s v i b i c k ý
z v
n e k
21. číslo • školní rok 2012/2013
Děkujeme sponzorům:
KARTA GROUP, a.s.
Střelniční 6
737 01 Český Těšín
SKM-servis s.r.o.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec – Staré město
TORAS Marketing, s. r. o.
Čapkova 200/7
737 01 Český Těšín
Simona SVRČKOVÁ
Okružní 1769/4
737 01 Český Těšín
MPS MONT Karviná, a. s.
Areál EDě, č. p. 1260
736 71 Dětmarovice
Julie TOMKOVÁ
Pod Zvonek 377, Dolní Žukov
737 01 Český Těšín
Smartfoto – reklama, tisk, s.r.o.
U Statku 301/1
736 01 Havířov - Bludovice
Radim PĚLUCHA
B. Němcové 576
738 01 Frýdek-Místek
FINIDR, s. r. o.
Lipová 1965
737 01 Český Těšín
Stolařství Milana KAČMARČÍKA
Kolonie 390/8
737 01 Český Těšín
STASEKO PLUS, s.r.o.
Slezská 1135
737 01 Český Těšín
Rodina FRISCHEROVÝCH
Okružní 24
737 01 Český Těšín
Mgr. Bogdan PILCH
Pod Farmou 316
737 01 Český Těšín
Vanda KERMESOVÁ
Polní 33
737 01 Český Těšín
MORAVIA STEEL a.s.
Průmyslová 1000
739 70 Třinec – Staré Město
Adriana a Marek KNOLLOVI
Polní 36
737 01 Český Těšín
PROMOR trading s.r.o.
Karolíny Světlé 28/1638
736 01 Havířov – Podlesí
Silvie a Radek NIEMCZYKOVI
Kysucká 12
737 01 Český Těšín
BWB INMONT, s.r.o.
Nová Tovární 1989
737 01 Český Těšín
Adriana ŠTROSSOVÁ
Polní 36
737 01 Český Těšín
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek,
příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835
737 01 Český Těšín
telefon: 558 741 950 • 558 742 247
[email protected]
www.podzvonek.cz
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy
Prokousali jsme se společně poněkud sychravým a studeným jarním obdobím k létu,
které nás, věřme, nezklame a dohoní plnění našich duší slunečním svitem, teplem
a pohodou dovolenkových a prázdninových dnů.
Letošní školní rok proběhl ve znamení slučování. Přivítali jsme zaměstnance mateřských škol, přijali pod svá křídla děti a rozšířili své působení ze Svibice až do Dolního
Žukova. Změnili jsme název školy a zvýšili úsilí tak, aby byl pojem ZŠ a MŠ Pod Zvonek
spojován s kvalitou poskytovaných služeb, bohatou nabídkou školních i mimoškolních
aktivit a vstřícnou spoluprací nejen se zákonnými zástupci, zřizovatelem, ale se všemi
spolupracujícími subjekty.
Rozšiřující se spolupráce se zákonnými zástupci žáků je novou a obsáhlou kapitolou
psanou do kroniky historie školy. Občanské sdružení Pod Zvonek bylo založeno vloni
a s ohromnou vervou a nadšením bez ohledu na volný čas organizuje akce pro žáky, rodiče a přátele školy. Oceňujeme odvahu, se kterou se pustili do znovuobnovení tradice
školních plesů, organizace prvních svibických radovánek, karnevalu, loučení s deváťáky aj. Děkuji touto cestou členům sdružení za opravdu obětavou práci a Vám rodičům,
kteří se podílíte finančně nebo svou pomocí, za výbornou spolupráci s Vámi. Společně s pedagogy oceňujeme, můžeme-li se navzájem poznat i z jiné, poněkud lidštější
a méně strohé stránky a prostě a jednoduše si popovídat.
Slovo projekty se skloňuje napříč celou republikou a neminulo ani nás. Chceme-li
dosáhnout na evropské peníze, musíme se aktivně zapojit a o peníze, které nám pomohou obohatit vzdělávání o nové učební pomůcky, výukové materiály a interaktivní
tabule, usilovat. Pokračujeme v projektu EU peníze školám a téměř 900 výukových materiálů, vytvořených našimi pedagogy, zpestřuje nejen hodiny žákům, ale prezentuje
naši práci v ukázkových hodinách určených pro zákonné zástupce ve dnech otevřených
dveří. Významným projektem, v němž nejde o peníze, je projekt Tady jsme doma. Děti
prvního stupně se učí národnostnímu cítění, místním tancům a seznamují se s místními zvyky. Obrovský dík patří pedagogům a hlavně paní Mitrengové, která se ve svém
pracovním volnu našim žákům a celému projektu věnuje. Odměnou účastníkům projektu bude účast na národopisných slavnostech ve Strážnici. V příštím školním roce
nás čeká projekt Za poznáním technických oborů a řemesel, kterým chceme oprášit
pracovní vyučování a vrátit ho do dílen. Vybavíme odbornou učebnu nářadím, pomůckami i materiálem, obohatíme o současnou techniku a pak už jen budeme učit žáky
vrtat, hoblovat a řezat. Metoda genetického čtení v první třídě zaujala nejen rodiče,
ale i novináře a paní učitelka, která byla oceněna jako pedagog roku, měla příležitost
2
rozsáhle informovat veřejnost v médiích o svých metodách práce s malými školáky. Její
zkušenosti jsou základem pro pokračování této metody i v dalších ročnících.
Do projektu či jiné náročné činnosti se nelze zapojit bez vzájemné spolupráce. Těší
mne, že se pedagogové naší školy dokážou spojit a odborně spolupracovat při změnách vlastního školního vzdělávacího programu nebo při přípravě akcí. Jen tak můžeme profesionálně pomáhat rodičům předškoláků při přípravě dětí a usnadňování
přechodu ze školy mateřské do základní nebo radit deváťákům při jejich složitém kariérním výběru. Jsme velmi rádi, když pedagog najde s žákem společnou řeč a žáci se do
školy těší. Abychom tomu napomohli, rozšířili jsme nabídku akcí, konaných mimo školu – turistický kurz, lyžařské pobyty, adaptační kurzy, pravidelné ekologické vycházky,
exkurze, školy v přírodě. V příštím školním roce vysíláme naše žáky 1. stupně na dvanáctidenní pobyt ve škole v přírodě, na který přispívá město Český Těšín. Reagujeme
tak na požadavek dlouhodobějšího pobytu dětí v příznivém životním prostředí.
Výčet aktivit naší školy nelze pojmout do jednoho článku ani do jednoho čísla Svibického zvonku. Děkuji tímto pedagogům, ostatním zaměstnancům, že pracují pro
dobré jméno školy, děkuji žákům za to, že nám svým humorem a dobrou náladou dávají naději, že naše práce není zbytečná. Přeji všem příjemně strávené chvíle dovolené
a prázdnin a těším se všemi na setkání druhého září. renáta wapieniková
3
Vedení školy
Mgr. Renáta Wapieniková
(ředitelka školy)
Mgr. Monika Kotajná
(zástupkyně ředitele pro 1. stupeň)
Mgr. Yvona Sporyszová
(zástupkyně ředitele pro 2. stupeň)
Mgr. Gabriela Hřebačková
(zástupkyně ředitele pro MŠ,
výchovná poradkyně)
Mgr. Kristina Paszková
Darina Pawlaková
(asistentka pedagoga)
Mgr. Šárka Přečková
Mgr. Adriana Špirková
Mgr. Jana Walková
Mgr. Halina Wiewiorková
Mgr. Irina Zaslavská
Mgr. Libuše Zdráhalová
Mgr. Jiří Kovář (učitel náboženství)
Pedagogický sbor
Školní družina
Ing. Ivana Anteková
Mgr. Vladimíra Bronclíková
Mgr. Radomír Brozda
PhDr. Dušan Dobeš (psycholog)
Mgr. Karin Dudová
Mgr. Zuzana Fúriková
Mgr. Zuzana Gavenčiaková
Mgr. Ivona Gryčová
Mgr. Jana Helisová
Mgr. Miriam Holková
Mgr. Michal Honus
Mgr. Alena Horáková
Mgr. Monika Ivánková
Mgr. Renáta Janotová
Mgr. Jolana Kaletová
Mgr. Šárka Kotlárová
Mgr. Vlasta Krzyžaková
Mgr. Dagmar Miczková
Dagmar Mikšíková
(asistentka pedagoga)
Darina Nogolová (asistentka pedagoga)
Ing. Ľubica Nowaková
Mgr. Dagmar Ondroušková
Mgr. Klára Parchańská (RD)
Lenka Labudková
(vedoucí školní družiny)
Mgr. Jana Jurčagová
Janina Pieleszová
Kateřina Balázsová
Jana Targová
4
Ekonomický úsek
Danuše Pindorová
Bc. Zuzana Janczyková
Jana Hrušková
Renáta Žabková
Školní jídelny
Jana Žmolíková (vedoucí školní jídelny)
Ing. Andrea Mrozková (RD)
Dagmar Bicanová
Štěpánka Folwarczná
Jarmila Futáková
Danuše Štrossová
Bc. Ludmila Jabůrková
(vedoucí školní jídelny)
Yvona Brecherová
Anna Budzinská
Darina Čonková
Alena Dávidová
Anna Kleinová
Simona Konderlová
Jiřina Lipčenková
Pavla Motlová
Zlatuše Popková
Zdeňka Švachová
Jarmila Vavříčková
Ostatní zaměstnanci školy
Jaromír Hess (školník)
Alena Hulinová
Angela Hulinová
Emília Chabrečková
Miriam Kachlíková (vedoucí úklidu)
Helena Krzystková
Antonie Scottová
Libor Bohdalek (školník)
Alena Fiedorová
Jana Kubančíková
Marta Procházková
Učebna plavání
Zdeňka Molnárová
(vedoucí učebny plavání)
Renata Franková
Renata Karpetová
Jiří Polzer
Jaroslava Syrová
Albert Walczysko
Zdeňka Wojnarová
Správci sportovního areálu
Jaromír Hess
Jozef Hulina
Stanislava Lorencová
Rudolf Pindej
řidička
Bohumila Priesnitzová
Mateřské školy
Pedagogický sbor
Mgr. Alena Baštanová
Alexandra Blahutová
Dagmar Bojdová
Radomíra Brodaczová
DiS. Karina Brozdová
Pavla Bujoková
Bc. Alena Glaicová
Marie Jurštáková
Mgr. Jana Konieczná
Jiřina Kratochvílová
Jana Kresáčová
Mgr. Šárka Ptaková (vedoucí učitelka)
Dana Řepková
Bc. Regina Sikorová (vedoucí učitelka)
Šárka Szlauerová
Zdenka Ševěčková
Stanislava Vlčková (vedoucí učitelka)
Ostatní zaměstnanci MŠ
Markéta Adamcová (RD)
Alena Biedravová
Veronika Brázdová
Miroslava Březinová
Yveta Jendrišáková
Brigita Konečná
Naděžda Martynková (vedoucí školní
jídelny)
Lenka Repová
Hana Szczotková
Drahomíra Škvariáková (školnice)
Drahomíra Škvariáková
Irena Weisová (školnice)
5
Absolventi školního roku 2012 /2013
9. A
9. B
Třídní učitel: Radomír Brozda
Radek Balicki
Pavel Cyprich
Petr Cyprich
Radek Čudek
Petra Fúriková
Petra Gubišová
Michal Hýbl
Michaela Kančiová
Tereza Kubinová
6
Absolventi školního roku 2012 /2013
Třídní učitelka: Irina Zaslavská
Dominika Niemczyková
Táňa Pomothyová
Marie Pustówková
Veronika Szczeponiecová
Tomáš Turoň
Valerie Vávrová
Jakub Horváth
Lucie Siváková
Lukáš Altera
Simona Bobková
Veronika Franková
Michelle Fűriová
Zuzana Górecká
Petr Hyrnik
Anna Jaroňová
Michaela Klímková
Natálie Klimszová
Claudie Krobová
Adéla Ličáková
Patrik Mucha
David Repka
Radek Sikora
Richard Siuda
Žaneta Šestáková
Kristýna Šillerová
Dominika Šmítová
7
Mateřské školy se představují
Vcházíme do budovy základní školy s několika předškoláčky. Je přestávka a na chodbě
z tříd druhého stupně vykukují zvědaví žáci. „Jé, podívejte, školka jde…“ Máme za sebou téměř rok po sjednocení MŠ Čáslavská a ZŠ Pod Zvonek. Předškoláci mnohokrát
okusili atmosféru základní školy, žáci prvního i druhého stupně už také zjistili, že se
jejich řady rozšířily o spoustu malých kamarádů.
„Jsem toho názoru, že každá změna, která více dává, než bere, je pozitivní. Sloučením s mateřskými školkami došlo ke kontinuálnímu propojení výchovně-vzdělávacího
procesu napříč všemi stupni vývoje dítěte. Děti v předškolním věku se nemusí obávat
toho, co je čeká v 1. třídě. Základní škola se stala pro ně samozřejmostí, a to díky pravidelným návštěvám předškoláků ve škole, kdy byla pro ně připravena prohlídka školy,
projekt Škola nanečisto, některé kulturní nebo sportovní akce. Velmi kladně hodnotím
i opačný fenomén, kdy prvňáci přišli do mateřských školek, aby ukázali svým mladším
kamarádům, co se všechno stihli ve škole naučit. Žáci osmých tříd si již nyní převzali
patronát nad předškoláky, aby je mohli v příštím školním roce na jejich cestě za vzděláváním doprovázet a pomáhat jim. Všechny tyto aktivity a předsevzetí lze realizovat
pouze se zkušenými kreativními a obětavými pedagogy. Změna, která v září 2012 na-
stala, nám mnoho dala. Stávající tým zaměstnanců se rozšířil o řady houževnatých pedagogů a správních zaměstnanců. Šťastné děti,
spokojení rodiče, ale také efektivní týmová
práce učitelů, vzájemné pochopení a povzbuzení jsou bezesporu tím nejlepším energetickým nábojem v práci každého pedagoga,“ tvrdí
výchovná poradkyně a zástupkyně pro mateřské školy Gabriela Hřebačková.
Předškolní věk nabízí okna poznání a rozvoje otevřená dokořán. Nikdy potom nebudou
změny u dítěte tak rozsáhlé a tak dynamické,
proto se v našich mateřských školách snažíme
pracovat zodpovědně. Uvědomujeme si, jak
důležité období vývoje dítěte máme v rukou 3. místo v soutěži pro mš okružní
a že je ovlivňujeme. V mateřské škole pracujeme dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nazvaného Rok je
jako provázek, plný her a otázek. Ve školním roce 2012/2013 jsme podnikli s dětmi
i rodiči spoustu akcí např. tvořivé dílny, vánoční besídky a koncert, Mikuláš, karnevaly,
plavání, lyžařský kurz, divadelní představení, kroužky pro děti i jiné aktivity.
K významným úspěchům patří účast ve výtvarné a fotografické soutěži pořádané SZeŠ v Českém Těšíně k příležitosti Dne stromů, ve které získala MŠ Dolní Žukov
1. místo v kategorii mateřských škol a MŠ Okružní 3. místo v jiné kategorii.
karina brozdová
Střípky z akcí
Škola nanečisto v MŠ Okružní
1. místo v soutěži pro mš dolní žukov
8
V tomto školním roce byly předškolní děti pozvány šestkrát do tříd základní školy. Zde
se účastnily vždy jedné vyučovací hodiny. Pod vedením pedagogů si vyzkoušely práci
s interaktivní tabulí, hravou formou se učily základům matematiky.
„Nejvíce se mi líbila práce s divadélkem a také povídání paní učitelky“, řekla Nicol
z 2. třídy MŠ Okružní. Tato forma spolupráce se základní školou se velmi osvědčila.
Děti byly nadšené a určitě pro ně bude vstup do základní školy v září jednodušší.
jiřina kratochvílová
9
Bílý den v MŠ Čáslavská
MŠ Čáslavská byla vždy plná dětí, které k nám rády docházely nejen za hrou, písničkou,
pohádkou, kreslením, poznáváním, učením, experimentováním či dětmi a starostlivými učitelkami, ale po letech se k nám tyto děti vracejí jako rodiče se svými ratolestmi
a těší se společně s nimi z jejich osobnostního růstu. Jako příklad jedné z již tradičních
celoškolních akcí, které proběhly, mohu uvést Barevné dny. Jejich náplň spočívá v tom,
že všechny děti i zaměstnanci si určený den obléknou oděvy či kostýmy stanovené
barvy, ráno si o této barvě povídají na třídách, a pak se společně celá MŠ sejde v tělocvičně, kde probíhá téměř hodinový program plný povídání, písniček, úkolů, soutěží
i tance. Děti si vždy odnesou minimálně dobrou náladu, vzpomínku, někdy drobný dáreček. Nebylo tomu jinak i letos při již pátém bílém dni. V minulých letech se uskutečnil
i den modrý, červený, zelený a žlutý… A určitě tradice pokračovat bude, jelikož jsme
zdaleka nevyčerpali pestrou paletu barev. alena baštanová
Vánoční představení v Dolním Žukově
Mateřská škola v Dolním Žukově těží zejména ze svého specifického umístění, nachází
se za městem na venkově. Velmi nás těší spolupráce s Knihovnou a Společenským Centrem (KaSC) ŠKOLA v budově naproti školky. Letos jsme zde např. připravili pro místní
Klub důchodců vánoční představení O chaloupce pod Jalovcem, senioři nás na oplátku
obdarovali potleskem i mikulášskou nadílkou.
karina brozdová
10
Školní družina
I v letošním školním roce bylo ve školní družině otevřeno 5 oddělení – 3 v budově na
ulici Pod Zvonek a 2 v budově na ulici Slovenská.
V zimních měsících, kdy počasí nedovoluje častý pobyt na školním hřišti, se mohly děti
na budově Pod Zvonek zapojit do tří kroužků. V mladém zdravotníku se učily ošetřovat
a obvazovat různá zranění. Tuto činnost si žáčci procvičovali velmi rádi a rychle se vše
naučili. Na jaře si již troufli na účast v regionální soutěži mladých zdravotníků. I když
zde patřili mezi benjamínky, dokázali svými znalostmi a dovednostmi předčit i starší
soutěžící a postoupit do užšího finále, kde vybojovali krásné 2. místo.
V dnešní době děti tráví spoustu času vysedáváním u počítače, proto v nabídce nesměl chybět ani sportovní kroužek. Zde si užily spoustu pohybu nejen při kolektivních
míčových hrách, ale i relaxačních cvičeních. Kdo rád stále něco vyrábí, zapojil se do
„dovedných rukou“. Každý týden si pak odnesl svůj výrobek, kterým jistě potěšil i své
nejbližší.
Jelikož se každé dítě rádo obléká do různých kostýmů, uspořádaly pro ně paní vychovatelky tři karnevaly. Všichni se mohli vydovádět při tanci a zasoutěžit v halloweenském reji, čertím rejdění a po Vánocích pak na karnevalu.
V únoru družinové děti na obou budovách malovaly obrázky pohádkových postav
ze známých večerníčků a skládaly papírové čepice typické pro chlapce, který večer
co večer zdraví své malé diváky z televizní obrazovky – Večerníčka. Vše sloužilo k výzdobě tělocvičny na Večerníčkový bál pořádaný sdružením rodičů pro děti MŠ a ZŠ.
Ve školní družině v budově Slovenská děti celoročně navštěvovaly knihovnu, kde je
paní knihovnice seznamovala s knižními novinkami, a poslouchaly poutavé předčítání
z nových knih. Školní družina tímto podporuje projekt Celé Česko čte dětem.
lenka labudková, kateřina balázsová
11
Okresní finále soutěže hlídek
mladých zdravotníků
A bylo tady pondělí 6. května 2013, budíky nestačily zazvonit, naše „mimina“ z hlídky
mladých zdravotníků mladší kategorie už byla vzhůru. Vše bylo připraveno pro odjezd
do Karviné na okresní finále hlídek mladých zdravotníků.
Děti se pilně učily, zavazovaly raněné ve školní družině, volaly záchranku, stabilizovaly lidi v bezvědomí. Musely zvládnout ošetřit i těžkou popáleninu. Nebylo vůbec
jednoduché naučit se vše, co se týká poskytování laické první pomoci. Nikdo nevěřil,
že by vybojovaly stříbro, 2. místo v okresním finále. Jen o malý fous jim unikl postup
do krajského kola. Co se jim nepodařilo letos, může se podařit v příštím školním roce.
A kdo byl členem stříbrné hlídky mladých zdravotníků? Velitelkou hlídky je Adriana
Janišová z 3. B, v hlídce najdeme Barborku Suszkovou z 3. B, Lenku Baronovou a Viktora Kubaláka z 3. A. Nejmladší členkou hlídky je Katka Baronová z 2. A.
Děkujeme malým zdravotníkům za vzornou reprezentaci naší základní školy.
jana jurčagová, vedoucí kroužku mladých zdravotníků
mladí zdravotníci a vedoucí kroužku
12
Pedagog roku
Práce pedagogů znamená nejen kvalitní práci ve škole, ale neméně kvalitní přípravu
na ni i ve svém volném čase.
Přinášet něco nového, zajímavého, radostného – to je mottem i paní učitelky Jany
Helisové. Její výuka je vždy velmi poutavá a nadčasová. V letošním školním roce se
rozhodla plně se zaměřit na genetickou metodu výuky. Ve spojení s činnostním učením a výukou prvků znakové řeči se stávají její hodiny pro děti poučné, velmi pestré
a zábavné.
A právě díky jejím pedagogickým úspěchům, kvalitní a pečlivé práci, ochotě a velmi
pozitivnímu vztahu k dětem byla pro letošní rok zvolena pedagogem roku. Toto ocenění
každoročně uděluje město Český Těšín vybraným pedagogům. Jsme rádi, když můžeme rodičům nabídnout práci těchto kvalitních pedagogů.
šárka přečková
paní učitelka jana helisová se svými žáčky
13
Křížem krážem po světě
Hektická doba moderního a čím dále více virtuálního světa přináší dnešní mládeži kromě nových možností komunikace a získávání informací také určitá negativa, například
odtržení se od reálného života. Na naší škole byl na prvním stupni odstartován poučný
projekt Křížem krážem po světě, který by měl negativa dnešní doby eliminovat a děti
zároveň naučit prezentovat své znalosti ostatním spolužákům. Řekneme-li to velmi
zjednodušeně, jde o poznávání jednotlivých kontinentů naší planety.
Žáci prvních až pátých ročníků
si rozlosovali jednotlivé světadíly. Poznávání kontinentů začalo
už před Vánocemi, protože už
vánoční dílny probíhaly podle
tradic a zvyklostí v jednotlivých
částech světa. Každý ročník si
o přiděleném kontinentu hodně
povídal, vše podrobně nastudoval, aby pak před spolužáky
předvedl ucelenou prezentaci.
Při prezentaci byly informace
o zemi sdělovány v podobě
afrika
mluveného slova, zpěvu, tance
a vhodných scének. Účinkující použili kontinentální oblečení a rekvizity.
Bylo tak možno vidět bubnující africké děti sdělující těžký život v chatrči, tanec v havajských rytmech a karneval v Riu, oběd v japonské restauraci nad miskou rýže, radostný tanec v zemi klokanů a koal či francouzský tanec loutek. Tance a scénky byly prokládány fotografiemi a krátkými dokumenty, které divákům sdělovaly skutečná fakta
a čísla z dané lokality.
Dětem tak mohly utkvět v paměti i takové skutečnosti, že jen málo obyvatel zelené
planety netrpí hladem a jen hrstce z nich teče voda z kohoutku jako samozřejmost.
Podstatným rysem projektu bylo, že se jej aktivně zúčastnili všichni žáci z 1. stupně
a nikdo nezůstal stranou.
Prezentace předaly dětem mnoho nových informací o naší planetě a probudily i sociální cítění a základní orientaci v tom, kde se nacházíme v hierarchii životní úrovně a jak
rozdílná jsou ve světě její měřítka.
zuzana fúriková
14
Tady jsme doma
paní michaela mitrengová a my
V letošním školním roce jsme se stali sběrateli a umělci. Zapojili jsme se do projektu
Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Organizátorem tohoto projektu je Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a programová rada Mezinárodního folklorního
festivalu ve Strážnici. Ohlédnutí ke kořenům nám odhalilo nové obzory, získali jsme
vřelejší vztah k rodnému místu a koneckonců jsme si užili i dost zábavy. V naší práci nám pomáhala paní Michaela Mitrengová z dětského folklorního souboru Slezanek
a naše třídní učitelka paní Karin Dudová. Hudební doprovod nám zajistil pan Martin
Sikora. Všem moc děkujeme. Do projektu jsme zapojili i rodiče a prarodiče. Nejenže
nám hodně vyprávěli o svém mládí, ale podpořili nás i finančně. Za ušití sukniček pro
děvčátka bychom chtěli poděkovat paní Markétě Morawiecové, paní Heleně Varcopové a paní Anně Kašparové. Vyvrcholením našeho snažení bylo vystoupení na MFF
ve Strážnici.
žáci 3. a
15
Škola v přírodě
Recitační soutěž
Začátek června jsme strávili ve škole v přírodě v krásném prostředí Horní Bečvy. Pobyt
jsme si zpříjemnili výletem do Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm, turistickým výletem na Bumbálku a návštěvou kamenolomu. Zajímavý byl pro nás také
tematický den Louka a praktické činnosti ze zdravovědy. Celý týden jsme uzavřeli pyžamkovou zábavou. Přijeli jsme odpočatí a plní sil.
žáci 3. ročníku
V naší škole podporujeme rozvoj schopností žáků ve všech oblastech. Kultura jazyka není tedy výjimkou. Již několik let sklízíme úspěchy v oblasti recitace a letos byla
sklizeň velmi úspěšná. Žáci se museli prokousávat jednotlivými koly, kde dál mohli
postoupit vždy jen první dva úspěšní.
V základním školním kole se na startovní čáru postavili v jednotlivých kategoriích
tito žáci:
I. kategorie – Petr Buják a Martin Buják z 3. C
II. kategorie – Natálie Kaletová ze 4. B a Karolína Kochová z 5. B
III. kategorie – Anna Kaletová z 6. A a Diana Gorná z 6. B
IV. kategorie – Eliška Reichenbachová z 8. A a Petra Fúriková z 9. A
Své síly porovnali v městském kole s dalšími vítězi českotěšínských škol. Opět velmi
úspěšně. Každá kategorie má postupujícího vítěze z řad našich recitátorů. Na Petra,
Martina, Natálku, Aničku a Petru čekalo okresní kolo v Havířově.
Ani tato štace nebyla poslední. Do krajského kola v Ostravě se probojoval Petr Buják
a Natálka Kaletová. Také zde své schopnosti předvedli na velmi vysoké úrovni, k čemuž jim gratulujeme.
Ve výsledku byli vítězi všichni, neboť museli překonat protivníka největšího – trému.
Těšíme se tedy i na další roky s těmito šikuly a stejné, ne-li lepší úspěchy na poli recitace.
šárka přečková
petr a natálka s diplomy
16
17
Zlatá Ptáčata
Občanské sdružení Pod Zvonek, o. s.
Pěvecký sbor Ptáčata se dne 11. dubna 2013 zúčastnil krajského kola celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů, která se konala v DK města Orlová – Lutyně.
Porota ocenila pěkný zvuk sboru a čistotu zpěvu a zároveň děti chválila za pěkný projev
– vyzařovala z nich radost a potěšení ze zpěvu.
Ptáčata se v Orlové umístila ve zlatém pásmu.
šárka kotlárová
V loňském školním roce zahájilo svoji činnost sdružení rodičů s názvem Pod Zvonek, o. s.
Tehdy jsme měli obavy, jak budou rodiče i samotné děti na organizování mimoškolních
aktivit reagovat. Ukázalo se, že zájem dětí i ochota rodičů ve sdružení pomáhat jsou
až překvapivě velké.
Povzbuzeni úspěchy v minulém školním roce jsme se tedy vrhli na přípravu dalších
akcí i v tomto školním roce. Kromě těch, s nimiž jsme už určitou zkušenost měli, bálu
a teens party, jsme připravili školní ples pro dospělé a radovánky úplně pro všechny.
Bál pro menší děti nebyl tentokrát pyžamkový, ale večerníčkový, kdy vstupenkou pro
děti byla večerníčková čepice z papíru. A pro toho, kdo to ještě neslyšel, je informace, že se dětem podařil vytvořit rekord v počtu „malých večerníčků“ na jednom místě
a zasloužit si tak zápis do regionální knihy rekordů.
Svibické radování neboli radovánky zase ukázaly, že nejenom rodiče, kteří pracují ve
výboru sdružení, ale i mnoho dalších rodičů je ochotno nezištně věnovat svoji energii
a čas ve prospěch ostatních. Nesmím ovšem zapomenout ani na samotné děti, které
pilně nacvičovaly program, aby mohly svým rodičům udělat radost. Poděkování patří
i vedení školy v čele s paní ředitelkou a celému pedagogickému sboru, který na přípravě radovánek rovněž spolupracoval. V neposlední řadě je nutno poděkovat i městu
Český Těšín, které na zajištění Svibického radování finančně přispělo.
Na závěr tak mohu říct, že po dvou letech působení občanského sdružení se začíná
tato zájmová činnost dostávat do povědomí rodičů i žáků školy v takové míře, že mnozí
z nich jsou ochotni se sami přidat a na jednotlivých akcích se podílet. A to je určitě
dobře.
dana galuszková
Zpěváček 2013
Regionální kolo pěvecké soutěže Zpěváček
2013 proběhlo ve středu 27. března v Městském domě kultury v Karviné.
Naše děvčata byla úspěšná:
Anita Horváthová (1. A) – 2. místo
duo Dominika Krenželoková (4. A) a Vanesa
Firlová (4. C) – 1. místo
Veronika Szczeponiecová (9. A) – 3. místo
duo Veronika Szczeponiecová a Petra Fúriková (9. A) – 2. místo
šárka kotlárová
naše nadějné mladší duo
18
petr niemczyk, 8.b
19
20
21
Adaptační kurz
Český jazyk
Pro prvňáky na druhém stupni, žáky šestých tříd, škola letos poprvé pořádala adaptační kurz. Žáci se v prostředí krásné přírody Beskyd společně se svými třídními učitelkami a dozorem adaptovali na nové situace ve svých třídních kolektivech.
Kurz začal za krásného počasí ve středu 5. září 2012 a skončil o dva dny později.
Pro některé byla dobrodružstvím již samotná cesta vlakem a autobusem a orientace
v jízdních řádech.
Po ubytování v penzionu Zátiší v Komorní Lhotce se všichni vydováděli v prostoru
jeho rozlehlé zahrady. Hráli jsme plážový volejbal, kopanou, někdo odpočíval na lavičce. Také jsme se vydali na Godulu k hotelu Ondráš. Cestou jsme si vyprávěli o přírodě
a sami žáci sbírali vědomosti z naučných tabulí.
Druhý den ráno nás přivítal déšť, ale to nevadilo, protože nás navštívil školní psycholog, který žáky potěšil moudrým slovem i hezkou písničkou. Páteční ráno jsme balili
kufry a hodnotili celý kurz. Rozloučili jsme se s penzionem a hurá domů. Máme všichni
na co vzpomínat a o čem vyprávět spolužákům. Děkujeme za pomoc paní Monice Kovářové, která nám připravila milé překvapení.
vladimíra bronclíková
V letošním roce se naši
žáci poprvé zúčastnili soutěže v řečnickém umění
Mladý Demosthenes. Naši
školu zastupovali Daniel
Balázs z 6. B a Petra Fúriková z 9. A. V silné konkurenci tito žáci obsadili
v okresním kole ve Frýdku-Místku velmi pěkné
3. místo.
Žáci 2. stupně vyučovali
starší žáci vysvětlují mladším úkoly pracovního listu
v květnu na 1. stupni v hodinách českého jazyka. Můžeme říci, že starší i mladší žáci byli s výukou spokojeni
a v příštím roce bude tato tradice určitě pokračovat.
Ke zpestření hodin češtiny jsme opět využili čtení druhákům a třeťákům i besedy
v knihovně.
ivona gryčová, miriam holková
Beseda se spisovatelkou
Terezou Matouškovou
Mladá spisovatelka Tereza Matoušková bydlí kousek od Brna a k nám přijela besedovat s žáky 8. B. Všichni jsme byli zvědaví, s čím nás seznámí, proč píše o Podmoří
a v čem ji ovlivnila hlavní hrdinka jejích příběhů. Dozvěděli jsme se zajímavosti z jejího
života, také o tom, jak a proč píše, že má internetový deníček, do kterého můžeme
kdykoli nahlédnout a napsat jí nějaký vzkaz. Nejvíc všechny zajímalo, proč se Tereza
Matoušková obléká do černé. Dokonce jsme si zkusili v rámci skupinové práce navrhnout propagování nové knihy a celkem jsme se i trefili. Mohli jsme si koupit její knížku
a získat podpis do památníku či na ruku. Někteří z nás se na besedu vydali ještě jednou, tentokrát odpoledne. Škoda, že besedy trvají jen hodinu, vůbec se nám nechtělo
zpátky do učení!
miriam holková a žáci 8. b
22
23
Anglický jazyk na naší škole
Výuka ruského jazyka
Ruský jazyk je jedním z jazyků, které naše škola nabízí v rámci předmětu další cizí jazyk
od 7. třídy. V hodinách ruského jazyka se žáci učí komunikovat a seznamují se s kulturou rusky mluvících zemí.
V dubnu se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Odvážní žáci
si vyzkoušeli práci s poslechem, popis obrázku a nejzajímavější částí bylo povídání
na dané téma: 7. ročník О СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ, 8. ročník ЧТО Я ДЕЛАЮ В ШКОЛЕ,
9. ročník МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРОФЕССИИ. Předvedené výkony byly velmi pěkné.
V 1. kategorii zvítězila žákyně 7. B Adéla Sabelová, v 2. kategorii Veronika Garabiková
z 8. B a v 3. kategorii vyhrála žákyně 9. B Michelle Fűriová.
Všem účastníkům děkuji za svědomitou přípravu a přeji mnoho zdaru v další výuce
ruštiny.
irina zaslavská
natálka a anička
Všichni si uvědomujeme, že anglický jazyk se stává nezbytnou součástí našeho života
a proto se snažíme naše žáky co nejlépe připravit. Používáme tradiční i nové, moderní
metody výuky, motivujeme žáky, aby využívali svůj potenciál a možnosti, konverzujeme a účastníme se různých projektů.
Za účasti 18 žáků proběhla v lednu na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Anna Kaletová z 6. A a Natálie Klimszová z 9. B reprezentovaly naši školu v okresním kole. Obě žákyně milují anglický jazyk, je to jejich nejoblíbenější předmět a chtějí
angličtinu studovat. Konkurence byla obrovská, v každé kategorii soutěžili ti nejlepší.
Vše začalo poslechem, na základě mluveného slova měli soutěžící odpovědět na otázky. Poprvé v této soutěži bylo zařazeno i čtení s porozuměním a gramatická cvičení.
Pak následovala prezentace konverzačních témat. Děvčata předvedla nádherný projev
a úspěšně obstála v tvrdé konkurenci, porota byla velmi spokojena s jejich výkonem.
5. třídy jsou v tomto školním roce zapojeny do projektu s partnerskou školou Ysgol
Esgob Morgan v severním Walesu. Děti si své znalosti a zkušenosti mohou vyzkoušet
v praxi. Každý žák má svého kamaráda, se kterým si dopisuje elektronickou poštou.
Tvořili jsme vánoční a velikonoční přání, projekty o rodině, denním režimu, svém bydlení a městě. Také my jsme od nich obdrželi krásná přání a projekty. Povídáme si
s kamarády přes Skype. I když bydlí tak daleko, jsou nám díky moderním technologiím
tak blízko.
adriana špirková
24
25
Jak nám to zpívá…
I v letošním školním roce zahájil svou činnost pěvecký sbor Zpívata. Zazpívat si chodilo
opět kolem 30 žáků naší školy, opět jsme vystupovali na vánočním koncertě, Mikulášském jarmarku na náměstí, na třinecké přehlídce dětských sborů, atd. K jedné velké
změně ale došlo. Kdo byl na vánočním koncertě, ten tu změnu zaregistroval. Slavnostní
atmosféru totiž netvořila pouze vystoupení Zpívat, Ptáčat, Písklat, ale první část koncertu dojímaly publikum dětské hlásky těch nejmenších členů naší organizace – dětí
z mateřských školek. Některé vystupovaly před veřejností poprvé, o to větší to byl zážitek nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. Toto vystoupení pravděpodobně
nastartovalo novou tradici vánočních koncertů pevně spjatých s našimi mateřskými
školami.
Ve své činnosti pokračovala i naše školní kapela. Přivítali jsme ve svých řadách několik nových členů. Vystupování na veřejnosti a hudební produkci si vyzkoušeli Dominika
Oszeldová (elektrická kytara), Dominik Gomola (basová kytara), Tomáš Turoň (bicí),
Petr Nyber (bicí), Romana Placzková (klávesy, zpěv), Saša Potyszová (zpěv), Klára Niemcová (zpěv, klávesy), Simona Bobková (zpěv). Kdo ví, možná o některých ještě v budoucnu uslyšíme.
radomír brozda
Svibičáci si to dokázali rozpočíst
zleva miluška, nikol, bětka a david
V dubnu se čtyři členové rodiny Svibičáků, jak svůj soutěžní tým nazvali žáci 8. B Miluše Blahutová, Nikol Hackenbergerová, Alžběta Jaroňová a David Kaczmarczyk, potýkali s nástrahami zbrusu nové soutěže ve finanční gramotnosti Rozpočti si to.
Po dobu jednoho měsíce vytvořila tato rodina svůj vlastní rozpočet na jeden kalendářní rok, investovala nemalé částky do vlastní budoucnosti, plánovala dovolenou
a kulturní akci, vedla si o svém hospodaření pečlivé záznamy a získávala mimořádné
příjmy, tzv. chechtáky nejen za vypracované úkoly z jednotlivých kol, ale i za vypracování speciálních úkolů navíc. To vše proto, aby se tito žáci probojovali do celostátního
kola, v němž by mohli reprezentovat naši školu. Po dramatickém vývoji soutěže, který
vypadal jako vývoj akcií na světových burzách, tým Svibičáků z 18. místa skutečně postoupil a 11. května se ještě v nočních hodinách vydal na cestu do pražského Karlína,
kde se finálové kolo konalo. Ačkoli toho Svibičáci moc nenaspali, podali v Praze naprosto famózní a neuvěřitelný výkon a díky skvěle zpracované videoprezentaci, kterou
zaujali i pobavili odbornou porotu, se probojovali do první desítky nejlepších družstev
z celkových 202 týmů. Za své výkony byli odměněni věcnými cenami, nevšedními soutěžními zážitky a rovněž měli možnost si prohlédnout nejznámější pražské památky.
A i když počasí nebylo příznivé, všichni si květnovou sobotu jaksepatří užili.
yvona sporyszová
26
27
Hrátky s přírodou, sázení stromu
Finalistka celorepublikové soutěže
Jedno říjnové pondělí strávili žáci 9. B na návštěvě v 1. C. Společně se sešli v učebně
výtvarné výchovy, kde si každý deváťák vzal na starost jednoho prvňáčka.
Veronika Franková z 9. B se zúčastnila celorepublikové fotografické soutěže PHOTOCONTEST a dosáhla velmi pěkných výsledků. Soutěže se zúčastnilo 88 škol z celé České republiky se 447 zaregistrovanými žáky. Celkem bylo vloženo 1 104 fotografií. Každý
žák mohl vložit maximálně 3 fotografie do soutěžních témat. Veronika soutěžila v tématu Experiment (makro, abstrakce, pocity), kde bylo vloženo 201 fotografií, a postoupila do finále. Veronice patří poděkování za úspěšnou reprezentaci školy.
irina zaslavská
Na lavici byly připraveny výkresy, na kterých byly přichystány vylisované listy s lepidlem. Prvňáci si donesli listy a plody z různých stromů a keřů (šišky, žaludy). Každá
dvojice vyráběla obrázek z těchto přírodních materiálů. Velmi se nám to líbilo a chtěli
bychom si to zopakovat. Ve druhé hodině jsme se přesunuli k vykopané jamce a celá
skupina sadila strom.
kristýna šillerová
Spolupráce se mi líbila, vyráběli jsme hrad a postavičku. Použili jsme k tomu listy,
kaštany a žaludy. Trvalo asi pár minut, než jsme se skamarádili.
lukáš altera a patrik mucha
Volba našeho výtvoru nebyla lehká. Přesto dnešní den byl zajímavý a zjistili jsme,
že spolupracovat s žáky nižšího ročníku není zas tak jednoduché.
petr hyrnik a david repka
I přes mírnou rozjívenost prvňáčků a rozdílný věk jsme dokázali spolupracovat a vytvořit nádherné obrázky. Rozesmálo mě a překvapilo, když mě malé děvčátko oslovilo
„maminko“ a kamarádku „tatínku“.
michelle fűriová
starší žáci pomáhají
těm nejmladším
zasadit jejich strom
28
veronika se svou květinou na fotografii
29
Vítěz celostátní výtvarné soutěže
pochází z naší školy
Petr Niemczyk, žák 8. B, se stal vítězem národního kola dětské umělecké soutěže
Toyota Dream Car Art, kterou vyhlásila společnost Toyota Motor Czech. Cílem této soutěže bylo ztvárnění dětských snů o automobilech budoucnosti.
Tato soutěž, do níž se přihlásilo více než 160 mladých výtvarníků, probíhala od prosince 2012 do února 2013 ve 3 věkových kategoriích. V každé z nich byly vyhodnoceny
3 výtvarné práce se vztahem k budoucímu automobilismu.
Žák naší školy soutěžil ve 3. věkové kategorii (13 – 15 let) a v obrovské konkurenci se
umístil na úžasném prvním místě.
Petrovi k dosaženému úspěchu srdečně gratulujeme a přejeme mu hodně zdaru na
mezinárodní soutěži, která se bude konat v létě v Japonsku.
ivana anteková
Olympijské hry řemesel
Nemusíte ovládat žádnou sportovní disciplínu. Ba co více, nemusíte procházet ani přísnými eliminačními koly o účast na olympijských hrách. K účasti na Olympijských hrách
Junior 2013 vám totiž postačí šikovné rychlé ruce a potřebné znalosti. A to všechno
skupina chlapců 8. ročníku naší školy má. Proto se 10. dubna 2013 rozhodli otestovat
své teoretické znalosti v kombinaci s praktickou dovedností a vyrazili do Třince, kde se
nachází střední škola, která v tomto roce připravila pro žáky základních škol 2. ročník
řemeslných her.
Naši školu reprezentovali Jakub Matuszný a Radek Waclavík (8. A), Petr Niemczyk
a Petr Pomothy (8. B). Chlapci odpovídali na velmi záludné a obtížné otázky z oblasti
chemie a fyziky a zároveň museli ukázat, že jim jde práce hezky od ruky. Jakub musel vyrobit dle návodu píšťalku, Radek zapojit elektrický obvod tak, aby se rozsvítila
řada červených žárovek. Petr Niemczyk předvedl, jak dokáže zhotovit sádrový odlitek,
a Petr Pomothy upevnil a zprovoznil toaletu. Všichni splnili úkoly na výbornou. Za co
jim gratulujeme!
gabriela hřebačková
petr niemczyk se svým vítězným výkresem v pozadí
naši zruční řemeslníci
30
31
Biologická olympiáda
Workshop v osmých ročnících
Dne 10. 4. 2013 se konalo v Karviné okresní kolo biologické olympiády. Tematické zaměření olympiády pro letošní školní rok bylo Ekosystémy rybníků. Olympiády se účastnilo celkem 29 žáků základních škol a studentů gymnázií.
Naši školu reprezentovala Katka Rusnoková z 6. A a Nikol Hawliczková ze 7. B.
Podmínkou pro postup do okresního kola bylo vypracování vstupního úkolu, který si
žákyně vybraly dle vlastního výběru. Katka si vybrala téma Vegetativní množení šáchoru střídavolistého, Nikol se zaměřila na Historii rybníků ve Stříteži. Součástí soutěže
bylo i určování rostlin a živočichů a praktická práce.
Děkujeme žákyním za reprezentaci školy, vzorný přístup k soutěži a prokázané vědomosti. ľubica nowaková
Při příležitosti Dne Země jsme se my, žáci 8. ročníků, zúčastnili workshopu zaměřeného na výrobky z odpadového materiálu.
V dubnu nás v hodinách výtvarné výchovy navštívily dvě lektorky z DDM a učily nás
vyrábět z novin a časopisů korálky. Ty jsme potom navlékaly na nit a výrobek, náramek, byl hotov.
Nikdy bychom nevěřili, jak krásný výrobek lze z odpadového materiálu vyrobit.
žáci 8. ročníků
Prevence sociálně patologických jevů
Soutěž o nejhezčí třídu
Již tradičně na naší škole proběhla celoroční soutěž O nejhezčí třídu. Osmičlenná porota měsíčně hodnotila výzdobu a pořádek ve třídách. Výsledky soutěže:
1. místo – 9. B (110 bodů), třídní učitelka Irina Zaslavská
2. místo – 6. B (109 bodů), třídní učitelka Vladimíra Bronclíková
3. místo – 6. A (105 bodů), třídní učitelka Vlasta Krzyžaková
Vítězným třídám blahopřeji a přeji všem, ať se ve svých třídách cítí co nejpříjemněji.
irina zaslavská
I v letošním školním roce se konaly různé akce, které posloužily k prevenci sociálně
patologických jevů. Mezi nejvýznamnější patří program, který jsme realizovali v rámci
EU. Tohoto projektu se zúčastnily třídy 7. A a 7. B. Velmi dobrá je spolupráce s Policií ČR, která nám uskutečnila besedy na téma kyberšikana a šikana v prvním pololetí
a nebezpečí návykových látek v pololetí druhém.
ivona gryčová
školní metodička prevence
Od stromu ke knize
michaela witosová, 8. a
32
Mezi moderní vyučovací metody patří i projektová výuka, která staví před žáky jeden
nebo více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Cílem projektové metody je
vést žáky k řešení komplexních problémů a získávat zkušenosti praktickou činností.
Dne 16. října proběhl v 6. B projekt pod názvem Od stromu ke knize. Jak samotný
název napovídá, žáci sami měli zjistit složitou cestu od počátku historie papíru, jeho
výroby, zpracování, recyklace až po používání výrobků z tohoto materiálu.
Smyslem projektu byly samozřejmě výsledky prací žáků, ale především se kladl důraz
na komunikaci a spolupráci ve skupině. Každá skupina zpracovávala jiné téma dané
problematiky. Výsledkem projektu byly výstupy jednotlivých skupin, které dohromady
tvořily společnou prezentaci.
vlaďka bronclíková, ľubica nowaková
33
Předvánoční Vídeň
Kempaland v obležení našich lyžařů
V týdnu, kdy se na našich stolech zapaluje první svíčka na adventním věnci, skupinka
42 žáků 8. a 9. ročníku jela na výlet do Vídně, aby mohla plnými doušky vnímat kouzlo
předvánočního velkoměsta.
Nejdříve jsme si prohlédli exteriéry zámku Schönbrunn s jeho rozsáhlými a nádhernými zahradami. Následně jsme se přesunuli do historického jádra města, abychom
obdivovali vánoční trhy a seznámili se s tamní architekturou a památkami. Společnou procházku městem jsme začali u Parlamentu, pak následoval Rathaus (Radnice),
nejslavnější rakouské divadlo Burgtheater, Stephansdom (Dóm Svatého Štěpána),
Vídeňská opera, kostel Karlskirche a bývalé sídlo Habsburků Hofburg, dnes sídlo úřadu rakouského spolkového prezidenta.
Avšak největším magnetem pro nás pro všechny byly vánoční trhy před radnicí. Tady
to nádherně vonělo punčem a vanilkou, ale také svítilo a třpytilo se. Zde nám všem
došlo, že Vánoce jsou opravdu za dveřmi. A společný výlet do Rakouska nám toto adventní těšení jen zpříjemnilo.
gabriela hřebačková
Pořádně namazat lyže, dopnout boty, nasadit si přilbu, natáhnout rukavice a zapnout
bundu až ke krku a pak už jen svištět z kopce rovnou dolů – tak vypadala atmosféra
jednoho únorového týdne. 42 milovníků zimních sportů se přihlásilo na lyžařský kurz
do Kempalandu v Bukovci. Jednalo se o velmi různorodou skupinu lyžařů a to nejen
s ohledem na lyžařské dovednosti, nýbrž i na věkovou skladbu sportovců. Těm nejmenším bylo sotva pět let, ti nejstarší již měli v kapse občanský průkaz. Nabídky naučit
se nebo zdokonalit se v lyžování využili totiž žáci základní školy i děti z mateřských
škol.
Ti, kteří stáli na lyžích vůbec poprvé, čerpali z lyžařských zkušeností tamních instruktorů Malina Ski School, starší děti pak lyžovaly pod vedením pedagogů Moniky Ivánkové a Michala Honuse.
Lyžařský kurz po pěti dnech skončil, avšak získané dovednosti, spokojené a usměvavé děti jsou příslibem, že za rok si opět namažeme lyže a vyrazíme na svah!
gabriela hřebačková
naši žáci před budovou parlamentu ve vídni
34
účastníci lyžařského kurzu
35
Sport ve škole
Nejlepší sportovci a třída roku
Sport je důležitou součástí naší školy. V dnešní době počítačů a internetu považujeme
za potřebné děti vést ke sportu, zdravému životnímu stylu a fair play.
To vše se jim snažíme nabídnout i prostřednictvím tělesné výchovy, kdy se děti seznamují s nejrůznějšími druhy sportu jako je volejbal, košíková, vybíjená, fotbal, florbal, atletické disciplíny. Pravidelně trénují plavecké styly ve školním bazénu. V zimě
chodíme s dětmi bruslit na zimní stadion.
Posuďte sami, jak se nám sportovalo:
1. místo v městském i okresním kole ve stolním tenise: Leona Wachtarczyková,
Michaela Jaworská, Nikol Hawliczková
1. místo v městském kole v přehazované: kapitánka Michaela Jaworská, Alice Jarolímová, Nikol Hawliczková, Vendula Spratková, Leona Wachtarczyková, Alexandra
Potyszová, Markéta Zajacová, Klaudie Barbořáková, Melanie Fűriová
2. místo v městském kole ve florbalu: kapitánka Alžběta Jaroňová, Jolana Turoňová,
Leona Wachtarczyková, Klaudie Barbořáková, Michaela Jaworská, Natálie Šmerdová,
Markéta Ottová, Aneta Kubíčková, Markéta Kučerová, Markéta Zajacová
3. místo v městském kole v šachu: Klaudie Barbořáková, Denis Ferenc, Pavel Šiller,
Antonín Jarolím, Alice Jarolímová, Martin Dressler
3. místo v městském kole ve florbalu: Patrik Cybel, Martin Dressler, Daniel Zawada,
Jiří Drholec, Martin Konečný, Petr Nyber, Pavel Šiller, Dominik Laža, Michal Škuta,
Marcel Wojkowski, Martin Kolář, Jakub Filípek, Jakub Sivý
Plavání:
znak: 1. místo Nikol Hackenbergerová, 3. místo Dominik Tabor, 3. místo Klaudie Barbořáková
prsa: 3. místo Alexandra Potyszová
štafeta volným způsobem: 3. místo Alexandra Potyszová, Jolana Turoňová, Natálie
Šmerdová, Melanie Fűriová, Klaudie Barbořáková, Michaela Jaworská
Děkujeme a gratulujeme všem našim sportovcům.
irina zaslavská
Pro letošní školní rok byli nejlepšími sportovci roku vyhlášeni Klaudie Barbořáková
z 6. A a Petr Nyber z 6. B.
Celoroční soutěž o nejsportovnější třídu roku vyhrála 7. A. Gratulujeme.
36
Sportovní setkání V4
klaudie a petr
Každý rok máme vymezeny tři dny na to, abychom se setkali s vrstevníky z našich družebních škol z Polska, Slovenska a Maďarska. Díky těmto setkáním poznáváme jiné
kultury, zdokonalujeme si cizí jazyky, získáváme nové kamarády. Díky těmto setkáním
se naše národy mohou sbližovat a společně zápolíme v různých sportovních disciplínách. Tento rok role hostitele padla na naši školu. Vybraní žáci 6. a 7. tříd urputně bojovali ve stolním tenise, plavání, kopané, florbalu, přehazované, vybíjené. Dali do toho
všechno a vyplatilo se to. Naši žáci získali krásné 1. místo, o které se podělili s družstvem ze Slovenska. Doufejme, že v nich nezůstane pouze krásný pocit z vítězství, ale
i kladný vztah k jiným národům.
radomír brozda
37
Ocenění žáci starostou města
Krytý bazén
1. stupeň: Klárka Hospůdková z 5. A
2. stupeň: Petr Niemczyk z 8. B, Petra Fúriková z 9. A, Veronika Franková z 9. B
Náš bazén je součástí ZŠ a MŠ Pod Zvonek ve Svibici. V dopoledních hodinách poskytujeme výuku plavání pro děti základních a mateřských škol z Českého Těšína
a okolních vesnic.
Odpolední a víkendový provoz zajišťuje plavání a sportovně relaxační aktivity pro
širokou veřejnost, plavání pro dospělou veřejnost s možností využití masáží a sauny.
Služby naší sauny jsme zkvalitnili a obohatili instalací solného panelu se světelnou terapií. Nabízíme tuto oblíbenou relaxační metodu, která harmonizuje fyzické, psychické
a emoční stránky osobnosti člověka.
Pravidelně jsou v naší nabídce i hodiny pro plavání veřejnosti ráno od 6.30 hodin,
a to v úterý a v pátek. Dále nabízíme cvičení těhotných žen, aquaerobik, předplavecký
výcvik a zdokonalovací plavání.
Náš bazén nabízí všem návštěvníkům příjemné rodinné prostředí a vstřícný přístup
personálu.
V letošním roce bude bazén opět otevřen pro veřejnost i v červenci. Provozní doba
bazénu bude po – pá od 10.00 do 18.00 hodin, a to od pondělí 1. 7. 2013 do středy
31. 7. 2013. Zveme děti s rodiči, prarodiči i širokou veřejnost – využijte možnost prázdninového koupání. Po pravidelné odstávce provozu bazénu v srpnu se budeme na návštěvníky těšit od neděle 1. 9. 2013.
zdeňka molnárová
ocenění žáci. zleva: petr, klárka, veronika a petra.
Realizujeme dlouhodobé projekty:
Vadné držení těla
Zdravé zuby
Komunikujeme bez hranic
Mezinárodní projekt v rámci zemí V4
Celé Česko čte dětem
EU peníze školám
Dotkni se 20. století!
38
anna černá, mš dolní žukov
39
Na shledanou žáci 9. tříd!
Závěrečné stránky Svibického zvonku jsou pravidelně věnovány těm žákům, pro které
letošní školní rok je posledním, žákům 9. tříd. Za několik týdnů totiž usedne 22 dívek
a 13 chlapců do lavic středních škol, začnou se intenzivně připravovat na své vysněné
povolání a o povinné základní školní docházce budou mluvit výhradně v čase minulém. Pevně doufáme, že čas strávený v naší škole bude patřit k těm životním etapám,
ke kterým se člověk často a rád vrací ve svých vzpomínkách a vyprávěních. Přejeme
všem deváťákům, dnes již absolventům, hodně úspěchů na jejich další životní etapě.
Nelze opomenout také ty žáky 5. ročníků, kteří úspěšně zvládli náročnost přijímacích
zkoušek a od 1. září rozšíří řady studentů na Gymnáziu v Českém Těšíně. Hodně štěstí
a spokojenosti!
Za všechny pedagogy gabriela hřebačková
výchovná poradkyně
eva bodzentová, 5.tř., školní družina
40
petr niemczyk, 8.b
Svibic k ý z vo n e k . 21. čí s lo. Š ko l n í ro k 20 12 / 20 13 .
Vydala:
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Redakční rada:
Vladimíra Bronclíková, Karina Brozdová
Design&layout:
Marian Siedlaczek
Vytiskl:
PROprint, s. r. o., Český Těšín
Neprodejné, určeno pro potřebu školy.
© ZŠ a MŠ Pod Zvonek, 2013
Download

Ročenka 2013 - ZŠ Pod Zvonek Český Těšín