INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA
04.07.2013.
INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA
Trenutni kurs dolara
Izvor: Forex
Tabela u nastavku pokazuje da je došlo do rasta kursa američkog dolara u odnosu na eur u odnosu na kurs od danas u
08:00h.
EUR / USD
Kupovni
Prodajni
08:00h
1.29889
1.29907
09:00h
1.29960
1.29980
10:00h
1.29870
1.29905
Trenutni kurs švajcarskog franka
Izvor: Forex
Tabela u nastavku pokazuje da došlo do pada kursa švajcarskog franka u odnosu na eur u odnosu na kurs od danas u 08:00h.
EUR / CHF
08:00h
09:00h
10:00h
kupovni
prodajni
1.23134
1.23161
1.23240
1.23260
1.23310
1.23330
Grafički prikaz kretanja kursa USD u odnosu na EUR od 01.11.2012. godine
Srednji kurs Centralne banke Crne Gore
Kursna lista je formirana prethodnog dana.
Zvaničan srednji kurs
Valutni par
Vrijednost
EUR / JPY
128.85
EUR / CHF
1.2285
EUR / GBP
0.8492
EUR / USD
1.2959
Eur je na 04.07.2013. godine u poređenju na 03.07.2013.
godine oslabio u odnosu na američki dolar, švajcarski franak,
britansku funtu i japanski jen i to u sledećim iznosima: sa
1.3017 na 1.2959 američkih dolara (0.45%), sa 1.2354 na
1.2285 švajcarskih franaka (0.56%), sa 0.8579 na 0.8492
britanskih funti (1.01%) i sa 130.08 na 128.85 japanskih jena
(0.95%).
Kursna lista
Izvor: NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica
Valutni par
EUR / JPY
EUR / CHF
EUR / GBP
EUR / USD
Zvaničan kupovni kurs
Vrijednost
130.77
1.2516
0.8586
1.3161
Zvaničan prodajni kurs
Valutni par
Vrijednost
Promjena
EUR / JPY
128.72
-0.75%
EUR / CHF
1.2167
-0.17%
EUR / GBP
0.8465
-0.52%
EUR / USD
1.2873
0.15%
Promjena
-0.59%
-0.18%
-0.52%
0.14%
Grafički prikaz kretanja srednjeg kursa USD u odnosu na EUR od 03.01.2013. godine
Međubankarsko tržište
EURIBOR
1M
3M
6M
12M
Vrijednost
0.12200
0.22100
0.34100
0.53400
LIBOR (USD)
%
%
%
%
Promjena (u bps)
0.0010
-0.0010
0.0010
0.0000
Vrijednost
1M
0.19528
%
-0.0005
3M
0.27290
%
-0.0002
12M
0.68815
%
-0.0020
LIBOR (CHF)
1M
3M
12M
Vrijednost
-0.00300
0.01900
0.24640
%
%
%
Promjena (u bps)
LIBOR (EUR)
Promjena (u bps)
0.0000
0.0000
0.0000
1M
3M
12M
Vrijednost
0.07071
0.14857
0.47214
%
%
%
Promjena (u bps)
0.0007
0.0000
-0.0021
Tržište kapitala - Crna Gora
Berzanski indexi
Vrijednost indexa MONEX 20 je 02.07.2013. godine u odnosu
na 01.07.2013. godine oslabio 0,50% na 9.614,83 bodova,
MONEX PIF oslabio 0,49% na 2.534,28 bodova. Ukupno je
ostvareno 24.512 eura prometa.
Najveći promet
Simbol
Prosječna cijena
EUR
TECG
3,5994
12.749,07
BUDR
4.0001
3.792,09
EPCG
2.1000
2.100,00
LUBA
0.1370
1.370,00
TREN
0.0500
900.000
Najveći rast cijena
Najveći pad cijena
Simbol
Prosječna cijena
%
Simbol
Prosječna cijena
%
PREN
0.4500
2.7400
DF17
0.7001
-7.3900
DF15
0.8152
1.8700
PLAP
0.1707
-5.1700
DF14
0.8903
0.8800
EPCG
2.1000
-4.6300
TECG
3.5994
0.6400
LUBA
0.1370
-4.4000
ATMO
0.0283
-2.0800
Investicioni fondovi
Simbol
Prosječna cijena
Promet (EUR)
ATMO
0,0283
566,00
TREN
0,0500
900,00
Simbol
Obveznice
Prosječna cijena
Promet (EUR)
Korporativne novosti
Na dan 04.07.2013. godine, preko Prve banke Crne Gore, počinje isplata dividende akcionarima "Jugopetrol" AD Kotor iz dobiti
ostvarene u 2012. godini. Neto iznos dividende je 0,3913 EUR po akciji. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili vlasnici akcija
na dan odrzavanja skupstine akcionara, tj. 10.06.2013. godine.
Na skupštini akcionara "Plantaze" AD Podgorica, na dan 28.06.2013. godine, donijeta je odluka o isplati dividende za poslovnu
2012. godinu. Dividenda u novcu će biti u ukupnom iznosu od 642.000 eura, a u akcijama oko 2,3 miliona eura
Obavještavamo vas o IV redovnoj skupštini akcionara CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
Skupština akcionara će se održati 25. 06. 2013.godine u Hotelu Podgorica – Velika konferencijska sala, Podgorica – Bulevar
Sv. Petra Cetinjskog br. 1, sa početkom u 12,00 sati.
Obavještavamo vas o redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara "13 Jul - Plantaže" a.d. Podgorica, koja će se održati
28.06.2013. godine, sa početkom u 11 časova.
Obavještavamo vas o XII redovnoj skupštini akcionara instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić. Skupština akcionara će se
održati dana 27.06.2013.godine u prostorijama Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, Ul.Vuka Karadžića b.b. Nikšić, sa
početkom u 12 časova.
Obavještavamo vas o redovnoj skupštini akcionara “Luka Bar” AD Bar koja će se održati 26.06.2013. godine sa početkom u
10.00 časova, u prostorijama Upravne zgrade “Luka Bar” AD.
Obavještavamo vas o redovnoj skupštini akcionara AD “Prekookenaska plovidba” Bar koja će se održati 30.04.2013. godine
prostorijama Putničkog terminala u Baru, sa početkom u 9 časova.
Obavještavamo vas o redovnoj skupštini akcionara AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar koja će se održati dana
28.06.2013. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama upravne zgrade AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti”
Bar.
Tržište kapitala - Region
INDEX
Vrijednost
Dnevna promjena %
Beogradska berza
BELEX
4802,44
0,81
Zagrebačka berza
CROBEX
1.810,68
0,10
Ljubljanska berza
SBITOP
606,70
0,08
Sarajevska berza
SASX-10
753,25
-0,99
Banjalučka berza
BIRS
795,22
-0,30
Skopska berza
MBI10
1.713,70
-0,90
Montenegroberza
MONEXPIF
2.534,28
-0,49
Tržište kapitala – Svijet
INDEX
Vrijednost
%
LONDON
FTSE 100
6.229,87
-1,17
NEW YORK
DOW JONES INDUS.
14.988,55
0,38
TOKYO
NIKKEI 225
14.018,93
-0,26
CHINA
HANG SENG INDEX
20.466,99
1,59
Plemeniti metali i nafta
Vrijednost u USD
ZLATO- Troy Ounce
1.253,80
SREBRO-Troy Ounce 19,67
Brent nafta - BAREL
Napomena: 1 Troy Ounca = 31.1034768 gr
Napomena: 1 BAREL = 158.9873 l
106,43
Direkcija upravljanja bilansnim odnosima i operacijama na finansijskom tržištu
+ 382 20 402 018 [email protected], direktor direkcije
+ 382 20 402 036 [email protected], direktor sektora
+ 382 20 402 060 [email protected], samostalni komercijalista za kastodi poslove
+ 382 20 402 060 [email protected], samostalni komercijalista za kastodi poslove
+ 382 20 402 225 [email protected], trgovac na tržištu novca
Navedene informacije date su u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamjena za finansijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva
obveza za NLB Montenegrobanku ad Podgorica. NLB Montenegrobanka ad Podgorica ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom
informacija iz ovog materijala, niti garantuje za njihovu tačnost.
Download

Preuzmite izvještaj - NLB Montenegrobanka