Pregled broja izjava po lekaru (ZL1)
na dan 09.02.2012.
Lekar
Šifra lekara
Broj izjava
Adnađević Sanja
07006470
1480
Aleksić Milutin
07000049
818
Babić - Terzić Nada
07000189
2097
Bašić Gordana
07000030
607
Boban Branka
07000626
171
Borojević Danijela
07004885
1134
Crnogorac Ljiljana
07000375
1160
Čanković Kosta
07000154
2165
Demirović Mirjana
07006454
1029
Dragović Čedomir
07005830
2032
Dragović Milena
07000138
1160
Drobac Dušanka
07000421
498
Đukelić Nataša
07000618
746
Đurić - Prtija Snežana
07005628
1931
Grubić Hrvoslava
07000596
824
Jagodić - Prodanović Marica
07004338
1426
Jocić Dragana
07000391
1364
Jovanović Vesna
07000120
1233
Juzbašić Dubravka
07007485
1248
Kalinić Đuro
07000340
811
Komazec Jovo
07000219
1871
Kosanović Stana
07006853
1206
Kozar - Drašković Biljana
07000561
400
Krstić Radovan
07000227
2396
Lazić Jagoda
07000200
1578
Lučić Jelena
31019201
316
Marunkić Biljana
07000537
103
Mićić Svetlana
07000545
742
Mihajlović Gordana
07000111
1112
Miljević Milica
07000197
1923
Mirković Vesna
07004303
403
Nikolić Srđan
07000570
613
Novaković Nebojša
07005474
926
Orelj Danijela
31011653
1145
Poljak Suzana
07006829
573
Strana 1 od 2
Pregled broja izjava po lekaru (ZL1)
na dan 09.02.2012.
Lekar
Šifra lekara
Broj izjava
Prebiračević Radinka
07004893
1208
Prodanović Renata
07006810
683
Puškarević Mirjana
07006713
1326
Simić - Belić Jelena
07006012
645
Stojaković Selena
07006861
2072
Trbojević Nevenka
07000243
2007
Urošević - Hristov Jelica
07000014
619
Vesić Ildiko
07000057
1084
Vučenović Dragana
07000413
954
Vujić Svetlana
07007418
66
Strana 2 od 2
Download

Pregled broja izjava po lekaru (ZL1)