Temeljem članka 13. Pravila o izboru organa općinskih, gradskih i županijskih organizacija
SDP-a, Izborna komisija je dana 14.11.2013. donijela
ODLUKU
o objavi valjanih kandidatura
I.
Temeljem provjere prikupljenih potpisa (na obrascu KD 06 PPK), te ima li član koji se
kandidirao nepodmirene obaveze u vezi članarine utvrđuje se slijedeći popis valjanih
kandidatura:
Kandidatura za predsjednika županijske organizacije:
1. Damjanac Ada
2. Šarić Maja
Kandidatura za potpredsjednika županijske organizacije:
1. Damjanac Ada
2. Ferić Danijel
3. Gobo Valdi
4. Gržinić Ivica
5. Korać Radomir
6. Kozlevac Dino
7. Mohorović Danijel
8. Popović Serđo
9. Ravnić Davor
10. Šarić Maja
Kandidatura za člana Predsjedništva županijske organizacije:
1. Bassanese Vili
2. Becht Zoran
3. Bile Sergio
4. Carlin Aleksandar
5. Damjanac Ada
6. Dužaić Dalibor
7. Ferić Danijel
8. Filipović Vladimir
9. Gobo Valdi
10. Gržinić Ivica
11. Grujić-Cukon Ornela
12. Jurman Mauro
13. Kalčić Eda
14. Kauzlarić Damir
15. Klašterka Josip
16. Kontošić Denis
17. Korać Radomir
18. Kovač Aleksandar
19. Kozlevac Dino
20. Laganis Luka
21. Lasić Ivan
22. Lukež Ivan
23. Macan Dalibor
24. Majcan Andrejev Snežana
25. Milanović Gianfranko
26. Mohorović Daniel
27. Percan Marino
28. Popović Serđo
29. Puzigaća Bojana
30. Radetić Petar
31. Radolović Vera
32. Ravnić Davor
33. Sošić Miro
34. Subotić Goran
35. Šarić Maja
36. Zubenica Žilbert
Kandidatura za člana Županijskog odbora:
1. Arman Oliver
2. Bassanese Vili
3. Banković Diego
4. Becht Zoran
5. Benčić Dušan
6. Bile Sergio
7. Blašković Sandra
8. Blažina Alen
9. Božac Roberto
10. Božac Sandi
11. Brančela Marino
12. Bulić Milio
13. Carlin Aleksandar
14. Damijani Danijel
15. Demark Boris
16. Ferenac Marko
17. Filipović Vladimir
18. Gobo Valdi
19. Gobo Valter
20. Grujić-Cukon Ornela
21. Jerman Elena
22. Jurman Mauro
23. Kalčić Eda
24. Klašterka Josip
25. Kontošić Denis
26. Korać Radomir
27. Korijan Sandi
28. Kovač Aleksandar
29. Kozlevac Dino
30. Krajčak Ines
31. Kršulja Elvino
32. Kurelović Željko
33. Labinjan Ondina
34. Laganis Luka
35. Lasić Ivan
36. Legović Ecio
37. Leverić Saša
38. Lukež Ivan
39. Maras Branimir
40. Mohorović Daniel
41. Mulavdić Nevres
42. Mužinić Marijan
43. Ocvirk Damir
44. Otočan Veseljko
45. Pejić Josip
46. Percan Marino
47. Peruško Anton
48. Peteh Denis
49. Prenc Elvis
50. Radetić Petar
51. Radolović Vera
52. Radulović Stanko
53. Ristić Nikša
54. Ružić Željko
55. Saftić Darko
56. Sirotić Ljubomir
57. Slavujević Goran
58. Smoković Mauricio
59. Sošić Miro
60. Subotić Goran
61. Šarić Maja
62. Šimek Vlasta
63. Škarić Vitomir
64. Šmalc Slaviša
65. Uravić Silvano
66. Zubenica Žilbert
67. Luciano Žufić
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Mitar Gavočanov, v. r.
Predsjednik izborne komisije
Broj: 1-3/13
Pula, 14. studenog 2013. u 13:00 h
Download

Temeljem članka 13. Pravila o izboru organa općinskih, gradskih i