① Aproksimirajudi priraštaj funkcije njenim diferencijalom, odrediti približnu vrednost za √
Rešenje:
f(x) = √
x = -8
√
√
√
(
√
)
√
② Izračunati
(
funkcije zadate parametarski: {
)
(
)
Rešenje:
③Koristedi formulu za približno izračunavanje priraštaja funkcije preko njenog diferencijala, približno izračunati
√
Rešenje:
f(x) = √
x = -8
f(x+
)
( )
√
√
( )
√
√(
)
(
)
√
④ Odredi tačku u kojoj tangenta na krivu y =
ima jednačinu y = x+1.
Rešenje:
y = x+1
(
=1
Provera: y-
)
(
(
)
)(
)
(
)
④ Aproksimirajudi priraštaj funkcije njenim diferencijalom, odrediti približnu vrednost za √
Rešenje:
f(x) = √
x = -27
f(x+
)
( )
( )
√
√
√
)
√(
(
)
√
⑤ Odrediti jednačinu normale krive y=-
u tački (0,0).
Rešenje:
(
y-
)
Y=
Izračunati:
Rešenje:
(
funkcije zadate parametarski: {
⑦ Izračunati
(
)
)
Rešenje:
(
⑧ Izračunati:
)
Rešenje:
(
)
⑨ Izračunati:
(
)
Rešenje:
(
Rešenje:
)
(
)
Download

① Aproksimirajudi priraštaj funkcije njenim