ISTEGNUTI METAL
ASORTIMAN
KRUPNI:
L-140mm ; W-55mm; B- 2,5mm; D-4mm;
TABLA:1000mmX2000mm
SITNI:
L-60mm ; W- 25mm; B-2,5mm; D-4mm;
TABLA:1000mmX2000mm
POCINKOVANA TRAKA – TRAKA ZA GROMOBRANE
Čelična pocinkovana traka za uzemljenje.
ASORTIMAN
DEBLJINA (mm)
ŠIRINA (mm)
Masa kotura (kg)
Za dimenzije van navedenih, mogućnost i rok isporuke se posebno ugovaraju.
3;4
20;25;30
50
Download

Istegnuti metal i pocinkovana traka