CHEBSKO 3
pátek 8. června 2012
Mladých čtenářů prý přibývá
STRUČNĚ
A K TU Á L N Ě Z R EGIONU
JAN BURIÁNEK
Cheb – Rozzářené obličeje a
nadšení ovládly včerejší pasování na čtenáře v dětském
oddělení Městské knihovny v
Chebu. Tentokrát se celý akt
nesl v pohádkovém duchu s
postavou hejkala, loupežníka
a ježibaby. Děti se nejvíce těšily, až si zapůjčí některou z
knížek.
„Letos se pasování na čtenáře v knihovně konalo již pošesté,“ sdělila vedoucí dětského oddělení Eva Novotná.
„Každý rok se snažíme, aby tato akce byla něčím jiná. Takže se tu uskutečnilo například pasování s Bobem a Bobkem. Letos jsme si vymysleli
scénku trochu z pohádek,“ informovala vedoucí s tím, že
všichni byli potěšeni reakcí
dětí, které se do scének velmi
hlasitě zapojovaly.
„Dneska se mi tu moc líbilo. Nejvíce mě zaujala ježibaba, která si chtěla upéct děti,“ řekl sedmiletý Adam Novák z Chebu. „Z knížek mám
nejraději šmoulí příběhy,“
usmál se.
Zapálení do četby neskrývali ani další mladí čtenáři.
„Čtu velmi rád, knížky mě moc
baví. Nejradši mám ty o rytířích,“ řekl sedmiletý Saša Pova z Chebu.
Letos se mladí účastníci pasování nedočkali prince.
„Předešlá léta pasoval mečem
mladé čtenáře princ. Letos
jsme si řekli, že to zvládneme
my sami, a tak všechny me-
NĚKOLIK DĚTÍ se sešlo v dětském oddělení Městské knihovny Cheb, aby se zúčastnily pasování na čtenáře. To se v knihovně uskutečnilo pošesté a i letos je provázely pohádkové bytosti. Foto: Deník/Jan Buriánek
čem popasoval hejkal,“ řekla
s úsměvem Eva Novotná.
Podle ní není pravda, že by
ratolesti nechtěly číst. Je to
spíše naopak. „Letos jsme měli o trochu méně vyplněných
přihlášek. Ale když se uskuteční pasování na čtenáře, dojdou k nám rodiče a děti většinou dodatečně do knihovny
přihlásí,“ informovala Eva
Novotná. Navíc když se děti
nyní přihlásily do knihovny,
dostaly šanci půjčovat si knihy rok zdarma. „Musím říci,
že děti čtou především v mladším věku. Velkou roli v tom
hrají i paní učitelky, ale největší zásluhu mají zřejmě rodiče,“ uvedla Eva Novotná s
tím, že do knihovny chodí čím
dál více rodičů s velmi malý-
mi dětmi a pak s nimi čtou.
„Na dnešním pasování byla asi nejhezčí čarodějnice. Z
knížek, které čtu, mám úplně
nejraději ty o koních,“ řekla
sedmiletá Marie Menclová z
Chebu. „Já čtu hodně knížky
od Boženy Němcové a pasování se mi moc líbilo,“ usmála se sedmiletá Vanesska
Baierová z Chebu.
Dětský domov Cheb a místní klub Útočiště
spojily své síly s tanečním studiem Magicstar
DĚTI společně nacvičují taneční
sestavu v rámci projektu
´Poznejme se tancem´. Foto: archiv Útočiště, o. p. s.
Cheb – Patnáct dětí z Chebska
v rámci projektu ´Poznejme se
tancem´ vyrazilo na víkendový pobyt do Doubravy. Podle
pracovnice z Útočiště, o. p. s.,
Jany Kotounové patří projekt
mezi nejvydařenější.
Místní nezisková organizace Útočiště, o.p.s., se od září
2011 do června 2012 zapojila do
projektu, při kterém se děti z
Nízkoprahového klubu Útočiště, Dětského domova v Chebu a tanečního studia Magicstar pravidelně setkávají a
společně nacvičují taneční
představení. Součástí projek-
tu byl i víkendový pobyt, na
kterém se měly děti možnost
více poznat. Vzájemné poznání a navázání přátelství dětí z
různých sociálních skupin je
jeden z hlavních cílů projektu.
„Mohu říci, že na začátku
projektu docházelo k vyčleňování některých dětí ze skupiny,“ řekla Lucie Pavelková,
jedna z pracovnic Útočiště.
„To se ale postupně začalo měnit. Děti mezi sebou začaly navazovat přátelské vztahy a lépe spolupracovat na společné
choreografii. Víkendový pobyt toto ještě posílil. Společné
vystoupení bude k vidění 23.
června 2012 na taneční soutěži
na Chebském hradě a také na
Show tanečního studia Magicstar. Ta se uskuteční 1. července 2012 v Kulturním centru
Svoboda,“ dodala Lucie Pavelková.
„Jsem ráda, že se nám podařilo vytvořit podmínky pro
vzájemnou interakci dětí z
různých skupin, které by takto
volný čas za normálních okolností společně netrávily,“
řekla již zmiňovaná pracovnice Útočiště Jana Kotounová.
(hel)
V Chebu chtějí ve čtvrtek zahájit
tradici farmářských trhů
Cheb – Kvalitní a čerstvou zeleninu, ovoce, pečivo, maso nebo třeba sýry si budou moct koupit obyvatelé i návštěvníci Chebu přímo na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Už ve čtvrtek 14. června se zde od 8 do 17 hodin uskuteční farmářské trhy. „Město Cheb je organizuje spolu s Danem Řezáčem z Karlových Varů, který již má zkušenosti s jejich pořádáním ´doma´ i v Mariánských Lázních,“ uvedla mluvčí chebské radnice
Martina Kuželová.
(sim)
Fotbalové mistrovství se bude promítat
na chebském zimním stadionu
Cheb – Už dnes začíná mistrovství Evropy ve fotbale,
které se bude konat v Polsku a na Ukrajině do 1. července. Mnoho hospod a barů chystá veřejná promítání. Výjimkou není ani zimní stadion v Chebu, který mají pod svou správou CHETES. Od 20 hodin se bude na
zimním stadionu v Chebu promítat na velkoplošné obrazovce zahajovací utkání EURO 2012, zápas Česko –
Rusko. Vstup pro všechny fanoušky je samozřejmě
zdarma. Chebský deník je mediálním partnerem akce.
(red)
CERTIFIKOVANÝ KOMÍN
12.636 s DPH
8 m, průměr 160
13.926 s DPH
8 m, průměr 200
Cena včetně dopravy
www.kominstadreko.cz
e-mail: [email protected], tel: 603 334 262
1000853239_A
V pořadí již šestý ročník pasování na čtenáře se konal v Městské knihovně Cheb
LAST MINUTE
CHORVATSKO AUTOBUSEM
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
BS
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
BS
LOKVA ROGOZNICA - vila Perkušić
BS
NEMIRA - penzion Star
HB
RABAC - depandance Mediteran
HB
PROMAJNA - pavilon Dukić B
HB
GRADAC - depandance Laguna A
HB
CHORVATSKO LETECKY z Ostravy a Prahy
PROMAJNA - pavilon Dukić C
BS
NEMIRA - penzion Star
HB
PODGORA - hotel Mediteran
HB
BAŠKO POLJE - depandance Alem
HB
15. 6. - 24. 6.
3 490 Kč/os.
4 190 Kč/os.
4 190 Kč/os.
5 890 Kč/os.
5 890 Kč/os.
6 890 Kč/os.
6 890 Kč/os.
13. 6. - 20. 6.
6 990 Kč/os.
8 590 Kč/os.
8 590 Kč/os.
8 590 Kč/os.
22. 6. - 1. 7.
3 790 Kč/os.
4 690 Kč/os.
4 690 Kč/os.
6 490 Kč/os.
6 890 Kč/os.
7 490 Kč/os.
7 490 Kč/os.
20. 6. - 27. 6.
6 990 Kč/os.
8 990 Kč/os.
9 590 Kč/os.
8 990 Kč/os.
Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze),
uvedenou dopravu vč. všech poplatků.
www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40
1000838110_B
deník
6<*˜>L‰â‰ÛćiÀۘÕâ>‰“>ÛjLœ˜ÕÃÞ
/BLMJFOUZ7uFPCFDO¾[ESBWPUOÂQPKJuxPWOZ½FL¶W½FSWOVÍBEBNJNPͶEOÒDIQÍÂTQÁWLÎLUFS¾NPIPV[ÂTLBUWS¶NDJQSPHSBNV
;ESBW¶SPEJOBB;ESBWÒyJWPU1PKJuxPWOBOF[BQPNÂO¶BOJOBOPW¾LMJFOUZ,EPTFW½FSWOVL7;1[BSFHJTUSVKF[ÂTL¶[BKÂNBW¾
CPOVTZQSPSPL
;ESBWº SPEJOB OBCÆ[Æ
WÁFSWOVEWÅCPOVTPWÂBL
UJWJUZ
1SPHSBN ;ESBWº SPEJOB KF
VSÁFOLMJFOUÒN7;1PEKFKJDI
OBSP[FOÆ By EP MFU WÁFUOÅ
1PLVEKJyWUPNUPSPDFÁFSQBMJ
QÑÆTQÅWFL,ÁOBPÁLPWºOÆ
OFCP ßYOÆ PSUPEPOUJDLÂ BQB
SºULZ NPIPV UFÈ W ÁFSWOV
[ÆTLBUEBMuÆDIBy,ÁBUP
OBLVS[QMBWºOÆEÅUÆOFCPOB
MFUOÆUºCPS[BNÅÑFOÖOBQPIZ
CPWPVBLUJWJUV1PLVEWSPDF
KFuUÅyºEOÖQÑÆTQÅWFLOF
ÁFSQBMJNPIPVWÁFSWOV
[ÆTLBU QÑÆTQÅWFL By ,Á
EPWÖuFQÑFEMPyFOÖDIEPLMB
EÒ
BUPJGPSNPVLPNCJOBDF
SÒ[OÖDIQÑÆTQÅWLÒ
,EP TF QÑFSFHJTUSVKUF EP
ÁFSWOB L 7;1
CVEF W SPDF ÁFSQBU
EWPKOºTPCOÂQÑÆTQÅWLZ
¡FSWOPWÖ QÑÆTQÅWFL M[F ÁFS
QBU CVÈ OB TUBOEBSEOÅ QSP
QMºDFOÂ BLUJWJUZ KBLÂLPMJW
PÁLPWºOÆ OFISB[FOÂ [ WFÑFK
OÂIP [ESBWPUOÆIP QPKJuUÅOÆ
LSPNÅ PÁLPWºOÆ BLUVºMOÅ
[BÑB[FOÂIPEPU[WWPVDIFSP
WÂIP TZTUÂNV OFCP OB ßYOÆ
PSUPEPOUJDLÂBQBSºULZOFISB
[FOÂ[WFÑFKOÂIP[ESBWPUOÆIP
QPKJuUÅOÆ
OFCP OB CPOVTPWÂ
bÁFSWOPWÂ BLUJWJUZo r LVS[
QMBWºOÆ EÅUÆ B QÑÆTQÅWFL OB
MFUOÆ UºCPS [BNÅÑFOÖ OB QP
IZCPWPVBLUJWJUV
/PWÖN LMJFOUÒN EP QBUOºD
UJ MFU LUFSÂ KFKJDI [ºLPOOÆ
[ºTUVQDJ [BSFHJTUSVKÆ L 7;1
L SFHJTUSBDF NVTÆ
QSPCÅIOPVU EP SF[FSWVKF 7;1 QSP SPL QÑÆTQÅWFLWSºNDJQSPHSBNV
;ESBWº SPEJOB WF EWPKOºTPC
OÂ WÖuJ "OJ TUBSuÆ OPWÅ SF
HJTUSPWBOÆ QPKJuUÅODJ OFQÑJ
KEPV [LSºULB UBLÂ KJN 7;1
OBCÆ[Æ SF[FSWBDJ QÑÆTQÅWLV
OB SPL WF EWPKOºTPCOÂ
WÖuJ 1SP OÅ UFOUP QÑÆTQÅWFL
QMBUÆWSºNDJQSPHSBNV;ESB
WÖyJWPU
1SPÁFSQºOÆQÑÆTQÅWLVKFOVU
OÂQÑFEMPyJUÓÁUFOLVTEBUFN
r B UP PTPCOÅ
OBMJCPWPMOÂQPCPÁDF7;1PE
EP
;ESBWÖyJWPUQSPÁMFOZ,MV
CVQFWOÂIP[ESBWÆ
¡MFOPWÂ,MVCVQFWOÂIP[ESB
WÆ LUFÑÆ TF [BQPKJMJ EP QSP
HSBNV ;ESBWÖ yJWPU NBKÆ
WÁFSWOVNPyOPTU[ÆTLBU
CPOVTPWÖ QÑÆTQÅWFL WF WÖuJ
,ÁOBDFMPVÑBEVBLUJWJU
B UP CF[ PIMFEV OB UP [EB KJy
UFOUP QÑÆTQÅWFL W SPDF ÁFSQBMJ OFCP TF KFK UFQSWF
ÁFSQBUDIZTUBKÆ;BNÅTÆDÁFS
WFOKFNPyOÂOFDIBUTJWZQMB
UJUQÑÆTQÅWFLOB
qPÁLPWºOÆOFISB[FOÂ
[WFÑFKOÂIP[ESBWPUOÆIP
QPKJuUÅOÆBOF[BÑB[FOÂEP
WPVDIFSPWÂIPTZTUÂNV
qDWJÁFOÆUÅIPUOÖDI
qSPWOºULBOFßYOÆ
qVMUSB[WVL%QSPUÅIPUOÂ
qWZuFUÑFOÆQSPTUBUZ
qUMBLPNÅSHMVLPNFUS
qVMUSB[WVLPWÂWZuFUÑFOÆ
QSTV
qQSFWFOUJWOÆLPMPOPTLPQJDLÂ
WZuFUÑFOÆ
qCÆMÂQMPNCZ
qQSFWFODJPTUFPQPSÌ[Z
qQÑÆQSBWLZQPEQPSVKÆDÆ
JNVOJUV
qWZuFUÑFOÆTQFSNJPHSBNV
qMº[FËTLPVQÂÁJLUFSºOFOÆ
ISB[FOB[WFÑFKOÂIP
[ESBWPUOÆIPQPKJuUÅOÆ
qIPMFQSPOPSEJDXBMLJOH
1ÑÆTQÅWFL OB UZUP BLUJWJ
UZ PCESyÆ LMJFOU OB [ºLMBEÅ
ÓÁUFOLZ T EBUFN PE EP
#POVTPWÖ QÑÆTQÅ
WFLNÒyF[ÆTLBUQPV[FYkB
EBUFM P CPOVTPWÖ QÑÆTQÅWFL
NVTÆCÖUQÑJKFIPQPTLZUOVUÆ
ÁMFOFN ,MVCV QFWOÂIP [ESB
WÆ
%WPKOºTPCOÖ QÑÆTQÅWFL [B
[ÆTLºOÆOPWÂIPQPKJuUÅODF
1PLVE QÑJWFEFUF W NÅTÆDJ
ÁFSWOV OPWÂIP QPKJuUÅODF
LUFSÖ QSPWFEF SFHJTUSBDJ
L 7;1 L NÒyFUF
[ÆTLBU EWPKOºTPCOPV WÖuJ
ÁFSWOPWÂIP CPOVTPWÂIP QÑÆ
TQÅWLV By ,Á
1MBUFC
OÆ EPLMBEZ NVTÆ CÖU WZTUB
WFOZ T EBUFN PE EP
%BMuÆ JOGPSNBDF B QPESPC
OPTUJPNJNPѺEOÂÁFSWOPWÂ
BLDJ 7;1 OBKEFUF OB XFCV
7;1WSVCSJDFb7ÖIPEZBQÑÆ
TQÅWLZoOFCPWºNKFTEÅMÆOB
QÑFQºyLºDIQPCPÁFL7;1
7;1 KF LWBMJUOÆ QPKJuxPW
OPV ;ÆTLFKUF HBSBODJ QÂÁF
B NOPIP WÖIPE 3FHJTUSVK
UF TF EP ÁFSWOB OB
XXXW[QD[SFHJTUSBDF %Å
LVKFNFWºN[BEÒWÅSV
QSPKFLU7;1
1000848458_B
4UºWBKÆDÆN LMJFOUÒN OBCÆ[Æ
7;1WÁFSWOVNPyOPTU[ÆTLBU
NJNPѺEO QÑÆTQÅWLZ /PWÅ
SFHJTUSPWBOÖNLMJFOUÒNQBL
QÑFOFTFCPOVTZEPSPLV
+FEOºTFPNJNPѺEOPVBLDJ
QSP PCEPCÆ PE ÁFSWOB EP
ÁFSWOB
Download

Dětský domov Cheb a Útočište s tanečním studiem