Rad
bez kabla
Back
774 | Rad bez kabla | Pregled
Bosch pribor 11/12
Impresivna tehnologija –
litijum-jonski akumulatori
Bez efekta memorije:
punjenje bez razmišljanja – nezavisno od toga da li je akumulator ¾ ili ½ prazan
Neznatno samostalno pražnjenje:
nakon 30 dana litijum-jonski akumulator raspolaže još sa 96% navedenog nazivnog kapaciteta, dok
NiCd/NiMH akumulator gubi oko 25% nazivnog kapaciteta
ECP (elektronska zaštita ćelija) u akumulatorskim alatima:
automatski se nadziru ćelije u akumulatoru. Izlazna snaga uređaja automatski se umanjuje u sledećim
slučajevima:
– preopterećenje
– dubinsko pražnjenje
– pregrevanje
Sva tri kriterijuma mogu da oštetite ćeliju i znatno utiču na životni vek akumulatora
HCH (kućište sa sposobnošću odvođenja toplote) i rashladna rebra:
dozvoljavaju optimalnu radijaciju toplote iz unutrašnjosti akumulatora. Bosch litijum-jonski akumulator hladi
se 45% brže od uobičajenih modela akumulatora
Bočna zaštitna rebra i gumene kapice:
štite akumulator protiv udaraca sa spoljne strane
Prikaz stanja napunjenosti:
daje korisniku informaciju o tome koliko još ima energije na raspolaganju
Pritiskom na dugme „on“ prikazuje se stanje napunjenosti
akumulatora na LED-lampicama (svetlećim diodama) tokom
5 sekundi.
Crvena LED-lampica: ako svetli crvena LED-lampica, akumulator
je pretopao ili prehladan za punjenje.
Zelena LED-lampica: prikazuje status napunjenosti.
Kod stalnog svetljenja:
3 LED-lampice:
stanje napunjenosti između 100-66%
2 LED-lampice:
stanje napunjenosti između 66-33%
1 LED-lampica:
stanje napunjenosti između 33-5%
1 LED-lampica treperi:
stanje napunjenosti ispod 5%
Ne svetli nijedna LED-lampica: akumulator je pokvaren
On
Za vreme postupka punjenja: trepere 3 LED-lampice
Završen je postupak punjenja: sve LED-lampice svetle tokom
15 minuta
Rad bez kabla | Pregled | 775
Bosch pribor 11/12
Lit
iju
mjon
sk
i
MH
Ni
Ni
Cd
Po
re
đe
nje
Razlike u korišćenju akumulatorskih
tehnologija
Samostalno pražnjenje u mesecu
20%
25%
3-5%
Klasični efekat memorije
Da
Ne
Ne
Efekat lenjog akumulatora
Da
Da
Ne
Funkcionalnost kod temperatura mraza
Kod -18°C još 40% kapaciteta
= još funkcionalan
Kod -15°C 0% kapaciteta
= više nije funkcionalan
Kod -20°C još 50% kapaciteta
= još funkcionalan
Čuvanje na temperaturama mraza
Do -20°C bez oštećenja
Do -20°C bez oštećenja
Do -20°C bez oštećenja
Vreme čuvanja bez naknadnog
punjenja, korišćeni akumulator
Do 6 meseci
Do 6 meseci
Do 24 meseca
Optimalna temperatura čuvanja
5-15°C
5-15°C
5-15°C
Zaštita akumulatora ECP
Ne
Ne
Da
Krajnji korisnik ne može da utiče na
životni vek
Uč
ina
k
Živ
o
Ak tni
um vek
ula
to
r
Pr
im
en
a
Krajnji korisnik može da utiče na životni vek
U skladu sa primenom
Izbor električni alat
i akumulator
Preslab
Starenje
Vremenom stari svaki akumulator,
nezavisno od toga da li se koristi ili
ne. Posledica su gubitak napona i
kapaciteta
Hemijski proces
Vremenom i korišćenjem svi materijali
podležu koroziji. Posledica su gubitak
napona i kapaciteta.
Sušenje elektrolita
Vremenom i korišćenjem elektrolit
gubi vlažnost. Posledica su gubitak
napona i kapaciteta.
Uvrtanje šrafova/bušenje mali
Opterećenje akumulatora
različitim načinima korišćenja
(odnosi se samo na NiCd i NiMH)
prečnik
Testerisanje/udarno bušenje veliki
prečnik
Postupak punjenja (efekat
memorije)(odnosi se samo na
NiCd i NiMH)
Potpuno isprazniti/puniti
Delomično isprazniti/puniti
Normalno korišćenje
Mehaničko opterećenje
Grubo korišćenje
visoko
nisko
776 | Rad bez kabla | Akumulatorski uređaji
Bosch pribor 11/12
Akumulatori
za Bosch akumulatorske alate
Za svakog korisnika pravo rešenje
Tri stepena kvaliteta Bosch akumulatora
Ź DIY = Do it yourself
Ź Za povremeni rad u domaćinstvu
Ź SD = Standard Duty
Ź Za lake radove uvrtanja i bušenja u profesionalnom području
Ź HD = Heavy Duty
Ź Za redovni profesionalni rad gde se traži efikasnost i kapacitet
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Te
hn
olo
gij
ać
eli
ja
Pr
im
en
a
Ka
pa
cit
et
ak
um
ula
tor
aA
h
Akumulatori 3,6 V
Informacije za poručivanje
3,6 V akumulator u obliku štapa sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
Za GSR ProDrive
SD
Li Ion
2 607 336 242
C1a
1
1
508971
1,2
NiCd
2 607 335 790
C1a
1
1
403696
1,2
NiCd
2 607 335 484
C1a
1
1
292832
1,2
NiCd
2 607 335 062
C1a
1
1
076593
1,3
3,6 V štapni akumulator
Za PSR 3,6 V; PTK 3,6 V od 6/05
DIY
3,6 V štapni akumulator
Za PSR 3,6 V od 6/02
DIY
3,6 V štapni akumulator
Za PSR 3,6 V pre 6/02
DIY
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Rad bez kabla | Akumulatorski uređaji | 777
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Te
hn
olo
gij
ać
eli
ja
Pr
im
en
a
Ka
pa
cit
et
ak
um
ula
tor
aA
h
Akumulatori 7,2 V
Informacije za poručivanje
7,2 V štapni akumulator
Za GWB 7,2 V Professional
SD
2,0
NiCd
2 607 335 175
C1a
1
1
116770
1
1
058100
7,2 V pljosnati akumulator
Uređaji druge generacije
Za GBM 7,2 V; GDR 7,2 V; GSR 7,2 V Professional; PSR 7,2 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 033
C1a
7,2 V grumenasti akumulator
Uređaji prve generacije
Za GBM 7,2 V; GSR 7,2 V; GWS 7,2 V Professional; PSR 7,2 V
SD
1,5
NiCd
2 607 300 001
C1a
1
1
006675
DIY
1,2
NiCd
2 607 335 524
C1a
1
1
308144
SD
1,5
NiCd
2 607 335 540
C1a
1
1
309363
2,6
NiMH
2 607 335 682
C1a
1
1
334655
2 607 001 380
P0b
1
1
246354
Akumulatori 9,6 V
9,6 V O-Pack-akumulator
9,6 V O-Pack-akumulator
HD
9,6 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)
-
-
-
9,6 V pljosnati akumulator
Za GBM 9,6 V; GDR 9,6 V; GSB 9,6 V; GSR 9,6 V Professional; PDR 9,6 V; PSR 9,6 V; PSB 9,6 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 037
C1a
1
1
074131
SD
2,0
NiCd
2 607 335 152
C1a
1
1
113380
SD
2,6
NiMH
2 607 335 230
C1a
1
1
184878
9,6 V grumenasti akumulator
Uređaji prve generacije
Za GBM 9,6 V; GSB 9,6 V; GSC 9,6 V; GSR 9,6 V; GUS 9,6 V Professional; PSR 9,6 V; PSB 9,6 V
SD
1,5
NiCd
2 607 300 002
C1a
1
1
018975
Akumulatori 10,8 V
10,8 V akumulator u obliku štapa sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
DIY
1,3
Li Ion
2 607 336 864
C1a
1
1
601962
SD
1,3
Li Ion
2 607 336 014
C1a
1
1
379441
-
-
2 607 336 996
P0b
1
1
522021
10,8 V izložbeni model
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
778 | Rad bez kabla | Akumulatorski uređaji
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Te
hn
olo
gij
ać
eli
ja
Pr
im
en
a
Ka
pa
cit
et
ak
um
ula
tor
aA
h
Akumulatori 12 V
Informacije za poručivanje
12 V O-Pack-akumulator
DIY
1,2
NiCd
2 607 335 526
C1a
1
1
308151
SD
1,5
NiCd
2 607 335 542
C1a
1
1
309370
12 V O-Pack-akumulator
SD
2,0
NiCd
2 607 335 262
C1a
1
1
206624
HD
2,4
NiCd
2 607 335 676
C1a
1
1
334624
HD
2,6
NiMH
2 607 335 684
C1a
1
1
334662
HD
3,0
NiMH
2 607 335 692
C1a
1
1
334693
2 607 001 381
P0b
1
1
246361
12 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)
-
-
-
12 V pljosnati akumulator
Za GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional; PDR 12 V; PSR 12 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 055
C1a
1
1
080248
SD
2,0
NiCd
2 607 335 151
C1a
1
1
113373
SD
2,6
NiMH
2 607 335 250
C1a
1
1
184915
2 607 335 021
C1a
1
1
041768
12 V grumenasti akumulator
Uređaji prve generacije
Za GBM 12 V; GSR 12 V Professional
SD
1,5
NiCd
Akumulatori 14,4 V
14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
DIY
1,3
Li Ion
2 607 336 038
C1a
1
1
438711
DIY
1,5
Li Ion
2 607 336 206
C1a
1
1
534079
-
-
2 607 336 997
P0b
1
1
522052
14,4 V izložbeni model
-
14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
SD
1,3
Li Ion
2 607 336 150
C1a
1
1
522960
HD
2,6
Li Ion
2 607 336 078
C1a
1
1
480888
14,4 V utični akumulator sa LZA-om (kontrolom stanja napunjenosti)
HD
3,0
Li Ion
2 607 336 224
C1a
1
1
546164
14,4 V O-Pack-akumulator
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
DIY
1,2
NiCd
2 607 335 528
C1a
1
1
308168
SD
1,5
NiCd
2 607 335 534
C1a
1
1
308199
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Rad bez kabla | Akumulatorski uređaji | 779
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Te
hn
olo
gij
ać
eli
ja
Pr
im
en
a
Ka
pa
cit
et
ak
um
ula
tor
aA
h
Akumulatori 14,4 V
Informacije za poručivanje
14,4 V O-Pack-akumulator
SD
2,0
NiCd
2 607 335 264
C1a
1
1
206631
HD
2,4
NiCd
2 607 335 678
C1a
1
1
334631
HD
2,6
NiMH
2 607 335 686
C1a
1
1
334679
HD
3,0
NiMH
2 607 335 694
C1a
1
1
334709
2 607 001 382
P0b
1
1
246378
14,4 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)
-
-
-
14,4 V pljosnati akumulator
Za GSB 14,4 V; GSR 14,4 V Professional; PSR 14,4 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 160
C1a
1
1
115278
SD
2,0
NiCd
2 607 335 210
C1a
1
1
142700
SD
2,6
NiMH
2 607 335 252
C1a
1
1
184922
Akumulatori 18 V
18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
DIY
1,3
Li Ion
2 607 336 040
C1a
1
1
438728
DIY
1,5
Li Ion
2 607 336 208
C1a
1
1
534086
1
1
522977
1
1
480895
18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
SD
1,3
Li Ion
2 607 336 170
C1a
18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
HD
2,6
Li Ion
2 607 336 092
C1a
18 V utični akumulator sa LZA-om (kontrolom stanja napunjenosti)
HD
3,0
Li Ion
2 607 336 236
C1a
1
1
546171
-
-
2 607 336 998
P0b
1
1
522038
1,5
NiCd
2 607 335 536
C1a
1
1
308205
18 V izložbeni model
-
18 V O-Pack-akumulator
SD
18 V O-Pack-akumulator
SD
2,0
NiCd
2 607 335 266
C1a
1
1
198479
HD
2,6
NiMH
2 607 335 688
C1a
1
1
334686
2 607 001 383
P0b
1
1
246385
18 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
-
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
780 | Rad bez kabla | Akumulatorski uređaji
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Te
hn
olo
gij
ać
eli
ja
Pr
im
en
a
Ka
pa
cit
et
ak
um
ula
tor
aA
h
Akumulatori 24 V
Informacije za poručivanje
24 V O-Pack-akumulator
Ne može da se koristi za GBH 24 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 538
C1a
1
1
308212
24 V O-Pack-akumulator
Mogu se koristiti za sve akumulatorske uređaje O-pack
HD
2,4
NiCd
2 607 335 448
C1a
1
1
281387
HD
2,6
NiMH
2 607 335 562
C1a
1
1
316118
HD
3,0
NiMH
2 607 335 510
C1a
1
1
297189
-
2 607 001 384
P0b
1
1
246392
24 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)
-
-
24 V utični akumulator
Sa indikatorom stanja napunjenosti
Za GBH 24 VRE Professional
HD
1,7
NiCd
2 607 335 082
C1a
1
1
100571
HD
3,0
NiCd
2 607 335 216
C1a
1
1
146555
1
1
365352
Akumulatori 36 V
36 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
i LZA (kontrolom stanja napunjenosti)
HD
1,3
Li Ion
2 607 336 002
C1a
36 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
i LZA (kontrolom stanja napunjenosti)
HD
2,6
Li Ion
2 607 336 108
C1a
1
1
451437
-
-
2 607 336 999
P0b
1
1
522045
36 V izložbeni model
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Rad bez kabla | Pregled | 781
Bosch pribor 11/12
Litijum-jonski
punjači
Punjač sa turbo-punjenjem poseduje asimptotski algoritam punjenja koji ponovo napuni akumulator na 80%
u 25 minuta. Kako litijum-jonski akumulatori ne poseduju efekat memorije, akumulator može da se ponovo puni
pri svakom statusu napunjenosti.
100%
80%
60%
40%
Algoritam punjenja
litijum-jonski punjači
20%
Algoritam punjenja
uobičajeni punjači
0%
0
25
60
Budući da se akumulator prilikom primene zagreva do 70°C, duva se sveži vazduh kroz akumulator pomoću
vazdušnog hlađenja ugrađenog u punjaču. To znatno umanjuje vreme punjenja jer se akumulator puni samo pri
temperaturama između 0 i 45°C, da bi se garantovao dug životni vek akumulatora.
782 | Rad bez kabla | Pregled
Bosch pribor 11/12
Pregled Bosch akumulatora i punjača
Tehnologija
ćelija
Napon
akumulatora
3,6 V
10,8 V
14,4 V
Kapacitet akumulatora
18,0 V
36,0 V
Akumulatori (kataloški broj 2 607...)
1,3 Ah
336 242
Litijum-jonski
336 014
336 038
336 040
336 150
336 170
336 002
1,5 Ah
336 206
336 208
336 078
336 092
2,6 Ah
336 108
3,0 Ah
336 224
Tehnologija
ćelija
Napon
akumulatora
3,6 V
7,2 V
9,6 V
Kapacitet akumulatora
336 236
12,0 V
14,4 V
18,0 V
24,0 V
Akumulatori (kataloški broj 2 607...)
1,2 Ah
335 062
335 484
335 790
335 524
NiCd
1,5 Ah
1
1
335 526
335 528
1
300 001
300 002
335 021
335 033
335 037
335 055
335 160
335 540
335 542
335 534
335 536
335 538
1,7 Ah
335 082
2,0 Ah
1
335 175
335 152
335 151
335 210
335 262
335 264
335 676
335 678
335 266
2,4 Ah
335 448
3,0 Ah
335 216
NiMH
2,6 Ah
335 230
335 250
335 252
335 682
335 684
335 686
335 692
335 694
335 688
335 562
3,0 Ah
1
Punjenje je moguće samo sa međuadapterom.
335 510
Rad bez kabla | Pregled | 783
Bosch pribor 11/12
AL 1115 CV
225 514
AL 1130 CV
225 134
AL 1820 CV
AL 1860 CV
225 424
AL 2204 CV
225 274
225 322
AL 2215 CV
AL 3640 CV
225 472
225 100
Vreme punjenja (min)2
Kapacitet akumulatora
1,3 Ah
55
55
Punjači
(kataloški broj
2 607...)
30
180
45
55
24
45
207
80
1,5 Ah
63
2,6 Ah
30
68
95
AL 2404
224 902
224 790
3,0 Ah
35
AL 2422 DC
225 184
AL 2425 DV
224 410
224 426
AL 2450 DV
Punjači
(kataloški broj
2 607...)
225 028
Vreme punjenja (min)2
Kapacitet akumulatora
1,2 Ah
240
300
200
38
36
15
1,5 Ah
250
47
44
19
53
50
22
1,7 Ah
2,0 Ah
333
62
58
27
400
74
70
30
93
87
38
2,4 Ah
3,0 Ah
2,6 Ah
2
433
80
76
33
500
93
90
38
Navedena vremena punjenja u minutima odgovaraju približnim podacima koji su mereni pri sobnoj temperaturi 20°C/68°F.
Stanje napunjenosti, starost i temperatura akumulatora utiče na vreme punjenja.
3,0 Ah
784 | Rad bez kabla | Punjači
Bosch pribor 11/12
Punjači
za Bosch akumulatore
Punjač AL 2404 puni sve
Punjač AL 60 DC 2422 je
Punjač AL 2450 DV za sve
Punjač AL 3640 CV za sve
akumulatore sa APT utičnim
posebno konstruisan za pri-
Bosch akumulatore. Brzi
36 V Bosch Li Ion akumula-
krajem od 7,2 do 24 V. LED-
menu u putničkim/teretnim
punjač sa Delta-Voltage nad-
tore. Zahvaljujući posebnom
indikator informiše o radnom
vozilima (12/24 V). Sa Delta-
zorom i tonskim signalom
postupku punjenja postiže se
stanju punjača i stanju napu-
Voltage isključenjem struje
kao kontrola punjenja.
80% kapaciteta akumulatora
njenosti akumulatora.
punjenja. Rad sa izvorom jed-
unutar 25 minuta.
nosmerne struje (upaljač za
cigarete).
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
išt
e
trž
Za
Ul
St
ru
az
ja
ni
na
pu
po
nje
n(
nja
i)
V
A
Singlevolt-punjači 2,4 V NiCd
Informacije za poručivanje
Standardni punjač za PSR 2,4 V, od 06/2002
0,2
230
EU
2 607 224 786
C0a
1
1
292795
0,2
230
UK
2 607 224 788
C0a
1
1
292801
Singlevolt-punjači 3,6 V NiCd
Standardni punjač za PSR 3,6 V i PTK 3,6 V, od 06/2002
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
0,2
230
EU
2 607 224 790
C0a
1
1
292818
0,2
230
UK
2 607 224 792
C0a
1
1
292825
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Rad bez kabla | Punjači | 785
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
išt
e
trž
Za
Ul
St
ru
az
ja
pu
nje
nja
ni
na
po
n(
i)
V
A
Singlevolt-punjači 10,8 V-Li-Ion
Informacije za poručivanje
Li-Ion brzi punjač AL 1130 CV
3
230
EU
2 607 225 134
C0a
1
1
379434
EU
2 607 225 100
C0a
1
1
365482
Singlevolt-punjači 36 V-Li-Ion
Li-Ion brzi punjač AL 3640 CV
4
230
Multivolt-punjači 3,6-10,8 V Li-Ion
Li-Ion standardni punjač AL 1115 CV
1,5
230
EU
2 607 225 514
C0a
1
1
522465
1,5
230
UK
2 607 225 516
C0a
1
1
522472
230
EU
2 607 224 392
C0a
1
1
211208
230
EU
2 607 224 702
C1a
1
1
257701
Multivolt-punjači 7,2-14,4 V NiCd / NiMH
Standardni punjač AL 1411 DV
1
Brzi punjač AL 1450 DV
5
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
786 | Rad bez kabla | Punjači
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
išt
e
trž
Za
Ul
St
ru
az
ja
pu
nje
nja
ni
na
po
n(
i)
V
A
Multivolt-punjači 7,2-24 V NiCd / NiMH
Informacije za poručivanje
Standardni punjač AL 2404 (ne puni 2 607 335 082 i 2 607 335 216)
0,4
230
EU
2 607 225 184
C0a
1
1
425872
0,4
230
UK
2 607 225 186
C0a
1
1
425889
EU/UK
2 607 224 410
C1a
1
1
204859
Auto-punjač AL 2422 DC
2,2
12 – 24
Standardni punjač AL 2425 DV
2,5
230
EU
2 607 224 426
C0a
1
1
204651
2,5
230
UK
2 607 224 428
C0a
1
1
204668
Brzi punjač AL 2450 DV
5,0
230
EU
2 607 225 028
C1a
1
1
357050
5,0
230
UK
2 607 225 030
C1a
1
1
357067
230
EU
2 607 225 424
C0a
1
1
522984
Multivolt-punjači 14,4-18 V Li-Ion
Brzi punjač AL 1820 CV
2,0
Brzi punjač AL 1860 CV
6,0
230
EU
2 607 225 322
C0a
1
1
480864
6,0
230
UK
2 607 225 324
C0a
1
1
480871
Standardni punjač AL 2204 CV
0,4
230
EU
2 607 225 274
C0a
1
1
438735
0,4
230
UK
2 607 225 276
C0a
1
1
438742
230
EU
2 607 225 472
C0a
1
1
512084
Brzi punjač AL 2215 CV
1,5
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Rad bez kabla | Punjači | 787
Bosch pribor 11/12
Međuadapter za punjače
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Koristi se za punjenje debelih i pljosnatih akumulatora bez APT utičnog kraja
Informacije za poručivanje
Adapter za punjače AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 i
AL 2498 FC
2 607 000 198
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
C0a
1
1
109239
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
788 | Rad bez kabla | Pribori za GDS, PLI, GLI
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Na
po
n(
i)
V
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Pribori za Bosch akumulatorske lampe GLI Professional, PLI
Informacije za poručivanje
Lampica
9,6
2 609 200 305
C1d
1
1
239554
12,0
14,4
2 609 200 306
C1d
1
1
239561
18,0
2 609 200 307
C1d
1
1
239578
24,0
2 609 200 308
C1d
1
1
239585
-
2 609 200 309
P1d
1
1
239592
Sočiva sa prstenom za podešavanje
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Set pribora za Bosch pneumatsku pumpu PAG
Informacije za poručivanje
Set pribora
Sastoji se od creva za vazduh pod pritiskom, zaptivne navrtke, gumene zaptivke,
ventila za lopte, bicikla i vazdušne dušeke
2 607 010 333
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
P1d
1
1
218450
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Download

Rad bez kabla