPRUGA BLOKADE XTW1500
OPRUGA MENJ. DUGMETA DC212
ŠTIFT KD1001
DUGME L/D EPC12
OPRUGA KR703
ŠTIFT BATA KD1001
ŠTIFT DRŽALA DW292
DUGME L/D DC901
ŠTIFT VODILA KS900
GIMB ZA NAST. DW670
OPRUGA DUGMETA D28490
OPRUGA DW682
KAZALO DW702
DRŽAČ PAPIRA KA270
ŠTIFT DW341
OSOVINA STEZNALA DW331
OPRUGA STEZNALA DW331
RING PVC D27900
VRH LEMILICE CI500
POKLOPAC D51430
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
5101877-00
586436-00
597629-00
649653-00
375495-05
B91352-00
596040-00
612712-00
645650-00
596886-00
596887-00
597544-00
596910-00
596889-00
596897-00
579115-00
606037-00
597441-00
637693-00
398735-00
863257-01
5140027-45
582262-00
596128-00
479369-00
642883-01
392206-00
942578-01
392243-00
628398-00
N007948
583010-00
942904-00
383843-00
947070-00
634599-00
90556342
1002158-00
478843-00
597400-00
90530825
491055-00
597411-00
99205-07
647558-00
90514424
947926-00
636502-00
147758-00
391634-00
582098-00
330041-55
584627-00
581418-00
597120-00
5140027-47
641011-00
Strana 117
78.03
156.05
78.03
312.10
390.13
1,092.35
78.03
312.10
78.03
78.03
312.10
78.03
78.03
78.03
78.03
98.31
421.34
78.03
78.03
234.08
156.05
1,404.45
156.05
280.89
78.03
156.05
171.65
78.03
468.15
156.05
78.03
156.05
156.05
234.08
156.05
78.03
390.13
109.24
117.04
156.05
156.05
78.03
78.03
156.05
156.05
93.63
156.05
156.05
78.03
312.10
156.05
78.03
78.03
78.03
187.26
1,404.45
343.31
93.63
187.26
93.63
374.52
468.15
1,310.82
93.63
374.52
93.63
93.63
374.52
93.63
93.63
93.63
93.63
117.97
505.60
93.63
93.63
280.89
187.26
1,685.34
187.26
337.07
93.63
187.26
205.98
93.63
561.78
187.26
93.63
187.26
187.26
280.89
187.26
93.63
468.15
131.08
140.45
187.26
187.26
93.63
93.63
187.26
187.26
112.36
187.26
187.26
93.63
374.52
187.26
93.63
93.63
93.63
224.71
1,685.34
411.97
Hammercom d.o.o.
Gočka 43a, Beograd
011 / 2349-520
196000928
196000929
196000930
196000931
196000932
196000933
196000934
196000935
196000936
196000937
196000938
196000939
196000940
196000941
196000942
196000943
196000944
196000944
196000945
196000946
196000947
196000948
196000950
196000952
196000953
196000958
196010008
196010009
196010010
196010011
196010012
196010013
196010014
196010015
196010016
196726456
197000001
197000003
197000004
197000005
197000006
197000007
197000008
197000009
197000011
197000013
197000014
197000016
197000017
01.02.2013
Cenovnik rezervnih delova
PLOČICA D51430
PLOČICA D51238
ŠTIFT - BLOKADA D25103
DUGME - VIBRACIJE KR55
DUGME - BRZINA DCD710
DUGME L/D DCD710
DISTANCIJAL DW331
OSIGURAČ NA OSI D25013
ULOŽAK D25013
PODLOŠKA D28111
DISTANCIJAL GT110
OSOVINA PREKLOPNIKA KD1001
PODLOŠKA BLAŽILCA D25730
PRIKLJUČAK ZA CEVKO GK1940
DUGME D27902
ŠTIFT ZUPČANIKA SG56
BLOKADA DUGMETA KD975
BLOKADA DUGMETA KD975
OPRUGA DUGMETA KD975
POKLOPAC ČETKICA XTW1500
UVODNICA KABLA DC500
DISTANCIJAL DC500
OPRUGA DUGMETA
D25123
OPRUGA SELEKTORA VIBRACIJE
D25013
OPRUGA KUGLICE
DCF835
OBUJMICA KABLA
D28134
ZRAČNIK DW62 INSERT
ŽICA PRODUŽETAK DW 981/84/88 LEADWIRE
ŽICA PRODUŽETAK DW 981/84/88 LEADWIRE
ŽICA PRODUŽETAK KG 85/100 LEAD
ŽICA PRODUŽETAK CRVEN KR 500 LEADWIRE
ŽICA PRODUŽETAK RJAV KR 500 LEADWIRE
ŽICA PREKIDAČA D 25900 LEAD SWITCH SA
&CHOKE
CHOKE
DROBNI MATERIAL
KUGLICA 5,6 mm DW 155 BALL
KUGLICA 7mm DW 550 BALL
KUGLICA 5 mm DW 912 BALL
KUGLICA 8mm DW 613 BEARING
KUGLICA 3,5 mm DW 158 BALL
KUGLICA 6mm KD 900 BALL
KUGLICA DW 268 BALL
KUGLICA 5,5 DW 268 BALL
KUGLICA 3mm
KW 712
KUGLICA 7,94mm KD 1001 BALL
KUGLICA 7,14mm KD 1001 BALL
KUGLICA 5mm KD1001
KUGLICA KD1001
622867-00
395501-00
584551-00
493362-00
N037111
N017247
590243-00
323762-07
1005842-00
623613-00
478040-00
597461-00
492503-00
90564006
1003260-00
203510
90524526
90524526
1004440-04
1002119-00
5140017-23
5140017-37
N042799
1005795-00
N078434
623612-00
327408-00
398979-00
398978-00
574155-04
581862-01
581862-00
487326-00
615153-00
615153-01
930012
870953
798699-00
24831000
696631-00
368247
99047-01
903-00
569468-00
597399-00
597404-00
597449-00
597408-00
Strana 118
124.84
156.05
234.08
124.84
187.26
109.24
234.08
78.03
156.05
78.03
109.24
312.10
733.44
202.87
671.02
156.05
118.60
118.60
156.05
140.45
140.45
124.84
156.05
156.05
156.05
156.05
129.52
171.66
109.24
98.31
195.06
195.06
923.06
162.29
162.29
65.54
32.77
112.41
32.77
65.54
65.54
32.77
65.54
78.03
78.03
65.54
78.03
93.63
78.03
149.81
187.26
280.89
149.81
224.71
131.08
280.89
93.63
187.26
93.63
131.08
374.52
880.12
243.44
805.22
187.26
142.32
142.32
187.26
168.53
168.53
149.81
187.26
187.26
187.26
187.26
155.43
205.99
131.08
117.97
234.08
234.08
1,107.67
194.75
194.75
78.65
39.32
134.89
39.32
78.65
78.65
39.32
78.65
93.63
93.63
78.65
93.63
112.36
93.63
Download

Cenovnik rezervnih delova Strana 1