R.B.
DIMENZIJE
PROZORA
DIMENZIJE
UNURAŠNJE
ROLETNE
PREMA OTVORU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
60x80
80x100
100x100
80x120
100x120
120x120
80x140
100x140
140x120
160x120
180x120
200X120
120X140
140X140
160X140
180X140
200X140
70X200
80X200
90X200
70X210
80X210
90X210
80X220
90X220
100X220
140X210
150X210
160X210
60x100
80x120
100x120
80x140
100x140
120x140
80x160
100x160
140x140
160x140
180x140
200X140
120X160
140X160
160X160
180X160
200X160
70X220
80X220
90X220
70X230
80X230
90X230
80X240
90X240
100X240
140X230
150X230
160X230
CENA ROLETNE SA
PVC TERMO
KUTIJOM, VODILICA
SA PEROM I AL
ZASTOROM
33
41
47
44
53
60
51
59
74
82
99
102
72
81
93
97
109
63
66
69
62
67
75
72
76
82
107
115
128
CENE SU SA PDV-om
NAPOMENA: Za dvodelne AL-u roletne doplata je 15E za visine do 1,40 m.
ROLO KOMARNIK 25E m2 SA PDV-om
FIKSNI KOMARNIK 15E m2 SA PDV-om
CENA ROLETNE SA
PVC TERMO
KUTIJOM, VODILICA
SA PEROM I PVC
ZASTOROM
28
33
38
35
41
46
39
44
55
60
81 DVODELNA
82 DVODELNA
53
58
68
84 DVODELNA
86 DVODELNA
45
48
51
47
49
52
52
54
57
79
83
86
Download

rb dimenzije prozora dimenzije unurašnje roletne prema otvoru