На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС” број
72/09), Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује следећи
ИЗВОД
ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА – КАТАЛОГ УЏБЕНИКА
ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АТОС“
„АТОС“
„БИГЗ“
„DRAGON GAMES“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕПОХА“
„ЕПОХА“
„ЕПОХА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Српски језик – Збирка задатака
од I до IV разреда основне
школе
Српски језик – Контролни
задаци од I до IV разреда
основне школе
Српски језик за 1. разред
основне школе (Буквар,
Читанка и Наставни листови уз
Читанку)
Писанка – вежбанка за
правилно, лепо и читко писање
у првом разреду основне школе
Радна свеска уз Буквар и
Читанку за први разред основне
школе
Нови Буквар
Нови Буквар и пратећа радна
свеска
Марина Вићентијевић,
Зора Милошевић,
Весна Ерић
Марина Вићентијевић,
Зора Милошевић,
Весна Ерић
Број и датум решења
министра
650-02-00246/2008-06/05
oд 5.6.2008.
650-02-00246/2008-06/08
oд 5.6.2008.
Зорица Цветановић,
Сузана Копривица,
Даница Килибарда
650-02-01023/2010-06
од 27.1.2011.
др Емил Каменов
650-02-53/2012-06
од 23.11.2012.
Ивана Јухас
650-02-00247/2008-06/22
oд 5.6.2008.
Бранка Матијевић,
Љиљана Вдовић,
Ранка Јанаћковић
650-02-00247/2008-06/21
од 05.06.2008.
и
650-02-00599/2010-06
од 5.8.2010.
650-02-00248/2008-06/05
од 5.6.2008.
Читанка за 1. разред основне
школе
Радна свеска уз Читанку са
поукама о језику, за 1. разред
основне школе
Иван Јовић,
Моња Јовић
Моња Јовић
650-02-134/2012-06
од 13.2.2013.
Дворац писмености – буквар
Ранко Симовић
650-02-00262/2008-06/02
од 20.6.2008.
650-02-00262/2008-06/01
од 23.6.2008.
650-02-00570/2010-06
од 11.3.2011.
Заједничка улазница, читанка за
први разред
Радна свеска из српског језика
1, за 1. разред основне школе
Буквар за 1. разред основне
школе
Буквар за 1. разред основне
школе и пратећа радна свеска
Ранко Симовић
Ранко Симовић
др Вук Милатовић, Анастасија
Ивковић
650-02-35/2003-02
од 7.7.2003.
6-00-540/2003-023
од 25.7.2003.
Како расту слова, радни
листови уз Буквар
Читамо и пишемо, почетница за
први разред
др Вук Милатовић, Анастасија
Ивковић
Драгана Богавац,
Душанка Бојовић,
Драгослав Андрић
Драгана Богавац,
Душанка Бојовић
Јелена Миоч,
Нада Миоч- Станојевић
Почетница за српски језик
Радмила Жежељ-Ралић
Кажи ми да ти кажем –
приручник за српски језик
др Мирољуб Вучковић
Златна јабука – читанка
др Славица Јовановић
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Наставни листови уз Буквар
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Буквар
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
6-00-252/2004-03
од 6.7.2004.
6-00-252/2004-03
од 6.7.2004.
6-00-686/2003-02
од 22.9.2003.
650-02-48/2003-02
од 20.8.2003.
650-02-25/2004-03
од 21.7.2004.
650-02-00022/2005-06
од 15.4.2005.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„КОРАК ПО
КОРАК“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„ЛИБЕР“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВИ ЛОГОС“
„ПУБЛИК
Вежбанка уз читанку Златна
јабука
Румена свитања-читанка за 1.
разред основне школе
Буквар за 1. разред основне
школе
Буквар за 1. разред основне
школе
Радна свеска уз буквар за 1.
разред основне школе
Моја прва читанка, за 1. разред
основне школе
Радна свеска уз читанку, за 1.
разред основне школе
Игра речи - читанка за 1. разред
основне школе, уџбеник
Игра речи - читанка за 1. разред
основне школе, уџбеник и
пратећа радна свеска
Од слова до енциклопедије буквар за први разред основне
школе
Маша и Раша, радни листови за
српски језик за 1. разред
основне школе
Буквар за 1. разред основне
школе, уџбеник
Буквар за 1. разред основне
школе, уџбеник и пратећа радна
свеска
Буквар
Забавна граматика 1
Читанка за 1. разред основне
школе
Приручник за учитеље за
наставу српског језика у 1.
разреду
Буквар и пратећа радна свеска
Забавна граматика 1 и пратећа
радна свеска
Читанка за први разред основне
школе и пратећа радна свеска
Језичка школица 1 – додатни
материјал
Српски језик у првом разреду
основне школе; комплексни
поступак у настави почетног
читања и писања, уџбенички
комплет
Приручник за учитеље за наставу
почетног читања и писања по
комплексном поступку
Знам и умем – контролне вежбе
за српски језик за 1. разред
основне школе
Језичке мозгалице - најчешће
правописне грешке за основну
школу
Добро јутро – читанка за први
разред
Кућа слова – буквар и
почетница за први разред
Радна свеска уз Читанку Реч по
реч за 1. разред основне школе
Огледалце знања Српски језик
др Славица Јовановић
Мирољуб Вучковић
Светлана Јоксимовић
Светлана Јоксимовић
Светлана Јоксимовић
650-02-00027/2005-06
од 15.4.2005.
650-02-00734/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00776/2010-06
од 28.2.2011.
650-02-00076/2010-06
од 29.8.2011.
650-02-186/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-186/1/2012-06
од 11.3.2013.
Рaдмила Жежељ-Ралић
650-02-00209/2008-06
од 5.6.2008.
Д.Павловић
650-02-00204/2008-06
од 5.6.2008.
Радмила Жежељ Ралић,
Бранка Матијевић
650-02-164/2012-06
од 24.1.2013.
Светлана Јоксимовић
650-02-00776/2010-06
од 28.2.2011.
др Симеон Маринковић
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00164/2008-06
од 5.6.2008.
650-02-00164/2008-06
од 5.6.2008.
Дубравка Чича,
мр Слађана Илић
650-02-00164/2008-06
од 5.6.2008.
др Симеон Маринковић
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
Александра Стефановић, Сандра
Радовановић,
мр Александра Станић,
мр Саша Гламочак
650-02-00164/2008-06
од 5.6.2008.
650-02-00179/2008-06
од 19.6.2008.
Зорица Вукајловић,
Зорица Стојановић
650-02-00181/2008-06
од 13.6.2008.
Зорица Вукајловић,
Зорица Стојановић
650-02-00181/2008-06
од 13.6.2008.
Јелисавета Делић,
Александра Стефановић,
мр Александра Станић
650-02-00110/2010-06
од 21.7.2010.
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
Милица Ћук,
Зорица Петровић
Милица Ћук,
Тодор Ћук
Наташа Станковић Шошо,
Каролина Војчић-Белошевац
Светлана Миленковић
650-02-00250/2008-06/20
од 9.6.2008.
650-02-00250/2008-06/20
од 20.6.2008.
650-02-00277/2012-06
од 25.2.2013.
650-02-00502/2010-06
ПРАКТИКУМ”
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ”
„ПЧЕЛИЦА“
„ПЧЕЛИЦА“
1 -радна свеска за 1. разред
основне школе
Кроз игру до знања Српски
језик 1 -радна свеска
Пчелица 1 –
Радна свеска за српски језик за
1. разред
Букварко, уџбеник за први
разред основне школе
од 21.9.2010.
Јасна Игњатовић
650-02-33/2012-06
од 8.1.2013.
Маја Кораксић,
ГоранМарковић
650-02-00194/2008-06
од 20.6.2008.
Маја Кораксић,
Лела Петровић
650-02-00241/2010-06
од 21.7.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„АТОС“
„АТОС“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ГЕРУНДИЈУМ“
„ДРАГАНИЋ“
„ЕДУКА“ *
„ЕДУКА”
„ЕДУКА”
„ЕДУКА”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Збирка задатака из математике
(од I до IV разреда основне
школе)
Математика -контролни задаци
за 1. разред основне школе
Математика за први разред
основне школе – уџбенички
комплет
Да мали математичари постану
велики - бројеви и рачунске
операције, задаци из
математике за ученике млађих
разреда основне школе
Математика и радни листови за
први разред – уџбенички
комплет
Математика 1а и 1б за 1. разред
основне школе
Математика 1а, уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 1б за 1. разред
основне школе
Математика 1а и Математика
1б за 1. разред основне школе
Математика 1а, уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 1б за 1. разред
основне школе
Математика 1а и 1б за 1. разред
основне школе
Математика 1, уџбеник и
пратеће радне свеске:
Математика 1а и Математика
1б за 1. разред основне школе
Математика 1 (Уџбеник, Радна
свеска 1 и Радна свеска 2) за
први разред основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Математика
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математику
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Моја прва математика
Радни листови из математике
Математика 1, уџбеник и
пратећа радна свеска;
Име/имена аутора
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић,
Весна Анђелић
Зора Милошевић,
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић
Број и датум решења
министра
650-02-00246/2008-06/06
од 20.6.2008.
650-02-00486/2010-06
од 21.9.2010.
М.Јовановић Лазић,
Д.Дрндаревић
650-02-00249/2008-06/01
од 5.7.2010.
др Синиша Јешић,
Драгица Мишић
650-02-00913/2010-06
од 27.1.2011.
Д.Михаиловић, М.М.Игњатовић
650-02-00107/2008-06
од 20.6.2008.
Светлана Јоксимовић
650-02-00248/2008-06/16
од 20.6.2008.
Љиљана Вдовић,
Бранка Матијевић,
Ранка Јанковић
650-02-00286/2010-06
од 21.7.2010.
Ивана Јухас
650-02-00273/2010-06
од 29.6.2010.
Милосав Марјановић,
Александра Мандић
650-02-00381/2010-06
од 29.6.2010.
др Милосав Марјановић,
Маријана Зељић,
Марија Капс,
Љиљана Симовић
др Милосав Марјановић,
Маријана Зељић,
Марија Капс,
Љиљана Симовић
Гроздана Шимић
Гроздана Шимић,
Радина Пајић
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
610-00-171/2003-02
од 6.6.2003.
610-00-171/2003-02
од 6.6.2003.
650-02-00044/2005-06
од 17.5.2005.
650-02-00044/2005-06
од 17.5.2005.
650-02-00017/2009-06
од 27.2.2009.
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„КВАДРАТ-ПЛУС”
„KLETT“
„KLETT“
„КОРАК ПО КОРАК“
„КОРАК ПО
КОРАК“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„МАТЕМАТИЧКИ
КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„НОВИ ЛОГОС“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„ПЧЕЛИЦА“
Математика 1, (уџбенички
комплет за први разред основне
школе)
Контролни задаци из
математике за 1. разред основне
школе
Математика, уџбеник за 1.
разред основне школе, 1. и 2.
део
Мала рачунаљка за 1. разред
основне школе
Игра бројева и облика 1 математика за 1. разред основне
школе – уџбеник
Игра бројева и облика 1 математика за 1. разред основне
школе – уџбеник и пратећа
радна свеска
Маша и Раша, наставни
листови из математике за 1.
разред основне школе
Математика (1а и 1б) за први
разред
Математика (1а) за 1. разред
основне школе
Радна свеска уз уџбеник
математике за 1. разред основне
школе (1б)
Приручник за учитеље уз
уџбеник математике за 1.
разред основне школе
Математика (1а) за 1. разред
основне школе и пратећа радна
свеска;
Математика 1 – уџбеник
Забавна математика 1
Приручник за учитеље за
наставу математике у 1. разреду
Знам и умем – контролне вежбе
необавезног наставног средства
за математику за 1. разред
основне школе
Donnino 1 – магична
математика за 1. разред основне
школе
Математика 1, уџбеник за први
разред основне школе
Математика 1, радна свеска за
први разред основне школе
Разиграна математика 1 –
уџбеник за први разред основне
школе
Радна свеска из математике за
1. разред основне школе
Математика 1, за 1. разред
Светлана Јоксимовић
650-02-00067/2011-06
од 15.7.2011.
Светлана Јоксимовић
650-02-00150/2011-06
од 25.7.2011.
Милан Самарџић
650-02-01038/2010-06
од 6.4.2011.
М.Рајшп,
Ј.Жиц, М.Јовановић
650-02-00210/2008-06
од 19.6.2008.
Радмила Жежељ,
Бранка Матијевић
650-02-175/2012-06
од 4.2.2013.
Светлана Јоксимовић
Привремена мера одређена
решењем Врховног суда број
Гж. 53/09 којом се, до
правноснажног окончања спора,
забрањује Светлани Јоксимовић
да сама или преко трећег
правног или физичког лица
штампа и објављује писани
материјал коришћен у издавању
привредног друштва „ЕДУКА“,
до правоснажног окончања
спора
Светлана Јоксимовић
650-02-00085/2010-06
од 30.6.2010.
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
др Симеон Маринковић
650-02-00149/2008-06
од 24.6.2008.
Александра Стефановић
650-02-00149/2008-06
од 24.6.2008.
650-02-00149/2008-06
од 24.6.2008.
Љиљана Вуковић,
Сандра Радовановић, Александра
Стефановић
650-02-00111/2010-06
од 29.6.2010.
Јасна Богешић
650-02-00393/2011-06
од 6.3.2012.
Ива Иванчевић,
Сенка Тахировић
650-02-00278/2012-06
од 8.1.2013.
650-02-00278/1/2012-06
од 8.1.2013.
Милица Ћук,
Зoран Јевтић,
Бранко Мaрковић
Милица Ћук,
Зоран Јевтић
Маја Кораксић,
650-02-00250/2008-06
од 19.6.2008.
650-02-00820/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00891/2010-06
„ПЧЕЛИЦА“
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ”
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ“
основне школе
Пчелица 1 –
Радна свеска за математику за
1. разред основне школе
Огледалце знања Математика 1
– радна свеска за 1. разред
основне школе
Кроз игру до знања Математика
1, радна свеска за 1. разред
основне школе
Горан Марковић
од 4.2.2011.
Маја Кораксић,
Горан Марковић
650-02-00193/2008-06
од 20.6.2008.
Светлана Миленковић
650-02-00012/2011-06
од 6.4.2011.
Јасна Игњатовић
650-02-00360/2011-06
од 28.12.2011.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„ЕDUCATIONAL
CENTRE”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Уџбеник и приручник за
наставнике Eko и Tina 1
Уџбенички комплет
EnglishAdventureStarterA,
енглески језик за 1. разред
основне школе
OurDiscoveryIslandStarter,
уџбеник за енглески језик за 1.
разред основне школе
OurDiscoveryIslandStarter, радна
свеска за енглески језик за 1.
разред основне школе
Stepbystep, уџбеник за енглески
језик за 1. разред основне
школе
Stepbystep, радна свеска за
енглески језик за 1. разред
основне школе
Kid'sBox 1 (уџбеник и радна
свеска) за 1. разред основне
школе
AlexetZoeetcompagnie 1,
уџбенички комплет за
француски језик за 1. и 2.
разред основне школе
Уџбеник- Smart Junior 1,
енглески језик за 1. разред
основне школе
Радна свеска- Smart Junior 1,
енглески језик за 1. разред
основне школе
Twister 1 – уџбеник, енглески
језик за 1. разред основне
школе
Twister 1 – радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Eнглески језик
Easy 1 (уџбеник)
Easy 1 (радна свеска)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Приручник за наставнике
Руски језик
Родничок1 (уџбеник)
Родничок 1 (радна свеска)
*Приручник за наставнике
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Немачкијезик
Du und ich 1 (уџбеник)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик
Duundich 1 (радна свеска)
Migaly Villarroel,
Mady Musiol
Број и датум решења
министра
650-02-00337/2010-06
од 21.7.2010.
CristianaBruni,
SusannahReed
650-02-00339/2010-06
од 21.7.2010.
Tessa Lochowski
650-02-00389/1/2011-06
од 9.3.2012.
Tessa Lochowski
650-02-00389/2/2011-06
од 9.3.2012.
Име/имена аутора
Драгана Макевић,
Блага Делић
650-02-00548/1/2011-06
од 12.3.2012.
650-02-00548/2/2011-06
од 12.3.2012.
CarolineNixon,
MichaelTomlinson
650-02-00740/2010-06
од 29.12.2010.
ColetteSamson
650-02-00846/2010-06
од 3.2.2011.
H.Q.Mitchell
650-02-00223/2012-06
од 29.10.2012.
H.Q.Mitchell
650-02-00223/1/2012-06
од 29.10.2012.
Andrea Littlewood,
Peter Jeffery
Andrea Littlewood,
Peter Jeffery,
Heather McClean
650-02-00687/2010-06
од 29.12.2010.
Зорана Ненезић
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
Зорана Ненезић
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
др Људмила Поповић,
Јелена Гинић
др Људмила Поповић,
Јелена Гинић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
650-02-41/2003-02
од 21.7.2003.
650-02-41/2003-02
од 21.7.2003.
650-02-00040/2003-02
од 24.7.2003.
650-02-00040/2003-02
од 24.7.2003.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Француски језик
Images (уџбеник)
Images(радна свеска)
Images - Приручник за
наставнике уз уџбеник за 1.
разред основне школе, за
наставни предмет француски
језик
Италијански језик
Insieme! 1 (уџбеник)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Insieme! 1 (радна свеска)
Приручник за наставнике
Приручник за наставнике из
уџбеничког комплета Insieme!
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик
Holaamigos! 1 (уџбеник)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
¡Holaamigos! 1 (радна свеска)
Приручник за наставнике
„KLETT“
Playway to English 1, уџбеник за
1. разред основне школе
„НОВА ШКОЛА“
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„ОXFORD CENTAR”
„THE ENGLISH
BOOK”
„THE ENGLISH
BOOK”
„THE ENGLISH
BOOK”
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-00056/2003-02
од 15.10.2003.
Јулијана Вучо,
Саша Модерц
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
Јулијана Вучо,
Саша Модерц
Јулијана Вучо,
Саша Модерц
Ј.Филиповић,
Ј.Стојановић,
З.Милићевић
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
650-02-00064/2003-02
од 25.10.2003.
Ј.Филиповић,
Ј.Стојановић,
З.Милићевић
Гинтер Гернгрос,
Херберт Пухта,
Вишња Брковић
Слободанка Глигорац,
Бранислав Бркић
Ready, steady, GO – уџбенички
комплет за први разред
Уџбеник- Family and Friends
Foundation, енглески језик за 1. Susan Iannuzzi
разред основне школе
Радна свеска-Family and Friends
Foundation, енглески језик за 1.
Susan Iannuzzi
разред основне школе
Fairyland1 - уџбеник и радна
JennyDooley,
свеска из енглеског језика за 1.
Virginia Evans
разред основне школе
HappyHouse 1, енглески језик за
1. разред основне школе
Stella Maidment,
(уџбеник, радна свеска и
Lorena Roberts
приручник за наставнике)
Superme 1,енглески језик за 1.
разред основне школе (уџбеник, Lucia Tomas,
радна свеска и приручник за
Vicky Gil
наставнике)
Маcmillan English Quest 1 енглески језик за 1. разред
основне школе
Jeanette Corbett,
Маcmillan English Quest 1 –
Roisin O’Farrell
радна свеска и ЦД, енглески
језик за 1. разред основне
школе
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
650-02-00034/2003-02
од 9.7.2003.
650-02-240/1/2012-06
од 14.3.2013.
650-02-00250/2008-06
од 19.6.2008.
650-02-210/2012-06
од 29.10.2012.
650-02-210/1/2012-06
од 29.10.2012.
650-02-00422/2010-06
од 21.9.2010.
650-02-00406/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00405/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-142/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-142/1/2012-06
од 26.3.2013.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
„АТОС“
„АТОС“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Свет око нас – радна свеска за
1. разред основне школе
Настава у природи-радна свеска
за ученике 1. и 2. разреда
основне школе
Свет око нас (Искрице) за први
разред – уџбенички комплет
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Марина Вићентијевић,
Весна Анђелић,
Весна Ерић
650-02-00921/2010-06
од 27.1.2011.
Весна Анђелић
650-02-00144/2011-06
од 15.7.2011.
М.Вукмирица,
Б.Станец
650-02-00249/2008-06/03
од 5.7.2010.
„ДРАГАНИЋ“
„ДРАГАНИЋ“
„ЕДУКА“
Свет око нас за први разред –
уџбеник
Свет око нас за први разред –
контролни задаци
Свет око нас 1а и 1б, уџбеник
за 1. разред основне школе
Свет око нас 1а и 1б за 1. разред
основне школе, уџбеник и
пратећа радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас (уџбеник)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Размишљанка -Радна свеска уз
уџбеник Свет око нас
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Свет око нас – уџбеник за 1.
разред основне школе;
Размишљанка – радна свеска уз
уџбеник Свет око нас за 1.
разред основне школе
Свет око нас за 1. разред
основне школе, уџбеник и
пратећа радна свеска
Свет око нас (1А и 1Б) уџбеник за 1. разред основне
школе и
Радна свеска за 1. разред
основне школе
Пустоловине кроз свет око нас,
за 1. разред – уџбеник
Пустоловине кроз свет око нас,
за 1. разред – уџбеник и пратећа
радна свеска
Свет око нас 1– уџбеник
Приручник за учитеље за
наставу предмета свет око нас у
1.разреду
Здравствено васпитање за први
разред
Приручник за учитеље за
наставу здравственог
васпитања у првом, другом и
трећем разреду
„НОВА ШКОЛА“
Свет око нас за први разред –
уџбеник
„НОВА ШКОЛА“
Свет око нас – радна свеска за
1. разред основне школе
„ПЧЕЛИЦА“
„СТИЛОС“
Свет око нас 1 –
радна свеска из Света око нас
за први разред основне школе
Свет око нас (1а и 1б) за први
разред – уџбеник
Б.Бугаринов
Б.Вуковић,
Б.Шеперац
Ивана Јухас
Љиљана Новковић,
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић
Љиљана Новковић,
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић
Биљана Гачановић,
Љиљана Новковић,
Биљана Требјешанин
650-02-00120/2008-06/01
10.6.2008.
650-02-00098/2008-06
9.6.2008.
650-02-00248/2008-06/11
од 10.6.2008.
6-00-281/2004-06/07
од 16.6.2004.
6-00-281/2004-06/08
од 16.6.2004.
650-02-00738/2010-06
од 27.1.2011.
Светлана Јоксимовић
650-02-00475/2011-06
од 23.1.2012.
Биљана Животић,
Оливера Рамовић
650-02-00208/2008-06
од 20.6.2008.
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00153/2008-06
од 23.6.2008.
Ивана Васиљевић,
Јелена Кенда
650-02-00153/2008-06
од 23.6.2008.
Јелена Илић,
Анђелка Ружић
650-02-00153/2008-06
од 23.6.2008.
Јелена Илић,
Анђелка Ружић
650-02-00153/2008-06
од 23.6.2008.
Милица Ћук,
Бранка Стевановић,
Весна Радоњић
Милица Ћук,
Маја Вуловић,
Весна Радоњић
650-02-00250/2008-06/23
од 10.6.2008.
650-02-00025/2012-06
од 1.6.2012.
Мира Кукић,
Милена Аћимовић
650-02-00195/2008-06
од 13.6.2008.
С.Миловац,
Ј.Кнежевић,
Б.Бомештар,
М.Панић,
М.Славнић
650-02-00221/2008-06/03
од 9.6.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ДОМИНАНТА”
„ЕДУКА“
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Ми смо деца весела I и II –
збирка песама за децу основне
школе
Музичка сликовница за први
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Оливера Ђурић
650-02-00298/2010-06
од 21.7.2010.
Мирјана Смрекар Станковић,
650-02-00247/2008-06/10
разред
С.Цветковић
др Гордана Стојановић,
др Зорислава Васиљевић, Татјана
Дробни
од 19.6.2008.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура 1
„KLETT“
Чаробни свет музике – Музичка
култура за први разред основне
школе, уџбеник
Чаробни свет музике – Музичка
култура за први разред основне
школе, уџбеник и пратећа радна
свеска
мр Гордана Илић
650-02-00213/2008-06
од 11.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Музичка култура 1 - уџбеник
Владица Илић
650-02-00130/2008-06
од 11.6.2008.
Владица Илић
650-02-00130/2008-06
од 11.6.2008.
Милица Ћук
650-02-00297/2010-06
од 22.7.2010.
Драгана Михајловић Бокан,
Марина Ињац
Н.Милојевић,
Мила Лацковић
650-02-00217/2012-06
од 12.2.2013.
650-02-00253/2008-06
од 20.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„НОВА ШКОЛА”
„НОВИ ЛОГОС”
„HOLNET“
Приручник за учитеље за
наставу музичке културе у 1.
разреду
Певам, свирам, слушам 1,
музичка култура за 1. разред
основне школе
Музичка култура 1, за 1. разред
основне школе
Где живи музика – Музичка
култура за 1. разред
650-02-00006/2005-06
од 4.4.2005.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ ”
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Ликовна култура, за 1. разред
основне школе
Име/имена аутора
Мариа Бузаши Марганић
Гледам и стварам
Коста Богдановић, Бранислав
Николић,
Милан Михаљчић,
Рајка Бошковић
Ликовна култура 1 - уџбеник
мр Мирјана Живковић
Приручник за наставу ликовне
културе у 1. разреду
Свет у мојим рукама – ликовна
култура за 1. разред основне
школе, уџбеник
Свет у мојим рукама – ликовна
култура за 1. разред основне
школе, уџбеник и пратећа радна
свеска
Ликовна култура 1, за 1. разред
основне школе
мр Мирјана Живковић
Број и датум решења
министра
650-02-209/2012-06
од 24.1.2013.
650-02-00003/2005-06
од 12.4.2006.
650-02-00157/2008-06
10.6.2008.
650-02-00157/2008-06
10.6.2008.
Сања Филиповић
650-02-00077/2010-06
од 21.7.2010.
Милутин Мићић,
Гордана Мићић
650-02-219/2012-06
од 24.1.2013.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Растимо, радна свеска за
грађанско васпитање, за 1.
разред основне школе
Црквени словар (Православни
катихизис)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Илмудин (ћирилица)
(Исламска вјеронаука)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Ја и други (Уџбеник за
грађанско васпитање у 1.и 2.
разреду)
Игњатије Мидић (епископ
браничевски)
Хазема Ништовић,
Џевдета Ајановић,
Едина Вејо
Б.Бубањ,
М.Влајков,
С.Мали,
Т.Пејовић-Себић
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Грађанско васпитање 1 – радна
свеска
Нада Игњатовић Савић,
Марија Вуловић,
Назив издавача
„ЕДУКА”
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Наташа Марковић,
Славица Вујић
650-02-00563/2011-06
од 25.1.2012.
650-02-50/2001-02
од 21.9.2001.
650-02-00177/2008-06
од 9.6.2008.
650-02-51/2001-02
од 21.9.2001.
6-00-00149/2006-06
од 22.5.2006.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за наставнике за
употребу радне свеске
Грађанско васпитање 1
Гордана Кесеровић,
Дијана Копуновић,
Татјана Павловић,
Јелена Димитријевић
Нада Игњатовић Савић,
Марија Вуловић,
Гордана Кесеровић,
Дијана Копуновић,
Татјана Павловић,
Јелена Димитријевић
650-02-00177/2008-06
од 9.6.2008.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„АТОС“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Радна свеска-Народна
традиција, за 1. разред основне
школе
Ковчежић моје баке, народна
традиција за први разред
Шаховске чаролије (уџбеник)
Од играчке до рачунара
(уџбеник)
Од играчке до рачунара
(вежбанка за 1. и 2. разред)
Име/имена аутора
Марина Вићентијевић, Весна
Анђелић,
Весна Ерић
С.Миловановић,
И.Јухас
Данко Бокан,
Јосип Декић
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић
Вера Матановић, Бранислав
Станец,
Вера Ђорђевић
Силвија Перић,
Вилма Нишкановић
Број и датум решења
министра
650-02-00155/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-00247/2008-06/04
од 25.6.2008.
650-02-00159/2007-06
од 16.7.2007.
650-02-00060/2005-06
од 30.5.2005.
650-02-00060/2005-06
од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе1
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
С колена на колено
„ЗМАЈ”
Грађанско васпитање 1 –
сазнање о себи и другима 1,
радна свеска за 1. разред
основне школе
Мирјана Бандић
65002-00311/2011-06
од 22.12.2011.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Чувари природе 1 -уџбеник
Станка Брдар
650-02-00160/2008-06
од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за учитеље за
наставу предмета Чувари
природе 1
Станка Брдар
650-02-00160/2008-06
од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Од играчке до рачунара 1 уџбеник
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за учитеље за
наставу предмета Од играчке до
рачунара у 1. разреду
Милан Вугделија,
Невенка Спалевић, Јасминка
Михаљинац
Милан Вугделија,
Невенка Спалевић, Јасминка
Михаљинац
6-00-281/2004-06/24
од 16.6.2004.
650-02-00053/2005-06
од 20.5.2005.
650-02-00178/2008-06
од 6.6.2008.
650-02-00178/2008-06
од 6.6.2008.
ДРУГИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АТОС“
„АТОС“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ДРАГАНИЋ“
„ГЕРУНДИЈУМ“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕПОХА“
„ЕПОХА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Српски језик – Збирка
задатака од I до IV
разреда основне школе
Српски језик – Контролни
задаци од I до IV разреда
основне школе
Српски језик за други
разред основне школе –
уџбенички комплет
Читанка, наставни
листови и учимо латиницу
за други разред основне
школе – уџбенички
комплет
Језичка почетница за
други разред
Читанка за 2. разред
основне школе
Језичке поуке за други
разред основне школе
Радна свеска за српски
језик за други разред
основне школе
Име/имена аутора
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић,
Весна Ерић
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић,
Весна Ерић
М.Јузбашић,
Н.Тркуља
В.Поповић,
В.Ђорђевић
Др Зона Мркаљ
Мирела Манојловић, Снежана
Бабуновић
мр Љ.Прћић
Број и датум решења
министра
650-02-00246/2008-06/05
oд 5.6.2008.
650-02-00246/2008-06/08
oд 5.6.2008.
650-02-00259/2008-06/05
од 20.6.2008.
650-02-00115/2008-06
од 9.6.2008.
650-02-00242/2008-06
од 20.6.2008.
650-02-00248/2008-06/06
од 5.6.2008.
650-02-00248/2008-06/08
од 5.6.2008.
М.Манојловић, С.Бабуновић
650-02-00248/2008-06/07
од 5.6.2008.
З.Милошевић
650-02-00248/2008-06/09
од 20.6.2008.
мр Далиборка Пурић
650-02-00262/2008-06/04
од 20.6.2008.
Ранко Симовић
650-02-00262/2008-06/03
од 6.6.2008.
Српски језик
др Славица Јовановић
Око Сунца – читанка плус
др Славица Јовановић
Радна свеска за српски
језик уз читанку плус
Мирјана Ковачевић
Абецедар
Радмила Жежељ-Ралић,
Драган Ралић
Читанка
Весна Алексић
Читам и пишем латиницу
Ивана Цмиљановић-Косовац,
Биљана Поповић
Учим латиницу
Десанка Стојић-Јањушевић
6-00-281/2004-06/06
од 16.6.2004.
6-00-281/2004-06/05
од 16.6.2004.
650-02-18/2004-03
од 14.7.2004.
6-00-281/2004-06/04
од 16.6.2004.
650-02-00030/207-06
од 17.5.2007.
650-02-00109/2006-06
од 17.5.2007.
6-00-281/2004-06/03
од 16.6.2004.
Латиница откривалица
Испеци па реци – Српски
језик за други разред
основне школе
Весела година – Читанка
за други разред основне
школе
Српски језик за 2. разред
основне школе
Српски језик за 2. разред
основне школе и пратећа
радна свеска
Читанка
др Славица Јовановић
650-02-00526/2009-06
од 24.7.2009.
Весна Алексић
650-02-00525/2009-06
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
Вежбанка за други разред
основне школе
Читанка за други разред
основне школе
У царству речи – читанка
за 2. разред основне
школе и пратећа радна
свеска;
О језику - Српски језик за
2. разред основне школе;
Слово до слова - уџбеник
за учење латинице за 2.
разред основне школе
Читанка за 2. разред
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„ЛИБЕР“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„ПЧЕЛИЦА“
Мала абецеда за 2. Разред
основне школе
Забавна граматика 2
др Славица Јовановић
др Славица Јовановић
од 24.7.2009.
650-02-00142/2010-06
од 13.4.2010.
650-02-00156/2010-06
од 30.6.2010.
Радмила Жежељ-Ралић
650-02-00238/2008-06
од 5.6.2008.
др Симеон Маринковић, мр
Љиљана Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00166/2008-06
од 6.6.2008.
др Симеон Маринковић
др Симеон Маринковић
Приручник за учитеље за
наставу српског језика у
2. разреду основне школе
др Симеон Маринковић
Читанка за 2. разред
основне школе и пратећа
радна свеска
др Симеон Маринковић, мр
Љиљана Маринковић, Славица
Марковић
Мала абецеда за 2. разред
основне школе
др Симеон Маринковић
Забавна граматика 2 и
пратећа радна свеска
др Симеон Маринковић
Језичка школица 2 –
додатни материјал
мр Саша Гламочак,
Весна Рикало,
мр Александра Станић,
мр Милорад Рикало
650-02-00174/2008-06
од 19.6.2008.
Јелисавета Делић,
мр Милорад Рикало
650-02-00051/2011-06
од 21.9.2011.
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
Милица Ћук,
Александра Вујатовић
650-02-00250/2008-06/25
од 9.6.2008.
Милица Ћук,
Весна Петровић-Периц
650-02-00250/2008-06/24
од 9.6.2008.
Милица Ћук
650-02-00289/2010-06
од 21.7.2010.
Милица Ћук,
Јулијана Ђурђевић
650-02-00291/2010-06
од 21.7.2010.
Маја Кораксић,
650-02-00194/2008-06
Знам и умем, Контролне
вежбе – Српски језик за
други разред основне
школе
Језичке мозгалице најчешће правописне
грешке за основну школу
Латиница за други разред
основне школе
Срећни дани, Читанка за
други разред основне
школе
Српски језик – граматика,
правопис, језичка култура,
уџбеник за 2. разред
основне школе
Радна свеска из српског
језика за 2. разред
основне школе
Пчелица 2 –
650-02-00166/2008-06
од 6.6.2008.
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ“
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ“
Радна свеска за српски
језик за 2. разред
Огледалце знања Српски
језик 2 - радна свеска за 2.
разред основне школе
Кроз игру до знања
Српски језик 2 - радна
свеска за 2. разред
основне школе
ГоранМарковић
од 20.6.2008.
Светлана Миленковић
650-02-00357/2011-06
од 10.1.2011.
Јасна Игњатовић
650-02-00172/2012-06
од 14.9.2012.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„АТОС ”
„АТОС“
„ БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ГЕРУНДИЈУМ“
„ДРАГАНИЋ“
„ЕДУКА“ *
„ЕДУКА ”
„ЕДУКА ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Математика -контролни
задаци за 2. разред
основне школе
Збирка задатака из
математике (од I до IV
разреда основне школе)
Математика за други
разред основне школе –
уџбенички комплет
Да мали математичари
постану велики - бројеви
и рачунске операције,
задаци из математике за
ученике млађих разреда
основне школе
Математика за други
разред – уџбенички
комплет (уџбеник и радни
листови)
Математика 2а и 2б за 2.
разред oсновне школе
Математика 2а, уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 2б за 2.
разред oсновне школе
Математика 2а и
Математика 2б за 2.
разред основне школе
Математика 2а, уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 2б за 2.
разред основне школе
Математика 2 (уџбеник и
радна свеска) за 2. разред
основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Математика
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Радни листови за
математику
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, уџбеник
Математика 2, уџбеник и
пратећа радна свеска
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић
650-02-00485/2010-06
од 21.9.2010.
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић,
Весна Анђелић
650-02-00246/2008-06/06
од 20.6.2008.
М.Јовановић Лазић,
Дијана Дрндаревић
650-02-00249/2008-06/06
др Синиша Јешић,
Драгица Мишић
650-02-00913/2010-06
од 27.1.2011.
М.М.Игњатовић
650-02-00114/2008-06
од 20.6.2008.
Светлана Јоксимовић
650-02-00248/2008-06/17
од 20.6.2008.
Весна Дрезгић, Бранкица
Вељковић,
Сања Ђекић
650-02-00272/2010-06
од 4.5.2010.
Милосав Марјановић,
Александра Мандић
650-02-00505/2011-06
од 25.1.2012.
др Милосав Марјановић,
Марија Капс
др Милосав Марјановић,
Марија Капс,
Даница Корен
6-00- 281/2004-06/01
од 16.6.2004.
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1
од 28.7.2009.
од 5.7.2010.
6-00- 281/2004-06/02
од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„КLETT“
„КОРАК ПО КОРАК“
Математика 2 – вежбанка
Контролни задаци из
математике за 2. разред
основне школе
Математика, уџбеник за 2.
разред основне школе, 1.
и 2. део
Игра бројева и облика 2 математика за 2. разред,
уџбеник
Игра бројева и облика 2 математика за 2. разред,
уџбеник и пратећа радна
свеска
МАТЕМАТИКА (2а и 2б)
за други разред
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1
од 28.7.2009.
Светлана Јоксимовић
650-02-00066/2011-06
од 15.7.2011.
Светлана Јоксимовић
650-02-00148/2011-06
од 25.7.2011.
С.Максимовић
650-02-00206/2008-06
од 19.6.2008.
С.Јоксимовић
Привремена мера одређена
решењем Врховног суда број
Гж. 53/09 којом се, до
правноснажног нокончања
спора, забрањује Светлани
Јоксимовић да сама или преко
трећег правног или физичког
лица штампа и објављује
писани материјал коришћен у
издавању привредног друштва
„ЕДУКА“, до правоснажног
окончања спора
Светлана Јоксимовић
650-02-0088/2010-06
од 30.6.2010.
Математика (2а) за 2.
разред основне школе,
уџбеник
Радна свеска уз уџбеник
математике за 2. разред
основне школе (2б)
„КОРАК ПО
КОРАК ”
Приручник за учитеље уз
уџбеник математике за 2.
разред основне школе
Математика (2а) за 2.
разред основне школе,
уџбеник и пратећа радна
свеска
Математика 2 – уџбеник
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Радна свеска за 2. разред
основне школе
Приручник за учитеље за
наставу математике у 2.
разреду основне школе
Математика 2 – уџбеник и
пратећа радна свеска
Радна свеска и збирка
задатака, за 2. разред
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00165/2008-06
од 24.6.2008.
Александра Стефановић
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00165/2008-06
од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„МАТЕМАТИЧКИ
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„НОВА ШКОЛА”
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ”
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ“
„ПЧЕЛИЦА“
основне школе
Знам и умем – Контролне
вежбе, Математика за 2.
разред основне школе
Donnino 2 – магична
математика за 2. разред
основне школе
Математика плус,
уџбеник за 2. разред
основне школе
Радна свеска из
математике за 2. разред
основне школе
Огледалце знања
Математика 2 – радна
свеска за 2. разред
основне школе
Кроз игру до знања
Математика 2 - радна
свеска за 2. разред
основне школе
Пчелица 2 –
Радна свеска за
математику за 2. разред
основне школе
Весна Рикало,
Петар Огризовић
650-02-00719/2010-06
од 27.1.2011.
Јасна Богешић
650-02-00391/2011-06
од 6.3.2012.
Милица Ћук,
Зоран Јевтић,
Бранко Марковић
650-02-00292/2010-06
од 21.7.2010.
Светлана Миленковић
650-02-00010/2011-06
од 6.4.2011.
Јасна Игњатовић
650-02-00170/2012-06
од 3.9.2012.
Маја Кораксић,
Горан Марковић
650-02-00193/2008-06
од 20.6.2008.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО ”
„АКРОНОЛО ”
„АКРОНОЛО ”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„DATASTATUS”
„DATA STATUS”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
EkoandTina 2-уџбеник,
енглески језик за 2. разред
основне школе и
Приручник за наставнике
EnglishAdventure, StarterB
(уџбеник, радна свеска и
приручник за наставнике),
енглески језик за 2.
разред основне школе
OurDiscoveryIsland 1,
уџбеник, енглески језик за
2. разред основне школе
OurDiscoveryIsland 1,
радна свеска за енглески
језик за 2. разред основне
школе
Step by step 2, уџбеник,
енглески језик за 2. разред
основне школе
Step by step 2, радна
свеска енглеског језика за
2. разред основне школе
AlexetZoeetcompagnie 1,
уџбенички комплет за
француски језик за 1. и 2.
разред основне школе
Kid's Box 2, уџбенички
комплет за енглески језик
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
MigalyVillarroel,
MadyMusiol
650-02-00338/2010-06
од 21.7.2010.
Кристијана Бруни,
Сузана Рид
650-02-00340/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00388/1/2011-06
од 9.3.2012.
Linnette Ansel Erocak
650-02-00388/2/2011-06
од 9.3.2012.
Драгана Макевић,
Блага Делић
650-02-00027/2012-06
од 6.8.2012.
Драгана Макевић,
Блага Делић
650-02-00027/1/2012-06
од 6.8.2012.
ColetteSamson
650-02-00846/2010-06
од 3.2.2011.
Caroline Nixon,
Michael Tomlinson
650-02-00737/2010-06
од 8.2.2011.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
за 2. разред основне
школе
Уџбеник- Smart Junior 2,
енглески језик за 2. разред
основне школе
Радна свеска- Smart Junior
2, енглески језик за 2.
разред основне школе
Twister2 – уџбеник,
енглески језик за 2. разред
основне школе
Twister2 – радна свеска,
енглески језик за 2.
разред основне школе
Eнглески језик
Easy 2
Уџбеник
Easy 2
Радна свеска
Руски језик
Родничок 2 Уџбеник
Родничок 2
Радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Немачкијезик
Du und ich 2 Уџбеник
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Du und ich 2
Раднасвеска
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„EDUCATIONAL
CENTRE ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Француски језик
Couleurs
Уџбеник
Couleurs
Радна свеска
Италијански језик
Insieme! 2
Уџбеник
Insieme! 2
Радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик
¡Hola amigos ! 2 Уџбеник
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
¡Hola amigos! 2 Радна
свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„НОВА ШКОЛА”
Playway to English 2,
уџбеник за 2. разред
основне школе
Playway to English 2,
радна свеска и ЦД за 2.
разред основне школе
Ready, Steady, Go! уџбеник из енглеског
језика за 2. разред основне
школе
Ready, Steady, Go! - радна
свеска из енглеског језика
H.Q.Mitchell
650-02-00226/2012-06
од 6.11.2012.
H.Q.Mitchell
650-02-00226/1/2012-06
од 6.11.2012.
AndreaLittlewood,
PeterJeffery
AndreaLittlewood,
PeterJeffery,
HeatherMcClean
650-02-00684/2010-06
од 9.2.2011.
Зорана Ненезић
6-00-281/2004-06/11
од 16.6.2004.
Зорана Ненезић
6-00-281/2004-06/12
од 16.6.2004.
6-00-281/2004-06/21
од 16.6.2004.
6-00-281/2004-06/22
од 16.6.2004.
др Људмила Поповић,
Јелена Гинић
др Људмила Поповић,
Јелена Гинић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
6-00-281/2004-06/15
од 16.6.2004.
6-00-281/2004-06/16
од 16. 6.2004.
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
6-00-281/2004-06/13
од 16.6.2004.
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
6-00-281/2004-06/14
од 16.6.2004.
Јулујана Вучо,
Саша Модерц
6-00-281/2004-06/19
од 16.6.2004.
Јулујана Вучо,
Саша Модерц
Јелена Филиповић,
Јасна Стојановић,
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић,
Јасна Стојановић,
Зорана Милићевић
6-00-281/2004-06/20
од 16.6.2004.
Гинтер Гернгрос,
Херберт Пухта,
Вишња Брковић
Слободанка Глигорић
6-00-281/2004-06/17
од 16.6.2004.
6-00-281/2004-06/18
од 16.6.2004.
650-02-239/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-239/1/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-00551/1/2011-06
од 20.3.2011.
650-02-00551/2/2011-06
од 20.3.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„ОXFORD
CENTAR ”
„THE ENGLISH BOOK”
„THE ENGLISH BOOK”
„THEENGLISHBOOK”
за 2. разред основне
школе
Уџбеник- Family and
friends starter, енглески
језик за 2. разред основне
школе
Радна свеска- Family and
friends starter, енглески
језик за 2. разред основне
школе
Fairyland 2 (уџбеник,
радна свеска и друго
наставно средство за
наставнике, портфолио,
компакт диск, дидактичке
картице, постери и
луткарско позориште),
енглески језик за 2. разред
основне школе
Happyhouse 2 – уџбеник и
радна свеска из енглеског
језика за 2. разред основне
школе
Маcmillan English Quest 2
- енглески језик за 2.
разред основне школе
Маcmillan English Quest 2
– радна свеска и ЦД,
енглески језик за 2. разред
основне школе
Уџбенички комплет
SuperMe 2, енглески језик
за 2. разред основне
школе (уџбеник, радна
свеска и приручник за
наставнике)
Naomi Simmons
650-02-211/2012-06
од 5.11.2012.
Naomi Simmons
650-02-211/1/2012-06
од 5.11.2012.
JennyDooley,
Virginia Evans
650-02-00421/2010-06
од 21.9.2010.
StellaMaidment,
LorenaRoberts
650-02-00407/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-191/2012-06
од 26.3.2013.
Jeanette Corbett,
Roisin O’Farrell
LuciaTomas,
VickyGIl
650-02-191/1/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-00404/2010-06
од 22.7.2010.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
„ АТОС“
„АТОС“
„ БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Свет око нас – радна
свеска за 2. разред
основне школе
Настава у природи-радна
свеска за ученике 1. и 2.
разреда основне школе
ИСКРИЦЕ Свет око нас,
за други разред основне
школе, уџбеник
ИСКРИЦЕ Свет око нас,
за други разред основне
школе, уџбеник и пратећа
радна свеска
Свет око нас 2а и 2б за 2.
разред основне школе
Свет око нас 2, уџбеник и
пратећа радна свеска Свет
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Марина Вићентијевић,
Весна Анђелић,
Весна Ерић
650-02-00918/2010-06
од 27.1.2011.
Весна Анђелић
650-02-00144/2011-06
од 15.7.2011.
М.Вукмирица,
Б.Станец
650-02-00249/2008-06/07
Марела Манојловић, Бранкица
Вељковић
650-02-00248/2008-06/12
од 20.6.2008.
од 9.7.2010.
око нас 2 за 2. разред
основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас (уџбеник)
др Биљана Требјешанин,
Биљана Гачановић,
Љиљана Новковић
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка (радна
свеска уз уџбеник)
др Биљана Требјешанин,
Биљана Гачановић, Љиљана
Новковић
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Свет око нас – уџбеник за
2. разред основне школе;
Истраживанка – Радна
свеска уз уцбеник Свет
око нас за 2.разаред
основне школе
Свет око нас – уџбеник за
2. разред основне школе и
пратећа радна свеска
Свет око нас за 2. разред
основне школе – уџбеник
Свет око нас за 2. разред
основне школе – уџбеник
и пратећа радна свеска
Свет око нас 2 – уџбеник
Свет око нас 2 – уџбеник
и пратећа радна свеска
Приручник за учитеље за
наставу предмета Свет
око нас у 2. разреду
Здравствено васпитање за
други разред
Свет око нас за други
разред – уџбеник
„НОВА ШКОЛА“
„ПЧЕЛИЦА“
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ“
Свет око нас за други
разред – радни листови
Свет око нас 2 –
радна свеска из Света око
нас за 2. разред основне
школе
Огледалце знања Свет око
нас 2, радна свеска за 2.
разред основне школе
Биљана Гачановић,
Љиљана Новковић,
Биљана Требјешанин
6-00-281/2004-06/09
од 16.6.2004.
6-00-281/2004-06/10
од 16.6.2004.
650-02-00736/2010-06
од 27.1.2011.
Биљана Животић
650-02-00237/2008-06
од 9.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00167/2008-06
од 9.6.2008.
Ивана Васиљевић,
Јелена Кенда
650-02-00167/2008-0о
од 9.6.2008.
Јелена Илић,
Анђелка Ружић
650-02-00167/2008-06
од 9.6.2008.
Милица Ћук,
Гордана Стевановић
650-02-00250/2008-06/27
од 10.6.2008.
650-02-00250/2008-06/10
од 10.6.2008.
Мира Кукић,
Милена Аћимовић
650-02-00195/2008-06
од 13.6.2008.
Светлана Миленковић
650-02-00017/2011-06
од 28.4.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ДОМИНАНТА”
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Ми смо деца весела I и II
– збирка песама за децу
основне школе
Музичка вртешка –
музичка култура за 2.
разред
Оливера Ђурић
650-02-00298/2010-06
од 21.7.2010.
Мирјана Смрекар Станковић,
С.Цветковић
650-02-00248/2008-06/21
од 11.6.2008.
Музичка култура 2
др Гордана Стојановић,
др Зорислава Васиљевић
6-00-281/2004-06/23
од 16.6.2004.
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
„КLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„НОВА ШКОЛА”
Чаробни свет музике –
музичка култура за
2.разред основне школе –
уџбеник
Чаробни свет музике –
музичка култура за
2.разред основне школе –
уџбеник и пратећа радна
свеска
Музичка култура 2 уџбеник
Музичка култура 2 уџбеник и пратећа радна
свеска
Приручник за учитеље за
наставу музичке културе у
2. разреду основне школе
Певам, свирам, слушам 2,
музичка култура за 2.
разред основне школе
мр Гордана Илић
650-02-00235/2008-06
од 9.6.2008.
Владица Илић
650-02-00147/2008-06
од 11.6.2008.
Владица Илић
650-02-00147/2008-06
од 11.6.2008.
Милица Ћук
650-02-00288/2010-06
од 22.7.2010.
„УДРУЖЕЊЕ
МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ
ПЕДАГОГА СРБИЈЕ ”
Музичка култура за други
разред основне школе
др Габријела Грујић-Гарић,
др Сања Филиповић
650-02-00389/2010-06
од 22.7.2010.
„ХОЛ НЕТ ”
Магичне речи музике,
музичка култура за 2.
разред основне школе
Наталија Милојевић,
Мила Лацковић
650-02-00282/2010-06
од 21.7.2010.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Шарени ликовни
путокази, ликовна култура
за други разред
Размишљам и стварам
Ликовна култура
Свет у мојим рукама –
ликовна култура за други
разред основне школе уџбеник
Ликовна култура 2 уџбеник
Ликовна култура 2 уџбеник и пратећа радна
свеска
Приручник за учитеље за
наставу ликовне културе у
2. разреду
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
М.Бузаши-Марганић,
З.Петровић
650-02-00248/2008-06/25
од 10.6.2008.
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић,
мр Бранислав Николић,
Драгица Миловановић
6-00-00421/2005-06
од 31.8.2005.
Н.Хаџи Јованчић
650-02-00240/2008-06
од 9.6.2008.
мр Мирјана Живковић
650-02-00175/2008-06
од 9.6.2008.
мр Мирјана Живковић
650-02-00175/2008-06
од 9.6.2008.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Православни катихизис
Име/имена аутора
Игњатије Мидић
Број и датум решења
министра
650-02-5/2003-02
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Исусови пријатељи –
католички вјеронаук
Андрија Копиловић
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Грађанско васпитање 2 –
радна свеска
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за наставнике
за употребу радне свеске
Грађанско васпитање 2
Нада Игњатовић Савић, Јелена
Димитријевић, Валерија
Живковић,
Станка Жица,
Татјана Живановић, Смиљана
Грујић,
Марина Остојић
Нада Игњатовић Савић, Јелена
Димитријевић, Валерија
Живковић,
Станка Жица,
Татјана Живановић, Смиљана
Грујић,
Марина Остојић
од 3.3.2003.
650-02-21/2004-03
од 15.7.2004.
650-02-00185/2008-06
од 9.6.2008.
650-02-00185/2008-06
од 9.6.2008.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„АТОС“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Радна свеска-Народна
традиција, за 2. разред
основне школе
Моја кућица, моја
слободица, Народна
традиција за други разред
Од играчке до рачунара
Свуда пођи, кући дођи
Народна традиција
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе
„ЗМАЈ”
Грађанско васпитање 2 –
сазнање о себи и другима
2, радна свеска за 2.
разред основне школе
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Чувари природе 2 уџбеник
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за учитеље за
наставу предмета Чувари
природе 2
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Марина Вићентијевић, Весна
Анђелић,
Весна Ерић
650-02-00201/2012-06
од 4.10.2012.
С.Миловановић,
И.Јухас
650-02-00247/2008-06/05
од 20.6.2008.
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић
Силвија Перић,
Вилма Нишкановић
В.Матановић,
Б.Станец,
В.Ђорђевић
650-02-00059/2005-06
од 30.5.2005.
6-00-00617/2005-06
од 7.12.2005.
Мирјана Бандић
65002-00312/2011-06
од 22.12.2011.
Станка Брдар
Станка Брдар
6-00-281/2004-06/25
од 16.6.2004.
650-02-00176/2008-06
од 23.6.2008.
650-02-00176/2008-06
од 23.6.2008.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог
Име/имена аутора
Број и датум решења
„АТОС“
„АТОС“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
наставног средства
Српски језик – Збирка
задатака од I до IV разреда
основне школе
Српски језик – Контролни
задаци од I до IV разреда
основне школе
Српски језик за трећи
разред– уџбенички комплет
(читанка, српски језик и
наставни листови)
Радна свеска за српски језик
за трећи разред
„ЕДУКА“
Читанка за трећи разред
„ЕДУКА“
Поуке о језику за трећи
разред
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕПОХА“
„ЕПОХА“
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„КLETT“
„КLETT“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Водено огледало – читанка
за 3. разред основне школе
Поуке о језику - Жубор речи,
за 3. разред основне школе
Поуке о језику - Жубор речи,
уџбеник и пратећа радна
свеска Поуке о језику Жубор речи, за 3. разред
основне школе
Чаролија читања – читанка
за трећи разред
Кажи, реци, напиши –
српски језик за трећи разред
и наставни листови
Читанка, уџбеник
Читанка, уџбеник и пратећа
радна свеска
Наставни листови за српски
језик
Српски језик
Радна свеска за самостални
рад за српски језик за 3.
разред основне школе
Река речи – читанка за 3.
разред основне школе
О језику - Српски језик за 3.
разред основне школе
О језику - Српски језик за 3.
разред основне школе и
пратећа радна свеска
Читанка, уџбеник за трећи
разред основне школе
Читанка за 3. разред основне
школе
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Забавна граматика 3
Приручник за учитеље за
министра
Марина Вићентијевић,
Зора Милошевић,
Весна Ерић
Марина Вићентијевић,
Зора Милошевић,
Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/05
oд 5.6.2008.
650-02-00246/2008-06/08
oд 5.6.2008.
В.Шојић,
М.Касаповић,
А.Пејовић
650-02-00249/2008-06/08
од 5.7.2010.
др Н.Тодоров,
С.Зарупски
Моња Јовић,
И.Јовић
В.Дрезгић,
А.Цветковић
650-02-00247/2008-06/18
од 5.6.2008.
650-02-00248/2008-06/15
од 9.6.2008.
650-02-00248/2008-06/15
од 10.6.2008.
Милован Б.Цветковић,
Соња Цветковић,
Татјана Живановић,
Миодраг Плавшић,
Борислав Првуловић
650-02-00248/2008-06/01
од 9.6.2008.
Милован Б.Цветковић,
Соња Цветковић,
Татјана Живановић,
Миодраг Плавшић,
Борислав Првуловић
650-02-00248/2008-06/15
од 10.6.2008.
Бранко Илић
650-02-00262/2008-06/05 од
6.6.2008.
мр Далиборка Пурић
650-02-00262/2008-06/06 од
20.6.2008.
др Вук Милатовић
650-02-39/2005-06
од 20.4.2005.
др Вук Милатовић
650-02-39/2005-06
од 20.4.2005.
650-02-39/2005-06
од 20.4.2005.
др Вук Милатовић,
др Славица Јовановић
Светлана Јоксимовић
650-02-00766/2010-06
од 25.2.2011.
Радмила Жежељ-Ралић
650-02-00212/2008-06
од 5.6.2008.
Радмила Жежељ-Ралић
650-02-00212/2008-06
од 5.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00034/2011-06
од 14.9.2011.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
др Симеон Маринковић
650-02-00142/2008-06
од 5.6.2008.
наставу српског језика у 3.
разреду
Читанка за 3. разред основне
школе
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„ЛИБЕР“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
„ПЧЕЛИЦА“
Забавна граматика 3,
уџбеник и пратећа радна
свеска
Језичка школица 3 – додатни
материјал
Српски језик 3 - уџбеник за
3. разред основне школе
Српски језик 3 - наставни
листови за 3. разред основне
школе
Знам и умем – Контролне
вежбе, Српски језик, за трећи
разред основне школе
Језичке мозгалице - најчешће
правописне грешке за
основну школу
Радост дружења – читанка за
трећи разред
Радна свеска из српског
језика за 3. разред основне
школе
Српски језик – граматика,
правопис, језичка култура за
трећи разред основне школе
Огледалце знања Српски
језик 3 – радна свеска за 3.
разред основне школе
Кроз игру до знања Српски
језик 3 – радна свеска за 3.
разред основне школе
Пчелица 3 –
Радна свеска за српски језик
за 3. разред
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00142/2008-06
од 5.6.2008.
мр Милорад Рикало,
Славка Јовановић,
мр Александра Станић,
Споменка Марковић
650-02-00183/2008-06
од 19.6.2008.
др Симеон Маринковић
650-02-00712/2010-06
од 22.2.2011.
Јелисавета Делић,
мр Милорад Рикало
650-02-108/2012-06
од 24.1.2013.
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
Милица Ћук,
Вера Петровић-Периц
650-02-00250/2008-06/28
од 6.6.2008.
Милица Ћук
650-02-00821/2010-06
од 10.2.2011.
Милица Ћук
650-02-00553/2011-06
од 26.1.2012.
Светлана Миленковић
650-02-00008/2011-06
од 6.4.2011.
Јасна Игњатовић
650-02-243/2012-06
од 19.11.2012.
Маја Кораксић,
ГоранМарковић
650-02-00194/2008-06
од 20.6.2008.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„АТОС ”
„АТОС“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ГЕРУНДИЈУМ”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Математика -контролни
задаци за 3. разред основне
школе
Збирка задатака из
математике (од I до IV
разреда основне школе)
Математика за трећи разред
– уџбенички комплет
Математика за трећи разред
– уџбеник
и пратећа радна свеска
Математика за 3.разред
основне школе (уџбеник и
Име/имена аутора
Весна Анђелић,
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић,
Весна Анђелић
Број и датум решења
министра
650-02-00484/2010-06
од 21.9.2010.
650-02-00246/2008-06/06
од 20.6.2008.
Мирјана Јовановић Лазић,
Дијана Дрндаревић
650-02-00249/2008-06/09
од 5.7.2010.
Марко М. Игњатовић
650-02-00116/2008-06
од 20.6.2008.
„ГЕРУНДИЈУМ”
„ГЕРУНДИЈУМ“
радни листови)
Математика 3 а и
Математика 3 б, уџбеник за
3. разред основне школе
Математика 3 а и
Математика 3 б, уџбеник и
пратећа радна свеска за 3.
разред основне школе
Да мали математичари
постану велики - бројеви и
рачунске операције, задаци
из математике за ученике
млађих разреда основне
школе
др Синиша Н. Јешић,
Марко М. Игњатовић
650-02-00915/2010-06
од 27.1.2011.
др Синиша Јешић,
Драгица Мишић
650-02-00913/2010-06
од 27.1.2011.
„ЕПОХА“
Математика за трећи разред
Сања Маричић
650-02-00262/2008-06/09 од
10.6.2008.
„ЕДУКА“ *
Математика 3а и 3б за 3.
разред основне школе
Математика 3а, уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 3б за 3. разред
основне школе
Светлана Јоксимовић,
Бошко Влаховић
650-02-00248/2008-06/13
од 20.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови за математику
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ“
„КLETT“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Математика 3, уџбеник
Математика 3 – вежбанка
Математика 3, уџбеник и
пратећа радна свеска
Откривамо чудесни свет
математике 3 - уџбенички
материјал, за 3. разред
основне школе
Контролни задаци из
математике за 3. разред
основне школе
Игра бројева и облика 3 –
математика за 3. разред
основне школе, уџбеник
Игра бројева и облика 3 –
математика за 3. разред
основне школе, уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 3 - уџбеник
Забавна математика 3
Приручник за учитеље за
наставу математике у 3.
разреду
Математика 3 - уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 3 - радна свеска
(1. и 2. део) за 3. разред
основне школе
др Милосав Марјановић,
Бранислав Поповић,
Маријана Зељић,
Марија Капс
др Милосав Марјановић,
Бранислав Поповић,
Маријана Зељић,
Марија Капс
650-02-00029/2005-06
од 9.5.2005.
650-02-00029/2005-06
од 9.5.2005.
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2009-06/1
од 28.7.2009.
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2011-06
од 28.4.2011.
Светлана Јоксимовић
650-02-00065/2011-06
од 15.7.2011.
Марина Јовановић,
Анђелка Николић
650-02-00203/2008-06
од 19.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Дејан Беговић,
Александра Стефановић
650-02-00156/2008-06
од 24.6.2008.
Александра Стефановић,
Симеон Маринковић
650-02-00718/2010-06
од 22.2.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Знам и умем – Контролне
вежбе, Mатематика 3 за 3.
разред основне школе
„НОВА ШКОЛА”
Математика плус, уџбеник за
3. разред основне школе
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из математике
за 3. разред основне школе
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
„ПЧЕЛИЦА“
„ШКОЛА ПЛУС”
Огледалце знања
Математика 3 – радна свеска
за 3. разред основне школе
Пчелица 3 –
Радна свеска за математику
за 3. разред основне школе
„Три, четири, сад“ – збирка
занимљивих задатака из
математике за 3. и 4. разред
основне школе
Љиљана Вуковић,
Сандра Радовановић,
Александра Стефановић
Бранислав Милошевић,
Зоран Јевтић,
Бранко Марковић
Бранислав Милошевић,
Зоран Јевтић,
Бранко Марковић
650-02-00062/2012-06
од 8.6.2012.
650-02-00567/1/2011-06
од 6.3.2012.
650-02-00567/2/2011-06
од 6.3.2012.
Светлана Миленковић
650-02-00015/2011-06
од 6.4.2011.
Маја Кораксић,
Горан Марковић
650-02-00193/2008-06
од 20.6.2008.
Радмила Божић
650-02-00321/2010-06
од 21.7.2010.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„DATASTATUS”
„DATA STATUS”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„ЕДУКА”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
DiscoverEnglishStarter,
енглески језик за 3. разред
основне школе (уџбеник)
DiscoverEnglishStarter,
енглески језик за 3. разред
основне школе (радна
свеска)
EnglishAdventure 1,
(уџбенички комплет)
енглески језик за 3. разред
основне школе
OurDiscoveryIsland 2,
енглски језик, уџбеник за 3.
разред основне школе
OurDiscoveryIsland 2,
енглски језик, радна свеска
за 3. разред основне школе
Step by step 3, уџбеник,
енглески језик за 3. разред
основне школе
Kid's Box 3, уџбенички
комплет за енглески језик за
3. разред основне школе
Alex et Zoe et compagnie 2,
уџбенички комплет за
француски језик за 3. разред
основне школе
Уџбеник- Smart Junior 3,
енглески језик за 3. разред
основне школе
Радна свеска- Smart Junior 3,
енглески језик за 3. разред
основне школе
English with Jimmy Brown,
уџбеник са CD-ом за 3.
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
JudyBoyle
650-02-00696/2010-06
од 28.12.2010.
FionaBeddall
AnnaWorrall
650-02-00668/2010-06
од 11.2.2011.
650-02-00387/1/2011-06
од 9.3.2012.
SagrarioSalaberri
650-02-00387/2/2011-06
од 9.3.2012.
Драгана Макевић,
Блага Делић
650-02-00552/1/2011-06
од 9.3.2012.
Caroline Nixon,
MichaelTomlinson
650-02-00741/2010-06
од 8.2.2011.
Colette Samson
650-02-00845/2010-06
од 22.2.2011.
H.Q.Mitchell
650-02-00225/2012-06
од 29.10.2012.
H.Q.Mitchell
650-02-00225/1/2012-06
од 29.10.2012.
Елвира Саваи
650-02-00504/1/2011-06
од 9.3.2012.
„EDUCATIONAL CENTRE”
„EDUCATIONAL CENTRE”
„EDUCATIONAL CENTRE”
„EDUCATIONAL CENTRE”
„EDUCATIONAL CENTRE”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
разред основне школе
EnglishwithJimmyBrown,
радна свеска за 3. разред
основне школе
Twister 3, (уџбеник и радна
Alison Blair,
свеска), енглески језик за 3.
Jane Cadwallader
разред основне школе
Dippy’s adventures 1, уџбеник
за енглески језик за 3. разред Carol Skinner
основне школе
Dippy’s adventures 1, радна
свеска за енглески језик за 3. Carol Skinner
разред основне школе
Happy trails 1, уџбеник за
енглески језик за 3. разред
Џенифер Хит
основне школе
Happy trails 1, радна свеска
за енглески језик за 3. разред Олга Леонардис
основне школе
Eнглески језик
Зорана Ненезић,
Easy 3 Љубинка Симидријевић
уџбеник, трећа година учења
Easy 3 Зорана Ненезић,
радна свеска
Љубинка Симидријевић
Родничок 3 др Људмила Поповић,
уџбеник, трећа година учења Јелена Гинић
Родничок 3 др Људмила Поповић,
Радна свеска
Јелена Гинић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00504/2/2011-06
од 9.3.2012.
650-02-00688/2010-06
од 9.2.2011.
650-02-00150/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-00150/1/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-98/2012-06
од 4.2.2013.
650-02-98/1/2012-06
од 4.2.2013.
650-02-00037/2005-06
од 9.5.2005.
650-02-00037/2005-06
од 9.5.2005.
650-02-31/2005-06
од 26.4.2005.
650-02-31/2005-06
од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Duundich 3 - уџбеник - трећа
година учења
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Du und ich 3
Раднасвеска
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик
Mots
Уџбеник - трећа година
учења
Весна Фила,
Милица Голубовић –
Тасевска
650-02-34/2005-06
од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Mots
Радна свеска
Весна Фила,
Милица Голубовић –
Тасевска
650-02-34/2005-06
од 26.4.2005.
Јулијана Вучо,
Саша Модерц
650-02-49/2005-06
од 9.5.2005.
Јулијана Вучо,
Саша Модерц
Јелена Филиповић,
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић,
Џени Грац
Јелена Филиповић,
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић,
Џени Грац
Гинтер Гернгрос,
Херберт Пухта,
650-02-49/2005-06
од 9.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Италијански језик
Insieme! 3 Уџбеник - трећа
година учења
Insieme! 3
Радна свеска
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик
¡Holaamigos! 3 Уџбеник трећа година учења
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
¡Holaamigos! 3 Радна свеска
„KLETT“
Playway to English 3, уџбеник
за 3. разред основне школе
650-02-32/2005-06
од 26.4.2005.
650-02-32/2005-06
од 26.4.2005.
650-02-36/2005-06
од 26.4.2005.
650-02-36/2005-06
од 26.4.2005.
650-02-169/2012-06
од 11.3.2013.
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„OXFORD CENTAR“
„THE ENGLISH BOOK“
„THE ENGLISH BOOK“
„THE ENGLISH BOOK“
Playway to English 3, радна
Данијела Атанацковић
свеска и ЦД за 3. разред
основне школе
Уџбеник- Family and Friends
1, енглески језик за 3. разред Naomi Simmons
основне школе
Радна свеска- Family and
Friends 1, енглески језик за 3. Naomi Simmons
разред основне школе
WelcomeAboard 1 и 2,
уџбенички комплет,
Eliyabeth Gray,
енглески језик за 3. и 4.
Virginia Evans
разред основне школе
HappyStreet1 – уџбеник и
радна свеска за енглески
StellaMaidment,
језик за 3. разред основне
LorenaRoberts
школе
Brilliant 1 –уџбеник,
енглески језик за 3. разред
основне школе
Jeane Perret
Brilliant 1 –радна свеска и
ЦД, енглески језик за 3.
разред основне школе
650-02-169/1/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-194/2012-06
од 22.10.2012.
650-02-194/1/2012-06
од 22.10.2012.
650-02-00040/2011-06
од 14.9.2011.
650-02-00811/2010-06
од 4.2.2011.
650-02-156/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-156/1/2012-06
од 11.3.2013.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
„АТОС ”
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ГЕРУНДИЈУМ”
„ЕДУКА“
„ЕПОХА“
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Природа и друштво-радна
свеска за 3. разред основне
школе
Природа и друштво за трећи
разред
Природа и друштво, уџбеник
Радни листови за 3. разред
основне школе
Природа и друштво, уџбеник
и пратећа радна свеска
Природа и друштво
3а и 3б за 3. разред основне
школе
Природа и друштво
3а, уџбеник и пратећа радна
свеска Природа и друштво
3б за 3. разред основне
школе
Златиборски округ-завичајни
приручник за 3. разред
основне школе
Природа и друштво
Уџбеник
Завичајница
Радна свеска уз уџбеник
Природа и друштво
Наш крај – Западно
Поморавље
Наш крај – Златиборски
округ
Име/имена аутора
Весна Анђелић,
Весна Ерић,
Марина Вићентијевић
Г.Јаневски,
Д.Љубисављевић
Број и датум решења
министра
650-02-00492/2010-06
од 21.9.2010.
650-02-00259/2008-06/06
од 20.6.2008.
Биљана Поповић,
Ивана ЦмиљановићКосовац
650-02-00119/2008-06
од 24.6.2008.
Вера Матановић,
Бошко Влаховић,
Светлана Јоксимовић,
Милуника Ђурђевић
650-02-00248/2008-06/20
од 10.6.2008.
Миленко Филиповић
650-02-00075/2010-06
од 6.9.2011.
Љиљана Новковић,
Биљана Гачановић,
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић,
Биљана Гачановић,
др Биљана Требјешанин
др Бошко Влаховић,
Томислав Савићевић
др Илија Мисаиловић
650-02-00028/2005-06
од 9.5.2005.
650-02-00028/2005-06
од 9.5.2005.
632-03-11/93-02
од 26.3.1993.
650-02-00038/94-02
од 15.8.1994.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Банат
Милан Бојанић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Београд и
околина
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Нишавски округ
Сава Стекић,
Стеван Симић
Милутин Ђорђевић и
други
Марко Мадуловић,
Љубиша Пантовић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Наш крај – Косовскомитровачки округ
Наш крај – Косовско
Поморавље
Наш крај – Призренски
округ
Мој први атлас
уџбенички комплет: Природа
и друштво – Мој крај и
Завичајница
Мој крај, уџбеник и пратећа
радна свеска
Природа и друштво 3уџбеник за 3. разред основне
школе (1. и 2. део)
Природа и друштво 3уџбеник за 3. разред основне
школе (1. и 2. део) и пратећа
радна свеска
Природа и друштво 3-радни
уџбеник
Приручник за учитеље за
наставу природе и друштва у
3. разреду
Природа и друштво 3 –
уџбеник за 3. разред основне
школе
Природа и друштво 3 – радна
свеска за 3. разред основне
школе
Здравствено васпитање за
трећи разред
Мој завичај – природа и
друштво за трећи разред
Радни листови за природу и
друштво за трећи разред
Огледалце знања -Природа и
друштво 3, радна свеска за 3.
разред основне школе
Кроз игру до знања Свет око
нас 1, радна свеска за 3.
разред основне школе
Ратко Стојиљковић
Радислав Стојановић
650-02-46/2000-02
од 12.12.2000.
632-03-10/93-02
од 26.3.1993.
650-02-00-52/9702
од 03.12.1997.
650-02-00010/2000-02
од 27.3.2000.
650-02-45/98-02
од 30.9.1998.
650-02-00037/99-02
од 30.9.1999.
Јован Илић,
Милан Даниловић,
Милан Савић
650-02-00038/93-02
од 16.7.1993.
Љиљана Новковић,
Биљана Гачановић,
Биљана Требјешанин
650-02-00115/2009-06
од 24.7.2009.
Радмила Жежељ-Ралић
650-02-00867/2010-06
од 29.12.2010.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00154/2008-06
од 10.6.2008.
Ивана Васиљевић,
Јелена Кенда
650-02-00154/2008-06
од 10.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00716/2010-06
од 29.12.2010.
Јелена Илић,
Анђелка Ружић
Милица Ћук,
Гордана Стевановић
Милица Ћук,
Гордана Стевановић
650-02-00154/2008-06
од 10.6.2008.
650-02-00250/2008-06/30
од 6.6.2008.
650-02-00250/2008-06/11
од 10.6.2008.
Светлана Миленковић
650-02-00509/2010-06
од 21.9.2010.
Јасна Игњатовић
650-02-217/2012-06
од 8.1.2013.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ДОМИНАНТА”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Музичка култура за трећи
разред
Ми смо деца весела I и II –
збирка песама за децу
Име/имена аутора
Марија Гаљевић
Оливера Ђурић
Број и датум решења
министра
650-02-00249/2008-06/10
од 5.7.2010.
650-02-00298/2010-06
од 21.7.2010.
„ДРАГАНИЋ“
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
„НОВА ШКОЛА“
„ПЧЕЛИЦА”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
основне школе
Музичка чаролија – музичка
култура за трећи разред
Музичка култура 3
Чаробни свет музике,
музичка култура за 3. разред
основне школе – уџбеник
Чаробни свет музике,
музичка култура за 3. разред
основне школе – уџбеник и
пратећа радна свеска
Музичка култура 3 –уџбеник
Музичка култура 3 –уџбеник
и пратећа радна свеска
Приручник за учитеље за
наставу музичке културе у 3.
разреду
Певам, свирам, слушам –
музичка култура за трећи
разред
Славуј Славко, уџбеник за 3.
разред основне школе
Фрулица I, мала школа за
сопран-блок флауту, за 3. и
4. разред основне школе
Зорана Љ.Митровић
Гордана Стојановић
650-02-00105/2008-06
од 19.6.2008.
650-02-00030/2005-06
од 20.4.2005.
мр Гордана Илић
650-02-00079/2010-06
од 21.7.2010.
Владица Илић
650-02-00170/2008
од 11.6.2008.
МилицаЋук,
Зоран Јевтић,
Славко Илић,
Мила Лацковић
Горан Марковић,
Горан Милисављевић
Милорад Мирковић
650-02-00250/2008-06/17
од 19.6.2008.
650-02-00242/2010-06
од 22.7.2010.
650-02-00265/2011-06
од 6.3.2012.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Шарени ликовни путокази –
ликовна култура за трећи
разред
Учим и стварам
Свет у мојим рукама:
„Распуст код бака Лале” ликовна култура за 3. разред
основне школе
Ликовна култура 3 – уџбеник
Ликовна култура 3 – уџбеник
и пратећа радна свеска
Приручник за учитеље и
Материјал за рад уз уџбеник
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
М.Бузаши-Марганић,
С.Кеча
650-02-00248/2008-06/22
од 10.6.2008.
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић,
мр Бранислав Николић,
Татјана Лалић
650-02-00035/2005-06
од 9.5.2005.
Невена Хаџи - Јованчић
650-02-00075/2010-06
од 4.8.2011.
мр Мирјана Живковић
650-02-00128/2008-06
од 10.6.2008.
650-02-00128/2008-06
од 10.6.2008.
мр Мирјана Живковић,
Мирела Манојловић,
Бранкица Вељковић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Назив издавача
„ШКОЛА ПЛУС”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Физичко васпитање 3, за 3.
разред основне школе
Име/имена аутора
Драгољуб Вишњић,
Снежана Радисављевић
Јанић,
Ивана Милановић
Број и датум решења
министра
650-02-225/2012-06
од 13.2.2013.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗМАЈ”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Број и датум решења
министра
650-02-00068/2003-02
од 14.11.2003.
Православни катихизис
др Игњатије Мидић
Грађанско васпитање –
сазнање о себи и другима, за
3. разред основне школе
Грађанско васпитање 3 –
сазнање о себи и другима 3,
радна свеска за 3. разред
основне школе
Грађанско васпитање –
сазнање о себи и другима,
радна свеска за 3. разред
основне школе
Бранка Бубањ,
Милеса Влајков,
Татјана Пејовић
650-02-00411/2011-06
од 25.1.2012.
Мирјана Бандић
65002-00310/2011-06
од 22.12.2011.
Нада Игњатовић-Савић,
Јелена Димитријевић,
Марина Остојић, Станка
Жица,
Марија Вуловић,
Слободанка Јовановић,
Евгенија Јокановић,
Валерија Живковић
650-02-00115/2010-06
од 22.7.2010.
Нада Игњатовић-Савић,
Јелена Димитријевић,
Валерија Живковић,
Станка Жица,
Марија Вуловић,
Евгенија Јокановић,
Слободанка Јовановић,
Марина Остојић
650-02-00115/2010-06
од 22.7.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Приручник за наставнике за
употребу радне свеске
Грђанско васпитање–
сазнање о себи и другима 3
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Име/имена аутора
Приручник за наставнике за
употребу радне свеске
Грађанско васпитање –
сазнање о себи и другима 3
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„АТОС”
„АТОС“
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
Назив уџбеника или другог
Име/имена аутора
наставног средства
Настава у природи -радна
свеска за ученике 3 и 4.
Весна Анђелић
разреда основне школе
Радна свеска-Народна
Марина Вићентијевић,
традиција, за 3. разред
Весна Анђелић,
основне школе
Весна Ерић
Сваки занат је златаннародна традиција за 3.
Слађана Миловановић
разред основне школе
Силвија Перић,
Све, све, али занат – уџбеник
Вилма Нишкановић
Драган
Од играчке до рачунара
Маринчић,Драгољуб
Васић
Вера Матановић,
Чувари природе 3
Бранислав Станец,
Вера Ђорђевић
Од играчке до рачунара вежбанка за изборни
Драган Маринчић,
наставни предмет за 3.
Драгољуб Васић
разред основне школе
Чувари природе, уџбеник за
Станка Брдар
3. разред основне школе
Број и датум решења
министра
650-02-00920/2010-06
од 29.12.2010.
650-02-00156/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-00121/2011-06
од 28.4.2011.
6-00-00074/2006-06
од 22.5.2006.
650-02-00033/2005-06
од 9.5.2005.
650-02-00038/2005-06
од 9.5.2005.
650-02-00344/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00708/2010-06
од 28.12.2010.
Приручник за учитеље за
наставу предмета Чувари
природе у 3. разреду основне
школе
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АТОС“
„АТОС“
„БИГЗ
ШКОЛСТВО“
„ДРАГАНИЋ“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕПОХА“
„ЕПОХА“
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Српски језик – Збирка
задатака од I до IV разреда
основне школе
Српски језик – Контролни
задаци од I до IV разреда
основне школе
Српски језик за четврти
разред– уџбенички комплет
(Читанка, Српски језик за 4.
разред и Наставни листови за
српски језик и књижевност)
Српски језик за четврти
разред– уџбенички комплет
(читанка, граматика и
наставни листови)
Трешња у цвету – читанка за
четврти разред
Поуке о језику за четврти
разред
Радна свеска за српски језик
за четврти разред
Кућа у разреду – читанка и
наставни листови за 4. разред
основне школе
Кућа у разреду – српски језик
и култура изражавања за 4.
разред основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Прича без краја - читанка
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Путокази – наставни листови
из српског језика
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и култура
изражавања
Српски језик и култура
изражавања
Радна свеска за српски језик
за 4. разред основне школе
Српски језик и језичка
култура за 4. разреде основне
школе
Српски језик за четврти
разред– уџбенички комплет
(Речи чаробнице – читанка и
О језику граматика)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Читанка за четврти разред
Име/имена аутора
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић,
Весна Ерић
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић,
Весна Ерић
Број и датум решења
министра
650-02-00246/2008-06/05
oд 5.6.2008.
650-02-00246/2008-06/08
oд 5.6.2008.
М.Ј.Аранђеловић, М.Петровић
650-02-00249/2008-06/11
од 5.7.2010.
В.Поповић
650-02-00108/2008-06
од 9.6.2008.
др Н.Тодоров, С.Цветковић,
М. Плавшић
М.Б. Цветковић,
др Б.Првуловић
др Н.Тодоров,
С.Зарупски
650-02-00248/2008-06/02
од 5.6.2008.
650-02-00248/2008-06/03
од 5.6.2008.
650-02-00247/2008-06/19
од 5.6.2008.
Миливоје К.Трнавац
650-02-00262/2008-06/07
од 20.6.2008.
Миливоје Трнавац
650-02-00102/2010-06
од 30.6.2010.
мр Зорана Опачић-Николић,
Даница Пантовић
др Рајна Драгићевић,
мр Зорана Опачић-Николић,
Даница Пантовић
6-00-00099/2006-06
од 8.5.2006.
др Рајна Драгићевић
Милија Николић,
Мирјана Николић
Милија Николић,
Мирјана Николић
6-00-00101/2006-06
од 8.5.2006.
6-00-00093/2006-06
од 8.5.2006.
650-02-00035/2008-06
од 4.6.2008.
Милија Николић,
Мирјана Николић
650-02-00413/2011-06
од 9.2.2012.
Р.Жежељ-Ралић
650-02-00205/2008-06
од 5.6.2008.
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00141/2008-06
од 5.6.2008.
6-00-00098/2006-06
од 8.5.2006.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Забавна граматика 4
др Симеон Маринковић,
650-02-00141/2008-06
од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за учитеље за
наставу српског језика у 4.
разреду
др Симеон Маринковић,
650-02-00141/2008-06
од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Језичка школица 4 – додатни
материјал
Споменка Марковић, Слободанка
Живковић, Јелисавета Делић,
мр Александра Станић
650-02-00184/2008-06
од 9.6.2008.
Јелисавета Делић,
Милорад Рикало
650-02-00199/2012-06
од 29.10.2012.
Симеон Маринковић
650-02-00063/2012-06
од 2.7.2012.
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
Милица Ћук,
Вера Петровић-Периц
650-02-00250/2008-06/31
од 6.6.2008.
Милица Ћук,
Душица Арсенијевић,
Душица Марковић
650-02-92/2012-06
од 20.2.2013.
Маја Кораксић,
ГоранМарковић
650-02-00194/2008-06
од 20.6.2008.
Светлана Миленковић
650-02-00358/2011-06
од 10.1.2011.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„ЛИБЕР“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„ПЧЕЛИЦА“
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ“
Знам и умем-Контролне
вежбе, Српски језик за 4.
разред основне школе
Наставни листови Српски
језик за 4. разред основне
школе
Језичке мозгалице - најчешће
правописне грешке за основну
школу
Свет знања и маште – читанка
за 4. разред основне школе
Свет знања и маште – читанка,
уџбеник за 4. разред основне
школе и пратећа радна свеска
Српски језик – граматика,
правопис, језичка култура, за
4. разред основне школе
Пчелица 4 –
Радна свеска за српски језик
за 4. разред
Огледалце знања Српски језик
4 -радна свеска за 4. разред
основне школе
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„АТОС“
„АТОС ”
„БИГЗ
ШКОЛСТВО“
„ГЕРУНДИЈУМ”
„ГЕРУНДИЈУМ“
„ГЕРУНДИЈУМ“
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Збирка задатака из математике
(од I до IV разреда основне
школе)
Математика-контролни задаци
за 4. разред основне школе
Математика за четврти разред
– уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска)
Математика за 4. разред
основне школе (уџбеник и
радни листови)
Да мали математичари
постану велики - бројеви и
рачунске операције, задаци из
математике за ученике млађих
разреда основне школе
Математика 4, уџбеник за 4.
разред основне школе
Радни листови из математике
4 (први и други део), за 4.
разред основне школе
Име/имена аутора
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић,
Весна Анђелић
Весна Анђелић,
Марина Вићентијевић,
Весна Ерић
Број и датум решења
министра
650-02-00246/2008-06/06
од 20.6.2008.
650-02-00483/2010-06
од 21.9.2010.
М.Максимовић
650-02-00249/2008-06/12
од 5.7.2010.
Синиша Н. Јешић,
Марко М. Игњатовић
650-02-00109/2008-06
од 20.6.2008.
др Синиша Јешић,
Драгица Мишић
650-02-00913/2010-06
од 27.1.2011.
Др Синиша Јешић,
Марко Игњатовић
650-02-00512/1/2011-06
од 15.5.2012.
650-02-00512/2/2011-06
од 15.5.2012.
„ЕДУКА“ *
Математика (4а и 4б) за 4.
разред основне школе
Математика 4а, уџбеник и
пратећа радна свеска
Математика 4б за 4. разред
основне школе
„ЕДУКА“
Математика – уџбеник за 4.
разред основне школе
Математика – радна свеска 4а
и 4б за 4. разред основне
школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Математика
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математике
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
„КLETT“
„КLETT“
Математика 4
Математика 4 – вежбанка
Откривамо чудесни свет
математике 4, математика за 4.
разред основне школе –
уџбенички материјал
Математика за 4. разред
основне школе
Контролни задаци из
математике за 4. разред
основне школе
Игра бројева и облика 4математика за четврти разред
основне школе
Игра бројева и облика 4, радна
свеска уз уџбеник из
математике за 4. разред
основне школе
Игра бројева и облика 4,
уџбеник из математике за 4.
разред основне школе
Светлана Јоксимовић
650-02-00248/2008-06/14
од 20.6.2008.
Софија Зарупски
650-02-00823/2010-06
од 27.1.2011.
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
6-00-00088/2006-06
од 11.5.2006.
6-00-00088/2006-06
од 11.5.2006.
650-02-00070/2009-06/1
од 28.7.2009.
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00129/2011-06
од 28.4.2011.
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00410/1/2011-06
од 6.3.2012.
Светлана Јоксимовић
650-02-00079/2011-06
од 15.12.2011.
Н.Вуловић, М.Јовановић,
А.Николић
650-02-00215/2008-06
од 17.7.2008.
Ненад Вуловић,
Марина Јовановић, Анђелка
Николић
„КОРАК ПО
КОРАК“
Математика (4а и 4б) за
четврти разред
С.Јоксимовић
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Математика 4 - уџбеник
др Мирко Дејић,
др Јасмина Милинковић,
650-02-00565/2/2011-06
од 20.2.2012.
650-02-00565/1/2011-06
од 5.4.2012.
Привремена мера
одређена решењем
Врховног суда број Гж.
53/09 којом се, до
правноснажног окончања
спора, забрањује
Светлани Јоксимовић да
сама или преко трећег
правног или физичког
лица штампа и објављује
писани материјал
коришћен у издавању
привредног друштва
„ЕДУКА“, до
правоснажног окончања
спора
650-02-00155/2008-06
од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРУГ“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ”
„ПЧЕЛИЦА“
„ШКОЛА ПЛУС”
Забавна математика 4
Приручник за учитеље за
наставу математике у 4.
разреду
Контролне вежбе математика
4 за 4. разред основне школе
Математика 4, уџбеник за 4.
разред основне школе
Математика 4, радна свеска за
4. разред основне школе
Математика IV
Збирка задатака из
Математике за 4. разред
Разиграна математика 4,
уџбеник за 4. разред основне
школе
Разиграна математика 4,
уџбеник и пратећа радна
свеска Разиграна математика 4
за 4. разред основне школе
Радна свеска из математике за
4. разред основне школе
Огледалце знања Математика
4 – радна свеска за 4. разред
основне школе
Пчелица 4 –
Радна свеска за математику за
4. разред основне школе
„Три, четири, сад“ – збирка
занимљивих задатака из
математике за 3. и 4. разред
основне школе
мр Оливера Ђокић
Александра Стефановић,
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
др Мирко Дејић,
др Јасмина Милинковић,
мр Оливера Ђокић
Весна Рикало,
Петар Огризовић
др Мирко Дејић,
др Јасмина Милинковић,
мр Оливера Ђокић
650-02-00155/2008-06
од 24.6.2008.
650-02-00155/2008-06
од 24.6.2008.
650-02-00447/2011-06
од 9.2.2012.
650-02-00061/2012-06
од 26.6.2012.
650-02-00061/1/2012-06
од 26.6.2012.
Војислав Андрић
650-02-00125/2008-06/01
од 9.6.2008.
Бранко Марковић,
Зоран Јевтић,
Бранислав Милошевић, Миољуб
Исаиловић
650-02-00250/2008-06/32
од 19.6.2008.
Бранислав Милошевић, Зоран
Јевтић,
Бранко Марковић
650-02-00570/2011-06
од 6.3.2012.
Светлана Миленковић
650-02-00016/2011-06
од 6.4.2011.
Маја Кораксић,
Горан Марковић
650-02-00193/2008-06
од 20.6.2008.
Радмила Божић
650-02-00321/2010-06
од 21.7.2010.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
DiscoverEnglish 1-енглески
језик за 4. разред основне
школе (уџбеник)
DiscoverEnglish 1 - енглески
језик за 4. разред основне
школе (радна свеска)
Newskystarter - уџбеник,
енглески језик за 4. разред
основне школе
Newskystarter - радна свеска,
енглески језик за 4. разред
основне школе
EnglishAdventure 2 (уџбеник и
радна свеска), енглески језик
за 4. разред основне школе
OurDiscoveryIsland 3, уџбеник,
енглески језик за 4. разред
Име/имена аутора
IzabellaHearn,
JayneWildman
Број и датум решења
министра
650-02-00704/2010-06
од 28.12.2010.
IzabellaHearn
BrianAbbs,
IngridFreebairn
Jonathan Bygrave,
Brian Abbs,
Ingrid Freebairn
650-02-00666/2010-06
од 9.2.2011.
Anna Worall
650-02-00664/2010-06
од 22.2.2011.
Anne Feunteun,
Debbie Peters
650-02-00386/1/2011-06
од 9.3.2012.
„DATASTATUS”
„DATA STATUS”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
основне школе
OurDiscoveryIsland 3, радна
свеска за енглески језик за 4.
разред основне школе
Kid's Box 4, уџбенички
комплет за енглески језик за 4.
разред основне школе
Alex et Zoe et compagnie3
(уџбеник и радна свеска) за 4.
разред основне школе
Уџбеник- Smart Junior 4,
енглески језик за 4. разред
основне школе
Радна свеска- Smart Junior 4,
енглески језик за 4. разред
основне школе
Twister 4 (уџбеник и радна
свеска) енглески језик за 4.
разред основне школе
Dippy’s adventures 2, уџбеник
за енглески језик за 4. разред
основне школе
Dippy’s adventures 2, радна
свеска за енглески језик за 4.
разред основне школе
Happy trails 2, уџбеник за
енглески језик за 4. разред
основне школе
Happy trails 2, радна свеска за
енглески језик за 4. разред
основне школе
Easy 4
Уџбеник - четврта година
учења
Easy 4+ CD(аудио компакт
диск)
Радна свеска
Родничок 4 Уџбеник
Родничок 4
Радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Duundich 4 Уџбеник - четврта
година учења
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Du und ich 4
Раднасвеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Jours
Уџбеник - четврта година
учења
Jours
Радна свеска
Италијански језик
Ciao, ragazzi! Уџбеник четврта година учења
Ciao, ragazzi! Радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
650-02-00386/2/2011-06
од 9.3.2012.
Caroline Nixon,
MichaelTomlinson
650-02-00747/2010-06
од 8.2.2011.
Colette Samson
650-02-00847/2010-06
од 9.2.2011.
H.Q.Mitchell
650-02-00224/2012-06
од 6.11.2012.
H.Q.Mitchell
650-02-00224/1/2012-06
од 6.11.2012.
Alison Blair,
Jane Cadwallader
650-02-00683/2010-06
од 9.2.2011.
Carol Skinner
650-02-00151/2012-06
од 3.9.2012.
Julie Faitaki
650-02-00151/1/2012-06
од 3.9.2012.
Џенифер Хит
650-02-97/2012-06
од 4.2.2013.
Олга Леонардис
650-02-97/1/2012-06
од 4.2.2013.
Зорана Ненезић, Љубинка
Симидријевић,
Ида Добријевић
Зорана Ненезић,
Љубинка Симидријевић,
Ида Добријевић
Јелена Гинић,
Анита Тешић
Јелена Гинић,
Анита Тешић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
6-00-00097/2006-06
од 15.5.2006.
6-00-00097/2006-06
од 15.5.2006.
6-00-00096/2006-06
од 18.5.2006.
6-00-00096/2006-06
од 18.5.2006.
6-00-00094/2006-06
од 12.5.2006.
6-00-00094/2006-06
од 12.5.2006.
Весна Фила, Милица Голубовић –
Тасевска
6-00-00100/2006-06
од 11.5.2006.
Весна Фила, Милица Голубовић –
Тасевска
6-00-00100/2006-06
од 11.5.2006.
Александра Блатешић
6-00-00092/2006-06
од 23.5.2006.
Александра Блатешић
6-00-00092/2006-06
УЏБЕНИКЕ”
од 23.5.2006.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик
¡Hola amigos! 4 Уџбеник четврта година учења
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
¡Hola amigos! 4, Радна свеска
„KLETT“
Playway to English 4, уџбеник
за 4. разред основне школе
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„OXFORD
CENTAR“
„THE ENGLISH
BOOK“
„THE ENGLISH
BOOK“
„THE ENGLISH
BOOK“
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић,
Jenny T.Perdomo Gonzáles
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић,
Jenny T.Perdomo Gonzáles
Гинтер Гернгрос,
Херберт Пухта,
Данијела Атанацковић
Гинтер Гернгрос,
Херберт Пухта,
Данијела Атанацковић
Playway to English 4, радна
свеска и ЦД за 4. разред
основне школе
Уџбеник- Family and Friends 2,
енглески језик за 4. разред
Naomi Simmons
основне школе
Радна свеска- Family and
Friends 2, енглески језик за 4. Naomi Simmons
разред основне школе
Welcome Aboard 1 и 2,
уџбенички комплет, енглески
Eliyabeth Gray,
језик за 3. и 4. разред основне
Virginia Evans
школе
HappyStreet 2 – уџбеник и
StellaMaidment,
радна свеска за енглески језик
LorenaRoberts
за 4. разред основне школе
Brilliant 2 –уџбеник, енглески
језик за 4. разред основне
школе
Jeane Perret
Brilliant 2 –радна свеска и ЦД,
енглески језик за 4. разред
основне школе
6-00-00091/2006-06
од 16.5.2006.
6-00-00091/2006-06
од 16.5.2006.
650-02-167/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-167/1/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-195/2012-06
од 22.10.2012.
650-02-195/1/2012-06
од 22.10.2012.
650-02-00040/2011-06
од 14.9.2011.
650-02-00812/2010-06
од 4.2.2011.
650-02-144/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-144/1/2012-06
од 11.3.2013.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ГЕРУНДИЈУМ”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Природа и друштво за четврти
разред (4а и 4б)
Природа и друштво за четврти
разред 4а, уџбеник и пратећа
радна свеска Природа и
друштво 4б за 4. разред
основне школе
Наставни листови за природу
и друштво за четврти разред
Природа и друштво за 4.
разред основне школе
(уџбеник и радни листови)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво
Уџбеник
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка
Радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво, уџбеник
за четврти разред основне
школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
В.Матановић,
З.Веиновић,
Н.Станчић,
И.Марковић
650-02-00248/2008-06/10
од 10.6.2008.
М.Глигоријевић
650-02-00247/2008-06/15
од 9.6.2008.
Биљана Поповић,
Ивана Цмиљановић-Косовац
650-02-00103/2008-06
од 23.6.2008.
Љиљана Новковић,
Биљана Гачановић,
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић,
Биљана Гачановић,
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић,
Биљана Требјешанин, Љиљана
Новковић
6-00-00087/2006-06
од 23.5.2006.
6-00-00087/2006-06
од 23.5.2006.
650-02-123/2012-06
од 25.12.2012.
Истраживанка, радна свеска за
четврти разред основне школе
Биљана Гачановић,
Биљана Требјешанин, Љиљана
Новковић
650-02-123/1/2012-06
од 25.12.2012.
„КLETT“
Природа и друштво 4 за
четврти разред основне
школе-уџбеник
Б.Бечановић,
В.Ковачевић
650-02-00207/2008-06
од 10.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Природа и друштво 4 уџбеник
Ивана Васиљевић, Александра
Блажић,
Весна Радовановић-Пеневски
650-02-00163/2008-06
од 10.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за учитеље за
наставу природе и друштва у
4. разреду
Ивана Васиљевић,
Јелена Кенда
650-02-00163/2008-06
од 10.6.2008.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Природа и друштво, уџбеник
за 4. разред основне школе
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„ПУБЛИК
ПРАКТИКУМ”
Природа и друштво за 4.
разред основне школе-радна
свеска
Моја домовина, природа и
друштво за 4. разред основне
школе
Наставни листови за природу
и друштво за 4. разред
основне школе
Огледалце знања -Природа и
друштво 4, радна свеска за 4.
разред основне школе
Ивана Васиљевић,
Весна Радовановић-Пеневски,
Александра Блажић
Ивана Васиљевић,
Весна Радовановић-Пеневски,
Александра Блажић
Милица Ћук,
Гордана Стевановић, Надица
Станојчић
650-02-75/2012-06
од 7.6.2012.
650-02-75/1/2012-06
од 7.6.2012.
650-02-00250/2008-06/33
од 2.6.2008.
Милица Ћук,
Гордана Стевановић
650-02-00250/2008-06/12
од 9.6.2008.
Светлана Миленковић
650-02-00511/2010-06
од 21.9.2010.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ
ШКОЛСТВО“
„ДОМИНАНТА”
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Музичка култура за четврти
разред – уџбенички комплет
Ми смо деца весела I и II –
збирка песама за децу основне
школе
У свету мелодија и стихова,
музичка култура за четврти
разред
Музичка култура 4
Чаробни свет музике –
музичка култура за 4. разред
основне школе-уџбеник
Радна свеска Чаробни свет
музике за 4. разред основне
школе
Музичка култура 4 –уџбеник
Приручник за учитеље за
наставу музичке културе у 4.
разреду
Музичка култура 4, уџбеник
за 4.
разред основне школе
Музичка култура 4, радна
Име/имена аутора
Марија Гаљевић,
М.Јовановић
Број и датум решења
министра
650-02-00249/2008-06/13
од 5.7.2010.
Оливера Ђурић
650-02-00298/2010-06
од 21.7.2010.
Мирјана Смрекар Станковић,
М.Б. Цветковић
650-02-00248/2008-06/19
од 10.6.2008.
др Гордана Стојановић
6-00-00095/2006-06
од 16.5.2006.
мр Гордана Илић
650-02-00870/2010-06
од 27.1.2011.
мр Гордана Илић
650-02-00464/2011-06
од 6.3.2012.
Владица Илић
650-02-00152/2008-06
од 11.6.2008.
Владица Илић
650-02-00152/2008-06
од 11.6.2008.
Владица Илић
650-02-00064/2012-06
од 17.7.2012.
Владица Илић
650-02-00064/1/2012-06
ЦЕНТАР“
„НОВА ШКОЛА“
„ПЧЕЛИЦА ”
„УДРУЖЕЊЕ
МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ
ШКОЛА СРБИЈЕ”
свеска за 4.
разред основне школе
Певам, свирам, слушам 4,
музичка култура за 4. разред
основне школе
Певам, свирам, слушам 4,
музичка култура за 4. разред
основне школе, уџбеник и
пратећа радна свеска
Славуј Славко, уџбеник
за 4. разред основне школе
од 17.7.2012.
Милица Ћук,
Зоран Јевтић,
Славко Илић,
Мила Лацковић
650-02-00250/2008-06/18
од 19.6.2008.
Горан Марковић,
Горан Милисављевић
650-02-00301/2010-06
од 22.7.2010.
Фрулица I, мала школа за
сопран-блок флауту, за 3. и 4.
разред основне школе
Милорад Мирковић
650-02-00265/2011-06
од 6.3.2012.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЕДУКА“
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Шарени ликовни путокази,
ликовна култура за четврти
разред
М.Бузаши-Марганић
650-02-00248/2008-06/23
од 10.6.2008.
6-00-00091/2006-06
од 16.5.2006.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Маштам и стварам
Ликовна култура
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић,
Бранислав Николић,
Татјана Лалић
„KLETT“
Ликовна култура за 4. разред
основне школе
Сања Филиповић
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Ликовна култура 4 – уџбеник
мр Мирјана Живковић
Приручник за учитеље за
наставу ликовне културе у 4.
разреду
Ликовна култура 4, за 4.
разред основне школе
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Број и датум решења
министра
Име/имена аутора
650-02-00455/2011-06
од 6.3.2012.
650-02-00133/2008-06
од 9.6.2008.
мр Мирјана Живковић, Мирела
Манојловић, Бранкица Вељковић
650-02-00133/2008-06
од 9.6.2008.
мр Мирјана Живковић
650-02-00490/2011-06
од 22.2.2012.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Назив издавача
„ШКОЛА ПЛУС”
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Физичко васпитање 4, за 4.
разред основне школе
Број и датум решења
министра
Име/имена аутора
Драгољуб Вишњић,
Снежана Радисављевић Јанић,
Ивана Милановић
650-02-226/2012-06
од 13.2.2013.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД
УЏБЕНИКЕ”
„ЗМАЈ”
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
ЗА
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Православни катихизис
Грађанско васпитање 4 –
сазнање о себи и другима 4,
радна свеска за 4. разред
основне школе
Грађанско
васпитање
–
Сазнање о себи и другима,
радна свеска за 4. разред
Број и датум решења
министра
650-02-48/2004-06
од 12.1.2005.
Име/имена аутора
Игњатије Мидић
650-02-00313/2011-06
од 22.12.2011.
Мирјана Бандић
Валерија
Живковић,
Остојић,
Јелена Димитријевић
Марина
650-02-00446/2011-06
од 9.2.2012.
„ОДИСЕЈА“
основне школе и Приручник
за наставнике за употребу
радне
свеске
Грађанско
васпитање – сазнање о себи и
другима 4
Откриваоница 4 – читанка за
Грађанско
васпитање
за
четврти разред
Тијана Ћук
650-02-00255/2008-06
од 9.6.2008.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„АТОС”
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
„НАРОДНА
КЊИГА-АЛФА”
Назив предмета и уџбеника
или другог наставног
средства
Настава у природи -радна
свеска за ученике 3 и 4.
разреда основне школе
Народна традиција-уџбеник за
4. разред основне школе
Од играчке до рачунара
Друмом ходи, водом броди –
уџбеник
Чувари природе 4
Од играчке до рачунара –
вежбанка за изборни наставни
предмет Од играчке до
рачунара за 4. разред основне
школе
Чувари природе 4 -уџбеник
Приручник за учитеље за
наставу предмета Чувари
природе у 4. разреду
Чувари природе – Еколошки
дневник 4, за 4. разред
основне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Весна Анђелић
650-02-00920/2010-06
од 29.12.2010.
Слађана Миловановић
650-02-00452/2010-06
од 26.10.2010.
6-00-00089/2006-06
од 11.5.2006.
650-02-00044/2006-06
од 6.9.2006.
6-00-00102/2006-06
од 18.5.2006.
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић
Силвија Перић,
Вилма Нишкановић
Вера Матановић, Бранислав
Станец, Вера.Ђорђевић
Драган Маринчић,
Драгољуб Васић
650-02-00343/2010-06
од 21.7.2010.
Станка Брдар
Снежана Грбић
650-02-00710/2010-06
од 29.12.2010.
Марина Дрндарски, Љубиша
Дивљак
650-02-01046/2010-06
од 10.2.2011.
ПЕТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Српски језик за пети
разред – уџбенички
комплет
Читанка за 5. разред
основне школе
Читанка за 5. разред
основне школе
Српски језик и језичка
култура
Радна свеска за српски
језик
Име/имена аутора
М.Савић,
Д.Јованетић,
Д.Кувељић,
Д.Јањић,
Б.Печеничић
Моња Јовић
Снежана Бабуновић,
Марела Манојловић
др Милија Николић,
Мирјана Николић
др Милија Николић,
Мирјана Николић
Број и датум решења
министра
650-02-00249/2008-06/16
од 8.7.2010.
650-02-00830/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00827/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00180/2007-06
од 12.7.2007.
650-02-00195/2007-06
од 12.7.2007.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Читанка
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски
језик и књижевност
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и језичка
култура
Правопис српског језика
Приручник за школе
(екавско издање)
Правопис српског језика
Приручник за школе
(ијекавско издање)
Чаролија речи – читанка за
пети разред
Радна свеска и Граматика
за српски језик у петом
разреду
Мост – српски језик за 5.
разред основне школе
Радна свеска – Српски
језик за 5. разред основне
школе
Наставни листови 5, уз
Граматику српског језика,
за 5. разред основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„ЛИБЕР“
„MERLINCOMPANY
- СРПСКА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВА ШКОЛА“
„НОВИ ЛОГОС ”
„НОВИ ЛОГОС ”
Читанка за пети разред
Граматика српског језика
за пети разред
Приручник за наставнике
за наставу српског језика у
5. разреду
Разумем шта читам 5,
необавезно помоћно
средство за српски језик за
5. разред основне школе
Граматика српског језика
за основну школу
Језичке мозгалице најчешће правописне
грешке
Битка богова и људи,
лектира за 5. разред
основне школе
Језик рода мог, српски
језик за пети разред са
граматиком
Српски језик – граматикa
за 5. разред основне школе
Радна свеска из српског
језика за ученике 5 разреда
основне школе
На крилима ветра, читанка
за 5. разред основне школе
Мали речник књижевних
термина за основну школу
Уметност речи – читанка
др Љиљана Бајић,
др З.Мркаљ
др Љиљана Бајић,
др З.Мркаљ,
др Рајна Драгићевић
650-02-00190/2007-06
од 12.7.2007.
др Рајна Драгићевић
650-02-00194/2007-06
од 12.7.2007.
Митар Пешикан,
Мато Пижурица,
Јован Јерковић
Митар Пешикан,
Мато Пижурица,
Јован Јерковић
650-02-00198/2007-06
од 12.7.2007.
650-02-65/2000
од 21.12.2000.
650-02-65/2000
од 21.12.2000.
Наташа Станковић Шошо
650-02-00216/2008-06
од 9.6.2008.
В.Ломпар, Н.Станковић Шошо
650-02-00199/2008-06
од 9.6.2008.
др Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-00472/1/2011-06
од 9.2.2012.
др Весна Ломпар,
др Зорица Несторовић
650-02-00472/2/2011-06
од 9.2.2012.
Весна Ломпар,
Славка Јовановић
650-02-182/2012-06
од 25.1.2013.
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
др Симеон Маринковић
650-02-00126/2008-06
од 6.6.2008.
650-02-00126/2008-06
од 6.6.2008.
др Симеон Маринковић
650-02-00126/2008-06
од 6.6.2008.
мр Саша Гламочак,
мр Александра Кузмић,
мр Милорад Рикало
650-02-00112/2010-06
од 22.7.2010.
др Душка Кликовац
650-02-00251/2008-06
од 20.6.2008.
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
приређиваћ:
Тиодор Росић
650-02-00942/2010-06
од 9.2.2011.
Ј.Журић,
Љ.Арсић
650-02-00250/2008-06/09
од 20.6.2008.
Јадранка Милошевић
650-02-00568/1/2011-06
од 12.3.2012.
Јадранка Милошевић
650-02-00568/2/2011-06
од 12.3.2012.
Јадранка Милошевић
650-02-89/2012-06
од 28.1.2013.
650-02-00411/2010-06
од 16.9.2010.
650-02-00898/2010-06
мр Наташа Станковић-Шошо
мр Наташа Станковић-Шошо,
„НОВИ ЛОГОС ”
„НОВИ ЛОГОС ”
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„ШКОЛА ПЛУС”
„ШКОЛА ПЛУС”
„ШКОЛА ПЛУС”
за 5. разред основне школе
Радна свеска за српски
језик 5, за 5. разред
основне школе
Дар речи, граматика за 5.
разред основне школе
Девојка цара надмудрила –
народне приче о
животињама, бајке, новеле
и шаљиве народне приче,
лектира за 5. разред
основне школе
Бранислав Нушић:
Хајдуци, лектира за 5.
разред основне школе
У Талијином краљевству,
избор из драма, лектира за
5. разред основне школе
Тиодор Росић: Златна
гора, лектира за 5. разред
основне школе
Данијел Дефо:
Робинсон Крусо, лектира
за 5. разред основне школе
Марк Твен:
Том Сојер, лектира за 5.
разред основне школе
Од А до Ш - водич кроз
књижевне изразе и
појмове
Речник eнглеско-српски и
српско-енглески за
основну и средњу школу
Читанка и граматика за 5.
разред основне школе
Радна свеска уз Читанку и
граматику за 5. разред
основне школе
др Бошко Сувајџић
мр Наташа Станковић-Шошо,
др Бошко Сувајџић,
Јелена Срдић
од 11.2.2011.
Јелена Срдић
650-02-00108/2011-06
од 28.4.2011.
Снежана Шаранчић-Чутура
650-02-00862/2010-06
од 27.1.2011.
приређивач:
Бранко Ристић
650-02-00932/2010-06
од 3.2.2011.
приређивач:
Марина Јањић
650-02-00934/2010-06
од 3.2.2011.
приређивач: Вук Милатовић
650-02-00861/2010-06
од 8.2.2011.
приређивач:
Миомир Милинковић
650-02-00941/2010-06
од 9.2.2011.
приређивач:
Стана Смиљковић
650-02-00860/2010-06
од 22.2.2011.
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00462/2010-06
од 21.9.2010.
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06
од 9.2.2011.
Милка Цанић,
Наташа Антонић,
Сандра Софронић
650-02-00175/2011-06
од 3.10.2011.
650-02-00106/2011-06
од 28.4.2011.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„ГЕРУНДИЈУМ“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Математика (уџбеник и
збирка задатака) за пети
разред
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Математика
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из
математике
„ЗМАЈ”
„КLETT“
Појмови и задаци из
математике, за 5. разред
основне школе
Математика 5 за пети
Име/имена аутора
С.Јешић,
М.М.Игњатовић, Д.Д.Мишић
др Владимир Мићић,
Вера Јоцковић,
др Ђорђе Дугошија,
др Војислав Андрић
др Владимир Мићић,
Вера Јоцковић,
др Ђорђе Дугошија,
др Војислав Андрић
Број и датум решења
министра
650-02-00113/2008-06
од 20.6.2008.
650-02-00185/2007-06
од 11.7.2007.
650-02-00186/2007-06
од 11.7.2007.
Проф. др Радивоје Деспотовић
65002-00324/2011-06
од 14.12.2011.
др Н.Икодиновић,
650-02-00219/2008-06
разред (уџбеник и збирка
задатака)
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Математика 5 – уџбеник
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Приручник за наставнике
за наставу математике у 5.
разреду
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРУГ“
„МАТЕМАТИСКОП“
„ШКОЛА ПЛУС”
Додатна настава –
Математика 5, збирка
задатака за 5. разред
основне школе
Математика 5 – Збирка
задатака из Математике за
пети разред
Математика 5 – уџбеник за
5. разред
Збирка задатака за 5.
разред
Плус 5 – за додатну
наставу
Математика за 5. разред
основне школе
Збирка задатака за 5.
разред основне школе
мр С.Димитријевић,
С.Милојевић,
Н.Вуловић,
Мирјана СтојсављевићРадовановић,
Љиљана Вуковић,
Јагода Ранчић
Мирјана СтојсављевићРадовановић,
Љиљана Вуковић,
Јагода Ранчић
од 19.6.2008.
Наталија Јекић,
Душанка Ковачевић
650-02-00116/2010-06
од 30.6.2010.
Мира Поповић,
Ружица Павлићевић
650-02-00125/2008-06/02
од 9.6.2008.
Владимир Стојановић
650-02-00222/2008-06
од 20.6.2008.
Б.Јевремовић,
Р.Божић,
Ј.Ћуковић
119-01-00198/2008-6
од 23.4.2008.
650-02-00139/2008-06
од 24.6.2008.
650-02-00139/2008-06
од 24.6.2008.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Challenges 1 – уџбеник,
енглески језик за 5. разред
основне школе
Challenges 1 – радна
свеска, енглески језик за 5.
разред основне школе
Discover English 2 уџбеник, енглески језик за
5. разред основне школе
Discover English 2 - радна
свеска, енглески језик за 5.
разред основне школе
New sky 1 -уџбеник,
енглески језик за 5. разред
основне школе
New sky 1 -радна свеска,
енглески језик за 5. разред
основне школе
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Step by step 5, уџбеник за
5. разред основне школе
„DATASTATUS”
Oh, la, la College 1,
уџбенички комплет за
француски језик за 5.
разред основне школе
Име/имена аутора
Michael Harris,
David Mower
Број и датум решења
министра
650-02-00703/2010-06
од 8.2.2011.
Amanda Maris
Izabella Hearn,
Jaune Wildman
650-02-00694/2010-06
од 9.2.2011.
Izabella Hearn
Brian Abbs,
Ingrid Freebairn,
Liz Kilbey
Jonathan Bygrave,
Brian Abbs,
Ingrid Freebairn
Блага Делић,
Драгана Макевић,
Драгана Павловић
C. Favret,
M. Boureau,
I. Gallego,
E. Murguruza
650-02-00665/2010-06
од 9.2.2011.
650-02-00052/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-00844/2010-06
од 3.2.2011.
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
Junior Plus 1, уџбенички
комплет за француски
језик за 5. разред основне
школе
Objective KET, уџбенички
комплет заенглески језик
за 5. и 6. разред основне
школе
Диалог 1, уџбенички
комплет за руски језик за
5. разред основне школе
Prima band 1,уџбеник и
радна свеска, немачки
језик за 5. разред основне
школе
То the Top1,уџбеник за
енглески језик за 5. разред
основне школе
То the Top1,радна свеска
за енглески језик за 5.
разред основне школе
„DATA STATUS”
Уџбеник- Espacio joven
A1, шпански језик за 5.
разред основне школе
„DATA STATUS”
Радна свеска- Espacio
joven A1, шпански језик за
5. разред основне школе
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„ЗАВЕТ”
I. Saracibar,
D. Pastor,
C. Martin,
M. Butzbach
650-02-00842/2010-06
од 3.2.2011.
Annette Capel,
Wendy Sharp
650-02-00748/2010-06
од 8.2.2011.
др Урсула Бер,
др Рима Брајтшпрехер,
Елке Колодји,
Росвита Штар,
др Хајке Вапенханс
650-02-00744/2010-06
од 22.2.2011.
Friederike Jin,
Lutz Rohrmann,
Milena Zbrankova
650-02-00278/2011-06
од 17.11.2011.
650-02-00332/1/2011-06
од 22.2.2012.
H.Q.Mitchell
650-02-00332/2/2011-06
од 22.2.2012.
Маría de Carmen Cabeza Sánchez,
Francisca Fernández Vargas, Luisa
Galán Martinez, Amelia Guerrero
Aragón, Emilio José Marin Mora,
Liliana Pereyra Brizuela, Francisco
Fidel Riva Fernández
Маría de Carmen Cabeza Sánchez,
Francisca Fernández Vargas, Luisa
Galán Martinez, Amelia Guerrero
Aragón, Emilio José Marin Mora,
Liliana Pereyra Brizuela, Francisco
Fidel Riva Fernández
Уџбеник- Pixel 1,
француски језик за 5.
Catherine Favret
разред основне школе
Радна свеска- Pixel 1,
Catherine Favret,
француски језик за 5.
Sylvie Schmitt
разред основне школе
Superstar 1, уџбенички
комплет за 5. разред
Миријам Крејвен
основне школе
Can do 1, (уџбеник и радна Michael Downie,
свеска), енглески језик за
David Gray,
5. разред основне школе
Juan Manuel Jimenez
World Wonders 1, енглески
језик, уџбеник зa 5. разред Мишел Крофорд
основне школе
World Wonders 1, енглески
језик, радна свеска зa 5.
Џенифер Хит
разред основне школе
Pingpong Neu А1.1,
уџбеник са радном
Габриела Коп,
свеском и ЦД-ом, зa 5.
Констанца Фролих
разред основне школе/прва
година учења
Граматика енглеског
Љубица Поповић,
језика са вежбањима
Вера Мирић
650-02-00231/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00231/1/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00219/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00219/1/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00527/2010-06
од 21.12.2010.
650-02-00689/2010-06
од 9.2.2011.
650-02-99/2012-06
од 4.2.2013.
650-02-99/1/2012-06
од 4.2.2013.
650-02-95/2012-06
од 25.2.2013.
650-02-0031/2009-06
од 29.12.2009.
Граматика енглеског
језика кроз текстове
Љубица Поповић,
Марина Поповић
„ЗАВЕТ”
Граматика руског језика
проф. др Предраг Пипер
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Enjoying English5 Уџбеник
- пета година учења
EnjoyingEnglish 5 Радна
свеска за пету годину
учења
TalkTalk
Уџбеник - прва година
учења
TalkTalk– Радна свеска прва година учења
Граматика енглеског
језика за основну школу
Енглеско-српски и српскоенглески речник за
основну школу
Руски језик
Родничок 5 Уџбеник - пета
година учења
Родничок 5
Радна свеска
Орбита 1
Уџбеник - прва година
учења
Зорана Ненезић,
Johnatan Pendlebury
650-02-00311/2009-06
од 13.05.2010.
650-02-00193/2007-06
од 11.7.2007.
Зорана Ненезић,
Johnatan Pendlebury
650-02-00193/2007-06
од 11.7.2007.
Наталија Кантар,
Ида Добријевић
650-02-00178/2007-06
од 11.7.2007.
Наталија Кантар,
Ида Добријевић
650-02-00178/2007-06
од 11.7.2007.
650-02-00008/2000-02
од 4.2.2000.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Орбита 1
Радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Граматика руског језика
за основну школу
Руско-српски и српскоруски речник
за основну школу
Немачкијезик
Hurra, wir lernen Deutsch
Уџбеник за прву годину
учења
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Hurra, wir lernen Deutsch
Радна свеска за прву
годину учења
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 5
Уџбеник за пету годину
учења
Kontakte 5
Радна свеска за пету
годину учења
Граматика немачког језика
за основну школу
Немачко-српски и српсконемачки речник
за основну школу
ФранцускијезикLe Français
pour nous 1
Уџбеник за прву годину
учења
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Борис Хлебец
мр Здравко Игњатовић,
мр Јелена Ковачевић
650-02-00063/97-02
од 14.11.1997.
др Људмила Поповић,
мр Јелена Гинић
650-02-00187/2007-06
од 11.7.2007.
др Људмила Поповић,
мр Јелена Гинић
др Предраг Пипер,
Марина Петковић,
Светлана Мирковић
др Предраг Пипер,
Марина Петковић,
Светлана Мирковић
др Људмила Несторов,
др Богољуб Станковић
650-02-00187/2007-06
од 11.7.2007.
др Богољуб Станковић
650-02-00032/2003-02
од 16.9.2003.
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00188/2007-06
од 13. 7.2007.
650-02-00188/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00065/1998-2
од 20.1.1999.
650-02-00196/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00196/2007-06
од 13.7.2007.
Гордана Летић-Глишић,
Јасна Мајсторовић
650-02-00192/2007-06
од 13.7.2007.
Гордана Летић-Глишић,
Јасна Мајсторовић
650-02-00192/2007-06
од 13.7.2007.
др Јован Ђукановић
650-02-00007/2000-02
од 4.2.2000.
др Јован Ђукановић
650-02-00027/98-02
од 22.4.1998.
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00203/2007-06
од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КLETT“
„КLETT“
„КLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„THE ENGLISH
BOOK“
„THEENGLISHBOOK
“
„THE ENGLISH
BOOK“
„THE ENGLISH
BOOK“
Le Français pour nous 1
Радна свеска за прву
Душанка Точанац Миливојев
годину учења
Images de France 5
Весна Фила,
Уџбеник за пету годину
Милица Голубовић – Тасевска
учења
ImagesdeFrance 5 Радна
Весна Фила,
свеска за пету годину
Милица Голубовић – Тасевска
учења
Граматика француског
језика
др Владо Драшковић
за основну школу
Француско-српски речник
др Пера Половина, Радмила
за основну школу
Чулајевић
Италијански језик
Amici 1
Александра Блатешић
Уџбеник за прву годину
учења
Amici 1
Радна свеска за прву
Александра Блатешић
годину учења
Шпански језик
Анђелка Пејовић,
¿Hablamos? 1 Уџбеник за
Маја Андријевић
прву годину учења
¿Hablamos? 1 Радна свеска Анђелка Пејовић,
за прву годину учења
Маја Андријевић
Француско-српски/српскофранцуски речник за
Тања Динић
основну школу
WIR 1 – уџбеник, радна
свеска и CD за немачки
Ђорђо Мота
језик за пети разред
основне школе
Messages 1 – уџбеник,
радна свеска и CD, за 5.
Дијана Гуди,
разред основне школе –
Ноел Гуди
пета година учења
Ettoi? - радна свеска из
Мари Жозе Лопез,
француског језика за 5.
Жан Тијери ле Буњек,
разред основне школе
Гај Луис
Ettoi? – француски језик
Мари Жозе Лопез,
(уџбеник) за 5. разред
Жан Тијери ле Буњек
основне школе
Уџбеник- English Plus 1,
Ben Wetz,
енглески језик за 5. разред
Diana Pye
основне школе
Радна свеска-English Plus
Janet Hardy-Gould
1, енглески језик за 5.
разред основне школе
Hotspot 2, енглески језик
ColinGranger
за 5. разред основне школе
Project 2 – уџбеник и радна
свеска, енглески језик за 5. TomHutchinson
разред основне школе
Smash 1 –уџбеник,
енглески језик за 5. разред Luka Prodromou
основне школе
Smash 1 –радна свеска и
Joanne Chapman
ЦД, енглески језик за 5.
650-02-00203/2007-06
од 10.7.2007.
650-02-00202/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00202/2007-06
од 13.7.2007.
601-04-51/40
од 12.4.1991.
650-232/80
од 22.5.1980.
650-02-00199/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00199/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00201/2007-06
од 10.7.2007.
650-02-00201/2007-06
од 10.7.2007.
650-02-00412/2011-06
од 9.2.2012.
650-02-00218/2008-06
од 9.6.2008.
650-02-00076/2010-06
од 30.6.2010.
650-02-00531/1/2011-06
од 9.2.2012.
650-02-00531/2/2011-06
од 9.2.2012.
650-02-161/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-161/1/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-00917/2010-06
од 3.2.2011.
650-02-00809/2010-06
од 4.2.2011.
650-02-150/2012-06
од 11.3.2013.
650-02-150/1/2012-06
од 11.3.2013.
„THE ENGLISH
BOOK“
„OXFORD CENTAR“
„ШКОЛА ПЛУС”
разред основне школе
Project 1 - енглески језик
за 5. разред основне школе
Project 1 - радна свеска и
ЦД, енглески језик за 5.
разред основне школе
Access 1, уџбенички
комплет, енглески језик за
5. разред основне школе
Речник енглеско-српски и
српско-енглески за
основну и средњу школу
Tom Hutchinson
650-02-154/2012-06
од 26.3.2013.
Tom Hutchinson,
Cheryl Pelteret
650-02-154/1/2012-06
од 26.3.2013.
Virginia Evans,
Jenny Dooley
650-02-00172/1/2011-06
од 19.10.2011.
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06
од 9.2.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ
ЗАВОД”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Мозаик прошлости,
историја за пети разред –
уџбенички комплет
Историја 5, уџбеник за 5.
разред основне школе
Историја 5, радна свеска
из историје за 5. разред
основне школе
Историја за 5. разред
основне школе – уџбеник
Радна свеска са
историјском читанком за
5. разред основне школе
Историја
Историјска читанка са
радном свеском
Историјски атлас за стари
век
Историјски атлас за
ученике од 5. до 8. разреда
Историја, уџбеник за 5.
разред основне школе
Историјски атлас за
наставу у основним и
средњим школама
Историја 5 - уџбеник за 5.
Разред основне школе
Историја 5 – радна свеска
са историјском читанком,
за 5.разред основне школе
Историја 5, уџбеник за 5.
разред основне школе
Римско царство у IV веку
после Христа, зидна
историјска карта, Р 1 : 4
500 000, за историју, за 5.
разред основне школе
Име/имена аутора
А.Ђукановић
Александра Петровић,
Весна Лучић,
Перуника Петровић
Александра Петровић,
Весна Лучић,
Перуника Петровић
Александар Тодосијвић
Број и датум решења
министра
650-02-00249/2008-06
од 5.7.2010.
650-02-315/2012-06
од 21.2.2013.
650-02-315/1/2012-06
од 21.2.2013.
650-02-207/2012-06
од 20.2.2013.
Александар Тодосијвић
650-02-230/2012-06
од 20.2.2013.
Снежана Ферјанчић, Данијала
Стефановић, Зорица Недељковић
Снежана Ферјанчић, Данијала
Стефановић, Зорица Недељковић
Снежана Ферјанчић, Данијала
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00181/2007-06
од 10.7.2007.
650-02-00182/2007-06
од 11.7.2007.
650-02-00200/2007-06
од 10.7.2007.
650-02-00024/97-02
од 5.6.1997.
650-02-00739/2010-06
од 28.12.2010.
Група аутора
Александра Смирнов-Бркић
Милош Благојевић,
Слободан Душанић,
Љубомир Максимовић,
Борислав Јовановић и др.
650-02-00414/2011-06
од 1.2.2012.
Б.Бечановић
650-02-00211/2008-06
од 9.6.2008.
Предраг Вајагић
650-02-00269/2012-06
од 13.2.2013.
др Душко Лопандић,
Ивана Петровић
650-02-00400/2011-06
од 31.1.2012.
Слободан Душанић,
проф. др Жарко Петковић
650-02-00114/2011-06
од 14.9.2011.
„РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ
ЗАВОД”
Хеленски свет на почетку
Пелопонеског рата, зидна
историјска карта за 5.
разред основне школе
Слободан Душанић,
проф. др Жарко Петковић
650-02-00116/2011-06
од 14.9.2011.
„ФРЕСКА“
Историја за 5. разред
осонвоне школе
Данијела Стефановић,
Снежана Ферјанчић,
Зорица Недељковић
650-02-00727/2010-06
од 28.12.2010.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„КLETT“
Назив уџбеника или
другог наставног средства
Моја планета 5 (уџбеник и
радна свеска) – географија
за 5. разред основне школе
Географија 5, уџбеник за 5.
разред основне школе
Географија 5, радна свеска
за 5. разред основне школе
Географија 5, за пети
разред
Географија
Географија
Радна свеска за географију
Географска читанка
Школски географски атлас
за ученике од петог до
осмог разреда
Радна свеска за географију
за пети разред основне
школе
Радна свеска за географију
за пети разред основне
школе
Нема карта Светавежбанка из географије за
основну и средњу школу
Географски атлас, за
основну и средњу школу
Физичко-географска карта
Србије, за основну и
средњу школу
Нема карта Европевежбанка из географије за
основну и средњу школу
Нема карта Србије вежбанка из географије за
основну и средњу школу
Нема карта Ваневропских
држава - вежбанка из
географије за основну и
средњу школу
Географија 5 - уџбеник за
пети разред
Име/имена аутора
А.Шмигић,
В.Гавриловић,
Р.Јокић
Александра Вучев,
Биљана Колачек
Н.Поповић
Јелена Ћалић,
Милован Милојевић
Рада Ситарица,
др Милутин Тадић
Рада Ситарица,
др Милутин Тадић
Рада Ситарица,
др Милутин Тадић
Број и датум решења
министра
650-02-00259/2008-06/08
од 20.6.2008.
650-02-323/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-323/1/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-00247/2008-06/01
од 26.6.2008.
650-02-00191/2007-06
од 11.7.2007.
650-02-00179/2007-06
од 11.7.2007.
650-02-00360/2008-06
од 18.9.2008.
650-02-00042/2009-06
од 16.6.2010.
Група аутора
650-02-00016/2002-03
од 23.5.2002.
Рада Ситарица,
Милутин Тадић
650-02-00360/2008-06
од 18.9. 2008.
Милован Миливојевић,
Наташа Бировљев
650-02-00359/2008-06
од 4.9.2008.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00789/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00792/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00790/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00791/2010-06
од 7.3.2011.
Винко Ковачевић,
Радојка Влајев,
650-02-00217/2008-06
од 24.6.2008.
Ј.Поповић Ракочевић
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„НОВИ ЛОГОС ”
„ФРЕСКА ”
КАРТОГРАФИЈА или
КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА
НЕ ПИТАЈ, за ученике
другог циклуса основног
образовања и васпитања
Географија 5 - уџбеник за
пети разред основне школе
Географија 5 – радна
свеска
Географија уџбеник за
пети разред основне школе
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06
од 28.2.2011.
Марко Јоксимовић,
Светлана Поповић,
Наташа Бировљев
Марко Јоксимовић,
Наташа Бировљев
650-02-00524/2011-06
од 25.1.2012.
Јелена Луковић
650-02-66/2012-06
од 26.12.2012.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
„БИГЗ PUBLISHING“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КLETT“
„КLETT“
„КLETT“
„НОВИ ЛОГОС ”
„НОВA ШКОЛА ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Биологија за пети разред –
уџбенички комплет
Билогија, уџбенички
комплет (уџбеник и радна
свеска) за 5. разред
основне школе
Биологија за пети разред
Биологија
Радна свеска за биологију
Биологија 5, Наука о
животу – уџбеник за пети
разред
Биологија 5, уџбеник за 5.
разред основне школе
Биологија 5, радна свеска
за 5. разред основне школе
Биологија 5 - уџбеник за 5.
разред основне школе
Биологија - уџбеник за 5.
разред основне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
В.Сурчински, К.Станојевић
650-02-00249/2008-06/15
од 23.6.2008.
Гордана Вукобратовић,
Бранка Шегрт
650-02-00541/2011-06
од 30.1.2012.
В.Матовић,
Р. Игић,
С.Радоњић
Биљана Јанчић,
др Радиша Јанчић
Лепосава Милошевић
650-02-00247/2008-06/02
од 24.6.2008.
650-02-00189/2007-06
од 31.7.2007.
650-02-00271/2009-06
од 16.6.2010.
В.Миљуш, З.Радоњић
650-02-00202/2008-06
од 19.6.2008.
Владимир Ранђеловић
650-02-245/2012-06
од 24.1.2013.
650-02-247/2012-06
од 24.1.2013.
650-02-00639/2010-06
од 11.1.2011.
650-02-90/2012-06
од 6.2.2013.
Владимир Ранђеловић,
Виолета Милосављевић
др Гордана Субаков-Симић,
др Милан Вељић
Даница Стојановић,
Бранислава Мојсовић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
„КРЕАТИВНИ
Назив уџбеника или
другог наставног
Име/имена аутора
средства
Музичка култура, уџбеник Мирослава Петров,
за 5. разред основне школе Драгана Грујић
Нек звучи звонко, музичка Мирјана Смрекар-Станковић,
култура за пети разред
Јасмина Гејо
др Гордана Стојановић,
Музичка култура
Милица Рајчевић
Музичка култура 5,
уџбеник за 5. разред
мр Александра Станковић
основне школе
Музичка култура, уџбеник Владица Илић
Број и датум решења
министра
650-02-00039/2012-06
од 6.8.2012.
650-02-00247/2008-06/08
од 19.6.2008.
650-02-00204/2007-06
од 31.7.2007.
650-02-00871/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00706/2010-06
ЦЕНТАР”
„НОВИ ЛОГОС”
„УДРУЖЕЊЕ
МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ
ШКОЛА СРБИЈЕ”
за 5. разред основне школе
Музичка култура за 5.
разред основне школе
Фрулица II, мала школа за
сопран-блок флауту, за 5.
и 6. разред основне школе
мр Александра Паладин,
Драгана Михајловић-Бокан
Милорад Мирковић
од 27.1.2011.
650-02-00802/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00266/2011-06
од 6.3.2012.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Ликовна култура за пети
разред
Ликовна култура за пети
разред
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура –
уџбеник за 5. разред
основне школе
Приручник за наставнике
за 5. разред основне школе
Име/имена аутора
З.Милинковић,
М.Јанковић
Ј.Мрђеновачки
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
др Здравко Милинковић,Љиљана
Теодоровић
мр Мирјана Живковић
Слободинка Бранковић,
Биљана Марковић-Крагуљац
Број и датум решења
министра
650-02-00259/2008-06/09
од 23.6.2008.
650-02-00247/2008-06/06
од 10.6.2008.
650-02-00205/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00206/2007-06
од 22.5.2008.
650-02-00711/2010-06
од 27.1.2011.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Техничко и информатичко
образовање за пети разред
Техничко и информатичко
образовање - Конструктор
УК5, ОК5-материјали и
моделирање за пети разред
основне школе, са
упутством за коришћење
збирке материјала за вежбе
од 5. до 8. разреда
основне школе
Техничко и информатичко
образовање –
КОНСТРУКТОР ОК9 –
управљање рачунаром
(интерфејс) од 5. до 8.
разреда основне школе, са
упутством за коришћење
збирке материјала за вежбе
од 5. до 8. разреда основне
школе
Техничко и информатичко
образовање
Техничко и информатичко
образовање-радна свеска
за 5. разред основне школе
Збирка материјала за
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
З.Лапчевић
650-02-00247/2008-06/03
од 6.6.2008.
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00762/2010-06
од 27.1.2011.
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06
од 7.2.2011.
дрСлободанПопов,
Марина Петровић
650-02-00184/2007-06
од 11.7.2007.
Слободан Попов,
Никола Чудић
650-02-00144/2010-06
од 21.7.2010.
Душан М. Стојановић
650-02-00011/2011-06
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
„KLETT”
„М&Г ДАКТА ”
„НОВИ ЛОГОС”
„ОПШТА
ТЕХНИКА”
техничко и информатичко
образовање за 5. разред
основне школе
Уџбеник- Техничко и
информатичко образовање
5
Радна свеска и комплет
материјала за моделовањеТехничко и информатичко
образовање 5
Техничко и информатичко
образовање
за пети разред – уџбенички
комплет (уџбеник, радна
свеска и материјал за
конструкторско
моделовање)
Техничко и информатичко
образовање 5, уџбеник за
5. разред основне школе
Техничко и информатичко
образовање 5, радна свеска
за 5. разред основне школе
Техника 5-моделирање,
комплет материјала за
радне вежбе из техничког
и информатичког
образовања за 5.разред
основне школе
од 22.6.2011.
Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић
650-02-00227/2012-06
од 2.11.2012.
Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић
650-02-00227/1//2012-06
од 2.11.2012.
Милан Санадер,
Гордана Санадер
Жељко Васић,
Дијана Каруовић
проф. др Драган Голубовић
650-02-00124/2008-06
од 9.6.2008.
650-02-161/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-161/1/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-00122/2010-06
од 16.9.2010.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Име/имена аутора
Православни катихизис
Игњатије Мидић
Број и датум решења
министра
650-02-00093/2006-06
од 13.7.2007.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Информатика и
рачунарство за пети разред
Чувари природе 5
Информатика и
рачунарство
Вежбанка за Информатику
и рачунарство
Свакодневни живот у
прошлости
Име/имена аутора
Никола Клем
Вера Ђорђевић,
др Вера Матановић,
др Слободан Јовановић
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић
Марко Шуица
ШЕСТИ РАЗРЕД
Број и датум решења
министра
650-02-00259/2008-06/10
од 6.6.2008.
650-02-00197/2007-06
од 15.8.2007.
650-02-00183/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00183/2007-06
од 13.7.2007.
650-02-00364/2008-06
од 12.11.2008.
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО ”
„ЕДУКА ”
„ЕДУКА ”
„ЕДУКА ”
„ЕПОХА ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Читанка за 6. разред
основне школе
Читанка за 6. разред
основне школе
Чезнем да ти кажем читанка за 6. разред
основне школе
Говор и језик, српски
језик и језичка
култура са
вежбањима за шести
разред основне школе
Чаролија читања 6 Читанка за 6. разред
основне школе
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Александра Црногорац
Светлана Миловановић
Број и датум решења
министра
650-02-00596/2011-06
од 20.2.2012.
650-02-00264/2010-06
од 21.7.2010.
Јелена Журић
650-02-00813/2010-06
од 23.2.2011.
Јелена Журић,
мр Јелена Ангеловски
650-02-00564/2011-06
од 31.1.2012.
др Миомир Милинковић,
мр Мирјана Стакић
650-02-00566/2010-06
од 21.9.2010.
Читанка
др Милка Андрић
Српски језик и
језичка култура
Радна свеска за
српски језик
Уџбенички комплет
Српски језик за 6.
разред основне школе
(Читанка Маштарија
речи и Радна свеска
за српски језик уз
читанку)
Уџбенички комплет
Српски језик за 6.
разред основне школе
(Граматика и Радна
свеска уз граматику)
Читанка Корак –
српски језик за 6.
разред основне школе
Радна свеска – српски
језик за 6. разред
оснвоне школе
Наставни листови 6,
уз Граматику српског
језика, за 6. разред
основне школе
др Милија Николић,
Мирјана Николић
др Милија Николић,
др Милка Андрић
650-02-00314/2008-0
од 30.6.2008.
650-02-00313/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00312/2008-06
од 30.6.2008.
Читанка за 6. разред
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Име/имена аутора
Граматика српског
језика за шести
разред
Приручник за
наставнике за наставу
српског језика у 6.
разреду
Разумем шта читам 6,
радни листови за
Н. Станковић – Шошо
650-02-00378/2008-06/01
од 29.8.2008.
В. Ломпар
650-02-00378/2008-06/02
од 29.8.2008.
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-00458/1/2011-06
од 22.2.2012.
Весна Ломпар,
Зорица Несторовић
650-02-00458/2/2011-06
од 22.2.2012.
Весна Ломпар,
Славка Јовановић
650-02-180/2012-06
од 25.1.2013.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
др Симеон Маринковић
650-02-00375/2008-06
од 29.8.2008.
мр Милорад Рикало,
Јелена Стефановић,
650-02-00035/2011-06
од 6.9.2011.
„ЛИБЕР“
„НОВИ ЛОГОС ”
„НОВИ ЛОГОС“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„ШКОЛА ПЛУС”
„ШКОЛА ПЛУС”
„ШКОЛА ПЛУС”
српски језик за 6.
разред основне школе
Језичке мозгалице најчешће правописне
грешке за основну
школу
Мали речник
књижевних термина
за основну школу
Српски језик и
књижевност 6
(Уметност речичитанка за 6. разред
основне школе)
Српски језик и
књижевност 6 (Дар
речи - граматика за
6. разред основне
школе)
Српски језик и
књижевност 6 (Радна
свеска за српски језик
за 6. Разред)
Од легенде до
васионе - научно
популарна и
информативни,
лектире за 6. разаред
основне школе
Хенрих Сјенкјевич:
Кроз пустињу и
прашуму, лектира за
6. разред основне
школе
Искочи сјајна звезда
из ведра неба усмене лирске,
породичне и
сватовске песме,
лектира за 6. разред
основне школе
Српски језик и
језичка култура, за 6.
разред основне школе
Бранислав Нушић:
Аутобиографија,
лектира за 6. разред
основне школе
Од А до Ш - водич
кроз књижевне изразе
и појмове
Читанка и граматика
за 6. разред основне
школе
Радна свеска уз
читанку и граматику
за 6. разред основне
мр Саша Гламочак
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
мр Наташа Станковић-Шошо
650-02-00411/2010-06
од 16.9.2010.
Наташа Станковић-Шошо,
Бошко Сувајџић
Јелена Срдић,
Слађана Савовић,
Драгане Ћећез-Иљукић
650-02-00895/2010-06
од 27.1.2011.
Наташа Станковић-Шошо,
Бошко Сувајџић,
Јелена Срдић,
Слађана Савовић,
Драгане Ћећез-Иљукић
Приређивач:
Нада Тодоров
650-02-00855/2010-06
од 27.1.2011.
Приређивач:
Виолета Јовановић
650-02-00857/2010-06
од 27.1.2011.
Приређивач:
Снежана Шаранчић-Чутура
650-02-00858/2010-06
од 27.1.2011.
Милош Ковачевић,
Добрица Ковачевић
650-02-00851/2010-06
од 3.2.2011.
приређивач:
Стана Смиљковић
650-02-00933/2010-06
од 3.2.2011.
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00462/2010-06
од 21.9.2010.
Милка Цанић,
Наташа Антонић,
Сандра Софронић
Милка Цанић,
Наташа Антонић,
Сандра Софронић
650-02-00158/2012-06
од 3.9.2012.
650-02-00158/1/2012-06
од 3.9.2012.
школе
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Математика за 6.
разред основне школе
„ГЕРУНДИЈУМ”
Збирка задатака из
математике за 6.
разред основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Математика
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из
математике
„ЗМАЈ”
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРУГ“
„МАТЕМАТИСКОП”
„МАТЕМАТИСКОП”
„ШКОЛА ПЛУС”
Појмови и задаци из
математике, за 6.
разред основне школе
Математика 6,
уџбеник за 6. разред
основне школе
Математика 6, збирка
задатака за 6. разред
основне школе
Математика за 6.
разред основне
школе (уџбеник и
збирка задатака)
Математика 6 –
Збирка задатака за 6.
разред основне школе
Плус VI - додатна
настава
Математика, уџбеник
за 6. разред основне
школе
Збирка задатака
Радна свеска –
контролни и писмени
задаци
Математика, уџбеник
за 6. разред основне
школе
Име/имена аутора
др Синиша Јешић,
Драгица Мишић,
Марко Игњатовић
др Синиша Јешић,
Марко Игњатовић,
Драгица Мишић
Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић,
Војислав Андрић, Владимир
Мићић
Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић,
Војислав Андрић,
Владимир Мићић
Проф. др Радивоје Деспотовић
Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић
Сања Милојевић,
Ненад Вуловић
Број и датум решења
министра
650-02-00107/2010-06
од 22.7.2010.
650-02-00308/2008-06
од 1.7.2008.
650-02-00308/2008-06
од 1.7.2008.
65002-00322/2011-06
од 14.12.2011.
650-02-00078/2010-06
од 22.7.2010.
Мирјана СтојсављевићРадовановић,
Љиљана Вуковић,
Јагода Ранчић,
Зорица Јончић
650-02-00190/2010-06
од 22.7.2010.
Мира Поповић,
Ружица Павлићевић
650-02-00126/2010-06
од 22.7.2010.
Владимир Стојановић
650-02-00373/2008-06
од 29.8.2008.
Владимир Стојановић
650-02-0091/2010-06
од 21.7.2010.
Бранко Јевремовић, Радмила
Божић,
Јован Ћуковић
650-02-00160/2010-06
од 23.7.2010.
Математика 6 –
збирка задатака за 6.
разред основне школе
Бранко Јевремовић, Радмила
Божић,
Јован Ћуковић,
Љубомир Вуковић
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
„DATASTATUS”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Challenges 2 уџбеник, енглески
језик за 6. разред
основне школе
Challenges 2 -радна
свеска, енглески језик
за 6. разред основне
школе
Discover English 3 уџбеник, енглески
језик за 6. разред
основне школе
Discover English 3,
радна свеска,
енглески језик за 6.
разред основне школе
New sky 2- уџбеник,
енглески језик за 6.
разред основне школе
New sky 2 -радна
свеска, енглески језик
за 6. разред основне
школе
Step by step 6,
уџбеник, енглески
језик за 6.разред
основне школе
Step by step 6, радна
свеска за енглески
језик за 6.разред
основне школе
Junior Plus 2,
уџбенички комплет за
француски језик за 6.
разред основне школе
Oh, la, la College 2,
уџбенички комплет за
француски језик за 6.
разред основне школе
Objective KET,
уџбенички комплет
заенглески језик за 5.
и 6. разред основне
школе
Диалог 2, уџбенички
комплет за руски
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Michael Harris,
David Mower,
Anna Sikorzynska
650-02-00698/2010-06
од 9.2.2011.
Liz Kilbey
Jayne Wildman
650-02-00691/2010-06
од 9.2.2011.
Izabella Hearn
Brian Abbs,
Ingrid Freebairn,
David Bolton
Jonathan Bygrave,
Brian Abbs,
Ingrid Freebairn
Драгана Макевић,
Блага Делић,
Драгана Павловић
I. Saracibar,
D. Pastor,
C. Martin,
M. Butzbach
C. Favret,
M. Bourdeau,
I. Gallego,
E. Murguruza
650-02-00669/2010-06
од 9.2.2011.
650-02-00545/1/2011-06
од 12.3.2012.
650-02-00545/2/2011-06
од 12.3.2012.
650-02-00841/2010-06
од 3.2.2011.
650-02-00848/2010-06
од 3.2.2011.
Annette Capel,
Wendy Sharp
650-02-00748/2010-06
од 8.2.2011.
др Урсула Бер,
др Рима Брајтшпрехер, Елке
650-02-00746/2010-06
од 7.3.2011.
језик за 6. разред
основне школе
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
Prima band 2,уџбеник
и радна свеска,
немачки језик за 6.
разред основне школе
То тhe Top2,уџбеник
за енглески језик за 6.
разред основне школе
То тhe Top2,радна
свеска за енглески
језик за 6. разред
основне школе
„DATA STATUS”
Уџбеник- Espacio
joven A2.1, шпански
језик за 6. разред
основне школе
„DATA STATUS”
Радна свеска- Espacio
joven A2.1, шпански
језик за 6. разред
основне школе
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EXPRESS
PUBLISHING”
„EXPRESS
PUBLISHING”
„ЗАВЕТ”
„ЗАВЕТ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Колодји,
Росвита Штар,
Натаља Гец,
Антја Мешке,
Јана Песотска
др Хајке Вапенханс
Friederike Jin,
Lutz Rohrmann
650-02-00277/2011-06
од 17.11.2011.
H. Q. Mitchell
650-02-00331/1/2011-06
од 22.2.2012.
H. Q. Mitchell
650-02-00331/2/2011-06
од 22.2.2012.
Маría de Carmen Cabeza Sánchez,
Francisca Fernández Vargas, Luisa
Galán Martinez, Amelia Guerrero
Aragón, Emilio José Marin Mora,
Liliana Pereyra Brizuela,
Francisco Fidel Riva Fernández
Маría de Carmen Cabeza Sánchez,
Francisca Fernández Vargas, Luisa
Galán Martinez, Amelia Guerrero
Aragón, Emilio José Marin Mora,
Liliana Pereyra Brizuela,
Francisco Fidel Riva Fernández
Уџбеник- Pixel 2,
француски језик за 6. Sylvie Schmitt
разред основне школе
Радна свеска- Pixel 2,
француски језик за 6. Stéphanie Callet
разред основне школе
Can do 2-уџбеник и
Michael Downie,
радна свеска за 6.
David Gray,
разредосновне школе Juan Manuel Jimenez
Super star 2,
уџбенички комплет за
Миријам Крејвен
6. и 7. разред основне
школе
Pingpong Neu А1.2,
уџбеник са радном
свеском и ЦД-ом, зa
Габриела Коп,
6. разред основне
Констанца Фролих
школе/друга година
учења
Virginia Evans &Neil
CLICK ON 1 B
O'Sullivavan
ACCESS 2
Virginia Evans & Jenny Dooley
Граматика енглеског
језика са вежбањима
Граматика енглеског
језика кроз текстове
Граматика руског
језика
EnjoyingEnglish 6 –
шеста година учења -
Љубица Поповић,
Вера Мирић
Љубица Поповић,
Марина Поповић
проф. др Предраг Пипер
Зорана Ненезић,
JonathanPendlebury,
650-02-00230/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00230/1/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00218/2012-06
од 29.10.2012.
650-02-00218/1/2012-06
од 29.10.2012.
650-02-00690/2010-06
од 29.12.2010.
650-02-00526/2010-06
од 16.3.2011.
650-02-96/2012-06
од 25.2.2013.
650-02-00064/2008-06
од 23.6.2008.
650-00-00067/2009-06
од 21.5.2009.
650-02-0031/2009-06
од 29.12.2009.
650-02-00311/2009-06
од 13.5.2010.
650-02-00325/2008-06
од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
уџбеник
Ида Добријевић
EnjoyingEnglish 6 –
шеста година учења –
радна свеска
Talk, talk
– друга година учења
- уџбеник
Talk, talk
– друга година учења
– радна свеска
Родничок 6
– шеста година учења
- уџбеник
Родничок 6
– шеста година учења
– радна свеска
Орбита 2
– друга година учења
- уџбеник
Орбита 2
– друга година учења
– радна свеска
Kontakte 6
– шеста година учења
- уџбеник
Kontakte 6
– шеста година учења
– радна свеска
Hurra, Wir lernen
Deutsch
– друга година учења
- уџбеник
Hurra, Wir lernen
Deutsch
– друга година учења
– радна свеска
Images de France 6
– шеста година учења
- уџбеник
ImagesdeFrance 6
– шеста година учења
– радна свеска
Le francais pour nous 2
– друга година учења
- уџбеник
Lefrancaispournous 2
– друга година учења
– радна свеска
Amici 2
– друга година учења
- уџбеник
Amici 2
– друга година учења
– радна свеска
Hablamos 2
– друга година учења
- уџбеник
Hablamos 2
Зорана Ненезић,
JonathanPendlebury,
Ида Добријевић
650-02-00325/2008-06
од 30.6.2008.
Наталија Кантар
650-02-00324/2008-06
од 30.6.2008.
Наталија Кантар
650-02-00324/2008-06
од 30.6.2008.
Људмила Поповић,
Јелена Гинић
650-02-00301/2008-06
од 1.7.2008.
Људмила Поповић,
Јелена Гинић
650-02-00301/2008-06
од 1.7.2008.
Предраг Пипер,
Марина Петковић, Светлана
Мирковић
Предраг Пипер,
Марина Петковић, Светлана
Мирковић
Гордана Летић-Глишић, Јасна
Мајсторовић, Александра
Обрадовић
Гордана Летић-Глишић, Јасна
Мајсторовић, Александра
Обрадовић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00298/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00298/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00327/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00327/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00326/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00326/2008-06
од 30.6.2008.
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00303/2008-06
од 1.7.2008.
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00303/2008-06
од 1.7.2008.
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00302/2008-06
од 1.7.2008.
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00302/2008-06
од 1.7.2008.
Александра Блатешић, Јасмина
Стојковић
650-02-00304/2008-06
од 1.7.2008.
Александра Блатешић, Јасмина
Стојковић
650-02-00304/2008-06
од 1.7.2008.
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
650-02-00305/2008-06
од 1.7.2008.
Анђелка Пејовић,
650-02-00305/2008-06
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„OXFORD CENTAR“
„THE ENGLISH BOOK“
„THE ENGLISH BOOK“
„THE ENGLISH BOOK“
„THE ENGLISH BOOK“
„ШКОЛА ПЛУС”
ИСТОРИЈА
– друга година учења
– радна свеска
Францускосрпски/српскофранцуски речник за
основну школу
Уџбенички комплет
за немачки језик за 6.
разред (друга година
учења) WIR 2 –
уџбеник и радна
свеска и CD
Messages 2 – уџбеник
и радна свеска и CD
за 6. разред основне
школе – шеста година
учења
Et toi?-француски
језик за 6. разред
основне школе (друга
година учења)
Ettoi?-француски
језик (друга година
учења), радна свеска
за 6. разред основне
школе
Уџбеник- English Plus
2, енглески језик за 6.
разред основне школе
Радна свеска-English
Plus 2, енглески језик
за 6. разред основне
школе
Access 2, уџбенички
комплет, енглески
језик за6. разред
основне школе
Hot spot 3, енглески
језик за 6. разред
основне школе
Project 3 – уџбеник и
радна свеска,
енглески језик за 6.
разред основне школе
Smash 2 –уџбеник,
енглески језик за 6.
разред основне школе
Smash 2 –радна
свеска и ЦД,
енглески језик за 6.
разред основне школе
Речник енглескосрпски и српскоенглески за основну и
средњу школу
Маја Андријевић
од 1.7.2008.
Тања Динић
650-02-00412/2011-06
од 9.2.2012.
Ђорђо Мота
650-02-00378/2008-06/07
од 29.08.2008.
Дијана Гуди,
Ноел Гуди,
Давид Болтон
650-02-00081/2010-06
од 30.6.2010.
Мари-Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек
650-02-00530/1/2011-06
од 22.2.2012.
Гај Луис,
Мари-Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек
650-02-00530/2/2011-06
од 22.2.2012.
Ben Wetz,
James Styring,
Nickolas Tims
650-02-162/2012-06
од 3.9.2012.
Janet Hardy-Gould,
Kate Mellersh
650-02-162/1/2012-06
од 3.9.2012.
Virginia Evans,
Jenny Dooley
650-02-00172/2/2011-06
од 19.10.2011.
Colin Granger,
Katherine Stannett
650-02-00910/2010-06
од 3.2.2011.
Аутор уџбеника:
Tom Hutchinson
Аутори радне свеске:
TomHutchinson,
LyndaEdwards
650-02-00810/2010-06
од 4.2.2011.
Luka Prodromou
650-02-149/2012-06
од 11.3.2013.
Joanne Chapman
650-02-149/1/2012-06
од 11.3.2013.
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06
од 9.2.2011.
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Историја за 6. разред
основне школе
Вера Исаиловић,
Весна Лучић
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Историја
Раде Михаљчић
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Историјски атлас
Назив издавача
„ЕПОХА”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„КРУГ КБ ”
„НОВИ ЛОГОС ”
„ФРЕСКА ”
Историјска читанка и
радна свеска
Тестови из историје
за 6. разред основне
школе
Историја 6 – историја
за 6. разред основне
школе – уџбеник
Немањићи – помични
круг, за 6. разред
основне школе
Историја 6, уџбеник
за 6. разред основне
школе
Историја за 6. разред
основне школе
Име/имена аутора
Раде Михаљчић,
Марко Шуица,
Снежана Кнежевић
Марко Шуица,
Снежана Кнежевић
Број и датум решења
министра
650-02-00944/2010-06
од 28.2.2011.
650-02-00323/2008-06
од 1.7.2008.
650-02-00322/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00495/2008-06
од 16.3.2009.
др Марко Шуица
650-02-00220/2010-06
од 21.7.2010.
Ђорђе Бубало,
Бранка Бечановић
650-02-00080/2010-06
од 22.7.2010.
Бранко Крстајић
650-02-00902/2010-06
од 7.2.2011.
Марија Векић Кочић,
Драгољуб Кочић,
др Душка Лопандић
др Радивој Радић,
др Марко Шуица
650-02-00045/2012-06
од 25.6.2012.
650-02-00543/2010-06
од 21.9.2010.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Географија
Радна свеска за
географију
Европа- вежбанка за
географију за 6.
разред основне школе
Географија за 6.
разред основне школе
Нема карта Светавежбанка из
географије за основну
и средњу школу
Географски атлас за
основну и средњу
школу
Физичко-географска
карта Србије за
основну и средњу
школу
Нема карта Европевежбанка из
географије за основну
и средњу школу
Нема карта Србије -
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Рада Ситарица,
Милутин Тадић
Рада Ситарица,
Милутин Тадић
650-02-00319/2008-06
од 1.7.2008.
650-02-00318/2008-06
од 1.4.2008.
мр Ивана Ж. Коцић Мирјанић
650-02-00237/2010-06
од 21.7.2010.
др Љиљана Гавриловић,
Милена Перишић
650-02-00494/2011-06
од 26.1.2012.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00789/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00792/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
650-02-00790/2010-06
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„НОВИ ЛОГОС“
вежбанка из
географије за основну
и средњу школу
Нема карта
Ваневропских држава
- вежбанка из
географије за основну
и средњу школу
Географија 6 Уџбенички комплет
за шести разред
основне школе
(Уџбеник и Радна
свеска)
КАРТОГРАФИЈА
или КАРТУ ЧИТАЈ
НИКОГА НЕ ПИТАЈ,
за ученике другог
циклуса основног
образовања и
васпитања
Географија 6,
уџбеник за 6. разред
основне школе
Дубравка Петровић
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00791/2010-06
од 7.3.2011.
Винко Ковачевић,
Радојка Влајев
650-02-00378/2008-06/04
од 29.8.2008.
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06
од 28.2.2011.
др Снежана Вујадиновић,
мр Рајка Голић
650-02-00509/2011-06
oд 9.2.2012.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Биологија за 6. разред
основне школе
„ЕДУКА”
Биологија за 6. разред
основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС ”
ФИЗИКА
Биологија
Радна свеска за
биологију
Биологија 6 –
животињски свет и
његов развој
(уџбеник за 6. разред)
Биологија 6, уџбеник
за 6. разред основне
школе
Биологија 6, радна
свеска за 6. разред
основне школе
уџбенички комплет
Биологија 6 –
уџбеник и Радна
свеска за биологију за
6. разред основне
школе
Име/имена аутора
мр Н. Букуров,
Т. Станојевић,
Ј. Радосављевић
мр Весна СурчинскиМиковиловић,
Даница Ђурић
Бригита Петров
Бригита Петров
Број и датум решења
министра
650-02-00385/2008-06/06
од 29.8.2008.
650-02-00834/2010-06
од 29.12.2010.
650-02-00321/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00320/2008-06
од 30.6.2008.
В. Миљуш,
З. Радишић
650-02-00378/2008-06/05
од 29.8.2008.
Љубиша Станисављевић,
Јелена Станисављевић
650-02-246/2012-06
од 25.1.2013.
Љубиша Станисављевић,
Јелена Станисављевић
650-02-251/2012-06
од 24.1.2013.
др Драгана Миличић,
др Имре Кризманић
650-02-00307/2010-06
од 22.7.2010.
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРУГ ”
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„СAЗНАЊЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Уџбенички комплет
(уџбеник и радна
свеска са збирком
задатака)
Физика-уџбеник за 6.
разред основне школе
Радна свеска са
збирком задатака за
физику за 6. разред
основне школе
Физика
Збирка задатака из
физике са
лабораторијским
вежбама
Физика са збирком
задатака,
лабораторијским
вежбама и тестовима
Збирка задатака са
лабораторијским
вежбама за 6. разред
основне школе
Физика 6, уџбеник за
шести разред основне
школе
Физика 6 – збирка
задатака са
лабораторијским
вежбама за шести
разред основне школе
Физика 6 - уџбеник
Збирка питања и
задатака са
практикумом из
физике за 6. разред
Приручник за наставу
физике у 6. разреду
Физика VI
Збирка задатака за 6.
разред основне школе
Физика 6 – уџбеник
са збирком задатака и
лабораторијским
вежбама за 6. разред
основне школе
Физика 6, збирка
задатака из физике, за
6. разред основне
школе
Практикум Физика 6,
збирка задатака и
експерименталних
вежби за 6. разред
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
К. Стевановић,
Марија Крнета,
Р. Тошовић
650-02-00383/2008-06
од 29.8.2008.
Нада Станчић
650-02-260/2010-06
од 16.9.2010.
Јован М. Лазић
650-02-00427/2011-06
од 28.5.2012.
Дарко Капор,
Јован Шетрајчић
Јован Шетрајчић,
Бранислав Цветковић,
Милан Распоповић
650-02-00307/2008-06
од 1.7.2008.
650-02-00306/2008-06
од 2.7.2008.
Милан Распоповић
650-02-00011/2009-06
од 24.7.2009.
доц. др Владимир Миљковић,
Катарина Ђорђевић,
Данијела Љујић,
Гордана Станојевић
650-02-00894/2010-06
од 7.2.2011.
Марина Радојевић
650-02-273/2012-06
од 25.12.2012.
Марина Радојевић
650-02-272/2012-06
од 25.12.2012.
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00376/2008-06
од 29.8.2008.
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00376/2008-06
од 29.8.2008.
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00376/2008-06
од 29.8.2008.
Наташа Чалуковић
650-02-00369/2008-06
од 29.8.2008.
др Александар Кандић,
др Горан Попарић
650-02-00214/2010-06
од 21.7.2010.
Александар Кандић
650-02-218/2012-06
од 24.1.2013.
Мићо М. Митровић
650-02-309/2012-06
од 5.2.2013.
„ШКОЛА ПЛУС”
„ШКОЛА ПЛУС”
основне школе
Физика 6, збирка
задатака за редовну и
додатну наставу у 6.
разреду основне
школе (са
лабораторијским
вежбама)
Физика 6, уџбеник са
збирком задатака и
лабораторијским
вежбама, за 6. разред
основне школе
Гордана Настић,
Владимир Обрадовић
650-02-00173/2011-06
од 19.10.2011.
Гордана Настић,
Владимир Обрадовић
650-02-227/2012-06
од 24.1.2013.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KРЕАTИВНИ
ЦЕНТАР“
„НОВИ ЛОГОС”
„УДРУЖЕЊЕ
МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ
ПЕДАГОГА СРБИЈЕ”
„УДРУЖЕЊЕ
МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
Име/имена аутора
средства
Музичка култура,
Мирослава Петров,
уџбеник за 6. разред Драгана Грујић,
основне школе
Љубица Милићевић
др Гордана Стојановић, Милица
Музичка култура
Рајчевић
Музичка култура
Музичка култура 6,
за 6. разред основне
школе
Музичка култура за
6. разред основне
школе
Музичка култура за
6. разред основне
школе
Оливера Ђурић
Број и датум решења
министра
650-02-00047/2012-06
од 17.7.2012.
650-02-00300/2008-06
од 1.7.2008.
650-02-00299/2008-06
од 1.7.2008.
Александра Станковић
650-02-141/2012-06
од 7.8.2012.
Владица Илић
650-02-111/2012-06
од 26.12.2012.
мр Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан
650-02-00410/2010-06
од 5.8.2010.
Музичка култура за
6. разред основне
школе
Светислав Цветић
650-02-00356/2010-06
од 22.7.2010.
Фрулица II, мала
школа за сопран-блок
флауту, за 5. и 6.
разред основне школе
Милорад Мирковић
650-02-00266/2011-06
од 6.3.2012.
Име/имена аутора
Број
и
министра
мр З. Алексић,
Ј. Глигоријевић
др Здравко Милинковић,
Љиљана Теодоровић
Коста Богдановић,
Рајка Бошковић
650-02-00384/2008-06
од 29.8.2008.
650-02-00328/2008-06
од 1.7.2008.
650-02-00329/2008-06
од 4.9.2008.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог
наставног
средства
Ликовна култура за
шести разред
Ликовна култура
Ликовна култура
датум
решења
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или
Име/имена аутора
Број
и
датум
решења
„ЕДУКА”
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„М&Г ДАКТА”
другог
наставног
средства
Техничко и
информатичко
образовање (уџбеник
и радна свеска) за 6.
разред основне школе
Техничко и
информатичко
образовање –
КОНСТРУКТОР ОК9
– управљање
рачунаром
(интерфејс) од 5. до 8.
разреда основне
школе, са упутством
за коришћење збирке
материјала за вежбе
од 5. до 8. разреда
основне школе
Техничко и
информатичко
образовање –
КОНСТРУКТОР
УК6,ОК6 –
архитектура и
грађевинарство за 6.
разред основне
школе, са упутством
за коришћење збирке
материјала за вежбе
од 5. до 8. разреда
основне школе
Техничко и
информатичко
образовање
Радна свеска за
техничко и
информатичко
образовање
Збирка материјала за
техничко и
информатичко
образовање, за 6.
разред основне школе
Техничко и
информатичко
образовање, уџбеник
за 6. разред основне
школе
Техничко и
информатичко
образовање, радна
свеска и комплет
материјала за
моделовање, за 6.
разред основне школе
Техничко и
информатичко
министра
Зоран Д. Лапчевић
650-02-257/2010-06
од 16.9.2010.
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06
од 7.2.2011.
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00765/2010-06
од 28.2.2011.
др Слободан Попов,
Тијана Тешан
650-02-00316/2008-06
од 30.6.2008.
др Слободан Попов,
Никола Чудић
650-02-00315/2008-06
од 30.6.2008.
Боја Б. Стефановић
650-02-00052/2011-06
од 15.7.2011.
650-02-163/2012-06
од 25.1.2013.
Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић
650-02-163/1/2012-06
од 25.1.2013.
Милан Санадер,
Гордана Санадер
650-02-00380/2008-06
од 29.8.2008.
образовање уџбенички комплет
„НОВИ ЛОГОС”
„ОПШТА ТЕХНИКА”
аутори уџбеника:
Жељко Васић,
Дијана Каруовић,
Иван Ћисалов,
Марија Ђуришић
Техничко и
информатичко
образовање 6,
уџбенички комплет
(уџбеник и радна
свеска) за 6. разред
основне школе
650-02-00526/2011-06
од 9.2.2012.
аутори радне свеске:
Жељко Васић,
Дијана Каруовић,
Иван Ћисалов
Техника 6архитектура и
грађевинарство,
комплет материјала
за радне вежбе за 6.
разред основне школе
проф. др Драган Голубовић
650-02-00125/2010-06
од 16.9.2010.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Православни
катихизис
Име/имена аутора
Игњатије Мидић
Број и датум решења
министра
650-02-000400/2008-06
од 14. 11. 2008.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Информатика и
рачунарство-уџбеник
за 6. разред основне
школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе 6
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Информатика и
рачунарство
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Вежбанка за
информатику и
рачунарство
Име/имена аутора
Никола Клем,
Небојша Лазовић
Вера Ђорђевић,
др Вера Матановић,
др Слободан Јовановић
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић,
Миодраг Стојановић
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић,
Миодраг Стојановић
Број и датум решења
министра
650-02-00478/2010-06
од 26.10.2010.
650-02-00317/2008-06
од 1.7.2008.
650-02-00330/2008-06
од 30.6.2008.
650-02-00330/2008-06
од 30.6.2008.
СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Читанка за 7. разред
основне школе
„ЕДУКА”
Читанка-уџбеник за 7.
Име/имена аутора
Снежана Костадиновић,
Златко Грушановић,
Јелена Ракић-Каменица
Гордана Влаховић,
Број и датум решења
министра
650-02-01027/2011-06
од 27.7.2011.
650-02-303/2010-06
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
разред основне школе
Српски језик и језичка
култура, уџбеник са
вежбањима за 7. разред
основне школе
Читанка за 7. разред
основне школе
Српски језик и језичка
култура
Радна свеска за српски
језик
Српски језик и култура
изражавања
Радна свеска за Српски
језик
Збирка задатака из српског
језика према стандардима
за полагање завршних
испита
„KLETT“
Читанка Ризница речи
„KLETT“
Граматика
„KLETT“
Радна свеска
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„ЛИБЕР“
„НОВИ ЛОГОС”
Радна свеска за 7. разред
основне школе
Пут - читанка, српски језик
за 7. разред основне школе
Наставни листови 7, уз
Граматику српског језика,
за 7. разред основне школе
Читанка за седми разред
Граматика српског језика
за седми разред
Радна свеска за српски
језик за седми разред
Приручник за наставнике
за наставу српског језика у
7. разреду
Збирка радних листова –
Разумем шта читам, за 7.
разред основне школе
Језичке мозгалице најчешће правописне
грешке за основну школу
Српски језик 7:
Читанка Језик је дрво
живота;
Граматика Језик је кућа у
којој живимо, уџбеник
српског језика за 7. разред
основне школе;
Радна свеска за српски
језик за 7. разред основне
школе.
Јагош Влаховић
од 16.9.2010.
Јелена Журић,
мр Јелена Ангеловски
650-02-00243/2011-06
од 17.11.2011.
др Милка Андрић
650-02-00184/2009-06
од 6.7.2009.
650-02-00203/2009-06
од 7.7.2009.
мр Александар Милановић
др Милка Андрић,
мр Александар Милановић
650-02-00210/2009-06
од 3.7.2009.
др Милија Николић
650-02-00176/2009-06
од 6.7.2009.
650-02-00206/2009-06
од 7.7.2009.
др Милија Николић
др Зона Мркаљ,
Снежана Костадиновић
650-02-00583/2010-06
од 4.8.2011.
Наташа Станковић-Шошо
Наташа Станковић-Шошо,
Весна Ломпар
Весна Ломпар,
Зорица Несторовић
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-00254/2009-06
од 21.8.2009.
650-02-00254/2009-06
од 21.8.2009.
650-02-00254/2009-06
од 21.8.2009.
650-02-00471/2011-06
од 9.2.2012.
650-02-00139/2011-06
од 13.8.2012.
Весна Ломпар,
Славка Јовановић
650-02-177/2012-06
од 25.1.2013.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00250/2009-06
од 21.8.2009.
650-02-00250/2009-06
од 21.8.2009.
650-02-00250/2009-06
од 21.8.2009.
Весна Ломпар
др Душка Кликовац
др Душка Кликовац
др Симеон Маринковић,
др Душка Кликовац
650-02-00250/2009-06
од 21.8.2009.
Јелена Стефановић,
мр Милорад Рикало,
мр Саша Гламочак
650-02-00452/2011-06
од 27.2.2012.
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
др Оливера Радуловић, Бојан
Памучар,
Владимир Милојевић
650-02-00247/2009-06
од 21.8.2009.
„НОВИ ЛОГОС ”
Мали речник књижевних
термина за основну школу
Уметност речи, читанка за
7. разред основне школе
Дар речи, граматика за 7.
разред основне школе
„НОВИ ЛОГОС”
Радна свеска за српски
језик за 7. разред основне
школе
Роман Мали принц
„СРПСКА ШКОЛА“
Роман Хајдук Станко
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„СРПСКА ШКОЛА“
„ШКОЛА ПЛУС”
Српски језик и језичка
култура за 7. разред
основне школе
Путевима лепоте и знања,
избор из научнопопуларних и
информативних текстова
лектире за 7. разред
основне школе
Свети Сава – Избор из
књижевности о светом
Сави, лектира за 7. разред
основне школе
Од А до Ш - водич кроз
књижевне изразе и појмове
мр Наташа Станковић-Шошо
Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез,
Слађана Савовић
Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез,
Слађана Савовић
аутор:
Антоан де Сент Егзипери,
приређивач:
др Оливера Радуловић
аутор:
Јанко Веселиновић
приређивач приручника у
настави за предмет Српски
језик за 7. разред основне
школе:
Јелена Журић
650-02-00411/2010-06
од 16.9.2010.
650-02-00508/2011-06
од 31.1.2012.
650-02-00266/2009-06
од 21.8.2009.
Милош Ковачевић,
Добрица Ковачевић
650-02-00850/2010-06
од 27.1.2011.
приређивач:
Маја Димитријевић
650-02-00854/2010-06
од 3.2.2011.
приређивач:
Драган Лакићевић
методичка обрада:
Маја Димитријевић
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00935/2010-06
од 28.2.2011.
650-02-00462/2010-06
од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„АРХИМЕДЕС”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Математика 7, збирка
задатака за 7. разред
основне школе
Математика за 7. разред
основне школе
„ГЕРУНДИЈУМ”
Збирка задатака из
математике за 7. разред
основне школе
„ЕПОХА”
„ЗАВОД ЗА
Збирка задатака из
математике за 7. разред
основне школе
Математика
Име/имена аутора
Мира Поповић,
Јулија Вукадиновић, Гордане
Бојовић
др Синиша Н. Јешић, Драгица
Д. Мишић,
Марко М. Игњатовић, Наташа
А. Бaбачев
др Синиша Н. Јешић,
Марко М. Игњатовић, Драгица
Д. Мишић,
Наташа А. Бaбачев
Број и датум решења
министра
650-02-00244/2009-06
од 19.8.2009.
650-02-00245/2009-06
од 19.8.2009.
Драгољуб Милошевић,
Борисав Симић
650-02-00236/2010-06
од 16.9.2010.
Војислав Андрић,
650-02-00173/2009/06 од
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из
математике
Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић,
Владимир Мићић
Војислав Андрић,
Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић,
Владимир Мићић
7.7.2009.
650-02-296/2009-06
од 21.8.2009.
650-02-296/2009-06
од 21.8.2009.
„KLETT“
Математика 7 - уџбеник
др Небојша Икодиновић,
мр Слађана Димитријевић
„KLETT“
Математика 7 - збирка
задатака
Сања Милојевић, Ненад
Вуловић
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
„КРУГ”
„МАТЕМАТИСКОП”
Математика – уџбеник за 7.
разред основне школе
Математика – збирка
задатака за 7. разред
основне школе
Математика 7
Уџбеник за 7. разред
основне школе
Математика 7
Збирка задатака са
решењима за 7. разред
основне школе
Математика 7 – уџбеник за
7. разред
Збирка задатака - за 7.
разред
ПЛУС VII - за додатну
наставу
Мирјана СтојсављевићРадовановић,
Љиљана Вуковић,
Зорица Јончић
650-02-00179/2009/06 од
7.7.2009.
650-02-00705/2010-06
од 27.1.2011.
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић,
ЖиворадИвановић
650-02-246/2009-06
од 19.8.2009.
Владимир Стојановић
650-02-00242/2009-06
од 19.8.2009.
„МАТЕМАТИСКОП”
Математика, контролни и
писмени задаци за 7. разред
основне школе
Владимир Стојановић
650-02-01017/2010-06
од 3.2.2011.
„ НАРОДНА КЊИГААлфа”
Уџбеник са радном свеском
мр Карла Бјелановић
650-02-00264/2009-06
од 19.8.2009.
Математика, уџбеник за 7.
разред основне школе
Збирка задатака из
математике за 7. разред
основне школе
Бранко Јевремовић, Светозар
Милић,
Јован Ћуковић
650-02-00239/2009-06
од 19.8.2009.
„ШКОЛА ПЛУС”
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Challenges 3 - уџбеник,
енглески језик за 7. разред
основне школе
Challenges 3 - радна свеска,
енглески језик за 7. разред
основне школе
New sky 3 - уџбеник,
енглески језик за 7. разред
основне школе
New sky 3 - радна свеска,
Име/имена аутора
аутори уџбеника:
Michael Harris,
David Mower,
Anna Sikorzynska
Број и датум решења
министра
650-02-00697/2010-06
од 9.2.2011.
Amanda Maris
Brian Abbs,
Ingrid Freebairn,
David Bolton
Ingrid Freebairn,
650-02-00663/2010-06
од 9.2.2011.
енглески језик за 7. разред
основне школе
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Discover English 4, уџбеник
за енглески језик за 7.
разред основне школе
Discover English 4, радна
свеска за енглески језик за
7. разред основне школе
Step by step 7, уџбеник за
енглески језик за 7. разред
основне школе
Step by step 7, радна свеска
из енглеског језика за 7.
разред основне школе
„DATA STATUS”
Junior Plus 3, уџбенички
комплет за француски језик
за 7. и 8. разред основне
школе
„DATA STATUS”
Oh, la, la 3, уџбенички
комплет за француски језик
за 7. и 8. разред основне
школе
„DATA STATUS”
Oh, la, la College 3,
уџбенички комплет за
француски језик за 7.
разред основне школе
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
Hilary Parnall,
Jonathan Bygrave,
Brin Abbs
650-02-00384/1/2011-06
од 9.3.2012.
Liz Kilbey
650-02-00384/2/2011-06
од 9.3.2012.
Блага Делић,
Драгана Макевић,
Драгана Павловић
I. Saracibar,
D. Pastor,
C. Martin,
M. Butzdach
C. Favret,
A. Mariage
C. Favret,
M. Bourdeau,
I. Gallego,
E. Murguruza
Objective PET, уџбенички
комплет за енглески језик
Louise Hashemi,
за 7. и 8. разред основне
Barbara Thomas
школе
Prima band 3,уџбеник и
Friederike Jin,
радна свеска, немачки језик
Lutz Rohrmann
за 7. разред основне школе
др Урсула Бер,
др Рима Брајтшпрехер,
Катрин Бикова,
Диалог 3, уџбенички
Астрид Грундман,
комплет, руски језик за 7. Антје Мешке,
и 8. разред основне школе Хајко Сефелт,
др Мартин Шнајдер,
др Астрид Сајдел,
др Хајке Вапенханс
To the Top 3, eнглески
језик, уџбеник за 7. разред H. Q. Mitchell
основне школе
To the Top 3, eнглески
језик, радна свеска за 7.
H. Q. Mitchell
разред основне школе
Маría de Carmen Cabeza Sánchez,
Francisca Fernández Vargas,
Уџбеник- Espacio joven
Luisa Galán Martinez, Amelia
A2.2, шпански језик за 7. и Guerrero Aragón, Emilio José
8. разред основне школе
Marin Mora, Liliana Pereyra
Brizuela и Francisco Fidel Riva
Fernández
Радна свеска-Espacio joven Маría de Carmen Cabeza Sánchez,
650-02-00538/1/2011-06
од 27.3.2012.
650-02-00538/2/2011-06
од 27.3.2012.
650-02-00840/2010-06
од 3.2.2011.
650-02-00843/2010-06
од 3.2.2011.
650-02-00849/2010-06
од 3.2.2011.
650-02-00743/2010-06
од 8.2.2011.
650-02-00276/2011-06
од 17.11.2011.
650-02-00279/2011-06
од 5.12.2011.
650-02-00330/1/2011-06
од 22.2.2012.
650-02-00330/2/2011-06
од 22.2.2012.
650-02-00232/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00232/1/2012-06
A2.2, шпански језик за 7. и
8. разред основне школе
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„ЗАВЕТ”
Francisca Fernández Vargas,
Luisa Galán Martinez, Amelia
Guerrero Aragón, Emilio José
Marin Mora, Liliana Pereyra
Brizuela и Francisco Fidel Riva
Fernández
Уџбеник- Pixel 3,
француски језик за 7.
Colette Gibbe
разред основне школе
Радна свеска- Pixel 3,
француски језик за 7.
Patricia Robert
разред основне школе
Cando 3-уџбеник и радна
Michael Downie,
свеска, енглески језик за 7.
David Gray,
разред основне школе
Juan Manuel Jimenez
Super star 2,
уџбенички комплет за 6. и
Миријам Крејвен
7. разред основне школе
Pingpong Neu А2.1,
уџбеник са радном свеском Габриела Коп,
и ЦД-ом, зa 7. разред
Констанца Фролих
основне школе/трећа
година учења
Граматика енглеског језика Љубица Поповић,
са вежбањима
Вера Мирић
Граматика енглеског језика Љубица Поповић,
кроз текстове
Марина Поповић
од 6.11.2012.
650-02-00220/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00220/1/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00685/2010-06
од 29.12.2010.
650-02-00526/2010-06
од 16.3.2011.
650-02-94/2012-06
од 25.2.2013.
650-02-0031/2009-06
од 29.12.2009.
„ЗАВЕТ”
Граматика руског језика
проф. др Предраг Пипер
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Enjoying English 7
workbook (радна свеска
Enjoying English 7
workbook (уџбеник)
Катарина Ковачевић,
Jonathan.Pendlebury
650-02-00311/2009-06
од 13.5.2010.
650-02-00196/2009-06
од 3.7.2009.
Катарина Ковачевић,
Jonathan Pendlebury
650-02-00196/2009-06
од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
TALK TALK 3
Уџбеник
TALK TALK 3
Радна свеска
Руски језик
Орбита 3 (уџбеник)
Орбита 3 (радна свеска)
Наталија Кантар
650-02-00182/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00182/2009-06
Од7.7.2009.
650-02-00198/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00198/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00199/2009-06
од 6.7.2009.
650-02-00199/2009-06
од 6.7.2009.
650-02-00174/2009-06
од 7. 7.2009.
650-02-00174/2009-06
од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
HURRA, WIR LERNEN
DEUTSCH! 3
Уџбеник
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
HURRA, WIR LERNEN
DEUTSCH! 3
Раднасвеска
„ЗАВОД ЗА
LE FRANCAIS POUR
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
РОДНИЧОК 7
Уџбеник
РОДНИЧОК 7
Радна свеска
Kontakte 7 (уџбеник)
Kontakte 7 (радна свеска)
Наталија Кантар
др Предараг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
др Предраг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
Људмила Поповић,
Јелена Гинић
Људмила Поповић,
Јелена Гинић
Гордана Летић Глишић,
Светлана Пантелић
Гордана Летић Глишић,
Светлана Пантелић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер- Чагоровић
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер- -Чагоровић
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00197/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00197/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00209/2009-06
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
NOUS 3
Уџбеник
LE FRANCAIS POUR
NOUS 3
Раднасвеска
IMAGES DE FRANCE 7
Уџбеник
IMAGES DE FRANCE 7
Раднасвеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
AMICI 3
Уџбеник
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
AMICI 3
Радна свеска
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
HABLAMOS? 3
Уџбеник
HABLAMOS? 3
Радна свеска
Француско-српски/српскофранцуски речник за
основну школу
Уџбеник WIR 3
Радна свеска WIR 3
Компакт диск уџбенички
комплет за 7. разред
основне школе
Messages 3 (уџбеник, радна
свеска и компакт диск), за
7. разред основне школе седма година учења
Et toi? 3, уџбеник за
француски језик за 7.
разред основне школе
Et toi? 3, радна свеска за
француски језик за 7.
разред основне школе
Уџбеник- English Plus 3,
енглески језик за 7. разред
основне школе
Радна свеска-English Plus 3,
енглески језик за 7. разред
основне школе
Access 3, енглески језик
за7. разред основне школе
Hot spot 4, уџбеник за
енглески језик за 7. разред
основне школе
Hotspot 4, радна свеска за
енглески језик за 7. разред
основне школе
Project 4 – уџбеник и радна
свеска, енглески језик за
седми разред основне
школе
Smash 3 –уџбеник,
енглески језик за 7. разред
основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„OXFORD CENTAR“
„THE ENGLISH BOOK“
„THE ENGLISH BOOK“
„THE ENGLISH BOOK“
од 7.7.2009.
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00209/2009-06
од 7.7.2009.
Весна Фила,
Милица Голубовић- -Тасевска
Весна Фила,
Милица Голубовић- -Тасевска
Александра Блатешић,
Јасмина Стојковић,
Катарина Завишин
Александра Блатешић,
Јасмина Стојковић,
Катарина Завишин
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
650-02-00172/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00172/2009-06
од 7.7.2009.
Тања Динић
650-02-00412/2011-06
од 9.2.2012.
Ђорђе Мота
Дајана Гуди,
Ноел Гуди,
Мејлс Крејвејн
Мари-Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек
650-02-00216/2009-06
од 3.7.2009.
650-02-00216/2009-06
од 3.7.2009.
650-02-00201/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00201/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-299/2009-06
од 21.8.2009.
650-02-00456/2010-06
од 21.9.2010.
650-02-166/2012-06
од 22.1.2013. године
650-02-166/1/2012-06
од 22.1.2013. године
Ben Wetz и Diana Pye
650-02-187/2012-06
од 22.10.2012.
Janet Hardy-Gould,
James Styring
650-02-187/1/2012-06
од 22.10.2012.
Virginia Evans,
Jenny Dooley
650-02-00172/3/2011-06
од 19.10.2011.
Colin Granger,
Katherine Stannett
650-02-00907/2010-06
од 3.2.2011.
Katherine Stannett
Тom Hutchinson
Michele Crawford
650-02-00808/2010-06
од 04.02.2011.
650-02-153/2012-06
од 11.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK“
„ШКОЛА ПЛУС”
Smash 3 –радна свеска и
ЦД, енглески језик за 7.
разред основне школе
Речник енглеско-српски и
српско-енглески за основну
и средњу школу
Joanne Chapman
650-02-153/1/2012-06
од 11.3.2013.
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06
од 9.2.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Мозаик прошлости,
историја за седми разред
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Радна свеска
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Историја 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Име/имена аутора
Горан Дујковић
Горан Дујковић
Број и датум решења
министра
650-02-00259/2009-06
од 1.9.2009.
650-02-00259/2009-06
од 1.9.2009.
Историја 7, радна свеска
историје за 7. разред
основне школе
Историја 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Историја 7, радна свеска за
7. разред основне школе
Александра Петровић,
Весна Лучић,
Перуника Петровић
Александра Петровић,
Весна Лучић,
Перуника Петровић
Милица Омрчен,
Невена Грбовић
Милица Омрчен,
Невена Грбовић
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Историја
Душан Батаковић
„KLETT“
Историја 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Бранка Бечановић,
Јелена Јеврић,
Звездана Петровић
650-02-00868/2010-06
од 29.12.2010.
Бранко Крстајић
650-02-00922/2010-06
од 7.2.2011.
Бранко Крстајић
650-02-00923/2010-06
од 7.2.2011.
др Чедомир Антић,
Мирјана Бонџић
650-02-00527/2011-06
од 27.2.2012.
проф. др Радош Љушић,
доц. мр Сузана Рајић
650-02-00119/2011-06
од 14.9.2011.
др Радош Љушић
650-02-00109/2010-06
од 21.7.2010.
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
„КРУГ КБ ”
„КРУГ КБ ”
„НОВИ ЛОГОС”
„РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД”
„ФРЕСКА ”
Обреновићи – помични
круг, за 7. и 8. разред
основне школе
Карађорђевићи – помични
круг, за 7. и 8. разред
основне школе
Историја 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Србија 1804-1833, зидна
карта за 7. разред основне
школе
Историја за 7. разред
основне школе
650-02-00058/2012-06
од 17.8.2012.
650-02-00058/1/2012-06
од 17.8.2012.
650-02-231/2012-06
од 13.2.2013.
650-02-231/1/2012-06
од 13.2.2013.
650-00-00278/2009-06
од 11.9.2009.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА“
„ЗАВОД ЗА
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Уџбеник Моја планета
Радна свеска Моја планета
Географија-радна свеска за
7. разред основне школе
Географска читанка за
седми разред основне
школе
Географија
Име/имена аутора
Јаворке Јаковљевић, Наташе
Бировљев,
Јелене Ковачевић-Мајкић
Александра Вучен,
Биљана Колачек
Број и датум решења
министра
650-02-00261/2009-06
од 1.9.2009.
650-02-00077/2012-06
од 30.7.2012.
Наташа Поповић
650-02-00360/2010-06
од 5.7.2010.
др Милутин Тадић
650-02-00189/2009-06
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за географију
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Ваневропски континенти –
вежбанка за 7. разред
основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака са
такмичења из географије
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака са
такмичења из географије,
за 7. и 8. разред основне
школе
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
Нема карта Света-вежбанка
из географије за основну и
средњу школу
Географски атлас за
основну и средњу школу
Физичко-географска карта
Србије за основну и средњу
школу
Нема карта Европевежбанка из географије за
основну и средњу школу
Нема карта Србије вежбанка из географије за
основну и средњу школу
Нема карта Ваневропских
држава - вежбанка из
географије за основну и
средњу школу
Милутин Тадић
Ивана Ж. Коцић – Мирјанић
Ана Миловановић,
Марко Милошевић,
Милован Миливојевић
Марко В. Милошевић, Јелена
Ковачевић-Мајкић, Јелена
Ћалић,
Милован Миливојевић, Ана
Милановић
од 6.7.2009.
650-02-00180/2009-06
од 6.7.2009.
650-02-00227/2010-06
од 22.7.2010.
650-02-00036/2008-06
од 26.06.2008.
650-02-00140/2010-06
од 22.7.2010.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00789/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00792/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00790/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00791/2010-06
од 7.3.2011.
„KLETT“
Географија 7 - уџбеник
Винко Ковачевић,
Радојка Влајев
650-02-297/2009-06
од 21.8.2009.
„KLETT“
Географија 7 - радна свеска
Винко Ковачевић,
Радојка Влајев
650-02-297/2009-06
од 21. 8.2009.
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
КАРТОГРАФИЈА или
КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА
НЕ ПИТАЈ, за ученике
другог циклуса основног
образовања и васпитања
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06
од 28.2.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
Географија 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
„НОВИ ЛОГОС”
Географија 7, радна свеска
из географије за 7. разред
основне школе
Дејан Шабић,
Снежана Вујадиновић,
Мирољуб Милинчић
Дејан Шабић,
Снежана Вујадиновић,
Ивана Адамов
650-02-00520/1/2011-06
од 2.2.2012.
650-02-00520/2/2011-06
од 2.2.2012.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Уџбеник
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Радна свеска из биологије
за 7. разред основне школе
Име/имена аутора
мр Наталија Букуров,
др Калине Младеновић
Пауновић
Гордана Вукобратовић, Неда
Радисављевић
Број и датум решења
министра
650-02-00268/2009-06
од 9.9.2009.
650-02-00354/2010-06
од 22.7.2010.
„ЕДУКА”
Радна свеска за биологију
за 7. разред основне школе
„ЕДУКА”
Биологија за 7. разред
основне школе (уџбеник)
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Биологија
Радна свеска за биологију
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Биологија
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију
Биологија 7, Грађа и
функционисање човечијег
организма, за 7. разред
основне школе
Биологија 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Биологија 7, радна свеска
за 7. разред основне школе
„KLETT”
„KLETT”
„НОВИ ЛОГОС”
Радна свеска из биологије
за 7. разред основне школе
„НОВИ ЛОГОС”
Биологија 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Весна СурчинскиМиковиловић,
Даница Ђурић
Даница Ђурић,
мр Весна СурчинскиМиковиловић
Јелена Ђорђевић
Јелена Ђорђевић
Смиљка СтевановићПиштељић,
Бригита Петров,
Катица Пауновић
Бригита Петров,
Катица Пауновић
650-02-362/2010-06
од 22.7.2010.
650-02-00775/2010-06
од 29.12.2010.
650-02-00178/2009-06
од 24.7.2009.
650-02-00195/2009-06
од 24.7.2009.
650-02-00194/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00205/2009-06
од 24.7.2009.
Зорица Радишић,
Весна Миљуш
650-02-00873/2010-06
од 27.1.2011.
Славица Здравковић
650-02-252/2012-06
од 25.1.2013.
650-02-253/2012-06
од 24.1.2013.
др Имре Кризманић,
Зорица Лазић,
Албина Холод
др Имре Кризманић,
Зорица Лазић,
Албина Холод
650-02-00896/2010-06
од 22.2.2011.
650-02-00107/2011-06
од 28.4.2011.
ФИЗИКА
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Уџбеник
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Радна свеска са збирком
задатака
„ЕДУКА“
уџбеник - Физика
са
збирком
задатака
и
лабораторијским вежбама
за 7. разред основне школе
„ЗАВОД
УЏБЕНИКЕ”
ЗА
„ЗАВОД
УЏБЕНИКЕ”
ЗА
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
Физика
Збирка задатака из физике
са
лабараторијским
вежбама
Физика са збирком
задатака, лабораторијским
вежбама и тестовима
Збирка питања и задатака
из физике са практикумом
за 7. разред основне школе
Физика, уџбеник за 7.
разред основне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Марија Крнета,
Катарина Стевановић
Марија Крнета,
Катарина Стевановић, Радмила
Тошовић
650-02-00258/2009-06
од 1.9.2009.
Нада Станчић
650-02-00129/2011-06
од 15.7.2011.
Дарко Капор,
Јован Шетрајчић
Јован Шетрајчић, Бранислав
Цветковић,
Милан Распоповић
650-02-00208/2009-06
од 3.7.2009.
Милан Распоповић
650-02-00175/2009-06
од 6.7.2009.
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00714/2010-06
од 27.1.2011.
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00714/2010-06
од 27.7.2011.
650-02-00258/2009-06
од 1.9.2009.
650-02-00183/2009-06
од 3.7.2009.
„КРУГ”
„НОВИ ЛОГОС”
„СAЗНАЊЕ”
„СAЗНАЊЕ”
„ШКОЛА ПЛУС”
Физика 7
Уџбеник за 7. разред
основне школе
Физика 7
Збирка задатака за 7. разред
основне школе
Физика 7, уџбеник са
збирком задатака и
лабораторијским вежбама
за 7. разред основне школе
Физика 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Практикум Физика 7,
збирка задатака и
експерименталних вежби за
7. разред основне школе
Физика 7 – збирка задатака
за редовну и додатну
наставу у 7. разреду
основне школе (са
лабораторијским вежбама)
Наташа Чалуковић
650-02-00295/2009-06
од 19.8.2009.
Душко Латас,
Антун Балаж
650-02-00292/2009-06
од 19.8.2009.
Мићо М. Митровић
650-02-310/2012-06
од 4.2.2013.
Мићо М. Митровић
650-02-310/1/2012-06
од 4.2.2013.
Гордана Настић,
Владимир Обрадовић
650-02-00793/2010-06
од 25.2.2011.
ХЕМИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ГЕРУНДИЈУМ“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
„KLETT”
„НОВИ ЛОГОС ”
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Уџбеник
Радна свеска са збирком
задатака
Хемија, уџбеник за 7.
разред основне школе
Лабораторијске вежбе са
задацима из хемије за 7.
разред основне школе
Хемија
Збирка задатака из хемије
са
лабараторијским
вежбама
Корак по корак у свет
хемије- Збирка задатака из
хемије за 7. разред основне
школе
Хемија 7, за 7. разред
основне школе
Хемија 7, збирка задатака
са лабораторијским
вежбама за 7. разред
основне школе
Уџбеник
Радна свеска
Збирка задатака
Име/имена аутора
Миомир Ранђеловић, Мирјана
Марковић
Миомира Ранђеловић, Мирјана
Марковић
др Јасна Адамов,
Наталија Макивић,
Станислава Олић
др Љуба Мандић,
мр Јасминка Королија,
Дејан Даниловић
др Љуба Мандић,
мр Јасминка Королија,
Дејан Даниловић
Број и датум решења
министра
650-02-00269/2009-06
од 19.8.2009.
650-02-00269/2009-06
од 19.8.2009.
650-02-5/2012-06
од 2.11.2012.
650-02-5/1/2012-06
од 2.11.2012.
650-02-00202/2009-06
од 3.7.2009.
650-02-00185/2009-06
од 6.7.2009.
Полка Симић
650-02-00130/2010-06
од 4.8.2011.
Ивана Вуковић,
Аника Влајић
650-02-241/2012-06
од 28.1.2013.
Ивана Вуковић,
Аника Влајић
650-02-254/2012-06
од 12.2.2013.
Драгана Анђелковић, Татјана
Недељковић
650-02-00293/2009-06
од 1.9.2009.
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ДОМИНАНТА ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Музичка култура за 7.
разред основне школе
Музичка култура за 7.
разред основне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Мирослава Петров,
Драгана Грујић
Оливера Ђурић,
Драгана Нешић
Гордана Стојановић, Милица
Рајчевић
Соња Маринковић,
Славица Стефановић,
Дубравка Лонцовић,
Тијана Маринковић
650-02-71/1/2012-06
од 7.6.2012.
650-02-00417/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00200/2009-06
од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура
„KLETT“
Музичка култура 7, за 7.
разред основне школе
Александра Станковић
650-02-140/2012-06
од 7.8.2012.
„НОВИ ЛОГОС ”
Уџбеник
мр Александра
Паладин,
Драгана Михајловић Бокан
650-02-00294/2009-06
од 31.8.2009.
„УДРУЖЕЊЕ
МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ
ПЕДАГОГА СРБИЈЕ ”
Музичка култура за 7.
разред основне школе
Светислав Цветић
650-02-00358/2010-06
од 5.8.2010.
650-02-00190/2009-06
од 7.7.2009.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Име/имена аутора
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Уџбеник
Јован Глигоријевић
„ЕДУКА“
Ликовна култура, уџбеник
за 7. разред основне школе
Зоран Игњатовић,
Драган Ђорђевић
Здравко Милинковић,
Љиљана Теодоровић
Коста Богдановић,
Рајка Бошковић
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура
Ликовна култура
Број и датум решења
министра
650-02-00262/2009-06
од 19.8.2009.
650-02-00816/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00193/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00191/2009-06
од 7.7.2009.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
„ЕДУКА”
„ЕДУКА”
„ЕДУКА“
„ЕДУКА“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Техничко и информатичко
образовање - уџбеник
Техничко и информатичко
образовање за 7. разред
основне школе – радна
свеска
Техничко и информатичко
образовање –
КОНСТРУКТОР ОК9 –
управљање рачунаром
(интерфејс) од 5. до 8.
разреда основне школе, са
упутством за коришћење
збирке материјала за вежбе
од 5. до 8. разреда основне
школе
Техничко и информатичко
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
др Драган Голубовић
650-02-00255/2009-06
од 19.8.2009.
др Драган Голубовић
650-02-00832/2010-06
од 13.5.2011.
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06
од 7.2.2011.
др Драган Голубовић,
650-02-00767/2010-06
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„М&Г ДАКТА”
„НОВИ ЛОГОС”
„ОПШТА
ТЕХНИКА ”
„СРПСКА ШКОЛА”
образовање –
КОНСТРУКТОР УК7, ОК7
– механизми и машине за 7.
разред основне школе, са
упутством за коришћење
збирке материјала за вежбе
од 5. до 8. разреда основне
школе
Техничко и информатичко
образовање
Радна свеска за техничко и
информатичко образовање
Техничко и информатичко
образовање за 7. разред
основне школе (уџбеник са
радном свеском и
материјал за
конструкторско
обликовање)
Техничко и информатичко
образовање 7, уџбеник за 7.
разред основне школе
Техничко и информатичко
образовање 7, радна свеска
за 7. разред основне школе
Техника 7-механизми и
машине, комплет
материјала за радне вежбе
из техничког и
информатичког образовања
за 7. разред основне школе
Техничко и информатичко
образовање за 7. разред
основне школе
Небојша Голубовић
од 28.2.2011.
Иван Тасић,
Драгана Глушац
Иван Тасић,
Драгана Глушац
650-02-00207/2009-06
од 7.7.2009.
650-02-00204/2009-06
од 6.7.2009.
Милан Санадер,
Гордана Санадер
650-02-00253/2009-06
од 19.8.2009.
Иван Ђисалов,
Дијана Каруовић,
Марија Ђуришић
650-02-221/2012-06
од 26.3.2013.
Мирослав Парошкај,
Дијана Каруовић
650-02-221/1/2012-06
од 26.3.2013.
проф. др Драган Голубовић
650-02-00123/2010-06
од 16.9.2010.
др Драган Голубовић
650-02-00832/2010-06
од 3.2.2011.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ФРЕСКА“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Православни катихизис, за
7. разред основне школе
Име/имена аутора
Игнатије Мидић
Број и датум решења
министра
650-02-485/2011-06
од 20.2.2012.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Име/имена аутора
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Уџбеник
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и
информатика
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и
информатика – вежбанка
Никола Клем,
Небојша Лазовић
Драгољуб Васић,
Драган Маринчић,
Миодраг Стојановић
Драгољуб Васић,
Драган Маринчић,
Миодраг Стојановић
ОСМИ РАЗРЕД
Број и датум решења
министра
650-02-00260/2009-06
од 19.8.2009.
650-02-00187/2009-06 од
6.7.2009.
650-02-00187/2009-06 од
6.7.2009.
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА”
„ЕДУКА”
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Граматика 8, уџбеник за
8. разред основне школе
Читанка за 8. разред
основне школе
Српски језик и језичка
култура за 8. разред
основне школе
Радна свеска за српски
језик и језичку културу
за 8. разред основне
школе
Читанка за 8. разред
основне школе, уџбеник
Радна свеска за Српски
језик и књижевност за 8.
разред основне школе
Српски језик и језичка
култура, уџбеник за 8.
разред основне школе
Збирка задатака из
српског језика према
стандардима за полагање
завршних испита
Граматика – уџбеник за
српски језик за 8. разред
основне школе
Име/имена аутора
Мирјана Костић,
Татјана Јаковљевић
Моња Јовић
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
650-02-317/2012-06
од 13.2.2013.
650-02-00824/2010-06
од 27.1.2011.
Наташа Добрић,
Гордана Штасни
650-02-00904/2010-06
од 3.2.2011.
Наташа Добрић,
Гордана Штасни,
Маја Живковић
650-02-00903/2010-06
од 3.2.2011.
др Љиљана Бајић,
др Зона Мркаљ
др Душка Кликовац,
др Љиљана Бајић,
др Зона Мркаљ
650-02-00134/2010-06
од 21.7.2010.
др Душка Кликовац
650-02-00203/2010-06
од 23.7.2010.
Зона Мркаљ,
Снежана Костадиновић
650-02-00583/2010-06
од 4.8.2011.
650-02-00202/2010-06
од 21.7.2010.
др Весна Ломпар
650-02-246/2010-06
од 22.7.2010.
„KLETT“
„KLETT“
Број и датум решења
министра
Радна свеска за српски
језик за 8. разред
основне школе
др Весна Ломпар,
др Зорица Несторовић,
мр Златко Глушановић
Речи мудрости, за 8.
разред основне школе
Српски језик – радна
свеска за 8. разред
основне школе
Наставни листови 8, уз
Граматику
српског
језика, за 8. разред
основне школе
Речи мудрости, читанка
за 8. разред основне
школе
Р адна свеска Српски
језик за 8. разред
основне школе
Читанка за 8. разред
основне школе
Разумем шта читам 8,
друго наставно средство
др Зорица Несторовић,
мр Златко Грушановић
Весна Ломпар,
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-00558/2010-06
од 21.7.2010.
Весна Ломпар,
Славка Јовановић
650-02-168/2012-06
од 25.1.2013.
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-173/2012-06
од 13.12.2013.
др Симеон Маринковић
650-02-00449/2011-06
од 9.2.2012.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
мр Саша Гламочак,
мр Милорад Рикало,
650-02-200/2012-06
од 11.12.2012.
650-02-107/2012-06
од 4.2.2013.
650-02-00874/2010-06
од 27.1.2011.
„ЛИБЕР“
за 8. разред основне
школе
Језичке мозгалице најчешће правописне
грешке за основну
школу
„НОВИ ЛОГОС”
Радна свеска за српски
језик за 8. разред
основне школе
„НОВИ ЛОГОС”
Дар речи – граматика за
8. разред основне школе
„НОВИ ЛОГОС ”
„НОВИ ЛОГОС”
„ШКОЛА ПЛУС”
Мали речник књижевних
термина за основну
школу
Уметност речи-читанка
за 8. разред основне
школе
Звучна читанка 8
Од А до Ш - водич кроз
књижевне изразе и
појмове
Јелена Стефановић
др Душанка Вујовић
мр Наташа СтанковићШошо,
Драгана Ћећез-Иљукић,
Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Светлана Вулић
Драгана Ћећез-Иљукић,
Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Светлана Вулић
650-02-00856/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00557/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00556/2010-06
од 21.7.2010.
мр Наташа Станковић-Шошо
650-02-00411/2010-06
од 16.9.2010.
мр Наташа Станковић-Шошо
650-02-00574/2010-06
од 21.9.2010.
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00462/2010-06
од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Математика, уџбеник за
8. разред основне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
др Синиша Н. Јешић,
Драгица Д. Мишић,
мр Наташа А. Бабачев
650-02-00240/2010-06
од 21.7.2010.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Збирка задатака из
математике за 8. разред
основне школе
„ГЕРУНДИЈУМ”
Збирка задатака из
математике за 8. разред
основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Математика за 8. разред
основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из
математике – према
образовним стандардима
за крај обавезног
образовања
др Синиша Н. Јешић,
Марко М. Игњатовић,
Драгица Д. Мишић,
Веселинка Љ. Милетић
др Синиша Јешић,
Раде Козар,
Веселинка Милетић
др Војислав Андрић,
др Ђорђе Дугошија,
др Владимир Мићић,
Вера Јоцковић
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00128/2011-06
од 9.6.2011.
650-02-00129/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00199/2010-06
од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
Збирка задатака из
математике за 8. разред
основне школе
Збирка задатака из
математике за оне који
могу и желе више за 8.
разред основне школе
Математика 8 – уџбеник
за 8. разред основне
школе
Математика 8 - збирка
задатака са решењима за
8. разред основне школе
Математика 8, уџбеник
за 8. разред основне
школе на мађарском
језику
Математика 8, збирка
задатака за 8. разред
основне школе на
мађарском језику
„KРEАTИВНИ
ЦЕНТАР“
Математика, уџбеник за
8. разред основне школе
„KРEАTИВНИ
ЦЕНТАР“
Математика, збирка
задатака за 8. разред
основне школе
Математика 8 – уџбеник
за 8. разред основне
школе
др Војислав Андрић,
др Ђорђе Дугошија,
др Владимир Мићић,
Вера Јоцковић
Вера Јоцковић,
Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија,
Војислав Андрић
др Небојша Икодиновић,
мр Слађана Димитријевић
проф. Бранислав Поповић,
Сања Милојевић,
мр Ненад Вуловић
др Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић,
др Бранислав Поповић,
мр Ненад Вуловић,
Сања Милојевић
Мирјана СтојсављевићРадовановић,
Љиљана Вуковић
Мирјана СтојсављевићРадовановић,
Љиљана Вуковић
„ШКОЛА ПЛУС”
„ШКОЛА ПЛУС”
650-02-00306/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-61/2012-06
од 24.10.2012.
650-02-61/1/2012-06
од 24.10.2012.
650-02-00092/2012-06
од 23.7.2012.
650-02-00092/1/2012-06
од 23.7.2012.
650-02-00299/2010-06
од 21.7.2010.
Математика 8 – збирка
задатака за 8. разред
основне школе
„МАТЕМАТИСКОП”
650-02-00732/2010-06
од 27.1.2011.
мр Срђан Огњановић
„КРУГ”
„МАТЕМАТИСКОП”
650-02-00133/2010-06
од 21.7.2010.
Математика 8 –
уџбеник за 8. разред
основне школе
Збирка задатака из
математике
за 8. разред
Плус 8, додатна настава
Математика - контролни
и писмени задаци за 8.
разред основне школе –
радна свеска
Математика за 8. разред
основне школе
Збирка задатака из
математике за редовну и
додатну наставу из
математике за 8. разред
основне школе
Живорад Ивановић,
мр Срђан Огњановић
Владимир Стојановић
650-02-00323/2010-06
од 21.7.2010.
Владимир Стојановић
650-02-01018/2010-06
од 27.1.2011.
Бранко Јевремовић,
Јован Ћуковић
Бранко Јевремовић,
Јован Ћуковић,
Љубомир Вуковић
650-02-00170/2011-06
од 21.9.2011.
650-02-00804/2010-06
од 22.2.2011.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
WorldClubintermediate,
енглески језик за 8. разед
основне школе (уџбеник
и радна свеска) – осма
година учења
Challenges 4, уџбенички
комплет (уџбеник, радна
свеска и компакт диск)
зa 8. разред основне
школе-осма година
учења
DiscoverEnglish 5,
уџбеник за енглески
језик за 8. разред
основне школе
DiscoverEnglish 5, радна
свеска за енглески језик
за 8. разред основне
школе
Stepbystep 8, уџбеник за
енглески језик за 8.
разред основне школе
Stepbystep 8, радна
свеска за енглески језик
за 8. разред основне
школе
Junior Plus 3, уџбенички
комплет за француски
језик за 7. и 8. разред
основне школе
Oh, la, la 3, уџбенички
комплет за француски
језик за 7. и 8. разред
основне школе
Objective PET,
уџбенички комплет за
енглески језик за 7. и 8.
разред основне школе
Prima band 4,уџбеник и
радна свеска, немачки
језик за 8. разред
основне школе
„DATA STATUS”
Диалог 3, уџбенички
комплет, руски језик за
7. и 8. разред основне
школе
„DATA STATUS”
To the Top 4, eнглески
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
MichailHarris,
DawidMower
650-02-00253/2010-06
од 21.7.2010.
Michail Harris,
Dawid Mower,
Ana Sikorzynska,
Amanda Maris,
Patricia Muggleston,
Melanie Willians,
Rod Fricker
650-02-00255/2010-06
од 21.9.2010.
650-02-00385/1/2011-06
од 20.3.2012.
LizKilbey
650-02-00385/2/2011-06
од 20.3.2012.
Блага Делић,
Драгана Макевић,
Драгана Павловић
I. Saracibar,
D. Pastor,
C. Martin,
M. Butzdach
C. Favret,
A. Mariage
Louise Hashemi,
Barbara Thomas
Friederike Jin,
Lutz Rohrmann
др Урсула Бер,
др Рима Брајтшпрехер,
Катрин Бикова,
Астрид Грундман,
Антје Мешке,
Хајко Сефелт,
др Мартин Шнајдер,
др Астрид Сајдел,
др Хајке Вапенханс
H. Q. Mitchell
650-02-00537/1/2011-06
од 20.3.2012.
650-02-00537/2/2011-06
од 20.3.2012.
650-02-00840/2010-06
од 3.2.2011.
650-02-00843/2010-06
од 3.2.2011.
650-02-00743/2010-06
од 8.2.2011.
650-02-00275/2011-06
од 17.11.2011.
650-02-00279/2011-06
од 5.12.2011.
650-02-00328/1/2011-06
језик, уџбеник за 8.
разред основне школе
To the Top 4, eнглески
језик, радна свеска за 8.
разред основне школе
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„ЕDUTACIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„EDUCATIONAL
CENTRE”
„ЗАВЕТ”
„ЗАВЕТ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
од 22.2.2012.
H. Q. Mitchell
Маría de Carmen Cabeza
Sánchez,
Уџбеник- Espacio joven Francisca Fernández Vargas,
A2.2, шпански језик за 7. Luisa Galán Martinez, Amelia
и 8. разред основне
Guerrero Aragón, Emilio José
школе
Marin Mora, Liliana Pereyra
Brizuela и Francisco Fidel Riva
Fernández
Маría de Carmen Cabeza
Sánchez,
Радна свеска-Espacio
Francisca Fernández Vargas,
joven A2.2, шпански
Luisa Galán Martinez, Amelia
језик за 7. и 8. разред
Guerrero Aragón, Emilio José
основне школе
Marin Mora, Liliana Pereyra
Brizuela и Francisco Fidel Riva
Fernández
Уџбеник- Pixel 4,
француски језик за 8.
Sylvie Schmitt
разред основне школе
Радна свеска- Pixel 4,
француски језик за 8.
Anne-Cécile Couderc
разред основне школе
Can do 4, (уџбеник и
Michael Downie,
радна свеска), енглески
David Gray,
језик за 8. разред
Juan Manuel Jimenez
основне школе
Super star 3 –
уџбенички комплет за 8. Миријам Крејвен
разред основне школе
Pingpong Neu А2.2,
уџбеник са радном
Габриела Коп,
свеском и ЦД-ом, зa 8.
разред основне
Констанца Фролих
школе/четврта година
учења
Граматика енглеског
Љубица Поповић,
језика са вежбањима
Вера Мирић
Граматика енглеског
Љубица Поповић,
језика кроз текстове
Марина Поповић
Граматика руског језика
EnjoyingEnglish 8 уџбеник са компакт
диском за 8. Разред
основне школе– осма
година учења
радна свеска за енглески
језик EnjoyingEnglish 8
за 8. разред основне
школе, осма година
учења
Talk-talk 4 и ЦД –
енглески језик за 8.
разред основне школе –
650-02-00328/2/2011-06
од 22.2.2012.
650-02-00232/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00232/1/2012-06
од 6.11.2012.
650-02-00221/2012-06
од 29.10.2012.
650-02-00221/1/2012-06
од 29.10.2012.
650-02-00686/2010-06
од 9.2.2011.
650-02-00525/2010-06
од 21.12.2010.
650-02-93/2012-06
од 25.2.2013.
650-02-0031/2009-06
од 29.12.2009.
проф. др Предраг Пипер
650-02-00311/2009-06
од 13.5.2010.
Катарина Ковачевић,
Jonathan Pendlebury
650-02-00148/2010-06
од 30.6.2010.
Катарина Ковачевић,
Jonathan Pendlebury
650-02-00153/2010-06
од 29.6.2010.
Наталија Кантар
650-02-00146/2010-06
од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
четврта година учења
радна свеска Talk- talk 4
и ЦД, енглески језик за
8. разред основне школе
– четврта година учења
Орбита 4 – радна свеска
и ЦД за руски језик за 8.
разред основне школе –
четврта година учења
Орбита 4 и ЦД за руски
језик за 8. разред
основне школе – четврта
година учења
Родничок 8 и ЦД,
уџбеник
Родничок 8,
радна свеска за руски
језик за 8. разред
основне школе – осма
година учења
Kontakte 8 –уџбеник и
ЦД за 8. разред основне
школе-осма година
учења
Kontakte 8-радна свеска
за немачки језик за 8.
разред основне школе,
осма година учења
Hurra, wirlernenDeutsch!
4 и ЦД за 8. разред
основне школе – четврта
година учења
Hurra, wirlernenDeutsch!
4 – радна свеска за
немачки језик за 8.
разред основне школе –
четврта година учења
ImagesdeFrance 8 уџбеник и ЦД за 8.
разред основне школе –
осма година учења
ImagesdeFrance 8, радна
свеска за 8. разред
основне школе – осма
година учења
Le francais pour nous 4 уџбеник
Le francais pour nous 4 радна свеска
Hablamos? 4 – уџбеник
за шпански језик за 8.
разред основне школе –
четврта година учења
Hablamos? 4 – радна
свеска за шпански језик
за 8. разред основне
школе – четврта година
учења
Amici 4– уџбеник за
Наталија Кантар
650-02-00154/2010-06
од 22.7.2010.
др Предраг Пипер,
Марина Петковић, Светлана
Мирковић
650-02-00127/2010-06
од 21.7.2010.
др Предраг Пипер, Марина
Петковић, Светлана
Мирковић
650-02-00158/2010-06
од 21.7.2010.
Људмила Поповић,
Јелена Гинић
650-02-00191/2010-06
од 21.7.2010.
Људмила Поповић,
Јелена Гинић
650-02-00195/2010-06
од 21.7.2010.
Гордана Летић-Глишић
6-00-00147/2010-06
од 21.7.2010.
Гордана Летић-Глишић
6-00-00139/2010-06
од 21.7.2010.
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер Чагоровић
650-02-00170/2010-06
од 21.7.2010.
Илдика Врачарић,
Ана Бабић,
Цвјета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00171/2010-06
од 21.7.2010.
Весна Фила,
Милица Голубовић Тасевска
650-02-00284/2010-06
од 22.7.2010.
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00283/2010-06
од 22.7.2010.
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00178/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00177/2010-06
од 21.7.2010.
Душанка Точанац Миливојев
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
650-02-00194/2010-06
од 21.7.2010.
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
650-02-00192/2010-06
од 21.7.2010.
Јасмина Стојковић, Катарина
650-02-00165/2010-06
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„KLETT“
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„OXFORD CENTAR“
„ THE ENGLISH BOOK”
„ THE ENGLISH BOOK”
италијански језик за 8.
разред– четврта година
учења
Amici 4 – радна свеска за
италијански језик за 8.
разред основне школе –
четврта година учења
Lefranciasnous 4 – радна
свеска за француски
језик за 8. разред
основне школе – четврта
година учења
Lefrancaispournous 4 и
CD, уџбеник за
француски језик за 8.
разред основне школе –
четврта година учења
Францускосрпски/српскофранцуски речник за
основну школу
Wir 4 - уџбеник и радна
свеска за немачки језик
за 8. разред основне
школе – четврта година
учења
Messages 4 – уџбеник и
радна свеска за енглески
језик за 8. разред
основне школе – осма
година учења
Et toi? 4 – француски
језик за четврту годину
учења, уџбеник за 8.
разред основне школе
Et toi? 4 – француски
језик за четврту годину
учења, радна свеска за 8.
разред основне школе
Уџбеник- English Plus 4,
енглески језик за 8.
разред основне школе
Радна свеска-English
Plus 4, енглески језик за
8. разред основне школе
Access 4, енглески језик
за8. разред основне
школе
Hotspot 4, уџбеник и
радна свеска за 8. разред
основне школе – осма
година учења
Project 5, уџбеник
енглеског језика за 8.
разред основне школе –
осма година учења
Завишин
од 21.7.2010.
Јасмина Стојковић,
Катарина Завишин
650-02-00167/2010-06
од 21.7.2010.
Душанка Точанац-Миливојев
650-02-00177/2010-06
од 21.7.2010.
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00178/2010-06
од 21.7.2010.
Тања Динић
650-02-00412/2011-06
од 9.2.2012.
Ђорђо Мота
650-02-00248/2010-06
од 22.7.2010.
Дајана Гуди,
Ноел Гуди,
Мередит Леви
650-02-00252/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-171/2012-06
од 28.1.2013.
Мари-Жозе Лопез,
Жан-Тјери ле Буњек
650-02-171/1/2012-06
од 28.1.2013.
Ben Wetz,
Diana Pye
650-02-186/2012-06
од 22.10.2012.
Janet Hardy-Gould,
James Styring
650-02-186/1/2012-06
од 22.10.2012.
Virginia Evans,
Jenny Dooley
650-02-00172/4/2011-06
од 19.10.2011.
Катарина Станет,
Колин Грангер, Магдалена
Кондро
650-02-00173/2010-06
од 22.7.2010.
TomHutchinson
650-02-00172/2010-06
од 21.7.2010.
„ THE ENGLISH BOOK”
„THEENGLISHBOOK”
„THE ENGLISH BOOK”
„ШКОЛА ПЛУС”
Радна свеска за 8. разред
основне школе
ТоmHutchinson,
LyndaEdwards
Приручник за
наставнике
Hotspot 5, уџбенички
комплет за енглески
језик за 8. разред
основне школе
Project 5
(уџбеник + интерактиван
DVD, радна свеска,
приручник за наставнике
и компакт диск)
Smash 4, уџбеник за
енглески језик за 8.
разред основне школе
Smash 4, радна свеска за
енглески језик за 8.
разред основне школе
Речник енглеско-српски
и српско-енглески за
основну и средњу школу
Tom Hutchinson,
James Gault
ColinGranger,
KatherineStannett
650-02-00909/2010-06
од 3.2.2011.
Tom Hutchinson
650-02-00172/2010-06
од 21.7.2010.
LukeProdromou,
MicheleCrawford
650-02-00422/1/2011-06
од 12.3.2012.
JainCook
650-02-00422/2/2011-06
од 12.3.2012.
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06
од 9.2.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„КРУГ КБ ”
„КРУГ КБ ”
„НАРОДНА КЊИГААЛФА”
„ФРЕСКА ”
ГЕОГРАФИЈА
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Мозаик прошлости 8уџбеник историје за
8.разред основне школе
са историјским картама
и одабраним
историјским изворима,
Мозаик прошлости 8 –
радна свеска уз уџбеник
историје за 8.разред
основне школе
Историја за 8. разред
основне школе
Историја 8 – уџбеник за
8. разред основне школе
Обреновићи – помични
круг, за 7. и 8.разред
основне школе
Карађорђевићи –
помични круг, за 7. и 8.
разред основне школе
Историја за 8. разред
основне школе –
уџбеник са радним
листовима
Историја за осми разред
основне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Зоран Павловић,
Јова Боснић
650-02-00351/2010-06
од 16.9.2010.
Ђорђе Ђурић,
Момчило Павловић
мр Предраг М. Вајагић,
мр Ненад Стошић
650-02-00342/2010-06
од 22.7.2010.
650-02-00336/2010-06
од 21.7.2010.
Бранко Крстајић
650-02-00922/2010-06
од 7.2.2011.
Бранко Крстајић
650-02-00923/2010-06
од 7.2.2011.
Милица Омрчан,
Невена Грбовић
650-02-01002/2010-06
од 11.2.2011.
др Радош Љушић,
др Љубодраг Димић
650-02-00371/2010-06
од 21.7.2010.
Назив издавача
„БИГЗ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„ИНТЕРСИСТЕМ“
„KLETT“
„КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Географија Србије, за 8.
разред основне школе
Збирка задатака са
такмичења из
географије, за 7. и 8.
разред основне школе
Географија – радна
свеска са географским
картама за вежбање за 8.
разред основне школе
Моја Србија – вежбанка
за Географију за 8.
разред основне школе
Географија за осми
разред основне школе,
уџбеник
Географска карта
Републике Србијефизичкогеографска
карта за 8. разред
основне школе
Географска читанка, за
осми разред основне
школе
Нема карта Светавежбанка из географије
за основну и средњу
школу
Географски атлас за
основну и средњу школу
Физичко-географска
карта Србије за основну
и средњу школу
Нема карта Европевежбанка из географије
за основну и средњу
школу
Нема карта Србије вежбанка из географије
за основну и средњу
школу
Нема карта
Ваневропских држава вежбанка из географије
за основну и средњу
школу
Географија 8 – уџбеник
и радна свеска за 8.
разред основне школе
КАРТОГРАФИЈА или
КАРТУ ЧИТАЈ
НИКОГА НЕ ПИТАЈ, за
ученике другог циклуса
основног образовања и
васпитања
Име/имена аутора
мр Марко В. Милошевић,
мр Јована Марков
Марко В. Милошевић, Јелена
Ковачевић-Мајкић, Јелена
Ћалић,
Милован Миливојевић, Ана
Милановић
Број и датум решења
министра
650-02-01009/2010-06
од 27.1.2011.
650-02-00140/2010-06
од 22.7.2010.
др Србољуб Ђ. Стаменковић,
мр Драгица Р. Гатарић,
Марија Ц. Бркић
650-02-00197/2010-06
од 22.7.2010.
мр Ивана Ж. КоцићМирјанић
650-02-00193/2010-06
од 21.7.2010.
др Србољуб Ђ. Стаменковић,
мр Драгица Р. Гатарић
650-02-00198/2010-06
од 21.7.2010.
редактор:
др Мирчета Вемић
650-02-00200/2010-06
од 22.7.2010.
др Стеван М. Станковић
650-02-00361/2011-06
од 14.12.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00789/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06
од 7.3.2011.
Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00792/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00790/2010-06
од 7.3.2011.
Милка Ивић,
Дубравка Петровић
650-02-00791/2010-06
од 7.3.2011.
Винко Ковачевић, Радојка
Влајев
650-02-00322/2010-06
од 21.7.2010.
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06
од 28.2.2011.
„ФРЕСКА“
Географија, уџбеник за
8. разред основне школе
Љиљана Живковић,
Ана Алексић,
Ненад Живковић
650-02-117/2012-06
од 4.2.2013.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Водич за израду малих
научних пројеката за
8.разред
Биологија – радна свеска
биологије за 8. разред
основне школе
Биологија, уџбеник за 8.
разред основне школе
Радна свеска за
биологију за 8. разред
основне школе
Билогија 8, уџбеник за 8.
разред основне школе
уџбеник – Биологија 8 –
радни уџбеник биологије
за 8. разред основне
школе
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
др Маша Букуров,
мр Наталија Букуров
650-02-00540/2010-06
од 16.9.2010.
Даница Тусић
650-02-00594/2011-06
од 30.1.2012.
др Дмитар Лакушић,
проф. др Слободан
Јовановић
др Дмитар Лакушић,
проф. др Слободан
Јовановић
Весна Миљуш,
Зорица Радишић
Гордана Субаков-Симић
650-02-00223/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00238/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00247/2010-06
од 22.7.2010.
650-02-00324/2010-06
од 22.7.2010.
ФИЗИКА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Физика – збирка
задатака са
лабораторијским
вежбама за 8. разред
основне школе
Решења за збирку
задатака са
лабораторијским
вежбама
Физика 8, уџбеник са
збирком задатака и
лабораторијским
вежбама за 8. разред
основне школе
Физика за 8. разред
основне школе и
сценарија са CD-rom-ом
Физика 8
Физика 8 са збирком
задатака,
лабораторијским
вежбама и тестовима за
8. разред основне школе
Физика – збирка
задатака са
лабораторијским
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
Катарина Стевановић,
Марија Крнета,
Радмила Тошовић
650-02-00601/2/2012-06
од 12.3.2012.
Нада Станчић
650-02-205/2012-06
од 24.1.2013.
Дарко Капор,
Јован Шетрајчић
650-02-00179/2010-06
од 21.7.2010.
Богдан Д. Пушара, Милан
Распоповић
650-02-00176/2010-06
од 21.7.2010.
Јован Шетрајчић,
Милан О. Распоповић,
Бранислав Цветковић
650-02-00166/2010-06
од 21.7.2010.
„КРУГ”
„КРУГ”
„НОВИ ЛОГОС”
„ШКОЛА ПЛУС”
вежбама за 8. разред
основне школе
Физика VIII – збирка
задатака са
лабораторијским
вежбама за 8. разред
основне школе
Физика 8, уџбеник за 8.
разред основне школе
Физика 8-уџбеник са
збирком задатака и
лабораторијским
вежбама за 8. разред
основне школе
Физика 8 – збирка
задатака за редовну и
додатну наставу у 8.
разреду основне школе
Наташа Каделбург
650-02-00560/2010-06
од 21.7.2010.
Наташа Каделбург
650-02-00136/2011-06
од 22.6.2011.
Душан Поповић,
Милена Богдановић,
Александра Кандић
650-02-00330/2010-06
од 16.9.2010.
Владимир Обрадовић,
Гордана Настић
650-02-00799/2010-06
од 27.1.2011.
Име/имена аутора
Број и датум
министра
ХЕМИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Назив уџбеника или
другог
наставног
средства
Хемија 8, уџбеник за 8.
разред основне школе
Хемија 8, радна свеска
са збирком задатака за 8.
разред основне школе
„ГЕРУНДИЈУМ“
Хемија за 8. разред
основне школе
„ГЕРУНДИЈУМ“
Лабораторијске вежбе са
задацима из хемије, за 8.
разред основне школе
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Хемија за 8. разред
основне школе, уџбеник
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске вежбе са
задацима из хемије за 8.
разред основне школе
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
Миомир Ранђеловић,
Мирјана Марковић
др Јасна Адамов,
Радојка Ђурђевић,
мр Снежана Каламковић
др Јасна Адамов,
мр Снежана Каламковић,
Радојка Ђурђевић
др Љуба Мандић,
др Јасминка Королија,
Дејан Даниловић
др Љуба Мандић,
др Јасминка Королија,
Дејан Даниловић
Хемија 8, уџбеник за 8.
разред основне школе
Хемија 8, збирка
Даринка Раденковић,
задатака са
Милош Раденковић
лабораторијским
вежбама за 8. разред
основне школе
Хемија 8-уџбеник из
хемије,
Радна свеска из хемије
са демонстрационим
огледима,
Драгана Анђелковић,
лабораторијским
Татјана Недељковић
вежбама и задацима
Збирка задатака са
решењима из хемије за
8. разред основне школе
решења
650-02-319/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-319/1/2012-06
од 26.3.2013.
650-02-00158/2012-06
од 25.1.2013.
650-02-00158/1/2012-06
од 5.2.2013.
650-02-00196/2010-06
од 21.7.2010.
650-02-00553/2010-06
од 21.9.2010.
650-02-242/2012-06
од 28.1.2013.
650-02-243/2012-06
од 28.1.2013.
650-02-00559/2010-06
од 21.9.2010.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Музичка култура,
уџбеник за 8. разред
основне школе
Име/имена аутора
Мирослава Петров,
Драгана Грујић
Број и датум решења
министра
650-02-00040/2012-06
од 24.7.2012.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за 8.
разред основне школе
др Соња Маринковић,
мр Славица Стефановић,
Тијана Маринковић
650-02-00149/2010-06
од 30.6.2010.
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура,
уџбеник за 8. разред
основне школе
Гордана Стојановић, Милица
Рајчевић
650-02-00221/2010-06
од 30.6.2010.
„KLETT“
„НОВИ ЛОГОС”
„УДРУЖЕЊЕ
МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ
ПЕДАГОГА СРБИЈЕ”
Музичка култура 8, за 8.
Александра Станковић
разред основне школе
Музичка култура за 8.
мр Александра Паладин,
разред основне школе
Драгана Михајловић Бокан
650-02-138/2012-06
од 7.8.2012.
650-02-00325/2010-06
од 5.8.2010.
Музичка култура за 8.
разред основне школе
650-02-00419/2010-06
од 5.8.2010.
Светислав Цветић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Ликовна култура за 8.
разред основне школе
Ликовна култура за 8.
разред основне школе
Ликовна култура за осми
разред основне школе
Ликовна култура за осми
разред основне школе
Име/имена аутора
Јован Глигоријевић
Драган Ђорђевић,
Зоран Игњатовић
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
др Здравко Милинковић,
мр Катарина Ђорђевић
Број и датум решења
министра
650-02-00529/2010-06
од 21.9.2010.
650-02-00506/2011-06
од 6.3.2012.
650-02-00493/2011-06
од 9.2.2012.
650-02-00492/2011-06
од 27.2.2012.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
„ЕДУКА”
„ЕДУКА“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Техничко и
информатичко
образовање за 8. разред
основне школе – радна
свеска
Техничко и
информатичко
образовање –
КОНСТРУКТОР ОК9 –
управљање рачунаром
(интерфејс) од 5. до 8.
разреда основне школе,
са упутством за
коришћење збирке
материјала за вежбе од 5.
до 8. разреда основне
Име/имена аутора
Број и датум решења
министра
др ДраганГолубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00780/2010-06
од 7.2.2011.
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06
од 7.2.2011.
„ЕДУКА“
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„М&Г ДАКТА”
„М&Г ДАКТА”
„НОВИ ЛОГОС”
„НОВИ ЛОГОС”
„ОПШТА ТЕХНИКА”
школе
Техничко и
информатичко
образовање –
КОНСТРУКТОР УК 8,
ОК8 – електротехника и
електроника за 8. разред
основне школе, са
упутством за коришћење
збирке материјала за
вежбе од 5. до 8. разреда
основне школе
Техничко и
информатичко
образовање, уџбеник за
8. разред основне школе
Техничко и
информатичко
образовање – радна
свеска за 8. разред
основне школе
Техничко и
информатичко
образовање за 8. разред
основне школе
Збирка материјала за
техничко и
информатичко
образовање за 8. разред
основне школе
Радна свеска за
Техничко и
информатичко
образовање за 8. разред
основне школеи
Материјал за
конструктивно
обликовање са
Програмима за
управљање моделима за
Техничко и
информатичко
образовање 8
Техничко и
информатичко
образовање за 8. разред
основне школе
Техничко и
информатичко
образовање 8, за 8.
разред основне школе
Техничко и
информатичко
образовање 8, радна
свеска за 8. разред
основне школе
Техника 8електротехника и
електроника, комплет
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00758/2010-06
од 22.2.2011.
др ДраганГолубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00899/2010-06
од 22.2.2011.
др Вјекослав Сајферт,
др Иван Тасић,
мр Марина Петровић
650-02-00164/2010-06
од 21.7.2010.
др Вјекослав Сајферт,
др Иван Тасић,
мр Марина Петровић
650-02-00163/2010-06
од 21.7.2010.
др Вјекослав Сајферт
650-02-00491/2011-06
од 9.2.2012.
Милан Санадер,
Гордана Санадер,
Миомир Филиповић
650-02-00333/2010-06
од 16.9.2010.
Милан Санадер,
Гордана Санадер, Миомир
Филиповић
650-02-00726/2010-06
од 8.2.2011.
Борислав Дакић,
Дијана Кауровић
650-02-147/2012-06
од 17.9.2012.
Борислав Дакић,
Мирослав Парошкај
650-02-160/2012-06
од 4.2.2012.
проф. др Драган Голубовић
650-02-00124/2010-06
од 16.9.2010.
„ШКОЛА ПЛУС”
материјала за радне
вежбе из техничког и
информатичког
образовања за 8. разред
основне школе
Информатика и
рачунарство за 8. разред
основне школе
Сандра Нешић,
Борис Делибашић
650-02-00796/2010-06
од 27.1.2011.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ФРЕСКА“
Назив уџбеника или
другог наставног
средства
Православни катихизис,
за 8. разред основне
школе
Име/имена аутора
Игнатије Мидић
Број и датум решења
министра
650-02-404/2011-06
од 20.2.2012.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив уџбеника или
Број и датум решења
другог наставног
Име/имена аутора
министра
средства
Информатика и
Никола Клем,
650-02-01010/2010-06
„БИГЗ ШКОЛСТВО“
рачунарство за 8. разред
Небојша Лазовић
од 27.1.2011.
основне школе
Информатика и
Драган Маринчић,
„ЗАВОД ЗА
650-02-00613/2010-06
рачунарство-уџбеник за
Драгољуб Васић,
УЏБЕНИКЕ”
од 26.10.2010.
8. разред основне школе
Миодраг Стојановић
Информатика и
„ЗАВОД ЗА
рачунарство – вежбанка
Драган Маринчић, Драгољуб 650-02-00135/2010-06
УЏБЕНИКЕ”
за 8. разред основне
Васић, Миодраг Стојановић
од 21.7.2010.
школе
Информатика и
Сандра Нешић,
650-02-00796/2010-06
„ШКОЛА ПЛУС”
рачунарство за осми
Борис Делибашић
од 27.1.2011.
разред основне школе
* НАПОМЕНА: Привремена мера одређена решењем Врховног суда број Гж. 53/09 којом се, до правноснажног
окончања спора забрањује Привредном друштву „ЕДУКА“ даља продаја или на други начин стављање у
промет приручника чији је аутор Светлана Јоксимовић и налаже му се да до сада стављене у промет
приручнике повуче из промета и то:
1. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (1а и 1б) за први разред;
2. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (2а и 2б) за други разред;
3. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (3а и 3б) за трећи разред;
4. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (4а и 4б) за четврти разред.
Назив издавача
Download

каталог уџбеника - ош "јован јовановић змај" сремска каменица