Download

Celoplošná drenážní rohož přerušující kapilární vzlínavost.