Vše, co byste měli znát...
BRZDY
VŠE, CO BYSTE
MĚLI ZNÁT...
TLUMIČE
STĚRAČE
BATERIE
KLIMATIZACE
PADĚLANÉ DÍLY
VÝFUK
OSVĚTLENÍ
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
KABINOVÝ FILTR
BRZDY
ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT
ROZVODOVÁ SADA
MAZIVA
ČELNÍ SKLO
REPASOVANÉ DÍLY
PNEUMATIKY
ZIMNÍ PNEUMATIKY
PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY
11/2010 – PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
www.peugeot.cz
VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT...
FUNKCE
BRZD
KDYŽ SEŠLÁPNETE BRZDOVÝ PEDÁL
Hlavní válec převede tento pohyb na hydraulický tlak,
který se šíří prostřednictvím nestlačitelné kapaliny až ke
všem čtyřem kolům.
kol vybavených kotoučovými brzdami
• USešlápnutí
pedálu uvede do činnosti hydraulický třmen,
BRZDY
který přitlačí destičky ke kotouči.
Brzdy jsou životně důležitým orgánem vozu,
který ovlivňuje vaši bezpečnost.
kol vybavených bubnovými brzdami
• USešlápnutí
pedálu má za následek roztažení dvou
Na váš podnět musí reagovat okamžitě a přesně.
Nejdůležitějšími součástmi systému jsou bubny,
destičky, kotouče a čelisti. Každá součástka má
svou funkci a společně se podílejí na zpomalení
a zastavení vozidla.
ROZDĚLENÍ
BRZDNÉHO ÚČINKU
čelistí, které se tak dostanou do kontaktu s bubnem.
BRZDNOU REAKCI ZE 60 % ZAJIŠŤUJÍ
PŘEDNÍ KOLA.
KOTOUČOVÉ BRZDY
To je důvodem, proč jsou vozidla vpředu obvykle
vybavena kotoučovými brzdami, které jsou odolnější
a účinnější, a bubnovými brzdami vzadu. Vozy se čtyřmi
kotoučovými brzdami mají pro účinnější ochlazení přední
kotouče chlazené vzduchem.
Brzdové třmeny
Brzdové
kotouče
ABS SYSTÉM PROTI ZABLOKOVÁNÍ KOL
Tento systém umožňuje zachovat kontrolu nad řízením
tím, že při brzdění v kritické situaci brání zablokování kol.
Brzdové
destičky
BUBNOVÉ BRZDY
Váleček
kola
Čelisti
KTERÉ SOUČÁSTI BRZDOVÉHO
SYSTÉMU SE OPOTŘEBOVÁVAJÍ?
1.BRZDOVÉ DESTIČKY
Při brzdění dochází ke tření a vzniká intenzivní teplo, při
• opakovaném
sešlápnutí pedálu může teplota dosáhnout až
800 °C!
ze kterého jsou destičky vyrobeny, je měkčí než
• Materiál,
materiál kotoučů, a proto se opotřebuje rychleji.
Pokud jsou destičky opotřebované, může dojít k poškození
brzdových kotoučů. Především ale riskujete to, že ztratíte při
prudkém brzdění nad vozidlem kontrolu.
4.BRZDOVÁ KAPALINA
Příliš opotřebená brzdová kapalina může způsobit ztrátu
účinnosti brzd nebo únik z hydraulického systému, který může
být příčinou případného selhání brzd. Výstražná kontrolka na
přístrojové desce vás upozorní na minimální hladinu brzdové
kapaliny.
V případě abnormálního poklesu hladiny brzdové kapaliny
se bezodkladně obraťte na odborníky v servisní síti Peugeot.
 DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
Brzdovou kapalinu je nutné vyměnit minimálně jednou za
2 roky nebo po ujetí 40 000 nebo 60 000 km (podle data
uvedení vašeho vozu do provozu).
 DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
Pravidelně si nechávejte zkontrolovat opotřebení destiček
(přibližně každých 10 000 km) a pokud tloušťka třecí vrstvy
klesne na 2 mm*, nechte destičky vyměnit. Vždy musíte provést
výměnu destiček u obou kol téže nápravy, aby nedocházelo
k asymetrickému brzdění. To je základní zásada.
 PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE
* Konkrétní informace týkající se vašeho vozidla vám podá autorizovaný opravce Peugeot.
výměně brzdových destiček proveďte jejich záběh opakovaným
• Po
slabým přibrzďováním.
kotouče a brzdové destičky mohou být po návštěvě myčky
• Přední
mokré. Účinnost brzd se tak může snížit. V krátkých intervalech
2.BRZDOVÉ KOTOUČE
čištění hliníkových disků používejte pouze výrobky homologované
• Kznačkou
Peugeot, abyste se vyhnuli agresivnímu působení
Při každém brzdění jsou silně zatíženy. Na jejich stavu závisí
účinnost fungování destiček. Kotouče mohou být zvlněné
(zkřivené), popraskané nebo zkorodované.
 DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
Nechte kotouče zkontrolovat při každé výměně destiček, abyste
si byli jistí, že mají tloušťku doporučenou výrobcem.
několikrát mírně přibrzděte, aby uvolněné teplo díly vysušilo.
nevhodných přípravků na brzdové třmeny.
lehkém brzdění mohou brzdy vozu pískat nebo skřípat. Tyto zvuky
• Při
nemají na účinnost brzd vliv. Nicméně pokud si nejste jistí, nechte
kotouče a destičky zkontrolovat odborníkem v autorizovaném servisu
Peugeot.
že brzdový systém je účinný pouze pokud jsou
• Nezapomínejte,
v dobrém stavu i tlumiče a pneumatiky.
3.BRZDOVÉ BUBNY
Jsou méně namáhané, nicméně podléhají podobnému zatížení
jako brzdové destičky. Opotřebené součástky mohou při
brzdění způsobit zablokování zadních kol a vychýlení zadní části
vozidla.
 DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
Stav brzdových bubnů nechávejte pravidelně zkontrolovat (přibližně
každých 20 000 km). Čelisti musí být vyměněny, pokud tloušťka
dotykové vrstvy je menší než 1,5 mm*.
*Konkrétní informace týkající se vašeho vozidla vám podá autorizovaný opravce Peugeot.
Prostudujte si leták „Vše, co
byste měli znát...“, který se
věnuje tlumičům
a pneumatikám, nebo se
obraťte na odborníky
ve vašem autorizovaném
servisu Peugeot.
ZNÁMKY OPOTŘEBENÍ
BRZDOVÉHO SYSTÉMU
ROZSVÍTÍ SE KONTROLKA BRZD
Máte zataženou ruční brzdu, hladina kapaliny je příliš
nízká nebo brzdové destičky jsou příliš opotřebené.
Pozor! Neberte nikdy tuto výstrahu na lehkou váhu.
PEDÁL KLADE VĚTŠÍ ODPOR
Může to být způsobeno poruchou posilovače brzd,
vedení nebo hydraulického okruhu, válečků kol nebo
třmenů ...
TECHNICKÁ KONTROLA
BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Jedním z hlavních bodů technické kontroly je přísná
kontrola stavu a funkčnosti brzd.
Nechte si brzdový systém na svém voze zkontrolovat
odborníky v autorizovaném servisu Peugeot, je to
nejlepší způsob, jak se vyhnout zjištění nedostatků až při
technické kontrole a nutnosti ji opakovat.
SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST
BRZDOVÝCH SOUČÁSTEK
PEUGEOT
PEDÁL KLADE MALÝ ODPOR
Pedál lehce prošlápnete a abyste dosáhli brzdného
účinku, musíte jej sešlápnout opakovaně.
Pozor! Toto je známka vážné závady hydraulického
systému.
Součástky Peugeot mají vynikající vlastnosti a splňují
velmi přísné zadávací podmínky.
Náročné požadavky značky Peugeot na kvalitu použitých
materiálů, optimální odolnost proti opotřebení a účinnost
brzdné reakce vám garantují maximální bezpečnost.
VŮZ PŘI BRZDĚNÍ „TÁHNE“ NA STRANU
Váleček kola nebo třmen na některém z kol může být
zadřený nebo může být podhuštěná pneumatika. Stejný
efekt mohou mít i opotřebené tlumiče.
VŮZ PŘI BRZDĚNÍ VIBRUJE
Jedná se pravděpodobně o vadné brzdové kotouče,
uvolněný díl nebo nadměrnou vůli v zavěšení předních
nebo zadních kol.
BRZDY DRHNOU
Pokud se brzdy při sebemenším sešlápnutí zablokují,
může se jednat o problém na kotoučích, bubnech nebo
brzdovém obložení. Poraďte se s odborníkem ve svém
autorizovaném servisu Peugeot.
 PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE
Pokud zjistíte jakoukoliv z uvedených známek opotřebení,
neodkladně se poraďte ve svém autorizovaném servisu
Peugeot.
PEUGEOT
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PEUGEOT je výrobce, který k ochraně
životního prostředí přistupuje velmi
zodpovědně a aktivně se zapojuje
do zpracování a eliminace
škodlivých produktů.
Během celého životního cyklu vozu,
od fáze vývoje koncepce až po
recyklaci použitých náhradních dílů,
dbá PEUGEOT i jeho obchodní síť
na maximální ekologickou
ohleduplnost svých výrobků
i činností.
Download

www.peugeot.cz Vše, co byste měli znát