Třeboň
—
zámkem po stopách
Rožmberků
Který
K
ý erb
b patří
ří d
do Tř
Třeboně?
b
a) první
b) druhý
c) oba
Do T
Třeboo
řebo
ře
bo Třeboně jsem přišel jako malý chlapec. Pan vladař rožmberského domu, Petr Vok, se
tenkrát i s celým dvorem přestěhoval z Krumlova do Třeboně. Krumlovské panství i s obrovským
zámkem, kde měli Rožmberkové dosud hlavní rezidenci, musel totiž po smrti svého bratra Viléma
z Rožmberka prodat císaři, aby splatil obrovské dluhy. Rožmberské dominium se tak v letech
1592—1602 zmenšilo zhruba o třetinu, avšak Petr Vok přesto stále zůstal třetím nejzámožnějším
šlechticem. Zámek stačil mezi lety 1599—1611 přestavět a doplnit ho zahradou s letohrádkem,
takže nebyl o nic méně krásný než ten krumlovský.
Třeboňský zámek byl krásný už na první pohled. Když se k němu člověk přibližoval, viděl už
z daleka červenobílé okenice s šedobílou sgrafitovou výzdobou. Všude na oknech byly postříbřené
a pozlacené mříže a rožmberské barvy. Uvnitř také malované stěny, těžké koberce, červené nebo
zelené závěsy z hedvábí, sametu a sukna a malovaný a vyřezávaný těžký nábytek.
Nejkrásnější byl erbovní sál nebo také dvořanská místnost neboli erbovní síň. V erbovní síni se
odehrávaly všechny veselé i smutné události — oslavy, svatby, ale také zde býval na katafalku
vystaven zemřelý.
Ve dvořanské síni se také scházeli dvořané pana Petra Voka, aby si popovídali. Pan Petr Vok je měl
rád, a proto nechal na památku namalovat jejich erby na stěny. Je jich dohromady třicet dva.
Dlouho jsem se jejich erby nemohl naučit a dovedete si představit tu ostudu, kdybych si spletl
třeba erb dvorského maršálka Hanuše z Říčan s erbem kancléře Jindřicha Vintíře z Vlčkovic
a na Kolínci? Vymyslel jsem si pro vás hru, při níž se erby naučíte raz dva...
Když budete chtít poznat zámek lépe, vezměte si druhý didaktický program nazvaný „Poslední
Rožmberkové na Třeboni“ a můžete poznávat zámek dál.
Autor koncepce a textů: Ludmila Ourodová Hronková, grafické zpracování a ilustrace: Kateřina Sedlická, fotografie: archiv NPÚ v Českých Budějovicích a veřejně přístupné zdroje. V roce 2011 vydala
Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s NPÚ, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, v rámci projektu „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska“,
náklad 3000 ks. Tento pracovní list doporučujeme pro žáky I. stupně ZŠ.
Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007–2013.
2
9
16
23
30
1
8
15
22
29
31
24
17
10
3
26
25
32
19
12
5
18
11
4
28
21
14
7
PEXESO
27
20
13
6
2
9
16
23
30
1
8
15
22
29
31
24
17
10
3
32
25
18
11
4
19
12
5
28
21
14
7
Vybarvěte si pastelkami tuto druhou sadu kartiček
pexesa. Potom obě stránky podlepte barevným papírem, aby byly kartičky pevnější a zároveň aby
obrázky neprosvítaly. Kartičky nastříhejte podle
čar, promíchejte je — a můžete s kamarády začít
hru. Komu se podaří nasbírat nejvíc dvojic? Oživte
si hru tím, že si k obrázkům erbů budete říkat
i jména jejich nositelů.
27
20
13
6
Jména dvořanů Petra Voka z Rožmberka podle erbů
namalovaných ve dvořanské světnici.
Chceš si zahrát pexeso? Pak vybarvi erby, podlep je barevným papírem, rozstříhej a s kamarádem si zahrajte.
Možná se při hraní naučíte erby všech 32 dvořanů pana
Petra Voka z Rožmberka dřív, než jsem to stihl já.
1.
2.
3.
4.
5.
Hanuš z Říčan, dvorský maršálek
Jindřich Vintíř z Vlčkovic a na Kolínci, kancléř
Hendrych Votík Brandský z Labouně
Rejnhard Jan Gerhart z Lišvic
Mikuláš Šrejbersdorf z Tajčnštejna
(pět nadřízených rad)
6. Jindřich Doudlebský z Doudleb
7. Rudolf Puš z Kamsfeldu
8. Herman Bulderus Vestfál z Osnabrücku, osobní
lékař a dvorský mathematicus
9. Štěpán Bulvan z Bulvanu
10. Daniel Bergman z Hotovic
11. Lorenc z Leben
12. Ehrenfrid z Berbisdorfu na Varnsdorfu
a Žumberku, hofmistr
13. Adam Tuněchodský z Poběžovic, hejtman panství třeboňského
14. Zdeněk Lev Římanský Kavka z Říčan, mundšenk
15. Ludvík Kvos z Pernsdorfu, štolmistr
16. Hynek Čáslav z Podolí
17. Kašpar Mercerod z Mercerodu
18. Zdeněk Vítha ze Rzavého — dvořané
19. Friedrich Frokštejn z Načeslavic, dvorní kraječ
20. Hynek Vrchotický z Loutkova
21. Kašpar Neder z Sechova
22. Jan Horman z Neukirchenu
23. Oldřich Kalenice
24. Vilém Vrchotický z Loutkova
25. Jáchym Chrt ze Rtína
26. Martin Grejnar z Veveří, přední puchalter
27. Kryštof Höriczký ze Štampachu, jagrmistr (lovčí)
28. Jan Hagen ze Schwarzbachu, komorník
29. Adam Sudek z Dlúhé, dvořenín
30. Theobald Hock z Zweibrucku, německý sekretář
31. Václav Marek z Bavorova, český sekretář
32. Dominik Cometa z Eckturmu, dvorní paumistr (stavitel)
V roce 2011 vydala ©Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s NPÚ, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, v rámci
projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, náklad 3000 ks.
Download

Třeboň po stopách Rožmberků