Mesto i datum izdavanja naloga
DEMO D.O.O.
Beograd, 5.1.2011
Beograd,
PIB: 999999999
Broj putnog naloga
1
NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Nalažem da:
Ime i prezime zaposlenog
zanimanje
Marković Marko
sa prebivalištem
na radnom mestu
Beograd, Glavna bb
službeno putuje
u mesto
sa zadatkom
6.1.2011
Alibunar
Prezentacija programa za dvojno racunovodstvo
M.P.
(datum i potpis primaoca)
(potpis odgovornog lica)
OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA
I. OBRAČUN DNEVNICA
ODLAZAK
UKUPNO
POVRATAK
datum
sat
datum
6.1.2011
01.00
7.1.2011
Broj sati
sat
22.00
43
Broj dnevnica
Iznos dnevnica
2
1.411,00
2.822,00
II. OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA
UKUPNO
RELACIJA
Od
Do
Vrsta prevoznog
sredstva
(km)
Iznos za prevoz
Beograd
Novi Sad
Službeno vozilo Zastava
80
1.000,00
Novi Sad
Šabac
Službeno vozilo Zastava
120
1.000,00
Šabac
Beograd
Službeno vozilo Punto
130
1.000,00
3.000,00
Prevozno sredstvo - stanje brojila
Početno
Završno
23.000
23.330
III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA
UKUPNO
Opis troška
Iznos troška
Drumarina
300,00
Hotel
3.700,00
3.400,00
UKUPNI TROŠKOVI (I + II + III)
9.522,00
ISPLAĆENA AKONTACIJA
OSTAJE ZA ISPLATU/POVRAĆAJ
U
dana
godin
(M.P.)
(potpis ovlašćenog lica)
Račun podneo
Izveštaj sa puta:
Instaliran demo verzije programa.
Blagajnik
Primalac
9.522,00
Download

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE DEMO D.O.O.