SUPER PUR
Industrijski odmašćivač
Karakteristike proizvoda:
Izuzetno jako sredstvo za odmašćivanje. Prijatnog je mirisa. Neškodljiv za
okolinu– ne sadrži hlor. Sredstvo je kompatibilno sa svim vodootpornim i alkalno
otpornim materijalima.
Površine za koje se preporučuje sredstvo:
U radionicama, autoperionicama za uklanjanje masti, ulja i nečistoće sa opreme,
karoserije, motora, pločica, podova.
Izuzetno je efikasno sredstvo u kombinaciji sa topom za penu.
Fizičko-hemijske osobine:
Oblik:
Boja:
Miris:
pH vrednost (nerazblažen):
Tačka ključanja (°C):
Tačka paljenja(°C):
Gustina (g/ml):
Rastvorljivost u vodi:
tečnost
narandžasta, žuta
osvežavajući
13
~100
>100
1,039
rastvara se, meša se
Doziranje i način upotrebe:
1. U radionicama: Za osnovno čišćenje koristiti rastvor 1:20, a za redovno
održavanje koristiti rastvor 1:400- 1:100 sa vodom (10 ml na 4 l vode – 40 ml na
4 l vode).
2. Čišćenje vozila: Za čišćenje karoserije koristiti rastvor 1:400 do 1:100.
Pogodno i za upotrebu u ureñajima pod pritiskom korišćenjem 5-10% rastvora
(200-400 ml na 4 l vode). Za motore i delove motora koristiti rastvor 1:20 (200 ml
na 4 l vode).
3. Autoperionice: Za intenzivno čišćenje koristiti rastvor 1:20, a za redovno
održavanje koristiti rastvor 1:400- 1:40 (10 ml- 100 ml na 4 l vode).
pH vrednost proizvoda:
0
2
4
6
8
10
12
14
Sastav:
Anjonski i nejonski surfaktanti, neorganske soli, inhibitori korozije, pomoćni
agensi
Pakovanje:
12 x 1l Šifra 0130784
10l
Šifra 1030787
Download

SUPER PUR Industrijski odmašćivač