ENERGOINVEST GRUPA
SADRŽAJ
Poglavlje
STRANA
Kontakt
2
Podaci o preduzeću
3
OSIGURAČI I POSTOLJA OSIGURAČA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima
1
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 0 i 00
4
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 1 i 2
5
Srednjenaponski cjevasti osigurači
6
Srednjenaponski cjevasti osigurači tipa E-FTRE
8
Osigurači za zaštitu naponskih transformatora – VN-VU
10
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač za vanjsku montažu tip E-FOA 11
Postolja srednjenaponskih osiguača, jednopolna – unutrašnja montaža
13
Postolja srednjenaponskih osiguača, tropolna – unutrašnja montaža
14
Postolja srednjenaponskih osiguača, jednopolna – vanjska montaža
15
16
Postolja srednjenaponskih osiguača, tropolna – vanjska montaža
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi VG-G i VG-R
17
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi RW-FL
18
IZOLATORI, LANCI, ODVODNICI PRENAPONA
Kompozitni izolatori – potporni izolatori SD
1
Kompozitni izolatori – zatezni izolatori ZS
2
Kopozitni izolatori za električna postrojenja i aparate
3
Odvodnici prenapona
4
Izolatorski lanci sa silikonskim kompozitnim izolatorima
5
Elementi izolatorskih lanaca
6
Zastavice
6
Klinaste zatezne stezaljke
6
Nosne stezaljke
7
Odstojnik
7
Produžnici
7
Nosači zateznih lanaca - stremen
8
U stremen
8
Niskonaponski porcelanski izolatori – Izolatori N-tipa
9
Niskonaponski porcelanski izolatori – Valjkasti izolatori Z-tipa
10
Niskonaponski porcelanski izolatori – Jajasti izolator
11
Srednjenaponski porcelanski izolatori – SAR
11
Srednjenaponski porcelanski izolatori – J tip
11
Srednjenaponski porcelanski izolatori – PU
12
Srednjenaponski porcelanski izolatori – PRS
12
NOSAČI IZOLATORA, KONZOLE
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora - ravni
1
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora - savijeni
2
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora - stremen
2
Nosači srednjenaponskih porcelanskih izolatora
3
Niskonaponske konzole za mreže sa golim provodnicima
4
Srednjenaponske konzole - konzole za drvene stubove
6
Obujmica za betonski nogar
7
Srednjenaponske konzole - nosači transformatora
8
Srednjenaponske konzole - nosne konzole
8
Srednjenaponske konzole - ugaono-zatezne konzole
9
Srednjenaponske konzole - otcjepne konzole
10
Srednjenaponske konzole - portalne konzole
11
Oprema za prihvatanje srednjenaponskog SKS-a
12
VISOKONAPONSKI I SREDNJENAPONSKI RASTAVLJAČI I SKLOPKE
Rastavljač sa horizontalnim otvaranjem tip VRV
1
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem tip LRV
14
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Strana: 1
ENERGOINVEST GRUPA
Pantografski rastavljač tip PRV
Visokonaponski uzemljivač ZRV
Rastavljač za vanjsku ugradnju RVM
Rastavljač za vanjsku ugradnju - horizontalna montaža ELR-6H
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža ELR-9V
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža ELR-9V tipizacija EDBeograd
Rastavljač za vanjsku ugradnju - univerzalna montaža LRE
Rastavljač za unutrašnju ugradnju SLE
Autopneumatska sklopka SAP
Rastavljači za željeznice SL
OVJESNA OPREMA ZA NISKONAPONSKI SKS
Dvodijelne obujmica za AB stub
Univerzalna aluminijumska konzola
Zatezna stezaljka za X00/0 sa uzengijom
Zatezna stezaljka za X00/0 sa sajlom
Nosna stezaljka za X00/0
Zatezna stezaljka za kućni priključak
Izolovana vododihtujuća otcjepna stezaljka 35-70/16-25
Izolovana vododihtujuća otcjepna stezaljka 35-150
Strujne stezaljke unimax
Završne stezaljke
Lim crijep za prihvat SKS
Lim crijep za sidro krovnog nosača
Lim crijep za krovni nosač
Žabica za prohrom traku
Obujmice krovnog nosača
Vijci s kukom
Natezni vijci – zatezači
Vijci s dvostranim navojem
VALJCI ZA TRAKASTE TRANSPORTERE
HOLKERI – UGAONE KERAMIČKE PLOČICE
ULIVNI SISTEMI
Ulivne cijevi
Kose ulivne cijevi
Koljena ulivnih sistema
Čaše ulivnih sistema
T-razvodnici
Sito za livenje – filter
KERAMIČKA PUNILA
Intalox – sedlasto punilo
Keramički Raschig prsten
Keramički Pall prsten
Keramički krstasti nosač
Keramička kuglica
LABORATORIJE
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
24
34
35
41
42
43
44
45
46
47
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
7
7
8
1
2
2
3
3
4
1
1
1
2
2
Strana: 2
ENERGOINVEST GRUPA
PODACI O PREDUZEĆU
Istorijat
Elker preduzeće za proizvodnju aparata za prenos i distribuciju električne energije osnovano je 1946. godine
pod nazivom Elektrokeramički kombinat Prijedor. Najveći dio proizvodnje je činio elektroporcelan za potrebe
tržišta bivše Jugoslavije, a posebno za preduzeća iz gurpacije Energoinvest. Preduzeće je privatizovano 2001.
godine i od tada posluje u sastavu Inving grupe.
Proizvodni program
Proizvodni program preduzeća čine:
- porcelanski izolatori niskog i srednjeg napona
- kompozitni izolatori sa silikonskim omotačem
- odvodnici prenapona sa silikonskim izolacionim omotačem
- linijski i sabirnički rastavljači unutrašnje i vanjske montaže za srednje napone
- visokonaponski rastavljači i uzemljivači vanjske montaže – razvijeni u kooperaciji sa EnergoinvestTvornica rastavljača i kablovskih glava Bihać
- ovjesna i spojna oprema za mreže sa golim vodovima
- ovjesna i spojna oprema za vodove sa samonosivim kablovskim snopovima
- čelične i aluminjumske konzole i nosači za elektroenergetske mreže i kontaktne mreže željeznice
- osigurači i postolja osigurača – niskonaponski nožasti osigurači i srednjenaponski cjevasti osigurači,
sa ili bez udarne igle ili pokazivača (0,4 kV do 36 kV)
- osigurači za primjenu u električnim kolima na željeznici (1500 VDC i 3000 VDC)
- tehnička keramika za različite primjene: elektroporcelan, hemijska industrija, livarstvo, građevinska
keramika...
Okosnicu dinamičnog razvoja preduzeća čine vlastiti razvoj sa konstrukcionim biroom i alatnicom. Širok
obim proizvodnih tehnologija (proizvodnja keramike, livenje silikonskih izolatora, livenje metala pod
gravitaciono i pod pritiskom, kovanje, obrada metala rezanjem, varenje, brizganje termoplastičnih masa,
galvanizacija, toplo cinkovanje...), stručna radna snaga različitih profila i nivoa obrazovanja, vlastita
laboratorija sa širokim spektarom mjernih mogućnosti (visokonaponska ispitivanja, strujna-termička
ispitivanja, mehanička ispitivanja...) su garancija brzog i kvalitetnog odgovora svim zahtjevima tržištaKvalitet
Preduzeće je usvojilo i primjenjuje standard ISO 9001:2008 u oblasti upravljanja kvalitetom. Prva sertifikacija
usaglašenosti sa pomenutim standardom je obavljena 2003. godine i od tada se redovno obnavlja.
Pozivamo Vas da se pridružite velikom broju korisnika naših proizvoda i usluga!
KONTAKT:
ELKER
Proleterskih brigada 7, 79101 Prijedor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Mail: [email protected], tel. 00 387 52 237 355, 00 387 52 237 571 fax: 00 387 52 237 571
11000 Beograd, Vase Čarapića 3
Mail: [email protected], tel. 00 381 11 263 3351, fax. 00 381 11 262 6470
Web. www.ekp-elker.com
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Strana: 3
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima
Niskonaponske visokoučinske topljive osigurče velike prekidne moći izrađujemo za
nazivni napon 500VAC u veličinama:
- NH-00 ( za postolje 160A ) – 6 – 160 A
- NH-0 ( za postolje 160A ) – 6 – 160 A
- NH-1 ( za postolje 250A ) – 40 – 250 A
- NH-2 ( za postolje 400A ) – 40 – 400 A
Osigurači odgovaraju standardima: IEC 60269-1, IEC 60269-2 – tip A.
Topljivi umeci su gG (gL) karakteristika i namijenjeni su za pouzdano i ekonomično
osiguranje elektroinstalacionih, kablovskih i vazdušnih vodova, mašina i naprava od
struja preopterećanja i kratkih spojeva.
Keramičko kućište osigurava visoku temparaturnu, mehaničku i električnu
pouzdanost. Izrađeno je od keramičke mase predložene za izradu osigurača
standardom IEC 60672-1.
Kontaktni noževi su izrađeni od Cu legure sa odgovarajućom površinskom zaštitom.
Okov osigurača je od čeličnog lima površinski zaštićen galvanskim cinkovanjem
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 1
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima – karakteristični dijagrami
I-t Karakteristike
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 2
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima – kodni brojevi, težine i
pakovanja
Nazivna
stuja
NH-00
A KODNI BROJ
6,3
10
16
20
25 222-111-025000
32 222-111-032000
35 222-111-035000
40 222-111-040000
50 222-111-050000
63 222-111-063000
80 222-111-080000
100 222-111-100000
125 222-111-125000
160 222-111-160000
200
225
250
280
300
315
350
400
Masa 180 g
Pakovanje 5 kom
NH-0
KODNI BROJ
222-121-006000
222-121-010000
222-121-016000
222-121-020000
222-121-025000
222-121-032000
222-121-035000
222-121-040000
222-121-050000
222-121-063000
222-121-080000
222-121-100000
222-121-125000
222-121-160000
NH-1
KODNI BROJ
222-131-006000
222-131-010000
222-131-016000
222-131-020000
222-131-025000
222-131-032000
222-131-035000
222-131-040000
222-131-050000
222-131-063000
222-131-080000
222-131-100000
222-131-125000
222-131-160000
222-131-200000
222-131-225000
222-131-250000
NH-1C
KODNI BROJ
222-161-006000
222-161-010000
222-161-016000
222-161-020000
222-161-025000
222-161-032000
222-161-035000
222-161-040000
222-161-050000
222-161-063000
222-161-080000
222-161-100000
222-161-125000
222-161-160000
NH-2
KODNI BROJ
222-141-006000
222-141-010000
222-141-016000
222-141-020000
222-141-025000
222-141-032000
222-141-035000
222-141-040000
222-141-050000
222-141-063000
222-141-080000
222-141-100000
222-141-125000
222-141-160000
222-141-200000
222-141-225000
222-141-250000
222-141-280000
222-141-300000
222-141-315000
222-141-350000
222-141-400000
Masa 240 g
Tržina 600 g
Masa 250 g
Masa 610 g
Pakovanje 5 kom Pakovanje 5 kom Pakovanje 5 kom Pakovanje 5 kom
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
NH-2C
KODNI BROJ
222-171-006000
222-171-010000
222-171-016000
222-171-020000
222-171-025000
222-171-032000
222-171-035000
222-171-040000
222-171-050000
222-171-063000
222-171-080000
222-171-100000
222-171-125000
222-171-160000
222-171-200000
222-171-225000
222-171-250000
Masa 390 g
Pakovanje 5 kom
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 3
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 0 i 00
2 kom
0,640
76 160
P-0/III
65 95 62 92 27 86 106 170 175 150 222-003-220000
6 kom
0,213
57 160
P-00/III
65 95 62 92 27 86 87 120 125 100 222-003-120000
2 kom
0,58
150 222-003-210000
27 86 106 170
- 62
76 33
160
P-0/I
-
0,19
100 222-003-110000
27 86 87 120
- 62
160
P-00/I
57 33
Nazivna
struja
In (A)
Tip
A B Bp C H Hu Hp Ho
Dimenzije (mm)
L
L1
L2
LP
Kodni broj
Masa
(kg)
6 kom
Pakovanje
Niskonaponska postolja odgovaraju standardima :JUS N.E5.205210, IEC 60269-1, IEC 60269-2 i DIN 43620.
Koriste se sa topljivim umetcima veličina 00 i 0 prema
IEC 60269-2
Postolja se sastoje od metalnog nosača na koji su pričvršćeni
potporni keramički izolatori vrlo dobrih mehaničkih osobina koja nose
kontaktne viljuške.
Kod tropolnih izvedbi polovi su međusobno razdvojeni izolacionim
pregradama.
Svi metalni dijelovi su zaštićeni odgovarajućom površinskom
zaštitom.
TROPOLNA IZVEDBA P-00/III i P-0/III
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 4
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 1 i 2
2 kom
400
P2/III
81 - 129 187 95 120 35 109 157 231 240 201 222-003-420000 2,480
6 kom
250
P1/III
81 - 110 160 85 110 35 100 143 200 210 175 222-003-320000 0,840
2 kom
201 222-003-410000 1,750
35 109 157 231
81 62
-
400
P-2/I
95
175 222-003-310000 0,570
35 100 143 200
85
81 52
250
P-1/I
H Hu Hp Ho
C
Nazivna
Tip struja
In (A) A B Bp
Dimenzije (mm)
L
L1
L2
LP
Kodni broj
Masa
(kg)
6 kom
Pakovanje
Niskonaponska postolja odgovaraju standardima: JUS N.E5.205-210,
IEC 60269-1, IEC 60269-2 i DIN 43620.
Koriste se sa topljivim umecima veličina 1 – do 250 A i 2 – do 400 A
prema IEC 60269-2
Postolja se sastoje od metalnog nosača na koja su prićvršćeni potporni
keramički izolatori vrlo dobrih mehaničkih osobina koja nose kontaktne
viljuške.
Kod tropolnih izvedbi polovi su međusobno razdvojeni izolacionim
pregradama.
Svi metalni dijelovi su zaštićeni odgovarajućom površinskom zaštitom.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 5
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski cjevasti osigurači
Osigurači tipa VN6, VN10, VN20 i VN36 su izvedeni bez pokazivača
djelovanja i mogu se koristiti za spoljašnju i unutrašnju montažu. Ekvivalentna
oznaka je VVA
Osiguraći tipa VN6U, VN10U, VN20U i VN36U su izvedeni sa udranom iglom
i predviđeni su prvenstveno za montažu u sklopu uređaja za tropolno isključenje
(sklopka). Također se koriste i za vanjsku montažu kao osigurači sa indikacijom
djelovanja (VVB).
Visokonaponski visokoučinski osigurači odgovaraju standardima : JUS N.E5.
505, IEC 60282-1,VDE 0670 T4.
Izolaciono tijelo izrađeno je od kvalitetnog keramičkog materijala prema
preporukama IEC 60672-1, kontaktni dijelovi od odgovarajućeg materijala sa
propisnom zaštitom a topljivi elementi od čistog elektrolitičkog srebra.
Osigurači se izvode kao pridruženi osigurači. Koriste se za zaštitu distributivnih
transformatora i srednjenaponskih otcjepa putem ograničenja struje kratkog spoja.
a
D=69 mm; d=63 mm
D=83 mm; d=77 mm
VVA/VVC
Nazivni/najviši
napon mreže
(kV)
(mm)
Nazivna struja (A)
Nazivna struja (A)
VN6/VN6U
6/7,2
192
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125
VN10/VN10U
10/12
292
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125
VN20/VN20U
20/24
442
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125
VN36/VN36U
35/38
538
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125
Tip
Tip VVA
(bez udarne igle)
VN6
Masa (kg)
D=69 mm D=80 mm
d=63 mm d=77 mm
1,46
2,22
Tip VVA
(sa udarnom iglom)
VN6U
Masa (kg)
D=69 mm
D=80 mm
d=63 mm
d=77 mm
1,55
2,31
VN10
2,19
3,13
VN10U
2,30
3,25
VN20
3,10
4,21
VN20U
3,26
4,37
VN36
3,65
5,35
VN36U
3,80
5,50
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 6
222-212-006000 222-211-006000 222-222-006000 222-221-006000
222-212-010000 222-211-010000 222-222-010000 222-221-010000
222-212-016000 222-211-016000 222-222-016000 222-221-016000
222-212-020000 222-211-020000 222-222-020000 222-221-020000
222-212-025000 222-211-025000 222-222-025000 222-221-025000
222-212-030000 222-211-030000 222-222-030000 222-221-030000
222-212-040000 222-211-040000 222-222-040000 222-221-040000
222-212-050000 222-211-050000 222-222-050000 222-221-050000
6,3
10
16
20
25
30
40
50
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa: 3,2 kg
VN36U (VVC)
36kV
KODNI BROJ
VN 36 (VVA)
36kV
KODNI BROJ
Masa: 4,6 kg
222-232-125000
222-232-100000
222-232-080000
222-232-075000
222-232-063000
Masa: 3,2 kg
222-232-050000
222-232-040000
222-232-030000
222-232-025000
222-232-020000
Masa:3,7 kg
Masa:3,7 kg
Masa: 4,6 kg
Masa: 5,3 kg
Masa: 5,3 kg
222-231-125000 222-242-125000 222-241-125000
222-231-100000 222-242-100000 222-241-100000
222-231-080000 222-242-080000 222-241-080000
222-231-075000 222-242-075000 222-241-075000
222-231-063000 222-242-063000 222-241-063000
Masa: 3,2 kg
222-231-050000 222-242-050000 222-241-050000
222-231-040000 222-242-040000 222-241-040000
222-231-030000 222-242-030000 222-241-030000
222-231-025000 222-242-025000 222-241-025000
222-231-020000 222-242-020000 222-241-020000
222-231-016000 222-242-016000 222-241-016000
222-231-010000 222-242-010000 222-241-010000
222-232-010000
222-232-016000
222-231-006000 222-242-006000 222-241-006000
222-231-004000 222-242-004000 222-241-004000
222-231-002000 222-242-002000 222-241-002000
VN20 (VVA)
20 kV
KODNI BROJ
222-232-006000
222-232-004000
222-232-002000
VN20U (VVC)
20kV
KODNI BROJ
Svi osigurači se pakuju u zasebne kartonske kutije.
Masa:3,2 kg
222-212-125000 222-211-125000 222-222-125000 222-221-125000
125
Masa: 2,3 kg
222-212-100000 222-211-100000 222-222-100000 222-221-100000
100
Masa:2,3 kg
222-212-080000 222-211-080000 222-222-080000 222-221-080000
80
222-212-075000 222-211-075000 222-222-075000 222-221-075000
75
Masa: 2 kg
222-212-063000 222-211-063000 222-222-063000 222-221-063000
Masa: 2 kg
63
Masa: 1,5 kg
222-212-004000 222-211-004000 222-222-004000 222-221-004000
4
Masa: 1,5 kg
222-212-002000 222-211-002000 222-222-002000 222-221-002000
VN10 (VVA)
10 kV
2
VN10U (VVC)
10 kV
VN6 (VVA)
6,3 kV
VN6U (VVC)
6,3 kV
KODNI BROJ
A
KODNI BROJ
KODNI BROJ
KODNI BROJ
Nazivna
struja
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski cjevasti osigurači – kodni brojevi, težine i pakovanje
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 7
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski cjevasti osigurači tipa E-FTRE
Srednjenaponski osigurači tipa E-FTRE su namijenjeni za ugradnju u
autopneumatske sklopke tipa RFN (Energoinvest).
Iste su konstrukcije kao i VVC osigurači osim što imaju drugačije izvedene
kontakte.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 8
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
E-FTRE osigurači – kodni brojevi, težine i pakovanje
Nazivna
struja
A
2
4
6,3
10
16
20
25
32
40
50
63
75
80
100
125
MASA
Nazivna
struja
A
2
4
6,3
10
16
20
25
32
40
50
63
75
80
100
125
MASA
E-FTRE-3
E-FTRE-4
f46/298
f 60/378
KODNI BROJ KODNI BROJ
222-263-102000
222-263-104000
222-263-106000
222-263-110000
222-263-016000
222-263-020000
222-263-025000
222-263-032000
222-263-040000
222-263-050000
2,0 kg
f 80/578
KODNI BROJ
222-266-016000
222-266-020000
222-266-025000
222-266-032000
222-266-040000
222-266-050000
222-266-063000
8 kg
f 60/458
KODNI BROJ
f 46/378
f 60/485
f 60/578
KODNI BROJ KODNI BROJ KODNI BROJ
222-265-002000
222-265-004000
222-265-006000
222-265-010000
222-265-016000
222-265-020000
222-265-025000
222-264-003200
222-265-032000
222-264-040000
226-265-040000
222-264-050000
226-265-050000
222-264-063000
222-264-075000
226-265-075000
226-265-080000
2,3 kg
2,65 kg
E-FTRE-7
E-FTRE-6
E-FTRE-5
2,0 kg
2,65 kg
E-FLRE-3
E-EFLRE-5
6 kg
f 60/578
f 80/578
f 80/378
f 92/578
KODNI BROJ KODNI BROJ KODNI BROJ KODNI BROJ
227-267-002000
227-267-004000
227-267-006000
227-267-010000
222-267-016000 222-273-016000
222-267-020000
222-267-025000 222-273-025000
222-267-032000
222-273-040000
222-273-050000 222-275-050000
222-273-063000 222-275-063000
6 kg
8 kg
222-273-080000 222-275-080000
222-273-100000 222-275-100000
222-273-125000 222-275-125000
4 kg
9,5 kg
Svi osiguraču se pojedinačno pakuju u kartonsku ambalažu
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 9
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači za zaštitu naponskih transformatora – VN-VU
Srednjenaponski osigurači tipa VN-VU su namijenjeni za zaštitu
mjernih i zaštitnih naponskih transformatora.
Topljivi elementi i prostor gašenja luka su isti kao kod VVC
osigurača.
Nazivne struje su do 6,3 A u izvedenoj konstrukciji dovode do
neznatnog zagrijavanja tako da su pogodni za ugradnju u prostor
predviđen konstrukcijom naponskih transformatora.
Naziv
Nazivna struja
Najviši napon
osigurača
(A)
(kV)
VN-VU 10
2
VN-VU 10
4
12
VN-VU 10
6,3
VN-VU 20
2
VN-VU 20
4
24
VN-VU 20
6,3
VN-VU 35
2
VN-VU 35
4
38
VN-VU 35
6,3
Svi osigurači se pakuju zasebno u kartonske kutije.
Dimenzije
A (mm)
B (mm)
152
128
256
232
350
326
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Kodni broj
222-290-202000
222-290-204000
222-290-206000
222-290-302000
222-290-304000
222-290-306000
222-290-402000
222-290-404000
222-290-406000
Masa
(kg)
0,870
1,450
2
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 10
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač
za vanjsku montažu tip E-FOA
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač za vanjsku
montažu tip E-FOA je kombinacija visokonaponskog ekspulzionog osigurača i
rastavljača.
Primjenuje se za zaštitu od struja preopterećenja i kratkih spojeva
prvenstveno na stubnim trafostanicama, za zaštitu manjih kondenzatorskih
baterija za popravak faktora snage ili za sekcionisanje nadzemnih distributivnih
mreža.
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač za vanjsku
montažu tip E-FOA odgovara standardu: IEC 60282-2.
Sastoji se od: nosećeg porcelanskog izolatora sa nosačem za pričvršćenje
na stub, gornjeg strujnog priključka sa izbacivačem, ležišta nosača topljivog
umetka, samoispadnog umetka sa topljivim elementom koji se može brzo i
jednostavno mijenjati. Svi kontaktni dijelovi obezbjeđuju dobru električnu
provodnost i veliku mehaničku čvrstoću. Zaštita metalnih dijelova je propisno
izvedena. Na zahtjev kupca može se isporučiti i izolaciona šipka za zamjenu
osigurača, odnosno otvaranje rastavljača.
Prilikom pojave prevelike struje u kolu u kojem se nalazi osiguračrastavljač dolazi do topljenja topljivog elementa i mehaničkog otpuštanja nosača
topljivog elementa. Usljed sile gravitacije i opružne sile kontakata dolazi do
potpunog otvaranja rastavljača. Time je obezbjeđeno odvajanje dijela mreže koji
je u kvaru od zdravog dijela mreže. Također, otvaranje rastavljača obezbjeđuje
nepogrešivu identifikaciju lokacije kvara.
Osigurač-rastavljač se izrađuje univerzalno kao 12/24 kV.
Kalibrisani topljivi umetci se izrađuju za nazivne struje od 2 do 100 A
LEGENDA:
1-Gornji strujni priključak
2-Nosač topljivog umetka
3-Ležište nosača topljivog umetka – donji strujni priključak
4-Noseći izolator
5-Konzola nosećeg izolatora
Kodni broj: 222-004-236900
Masa: 10,3 kg
Pakovanje: kartonska ambalaža
Topljivi umetak:
6 A - 222-282-006000
10 A - 222-282-010000
16 A - 222-282-016000
20 A - 222-282-020000
25 A - 222-282-025000
A – gornji priključak topljivog elementa
B – glavni topljivi element
C – pomoćni topljivi element
D – donji priključak topljivog elementa
Topljivi umetak ekspulzionog osigurača:
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 11
Osigurači i postolja
osigurača
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 12
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osiguača – unutrašnja montaža - jednopolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat
cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC definisanih standardom IEC 60282-1
Izrađena su u skladu sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi
osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne osnove – Osnovne mjere.
Postolja unutrašnje montaže se sastoje od čeličnog nosača, potpornih
porcelanskih izolatora i kontaktnih elemenata.
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napona do 36 kV.
Izvodbe sa pomoćnim kontaktom udarača u dodatku oznake imaju slovo I.
Namijenjena su unutrašnjoj montaži.
Dimenzije (mm)
Umax
In
Tip
(kV)
(A)
A1
Hp
Lo
Lp
Lu
Rp
PU6
7,2
193
155
300
55
353
323
PU6I
7,2
193
155
374
55
353
323
PU10
12
293
155
395
180
453
423
PU10I
12
293
155
469
180
453
423
200
PU20
24
443
235
560
300
603
573
PU20I
24
443
235
6340
300
603
573
PU35
38
538
326
640
380
698
668
PU35I
38
538
326
714
380
698
668
Jednopolna postolja unutrašnje montaže se pakuju pojedinačno u transprtne kartonske kutije
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Kodni broj
222-004-110000
222-004-110100
222-004-120000
222-004-120100
222-004-130000
222-004-130100
222-004-140000
222-004-140100
Masa
(kg)
5
5,3
7
7,3
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 13
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osiguača – unutrašnja montaža - tropolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat
cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC definisanih standardom IEC 60282-1
Usaglačena su sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi
osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne osnove – Osnovne mjere.
Postolja unutrašnje montaže se sastoje od kompaktnog čeličnog nosača,
potpornih porcelanskih izolatora i kontaktnih elemenata.
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napona do 36 kV.
Izvodbe sa pomoćnim kontaktom udarača u dodatku oznake imaju slovo I.
Namijenjena su unutrašnjoj montaži.
Dimenzije (mm)
A1
Hp
Lo
Lp
Lu
Ld
PU6/III
7,2
193 197 300
55
353 270
PU6I/III
7,2
193 197 300
55
353 270
PU/III
12
293 197 395 180 453 270
PU10I/III
12
293 197 395 180 453 270
200
PU20/III
24
443 277 560 300 603 360
PU20I/III
24
443 277 560 300 603 360
PU35/III
38
538 368 640 380 698 450
PU35I/III
38
538 368 640 380 698 450
Tropolna postolja unutrašnje montaže se pakuju u drvene transportne ramove.
Tip
Umax
(kV)
In
(A)
D
220
220
220
220
300
300
380
380
E
522
552
522
552
682
682
842
842
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rp
323
323
423
423
573
573
668
668
Kodni broj
Masa
(kg)
222-004-111000
222-004-111100
222-004-121000
222-004-121100
222-004-131000
222-004-131100
222-004-141000
222-004-141100
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 14
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osiguača – vanjska montaža, jednopolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat
cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC (IEC 60282-1)
Izrađena su u skladu sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi
osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne osnove – Osnovne mjere.
Postolja se sastoje od čeličnog nosača, potpornih izolatora i kontaktnih
elemenata. Potporni izolatori mogu biti silikonski ili porcelanski. Postolja
osigurača sa silikonskim izolatorima imaju dodatnu slovnu oznaku S (vidi tabelu).
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napona do 36 kV.
Namijenjena su spoljašnjoj montaži.
Noseća konstrukcija se prema narudžbi kupca prilagođava montaži na
željezno-rešetkastom stubu, armirano-betonskom stubu, direktno na svornjaku
transformatora ili nekom drugom nosaču.
Tip
Umax
(kV)
In
(A)
A1
Hp
PS10
12
293
155
PS10S
12
293
305
PS10S ET
12
293
378
PS20
24
200
443
325
PS20S
24
443
305
PS35
38
538
465
PS35S
38
538
465
Postolja osigurača se pojedinačno pakuju u kartonske kutije.
Dimenzije
Lo
Lp
415
180
369
180
565
300
519
300
660
380
614
380
Lu
481
481
631
631
726
726
Rp
445
445
595
595
690
690
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Kodni broj
222-004-210000
222-004-220200
222-004-210200
222-004-220000
222-004-220100
222-004-230000
222-004-230100
Masa
(kg)
7
10
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 15
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osiguača – vanjska montaža, tropolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC (IEC 60282-1)
Izrađena su u skladu sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne
osnove – Osnovne mjere.
Postolja se sastoje od čeličnog nosača, potpornih izolatora i kontaktnih elemenata. Potporni izolatori mogu biti silikonski ili
porcelanski. Postolja osigurača sa silikonskim izolatorima imaju dodatnu slovnu oznaku S (vidi tabelu).
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napona do 36 kV.
Namijenjena su spoljašnjoj montaži.
Noseća konstrukcija se prema narudžbi kupca prilagođava montaži na željezno-rešetkastom stubu, armirano-betonskom stubu ili
nekom drugom nosaču.
Tip
Umax
(kV)
PS10/III
PS10/III S
PS20/III
PS20/III S
PS35/IIIS
12
12
24
24
38
In
(A)
200
A1
293
293
443
443
538
Hp
177
327
347
327
487
Lp
319
319
469
469
564
Dimenzije
Lu
481
481
631
631
726
D
300
600
600
600
600
E
396
650
696
650
650
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rp
445
445
595
595
690
Kodni broj
Masa
(kg)
222-004-211000
222-004-221200
222-004-221000
222-004-221300
222-004-231000
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 16
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi VG-G i VG-R
GLAVNI
OSIGURAČ VG-G
Osigurači odgovaraju zahtjevima standarda i propisa:
- interni standard željeznice: JŽS V2.297
- standard međunarodne unije željenica: UIC 552.
Izolaciono tijelo osigurača je napravljeno od porcelana a
kontaktni elemnti od niklovane bakarne legure.
Posena izvedba topljivog elementa omogućava uspješno
prekidanje istosmjerne struje kvara.
Osigurači su robusne građe tako da uspješno podnose vibracije
kojima su u normalnom pogonu izloženi.
Tip
Nazivni napon
(VDC)
A
3000
B
1500
Nazuvna struja
(A)
30
50
A
B
C
D
280
240
231
246
189
149
140
155
Nazivni napon
RAZVOD
NI
OSIGURA
Č VG-R
Masa
(kg)
222-005-210000
222-005-220000
0,55
222-005-230000
7,5
20
Kodni broj
222-005-240000
Nazuvna struja
Kodni broj
2A
222-005-140000
3A
222-005-140000
6A
222-005-140000
12 A
222-005-140000
3000 VDC
0,40
Masa
(kg)
0,650
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 17
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi RW-FL
Osigurači odgovaraju zahtjevima standarda BN-70 3086 i
UIC 552.
Izolaciono tijelo osigurača je napravljeno od porcelana a
kontaktni elementi od niklovane bakarne legure.
Osigurači su robusne građe tako da uspješno podnose
vibracije kojima su u normalnom pogonu izloženi.
Tip
RW-FL-1,5/15
RW-FL-3/6
RW-FL-3/32
RW-FL-3/50
Un
(V)
1500
3000
3000
3000
In
(A)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
m
(mm)
Kodni broj
15
6
32
50
176
200
254
254
110
160
154
154
33
20
50
50
45
28
78
78
38
24
69,5
69,5
50
28
85
85
222-005-320000
222-005-310000
222-005-330000
222-005-331000
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
(kg)
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 18
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Kompozitni izolatori – potporni izolatori SD
Kompozitni izolatori se sastoje od fiberglasnog nosača, fitinga i izolacionog
omotača od silikonskog elastomera. Namijenjeni su korištenju u nadzemnim
distributivnim vodovima. Proizvode se za nazivne napone do 35 kV.
Primjena silikonskog izolazionog omotača omogućava postizanje velikih
puznih staza tako da su ovi izolatori posebno pogodni za zagađene sredine.
Izolatori se na konzole pričvršćuju pomoću vijka M24 x 145. Nazivna mjera
navoja, kao i dužina navoja mogu biti prilagođeni zahtjevu kupca. Provodnik
se na izolator može pričvrstiti primjenom odgovarajućeg veza na fitinzima sa
žlijebom za provodnik ili pomoću nosne stezaljke kojom su opremljenji
izolatori sa oznakom NS.
Fitinzi za pričvršćenje nakonzolu su čelični – toplo cinokvani, dok su fitinzi za
pričvršćenje provodnika aluminijumski!
Izolatori su izrađeni uz uvažavanje IEC 60815 i ispitani u skladu sa IEC
61952.
Naziv
Nazivni napon
kV
Nazivna sila
kN
15
SI12: 12/28/75
15
15
12,5
12,5
12,5
12,5
10
SD 12/12, Al, M24*
SD 12/12, Al, M30
SD 12/12, NS, M24
SD 24/12, Al, M20
SD 24/12, Al, M24*
SD 24/12, Al, M30
SD 24/12, NS, M24
SD 36/10, Al, M24*
SD 36/10, NS, M30
SD 36/10, NS, M24
SD 36/10, Al, 136/4x10,5
SD 36/10, Al, M30
SI24: 24/50/125
SI38: 38/70/170
10
10
10
10
a
mm
b
mm
Donji fiting
Gornji fiting
Kodni broj
Masa
(kg)
M24
Al kapa
226-001-320200
2,05
M30
M24
M20
M24
Al kapa
nosna stezaljka
Al kapa
Al kapa
226-001-320300
226-001-320500
226-001-330100
226-001-330200
2,35
2,65
1,95
2,2
M30
M24
M24
Al kapa
226-001-330300
nosna stezaljka 226-001-330500
Al kapa
226-001-340200
2,5
2,8
2,5
M30
nosna stezaljka 226-001-340300
M24
nosna stezaljka 226-001-340500
Ø136/4xØ10,5
Al kapa
226-001-340600
2,8
3,1
4,2
M30
Al kapa
226-001-340700
3,6
Zahvaljujući modularnom dizajnu, moguće su i razne druge kombinacije fitinga, kao i visine izolatora. Standardna izvedba nosne sezaljke
podrazumijeva stezaljku za AlFe užad presjeka 50 mm2 do 70 mm2. Na zahtjev kupca se isporučuju i stezaljke prilagođene drugim pesjecima.
Zvjezdicom (*) su označeni izolatori koji se standardno isporučuju za mreže najvišeg napona 12, 24 odnosno 38 kV.
Zavisno od količine koja se isporučuje, izolatori se pakuju u kartonske kutije po 20 komada ili u drvene transportne okvire po 100 do 400 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 1
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Kompozitni izolatori – zatezni izolatori ZS
ekvivalentna oznaka SZ
Zatezni komopozitni izolatori se koriste za formiranje zateznih i nosećih izolatorskih lanaca.
Odlikuju se velikom zateznom silom, malom masom, velikom puznom stazom i otpornošću
prema zaprljanju.
Izvode sa sa dva tipa fitinga:
1. fitinzima tipa jezičak prema preporukama IEC 61466 – veličina 16N, odnosno prema IEC
60471, veličina 16. Ovakvi fitinzi omogućavaju direktnu montažu zastavice ili škopca,
odnosno zatezne stezaljke na izolator bez dodatnih prelaznih elemenata za fitinge tipa tučakgnijezdo.
2. fitinzima tipa tučak-gnijezdo prema IEC 60120. Ovakvi fitinzi omogućavaju zamjenu kod
već postojećih lanaca sa staklenim ili porcelanskim izolatorima.
Fitinzi su toplo cinkovani!
Izolatori su izrađeni uz uvažavanje IEC 60815 i ispitani prema IEC 61109!
Izolator
ZS 12/70, TT16, 00o
ZS 12/70, TT16, 90o
ZS 12/70, BS 16 L
ZS 12/70, TT16, 00o L
ZS 12/70, TT16, 90o L
ZS 12/70, BS 16 L
ZS 24/70, TT16, 00o
ZS 24/70, TT16, 90o
ZS 24/70, BS 16
ZS 24/70, TT16, 00o L
ZS 24/70, TT16, 90o L
ZS 24/70, BS 16 L
ZS 38/70, TT16, 00o
ZS 38/70, TT16, 90o
ZS 38/70, BS 16 L
ZS 38/70, TT16, 00o L
ZS 38/70, TT16, 90o L
ZS 38/70, BS 16 L
Izolacija
a
b
(Un/U50Hz/U1,2/50ms)
(mm)
(mm)
Puzna
staza
Broj
krila
SI12: 12/28/75
345
392
362
3
SI12a: 12/35/75
385
432
471
4
SI24: 24/50/125
425
472
580
5
SI24a: 24/55/125
465
512
689
6
SI38: 38/70/170
505
552
798
7
SI38a: 38/75/170
545
592
907
8
Kodni broj
Masa
(kg)
226-001-420100
226-001-420200
226-001-420300
226-001-421100
226-001-421200
226-001-421300
226-001-430100
226-001-430200
226-001-430300
226-001-431100
226-001-431200
226-001-431300
226-001-440100
226-001-440200
226-001-440300
226-001-441100
226-001-441200
226-001-440400
1,2
1,2
1,18
1,28
1,28
1,25
1,33
1,33
1,3
1,39
1,39
1,36
1,44
1,44
1,41
1,5
1,5
1,46
Zavisno od količine, izolatori se pakuju u kartonske kutije ili na dervene palete.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 2
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Kopozitni izolatori za električna postrojenja i aparate
Oznaka
Gornji fiting
Nazivna
sila
Kodni broj
Nazivni
napon
Dobre mehaničke osobine i mala masa su doprinjele velikoj primjeni kompozitnih izolatora u električnim aparatima, posebno rastavljačima. U ponudi imamo
širok spektar potpornih, pokretnih, zateznih izolatora koji se mogu koristiti kao potporni izolatori u električnim postrojenjima i aparatima vanjske montaže.
Izolatori mogu biti opremljeni aluminijumskim ili toplo cinkovanim čeličnim fitinzima prema zahtjevima kupca.
226-001-130100
226-001-130200
226-001-130300
226-001-130400
SA 24/08 G
SA 24/08 H
SA 24/08 I
SA 24/08 J
kV
24
24
24
24
kN
8
8
8
8
Visina
mm
300
300
300
300
226-001-230500
SA 24/12 G
24
10
285
226-001-230600
SA 24/12 H
24
10
285
226-001-230700
SA 24/12 I
24
10
285
226-001-230800
SA 24/08 F
24
8
300
226-001-230900
SA 24/12 K
24
10
226-001-231000
SA 24/12 L
24
226-001-240500
226-001-240600
226-001-340800
226-001-340400
226-001-430200
226-001-430300
226-001-440200
SA 36/10 I1
SA 36/10 I2
SA 36/10 F2
SA 36/10 F1
ZS 24/70 H
ZS. 24/70 G
ZS 36/70 L
38
38
38
38
24
24
38
mjere
fitinga
mm
Ø50
Ø70
Ø50
Ø70
veza
mm
Donji fiting
razmak
otvora
mm
mjere
fitinga
mm
veza
mm
razmak
otvora
mm
2xM6/15
25
Ø50
M12/20
-
2xM8/25
50
Ø70
2xM8/25
50
M12/20
-
Ø50
M12/20
-
4xM8/25
50
Ø70
4xM8/25
50
4xM8/25
50
Ø50
M16/25
-
Ø50
M12/20
-
Ø50
M12/20
-
100x50
3xM10
33
Ø50
M16/25
-
Ø90
5xM12
33
Ø90
3xM12
33
300
Ø80
2xM10/20
30
Ø80
4xM10/20
56,6
10
300
Ø80
2x(M10+M
12) sl. 3
30+50
Ø80
4xM10/20
56,6
8
8
10
10
70
70
70
360
395
451
447
460
412
590
Ø68
Ø68
Ø50
Ø95
Ø28
Ø28
Ø28
4xM8/25
50
Ø50
M16/25
-
4xM8/25
50
Ø50
M16/25
-
2xM8/25
20
Ø135
Ø10,5
112
4xM6/15
76
Ø135
Ø10,5
112
20x25
Ø11
Ø28
5x25
Ø11
Ø9
Ø21,7
Ø28
-
-
M16/38
-
Ø28
M16/38
-
Ø68
slika 1
slika 2
Masa
(kg)
4,8
Primjeri projekcije fitinga za pričvršćenje su dati na slikama 1 – 4.
Izolatori se pakuju u odgovarajuću kartonsku ambalažu ili na drvene palete.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 3
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Primjeri otvora za pričvršćenje izolatora:
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Odvodnici prenapona
Odvodnici prenapona služe zaštiti elemenata električnih mreža, prije svih kablova i energetskih transformatora od prenapona.
Aktivni element odvodnika prenapona su cink-oksidni varistori, dok je kućište od silikonskog elastomera. Mehaničku švrstoću odvodniku daje kavez od
izolacionih, fiberglasnih štapova. Konstrukciona rješenja onemogućavaju pojavu vazdušnih džepova ispod silikonskog omotača čime je ostvarena visoka
pouzdanost odvodnika.
Odvodnici su izrađeni i ispitani u skladu sa IEC 60099-4.
Nazivna struja odvođenja je 10 kA.
Odvodnike prenapona izrađujemo za zaštitu opreme u mrežama najvišeg pogonskog napona 7,2 kV (industrijska postrojenja, rudnici) i 12 kV (distribucija).
Kodni broj
Oznaka
226-005-500100
226-005-510000
MOOP-7.2, 7.2 kV, 10 kA
MOOP-12, 12 kV, 10 kA
Trajni
radni
napon
(kV)
7,2
12
Referentni
napon (kV)
9
15
Nazivna
struja
odvođenja
In (kA)
10
10
Preostali
napon pri In
(kA)
Masa (kg)
24
40
1
1
Odvodnici prenapona se pojedinačno pakuju u kartonske kutije.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 4
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Izolatorski lanci sa silikonskim kompozitnim izolatorima
Izolatorski lanci služe za zatezno ili noseće prihvatanje provodnika nadzemnih mreža.
Prednost izolatorskih lanaca sa silikonskim izolatorima je u značajno manjoj težini od
lanaca sa porcelanskim izolatorima.
Pored silikonskih izolatora u lancu se nalaze i čelični toplo cinkovani fitinzi. Montaža
izolatorskih lanaca na konzolu je pomoću zastavice (opciono škopca) dok se provodnik
prihvata pomoću klinaste zatezne stezaljke. Uobičajena je isporuka zatezne stezaljke za
AlFe uže nazivnog presjeka 50-70 mm2, dok se druge veličine stezaljke moraju naglasiti
prilikom narudžbe.
Moguća je i isporuka pojedinih elemenata izolatorskih lanaca: klinaste zatezne stezaljke,
zastavice, odstojnici, produžnici i svornjaci se izrađuju i ispituju u skladu sa IEC 60284.
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
Element lanca
Zatezna stezaljka - klinasta (ili slična)
Silikonski izolator (iz tabele sa pretodne
strane)
Zastavica (ili škopac, "U" stremen ...)
Produžnik 00o
Odstojnik
Svornjak
Produžnik 90o
Adapter (za zavješenje škopca ili zastavice
na konzolu – po potrebi)
Oznaka lanca
JZL 12 kV/70kN
JZL 24 kV/70kN
JZL 36 kV/70kN
DZL 12 kV/70kN
DZL 24 kV/70kN
DZL 36 kV/70kN
Nazivni
napon
12 kV
24 kV
38 kV
12 kV
24 kV
38 kV
a
206
286
346
206
286
346
JZL
1
DZL
1
1
2
1
-
1
1 (2)
4
6
1 (2)
(1)
(1)
Dimenzije
b
c
628
708
788
921
200
1001
200
1081
200
Kodni broj
Masa (kg)
226-004-120100
226-004-130100
226-004-140100
226-004-220100
226-004-230100
226-004-240100
3,29
3,40
3,51
7,96
8,20
8,45
Izolatorski lanci se pakuju u drvene ramove na standardnim paletama po 200 kompleta jednostrukih zateznih lanaca,
odnosno 100 dvostrukih.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 5
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Kompomente izolatorskih lanaca
Izolatorski lanci pored izolatora sadrže i elemente za pričvršćenje na konzolu, elemente za zavješenje provodnika, i drugu
opremu potrebnu za konfigurisanje jednog lanca:
Zastavica:
Koriste se za montažu lanca na konzolu. Isporučuju se zajedno sa odgovarajućim svornjacima. Napravljene su od čelika i zaštićene
postupkom toplog cinkovanja.
Nazivna sila zastavica je 40 kN. Ispitane su prema IEC 61284.
Zastavice se isporučuju u komletiranim lancima ili posebnim kartonskim kutijama po 50 komada.
Kodni broj
Oznaka
227-345-001000
227-345-002000
227-345-003000
227-345-004000
Zastavica Z-55
Zastavica Z-46
Zastavica Z-62
Zastavica Z-94
A
m
93
120
127
127
B
mm
46
55
62
94
C
mm
60
87
94
94
Masa
kg
0,92
0,72
1,12
1,6
Klinasta zatezna stezaljka:
Koristi se za zatezni prihvat provodnika – AlFe užeta. Pouzdan prihvat provodnika se ostvaruje trenjem pomoću klinova koji sve više stežu
provodnik što se zatezna sila na provodnik više povećava.
Kućište klinaste stezaljke je od aluminijumske elgure sa poboljšanim mehaničkim osobinama. Čelični dijelovi stezaljke (produžnici i
svornjak su čelični i od uticaja atmosfere su zaštićeni postupkom toplog cinkovanja. Ispitane su prema IEC 61284.
A
B
C
m
mm
mm
227-320-035000
Stezaljka zat. klinasta za AlFe 25-35 mm
287
66
99
227-320-037000
Stezaljka zat. klinasta za AlFe 50-70 mm
287
73
99
227-320-038000
Stezaljka zat. klinasta za AlFe 95 mm2
315
81
127
Klinaste zatezne stezaljke se isporučuju u kompletiranim lancima ili posebnim kartonskim kutijama.
Kodni broj
Oznaka
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Sila
kN
15
30
37
Masa
kg
1,7
1,8
2,4
Pakovanje
20 kom
20 kom
15 kom
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 6
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Nosna stezaljka za AlFe provodnike:
Koristi se za prihvat provodnika kod nosnih izolatorskih lanaca. Tijelo stezaljke je aluminijumsko dok su produžnici i svornjaci čelini –
toplo cinkovani.
Nazivna sila stezaljke je 8 kN. Ispitane su prema IEC 61284.
Nosne stezaljke se isporučuju u kompletiranim lancima, zajedno sa potpornim silikonskim izolatorima tipa SD/NS ili posebno u
kartonskim kutijama po 30 komada.
Kodni broj
227-320-001000
227-320-002000
227-320-003000
227-320-001001
Oznaka
Nosna stezaljka za AlFe uže 25 - 35 mm2
Nosna stezaljka za AlFe uže 50 - 70 mm2
Nosna stezaljka za AlFe uže 95 mm2
Produžnik nosne stezaljke
Masa
kg
0,19
0,25
0,38
0,5
Odstojnik i produžnici:
Odstojnici i produžnici se koriste kod sklapanja dvostrukih izolatorskih lanaca. Izrađuju se od čelika i toplo cinkuju.
Ispituju se prema IEC 61284.
Odstojnk
Produžnici
Sila
Masa
Broj komada u
lancu
kN
kg
4
227-313-047000
Odstojnik zateznog lanca
40
0,45
0, 1 ili 2
227-313-044000
Produžnik zateznog lanca ravni
70
0,35
0, 1 ili 2
227-313-046000
Produžnik zateznog lanca 90o
70
0,35
Elementi zateznog lanca se isporučuju u sastavu zateznih lanaca. Na zahtjv kupca, izolatorski lanac se može isporučiti sa jednim ravnim i
jednim produžnikom 90o (uobičajeno) ili, prema posebnom zahtjevu, sa po dva ravna odnosno zakrenuta produžnika.
Kodni broj
Oznaka
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 7
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači zateznih lanaca:
Nosači zateznih lanaca služe za pričvršćenje zastavice, odnosno škopca na konzolu. Potrebni su samokod zavješenja na konzole,
odnosno druge vrste potpora koje ne sadrže ugrađene otvore za svornjake zastavice.
Rastojanje, kao i promjeri rupa za pričvršćenje na konzolu se mogu podešavati prema zahtjevukupca. Izrađuju se od čelika i toplo
cinkuju.
Ispituju se prema IEC 61284.
Stremen zastavice
Kodni broj
Oznaka
227-345-011000
227-345-012000
227-345-013000
227-345-014000
Stremen za zastavicu Z-55
Stremen za zastavicu Z-46
Stremen za zastavicu Z-62
Stremen za zastavicu Z-94
Kodni broj
Oznaka
A
m
60
52
68
100
B
mm
35
30
45
65
C
mm
17,5
17,5
21
21
Masa
kg
A
m
M16
M16
M18
M20
B
mm
60
80
80
80
C
mm
200/120
225/155
230/160
255/180
Masa
kg
0,83
0,80
0,86
0,99
"U" stremen
227-345-021000
U stremen M16
0,60
227-345-022000
U stremen M16
0,70
227-345-023000
U stremen M18
0,90
227-345-023000
U stremen M20
1,30
Elementi zateznog lanca se isporučuju u sastavu zateznih lanaca. Na zahtjev kupca, izolatorski lanac se može isporučiti sa jednim
ravnim i jednim produžnikom 90o (uobičajeno) ili, prema posebnom zahtjevu, sa po dva ravna odnosno zakrenuta produžnika.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 8
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski porcelanski izolatori – Izolatori N-tipa
Niskonaponski porcelanski izolatori N-tipa su namijeni nosećem zavješenju
golih provodnika u niskonaponskim nadzemnim mrežama.
Izolatori zadovoljavaju zahtjeve standarda JUS N.F1.301 i DIN 48150.
Proizvedeni su od porcelana i prekriveni smeđom glazurom. Na zahtjev
kupca moguće je i glaziranje bijelom bojom.
Izolatori su namijenjeni montaži na ravne nosače prema JUS N.F1.502 i
savijene nosače prema JUS N.F2.602.
Uz izolatore se isporučuju i plastični umetci koji omogućavaju jednostavnu
montažu na nosače.
Oznaka
a
(mm)
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h
(mm)
R
(mm)
F
(kN)
N80
38
31
80
42
20
23
85
7,5
12
226-002-000500
226-002-001500
226-002-000200
N95
41
38
95
50
22
24
95
226-002-001200
14
Boja
Masa
(kg)
smeđa
0,40
bijela
0,40
smeđa
0,55
bijela
0,55
18
Izolatori se pakuju u kartonske kutija po 32 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 9
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski porcelanski izolatori – Valjkasti izolatori Z-tipa
Niskonaponski porcelanski izolatori Z-tipa su namijeni zateznom
zavješenju golih provodnika u niskonaponskim nadzemnim
mrežama.
Izolatori zadovoljavaju zahtjeve standarda JUS N.F1.306 i DIN
48150. Oznaka po DIN "S80" i "S115"
Proizvedeni su od porcelana i prekriveni smeđom glazurom. Na
zahtjev kupca moguće je i glaziranje bijelom bojom.
Izolatori su namijenjeni montaži na stremen prema JUS N.F1.507.
Kodni broj
Ozna
ka
a
(mm)
c
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
h
(mm)
R1
(mm)
F
(kN)
Masa
(kg)
226-002-000100
Z80
42
28
80
50
45
22
26
80
6,5
12
0,53
226-002-000300
Z115
63
39
115
72
65
32
38
115
8
18
1,55
Izolatori se pakuju u kartonske kutija po 32 komada
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana:
10
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Jajasti porcelanski izolatori A-100 (DIN 48156)
Jajasti zatezni niskonaponski porcelanski izolator je
izrađen u skladu sa DIN 48156.
Koristi se kao izolacioni umetak kod sidrenja
niskonaponskih stubova ili krovnih nosača. Odlikuje
ga velika mehanička čvrstoća od 16 kN. Izrađuje se
u bijeloj i smeđoj boji.
Kodni broj:
226-002-000400 – smeđi
226-002-001400 – bijeli
Masa izolatora je 0,65 kg.
Pakuje se u kartonske kutije po 32 komada.
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju ugradnju SAR tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju
ugradnju se odlikuju dobrim mehaničkim i izolacionim osobinama.
Koriste sa kao porporni izolatori za držanje
sabirnica u srednjenaponskim postrojenjima
unutrašnje montaže.
Izrađuju se za napone do 38 kV.
Izolatori su ispitani prema IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
Naziv
226-002-020200
226-002-030100
226-002-040100
SAR 10
SAR 20
SAR 30
Nazivni
napon
kV
12
24
38
Nazivna
sila
kN
3,75
3,75
3,75
Dimenzije
a
190
260
345
b
62
74
74
Masa
c
105
115
125
d
127
177
267
kg
2,6
3,6
5
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju ugradnju J tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju
ugradnju se odlikuju dobrim mehaničkim i izolacionim osobinama.
Koriste sa kao porporni izolatori za držanje
sabirnica u srednjenaponskim postrojenjima
unutrašnje montaže.
Izrađuju se za napone do 38 kV.
Izolatori su usklađeni sa IEC 60273 i ispitani prema
IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
Naziv
226-002-020100
226-002-030200
226-002-040200
J4-75
J4-125
J4-170
Nazivni
napon
kV
12
24
38
Nazivna
sila
kN
4
4
4
Dimenzije
a
130
220
300
b
82
105
105
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
c
70
100
100
d
50
60
60
Masa
M1
M12
M12
M12
M2
M16
M16
M16
kg
1,6
2,6
3,6
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana:
11
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju ugradnju PU tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju
ugradnju sa vanjskim metalnim armaturama.
Koriste sa kao potporni izolatori za aparate sa
manjim mehaničkim opterećenjima.
Izrađuju se za napone do 38 kV.
Izolatori su ispitani prema IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
Naziv
222-004-120001
222-004-130001
222-004-140001
PU4-75
PU4-125
PU4-170
Nazivni
napon
kV
12
24
38
Nazivna
sila
kN
4
4
4
Dimenzije
a
130
230
306
b
82
82
82
c
75
75
75
Masa
M1
M16
M16
M16
M2
2xM6
2xM6
2xM6
kg
1,6
2,6
3,6
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju ugradnju PRS tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za vanjsku
ugradnju sa vanjskim metalnim armaturama.
Koriste sa kao potporni izolatori za aparate sa
manjim mehaničkim opterećenjima.
Izrađuju se za napone do 38 kV.
Izolatori su usklađeni sa IEC 60273 i ispitani prema
IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
Naziv
222-004-210001
222-004-220001
222-004-230001
C6-75
C6-125
C6-170
Nazivni
napon
kV
12
24
38
Nazivna
sila
kN
4
4
4
Visina i pričvršćenje
a
215
305
445
gornje
5xM12/Ø76
5xM12/Ø76
5xM12/Ø76
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
donje
5xM12/Ø76
5xM12/Ø76
5xM12/Ø76
Masa
kg
1,6
2,6
3,6
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana:
12
Nosači izolatora,
konzole
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora
Čelični toplo cinkovani nosači potpornih izolatora se izrađuju u skladu sa
standardima:
- JUS N.F1.601 – Ravni nosači niskonaponskih izolatora
- JUS N.F1.602 – Savijeni nosači niskonaponskih izolatora
- JUS N.F1.606 – Stremen za Z izolator.
Koriste sa za montažu niskonaponskih izolatora direktno na drvene
stubove ili na čelične konzole.
Nosači su toplo cinkovani tako da nisu podložni atmosferskim uticajima.
Ravni nosači - JUS N.F1.601
Kodni broj
227-513-072000
227-513-076000
227-513-073000
227-513-071000
227-513-077000
227-513-074000
227-513-074100
227-513-100000
Oznaka
NPN 16 x 85 A
NPN 19 x 85 A
NPN 16 x 85 B
NPN 16 x 100 B
NPN 19 x 85 B
NPN 19 x 120 B
NPN Z80
NPN Z115
d
(mm)
16
19
16
16
19
19
19
27
a
(mm)
85
85
85
100
85
120
85
120
b
(mm)
90
100
90
90
100
100
163
145
d4
(mm)
M16
M20
M16
M16
M20
M20
M20
M20
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
f
(mm)
35
40
35
35
40
40
-
l
(mm)
175
185
175
190
185
220
248
265
F
(daN)
80
120
280
280
450
450
120
160
Masa
kg
0,32
0,54
0,52
0,55
0,6
0,71
0,6
0,86
Nosači izolatora,
konzole
Strana: 1
Nosači izolatora,
konzole
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora
Savijeni nosači - JUS N.F1.602
Kodni broj
227-513-084000
227-513-085000
227-513-087000
227-513-088000
Oznaka
NSN 16 E
NSN 16 F
NSN 19 E
NSN 19 F
d
(mm)
16
16
19
19
a1
(mm)
75
230
95
230
b
(mm)
100
145
110
145
a2
(mm)
55
100
80
100
d1
(mm)
13
M16
15
M20
e
(mm)
13
13
18
18
f
(mm)
35
35
40
40
h
(mm)
100
100
105
105
Masa
kg
0,48
1,1
0,77
1,66
Stremen - JUS N.F1.606
Kodni broj
227-513-097000
227-513-095000
227-513-098000
227-513-096000
Oznaka
SP 105
SK 105
SP 147
SK 147
a
(mm)
105
105
147
147
b
(mm)
40
40
50
50
c2
(mm)
25
25
30
30
d2
(mm)
14
14
18
18
d3
(mm)
18
18
28
28
d4
(mm)
26
26
38
38
l1
(mm)
110
117
155
165
l2
(mm)
106
150
l4
(mm)
115
115
160
160
Masa
kg
0,9
0,9
2,0
2,0
Nosači izolatora se pakuju u kartonsku ambalažu ili drvene sanduke zavisno od isporučivane količine.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Nosači izolatora,
konzole
Strana: 2
Nosači izolatora,
konzole
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači srednjenaponskih porcelanskih izolatora
Čelični toplo cinkovani nosači potpornih izolatora se izrađuju u skladu sa
standardima:
- JUS N.F1.501 – Ravni nosači srednjenaponskih izolatora
- JUS N.F1.502 – Savijeni nosači srednjenaponskih izolatora
Koriste sa za montažu izolatora D tipa direktno na drvene stubove ili na
čelične konzole.
Nosači su toplo cinkovani tako da nisu podložni atmosferskim uticajima.
Ravni nosači - JUS N.F1.501
Oznaka
Kodni broj
227-513-078000
227-513-080000
227-513-082000
227-513-079000
227-513-081000
227-513-083000
227-513-090000
227-513-092000
NPV 25 A
NPV 28 A
NPV 35 A
NPV 25 B
NPV 28 B
NPV 35 B
NSV 25 E
NSV 28 E
d
(mm)
25
28
35
25
28
35
25
28
a
(mm)
105
105
125
140
140
145
120
120
b
(mm)
170
205
320
170
205
320
310
310
Savijeni nosač – JUS N.F1.502
c
(mm)
65
65
65
75
75
75
100
100
e
(mm)
40
43
60
40
43
60
30
35
d2
(mm)
40
45
53
d3
(mm)
40
45
60
60
75
90
d4
(mm)
M24
M24
M24
M30
M30
M36
20
22
f
(mm)
57
62
100
57
62
100
57
62
l
(mm)
275
310
445
310
345
465
170
200
F
(daN)
125
145
175
440
560
620
110
135
Masa
kg
1,20
1,57
3,10
2,32
2,90
6,08
2,50
3,60
Zavisno od količine koja se isporučuje, nosači izolatora se pakuju u kartonske kutije ili drvene sanduke.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Nosači izolatora,
konzole
Strana: 3
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponske konzole za mreže sa golim provodnicima
Za montažu niskonaponskih mreža sa golim provodnicima uz korištenje
niskonaponskih porcelanskih izolatora se koriste čelično-pocinčane
konzole prilagođene montaži na armiranobetonske stubove.
Predviđene su za ravni ili raspored u četvorougao.
Pored prikazanih standardnih oblika konzole proizvodimo i konzole
prema narudžbi, odnosno nacrtu kupca.
Pored čeličnih proizvodimo i aluminijumske konzole.
Niskonaponska konzola za četvorougaoni raspored:
Kodni broj
Oznaka'
Za stub
prečnika
mm
Broj
potpora
Masa
227-430-001000
K-Č-TC niskonap. 600 P/2, ABS x/315
120 - 150
2
6,60
227-430-001100
K-Č-TC niskonap. 600 P/2, ABS x/316
200 - 250
2
6,73
227-430-003000
K-Č-TC niskonap. 600 P/4, ABS x/315
120 - 150
4
7,24
227-430-003100
K-Č-TC niskonap. 600 P/4, ABS x/1000
200 - 250
4
7,37
227-430-002000
NN čelična konzola L-700 0.4kV
120 - 150
4*
6,10
227-430-002100
NN čelična konzola L-700 0.4kV
200 - 250
4*
6,23
kg
227-420-007000 K-Aluminijumska 600 P/4, ABS x/315
120 - 150
4*
2,30
Konzola je predviđena za korištenje uz izolatore Z-80 prema JUS N.F1.306. Izolatori se isporučuju
zasebno.
Konzole kod kojih je broj izolatora označen sa * se isporučuju bez potpora.
Niskonaponska nosna konzola za ravni raspored provodnika:
Za stub
prečnika
Kodni broj
Oznaka
mm
Broj potpora
Masa
za N 95
za Z 80
kg
227-431-041000
K-Č-TC niskonap. 1300 N4+1, ABS x/315
120 - 150
4
1
12,9
227-431-041100
K-Č-TC niskonap. 1300 N4+1, ABS x/1000
200 - 250
4
1
13,0
227-431-141000
K-Č-TC niskonap. 1500 N4+1, ABS x/315
120 - 150
4
1
14,9
227-431-141100
K-Č-TC niskonap. 1500 N4+1, ABS x/1000
200 - 250
4
1
15,0
227-420-009000
K-Aluminijumska niskonap. 1300 N4+1, ABS x/315
227-420-009100 K-Aluminijumska niskonap. 1300 N4+1, ABS x/1000
Konzole kod kojih je broj izolatora označen sa * se isporučuju bez potpora.
120 - 150
4*
1*
4,0
200 - 250
4*
1*
4,6
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramička punila
Strana: 4
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponske konzole za mreže sa golim provodnicima
Niskonaponska zatezna konzola za ravni raspored provodnika:
Dimenzije (mm)
Kodni broj
227-432-041000
227-433-041000
227-420-010000
227-420-011000
Oznaka
K-Č-TC niskonap. 1300 Z4+1, ABS x/1000
K-Č-TC niskonap. 1500 Z4+1, ABS x/1000
K-Al niskonaponska zatezna 1300 Z4+1
K-Al niskonaponska zatezna 1500 Z4+1
Broj
potpora
Masa
a
b
c
d
e
za Z
izolatore
kg
1300
1500
1300
1500
330
430
330
430
200 - 250
200 - 250
200 - 250
200 - 250
62
62
60
60
1100
1200
1100
1200
10
10
10*
10*
27
29,1
8,8
9,6
Konzole kod kojih je broj izolatora označen sa * se isporučuju bez potpora.
Niskonaponska kvadratna konzola za armirano-betonski stub nazivne sile 1000 daN:
Konzola je predviđena za korištenje na mjestima grananja niskonaponske mreže izvedene golim provodnicima.
Kodni broj: 227-431-042000
Masa: 36 kg
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramička punila
Strana: 5
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponske konzole
Aluminijumske ili čelične – toplo cinkovane konzole i nosači se u srednjenaponskim mrežama
koriste za prihvat ovjesne i druge opreme. Predviđene su za montažu na različite vrste podloga:
armiranobenetonske stubove, drvene stubove, željezno-rešetkaste stubove, zidove i sl.
Konzole predviđena za prihvat provodnika srednjenaponskih mreža se izrađuju za ravni ili
raspored provodnika u trougao. Prilagođene su ugradnji standardnih nosača porcelanskih izolatora
odnosno vijcima silikonskih potpornih izolatora. Zatezne, otcjepne, rasteretne i ugaone konzole su
predviđene za ugradnju zateznih lanaca pomoću standardnog zateznog pribora – zastavice ili
škopca.
Nosači distributivnih transformatora do 400 kVA, odvodnika prenapona, razvodnih ormara,
kablovskih glava i sl. su kompatibilni omogućavaju izradu kompletne trafostanice na amiranobetonskom stubu.
Montaža konzola na stubove srednjenaponske mreže se izvodi uobičajenim alatima – ključevima
OK 19, 24 i 27.
Sve čelične pozicije konzola su toplo cinkovane.
Primjeri srednjenaponskih konzola
Srednjenaponske nosne i ugaone konzole za drvene stubove
Kodni broj
Oznaka
227-410-001000
K-Č-TC Nosna, za drveni stub NK1
227-410-002000
K-Č-TC Nosna, za drveni stub NK2
227-410-003000
K-Č-TC Ugaona, za drveni stub KK1
227-410-004000
K-Č-TC Ugaona, za drveni stub KK2
Kozole se koriste za prihvat izolatora sa ravnim potporama na drvenim stubovima.
D
mm
25
25
32
32
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Broj izolatora
1
2
1
2
Masa
kg
7,5
9,8
7,5
9,8
Keramička punila
Strana: 6
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponske zatezne konzole za ugaone A stubove:
Kodni broj
227-411-001000
227-411-001100
227-411-001200
227-411-001300
Oznaka
K-Č-TC Komplet zateznih konzola ZK/A
K-Č-TC Zatezna za drveni A stub gornja
K-Č-TC Zatezna za drveni A stub srednja
K-Č-TC Zatezna za drveni A stub donja
A
mm
B
mm
C
mm
Masa
kg
250
440
620
350
500
600
402
622
750
39,5
9,7
13,3
16,5
Konzole se koriste za prihvat zateznih lanaca u srednjenaponskim mrežama na drvenim stubovima.
Obujmica za betonski nogar BN-2:
Obujmica se koristi za pričvršćenje drvenog stuba na betonski nogar. Nazivna sila obujmice je 2000 daN. Obujmica je izrađena od
čelika i zaštićena toplim cikovanjem
Kodni broj: 227-411-003000
Masa: 2,1 kg
Pakovanje: 10 kom
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramička punila
Strana: 7
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači transformatora na armiranobetonskom stubu
Tip 1:
Tip 2:
Nosač transformatora prema tipizaciji EP BiH.
Kodni broj:
227-428-017000 za ABS 10(12)/1000
227-428-017100 za ABS 10(12)/1600
Masa nosača je 91 kg.
Nosač transformatora za transformatore do 250 kVA.
Kodni broj:
227-425-021000za ABS 10(12)/1000
227-425-020000za ABS 10(12)/1600
Masa nosača je 46 kg.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramička punila
Strana: 8
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Nosne konzole:
Nosna konzola prema tipizaciji EP BiH.
Kodni broj: 227-428-002000
Masa konzole: 43 kg
Kodni broj
Oznaka
227-428-003000
227-428-003100
227-428-004000
227-428-004100
K-Č-TC nosna, za ABS N/120-150
K-Č-TC nosna, za ABS N/120-150, 2m
K-Č-TC nosna, za drveni stub N/200-240
K-Č-TC nosna, za drveni stub N/200-240, 2m
Kodni broj
227-437-002000
Nazivni
napon
(preporuka)
24 kV
12 kV
24 kV
12 kV
Oznaka
K-Č-TC nosna vršna NH-15 za stub 12/315
A
B
mm
mm
3000
2000
3000
2000
900
450
900
450
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C
prečnik stuba
mm
120-150
120-150
200-240
200-240
Masa
kg
32,0
32,0
32,2
22,2
Masa
kg
46,0
Keramička punila
Strana: 9
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Ugaono – zatezne konzole:
Ugaona konzola prema tipizaciji EP BiH.
Kodni broj: 227-428-005000
Masa konzole: 43 kg
Kodni broj
227-436-002000
227-436-002100
227-436-002200
Kodni broj
227-428-008000
227-428-011000
Oznaka
K-Č-TC ugaona KH-24 za stub x/630
K-Č-TC ugaona KH-24 za stub x/1000
K-Č-TC ugaona KH-24 za stub x/1600
Oznaka
K-Č-TC zatezna, za ABS KZ/200-240 EP BiH
K-Č-TC zatezna, za ABS KZ/240-270 EP BiH
Nazivni
napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
24 kV
D
prečnik stuba
mm
170-210
200-240
240-270
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
kg
49,0
49,0
49,2
D - prečnik stuba
mm
200-240
240-270
Masa
kg
49,0
49,0
Keramička punila
Strana: 10
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Kodni broj
Oznaka
227-428-008100
227-428-009000
227-428-011100
227-428-012000
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1000, Ø25
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1000, Ø32
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1600, Ø25
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1600, Ø32
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
24 kV
24 kV
A
mm
D - prečnik stuba
mm
25
32
25
32
200-240
200-240
240-270
240-270
Masa
kg
38,5
38,5
39,0
39,0
Otcjepne konzole
Kodni broj
227-413-070000
227-413-069000
Oznaka
K-Č-TC otcjepna, za ABS x/1000
K-Č-TC otcjepna, za ABS x/1600
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
D
mm
230-280
270-320
Masa
kg
24
24,5
Keramička punila
Strana: 11
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Portalne nosne konzole
Oznaka
A
mm
B
mm
C
mm
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-1B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-2B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-3B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-4B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-5B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-6B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-7B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-8B
2200
2200
2200
2200
2600
2600
2600
2600
4460
4460
4460
4460
5260
5260
5260
5260
2200
Kodni broj
227-428-031000
227-428-032000
227-428-033000
227-428-034000
227-428-035000
227-428-036000
227-428-037000
227-428-038000
D
mm
E
mm
330
1705
330
1705
330
1705
330
1705
Masa
kg
80,6
84,3
81,7
86,3
94,5
98,1
95,5
100,1
2200
2600
2600
Portalne zatezne konzole
Kodni broj
227-428-041000
227-428-042000
227-428-043000
227-411-010000
Oznaka
K-Č-TC Portalna zatezna, ŽPK-ZB-20
K-Č-TC Portalna zatezna, ŽPK-ZB-24
K-Č-TC Portalna zatezna, ŽPK-ZB-27
K-Č-TC Portalna zatezna, za drveni A portal
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
5260
5260
5260
5260
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
204
244
274
274
204
244
274
600
Masa
kg
140,7
142,3
143,9
168,2
Pored konzola navedenih u primjerima u mogućnosti smo izraditi i isporučiti i druge tipove nosača za opremu
srednjenaponskih i niskonaponskih mreža, stubnih trafostanica i sl.
Sve konzole i nosači se isporučuju sa kompletnom opremom (vijci, obujmice, navrtke, podloške…) koja je potrebna za
montažu na stub.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramička punila
Strana: 12
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Oprema za zavješenje srednjenaponskog samonosivog kablovskog snopa
U prigradskim naseljima je opravdano postavljati više energetskih instalacija na iste stubove. Posebna pogodnost se pruža korištenjem
srednjenaponskih kablovskih snopova i opreme za njihovo zavješenje. U ponudi imamo nosače za nosno i zatezno prihvatanje ovih kablova
za različite prečnike stubova.
Kodni broj
227-725-021000
227-725-024000
227-725-027000
227-725-030000
227-725-033000
227-725-036000
227-725-039000
227-725-042000
227-725-045000
227-725-048000
227-725-051000
227-725-054000
227-725-021100
227-725-024100
227-725-027100
227-725-030100
227-725-033100
227-725-036100
227-725-039100
227-725-042100
227-725-045100
227-725-048100
227-725-051100
227-725-054100
Oznaka
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 315 mm
Kabl
Stub
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
Masa
(kg)
7,55
7,80
8,00
8,33
11,88
12,13
12,33
12,66
8,88
9,13
9,33
9,66
7,65
7,90
8,10
8,43
11,98
12,23
12,43
12,76
8,98
9,23
9,43
9,76
Kompleti se pakuju na drvene okvire dimenzija euro palete
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramička punila
Strana: 13
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač sa horizontalnim otvaranjem tip VRV
Nazivni napon 35-420 kV
Nazivna struja 1250 – 3150 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Rastavljači tipa VRV sa horizontalnim otvaranjem imaju jedno rastavno mjesto po polu. Namijenjeni su za vanjsku
horizontalnu montažu u paraleli ili liniji. Kretanje kontakata prilikom manipilacije se odvija u horizontalnoj ravni. Oba
kontakta se zakreću za 90o u istu stranu.
Rastavljač se sastoji od šasije, potpornih izolatora, kontaktnog sistema, pogonskog polužja i pogona.
Šasija rastavljača je robusnog dizajna tako da može da izdrži sve pogonske uslove u kojima se rastavljač može naći.
Uobičajena antikorozivna zaštita šasije je toplo cinkovanje.
Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i
izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom. Za nazivne napone do 110 kV se koriste i silikonski izolatori.
Kontaktni elementi su izvedeni od bakarne legure velike čvrstoće. Kontaktne poršine su posrebrene. Zaštita od
prekomjernog obleđivanja je izvedena pokrivanjem kontakata čime je ujedno ograničena emisija radio-frekventnih
smetnji. Poseban sistem transfera struje na priključke omogućava slobodno okretanje priključaka uz kvalitetan prenos
struje. Priključci su prilagođeni primjeni aluminjumskih priključnih fitinga. Prečnik priključaka je 40 mm za 1250 A,
odnosno 50 mm za veće struje.
Pogon rastavljača može biti ručni ili elektromotorni. Uobičajeno je da se rastavljači za nazivne napone do 220 kV izvode
sa jednim pogonom za sva tri pola, dok se veći rastavljači isporučuju sa posebnim pogonom na svakom polu.
Opciono se uz rastavljač isporučuju noževi za uzemljenje sa nezavisnim pogonom. Uklop uzemljivača je mehanički i
električno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača
dok je uzemljivač zatvoren.
Elektromotorni i ručni pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni
su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa VRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
Nazivna struja
Termička struja
Dinamička struja
Pogon
Nazivni napon pogona
Mehanička izdržljivost
Uzemljivač
Standard
Broj polova
Montaža
Izolatori
Dužina puzne staze
Mehanička čvrstoća
Otpornost prema ledu
Seizmički uslovi
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
35-420 kV
1250 – 3150 A
50 kA/1s
125 kA
elektromotorni ili ručni
prema zahtjevu
M1
opciono, poseban pogon
IEC 60129
1, 2 ili 3
vanjska
porcelan, opciono
silikon do 123 kV
prema zahtjevu kupca,
ako nije naglašeno 20
mm/kV
prema IEC 60129 ili
prema zahtjevu kupca
do 20 mm
0,3 g
Rastavljači i sklopke
Strana: 1
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Mjerna skica rastavljača VRV (sa noževima za uzemljenje)
Tip
rastavljača
Nazivni
napon
(kV)
A
B
C
D
E
F
Ø
VRV(z)-7
36
700
555
1027
890
800
525
40-50
VRV(z)-9
72,5
1000
740
1027
890
1500
1100
40-50
VRV(z)-11
123
1300
1150
1073
1325
2000
1500
40-50
VRV(z)-12
145
1700
1500
1073
1675
2600
2100
40-50
VRV(z)-14
245
2500
2300
1073
2465
4000
n/a
40-50
VRV(z)-16
420
4500
3350
1073
3865
n/a
n/a
40-50
Napomena: Prikazan je troploni rastavljač u paralelnom rasporedu. Montaža je moguća i u rasporedu u liniji. Takođe,
dimenzije navedene u tabeli se mogu prilagoditi mjestu ugradnje pod uslovom da se ne naruše minimalna izolaciona
rastojanja.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 2
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
330-101-000020
3-VRV-7-F-0-R-0-PII
330-101-000030 3-VRV-7-H-0-R-0-P-I
330-101-000040
3-VRV-7-H-0-R-0-PII
330-101-000050 3-VRV-7-K-0-R-0-P-I
330-101-000060 3-VRV-7-K-0-R-0-P-I
330-101-000070 3-VRV-7-F-0-M-0-P-I
330-101-000080
3-VRV-7-F-0-M-0-PII
330-101-000090
3-VRV-7-H-0-M-0-PI
330-101-000100
3-VRV-7-H-0-M-0-PII
330-101-000110
3-VRV-7-K-0-M-0-PI
330-101-000120
3-VRV-7-K-0-M-0-PII
300-101-000121 1-VRV-7-F-Z-R-R-I
300-101-000122 1-VRV-7-F-Z-R-R-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-101-000010 3-VRV-7-F-0-R-0-P-I
Napon motora
300-101-000006 1-VRV-7-K-0-R-0-II
Napon
upravljanja
300-101-000005 1-VRV-7-K-0-R-0-I
Pogon noževa za
uzemljenje
300-101-000004 1-VRV-7-H-0-R-0-II
Glavni pogon
300-101-000003 1-VRV-7-H-0-R-0-I
Uzemljivač
300-101-000002 1-VRV-7-F-0-R-0-II
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje , sa ručnim
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Broj polova
300-101-000001 1-VRV-7-F-0-R-0-I
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
38
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
80
38
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
80
38
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
85
38
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
85
38
2500
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
90
38
2500
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
90
38
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
240
38
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
240
38
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
250
38
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
250
38
2500
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
255
38
2500
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
255
38
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
280
38
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
280
38
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
290
38
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
290
38
2500
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
295
38
2500
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
295
38
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
120
38
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
120
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 3
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon
upravljanja
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje , sa ručnim
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
300-101-000124 1-VRV-7-H-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje , sa ručnim
300-101-000125 1-VRV-7-K-Z-R-R-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
300-101-000126 1-VRV-7-K-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
300-101-000130 3-VRV-7-F-Z-R-R-P-I sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-F-Z-R-R-P300-101-000140
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-R-R-P300-101-000150
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
I
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-R-R-P300-101-000160
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-R-R-P300-101-000170
sa ručnim pogonom za glavne noževe, ručnim pogonom za
I
noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-R-R-P300-101-000180
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-F-Z-M-R-P300-101-000190
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-F-Z-M-R-P300-101-000200
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-M-R300-101-000210
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-M-R300-101-000220
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-M-R300-101-000230
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-M-R300-101-000240
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
300-101-000123 1-VRV-7-H-Z-R-R-I
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
38
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
125
38
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
125
38
2500
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
130
38
2500
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
130
38
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
330
38
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
330
38
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
340
38
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
340
38
2500
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
345
38
2500
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
345
38
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
370
38
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
370
38
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
380
38
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
380
38
2500
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
385
38
2500
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
385
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 4
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon
upravljanja
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
300-101-000242 1-VRV-9-F-0-R-0-II
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
300-101-000243 1-VRV-9-H-0-R-0-I
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
300-101-000244 1-VRV-9-H-0-R-0-II
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
300-101-000245 1-VRV-9-F-0-M-0-I
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
300-101-000246 1-VRV-9-F-0-M-0-II jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
300-101-000247 1-VRV-9-H-0-M-0-I
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
300-101-000248 1-VRV-9-H-0-M-0-II jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
300-101-000250 3-VRV-9-F-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
3-VRV-9-F-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000260
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000270 3-VRV-9-H-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5kV, 2000 A,
3-VRV-9-H-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000280
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
300-101-000290 3-VRV-9-F-0-M-0-P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
3-VRV-9-F-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000300
II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne
staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
3-VRV-9-H-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000310
I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5kV, 2000 A,
3-VRV-9-H-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000320
II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000321 1-VRV-9-F-Z-R-R-I
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000322 1-VRV-9-F-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000323 1-VRV-9-H-Z-R-R-I
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000324 1-VRV-9-H-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
330-101-000325 1-VRV-9-F-Z-M-R-I
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
300-101-000241 1-VRV-9-F-0-R-0-I
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
72,5
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
150
72,5
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=1980 mm
150
72,5
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
155
72,5
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=1980 mm
155
72,5
1250
1
ne
DF-2
-
190
1250
1
ne
DF-2
-
C4-170,
ps=1980 mm
190
72,5
2000
1
ne
DF-2
-
C4-325,
ps=1850 mm
195
72,5
2000
1
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=1980 mm
195
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1850 mm
410
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-350
ps=1980 mm
410
72,5
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1850 mm
420
72,5
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1980 mm
420
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
445
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
445
72,5
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
450
72,5
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
450
72,5
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
180
72,5
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
180
72,5
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
185
72,5
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
185
72,5
1250
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
215
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 5
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-VRV-9-H-Z-R-R-PI
330-101-000360
3-VRV-9-H-Z-R-R-PII
330-101-000370
3-VRV-9-F-Z-M-R-PI
330-101-000380
3-VRV-9-F-Z-M-R-PII
330-101-000390
3-VRV-9-H-Z-M-RP-I
330-101-000400
3-VRV-9-H-Z-M-RP-II
300-101-000401 1-VRV-11-F-0-M-0-I
330-101-000402 1-VRV-11-F-0-M-0-II
300-101-000403 1-VRV-11-H-0-M-0-I
330-101-000404
1-VRV-11-H-0-M-0II
300-101-000405
2-VRV-11-F-0-M-0P-I
330-101-000406
2-VRV-11-F-0-M-0P-II
300-101-000407
2-VRV-11-H-0-M-0P-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
330-101-000350
Napon motora
3-VRV-9-F-Z-R-R-PII
Napon
upravljanja
330-101-000340
Pogon noževa za
uzemljenje
330-101-000330 3-VRV-9-F-Z-R-R-P-I
Glavni pogon
330-101-000328 1-VRV-9-H-Z-M-R-II
Uzemljivač
330-101-000327 1-VRV-9-H-Z-M-R-I
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne
staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
dvopolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
dvopolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
dvopolni, sa paralelnim polovima,sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Broj polova
330-101-000326 1-VRV-9-F-Z-M-R-II
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
72,5
1250
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
215
72,5
2000
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
220
72,5
2000
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
220
72,5
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
480
72,5
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
480
72,5
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
490
72,5
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
490
72,5
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
530
72,5
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
530
72,5
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
540
72,5
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
540
123
1250
1
ne
DF-2
-
310
1250
1
ne
DF-2
-
C6-550
ps=3100 mm
310
123
2000
1
ne
DF-2
-
C6-550
ps=2620 mm
315
123
2000
1
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
123
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
315
123
1250
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
610
123
1250
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
610
123
2000
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
620
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 6
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon
upravljanja
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
2-VRV-11-H-0-M-0P-II
Uzemljivač
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
dvopolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
3-VRV-11-F-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
300-101-000410
I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
3-VRV-11-F-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000420
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
3-VRV-11-H-0-R-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000430
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
3-VRV-11-H-0-R-0330-101-000440
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
3-VRV-11-F-0-M-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
300-101-000450
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
3-VRV-11-F-0-M-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000460
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
3-VRV-11-H-0-M-0- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000470
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
3-VRV-11-H-0-R-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000480
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
3-VRV-11-F-0-M-0300-101-000481
L-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
3-VRV-11-F-0-M-0330-101-000482
L-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
3-VRV-11-H-0-M-0- tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
330-101-000483
L-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
3-VRV-11-H-0-R-0tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
330-101-000484
L-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-F-Z-R-R300-101-000490
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-F-Z-R-R330-101-000500
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-H-Z-R-R300-101-000510
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-H-Z-R-R330-101-000520
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-F-Z-M-R300-101-000530
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
330-101-000408
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
123
2000
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
620
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=2620 mm
890
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=3100 mm
890
123
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=2620 mm
900
123
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=3100 mm
900
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
930
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
930
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
940
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
940
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
930
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
930
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
940
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
940
123
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
1020
123
1250
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
1020
123
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
1030
123
2000
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
1030
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1050
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 7
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon
upravljanja
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-11-F-Z-M-RL-I
Uzemljivač
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u linijibrazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-F-Z-M-R330-101-000540
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji3-VRV-11-F-Z-M-R330-101-000542
brazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
L-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-H-Z-M-R300-101-000550
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji3-VRV-11-H-Z-M-R300-101-000551
brazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
L-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-H-Z-M-R330-101-000560
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji3-VRV-11-H-Z-M-R330-101-000561
brazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
L-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
300-101-000562 1-VRV-11-F-Z-M-R-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
1-VRV-11-F-Z-M-R- jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
330-101-000563
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
300-101-000564 1-VRV-11-H-Z-M-R-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
1-VRV-11-H-Z-M-R- jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
330-101-000565
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
2-VRV-11-F-Z-M-R300-101-000566
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
2-VRV-11-F-Z-M-R330-101-000567
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
2-VRV-11-H-Z-M-R300-101-000568
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
2-VRV-11-H-Z-M-R330-101-000569
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
3-VRV-12-F-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
300-101-000570
I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2900 mm
300-101-000531
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1050
123
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1060
123
1250
1
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
390
123
1250
1
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
390
123
2000
1
ne
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
395
123
2000
1
ne
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
395
123
1250
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
710
123
1250
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
710
123
2000
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
720
123
2000
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
720
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1420
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 8
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
330-101-000642
300-101-000650
330-101-000660
300-101-000670
330-101-000680
300-101-000690
330-101-000700
300-101-000710
330-101-000720
Oznaka izolatora
IEC 60720
330-101-000641
Napon motora
330-101-000640
Napon
upravljanja
330-101-000630
Pogon noževa za
uzemljenje
330-101-000620
Glavni pogon
300-101-000610
Uzemljivač
330-101-000600
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
3-VRV-12-F-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
3-VRV-12-H-0-R-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
3-VRV-12-H-0-R-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
3-VRV-12-F-0-M-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
P-I
staze do 2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
3-VRV-12-F-0-M-0P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
3-VRV-12-H-0-M-0- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
3-VRV-12-H-0-M-0- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
3-VRV-12-S-0-M-0P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
3-VRV-12-S-0-M-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-F-Z-R-Rsa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-F-Z-R-Rsa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-H-Z-R-Rsa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-H-Z-R-Rsa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-F-Z-M-Rsa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-F-Z-M-Rsa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-H-Z-M-Rsa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-H-Z-M-Rsa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Broj polova
330-101-000590
Opis
Nazivna struja
(A)
330-101-000580
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1420
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1430
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1430
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1460
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1460
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1470
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1470
145
3150
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1530
145
3150
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1530
145
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1690
145
1250
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1690
145
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1700
145
2000
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1700
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1720
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1720
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1730
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1730
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 9
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon
upravljanja
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-12-S-Z-M-RP-I
Uzemljivač
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-S-Z-M-R330-101-000722
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-F-Z-M-M300-101-000730
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-F-Z-M-M330-101-000740
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-H-Z-M-M300-101-000750
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolator. C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-H-Z-M-M330-101-000760
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-S-Z-M-M300-101-000761
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-12-S-Z-M-M330-101-000762
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
3-VRV-13-F-0-M-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
300-101-000770
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
3-VRV-13-F-0-M-0tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000780
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
3-VRV-13-H-0-M-0- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000790
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
3-VRV-13-H-0-M-0- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000800
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-13-F-Z-M-R300-101-000810
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-13-F-Z-M-R330-101-000820
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-13-H-Z-M-R300-101-000830
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-13-H-Z-M-R330-101-000840
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
300-101-000721
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
145
3150
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1790
145
3150
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1790
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1760
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1760
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1770
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1770
145
3150
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1830
145
3150
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1830
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
1780
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=4250 mm
1780
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
1800
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=4250 mm
1800
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2100
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2100
170
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2120
170
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2120
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 10
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-VRV-13-H-Z-M-MP-II
300-101-000890
3-VRV-14-F-0-M-0P-I
330-101-000900
3-VRV-14-F-0-M-0P-II
300-101-000901
3-VRV-14-F-0-3M-0P-I
330-101-000902
3-VRV-14-F-0-3M-0P-II
300-101-000910
3-VRV-14-H-0-M-0P-I
330-101-000920
3-VRV-14-H-0-M-0P-II
300-101-000921
3-VRV-14-H-0-3M-0P-I
330-101-000922
3-VRV-14-H-0-3M-0P-II
300-101-000930
3-VRV-14-F-Z-M-RP-I
330-101-000940
3-VRV-14-F-Z-M-RP-II
300-101-000941
3-VRV-14-F-Z-3M3R-P-I
330-101-000942
3-VRV-14-F-Z-3M3R-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
330-101-000880
Napon motora
3-VRV-13-H-Z-M-MP-I
Napon
upravljanja
300-101-000870
Pogon noževa za
uzemljenje
3-VRV-13-F-Z-M-MP-II
Glavni pogon
330-101-000860
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Uzemljivač
3-VRV-13-F-Z-M-MP-I
Broj polova
300-101-000850
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2100
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2100
170
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2160
170
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2160
245
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
1920
245
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
1920
245
1250
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 680
ps=4900 mm
245
1250
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 680
ps=6600 mm
245
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
1940
245
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
1940
245
2000
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 690
ps=4900 mm
245
2000
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 690
ps=6600 mm
245
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2190
245
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2190
245
1250
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x780
245
1250
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x780
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 11
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
245
1250
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x910
245
1250
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x910
245
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2200
245
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2200
245
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2230
245
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2230
245
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2260
245
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2260
245
2000
3
da
DF-2
2x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2580
245
2000
3
da
DF-2
2x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2580
245
2000
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x790
245
2000
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x790
245
2000
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x920
245
2000
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x920
300
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2060
300
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2060
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Pogon noževa za
uzemljenje
Masa
(kg)
Glavni pogon
Napon
upravljanja
3-VRV-14-F-Z-3M3M-P-I
Uzemljivač
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 motorna pogona za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
3-VRV-14-F-Z-3M330-101-000944
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
3M-P-II
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-14-H-Z-M-R300-101-000950
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-14-H-Z-M-R330-101-000960
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-14-F-Z-M-M300-101-000970
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-14-F-Z-M-M330-101-000980
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-14-H-Z-M-M300-101-000990
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-14-H-Z-M-M330-101-001000
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa duplim noževima za uzemljenje sa obe strane
3-VRV-14-H-2Z-M300-101-000990
rastavljača sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom
2M-P-I
za glavne noževe, sa 2 motorna pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa duplim noževima za uzemljenje sa obe strane
3-VRV-14-H-2Z-M330-101-001000
rastavljača sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom
2M-P-II
za glavne noževe, sa 2 motorna pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
3-VRV-14-H-Z-3M300-101-001001
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
3R-P-I
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
3-VRV-14-H-Z-3M330-101-001002
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
3R-P-II
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
3-VRV-14-H-Z-3M300-101-001003
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
3M-P-I
posebno pogon), sa 3 motorna pogona za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
3-VRV-14-H-Z-3M330-101-001004
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
3M-P-II
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
3-VRV-15-H-0-M-0- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
300-101-001010
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
3-VRV-15-H-0-M-0- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-001020
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
300-101-000943
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljači i sklopke
Strana: 12
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-VRV-15-H-Z-M-MP-II
300-101-001050
3-VRV-16-H-0-3M-0P-I
300-101-001060
3-VRV-16-H-0-3M-0P-II
300-101-001070
3-VRV-16-S-0-3M-0P-I
300-101-001080
3-VRV-16-S-0-3M-0P-II
300-101-001090
3-VRV-16-H-Z-3M3M-P-I
300-101-001100
3-VRV-16-H-Z-3M3M-P-II
300-101-001110
3-VRV-16-H-2Z-3M6M-P-I
300-101-001120
3-VRV-16-H-2Z-3M6M-P-II
300-101-001130
3-VRV-16-S-Z-3M3M-P-I
300-101-001140
3-VRV-16-S-Z-3M3M-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
330-101-001040
Napon motora
3-VRV-15-H-Z-M-MP-I
Napon
upravljanja
300-101-001030
Pogon noževa za
uzemljenje
3-VRV-15-S-0-3M-0P-II
Glavni pogon
330-101-001020
Tri jednopolna rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300
kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopolna rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300
kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje , sa tri
motorna pogona za noževe uzemljenja,sa izolatorima C61550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje , sa tri
motorna pogona za noževe uzemljenja,sa izolatorima C81550, puzne staze do 8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje sa obe
strane rastavljača, sa 2x tri motorna pogona za noževe
uzemljenja,sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje sa obe
strane rastavljača, sa 2x tri motorna pogona za noževe
uzemljenja,sa izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500 mm
Uzemljivač
3-VRV-15-S-0-3M-0P-I
Broj polova
300-101-001010
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
300
3150
3
ne
3xDF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x750
300
2000
3
ne
3xDF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x750
300
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2260
300
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2260
420
2000
3
ne
3 DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1150
ps=6280 mm
420
2000
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1150
ps=8500 mm
420
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1210
ps=6280 mm
420
3150
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1210
ps=8500 mm
420
2000
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1350
ps=6280 mm
420
2000
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1350
ps=8500 mm
420
2000
3
da
3x DF2x
2
3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1550
ps=6280 mm
420
2000
3
da
3x DF2x
2
3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1550
ps=8500 mm
420
3150
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1410
ps=6280 mm
420
3150
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1410
ps=8500 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 13
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem tip LRV
Nazivni napon 35-420 kV
Nazivna struja 1250 – 3150 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Rastavljači tipa LRV sa vertikalnim otvaranjem imaju jedno rastavno mjesto po polu. Namijenjeni su za vanjsku
montažu.
Rastavljač se sastoji od šasije, dva potporna izolatora, obrtnog izolatora, kućišta, kontaktnog sistema, pogonskog polužja
i pogona. Kretanje pokretnog kontakta prilikom manipilacije se odvija u vertikalnoj ravni.
Izrađuju se dvije konstrukcione verzije rastavljača. Kod rastavljača do 235 kV i nazivne struje 1600 A (izvedba 1), šasija
je spojena dok se rastavljači višeg naponskog nivoa (izvedba 2) postavljaju na dva odvojena nosača. Elementi šasije su
toplo cinkovani. Kućište rastavljača pretvara kretanje obrtnog izolatora u obrtno kretanje kntaktnih noževa u vertikalnoj
ravni.
Kontaktni elementi su izvedeni od aluminijumskih cijevi sa posrebrenim kontaktnim površinama. Izvedba 1 ima jedan
kontaktni nož koji se prilikom zatvaranja kontakta, po ulasku u nepokretni kontakt, zakreće oko svoje ose i time
obezbjeđuje potreban kontaktni pritisak. Izvedba 2 ima par kontaktnih noževa koji nakon ulaska u nepokretne kontakte,
radi obezbjeđenja potrebnog kontaktnog pritiska, nastavljaju linearno kretanje. Kod ove izvedbe, nepokretni kontakt i
kućište su opremljeni i ekranima za smanjenje radio-frekventnih smetnji i korone.
Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i
izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom. Za nazivne napone do 123 kV se koriste i silikonski izolatori.
Priključci su prilagođeni primjeni aluminjumskih priključnih fitinga. Prečnik priključaka je 40 mm za 1250 A, odnosno
50 mm za veće struje.
Pogon rastavljača može biti ručni ili elektromotorni. Uobičajeno je da se rastavljači za nazivne napone do 220 kV izvode
sa jednim pogonom za sva tri pola, dok se veći rastavljači isporučuju sa posebnim pogonom na svakom polu.
Opciono se uz rastavljač isporučuju noževi za uzemljenje sa nezavisnim pogonom. Uklop uzemljivača je mehanički i
električno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača
dok je uzemljivač zatvoren.
Elektromotorni i ručni pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni
su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa LRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
72,5-525 kV
Nazivna struja
1250 – 3150 A
Termička struja
50 kA/1s
Dinamička struja
125 kA
Pogon
elektromotorni ili ručni
Nazivni napon pogona
prema zahtjevu
Mehanička izdržljivost
M1
Uzemljivač
opciono, poseban pogon
Standard
IEC 60129
Broj polova
1, 2 ili 3
Montaža
vanjska
Izolatori
porcelan, opciono
silikon do 123 kV
Dužina puzne staze
prema zahtjevu kupca, ako
nije naglašeno 20 mm/kV
Mehanička čvrstoća
prema IEC 60129 ili
prema zahtjevu kupca
Otpornost prema ledu
do 20 mm
Seizmički uslovi
0,3 g
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 14
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Mjerna skica rastavljača LRV (sa noževima za uzemljenje)
Tip rastavljača
Nazivni
napon (kV)
A
B
C
D
F
Q
LRV(z)-9
72,5
1000
928
2478
1087
700
1100
LRV(z)-11
123
1360
1353
3253
1517
1060
2000
LRV(z)-12
145
1660
1633
3823
1797
1360
2500
LRV(z)-13
170
2000
1833
4353
1997
1700
3000
LRV(z)-14
245
2300 (1)
3160 (2)
2433 (1)
2529 (2)
5243 (1)
4899 (2)
2597 (1)
2270 (2)
2000 (1)
2150 (2)
3500 (1)
3250 (2)
LRV(z)-15
300
3360
2529
5130
2270
2150
3600
LRV(z)-16
420
4160
3579
6819
3320
3150
4250
LRV(z)-17
525
4860
3579
7389
3320
3850
6000
Napomena Prikazan je troploni rastavljač sa noževima za uzemljenje. Dimenzije navedene u tabeli se mogu prilagoditi
zahtjevu kupca pod uslovom da se ne naruše minimalna izolaciona rastojanja
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 15
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-LRV-9-G-0-R-0-PII
300-102-000020
3-LRV-9-F-0-M-0-PI
300-102-000021
3-LRV-9-F-0-M-0-PII
300-102-000030
3-LRV-9-G-0-M-0P-I
300-102-000031
3-LRV-9-G-0-M-0P-II
300-102-000040
3-LRV-9-F-Z-R-R-PI
300-102-000041
3-LRV-9-F-Z-R-R-PII
300-102-000042
3-LRV-9-F-Z-M-RP-I
300-102-000043
3-LRV-9-F-Z-M-RP-II
300-102-000044
3-LRV-9-F-Z-M-MP-I
300-102-000045
3-LRV-9-F-Z-M-MP-II
300-102-000050
3-LRV-9-G-Z-R-RP-I
300-102-000051
3-LRV-9-G-Z-R-RP-II
300-102-000052
3-LRV-9-G-Z-M-RP-I
300-102-000053
3-LRV-9-G-Z-M-RP-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-102-000011
Napon motora
3-LRV-9-G-0-R-0-PI
Napon
upravljanja
300-102-000010
Pogon noževa za
uzemljenje
3-LRV-9-F-0-R-0-PII
Glavni pogon
300-102-000002
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Uzemljivač
3-LRV-9-F-0-R-0-PI
Broj polova
300-102-000001
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
ne
DF-2
-
72,5
1600
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
72,5
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
C4-325,
ps=1850 mm
C4-325,
ps=1980 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 16
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-LRV-11-F-0-R-0P-II
300-102-000070
3-LRV-11-G-0-R-0P-I
300-102-000071
3-LRV-11-G-0-R-0P-II
300-102-000080
3-LRV-11-F-0-M-0P-I
300-102-000081
3-LRV-11-F-0-M-0P-II
300-102-000090
3-LRV-11-G-0-M-0P-I
300-102-000091
3-LRV-11-G-0-M-0P-II
300-102-000100
3-LRV-11-F-Z-R-RP-I
300-102-000101
3-LRV-11-F-Z-R-RP-II
300-102-000102
3-LRV-11-F-Z-M-RP-I
300-102-000103
3-LRV-11-F-Z-M-RP-II
300-102-000104
3-LRV-11-F-Z-MM-P-I
300-102-000105
3-LRV-11-F-Z-MM-P-II
300-102-000110
3-LRV-11-G-Z-R-RP-I
300-102-000111
3-LRV-11-G-Z-R-RP-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-102-000061
Napon motora
3-LRV-11-F-0-R-0P-I
Napon
upravljanja
300-102-000060
Pogon noževa za
uzemljenje
3-LRV-9-G-Z-M-MP-II
Glavni pogon
300-102-000055
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Uzemljivač
3-LRV-9-G-Z-M-MP-I
Broj polova
300-102-000054
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
72,5
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
ne
DF-2
-
123
1600
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
123
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
C6-550,
ps=2460 mm
C6-550,
ps=3100 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 17
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
300-102-000140
300-102-000141
300-102-000150
300-102-000151
300-102-000160
300-102-000161
300-102-000170
300-102-000171
300-102-000180
300-102-000181
300-102-000182
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-102-000131
Napon motora
300-102-000130
Napon
upravljanja
300-102-000121
Pogon noževa za
uzemljenje
300-102-000120
Glavni pogon
300-102-000115
Uzemljivač
300-102-000114
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-P-I
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-P-II
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-R-0tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-R-0tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-I
izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-II
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-I
izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-II
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-I
sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-II
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-I
sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-II
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-F-Z-R-Ruzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-F-Z-R-Ruzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Broj polova
300-102-000113
Opis
Nazivna struja
(A)
300-102-000112
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
123
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
ne
DF-2
-
145
1600
3
ne
DF-2
-
145
2000
3
ne
DF-2
-
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
145
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1250
3
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
RTP-1
C6-650,
ps=2920 mm
C6-650,
ps=3625 mm
C6-650,
ps=2920 mm
C6-650,
ps=3625 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 18
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-LRV-12-G-Z-R-RP-I
300-102-000191
3-LRV-12-G-Z-R-RP-II
300-102-000192
3-LRV-12-G-Z-M-RP-I
300-102-000193
3-LRV-12-G-Z-M-RP-II
300-102-000194
3-LRV-12-G-Z-MM-P-I
300-102-000195
3-LRV-12-G-Z-MM-P-II
300-102-000200
3-LRV-12-H-Z-R-RP-I
300-102-000201
3-LRV-12-H-Z-R-RP-II
300-102-000202
3-LRV-12-H-Z-M-RP-I
300-102-000203
3-LRV-12-H-Z-M-RP-II
300-102-000204
3-LRV-12-H-Z-MM-P-I
300-102-000205
3-LRV-12-H-Z-MM-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-102-000190
Napon motora
3-LRV-12-F-Z-MM-P-II
Napon
upravljanja
300-102-000185
Pogon noževa za
uzemljenje
3-LRV-12-F-Z-MM-P-I
Glavni pogon
300-102-000184
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 3625 mm
Uzemljivač
3-LRV-12-F-Z-M-RP-II
Broj polova
300-102-000183
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 19
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon
upravljanja
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-LRV-13-F-0-R-0P-I
Uzemljivač
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
3-LRV-13-F-0-R-0tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
300-102-000211
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-R-0300-102-000220
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-I
izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-R-0300-102-000221
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-II
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1250 A,
3-LRV-13-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
300-102-000230
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
3-LRV-13-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
300-102-000231
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-M-0300-102-000240
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-I
sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
300-102-000241
P-II
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-R-R300-102-000250
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-R-R300-102-000251
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M-R300-102-000252
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M-R300-102-000253
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M300-102-000254
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-P-I
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M-R300-102-000255
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-II
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-R-Ruzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
300-102-000260
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-R-R300-102-000261
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-M-R300-102-000262
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-M-R300-102-000263
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
300-102-000210
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
170
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
ne
DF-2
-
170
1600
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
170
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
da
RTP-1 RTP-1
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
C6-750,
ps=3400 mm
C6-750,
ps=4335 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 20
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon
upravljanja
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-LRV-13-G-Z-MM-P-I
Uzemljivač
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-G-Z-M-R300-102-000265
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-II
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245kV, 2000 A,
3-LRV-14-H-0-3M- tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000270
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
0-P-I
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
3-LRV-14-H-0-3M300-102-000271
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
0-P-II
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245kV, 2500 A,
3-LRV-14-K-0-3M- tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000280
0-P-I
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
3-LRV-14-K-0-3M300-102-000281
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
0-P-II
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245kV, 3150 A,
3-LRV-14-S-0-3Mtropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000290
0-P-I
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
3-LRV-14-S-0-3M300-102-000291
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
0-P-II
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-H-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000300
3M-P-I
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-H-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000301
3M-P-II
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-K-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000310
3M-P-I
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-K-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000311
3M-P-II
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-S-Z-3Muzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000320
3M-P-I
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-S-Z-Muzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000321
M-P-II
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2000 A,
3-LRV-15-H-0-3M- tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000330
0-P-I
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
300-102-000264
Broj polova
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
170
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
245
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
245
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
245
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
245
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
245
3150
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
245
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
245
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4900 mm
245
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=6600 mm
245
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4900 mm
245
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=6600 mm
245
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4900 mm
245
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=6600 mm
300
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 21
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-LRV-15-S-0-3M0-P-I
300-102-000351
3-LRV-15-S-0-3M0-P-II
300-102-000360
3-LRV-15-H-Z-3M3M-P-I
300-102-000361
3-LRV-15-H-Z-3M3M-P-II
300-102-000370
3-LRV-15-K-Z-3M3M-P-I
300-102-000371
3-LRV-15-K-Z-3M3M-P-II
300-102-000380
3-LRV-15-S-Z-3M3M-P-I
300-102-000381
3-LRV-15-S-Z-MM-P-II
300-102-000390
3-LRV-16-H-0-3M0-P-I
300-102-000391
3-LRV-16-H-0-3M0-P-II
300-102-000400
3-LRV-16-K-0-3M0-P-I
300-102-000401
3-LRV-16-K-0-3M0-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-102-000350
Napon motora
3-LRV-15-K-0-3M0-P-II
Napon
upravljanja
300-102-000341
Pogon noževa za
uzemljenje
3-LRV-15-K-0-3M0-P-I
Glavni pogon
300-102-000340
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Uzemljivač
3-LRV-15-H-0-3M0-P-II
Broj polova
300-102-000331
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
300
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
3150
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
420
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 22
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-LRV-16-H-Z-3M3M-P-II
300-102-000420
3-LRV-16-K-Z-3M3M-P-I
300-102-000421
3-LRV-16-K-Z-3M3M-P-II
300-102-000430
3-LRV-16-S-Z-3M3M-P-I
300-102-000431
3-LRV-16-S-Z-MM-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-102-000411
Napon motora
3-LRV-16-H-Z-3M3M-P-I
Napon
upravljanja
300-102-000410
Pogon noževa za
uzemljenje
3-LRV-16-S-0-3M0-P-II
Glavni pogon
300-102-000401
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 6800 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Uzemljivač
3-LRV-16-S-0-3M0-P-I
Broj polova
300-102-000400
Opis
Nazivna struja
(A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
420
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 23
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Pantografski rastavljač tip PRV
Nazivni napon 35-420 kV
Nazivna struja 1250 – 3150 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Rastavljači tipa PRV sa pantogafskim kontaktima imaju jedno rastavno mjesto po polu. Namijenjeni su za vanjsku
montažu u slučaju kada sistemi sabirnica koje rastavljač povezuje ne leže u istoj ravni. Prilikom manipulacije, pokretni
kontakt se kreće vertikalno i najkraćim putem dolazi do nepokretnog kontakta.
Sastavni dijelovi rastavljače su potporni izolator, obrtni izolator, kontaktni sistem, kućišt i pogon.
Rastavljač se montira na betonski ili čelični nosač. Betonski nosač je potrebno izraditi prema nacrtu za montažu
pojedinog rastavljača, a moguća je isporuka rastavljača i sa čeličnim nosačem.
Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i
izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom.
Kućište rastavljača se montira na potporni izolator i ima zadatak da obrtno kretanje izolatora za prenos momenta pretvori
u vertikalno kretanje škarskih kontakata. Kontakti u zatvorenom položaju hvataju traverzu koja kao nepokretni kontakt
visi na sabirnicama.
Kontaktni elementi su izvedeni od bakarne legure velike čvrstoće. Kontaktne poršine su posrebrene.
Rastavljači za više naponske nivoe (≥245kV) se isporučuju sa posebnim pogonom za svaki pol. Snaga pogonskog
motornog pogona je tako izabrana da obezbjeđuje kvalitetan kontakt čak i u slučaju obleđenih kontakata rastavljača.
Moguća je ugradnja uzemljivača koji ima sopstveni pogon.
Uklop uzemljivača je mehanički i električno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač
zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača dok je uzemljivač zatvoren.
Pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni su zaštitom od
kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa PRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
Nazivna struja
Termička struja
Dinamička struja
Pogon
Nazivni napon pogona
Mehanička izdržljivost
Uzemljivač
Standard
Broj polova
Montaža
Izolatori
Dužina puzne staze
Mehanička čvrstoća
Otpornost prema ledu
Seizmički uslovi
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
110-420 kV
1250 – 2000 A
50 kA/1s
125 kA
elektromotorni
prema zahtjevu
M1
opciono, poseban pogon
IEC 60129
1, 2 ili 3
vanjska
porcelan, opciono
silikon za 123 kV
prema zahtjevu kupca, ako
nije naglašeno 20 mm/kV
prema IEC 60129 ili
prema zahtjevu kupca
do 20 mm
0,3 g
Rastavljači i sklopke
Strana: 24
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Mjerna skica rastavljača PRV (sa noževima za uzemljenje)
Tip rastavljača
Nazivni
napon
(kV)
A
B
C
D
E
F
G
Q
PRV(z)-11
123
2300
1426
2375
3845
1710
1350
1050
1500
PRV(z)-12
145
2300
1710
2810
4560
1960
1600
1050
2000
PRV(z)-13
170
2300
1910
3275
5755
2730
2350
1100
2500
PRV(z)-14
245
2300
2510
3875
6490
2730
2350
1100
3000
PRV(z)-15
300
2500
2510
4075
6490
2730
2350
1100
3800
PRV(z)-16
420
2500
3595
5390
9370
4080
3680
1200
4000
PRV(z)-17
525
2500
3595
5390
9370
4080
3680
1200
5500
Napomena Dimenzije navedene u tabeli se mogu prilagoditi mjestu ugradnje pod uslovom da se ne naruše minimalna
izolaciona rastojanja
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 25
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Napon motora
300-103-000001
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
3-PRV-11-F-0-M-0- 1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
P-I
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1460
300-103-000002
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV,
3-PRV-11-F-0-M-0- 1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
P-II
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100
mm
Tropolni
1460
300-103-000010
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV,
3-PRV-11-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-I
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2460 mm
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1460
300-103-000011
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
3-PRV-11-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100
mm
Tropolni
1460
300-103-000020
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1530
300-103-000021
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100
mm
Tropolni
1530
300-103-000030
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-H-Z-M-R123
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1530
300-103-000031
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=3100 mm 1530
300-103-000040
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 123
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=2460 mm 1570
300-103-000041
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 123
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=3100 mm 1570
300-103-000050
3-PRV-11-H-Z-MM-P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 123
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=2460 mm 1570
Šifra
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Broj polova
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 26
Masa
(kg)
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Napon motora
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=3100 mm 1570
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2050
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV,
3-PRV-12-F-0-M-0- 1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
P-II
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2050
300-103-000070
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV,
3-PRV-12-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-I
uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2050
300-103-000071
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
3-PRV-12-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-650 puzne staze do 3625 mm
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2050
300-103-000080
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2170
300-103-000081
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-R145
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2170
300-103-000090
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2170
300-103-000091
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2170
300-103-000100
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 145
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2210
300-103-000101
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 145
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2210
Šifra
Oznaka proizvoda
Opis
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
300-103-000051
3-PRV-11-H-Z-MM-P-II
300-103-000060
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
3-PRV-12-F-0-M-0- 1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
P-I
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
300-103-000061
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Broj polova
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 27
Masa
(kg)
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Napon motora
300-103-000110
3-PRV-12-H-Z-MM-P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 145
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2210
300-103-000111
3-PRV-12-H-Z-MM-P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2210
300-103-000120
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
3-PRV-13-F-0-M-0- 1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
P-I
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2230
300-103-000121
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV,
3-PRV-13-F-0-M-0- 1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
P-II
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2230
300-103-000130
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV,
3-PRV-13-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-I
uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do 3400 mm
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2230
300-103-000131
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
3-PRV-13-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-750 puzne staze do 4335 mm
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2230
300-103-000140
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-R170
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2380
300-103-000141
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2380
300-103-000150
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2380
300-103-000151
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2380
300-103-000160
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 170
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2420
Šifra
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Broj polova
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 28
Masa
(kg)
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Napon motora
300-103-000161
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 170
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2420
300-103-000170
3-PRV-13-H-Z-MM-P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 170
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2420
300-103-000171
3-PRV-13-H-Z-MM-P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
170
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2420
300-103-000180
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-14-F-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000181
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-14-F-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000190
3-PRV-14-H-0-3M0-P-I
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000191
3-PRV-14-H-0-3M0-P-II
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000200
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-14-S-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 31500 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000201
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
3-PRV-14-S-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
P-II
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000210
3-PRV-14-F-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=4900 mm
300-103-000211
3-PRV-14-F-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=6600 mm
Šifra
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Broj polova
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 29
Masa
(kg)
Napon motora
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=4900 mm
3-PRV-14-H-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=6600 mm
3-PRV-14-S-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=4900 mm
3-PRV-14-S-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 31500 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x 3x RTP1
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=6600 mm
3-PRV-14-F-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=4900 mm
300-103-000241
3-PRV-14-F-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=6600 mm
300-103-000250
3-PRV-14-H-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=4900 mm
300-103-000251
3-PRV-14-H-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=6600 mm
300-103-000260
3-PRV-14-S-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=4900 mm
300-103-000261
3-PRV-14-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 31500 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=6600 mm
300-103-000270
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-15-F-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000220
300-103-000221
300-103-000230
300-103-000231
300-103-000240
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon upravljanja
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
Oznaka proizvoda
Pogon noževa za
uzemljenje
Uzemljivač
3-PRV-14-H-Z-3M3R-P-I
Šifra
Glavni pogon
Broj polova
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 30
Masa
(kg)
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Napon motora
300-103-000271
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-15-F-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
P-II
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000280
3-PRV-15-H-0-3M0-P-I
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000281
3-PRV-15-H-0-3M0-P-II
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000290
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-15-S-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000291
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
3-PRV-15-S-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000300
3-PRV-15-F-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=4900 mm
300-103-000301
3-PRV-15-F-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=6600 mm
300-103-000310
3-PRV-15-H-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=4900 mm
300-103-000311
3-PRV-15-H-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=6600 mm
300-103-000320
3-PRV-15-S-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=4900 mm
300-103-000321
3-PRV-15-S-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=6600 mm
Šifra
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Broj polova
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 31
Masa
(kg)
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Napon motora
3-PRV-15-F-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 970
ps=4900 mm
3-PRV-15-F-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
3x
970
3-PRV-15-H-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
3x
970
3-PRV-15-H-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
3x
970
3-PRV-15-S-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
3x
970
300-103-000351
3-PRV-15-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
3x
970
300-103-000360
3-PRV-16-H-0-3M0-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 6800
mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
3x
890
300-103-000361
3-PRV-16-H-0-3M0-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 8500
mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
3x
890
300-103-000370
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
3-PRV-16-S-0-3M-0sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 6800
mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
3x
890
300-103-000371
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
3-PRV-16-S-0-3M-0sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
P-II
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 8500
mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
3x
890
300-103-000380
3-PRV-16-H-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 6800 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
3x
1070
Šifra
300-103-000330
300-103-000331
300-103-000340
300-103-000341
300-103-000350
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Broj polova
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 32
Masa
(kg)
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Napon motora
3-PRV-16-H-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 8500 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
3x
C6-1550,
ps=8500 mm 1070
3-PRV-16-S-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 6800 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
3x
C6-1550,
ps=6800 mm 1070
3-PRV-16-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 8500 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
3x
ps=8500 mm 1070
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Glavni pogon
300-103-000391
Uzemljivač
300-103-000390
Broj polova
300-103-000381
ENERGOINVEST GRUPA
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 33
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Visokonaponski uzemljivač ZRV
Nazivni napon 72,5-420 kV
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Uloga uzemljivača u elektroenergetskim objektima je da obezbijedi vodljiv spoj neke tačke mreže sa uzemljenjem.
Uzemljivač se sastoji od šasije, potpornog izolatora, kontakta uzemljivača i pogona. Šasija uzemljivača obezbjeđuje pouzdan
mehanički oslonac potpornog izolatora i pokretnog kontakta. Izolator služi kao nosač sabirnica i nosač nepokretnog kontakta.
Standardno se koriste porcelanski izolatori klase C4 sa puznom stazom od 20mm/kV, a na zahtjev kupca je moguće koristiti i
druge izolatore. Prilikom uklapanja, pokretni kontakt rotira u vertikalnoj ravni dok se ne osloni na prihvatni dio nepokretnog
konatakta. Dalje kretanje je linearno do potpunog uklopa. Ovakvim konstrukcionim rješenjem je obezbjeđen pouzdan kontat i
u slučaju pojave dinamičkih struja visokog intenziteta.
Pogon uzemljivača može biti ručni ili motorni. Kod uzemljivača za više naponske nivoe (245 kV i više) je uobičajeno
korištenje posebnog pogona za svaki pol uzemljivača. Elektromotorni i ručni pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na
zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija
elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa ZRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
Termička struja
Dinamička struja
Pogon
Nazivni napon pogona
Standard
Broj polova
Montaža
Izolatori
Dužina puzne staze
Otpornost prema ledu
72,5-525 kV
40-63 kA/1s
100-157 kA
elektromotorni ili ručni
prema zahtjevu
IEC 60129
1, 2 ili 3
vanjska
porcelan, opciono silikon do 123 kV
prema zahtjevu kupca, ako nije
naglašeno 20 mm/kV
prema IEC 60129 ili prema zahtjevu
kupca
do 20 mm
Seizmički uslovi
0,3 g
Mehanička čvrstoća
Uzemljivač
Nazivni
napon (kV)
A
B
C
D
ZR-9
72,5
--
1113
890
855
ZR-11
123
--
1523
1300
1265
ZR-12
145
--
1873
1650
1615
ZR-13
170
--
2073
1850
1815
ZRV-14
245
2760
2600
2210
2270
ZRV-15
300
300
2760
2600
2210
ZRV-16
420
420
3960
3530
3240
ZRV-17
525
3960
3530
3240
3320
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 34
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
1-ZRV-7 -Z-R-0-I
300-104-000004
1-ZRV-7 -Z-R-0-II
300-104-000010
1-ZRV-7 -Z-M-0-I
300-104-000011
1-ZRV-7 -Z-M-0-II
300-104-000020
1-ZRV-9 -Z-R-0-I
300-104-000021
1-ZRV-9 -Z-R-0-II
300-104-000030
1-ZRV-9 -Z-R-0-I
300-104-000031
1-ZRV-9 -Z-R-0-II
300-104-000040
1-ZRV-9 -Z-M-0-I
300-104-000041
1-ZRV-9 -Z-M-0-II
300-104-000050
1-ZRV-11 -Z-R-0-I
300-104-000051
1-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000060
1-ZRV-11 -Z-R-0-I
300-104-000061
1-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000070
1-ZRV-11 -Z-M-0-I
300-104-000071
1-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000080
3-ZRV-11 -Z-R-0-I
300-104-000081
3-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000090
3-ZRV-11 -Z-M-0-I
300-104-000091
3-ZRV-11 -Z-M-0-II
300-104-000100
1-ZRV-12 -Z-R-0-I
300-104-000101
1-ZRV-12 -Z-R-0-II
300-104-000110
1-ZRV-12 -Z-R-0-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-104-000003
Napon motora
1-ZRV-7 -Z-R-0-II
Napon upravljanja
300-104-000002
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 798 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 980 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 798 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 980 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 798 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 980 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa motornim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa motornim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa motornim pogonom sa izolatorima C6550, puzne staze do 2620 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Pogon
1-ZRV-7 -Z-R-0-I
Uzemljivač
300-104-000001
Opis
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
38
1
da
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
45
38
1
da
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
45
38
1
da
RTP-1
-
-
C4-170,
ps=798 mm
55
38
1
da
RTP-1
-
-
C4-170,
ps=980 mm
55
38
1
da
DF-2
90
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
38
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
90
72,5
1
da
BE-2
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
60
72,5
1
da
BE-2
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
65
72,5
1
da
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
75
72,5
1
da
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
80
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
120
C4-325,
ps=1980 mm
125
72,5
1
da
DF-2
72,5
1
da
DF-2
123
1
da
BE-2
-
-
C6-550
ps=2620 mm
140
123
1
da
BE-2
-
-
C6-550
ps=3100 mm
145
123
1
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
155
123
1
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
160
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
180
C6-550
ps=3100 mm
190
123
1
da
DF-2
123
1
da
DF-2
123
3
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
385
123
3
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
395
123
3
da
DF-2
430
3
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
123
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
445
145
1
da
BE-2
-
-
C6-650
ps=2900 mm
455
145
1
da
BE-2
-
-
C6-650
ps=3625 mm
465
145
1
da
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
470
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 35
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
1-ZRV-12 -Z-R-0-II
300-104-000130
3-ZRV-12 -Z-R-0-I
300-104-000131
3-ZRV-12 -Z-R-0-II
300-104-000140
3-ZRV-12 -Z-M-0-I
300-104-000141
3-ZRV-12 -Z-M-0-II
300-104-000150
1-ZRV-13 -Z-R-0-I
300-104-000151
1-ZRV-13 -Z-R-0-II
300-104-000160
1-ZRV-13 -Z-M-0-I
300-104-000161
1-ZRV-13 -Z-M-0-II
300-104-000170
3-ZRV-13 -Z-M-0-I
300-104-000171
3-ZRV-13 -Z-M-0-II
300-104-000180
1-ZRV-14 -Z-M-0-I
300-104-000181
1-ZRV-14 -Z-M-0-II
300-104-000190
3-ZRV-14 -Z-3M-0-I
300-104-000191
3-ZRV-14 -Z-3M-0-II
300-104-000200
1-ZRV-15 -Z-M-0-I
300-104-000201
1-ZRV-15 -Z-M-0-II
300-104-000210
3-ZRV-15 -Z-3M-0-I
300-104-000211
3-ZRV-15 -Z-3M-0-II
300-104-000220
1-ZRV-16 -Z-M-0-I
300-104-000221
1-ZRV-16 -Z-M-0-II
300-104-000230
3-ZRV-16 -Z-3M-0-I
da
145
1
da
DF-2
145
1
da
DF-2
145
3
da
145
3
145
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
RTP-1
-
da
RTP-1
3
da
DF-2
145
3
da
DF-2
170
1
da
170
1
170
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-104-000121
1
Napon motora
1-ZRV-12 -Z-R-0-I
145
Napon upravljanja
300-104-000120
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, sa motornim
pogonom sa izolatorima C6-650, puzne staze
do 2900 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4250 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4250 mm
Tropolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Tropolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4250 mm
Jednopolni uzemljivač , 245 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Jednopolni uzemljivač , 245 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 245 kV,
opremljen sa motornim pogonom ( svaki pol
posebno pogon), sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Tri jednopolna uzemljivača , 245 kV,
opremljen sa tri motorna pogona (svaki pol
posebno pogon), sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Jednopolni uzemljivač , 300 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Jednopolni uzemljivač , 300 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 300kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 4900 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 300kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 6600 mm
Jednopolni uzemljivač , 420 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1550,
puzne staze do 6280 mm
Jednopolni uzemljivač , 420 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1550,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 420kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 4900 mm
Pogon
1-ZRV-12 -Z-R-0-II
Uzemljivač
300-104-000111
Opis
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
-
C6-650
ps=3625 mm
485
C6-650
ps=2900 mm
510
C6-650
ps=3625 mm
520
-
C6-650
ps=2900 mm
1260
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1280
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1300
C6-650
ps=3625 mm
1320
RTP-1
-
-
C6-750
ps=3400 mm
510
da
RTP-1
-
-
C6-750
ps=4250 mm
520
1
da
DF-2
510
1
da
DF-2
C6-750
ps=4250 mm
520
170
3
da
DF-2
C6-750
ps=3400 mm
1480
170
3
da
DF-2
C6-750
ps=4250 mm
1510
245
1
da
DF-2
C6-1050
ps=4900 mm
580
245
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
170
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
590
245
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 580
ps=4900 mm
245
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 590
ps=6600 mm
300
1
da
DF-2
300
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
300
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 600
ps=4900 mm
300
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 620
ps=4900 mm
420
1
da
DF-2
420
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
420
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
C6-1050
ps=4900 mm
600
C6-1050
ps=6600 mm
620
C6-1050
ps=4900 mm
640
C6-1050
ps=6600 mm
660
C6-1050
3x 640
ps=4900 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 36
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Oznaka proizvoda
Opis
Broj polova
Uzemljivač
Pogon
Napon upravljanja
Napon motora
300-104-000231
3-ZRV-16 -Z-3M-0-II
Tri jednopolna uzemljivača, 420kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 6600 mm
420
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Oznaka izolatora
IEC 60720
Šifra
Nazivni napon (kV)
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
C6-1050
3x 640
ps=4900 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 37
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju
RVM, 24 – 38 kV, 630 – 1250 A
RVM je rastavljač robusne izvedbe prvenstveno namijenjen za mreže sa maksimalnim
pogonskim naponom 38 kV i velikim nazivnim strujama.
Proizveden je i ispitan u skladu sa IEC 62271-1 i IEC 62271-102.
Predviđen je za montažu na zid trafostanice ili na željeznorešetkasti stub. Isporučuje
se sa ručnim pogonm i kompletnim polužjem dužine 4,4 m.
Opciono se ugrađuje kutija sa signalnom sklopkom maksimalnog broja kontakata 12
NC + 12 NO. Signalna sklopka je kruto vezana za polužje rastavljača.
Rastavljač se izvodi kao jednopolni, dvopolni ili tropolni. Razmak polova se
narudžbom može mijenjati ali ne manje nego što je dato u tabeli.
Čelična konstrukcija rastavljača je toplo cinkovana. Kontakti i priključci su od
elektrolitičkog bakra sa odgovarajućom površinskom zaštitom. U izradi se koriste
kompozitni izolatori sa sislikonskim omotačem koje karakteriše velika strujna staza.
Stoga su rastavljači posebno pogodni primjeni u zaprljanim sredinama kao što su
rudnici, industrijska postrojenje i sl.
Priključak na rastavljač je moguć užetom prečnika do 30 mm ili pločastim
priključkom max 40x10.
Pogon rastavljača i noževa za uzemljenje mogu biti sa lijeve ili desne strane.
Nazivni napon
Tehničke karakteristike rastavljača:
24 – 38 kV
Nazivna struja
630 – 1250 A
Način montaže
vertikalni ili horizontalni
Termička podnosiva struja
25 kA/1s
Dinamička podnosiva
struja
62,5 kA
DIMENZIJE RASTAVLJAČA
Oznaka
RVM-6
RVM-7
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
A
B
C
D
E
mm
mm
mm
mm
mm
400
612
400
306
1060
1194
550
697
417
539
Rastavljači i sklopke
Strana: 38
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
300-105-000030
300-105-000031
300-105-000040
300-105-000041
300-105-000050
300-105-000051
300-105-000060
300-105-000061
300-105-000070
300-105-000071
300-105-000080
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-105-000021
Pogon noževa za
uzemljenje
300-105-000020
Glavni pogon
300-105-000011
Uzemljivač
300-105-000010
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
1-RVM-6-D -0-R-0-H-II
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800 vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
1-RVM-6-D -Z-R-R-V-II opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800 vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
1-RVM-6-D -Z-R-R-H-II ,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24
kV,1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili
1-RVM-6-F -0-R-0-V-II
zid opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200,
puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24
kV,1250A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
1-RVM-6-F -0-R-0-H-II
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
1-RVM-6-F -Z-R-R-V-II opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
1-RVM-6-F -Z-R-R-H-II ,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
3-RVM-6-D -0-R-0-V-II
opremljen sa ručnim pogonom , sa izolatorima C8-200,
puzne staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
3-RVM-6-D -0-R-0-H-II
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
3-RVM-6-F -Z-R-R-V-II opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavne noževe, ručnim pogonom za noževe uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
3-RVM-6-F -Z-R-R-H-II ,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavne noževe, ručnim pogonom za noževe uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
1-RVM-7-D -0-R-0-V-II
opremljen sa ručnim pogonomza rastavljač, sa izolatorima
C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub,
1-RVM-7-D -0-R-0-H-II
opremljen sa ručnim pogonom za rastavljač , sa izolatorima
C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800 vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
1-RVM-7-D -Z-R-R-V-II opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800 vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
1-RVM-7-D -Z-R-R-H-II ,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38
kV,1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili
1-RVM-7-F -0-R-0-V-II
zid opremljen sa ručnim pogonom za rastavljač sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
1-RVM-6-D -0-R-0-V-II
Broj polova
300-105-000002
Opis
Nazivna struja (A)
300-105-000001
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
24
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
45
24
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
45
24
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
65
24
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
65
24
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
50
24
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
50
24
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
70
24
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
70
24
800
3
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
190
24
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
190
24
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
200
24
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
200
38
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
75
38
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
75
38
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
90
38
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
90
38
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
78
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 39
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
1-RVM-7-F -Z-R-R-H-II
300-105-000100
3-RVM-7-D -0-R-0-V-II
300-105-000101
3-RVM-7-D -0-R-0-H-II
300-105-000110
3-RVM-7-F -Z-R-R-V-II
300-105-000111
3-RVM-7-F -Z-R-R-H-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-105-000091
Pogon noževa za
uzemljenje
1-RVM-7-F -Z-R-R-V-II
Glavni pogon
300-105-000090
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38
kV,1250A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
opremljen sa ručnim pogonom za rastavljač, sa izolatorima
C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
.sa međufaznim razmakom A=612mm ,opremljen sa ručnim
pogonomza rastavljač , sa izolatorima C8-200, puzne staze
do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub , sa
međufaznim razmakom A=612mm,opremljen sa ručnim
pogonomza rastavljač sa izolatorima C8-200, puzne staze do
870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid ,
sa međufaznim razmakom A=612mm, opremljen sa
noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za glavne noževe,
ručnim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C8200, puzne staze do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub ,sa
međufaznim razmakom A=612mm ,opremljen sa noževima
za uzemljenje ,ručnim pogonom za glavne noževe, ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C8-200,
puzne staze do 870 mm
Uzemljivač
1-RVM-7-F -0-R-0-H-II
Broj polova
300-105-000081
Opis
Nazivna struja (A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
38
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
78
38
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
95
38
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
95
38
800
3
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
250
38
800
3
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
250
38
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
290
38
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
290
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 40
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - horizontalna montaža
ELR-6H, 24 kV, 400 A
Rastavljač za horizontalnu montažu na stub srednjenaponske mreže je namijenjen za
vidno rastavljanje srednjenaponskih dalekovoda. Rastojanje otvorenih kontakata
odgovara rastavnom rastojanju 24 kV mreže, odnosno podnosi atmosferski prenapon
od 145 kV. Nazivna struja rastavljača je 400 A, a kontakti mogu da podnesu
kratkotrajnu termičku struju od 16 kA i dinamičku od 40 kA!
Zahvaljujući korištenim silikonskim izolatorima rastavljač ima relativno malu masu i
pogodan je montaži na stub. Isporučuje se sa kompletnom opremom za montažu na
armirano-betonski stub ABS 10/1000 LR. Moguća je montaža i na druge dimenzije i
vrste stubova (drveni, željezno-rešetkasti …) što je potrebno posebno navesti pri
narudžbi. Uz rastavljač se isporučuje i kompletno polužje za manipulaciju koje može
sadržavati i 24 kV izolacioni umetak (opciono).
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako da je
moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom.
Svi čelični elementi rastavljača su toplo cinkovani.
Tehničke karakteristike rastavljača:
24 kV
400 A
horizontalni
125 kV prema zemlji,
Podnosivi napon 1,2/50 µs
145 kV između otvorenih
kontakata
Podnosivi napon 50 Hz, 1 min.
50 Hz prema zemlji
60 Hz između otvorenih
kontakata
Termička podnosiva struja
16 kA/1s
Dinamička podnosiva struja
40 kA
Nazivni napon
Nazivna struja
Način montaže
Kodni broj:
224-123-620000
224-123-621000
224-123-622000
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
Montaža:
na tipski betonski stub
na drveni stub
običan betonski stub
Masa (kg)
82
82,5
84
Naziv pozicije
Rastavljač
Gornja cijev
Nosač rastavljača
Cijev sa zglobom
Držač cijevi
Izolacioni umetak (opciono)
Donja cijev sa produžetkom (služi za
podešavanje ukupne dužine polužja)
Ručka pogona sa nosačem
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
komada
1
1
2
1
3
1
1
1
Rastavljači i sklopke
Strana: 41
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža
ELR-9V, 24 kV, 400 A
Rastavljač za vertikalnu montažu je namijenjen za vidno odvajanje distributivnih
transformatora ili kablovskih odvoda od srednjenaponske mreže. Rastojanje
otvorenih kontakata odgovara rastavnom rastojanju 24 kV mreže, odnosno podnosi
atmosferski prenapon od 145 kV. Nazivna struja rastavljača je 400 A, a kontakti
mogu da podnesu kratkotrajnu termičku struju od 16 kA i dinamičku od 40 kA!
Rastavljač je predviđen za ugradnju na stubne trafostanice ili na mjesto priključenja
kalovskog otcjepa na nadzemnu mrežu Isporučuje se sa kompletnom opremom za
montažu na armirano-betonski stub ABS 10(12)/1000. Moguća je montaža i na druge
dimenzije i vrste stubova (drveni, željezno-rešetkasti …) što je potrebno posebno
navesti pri narudžbi. Uz rastavljač se isporučuje i kompletno polužje za manipulaciju
koje može sadržavati i 24 kV izolacioni umetak (opciono).
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako da je
moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom.
Svi čelični elementi rastavljača su toplo cinkovani.
Rastavljač se može opremiti postoljima osigurača i/ili odvodnicima prenapona čime
se dobija kompletan srednjenaponski priključak stubne trafostanice.
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
24 kV
Nazivna struja
400 A
Način montaže
vertikalni
Podnosivi napon
125 kV prema zemlji,
1,2/50 µs 145 kV između otvorenih kontakata
Podnosivi napon
50 Hz prema zemlji
50 Hz, 1 min. 60 Hz između otvorenih kontakata
Termička podnosiva struja
16 kA/1s
Dinamička podnosiva
40 kA
struja
Kodni broj:
Oprema:
Masa (kg)
224-123-610000
224-123-630000
224-123-640000
bez dodatne opreme
sa postoljem osigurača
sa odvodnicima prenapona:
12 kV, 10 kA
sa postoljem osigurača i
odvodnicima prenapona
73,9
85,7
82,0
Naziv pozicije
Rastavljač ELR 9V PO
Obujmica nosača rastavljača
Gornja cijev
Srednja cijev
(podešavanje dužine polužja)
Nosač rastavljača
Obrtnik
Vodilica spojnog polužje
Donja cijev sa izolacionim umetkom
(opciono)
Ručka pogona sa nosačem
komada
1
2
2
2
224-123-660000
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
94,2
1+1
1
2
1
Rastavljači i sklopke
Strana: 42
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža – sa odvodnicima prenapona
ELR-9V OP EDB, 24 kV, 400 A
Prema tipizaciji ED Beograd
Rastavljač za vertikalnu montažu ELR-9V OP EDB je prilagođen zahtjevima
Elektrodistribucije Beograd.
Nazivni napon je 12 kV, a struja 400 A.
Rastavljač je opremljen konzolom za montažu odvodnika prenapona i
isporučuje se sa metal-oksidnim odvodnicima prenapona u silikonskom
kućištu MOOP 12.
Odvodnici prenapona su postavljeni na rastavnu stranu rastavljača kako bi
bili što bliže štićenom objektu.
Kontakti rastavljača su zaštićeni od oštećenja usljed varničenja pomoćnim
kontaktima – iskrištima.
Rastavljač je predviđen za montažu na tipski AB stub opremljen čaurama za
montažu rastavljača i polužja. Moguća je montaža i na druge vrste stubova
što je potrebno naglasiti prilikom narudžbe.
Isporučuje se sa kompletnim pogonom i spojnim polužjem.
Kod monaže na stubnu trafostanicu predviđeno je korištenje postolja
visokonaponskih osigurača koja se montiraju direktno na visokonapoknske
priključke transformatora PS10S ET
Pakovanje: namjenska drvena ambalaža
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
24 kV
Nazivna struja
400 A
Način montaže
vertikalni
Podnosivi napon
125 kV prema zemlji,
145 kV između otvorenih kontakata
1,2/50 µs
Podnosivi napon 50
50 Hz prema zemlji
Hz, 1 min.
60 Hz između otvorenih kontakata
Termička
16 kA/1s
podnosiva struja
Dinamička
40 kA
podnosiva struja
Kodni broj
224-223-610000
Masa (kg):
78,6
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
Naziv pozicije
Rastavljač ELR 9V PO
Obujmica nosača rastavljača
Gornja cijev
Srednja cijev
(podešavanje dužine polužja)
Nosač rastavljača
Obrtnik
Ručka pogona sa nosačem
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
komada
1
2
2
2
1+1
1
2
Rastavljači i sklopke
Strana: 43
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - univerzalna montaža
LRE-6/II, 24 kV, 400 A i LRE-7/II, 36 kV, 400 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Rastavljač za univerzalnu montažu može da se koristi kao linijski
rastavljač za sekcionisanje dalekovoda ili kao rastavljač za odvajanje
transformatora, odnosno kablovskog otcjepa od srednjenaponske mreže.
Nazivna struja rastavljača je 400 do 630 A, a kontakti mogu da podnesu
kratkotrajnu termičku struju od 16 kA i dinamičku od 40 kA! Izrađuje se
za nazivne napone 24 kV i 36 kV.
Isporučuje se sa kompletnom opremom za montažu na armirano-betonski
stub ABS 10(12)/1000. Moguća je montaža i na druge dimenzije i vrste
stubova (drveni, željezno-rešetkasti …). Uz rastavljač se isporučuje i
kompletno polužje za manipulaciju koje može sadržavati i odgovarajući
izolacioni umetak (opciono).
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen
tako da je moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim
priborom.
Svi čelični elementi rastavljača su toplo cinkovani.
Pakovanje: namjenska drvena ambalaža
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
24 kV, 38 kV
Nazivna struja
400 A
Način montaže
horizontalno ili vertikalno
Podnosivi napon 1,2/50
125 kV (170 kV) prema
zemlji,
µs
145 kV (195 kV) između
otvorenih kontakata
Podnosivi napon 50 Hz,
50 kV (70 kV) prema zemlji
1 min.
60 kV (80 kV) između
otvorenih kontakata
Termička podnosiva
16 kA/1s
struja
Dinamička podnosiva
40 kA
struja
Kodni broj
224-023-670000
Nazivni napon
24 kV
Masa (kg)
93,0
224-024-670000
224-023-671000
38 kV
105
24 kV
94,0
vertikalna montaža
prema TP 3, EP BiH
Rastavljači ELR-6H i LRE-xx/II su robusne konstrukcije
i omogućavaju direktno zatezno zavješenje užadi sa
maksimalnom silom od 400 daN po provodniku.
Zavješenja su na međufaznom rastojanju od 600 mm, a
kod LRE-xx/II mogu biti povećana na 750 odnosno 950
mm.
Moguća je ugradnja elektromotornog pogona na svaki od navedenih rastavljača spoljnje montaže. Rastavljači ELR-6H i LRExx/II su robusne konstrukcije i omogućavaju direktno zatezno zavješenje užadi sa maksimalnom silom od 400 daN po
provodniku. Zavješenja su na međufaznom rastojanju od 600 mm, a mogu biti povećana na 750 odnosno 950 mm.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 44
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za unutrašnju ugradnju
SLE
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Rastavljač za unutrašnju montažu je namijenjen za ugradnju
u vodne ili transformatroske ćelije srednjenaponskih
postrojenja.
Izvodi se za naponske nivoe 12 kV do 36 kV i nazivne struje
do 800 A.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i
galvanski zaštićen tako da je moguće priključenje bakarnim
ili aluminijumskim spojnim priborom.
Izvodi se sa ili bez noževa za uzemljenje koji mogu biti
postavljeni na jednu ili dvije strane rastavljača. Obezbjeđena
je mehanička blokada manipulacije u slučaju rastavljača sa
noževima uzemljenje.
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
12 - 36 kV
Nazivna struja
400 – 800 A
Način montaže
vertikalni
Termička podnosiva struja
16 kA/1s
Dinamička podnosiva struja
40 kA
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
E
F
G
H
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
SLE 4
210
568
375-690
235
275
469
940-1500
401
401
SLE 6
250
728
505-650
320
440
654
1200-1370
536
536
SLE 7
360
898
705-1075
410
530
843
1600-2220
626
626
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
(mm)
H
Rastavljači i sklopke
Strana: 45
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Nazivni napon (kV)
Nazivna struja (A)
Broj polova
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa
za uzemljenje
Napon motora
Oznaka izolatora
IEJO 60720
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
300-106-000001 3-SLE-4-C-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 630A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
630
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-75
23
300-106-000002 3-SLE-4-C-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 630A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
630
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
47
300-106-000010 3-SLE-4-D-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 800A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
800
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-75
23
300-106-000011 3-SLE-4-D-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 800A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
800
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
47
300-106-000020 3-SLE-6-C-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 630A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-125,
24
630
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-125
37
300-106-000021 3-SLE-6-C-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 630A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
630
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
53
300-106-000030 3-SLE-6-D-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 800A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
24
800
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-125
37
300-106-000031 3-SLE-6-D-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 800 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
800
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
53
300-106-000040 3-SLE-7-C-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 630A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
630
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-170
46
300-106-000041 3-SLE-7-C-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 630A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10170,
38
630
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-170
64
300-106-000050 3-SLE-7-D-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 800A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
800
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-170
37
300-106-000051 3-SLE-7-D-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 800 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10170,
38
800
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-170
64
300-106-000060 3-SLE-4-C-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 630A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
630
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-75
38
300-106-000061 3-SLE-4-C-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 630A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
630
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
56
300-106-000070 3-SLE-4-D-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 800 A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
800
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-75
38
300-106-000071 3-SLE-4-D-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 800 A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
800
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
56
300-106-000080 3-SLE-6-C-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 630A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
630
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-125
53
Šifra
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 46
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Nazivni napon (kV)
Nazivna struja (A)
Broj polova
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa
za uzemljenje
Napon motora
Oznaka izolatora
IEJO 60720
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
300-106-000081 3-SLE-6-C-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 630A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
630
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
69
300-106-000090 3-SLE-6-D-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 800A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
800
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-125
53
300-106-000091 3-SLE-6-D-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 800A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
800
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
69
300-106-000100 3-SLE-7-C-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
38kV , 630A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-170,
38
630
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-170
65
300-106-000101 3-SLE-7-C-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 630A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
38
630
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
73
300-106-000110 3-SLE-7-D-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
38kV , 800A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-170,
38
800
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-170
65
300-106-000111 3-SLE-7-D-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 800A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
38
800
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
73
Šifra
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 47
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za unutrašnju ugradnju
SM
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Rastavljač za unutrašnju montažu SM tipa je namijenjen za ugradnju u vodne
ili transformatroske ćelije srednjenaponskih postrojenja gdje je zahtijevana
izuzetno velika nazivna struja.
Izvodi se za naponske nivoe 12 kV do 36 kV i nazivne struje do 4000 A.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako
da je moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom.
Kontaktni sistem se izvodi sa višestrukim, sinhrono pokretanim kontaktnim
noževima i robusnim priključcima.
Izvodi se sa ili bez noževa za uzemljenje koji mogu biti postavljeni na jednu
ili dvije strane rastavljača. Obezbjeđena je mehanička blokada manipulacije u
slučaju rastavljača sa noževima uzemljenje.
Odlikuje se velikim podnosivim strujama kratkog spoja:
Nazivna struja
Termička struja
Dinamička struja
1250 A
30 kA
75 kA
2500 A
34 kA
85 kA
4000 A
45 kA
100 kA
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 48
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Šifra
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Nazivna struja (A)
Broj polova
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za uzemljenje
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
300-107-000001
3-SM-4-F-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
1250
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-75
46
300-107-000002
3-SM-4-F-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-75
62
300-107-000010
3-SM-4-K-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
2500
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-75
58
300-107-000011
3-SM-4-K-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
2500
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-75
73
300-107-000020
3-SM-4-L-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 4000 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
4000
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-75
78
300-107-000021
3-SM-4-L-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
4000
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-75
93
300-107-000030
3-SM-6-F-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-125,
24
1250
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
64
300-107-000031
3-SM-6-F-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
79
300-107-000040
3-SM-6-K-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2500 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-125,
24
2500
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
77
300-107-000041
3-SM-6-K-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
90
300-107-000050
3-SM-7-F-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
1250
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
78
300-107-000051
3-SM-7-F-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
38
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
96
300-107-000060
3-SM-7-K-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
2500
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
90
300-107-000061
3-SM-7-K-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
38
2500
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
105
3-SM-4-F-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
1250
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-75
61
300-107-000071 3-SM-4-F-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
1250
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-75
76
300-107-000070
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 49
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Nazivni napon (kV)
Nazivna struja (A)
Broj polova
Uzemljivač
Glavni pogon
Pogon noževa za uzemljenje
Napon motora
Oznaka izolatora
IEC 60720
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
3-SM-4-K-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
2500
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-75
73
300-107-000081 3-SM-4-K-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-75
88
300-107-000090
3-SM-4-L-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 4000 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
4000
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-75
93
300-107-000091 3-SM-4-L-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 4000 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
4000
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-75
111
300-107-000100
3-SM-6-F-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-125,
24
1250
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-125
79
300-107-000101 3-SM-6-F-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
24
1250
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
97
300-107-000110
3-SM-6-K-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-125,
24
2500
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-125
92
300-107-000111 3-SM-6-K-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2000 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
24
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
110
300-107-000120
3-SM-7-F-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-170,
38
1250
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-170
93
300-107-000121 3-SM-7-F-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
38
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
112
300-107-000130
3-SM-7-K-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-170,
38
2500
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-170
105
300-107-000131 3-SM-7-K-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
38
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
123
Šifra
300-107-000080
Oznaka proizvoda
Opis
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 50
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Autopneumatska sklopka
SAP
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Autopneumatska sklopka je namijenjena za prekidanje opterćenja do nazivne struje
pri cosφ ≥ 0,7. Takođe može da isključuje struju neopterećenog transformatora do
1250 kVA te struje neopterećenih kablova određene dužine. Izvodi se za naponske
nivoe 12 kV i 24 kV i nazivne struje 630 A.
Prekidanje luka se vrši oduvavanjem vazduhom koji se komprimira u cilindrima
prilikom ovtaranja kontakata.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako da je
moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom. Opcoiono se
isporučuje sa postoljima osigurača za ograničenje struje kratkog spoja i sklopom za
tropolno otvaranje, noževima za uzemljenje, pripremom otvaranja (za daljinsko
upravljanje)…
U otvorenom položaju obezbjeđuje vidno rastavno rastojanje tako da vrši ulogu
rastavljača.
Osnovne tehničke karakteristike sklopke:
Nazivni napon
12 - 24 kV
Nazivna struja
630 A
Način montaže
vertikalni
Termička podnosiva struja
16 kA/1s
Dinamička podnosiva struja
40 kA
Sklopka se izvodi u različitim izvedbama:
- sa osiguračima – dodatna oznaka O
- sa noževima za uzemljenje – bodatna oznaka Z
- sa ili bez pripreme za isključenje – A ili B
- sa manipulacijom sa prednje ili zadnje strane...
Un
In
A
B
C
D
K
M
N
(kV)
(A)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm) (mm)
SAPO 12
12
630
135
410
446
490-547
876
153
405
SAPO 24
24
630
180
520
536
580-647
1115
248
500
Prikazana mjerna skica se odnosi na sklopku sa prigrađenim postoljima osigurača sa manipulacijom sa prednje strane!
Detaljne mjerne skice dostavljamo na zahtjev!
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
O
(mm)
700
830
Ymin
(mm)
500-680
680-880
Rastavljači i sklopke
Strana: 51
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
SAP-B-N1-0-12
300-108-000011
SAP-B-N1-0-24
300-108-000020
SAP-A-N--12
300-108-000021
SAP-A-N-0-24
300-108-000030
SAP-A-N1--12
300-108-000031
SAP-A-N1-0-24
300-108-000040
SAP-B-NU-0-12
300-108-000041
SAP-B-NU-0-24
300-108-000050
SAP-A-NU-0-12
300-108-000051
SAP-A-NU-0-24
300-108-000060
SAP-B-P-0-12
300-108-000061
SAP-B-P-0-24
300-108-000070
SAP-B-PU-0-12
300-108-000071
SAP-B-P-0-24
Oznaka izolatora
IEJO 60720
300-108-000010
Pogon noževa za uzemljenje
SAP-B-N-0-24
-
JO10-75
-
JO10-125
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
3
ne
Ručni
mehanizam
-
JO10-75
630
3
ne
Ručni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
24
630
3
ne
12
630
3
ne
24
630
3
12
630
24
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Glavni pogon
300-108-000002
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
na rastojanju Y1 ručicom pomoću dodatnog polužja sa
leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
na rastojanju Y1 ručicom pomoću dodatnog polužja sa
leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane na rastojanju Y1 pomoću
dodatnog polužja pričvršćenog na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane na rastojanju Y1 pomoću
dodatnog polužja pričvršćenog na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja) obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja) obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja ručicom sa prednje bočne strane
preko dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i
montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja ručicom sa prednje bočne strane
preko dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i
montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja pod uglom od 30° ručicom sa
prednje bočne strane preko dodatnog polužja i ležišta na
razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja pod uglom od 30° ručicom sa
prednje bočne strane preko dodatnog polužja i ležišta na
razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Uzemljivač
SAP-B-N-0-12
Broj polova
300-108-000001
Opis
Nazivna struja (A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon
(kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Ručni
prekratni
mehanizam
Ručni
prekratni
mehanizam
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 52
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
SAP-A-PU-0-12
300-108-000091
SAP-A-PU-0-24
300-108-000100
SAP-B-N-Z-12
300-108-000101
SAP-B-N-Z-24
300-108-000110
SAP-A-N-Z-12
300-108-000111
SAP-A-N-Z-24
300-108-000120
SAP-B-P-Z-12
300-108-000121
SAP-B-N-Z-24
300-108-000130
SAPO-N-M-12
300-108-000131
SAPO--N-M-24
Oznaka izolatora
IEJO 60720
300-108-000090
Pogon noževa za uzemljenje
SAP-A-N-0-24
Glavni pogon
300-108-000081
Uzemljivač
SAP-A-N-0-12
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa prednje bočne strane preko dodatnog polužja i
ležišta na razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa prednje bočne strane preko dodatnog polužja i
ležišta na razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom pod uglom od 30° sa prednje bočne strane preko
dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i montira se
na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom pod uglom od 30° sa prednje bočne strane preko
dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i montira se
na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu operaciju
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu operaciju
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .sa pripremljenom operacijom
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .sa pripremljenom operacijom
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, prednja
izvedba sa noževima za uzemljenje kratke podnosive
struje kao sklopka, sa mehaničkom blokadom između
sklopke i noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu
operaciju otvaranja. Rukovanje sklopke i NZU se obavlja
ručicom i ručnim pogonom uz dodatno polužje na
razmaku Ymin.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, prednja
izvedba sa noževima za uzemljenje kratke podnosive
struje kao sklopka, sa mehaničkom blokadom između
sklopke i noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu
operaciju otvaranja. Rukovanje sklopke i NZU se obavlja
ručicom i ručnim pogonom uz dodatno polužje na
razmaku Ymin.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Broj polova
300-108-000080
Opis
Nazivna struja (A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon
(kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
da
Ručni
prekratni
mehanizam
ručica
JO10-75
24
630
3
da
Ručni
prekratni
mehanizam
ručica
JO10-125
12
630
3
da
Ručni pužni
mehanizam
ručica
JO10-75
24
630
3
da
Ručni
prekratni
mehanizam
ručica
JO10-125
12
630
3
da
Ručni
Ručni
prekratni
''O'' limeni
mehanizam
JO10-75
24
630
3
da
Ručni
Ručni
prekratni
''O'' limeni
mehanizam
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 53
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
SAPO-M-12
300-108-000151
SAPO-M-24
300-108-000160
SAPO-Z-M-12
300-108-000161
SAPO-Z-M-24
300-108-000170
SAPO-Z-R-12
300-108-000171
SAPO-Z-R-24
Oznaka izolatora
IEJO 60720
300-108-000150
Pogon noževa za uzemljenje
SAPO--N-R-24
Glavni pogon
300-108-000141
Uzemljivač
SAPO-N-R-12
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
primarnom nadstrujnom zaštitom sa okidačem tipa RTE4a i osiguračima zahtjevane struje prema snazi
transformatora , sa elektromagnetnim okidačem za
daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i priprema za
otvaranje)se obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
primarnom nadstrujnom zaštitom sa okidačem tipa RTE4a i osiguračima zahtjevane struje prema snazi
transformatora , sa elektromagnetnim okidačem za
daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i priprema za
otvaranje)se obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom zaštitom sa
mehaničkim okidačem i osiguračima zahtjevane struje
prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom zaštitom sa
mehaničkim okidačem i osiguračima zahtjevane struje
prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom nadstrujnom
zaštitom sa okidačem RTE-4a i osiguračima zahtjevane
struje prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom nadstrujnom
zaštitom sa okidačem RTE-4a i osiguračima zahtjevane
struje prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Broj polova
300-108-000140
Opis
Nazivna struja (A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon
(kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
da
Ručni pužni
Ručni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-75
24
630
3
da
Ručni
Ručni pužni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-125
12
630
3
da
Ručni
Ručni pužni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-75
24
630
3
da
Ručni pužni
Ručni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-125
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 54
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za unutrašnju ugradnju
SL-7/I i SL-7/II
- u kooperaciji sa Energoinvest – E-RKG Bihać –
Rastavljači za unutrašnju montažu tipa SL-7/I i SL-7/II su prvenstveno
namijenjeni za podstanice električne vuče 27,5 kV na žaeljeznici. Proizvodi se u
jednopolnoj, dvopolnoj i tropolnoj izvedbi sa ili bez noževa za uzemljenje.
Izolaciona rastojanja rastavljača odgovaraju i za korištenje u mrežama najvišeg
pogonskog napona 38 kV.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i odgovarajuće galvanski
zaštićen tako da je moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim
priborom. Oprema se sa ručnim ili motornim pogonom.
Tehničke karakteristike
Nazivni napona
Nazivna struja
Način montaže
Termička podnosiva struja
Dinamička podnosiva struja
25/38 kV
630 A
vertikalno
16 kA/1s
40 kA
SL-7/I
SL-7/II
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Rastavljači i sklopke
Strana: 55
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Ovjesna oprema za niskonaponski samonosivi kablovski snop
Dvodijelne obujmice za motažu na armirano-betonski stub se izrađuju od čelika i toplo
cinkuju. Koriste se za prihvat zateznih i nosećih stezaljki za samonosivi kablovski snop.
Izvode se u dvije varijante: sa zavarenim vijkom M16 za montažu univerzalne aluminijumske
konzole i sa zavernom pločicom kod kojih se montaža aluminjumske konzole izvodi pomoću
imbus vijka. Izrađuju se za stubove prečnika od 120 mm pa sve do 360 mm!
Opterećenja koja obujmica može da podnese su sljedeća:
- vijak M16 horizontalno
-2000 daN
- vijak M16 vertikalno
-500 daN
- kuka horizontalno
-800 daN
- kuka vertikalno
-200 daN
Crtež 1
Kodni broj
227-620-017500
227-620-018000
227-620-018500
227-620-019000
227-620-019500
227-620-020000
227-620-020500
227-620-021000
227-620-021500
227-620-022000
227-620-022500
227-620-023000
227-620-023500
227-620-024000
227-620-024500
227-620-025000
227-620-025500
227-620-026000
227-620-026500
227-620-027000
Crtež 2
Oznaka
Obujmica za SKS 230-260
Obujmica za SKS, 12I16, za ABS 140-170
Obujmica za SKS, 12I16, za ABS 170-200
Obujmica za SKS, 12I16, za ABS 200-240
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 120-130
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 120-150
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 130-140
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 140-170
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 170-210
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 170-220
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 200-250
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 250-300
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 300-360
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 120-150
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 140-170
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 170-210
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 200-240
Obujmica za stub 100-140 (bez vijka)
Obujmica za stub 200-240 (bez vijka)
Obujmica za stub 250-290 (bez vijka)
Crtež 3
A
m
230-260
140-170
170-200
200-240
120-130
120-150
130-140
140-170
170-210
170-220
200-250
250-300
300-360
120-150
140-170
170-210
200-240
100-140
200-240
250-290
B
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
12
12
12
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
C
mm
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
40
40
40
D
mm
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
Ctež
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
Masa
kg
2,95
2,30
2,63
2,80
1,28
1,35
1,32
1,6
1,68
1,68
1,94
2,1
2,32
2,30
2,42
2,70
2,93
1,24
1,86
1,98
Ovjes NN SKS
Strana: 1
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Univerzalna aluminijumska konzola se koristi za prihvat zatezne ili nosne stezaljke za NN
SKS.
Kodni broj:
227-620-000500 za betonski stub
227-620-001000 za drveni stub
Masa: 0,33 kg
Pakovanje: kartonska kutija - 50 komada
Zatezna stezaljka za X00/0 za noseće uže presjeka 50 – 70 mm2 sa aluminijumskom
uzengijom. Nazivna sila 1500 daN.
Kodni broj: 227-620-033000
Masa: 0,7 kg
Pakovanje: kartonska kutija - 40 komada
Zatezna stezaljka za X00/0 za noseće uže presjeka 50 – 70 mm2 sa čeličnim užetom.
Nazivna sila 1500 daN
Kodni broj: 227-620-033500
Masa: 0,52 kg
Pakovanje: kartonska kutija - 40 komada
Noseća stezaljka za X00/0 za noseće uže
presjeka 50 – 70 mm2 .
Nazivna sila 500 daN.
Kodni broj: 227-620-031500
Masa: 0,150 kg
Pakovanje: kartonska kutija, 60 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Ovjes NN SKS
Strana: 2
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Zatezna stezaljka za X00 2-4 x 16-25 mm2. Stezaljka se koristi za izvođenje kućnih
priključaka.
Nazivna sila 150 daN.
Kodni broj: 227-620-032500
Masa: 0,150 kg
Pakovanje: kartonska kutija 100 komada,
Izolovane vododihtujuća otcjepna stezaljka za prolazni vod 35-70 mm2 i otcjepni vod 16 –
25 mm2, služi za spajanje potrošača na niskonaponsku mrežu izvedenu samonosivim
kablovskim snopom.
Stezaljke su izrađene i ispitane u skladu sa EN50483.
Kodni broj
Naziv stezaljke
Masa:
Pakovanje
227-620-029500
Stezaljka IVOS 16-25/35-70
0,120 kg
50 kom
+
Izolovane vododihtujuća otcjepna stezaljka za prolazni vod 35 – 150 mm2, otcjepni vod 35
– 150 mm2 – služi za spajanje otcjepnog voda na glavni vod kod mreža izvedenih
samonosivim kablovskim snopom.
Stezaljke su izrađene i ispitane u skladu sa EN50483.
Kodni broj
Naziv stezaljke
Masa:
Pakovanje
227-620-030000
Stezaljka IVOS 35-70/35-70
0,200 kg
60 kom
Strujna stezaljka "unimax"
Koristi se za spajanje otcjepnih vodova u mrežema sa neizolovanim provodnicim. Narebrana
površina nalijeganja na provodnik obezbjeđuje dobro utiskivanja u površinu provodnika
ičime se ostvaruje dobar kontakt.. Izvedena je u skladu sa DIN 48072, a ispitana prema
JUS N.F4.101.
Masa:
A
B
C
Kodni broj
Naziv stezaljke
(kg)
227-229-021000 Stezaljka str. UNIMAX 6-35
30
40
35
0,065
227-229-022000 Stezaljka str. UNIMAX 6-50
34,5
47
35
0,120
Strujna stezaljka završna
Koristi se za izvođenje ojačanog ili krajnjeg zavješenja u mrežema sa neizolovanim
provodnicim. Stezaljka se odlikuje velikom čvrstinom.
Masa:
A
B
C
Kodni broj
Naziv stezaljke
(kg)
227-229-041000 Završna stezaljka 25-35
48
48
35
0,110
227-229-042000 Završna stezaljka 50-70
60
60
50
0,225
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Ovjes NN SKS
Strana: 3
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Lim za uvođenje kabla kućnog priključka kroz krov pkriven crijepom.
Lim za sidro krovnog nosača
Kodni broj
227-620-003500
227-620-003600
227-620-003700
227-620-003800
227-620-003900
Lim za krovni nosač. Pravi se za krovne nosače 2", 2,5 " i 3".
Naziv stezaljke
Lim crep za krovni prikljucak SKS kom
Lim crep za anker
Lim crep za krovni nosač 2"
Lim crep za krovni nosač 2,5"
Lim crep za krovni nosač 3"
Masa (kg):
0,56
0,53
0,58
0,61
0,64
Pakovanje
20
20
20
20
20
Žabica za prohrom traku
Traka od nerđajućeg čelika se koristi za montažu razne opreme
posebno na armirano – betonske stubove.
Zatezanje rake pomoću odgovarajučeg ključa i žabica je pouzdano i
jednostavno.
Kodni broj: 227-110-002000
Masa: 1,2 kg/100 kom
Pakovanje: 100 kom
Ukrsni komad
Ukrsni komad služi za povezivanje pojedinih segmanata
uzemljivača izvedenih pomoću pocinkovane trake. Proizvodi se u
skladu sa JUS N.B4.936.
Kodni broj: 227-217-001000
Masa: 0,225 kg
Pakovanje: po narudžbi
Vezica za SKS
Vezica služi za sprečavanje rasplitanja samonosivog kabloskog snopa
na mjestima zavješenja ili otcjepa. Otporna je na UV zračenje.
Kodni broj: 227-620-034000
Masa: 1 kg/100 kom
Pakovanje: 100 kom
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Ovjes NN SKS
Strana: 4
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Obujmice krovnog nosača
Obujmica krovnog nosača – ravna
Koristi se za učvršćenje krovnog nosača na krovnu konstrukciju.
Zaštićena je toplim cinkovanjem.
227-620-016000 Obujm. za cijev krov. nosača ravna 2"
61
133
Masa
(kg)
0,35
227-620-016500 Obujm. za cijev krov. nosača ravna 2,5"
77
149
0,40
90
162
0,46
Kodni broj
Naziv
227-620-017000 Obujm. za cijev krov. nosača ravna 3"
Pakovanje po 50 komada
D
L
Obujmica krovnog nosača – kosa
Koristi se za učvršćenje krovnog nosača na krovnu konstrukciju.
Zaštićena je toplim cinkovanjem.
Kodni broj
Naziv
D
L
Masa
(kg)
227-620-014500 Obujm. za cijev krov. nosača kosa 2"
61
155
0,38
227-620-015000 Obujm. za cijev krov. nosača kosa 2,5"
77
171
0,43
90
188
0,54
227-620-015500 Obujm. za cijev krov. nosača kosa 3"
Pakovanje po 50 komada
Obujmica sa kukom
Koristi se za pričvršćenje razne opreme na krovni nosač.
Proizvodi se sa jednom ili dvije kuke.
Primjenjena površinska zaštita je toplo cinkovanje.
Kodni broj
Naziv
D
227-620-004000 Obujm. za krov. nos. 2", 1K
61
227-620-004200 Obujm. za krov. nos. 2", 2K
61
227-620-004500 Obujm. za krov. nos. 2,5", 1K
77
227-620-004700 Obujm. za krov. nos. 2,5", 2K
77
227-620-005000 Obujm. za krov. nos. 3", 1K
90
227-620-005200 Obujm. za krov. nos. 3", 2K
90
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
L
135
135
152
152
190
190
Masa
(kg)
0,69
0,82
0,71
0,84
0,99
1,12
Obujmica sa rupom
Koristi se za ankerisanje krovnog nosača i pričvršćenje ovjesne opreme
na krovnomnosaču.
Proizvodi se kao jednostruka, dvostruka, sa mogućnošću zavješenja
otcjepa i sl. Površinska zaštita je topli cink.
Kodni broj
227-620-005500
227-620-005600
227-620-006000
227-620-006500
227-620-006600
227-620-007000
227-620-007500
227-620-007600
227-620-008000
Naziv
Obujm. za krov. nos.2", 1x rupa ,
Obujm. za krov. nos.2", 1x rupa , 1xK
Obujm. za krov. nos.2", 2x rupa ,
Obujm. za krov. nos.2,5", 1x rupa ,
Obujm. za krov. nos.2,5", 1x rupa , 1xK
Obujm. za krov. nos.2,5", 2x rupa ,
Obujm. za krov. nos.3", 1x rupa ,
Obujm. za krov. nos.3", 1x rupa , 1xK
Obujm. za krov. nos.3", 2x rupa ,
D
61
61
61
77
77
77
90
90
90
L
175
175
215
192
192
232
210
210
250
Masa
(kg)
0,69
0,82
0,73
0,71
0,84
0,76
0,99
1,12
1,04
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Ovjes NN SKS
Strana: 5
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Obujmica sa šlicem
Koristi se za pričvršćenje ovjesne opreme, prije svega zateznog
zavješenja provodnika kućnog priključka na krovni nosač.
Proizvodi se kao jednostruka, dvostruka, sa mogućnošću zavješenja
otcjepa i sl.
Površinska zaštita je topli cink.
Kodni broj
Naziv
D
227-620-008500 Obujm. za krov. nos.2", 1x šlic,
61
227-620-008600 Obujm. za krov. nos.2", 1x šlic, 1xK
61
227-620-009000 Obujm. za krov. nos.2", 2x šlic,
61
227-620-009500 Obujm. za krov. nos.2,5", 1x šlic,
77
227-620-009600 Obujm. za krov. nos.2,5", 1x šlic, 1xK
77
227-620-010000 Obujm. za krov. nos.2,5", 2x šlic,
77
227-620-010500 Obujm. za krov. nos.3", 1x šlic,
90
227-620-010600 Obujm. za krov. nos.3", 1x šlic, 1xK
90
227-620-011000 Obujm. za krov. nos.3", 2x šlic,
90
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
L
175
175
215
192
192
232
210
210
250
Masa
(kg)
0,69
0,82
0,73
192
192
232
210
210
250
Obujmica sa umetkom
Koristi se za pričvršćenje ovjesne opreme, prije svega zateznog
zavješenja samonosivog kablovskog snopa na krovni nosač.
Proizvodi se kao jednostruka ili dvostruka, sa mogućnošću zavješenja
otcjepa i sl.
Površinska zaštita je topli cink.
Kodni broj
Naziv
D
227-620-011500 Obujm. za krov. nos.2", 1x umetak,
61
Obujm. za krov. nos.2", 1x umetak,
227-620-011600
61
1xK
227-620-012000 Obujm. za krov. nos.2", 2x umetak,
61
227-620-012500 Obujm. za krov. nos.2,5", 1x umetak,
77
Obujm. za krov. nos.2,5", 1x umetak,
227-620-012600
77
1xK
Obujm. za krov. nos.2,5", 2x umetak,
227-620-013100
77
1xK
227-620-013500 Obujm. za krov. nos.3", 1x umetak,
90
227-620-014000 Obujm. za krov. nos.3", 2x umetak,
90
Obujm. za krov. nos.3", 2x umetak,
227-620-014100
90
1xK
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
175
Masa
(kg)
0,69
175
0,82
215
192
0,73
192
192
192
232
232
210
210
210
210
250
250
L
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Ovjes NN SKS
Strana: 6
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Vijak S kukom
Vijci skukom se koriste za pričvršćenje ovjesnog pribora za samonosivi kablovski snop na drvene potpore: stubove, krovne grede, zidane objekte...
Kodni broj
Naziv
dimenzije (mm)
Masa
Pakovanje
A
B
C
D
227-002-012200
Vijak s kukom M12 x 200
M12
200
100
9
E
kg
kom
22
0,39
227-002-012250
Vijak s kukom M12 x 250
M12
250
150
9
40
22
0,43
227-002-012300
Vijak s kukom M12 x 300
M12
300
150
40
9
22
0,47
227-002-012400
Vijak s kukom M12 x 400
M12
400
40
200
9
22
0,55
227-002-014250
Vijak s kukom M14 x 250
M14
40
250
150
14
26
0,57
30
227-002-016200
Vijak s kukom M16 x 200
227-002-016250
Vijak s kukom M16 x 250
M16
200
100
19
32
0,57
30
M16
250
150
19
32
0,63
227-002-016300
30
Vijak s kukom M16 x 300
M16
300
150
19
32
0,69
30
227-002-016350
Vijak s kukom M16 x 350
M16
350
150
19
32
0,75
30
227-002-018250
Vijak s kukom M18 x 250
M18
250
150
19
32
0,82
25
227-002-018300
Vijak s kukom M18 x 300
M18
300
150
19
32
0,90
25
227-002-018350
Vijak s kukom M18 x 350
M18
350
150
19
32
0,98
25
227-002-020300
Vijak s kukom M20 x 320/200
M20
320
200
24
38
1,22
20
227-002-020500
Vijak s kukom M20 x 500/250
M20
500
250
24
38
1,58
15
Zatezači
Zatezači (špan vijci) se koriste za zatezanje provodnika SKS-a, ankera i sl...
dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
Masa
Pakovanj
e
kom
A
B
C
D
E
kg
227-003-012010
Zatezac M12
12
185
90
9
22
0,8
25
227-003-014010
Zatezac M14
14
220
110
14
26
1,18
20
227-003-016010
Zatezac M16
16
248
120
19
32
1,31
15
227-003-018010
Zatezac M18
18
266
130
19
32
1,52
15
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Ovjes NN SKS
Strana: 7
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Ravni vijci s dvostranim navojem
Vijci se isporučuju sa odgovarajućim navrtkama i podložnim pločicama.
dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
Masa
A
B
C
kg
227-001-016020
Vijak - brezon M16 x 200
M16
200
50
0,39
227-001-016030
Vijak - brezon M16 x 300
M16
300
100
0,55
227-001-016040
Vijak - brezon M16 x 400
M16
400
100
0,71
227-001-016050
Vijak - brezon M16 x 500
M16
500
100
0,86
227-001-016060
Vijak - brezon M16 x 600
M16
600
150
1,02
227-001-016070
Vijak - brezon M16 x 700
M16
700
150
1,18
227-001-016080
Vijak - brezon M16 x 800
M16
800
150
1,34
227-001-016090
Vijak - brezon M16 x 900
M16
900
150
1,50
227-001-016100
Vijak - brezon M16 x 1000
M16
1000
200
1,66
227-001-016110
Vijak - brezon M16 x 1100
M16
1100
200
1,82
227-001-016120
Vijak - brezon M16 x 1200
M16
1200
200
1,98
227-001-016130
Vijak - brezon M16 x 1300
M16
1300
200
2,13
227-001-016170
Vijak - brezon M16 x 170
M16
170
50
0,34
227-001-016250
Vijak - brezon M16 x 250
M16
250
70
0,47
227-001-018020
Vijak - brezon M18 x 250
M18
250
70
0,62
227-001-018030
Vijak - brezon M18 x 300
M18
300
100
0,72
227-001-018040
Vijak - brezon M18 x 400
M18
400
100
0,92
227-001-018045
Vijak - brezon M18 x 450
M18
450
100
1,02
227-001-018050
Vijak - brezon M18 x 500
M18
500
100
1,12
227-001-018060
Vijak - brezon M18 x 600
M18
600
150
1,32
227-001-018065
Vijak - brezon M18 x 650
M18
650
150
1,42
227-001-018070
Vijak - brezon M18 x 700
M18
700
150
1,52
227-001-018080
Vijak - brezon M18 x 800
M18
800
150
1,72
227-001-018090
Vijak - brezon M18 x 900
M18
900
150
1,93
227-001-018100
Vijak - brezon M18 x 1000
M18
1000
200
2,13
227-001-018110
Vijak - brezon M18 x 1100
M18
1100
200
2,33
227-001-018120
Vijak - brezon M18 x 1200
M18
1200
200
2,53
227-001-018130
Vijak - brezon M18 x 1300
M18
1300
200
2,73
227-001-018530
Vijak - brezon M18 x 350
M18
350
100
1,37
227-001-024150
Vijak - brezon M24 x 150
M24
150
50
0,53
227-001-024180
Vijak - brezon M24 x 180
M24
180
50
0,60
227-001-024230
Vijak - brezon M24 x 230
M24
230
70
0,70
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Ovjes NN SKS
Strana: 8
Valjci za trakaste
transportere
ENERGOINVEST GRUPA
Valjci za trakaste transportere
Valjci se proizvode od čeličnih bešavnih cijevi sa aluminijumskim ili čeličnim kućištima ležaja. Ležaji se od
prljavštine štite plastičnim ili aluminijumskim lavirintima.
Izrađeni su u skladu sa zahtjevima standarda JUS M.D2.070 i JUS M.D2.080. Također, pri izradi se poštuju i
posebni usovi definisani pre ma zahtjevu kupca.
Do – prečnik osovine unutar valjka
Dimenzije (mm)
Kodni broj
L
227-900-111100
Valjak t. t. VN-3 89x280x25
280
89
25
227-900-111200
Valjak t. t. VP-2 89x550x25
550
89
25
9,5
227-900-111300
Valjak t. t. VP-3 89x600x25
600
89
25
10,2
227-900-111400
Valjak t. t. VP-4 89x950x25
950
89
25
14,6
227-900-112100
Valjak t. t. VA-1 133/89x360x20
360
89
20
133
227-900-112200
Valjak t. t. VA-2 133/89x300x20
300
89
20
133
7,1
227-900-112300
Valjak t. t. VP-2 133/89x1115x20
1115
89
20
133
19,0
227-900-112400
Valjak t. t. VP-2 133/89x1400x30
1400
89
30
133
27,3
227-900-112500
Valjak t. t. VP-3 159/89x2000x30
2000
89
30
159
40,5
227-900-112600
Valjak t. t. VP-4 159/89x670x30
670
89
30
159
227-900-121100
Valjak t. t. VG-1 133x360x20
360
133
20
10,4
227-900-121200
Valjak t. t. VP-1 133x1115x20
1115
133
20
22,2
227-900-121300
Valjak t. t. VN-4 133x460x30
460
133
30
13,4
227-900-121400
Valjak t. t. VP-1 133x1400x30
1400
133
30
31,1
227-900-121500
Valjak t. t. V-133x465
465
133
30
13,5
227-900-121600
Valjak t. t. V-133x670
670
133
30
17,4
227-900-131100
Valjak t. t. VO-1 200x950x25
950
193
25
31,1
227-900-140100
Valjak t. t. V-108/35/700
700
108
35
16,3
227-900-140200
Valjak t. t. V-133/30/1426
1426
133
30
31,6
227-900-140300
Valjak t. t. V-159/30/485
485
159
30
16,9
227-900-140400
Valjak t. t. V-159/30/420
420
159
30
15,5
227-900-140500
Valjak t. t. V-133/30/1176
1176
133
30
26,9
227-900-140600
Valjak t. t. V-108/25/485
485
108
25
10,5
227-900-140700
Valjak t. t. V-193/45/1520
1520
193
45
57,7
227-900-141200
Valjak t. t. V-194x1450
1450
193
45
55,5
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
D
Masa
Naziv
Do
G
(kg)
6,1
8,1
16,5
Valjci
Strana: 1
Valjci za trakaste
transportere
ENERGOINVEST GRUPA
Valjci za trakaste transportere - nastavak
Do – prečnik osovine unutar valjka
Dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
L
D
Masa
Do
G
(kg)
227-900-211100
Valjak t. t. VN-1 108x380x25
380
108
25
227-900-211200
Valjak t. t. VN-2 108x315x25
315
108
25
8,0
227-900-211300
Valjak t. t. VP-1 108x1150x25
1150
108
25
20,2
227-900-211400
Valjak t. t. VP-5 108x950x25
950
108
25
17,3
227-900-221000
Valjak t. t. VA-1 133x380x25 Al
380
133
25
11,2
227-900-221100
Valjak t. t. VN-1 159x380x30
380
159
30
14,7
227-900-221200
Valjak t. t. VN-2 159x455x30
455
159
30
16,3
227-900-221300
Valjak t. t. VN-3 159x305x30
305
159
30
13,1
227-900-222100
Valjak t. t. TV 108x300
300
108
25
7,8
227-900-222200
Valjak t. t. TV 108x550
550
108
30
12,4
227-900-222300
Valjak t. t. VN-1 89x250x25 Al
250
89
25
5,7
227-900-222400
Valjak t. t. VN-2 89x290x25 Al
290
89
25
6,2
227-900-222500
Valjak t. t. VN-3 108x380x25 Al
380
108
25
8,9
227-900-222600
Valjak t. t. VN-4 108x315x25 Al
315
108
25
8,0
227-900-222700
Valjak t. t. VN-5 89x750x25 Al
750
89
25
12,1
227-900-222800
Valjak t. t. VP-1 108x950x25 Al
950
108
25
17,3
227-900-222900
Valjak t. t. VP-2 108x1150x25 Al
1150
108
25
20,2
227-900-211100
Valjak t. t. VN-1 108x380x25
380
108
25
8,9
227-900-211200
Valjak t. t. VN-2 108x315x25
315
108
25
8,0
227-900-211300
Valjak t. t. VP-1 108x1150x25
1150
108
25
20,2
227-900-211400
Valjak t. t. VP-5 108x950x25
950
108
25
17,3
227-900-221000
Valjak t. t. VA-1 133x380x25 Al
380
133
25
11,2
227-900-221100
Valjak t. t. VN-1 159x380x30
380
159
30
14,7
227-900-221200
Valjak t. t. VN-2 159x455x30
455
159
30
16,3
227-900-221300
Valjak t. t. VN-3 159x305x30
305
159
30
13,1
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
8,9
Valjci
Strana: 2
Holkeri
ENERGOINVEST GRUPA
Holkeri
- Ugaone keramičke pločice –
Ugaone keramičke pločice – holkeri, su neizostavni elementi
zidnih i podnih obloga u prostorijama za pripremu hrane.
Velika otpornost keramičkih pločica na habanje, razne hemijske
agense, mehanička opterećenja ih čini idealnim za oblaganje
zidova i podova prostorija kod koji je čistoća imperativ.
Radi lakšeg održavanja higijene potrebno je da uglovi površina
budu izvedeni na takav način da su lako dostupni za čišćenje.
Kodni broj
Naziv
A
B
Dimenzije (mm)
C
D
E
Skica
Masa:
kg
Pakovanje
kom
207-121-001100
Holker-horizontalni 9.17.01
200
60
80
8
12,5
1
0,915
20
207-121-001110
Holker-vert.-unutr. 9.17.02
200
60
60
8
12,5
3
0,63
20
207-121-001120
Holker-vert.-spolj. 9.17.03
200
38
38
8
12,5
5
0,3
20
207-121-001130
Pingvin-unutrašnji 9.17.04
60
60
80
8
12,5
4
0,475
40
207-121-001140
Pingvin-spoljašnji 9.17.05
90
90
80
8
12,5
2
0,5
40
207-121-002100
Mali holker-horiz.. 9.17.01/1
100
36
46
6,4
9,2
1
0,17
50
207-121-002110
Mali hol.-vert.-unu. 9.17.02/1
100
36
36
6,4
9,2
3
0,115
50
207-121-002120
Mali hol.-vert.-spo. 9.17.03/1
100
21
21
6,4
9,2
5
0,047
50
207-121-002130
Mali pin.-unutraš. 9.17.04/1
36
36
46
6,4
9,2
4
0,1
50
207-121-002140
Mali pin.-spoljaš. 9.17.05/1
50
50
46
6,4
9,2
2
0,115
50
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Holkeri
Strana: 1
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivne cijevi
Ulivni elementi se prave od termootporne keramičke mase sa velikim procentom Al2O3. Koriste se za izradu ulivnih kanala
kod livenja čelika, sivog liva i sl.
Dimenzije (mm)
Kodni broj
207-123-002100
207-123-002110
207-123-002120
207-123-002130
207-123-002140
207-123-002150
207-123-002160
207-123-002170
207-123-002180
207-123-002190
207-123-002200
207-123-002210
207-123-002220
207-123-002230
207-123-002240
207-123-002250
207-123-002260
207-123-002270
207-123-002280
207-123-002290
207-123-003110
207-123-003120
207-123-003130
207-123-003140
207-123-003150
207-123-003160
207-123-003170
207-123-003180
207-123-003190
207-123-003200
207-123-003210
207-123-003220
207-123-003230
207-123-003240
207-123-003250
207-123-003260
207-123-003310
207-123-003320
207-123-003330
207-123-003340
Naziv
Ulivna cijev C40-50,
Ulivna cijev C40-70,
Ulivna cijev C40-100,
Ulivna cijev C40-150,
Ulivna cijev C40-200,
Ulivna cijev C50-50,
Ulivna cijev C50-70,
Ulivna cijev C50-80,
Ulivna cijev C50-100,
Ulivna cijev C50-150,
Ulivna cijev C50-200,
Ulivna cijev C50-250,
Ulivna cijev C50-300,
Ulivna cijev C60-50,
Ulivna cijev C60-80,
Ulivna cijev C60-100,
Ulivna cijev C60-150,
Ulivna cijev C60-200,
Ulivna cijev C70-100,
Ulivna cijev C70-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-50,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-70,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-100,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-150,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-50,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-70,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-80,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-100,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-150,
Ulivna cijev C50-200, D50 l 200
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-50,
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-80,
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-100,
Ulivna cijev C60-150,
Ulivna cijev C60-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C70S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C100S-200,
L
50
70
100
150
200
50
70
80
100
150
200
250
300
50
80
100
150
200
100
200
50
70
100
150
200
50
70
80
100
150
200
50
80
100
150
200
200
200
200
200
D
60
60
60
60
60
74
74
74
74
74
74
74
74
84
84
84
84
84
94
94
60
60
60
60
60
74
74
74
74
74
74
84
84
84
84
84
74
84
94
124
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
d
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
70
70
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
50
60
70
100
Masa:
Pakovanje
kg
kom
108
72
72
36
36
75
50
50
50
25
25
25
25
60
40
40
20
20
32
16
108
72
72
36
36
75
50
50
50
25
25
60
40
40
20
20
25
20
16
12
0,107
0,149
0,213
0,320
0,426
0,159
0,222
0,254
0,317
0,476
0,634
0,793
0,951
0,184
0,294
0,368
0,552
0,736
0,420
0,839
0,107
0,149
0,213
0,32
0,426
0,159
0,222
0,254
0,317
0,476
0,634
0,184
0,294
0,368
0,552
0,736
0,634
0,736
0,839
1,27
Keramički ulivni elementi
Strana: 1
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivne kose cijevi
Masa:
Pakovanje
Kodni broj
Naziv
L
Dimenzije (mm)
D
d
kg
kom
207-123-005100
Kosa ulivna cijev B40/100,
100
60
40
0,160
72
207-123-005110
Kosa ulivna cijev B50/100,
100
74
50
0,238
50
207-123-005120
Kosa ulivna cijev B60/100,
100
84
60
0,276
40
207-123-005130
Kosa ulivna cijev B70/100,
100
94
70
0,315
32
207-123-005160
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B40S/100,
100
60
40
0,160
72
207-123-005170
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B50S-100,
100
74
50
0,238
50
207-123-005180
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B60S-100,
100
84
60
0,276
40
207-123-005190
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B70S-100,
100
94
70
0,315
32
Ulivna koljena
Kodni broj
207-123-004000
207-123-004010
207-123-004020
207-123-004030
207-123-004100
207-123-004110
207-123-004120
207-123-004130
Naziv
Kolj. ul. cijevi K40S-90,
Kolj. ul. cijevi K50S-90,
Kolj. ul. cijeviK60S-90,
Kolj. ul. cijevi K70S-90,
Kolj. ul. cijevi sa žlijebom K40S-90,
Kolj. ul. cijevi sa žlijebom K50S-90,
Kolj. ul. cijevisa žlijebom K60S-90,
Kolj. ul. cijevi sa žlijebom K70S-90,
Dimenzije (mm)
L
D
150
60
150
70
200
80
200
90
150
60
150
70
200
80
200
90
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
d
40
50
60
70
40
50
60
70
Masa:
kg
0,65
0,82
1,1
1,4
0,65
0,82
1,1
1,4
Pakovanje
kom
30
20
12
8
30
20
12
8
Keramički ulivni elementi
Strana: 2
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivne čaše
Dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
L
D
D1
d
Masa:
Pakovanje
kg
kom
d1
207-123-006130
Caša ul. sistema sa žlijebom U50S-80,
128
171
132
50
93
1,85
5
207-123-006150
Caša ul. sistema sa žlijebom U60S-80,
130
186
144
60
1080
2,00
5
207-123-006150
Caša ul. sistema sa žlijebom U70S-80,
130
200
160
70
120
2,30
5
T - razvodnici
Dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
L
D
d
Masa:
Pakovanje
kg
kom
207-123-007150
T-razvodnik otv. TO50-200,
200
74
50
0,92
5
207-123-007160
T-razvodnik otv. TO60-200,
200
84
60
1,07
5
207-123-007170
T-razvodnik otv. TO70-200,
200
94
70
1,22
5
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Keramički ulivni elementi
Strana: 3
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivna sita – filteri
Keramička sita se koriste kao filteri za otklanjanje čvrstih nečistoća kod livenja čelika, sivog liva i sl.
Pravougaono sito
Kodni broj
207-310-000010
Naziv
Sito za livenje 9.01.09
D
121
Dimenzije (mm)
B
d
66
6
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
c
10
Masa:
kg
0,11
Pakovanje
kom
240
Keramički ulivni elementi
Strana: 4
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Keramička punila
Keramička punila se koriste kao punila u industrijskim reaktorima.
Odlikuju se malim upijanjem i velikom otpronoćču na agresivne sredine.
Proizvode se u više različitig standardizovanih oblika.
Osnovni podaci:
gustina
2,4 do 2,6 kg/m3
o
topljivost u rastvoru (pri 250 C):
do 0,045%
25% H2SO4,
10% HNO3;
65% H2O
topjivost u koncentrisanoj H2SO4 – 95,6%,
0,002 %
110-140 oC, 2 h.
topljivost u rastvoru NaOH, 50oC, 32 h
0,35%
upijanje vode
do 0,1 %
vatrostalnost
SK7
otpornost na terničke udare
160 oC
čvrstoća na pritisak
300 N/mm2
ispitivanje tvrdoće po Mohs-u
7–8
Intalox – sedlasto punilo:
Nazivna mjera
Kodni broj
Proizvod
(mm)
(")
Popunjenost
kg/m
3
kom/m3
19
3/4
710
Slobodan
prostor %
207-122-001135
Intalox 3/4" 9.03.29
219000
71
207-122-001140
Intalox 1" 9.03.30
25
1
680
72000
72
207-122-001145
Intalox 1 1/2" 9.03.33
38
1 1/2
630
23000
74
207-122-001150
Intalox 2" 9.03.32
50
2
600
8600
75
207-122-001155
Intalox 3" 9.03.34
76
3
300
1800
75
Keramički Raschig prsten:
Kodni broj
Proizvod
Nazivna mjera
LxDxd
Popunjenost
Slobodan
prostor %
207-122-001160
Rashing prsten 9.03.25
25x25x19
1
kg/m
3
680
207-122-001170
Rashing prsten 9.03.24
38x38x29
1,5
650
13000
73
207-122-002120
Rashing prsten 9.03.15
50x50x38
2
630
5800
74
207-122-002125
Rashing prsten 9.03.16
19x19x14,5
3/4
745
109000
69
207-122-002130
Rashing prsten 36x36x25
36x36x25
-
660
16000
73
207-122-002160
Rashing prsten 1/2" 9.03.18
13x13x10
1/2
840
378000
65
207-122-002170
Rashing prsten 3" 9.03.05
76x76x58
3
570
1750
77
207-122-002180
Rashing prsten 2 3/4" 9.03.26
70x70x62
2 3/4
580
1800
77
(mm)
(")
kom/m3
47700
72
Keramički Pall prsten:
Nazivna mjera
Kodni broj
207-122-004160
207-122-004170
207-122-004120
207-122-004125
207-122-004161
207-122-004171
Proizvod
Pall prsten 9.03.25/P
Pall prsten 9.03.24/P
Pall prsten 9.03.15/P
Pall prsten 9.03.16/P
Pall prsten 1/2" 9.03.18/P
Pall prsten 3" 9.03.05/P
(mm)
25x25x19
38x38x29
50x50x38
19x19x14,5
13x13x10
76x76x58
(")
1
1,5
2
3/4
1/2
3
Popunjenost
kg/m
kom/
3
m3
680
47700
650
13000
630
5800
745
109000
840
378000
570
1750
Slobodan
prostor %
72
73
74
69
65
77
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Keramička punila
Strana: 1
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Keramička punila
Keramička punila se koriste kao punila u industrijskim reaktorima.
Odlikuju se malim upijanjem i velikom otpronoćču na agresivne sredine.
Proizvode se u više različitig standardizovanih oblika.
Osnovni podaci:
gustina
2,4 do 2,6 kg/m3
o
topljivost u rastvoru (pri 250 C):
do 0,045%
25% H2SO4,
10% HNO3;
65% H2O
topjivost u koncentrisanoj H2SO4 – 95,6%,
0,002 %
110-140 oC, 2 h.
topljivost u rastvoru NaOH, 50oC, 32 h
0,35%
upijanje vode
do 0,1 %
vatrostalnost
SK7
otpornost na terničke udare
160 oC
čvrstoća na pritisak
300 N/mm2
ispitivanje tvrdoće po Mohs-u
7–8
Krstasti keramički nosač:
Nazivna mjera
Kodni broj
Proizvod
Popunjenost
(mm)
(")
kg/m3
kom/m3
Slobodan
prostor %
3x3
750
1770
69
207-122-004260
Krstasti nosač 9.03.05/K
76 x 76
207-122-004270
Krstasti nosač 9.03.08/K
102 x 102
4x4
980
954
59
207-122-004220
Krstasti nosač 9.03.36/K
140 x 102
51/2x4
1070
500
57
207-122-004225
Krstasti nosač 9.03.37/K
140 x 140
51/2x51/2
1070
364
57
Keramička kuglica:
Nazivna mjera
Kodni broj
Proizvod
Popunjenost
(mm)
(")
(g)
kom/kg
207-122-003102
Kuglica 5.18.01
1-3
1/12
0,010
10000
207-122-003104
Kuglica 5.18.02
2-4
1/8
0,035
28570
207-122-003106
Kuglica 5.18.03
5-7
1/4
0,282
3546
207-122-003108
Kuglica 5.18.04
7-9
1/3
0,670
1492
207-122-003120
Kuglica 5.18.05
9 - 11
5/12
1,307
765
207-122-003110
Kuglica 5.18.06
10 - 14
1/2
2,260
442
207-122-003130
Kuglica 5.18.07
15 - 17
2/3
5,362
186
207-122-003100
Kuglica 5.18.08
17 - 21
3/4
8,977
111
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Keramička punila
Strana: 2
Laboratorije
ENERGOINVEST GRUPA
Laboratorije
Proizvodnja opreme za distribuciju i prenos električne
energije podrazumijeva neprestano ispitivanje.
Laboratorijski kapaciteti Inving Grupe omogućavaju širok
spektar ispitivanja: naponska, strujna – termička, mehanička,
fizikalna , hemijska itd.
Pored tipskih ispitivanja, laboratorije se koriste i za rutinska
ispitivanja proizvoda u skladu sa važećim standardima.
Laboratorija 600 kV, 50 Hz
Ispitivanje brazdanja i erozije – Wheel test
Pored ispitivanja vezanih za elektrornergetiku Laboratorije invinga mogu da izvrše značajan opseg ispitivanja iz drugih
stručnih oblasti: metalografska ispitivanja, ispitivanja materijala (fizikalnih osobina i hemijskog sastava), ispitivanje ulja i
maziva, ispitivanje tečnih naftnh goriva, ispitivanja keramičkih pločica itd.
Spektrofotometar Perkin-Elmer
Uzorci silikona pred ispitivanje starenja 1000
sati prema IEC 62217
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: elker@prijedor.com; www.ekp-elker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: invg@ptt.rs
Laboratorije
Strana: 1
Download

ENERGOINVEST GRUPA SADRŽAJ - ELKER Ljubija