Korisničke cijene
Naziv: VD_STANDARD
Valuta: HRK
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
Afghanistan
FIX
2.25
60
Afghanistan
MOB
3.99
60
Albania
FIX
0.85
60
Albania
MOB
1.95
60
Algeria
FIX
0.99
60
Algeria
MOB
1.75
60
Algeria
NGN
1.69
60
Andorra
FIX
0.35
60
Andorra
MOB
1.35
60
Angola
FIX
0.99
60
Angola
MOB
2.15
60
Argentina
FIX
0.49
60
Argentina
MOB
1.75
60
Armenia
FIX
0.99
60
Armenia
MOB
2.15
60
Armenia
NGN
1.29
60
Australia
FIX
0.49
60
Australia
MOB
1.75
60
Australia
NGN
0.99
60
Austria
FIX
0.35
60
Austria
MOB
1.35
60
Austria
NGN
0.99
60
Austria SPEC
0.99
60
Azerbaijan
FIX
3.99
60
Azerbaijan
MOB
3.99
60
Bahamas
FIX
0.49
60
Bahamas
MOB
1.75
60
Bahrain
FIX
1.79
60
Bahrain
MOB
2.79
60
Bahrain
NGN
1.99
60
Bangladesh
FIX
0.99
60
Bangladesh
MOB
2.29
60
Bangladesh
NGN
1.29
60
Belarus
FIX
1.99
60
Belarus
MOB
2.15
60
Belgium
FIX
0.35
60
Belgium
MOB
1.35
60
Belgium
NGN
0.99
60
Bermuda
FIX
3.75
60
Bermuda
MOB
4.75
60
1/8
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
BiH
FIX
0.85
60
BiH
MOB
1.95
60
BiH
NGN
0.99
60
Bolivia
FIX
0.99
60
Bolivia
MOB
2.15
60
Bolivia
NGN
1.99
60
Brazil
FIX
0.49
60
Brazil
MOB
1.75
60
Bulgaria
FIX
0.35
60
Bulgaria
MOB
2.85
60
Bulgaria
NGN
0.99
60
Canada
FIX
0.49
60
Cape Verde
FIX
2.99
60
Cape Verde
MOB
3.99
60
Chad
FIX
1.49
60
Chad
MOB
1.75
60
Chile
FIX
0.49
60
Chile
MOB
1.75
60
Chile
NGN
0.99
60
China
FIX
0.49
60
China
MOB
1.75
60
Colombia
FIX
0.99
60
Colombia
MOB
2.79
60
Colombia
NGN
0.99
60
Comoros
FIX
3.99
60
Comoros
MOB
4.99
60
Costa Rica
FIX
0.44
60
Costa Rica
MOB
1.79
60
Croatia
FIX
0.13
60
Croatia
MOB
0.99
60
Croatia
NGN
0.23
60
Croatia 060 1x
NGN
0.93
60
Croatia 060 2x
NGN
1.12
60
Croatia 060 3x
NGN
1.39
60
Croatia 060 4x
NGN
1.86
60
Croatia 060 5x
NGN
2.79
60
Croatia 060 6x
NGN
5.59
60
Croatia 060 7x
NGN
1.00
60
Croatia 060 8x
NGN
3.00
60
Croatia 060 9x
NGN
0
0
Croatia 061 5x
NGN
3.00
60
Croatia 061 x
NGN
0.75
60
Croatia 0800
NGN
0.00
60
Croatia 112
0.00
1
Croatia 11888
0
0
2/8
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
Croatia 1777 (Taxi)
4.83
1
Croatia 193 (Vatrogasci)
0.00
1
Croatia 194 (Hitna Pomoć)
0.00
1
Croatia 9155
0.00
1
Croatia 981 (Informacije)
2.55
1
Croatia 987 (HAK)
0
0
Croatia 988 (Imenik)
4.83
1
Cyprus
FIX
0.85
60
Cyprus
MOB
1.35
60
Cyprus
NGN
0.99
60
Czech Republic
FIX
0.35
60
Czech Republic
MOB
1.35
60
Czech Republic
NGN
0.99
60
Denmark
FIX
0.35
60
Denmark
MOB
1.35
60
Denmark
NGN
0.99
60
Ecuador
MOB
2.15
60
Egypt
FIX
0.99
60
Egypt
MOB
2.15
60
Egypt
NGN
1.99
60
Estonia
FIX
0.35
60
Estonia
MOB
1.95
60
Estonia
NGN
0.99
60
Ethiopia
MOB
2.15
60
Finland
FIX
0.35
60
Finland
MOB
1.35
60
Finland
NGN
0.99
60
France
FIX
0.35
60
France
MOB
1.35
60
France
NGN
0.99
60
Georgia
FIX
0.49
60
Georgia
MOB
1.95
60
Georgia
NGN
0.33
60
Germany
FIX
0.35
60
Germany
MOB
1.35
60
Germany
NGN
0.99
60
Ghana
FIX
0.99
60
Ghana
MOB
2.15
60
Gibraltar
FIX
0.89
60
Gibraltar
MOB
1.95
60
Greece
FIX
0.35
60
Greece
MOB
1.35
60
Greece
NGN
0.99
60
Haiti
MOB
2.15
60
Hong Kong
FIX
0.49
60
3/8
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
Hong Kong
MOB
1.75
60
Hong Kong
NGN
0.99
60
Hungary
FIX
0.35
60
Hungary
MOB
1.35
60
Hungary
NGN
0.99
60
Iceland
FIX
0.35
60
Iceland
MOB
1.35
60
Iceland
NGN
0.99
60
India
FIX
0.99
60
India
MOB
1.75
60
India
NGN
1.99
60
Indonesia
FIX
0.99
60
Indonesia
MOB
2.29
60
Indonesia
NGN
1.99
60
Iran
FIX
0.99
60
Iran
MOB
1.75
60
Iraq
FIX
0.99
60
Iraq
MOB
1.75
60
Ireland
FIX
0.35
60
Ireland
MOB
1.35
60
Ireland
NGN
0.99
60
Israel
FIX
0.49
60
Israel
MOB
1.75
60
Israel
NGN
0.99
60
Italy
FIX
0.35
60
Italy
MOB
1.35
60
Italy
NGN
0.99
60
Jamaica
FIX
0.99
60
Jamaica
MOB
2.15
60
Jamaica
NGN
0.99
60
Japan
FIX
0.49
60
Japan
MOB
1.75
60
Japan
NGN
0.99
60
Jordan
FIX
0.99
60
Jordan
MOB
2.15
60
Jordan
NGN
1.99
60
Kazakhstan
FIX
1.95
60
Kazakhstan
MOB
2.99
60
Kenya
FIX
1.95
60
Kenya
MOB
2.99
60
Kenya
NGN
1.95
60
Korea, Republic of
FIX
0.49
60
Korea, Republic of
MOB
1.75
60
Korea, Republic of
NGN
0.99
60
Kosovo
FIX
0.85
60
4/8
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
Kosovo
MOB
2.95
60
Kuwait
FIX
0.99
60
Kuwait
MOB
1.75
60
Kuwait
NGN
1.29
60
Latvia
FIX
0.85
60
Latvia
MOB
1.95
60
Latvia
NGN
1.79
60
Lebanon
FIX
0.99
60
Lebanon
MOB
2.15
60
Lebanon
NGN
1.99
60
Liberia
FIX
3.99
60
Liberia
MOB
4.99
60
Libyan Arab Jamahiriya
FIX
4.99
60
Libyan Arab Jamahiriya
MOB
4.99
60
Liechtenstein
FIX
0.85
60
Liechtenstein
MOB
1.95
60
Liechtenstein
NGN
0.99
60
Lithuania
FIX
0.85
60
Lithuania
MOB
1.99
60
Lithuania
NGN
0.99
60
Luxembourg
FIX
0.35
60
Luxembourg
MOB
1.35
60
Luxembourg
NGN
0.99
60
Macao
FIX
0.44
60
Macao
MOB
1.75
60
Macedonia
FIX
0.85
60
Macedonia
MOB
1.99
60
Macedonia
NGN
0.99
60
Malaysia
FIX
0.49
60
Malaysia
MOB
1.75
60
Maldives
FIX
1.49
60
Maldives
MOB
1.99
60
Maldives
NGN
1.99
60
Mali
FIX
1.99
60
Mali
MOB
2.15
60
Malta
FIX
0.49
60
Malta
MOB
1.35
60
Malta
NGN
0.99
60
Mauritius
FIX
2.99
60
Mauritius
MOB
2.99
60
Mauritius
NGN
2.99
60
Mayotte
FIX
2.99
60
Mayotte
MOB
3.99
60
Mexico
FIX
0.99
60
Mexico
MOB
1.75
60
5/8
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
Moldova
FIX
1.95
60
Moldova
MOB
1.95
60
Moldova
NGN
2.99
60
Monaco
FIX
0.35
60
Monaco
MOB
1.95
60
Monaco
NGN
0.99
60
Mongolia
FIX
1.95
60
Mongolia
MOB
2.99
60
Montenegro
FIX
0.85
60
Montenegro
MOB
1.95
60
Montenegro
NGN
0.99
60
Morocco
FIX
0.99
60
Morocco
MOB
2.15
60
Morocco
NGN
1.99
60
Nepal
MOB
2.15
60
Netherlands
FIX
0.35
60
Netherlands
MOB
1.35
60
Netherlands
NGN
0.99
60
Netherlands Antilles
MOB
0.59
1
New Zealand
FIX
0.49
60
New Zealand
MOB
1.75
60
New Zealand
NGN
0.99
60
Nigeria
FIX
0.99
60
Nigeria
MOB
2.15
60
Norway
FIX
0.35
60
Norway
MOB
1.35
60
Norway
NGN
0.99
60
Oman
FIX
3.45
60
Oman
MOB
3.99
60
Oman
NGN
3.99
60
Pakistan
FIX
0.99
60
Pakistan
MOB
1.75
60
Pakistan
NGN
1.99
60
Palestine
MOB
2.15
60
Panama
FIX
0.49
60
Panama
MOB
1.99
60
Peru
FIX
0.49
60
Peru
MOB
1.75
60
Philippines
FIX
1.89
60
Philippines
MOB
1.99
60
Philippines
NGN
1.99
60
Poland
FIX
0.35
60
Poland
MOB
1.35
60
Poland
NGN
0.99
60
Portugal
FIX
0.35
60
6/8
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
Portugal
MOB
1.35
60
Portugal
NGN
0.99
60
Puerto Rico
FIX
0.99
60
Qatar
FIX
1.99
60
Qatar
MOB
2.15
60
Qatar
NGN
1.99
60
Romania
FIX
0.35
60
Romania
MOB
1.35
60
Romania
NGN
0.99
60
Russian Federation
FIX
0.49
60
Russian Federation
MOB
1.75
60
Russian Federation
NGN
0.99
60
San Marino
FIX
0.44
60
San Marino
MOB
1.65
60
Saudi Arabia
FIX
0.99
60
Saudi Arabia
MOB
2.15
60
Singapore
FIX
0.49
60
Singapore
MOB
1.75
60
Slovakia
FIX
0.35
60
Slovakia
MOB
1.35
60
Slovakia
NGN
0.99
60
Slovenia
FIX
0.35
60
Slovenia
MOB
1.35
60
Slovenia
NGN
0.99
60
South Africa
FIX
0.49
60
South Africa
MOB
1.75
60
South Africa
NGN
0.49
60
Spain
FIX
0.35
60
Spain
MOB
1.35
60
Spain
NGN
0.99
60
Srbija
FIX
0.85
60
Srbija
MOB
1.95
60
Sri Lanka
FIX
1.49
60
Sri Lanka
MOB
1.99
60
Sudan
FIX
0.99
60
Sudan
MOB
1.75
60
Sweden
FIX
0.35
60
Sweden
MOB
1.35
60
Sweden
NGN
0.99
60
Switzerland
FIX
0.35
60
Switzerland
MOB
1.35
60
Switzerland
NGN
0.99
60
Syrian Arab Republic
FIX
1.85
60
Syrian Arab Republic
MOB
1.75
60
Taiwan
FIX
0.49
60
7/8
Odredište
Subkod
Cijena
Zaokruživanje
Taiwan
MOB
1.75
60
Taiwan
NGN
0.99
60
Thailand
FIX
0.49
60
Thailand
MOB
1.75
60
Tunisia
FIX
0.99
60
Turkey
FIX
0.85
60
Turkey
MOB
1.89
60
Turkey
NGN
0.99
60
Ukraine
FIX
0.85
60
Ukraine
MOB
1.89
60
Ukraine
NGN
0.99
60
United Arab Emirates
FIX
1.99
60
United Arab Emirates
MOB
3.39
60
United Kingdom
FIX
0.35
60
United Kingdom
MOB
1.35
60
United Kingdom
NGN
1.65
60
United States
FIX
0.49
60
United States
NGN
0.99
60
Uruguay
FIX
0.99
60
Uruguay
MOB
2.15
60
Vatican City
FIX
0.44
60
Vatican City
MOB
1.99
15
Venezuela
FIX
0.49
60
Venezuela
MOB
1.75
60
Vietnam
FIX
0.99
60
Vietnam
MOB
2.29
60
Zambia
FIX
0.49
60
Zimbabwe
FIX
0.99
60
Zimbabwe
MOB
3.15
60
8/8
Download

Korisničke cijene