Sıra
Bildiri Başlığı
Yazar/lar
Bildiri Şekli
1
Adana Ekolojisi II. Ürün Koşullarında Farklı Mısır Çeşitlerinin Silajlık Özelliklerinin
Belirlenmesi
Sait AYKANAT
Poster
2
Ana Ürün Mısırın Sırta Ekiminde İlkbaharda Farklı Tohum Yatağı Hazırlama Uygulamalarının
Çıkış Yüzdesi Ve Bitki Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi
Hasan Ali KARAAĞAÇ
Poster
3
Ankara’da Luperus Xanthopoda (Col.: Chrysomelidae)’Nın Badem’de Zarar Durumunun
Belirlenmesi
Cenk YÜCEL
Poster
4
Antalya İli Alanya İlçesi Badem Yetiştiriciliği Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Mehmet İlhan BEKİŞLİ, Akgül TAŞ, Sadettin
GÜRSÖZ, Bekir Erol AK
Poster
5
Arıcılıkta İş Güvenliği, Riskler ve Önlemler
Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR, Cengiz ERKAN
Poster
6
Arpa Tohumuna Kazanda Peletle Tohum Kaplama Yöntemi İle Humik Asit Ve Sıvı Npk
Uygulanarak Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi
Ahmet Fatih HACIYUSUFOĞLU
Poster
7
Atatürk Baraj Gölü’nden Farklı Yıllarda Elde Edilen Erkek Barbus Grypus (H., 1843)
Balıklarının Bazı Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması
Erdinç ŞAHİNÖZ
Poster
8
Bağcılıkta Don Zararı Ve Korunma Yolları
Mehmet İlhan BEKİŞLİ, Gülistan KAYA,
Sadettin GÜRSÖZ, Ceren BİLGİÇ
Poster
9
Bağcılıkta Rüzgârın Etkileri Ve Eğirdir/Isparta Koşullarında Kuvvetli Rüzgârların Asmada
Vegetatif Organlar Üzerindeki Etkilerinin Gözlemlenmesi
Seçkin GARGIN
Poster
10
Bal Arıları (Apis Mellifera L.) İçin Fındık Bitkisi (Corylus Sp.) Poleninin Önemi
Şeref CINBIRTOĞLU
Poster
11
Bal Arılarında (A. mellifera L.) Genetik Belirleyicilerin Kullanımı
Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Poster
12
Bayburt Ekolojik Koşullarında Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates (Solanum
Tuberosum L.) Çeşitlerinde Tohumluk Üretim Programının Belirlenmesi
Canan KAYA, Ahmet Metin KUMLAY, Fırat
SEFAOĞLU, Aydın KARAKUŞ
Poster
13
Bazı Mercimek Çeşit Ve Türlerinin Ssr (Sımple Sequence Repeat) Markörleri İle Moleküler
Karakterizasyonu
Ümran AKGÜN YILDIRIM, Abdullah
KAHRAMAN
Poster
14
Bazı Nektarin Çeşitlerinin Tekkeköy (Samsun) Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu
Erol AYDIN, Aysen KOÇ, Ercan ER
Poster
15
Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme Ve Çıkış Oranlarının
Belirlenmesi
Erdal ÇAÇAN, Nusret ÖZBAY, Kağan KÖKTEN
Poster
16
Bazı Şeftali Çeşitlerinin Tekkeköy (Samsun) Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu
Ercan ER, Aysen KOÇ, Erol AYDIN
Poster
17
Bitki Biyoteknolojisinde Ssr (Basit Dizi Tekrarı) Markörler
Özlem BİLİR
Poster
18
Biyolojik Mücadelede Alternatif Konukçuların Rolü
Sultan ÇOBAN, Abdalla TAGALDEEN, Ertan
YANIK, Emine ÇIKMAN
Poster
19
Çiçekli Bitki Polenlerinin Bal Arıları (Apis Mellifera L.)’Nın Gelişim Ve Yaşam
Dönemlerindeki Etkisi
Şeref CINBIRTOĞLU, Metin DEVECİ
Poster
20
Diyarbakır Koşullarında Farklı Organik Bitki Besleme Uygulamalarının Tatlı Mısır Bitkisinin
(Zea Mays L. Saccharata) Morfolojik Gelişimi Üzerine Etkisi
Haktan CİHANGİR, Abdullah ÖKTEM
Poster
21
Erzurum Ekolojisinde Yetiştirilen Hayvan Baklasının Bazı Agronomik Özelliklerinin
Belirlenmesi
Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu
Poster
22
Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Çeşitlerinde Taç Yaprak
Verimi Üzerine Etkisi
Ramazan KELEŞ, Özden ÖZTÜRK
Poster
23
Fitoplazma Hastalıklarının Tanılanmasında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pcr)
Eray ŞİMŞEK, Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR,
Hümeyra AYVACI, Havva Gümüş
Poster
24
Gap Bölgesi’nde Mercimek Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Mehmet
KAPLAN
Poster
25
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi
Selahattin GÜRÇAY, İlhan CANPOLAT, Timur
DEMİR
Poster
26
Güneydoğu Anadolu Koyun Irklarında Gdf9 Geni Polimorfizmi
Selahattin KİRAZ, Seyrani KONCAGÜL
Poster
27
Harran Ovası Koşullarında Farklı Seviyelerdeki Hümik Asit Ve Leonardit Uygulamalarının
Antepfıstığında (Pistacia Vera L.) Sürgün Uzunluğu Üzerine Etkisi
Sibel SÖYLEMEZ A. Gülgün ÖKTEM A. Suat
NACAR N.Devrim ALMACA Abdullah ŞAKAK
Poster
28
Harran Ovası’nda Mısırda Zararlı Mısır Koçan Kurdu [ Sesamia Nonagrioides Lefebvre
(Lepidoptera: Noctuidae)]’Nun Bulaşıklık Ve Yaygınlık Durumu
Mehmet MAMAY, Ebubekir DAĞ
Poster
29
Harran Ovasında Iı. Ürün Mısırda Farklı Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Ekonomik Yönden
Karşılaştırılması
Ahmet ÇIKMAN, Tali MONİS, Abdullah Suat
NACAR, Mehmet KAPLAN
Poster
30
Hatay’da Meyveciliğin Bugünkü Durumu Ve Yeni Eğilimler
Coşkun Durgaç
Poster
31
Iğdır İli Aralık İlçesinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Genel Durumu
Kasım ŞAHİN, Ayşe KARADAĞ GÜRSOY
Poster
32
İçme Sütü Teknolojisinde Aseptik Ambalajlama Sistemi
Büşra GÖNCÜ, M. Serdar AKIN, M. Buket
AKIN, Gülşah İZOL ZENGER
Poster
33
Jüt Bitkisinin Harran Ovası Koşularına Adaptasyonu
Bülent ÇETİN
Poster
34
Kahramanmaraş İlinde Keçi Yetiştiricilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Ve Pazarlama
Olanaklarının Araştırılması Üzerine Bir Araştırma
Aybike Bayraktar
Poster
35
Kahta İlçesinde Badem Yetiştiriciliği
Ajlan YILMAZ
Poster
36
Kanatlı Hayvanların Proteinlere Özel İştah Gösterebilme Kabiliyetleri
37
Karacadağ Pirinci Ne Genel Bir Bakış
38
Kentsel Açık Yeşil Alanlarda Su Yönetimi Ve Kuraklık
Serpil ÖNDER, Ahmet AKAY
Poster
39
Kırşehir İlinden Toplanan Yerel Kuru Fasulye Tohumları Üzerine Morfometrik Bir Çalışma
Ufuk KARADAVUT, Ömer SÖZEN, Gurbet
ZENGİN
Poster
40
Kilis İlinin Ekonomisini Etkileyen Bitkisel Ürünler Ve Değerlendirme Olanakları
Hidayet SAĞLAM, Mehmet KÖTEN, Faika
YARALI
Poster
41
Kinoa (Chenopodioum Quinoa) Bitkisinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları
Ayşe Gül CİVANER, Gökhan FİLİK
Poster
42
Kooperatifçiliğin Türkiye Tarımına Katkıları Ve Başarılı Örnekler
Arzu Sandallıoğlu Arzu Seçer
Poster
43
Koyunlarda Dgat1 Geni
Hüseyin Erdem ERTEN, Selahattin KİRAZ,
Seyrani KONCAGÜL
Poster
44
Küresel İklim Değişikliğinin Ve Sera Gazlarının Böcek Türleri Üzerindeki Olası Etkileri
Seval Zeybek, Suat Ayata, Emine Çıkman
Poster
45
Lif Kabağı (Luffa Cylindrica L. ) Nın Hatay Koşullarında Üretimi Ve Tıbbi Önemi
İsmail YAMAN
Poster
46
Malatya’da Yetiştirilen Kayısıların Değerlendirme Şekilleri Ve Ekonomik Önemleri
Coşkun Durgaç
Poster
47
Mardin İlinde Kırmızı Mercimek Samanının Pazarlama Olanaklarının Araştırılması
Cemil ATASEVER
Poster
48
Mera Besisinde Farklı Koyun Irklarına Ait Kuzuların Büyüme Performansları
Şaban Işık
Poster
49
Mersin İlinde Zeytin Yetitiriciliği Yapılan Toprakların Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
Rasim ARSLAN, Cengiz TÜRKAY
Poster
50
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Tespit Edilmesi Ve
Çözüm Önerileri
Güneş EREN YALÇIN, Metin YALÇIN, Fatma
ÖCAL KARA
Poster
Şahin ÇADIRCI, Ayfer BOZKURT KİRAZ,
Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Mehmet KÖTEN, Sabri ÜNSAL, Hidayet
SAĞLAM
Poster
Poster
Şehnaz KORKMAZ, Bekir Erol AK, Ebru
SAKAR
Ali ARSLAN, Selahattin KİRAZ, Şahin
ÇADIRCI, Seyrani KONCAGÜL
51
Meyve Ağaçlarında Kendine Uyuşmazlık ve Mekanizması
52
Moleküler Teknikler Kullanılarak Et Ürünlerinde Orijin Belirlenmesi
53
Mürver (Sambucus Nigra L)’İn Çelikle Çoğaltılması Üzerine Araştırma
Erol AYDIN, Mehmet DEMİRBAŞ
Poster
54
Osmaniye İlinin Tarımsal Yapısı
FERRİN FERDA AŞIK
Poster
55
Otlu Peynirde Kullanılan Yabani Otlar Ve Belirgin Özellikleri
Özlem GÜLDİGEN, Suat ŞENSOY
Poster
56
Prebiyotikler Ve Sağlık Üzerine Etkileri
Gülşah İZOL-ZENGER, Büşra GÖNCÜ, M.
Serdar AKIN, M. Buket AKIN
Poster
57
Sığırlarda SCD (Stearoyl-Coa Desaturase) Geni
Hazniye ELMAS, Selahattin KİRAZ, Seyrani
KONCAGÜL
Poster
58
Sofralık Üzüm Muhafazasında İnsan Sağlığını Tehdit Etmeyen Çevre Dostu Uygulamalar
Ebru YAZICI, Güneş EREN YALÇIN
Poster
59
Soğan Islahında Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler
Esra CEBECİ
Poster
60
Süt Çiftliklerinde Hayvanların İzlenmesinde ve Yönetilmesinde Kullanılan Elektronik Sistemler
Murat Ertuğrul
Poster
61
Ş.Urfa Koşullarında Beyaz Ve Siyah Arpanın Pazar Değerlerinin Karşılaştırılması
ÖZBERK, F ve ÖZBERK, İ
Poster
62
Şanlıurfa İli Arıcılık Faaliyetlerinin Gap Bölgesindeki Yeri
Poster
63
Şanlıurfa İli Bağcılığında Yaygın Kullanılan Anaçlar ve Özellikleri
Ümit Karataş
Mehmet İlhan BEKİŞLİ, Gülistan KAYA,
Sadettin GÜRSÖZ, Ceren BİLGİÇ
64
Şanlıurfa İli Birecik İlçesinde Antepfıstığında Yaprak Psillidi Zararı
( Homoptera: Psyllidae: Pıstacıa Spp)
Mehmet SERTKAYA, Enver KAYGAN, Sultan
ÇOBAN, Emine ÇIKMAN
Poster
65
Şanlıurfa İli Su Kaynakları Ve Gökkuşağı Alabalığı ( Onchorhynchus Mykiss) Yetiştiriciliğinin
Ekonomik Önemi
Timur DEMİR, G. Nedim ÖRNEKCİ, A. Atilla
USLU, Hakan AKGÜN, Erdem MEMİŞOĞLU
Poster
66
Şanlıurfa İli Tatlı Sorgum [Sorghum Bicolor (L.) Moench] Ekim Alanlarında Karşılaşılan
Entomolojik Sorunlar
Ayçin AKSU ALTUN, Cemil YETKİN, Erdal
ERBİL, Cemile ADIYAMAN
Poster
67
Şanlıurfa İlinde Pamuk Bitkisinde Thrips Spp. Ve Tetranychus Spp.’Nin Populasyon
Yoğunluğuna Bitki Aktivatörünün Etkisinin Belirlenmesi
Ferit ÖZALP
Poster
68
Şanlıurfa Koşullarında İkinci Ürün Tatlı Sorgum’un [Sorghum Bicolor (L.) Moench] Bazı
Tarımsal Özellıklerının Belırlenmesı Üzerıne Bır Ön Araştırma
Cemile ADIYAMAN, Erdal ERBİL
Poster
69
Şanlıurfa’nın Tarımsal ve Sanayi Durumu
Şeyda İPEKÇİOĞLU
Poster
Poster
Poster
Poster
70
Tavukçuluk İşletmelerinde Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik Kullanımının Tekno-Ekonomik
Analizi
H. Hüseyin ÖZTÜRK,
71
Topraktan CO2 Çıkışı ve Ölçülmesi
Elif Didem SAKİN, Erdal SAKİN
Poster
72
Tritikale Genotiplerinin Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi
İrfan ÖZTÜRK
Poster
73
Tuzlu Toprakların İyileştirilmesinde Fitoremidiasyon Tekniği
Sema Karakaş Dikilitaş
Poster
74
Türkiye Tohum Gen Bankası ve Faaliyetleri
Rukiye MURAT DURAN
Poster
75
Türkiye Yaprak Böcekleri Faunasına Katkılar (Chrysomeloıdea: Chrysomelıdae)
Meltem KAVAK
Poster
76
Türkiye Zeytinciliğinde Karasu Problemine Genel Bir Bakış
Şule SAVRAN
Poster
77
Ülkemiz İçin Alternatif Ve Stratejik Bir Bitki: Jojoba (Simmondsia Chinensis)
Suat YILMAZ, Cengiz Türkay
Poster
78
Yeni Konukçu Bitkileri İle Sebze Zararlısı Epitrix Türleri (Coleoptera: Chrysomelıdae:
Altıcınae)*
Didem CORAL ŞAHİN, Hüseyin ÖZDİKMEN,
Meltem KAVAK, Cenk YÜCEL
Poster
79
Yenilenebilir Enerji Kaynağı; Biogaz
Banu Kadıoğlu
Poster
80
Yumurta ve İnsan Beslenmesindeki Önemi
Ayfer BOZKURT KİRAZ
Poster
81
Zeytin Yetiştiriciliğinde Periyodisite Sorunu
Hande Uçar Özkan-Özgür Dursun
Poster
82
Zeytinde Budanmanın Verime Etkisi
Özgür DURSUN
Poster
83
Zom Koyunlarında Β-Laktoglobulin Gen Polimorfizmi
Seyrani KONCAGÜL, Selahattin KİRAZ
Poster
Metin DAĞTEKİN
Poster
Download

Sıra Bildiri Başlığı Yazar/lar Bildiri Şekli 1 Adana Ekolojisi II. Ürün