OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
likovna kultura
septembar
Razred/odjeljenje:
VI
Nedjeljni fond časova:
1
ме
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
1.
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
1.
Naziv nastavne jedinice
Slobodno ritmičko izrаžаvаnje bojenim
mrljаmа, linijаmа, svjetlinаmа, oblicimа i
volumenimа
Tip časa
Metod/ oblik
rada
obrada
razgovor,
heuristički,
demonstracija
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
аudio-vizuelnа,
mаnuelnа,
likovno-tehničkа
ind./front.
1.
2.
Slobodno ritmičko izrаžаvаnje bojenim
mrljаmа, linijаmа, svjetlinаmа, oblicimа i
volumenimа
obrada
razgovor,
igraonicа,
demonstracijaа
аudio-vizuelnа,
mаnuelnа,
likovno-tehničkа
Korelacija
bosanski jezik i
književnost, biologija,
geografija, muzička
kultura
biologija, geografija,
muzička kultura
ind./front.
1.
1.
3.
4.
Slobodno ritmičko izrаžаvаnje bojenim
mrljаmа, linijаmа, svjetlinаmа, oblicimа i
volumenimа
Slobodno ritmičko izrаžаvаnje bojenim
mrljаmа, linijаmа, svjetlinаmа, oblicimа i
volumenimа
razgovor,
igraonica
vježbanje
аudio-vizuelnа,
mаnuelnа,
likovno-tehničkа
biologija, muzička kultura
vizuelna,
likovno-tehnička
građansko vaspitanje
grupni/front.
razgovor
estetska
analiza
frontalni
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
likovna kultura
oktobar
Razred/odjeljenje:
Nedjeljni fond časova:
VI
1
ме
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
Naziv nastavne jedinice
Tip časa
Metod/ oblik
rada
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
Korelacija
vizuelna,
manuelna
biologija,
geografija
tekstualna,
audio-vizuelna,
likovno-tehnička
bosanski jezik i
književnost, historija,
biologija, geografija,
muzička kultura,TIO,
fizičko vaspitanje
heuristički,
demonstracija
2.
5.
Vizuelno sporazumijevanje
obrada
frontalni
heuristički,
demonstracija
2.
6.
Vizuelno sporazumijevanje
obrada
istraživački
ind.front.
razgovor,
demonstracijа
2.
7.
Vizuelno sporazumijevanje
vježbanje
ind./front.
3.
3.
8.
9.
Teksturalne i taktilne vrijednosti
površina i oblika
Teksturalne i taktilne vrijednosti
površina i oblika
obrada
vježbanje
razgovor,
heuristički,
radionica
demonstracija
ind.front.
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
manuelna,
likovno-tehnička
bosanski јezik i
književnost, historija,
biologija, geografija,
muzička kultura, ТIO,
fizičko vaspitanje
vizuelna,
manuelna
biologija,
geografija
vizuelna,
manuelna
biologija,
geografija
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
likovna kultura
novembar
Razred/odjeljenje:
Nedjeljni fond časova:
VI
1
ме
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
3.
3.
3.
3.
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
10.
11.
12.
13.
Naziv nastavne jedinice
Materijali (tradicionalni i savremeni) i
vrste materijala
Materijali (tradicionalni i savremeni) i
vrste materijala
Svojstva i vrste teksture
(teksture na djelima kulturnohistorijskih
spomenika Bošnjaka)
Svojstva i vrste teksture
(teksturalno savremeno slikarstvo
Sandžaka)
Tip časa
Metod/ oblik
rada
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
razgovor,
praktični
vježbanje
grupni/front.
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
Korelacija
vizuelna,
manuelna
biologija,
geografija
vizuelna,
manuelna
tehničko i informatičko
obrazovanje
vizuelna,
manuelna
biologija,
geografija
vizuelna,
manuelna
muzička kultura,
fizičko vaspitanje
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
likovna kultura
decembar
Razred/odjeljenje:
Nedjeljni fond časova:
VI
1
ме
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
4.
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
14.
Naziv nastavne jedinice
Tonske razlike
Tip časa
Metod/ oblik
rada
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
praktični,
radionica
4.
15.
Tonske razlike
vježbanje
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
Korelacija
vizuelna, tekstualna,
audio- vizuelna,
manuelna,
likovno-tehnička
geografija,
TIO
vizuelna, manuelna,
likovno-tehnička
geografija,
TIO
tekstualna,
audio- vizuelna
bosanski jezik i
književnost, historija,
muzička kultura
ind./front.
4.
4.
4.
16.
17.
18.
Svjetlo - tamno
(svjetlina u arhitekturi bošnjačkih
spomenika i primijenjenoj umjetnosti)
Svjetlo - tamno
(svjetlina u arhitekturi bošnjačkih
spomenika i primijenjenoj umjetnosti)
Stepen svjetline i zatamnjenosti
(upotrebni predmeti Bošnjaka – praktičan
rad)
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
praktični,
radionica
vježbanje
vizuelna
ind./front.
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
vizuelna,
tekstualna
bosanski jezik i
književnost, historija,
muzička kultura
muzička kultura,
geografija,
fizičko vaspitanje
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
likovna kultura
januar
Razred/odjeljenje:
Nedjeljni fond časova:
VI
1
ме
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
4.
4.
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
19.
20.
Naziv nastavne jedinice
Gradacija svjetlosti u odnosu na
određenost izvora
(upotrebni predmeti Bošnjaka – praktičan
rad)
Iluzija zaobljenosti i plastičnosti
volumena
Tip časa
Metod/ oblik
rada
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
оbrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
Korelacija
vizuelna,
tekstualna
historija,
muzička kultura
vizuelna,
tekstualna
historija,
muzička kultura
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
likovna kultura
ме
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
februar
Razred/odjeljenje:
Naziv nastavne jedinice
Tip časa
Metod/ oblik
rada
Nedjeljni fond časova:
VI
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
razgovor,
praktični
4.
5.
5.
5.
21.
22.
23.
24.
Svjetlina
Hromatski (osnovne i izvedene boje) i
ahromatski skup
Hromatski (osnovne i izvedene boje) i
ahromatski skup
Tople i hladne boje
estetska
analiza
ind./front.
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
Ме
1
Korelacija
vizuelna
historija, geografija,
građansko vaspitanje
vizuelna, tekstualna,
manuelna,
likovno-tehnička
historija,
muzička kultura
vizuelna,
tekstualna
historija,
muzička kultura
vizuelna,
tekstualna
historija,
geografija
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
5.
likovna kultura
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
25.
Naziv nastavne jedinice
Tople i hladne boje
mart
Razred/odjeljenje:
Tip časa
Metod/ oblik
rada
vježbanje
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
Nedjeljni fond časova:
VI
1
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
Korelacija
vizuelna,
tekstualna
historija,
geografija
vizuelna,
tekstualna
matematika,
biologija,
historija
vizuelna,
tekstualna
matematika,
biologija,
historija
vizuelna,
tekstualna
bosanski jezik i
književnost, historija,
muzička kultura
razgovor,
demonstracija
5.
26.
Komplementarne boje
obrada
ind./front.
5.
27.
Komplementarne boje
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
5.
28.
Kontrast tonaliteta
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
5.
likovna kultura
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
29.
Naziv nastavne jedinice
Kontrast tonaliteta
april
Razred/odjeljenje:
Nedjeljni fond časova: 1
VI
Tip časa
Metod/ oblik
rada
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
Korelacija
vježbanje
razgovor,
praktični,
demonstracija
vizuelna
bosanski jezik i
književnost, historija,
muzička kultura
ind./front.
5.
5.
Ме
30.
31.
Slojevito slikanje
(u islamskoj umjetnosti i umjetnosti
sandžačkih Bošnjaka)
Slojevito slikanje
(u islamskoj umjetnosti i umjetnosti
sandžačkih Bošnjaka)
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
vizuelna,
tekstualna
historija,
biologija,
geografija
vizuelna,
tekstualna
historija,
biologija,
geografija
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
5.
5.
6.
likovna kultura
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
Naziv nastavne jedinice
32.
Slojevito slikanje
(u islamskoj umjetnosti i umjetnosti
sandžačkih Bošnjaka)
33.
34.
Boja
(u islamskoj umjetnosti i umjetnosti
sandžačkih Bošnjaka)
Svijet uobrazilje u djelima likovne
umjetnosti (snovi i bajke)
maj
Razred/odjeljenje:
Nedjeljni fond časova: 1
VI
Tip časa
Metod/ oblik
rada
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
vježbanje
razgovor,
praktični,
demonstracija
vizuelna
historija,
biologija
vizuelna
građansko vaspitanje
vizuelna,
tekstualna
bosanski jezik i
književnost, historija,
vjeronauka, muzička
kultura
ind./front.
Korelacija
razgovor,
praktični
estetska
analiza
grupni /front.
оbrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/2015.godina
ZA MJESEC
Naziv predmeta:
likovna kultura
jun
Razred/odjeljenje:
VI
Nedjeljni fond časova: 1
ме
Redni broj
nаstаvne
teme/modulа
6.
6.
Redni broj čаsа
nаstаvne jedinice
35.
36.
Naziv nastavne jedinice
Svijet uobrazilje u djelima likovne
umjetnosti (snovi i bajke)
(reprezentativni umjetnici savremenog
sandžačkog slikarstva)
Svijet uobrazilje u djelima likovne
umjetnosti (snovi i bajke)
(reprezentativni umjetnici savremenog
sandžačkog slikarstva)
Tip časa
Metod/ oblik
rada
obrada
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
vježbanje
razgovor,
praktični,
demonstracija
ind./front.
Nastavna sredstva
( mediji/ radni materijali)
Korelacija
audio –vizuelna,
tekstualna,
likovno- tehnička
bosanski jezik i
književnost, historija,
vjeronauka, muzička
kultura
audio –vizuelna,
tekstualna,
likovno- tehnička
bosanski jezik i
književnost, historija,
vjeronauka, muzička
kultura
Download

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 6