Zmaten
V malém domku na kraji města se probudil muž. Dlouho se nic nedělo a pak se znovu probudil.
Chvíli přemýšlel nad tím, co se právě stalo. Zadumaně hleděl do stropu nad svou postelí, což s oblibou
dělal každé ráno. Nudný strop, pomyslil si.
Otočil se na bok, aby dosáhl na malý stolek, který se válel kousek od postele. Uchopil sklenici, jež
byla zpola přeplněna vodou a jemně upil. Divné probuzení mu utkvělo v hlavě. Dopil sklenici a vklouzl
do bačkor kdysi ležících u postele. Chvilku koukal na svoje oči a pak se probudil. Sakra! proběhlo mu
hlavou. Co to je? Vstal z postele, kopl se do hlavy, aby se ujistil, že nespí a usnul.
Zdál se mu sen a v tom snu se několikrát probudil. Když se probudil, párkrát zase usnul, aby se mohl
za hodinu zase probudit. A dost! řekl si a vydal se doplnit si sklenici plnou vody. Po vydatném zahnání
žízně si sedl na postel a koukal na bílou zeď naproti němu.
Tak to pokračovalo do jeho předčasné smrti. Vstoupil do cesty jedoucímu letadlu a umřel na dětskou
obezitu.
Tobiáš Lobkowicz
Download

Zmaten - Lobkowicz