Ogledni čas : 1-2 Zoologija,prof.Merima Djukić
Grupni rad u nastavi veterinarske grupe predmeta,dr veterine Nataša Truš
GRUPNI OBLIK RADA
primjer dobre prakse
dr veterine Nataša Truš
Prezentacija aktivnosti na Nastavničkom vijeću
Nastavnik:Tanja Kragulj
Predmet:Biohemija
Nastavna oblast:
Sistem elemenata i jonova u biohemijskim
procesima i uticaj na ljudsko zdravlje
Razred/odjeljenje:
2-2 Poljoprivredni tehničar
Ogledni čas: Biohemija mr Tanja Kragulj
Diferencirani zadaci po grupama: Ugledni čas Fizike
JU Srednja poljoprivredna škola Bar
U našoj školi od 28. do 29. oktobra održan je seminar za nastavnike
opšteobrazovnih predmeta pod nazivom:
„ Program obuke za nastavnike opšteobrazovne grupe predmeta
u srednjim stručnim školama
Voditelji obuke bili su : Nadja Luteršek i Radoje Novović iz Zavoda za
školstvo.Neke od obradjenih tema bile su: predmetni programi i
planiranje, ciljevi i uloga škole, odnos nastave i učenja, dimenzije
učenja, ocjenjivanje i procjenjivanje u nastavi.
Učestvovalo je 10 predstavnika iz naše škole i 15 nastavnika iz
Ekonomsko ugostiteljske škole u Baru i mješovite škole iz Ulcinja.
U
Srednjoj poljoprivrednoj
školi od 24. do 26.septembra održan
je seminar za nastavnike i stručne saradnike pod nazivom:
„ Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi „.
Voditeljke
obuke su
bile:Ranka Božović
i
Mirjana Djurović,
psiholozi.Seminar je akreditovan od strane Ministrstva prosvete i
sporta, a neke od obradjenih tema su bile: pravo na različitost,
razvojne smetnje i teškoće, problematično ponašanje , ocjenjivanje
učenika i izrda IOP-a.
Grupni rad nastavnika
Download

opširnije - JU Srednja poljoprivredna škola Bar