F I J O M I d.o.o.
11 000 Beograd, ul. Ćirila i Metodija 2a; tel: 011/2401-629,2424-411; fax: 011/3820-303; e-mail: [email protected]
Matični broj: 07506244 Šifra delatnosti: 4666 PIB 100265279t.r. HypoGroup Alpe Adria Bank : 165 -13578 - 51
CENOVNIK BLOKOVSKA ROBA, OBRASCI, PAPIRI 2014
R.Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
NAZIV DOBARA
NALOZI
Nalog za uplatu br.1 NCR (1-3)
Nalog za prenos be.3 NCR (1-3)
Nalog za uplatu br.1 NCR (1,2)
Nalog za isplatu br.2 NCR (1,2)
Nalog za prenos br.3 NCR (1,2)
Nalog za naplati br.4 NCR (1,2)
Nalog blagajni da isplati A5 NCR
Nalog blagajni da isplati A5 NCR
Dnevnik blagajne A4 NCR
Priznanica A5 NCR
Priznanica A6 NCR
NALOZI SLUŽBENO PUTOVANJE
Putni nalog dvolisnica
Putni nalog trolisnica
Nalog za službeno putovanje A4 ofset
Putni nalog za putničko vozilo A4 ofset
Putni nalog za teretno vozilo A4 ofset
Registar izdatih putnih naloga
RAČUNI
Knjige primljenih računa sa PDV-om
Knjige izdatih računa
Knjige primljenih računa bez PDV-a
KARTICE
FK crveni rub
FK plavi rub
Finansijski dnevnik FD122
Finansijski kontrolnik FK11
Finansijski dnevnik FD1
Robni kontrolnik
Magacinska kartica
MAGACIN
Trebovanje A5 NCR
Nalog magacinu da izda A5 NCR
Nalog magacinu da primi A5 NCR
POŠTA
Knjiga ekspedovane pošte A4 ofset
Dostavna knjiga za poštu A4 ofset
OBRASCI ZA ZAPOSLENE
Obrazac M A4 NCR
Obrazac M4 A4 NCR
Ugovor o radu A4 NCR
POSLOVNE KNJIGE
Personalni dosije
Delovodnik 100 listova
Delovodnik 200 listova
Delovodnik 80 lista
Arhivska knjiga
Popis akata 25x35
J.M.
Cena po
jedinici
STOPA
PDV
Cena sa
PDV-om
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
38,00
38,00
43,00
43,00
43,00
43,00
71,00
71,00
142,00
71,00
42,00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
45,60
45,60
51,60
51,60
51,60
51,60
85,20
85,20
170,40
85,20
50,40
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3,00
4,50
54,00
122,00
122,00
155,00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
3,60
5,40
64,80
146,40
146,40
186,00
kom
kom
kom
330,00 20%
330,00 20%
385,00 20%
396,00
396,00
462,00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
6,60
6,60
7,20
4,80
6,60
4,80
6,00
kom
kom
kom
71,00 20%
71,00 20%
71,00 20%
85,20
85,20
85,20
kom
kom
100,00 20%
155,00 20%
120,00
186,00
kom
kom
kom
7,60 20%
5,40 20%
25,40 20%
9,12
6,48
30,48
20%
20%
20%
20%
20%
20%
312,00
339,60
513,60
186,00
420,00
7,20
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
tab
5,50
5,50
6,00
4,00
5,50
4,00
5,00
260,00
283,00
428,00
155,00
350,00
6,00
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
70
71
72
73
74
75
76
77
78
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
2
4
5
6
7
8
9
BIBLIOTEČKI KARTONI
Karton korica za bibl. Džep
Članska karta
Karta knjige 5 kolona
Karta knjige 11 kolona
POSLOVNE SVESKE
Tvrd povez A5/ 80
Tvrd povez A5/ 200
Tvrd povez A5/ 300
Tvrd povez A5/500
Tvrd povez A4/80
Tvrd povez A4/ 200
Tvrd povez A4/ 300
Tvrd povez A4/ 500
REGISTAR SVESKE
Tvrd povez A4 azbuka 100listova
Tvrd povez B5 azbuka 100listova
Tvrd povez A4/90
azbuka - abeceda
Tvrd povez A5/90
azbuka - abeceda
Spirala
A4/180
azbuka - abeceda
Spirala
A4/90
azbuka - abeceda
Spirala
A5/90
azbuka - abeceda
BLOKOVI ZA BELEŠKE
Mala spirala A4/50
Mala spirala A5/50
Mala spirala A6/50
Mala spirala C6/50
Velika spirala A4/100
Velika spirala A5/100
Velika spirala A6/100
Mek povez A4/50
Mek povez A5/50
Mek povez A6/50
Mek povez C6/50
Mek povez C7/50
SVESKE
Mek povez A5/52
Mek povez A4/52
Mek povez A5/60
Mek povez A5/80
Mek povez A5/100
Tvrd povez A5/80
Tvrd povez A5/96
Tvrd povez A4/80
Tvrd povez A4/96
RAZNO
HARTIJA VK 1/200
Fax rolna 210x20
Fax rolna 210x24
Fax rolna 210x30
Ading rolna 57
TABULIRI
BLANKO 240X12/1800 1+0
BLANKO 240X12/900 1+1
BLANKO 240X12/650 1+2
BLANKO 240X12/450 1+3
BLANKO 240X12/ 350 1+4
Nalog za uplatu br.1
1+1
Nalog za uplatu br.1
1+2
Nalog za prenos br.3
1+0
Nalog za prenos br.3
1+1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
15,00
8,00
3,00
3,00
20%
20%
20%
20%
18,00
9,60
3,60
3,60
45,00
137,00
199,00
435,00
87,00
254,00
435,00
858,00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
54,00
164,40
238,80
522,00
104,40
304,80
522,00
1.029,60
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
230,00
150,00
199,00
133,00
435,00
268,00
165,00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
276,00
180,00
238,80
159,60
522,00
321,60
198,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
69,00
37,00
25,00
23,00
229,00
115,00
58,00
57,00
35,00
17,30
13,00
11,50
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
82,80
44,40
30,00
27,60
274,80
138,00
69,60
68,40
42,00
20,76
15,60
13,80
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
14,50
29,40
22,00
30,00
38,50
45,00
52,00
87,00
98,00
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
15,95
32,34
26,40
36,00
46,20
54,00
62,40
104,40
117,60
kom
kom
kom
kom
kom
255,00
59,00
66,00
98,00
10,00
20%
20%
20%
20%
20%
306,00
70,80
79,20
117,60
12,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.099,00
1.584,00
1.793,00
1.760,00
1.815,00
1.683,00
1.903,00
1.320,00
1.683,00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
1.318,80
1.900,80
2.151,60
2.112,00
2.178,00
2.019,60
2.283,60
1.584,00
2.019,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FOTOKOPIR PAPIR
Fotokopir papir 8og A4 1/500 beli COPY 3
Fotokopir papir 8og A4 1/500 beli COPY 2
Fotokopir papir 8og A3 1/500 beli COPY 3
Fotokopir papir 8og A3 1/500 beli COPY 2
Fotokopir papir 8og A4 1/500 u boji pastel
Fotokopir papir 8og A4 1/500 u boji inteziv
Fotokopir papir 8og A3 1/250 u boji inteziv
Fotokopir papir 8og A3 1/250 u boji pastel
Fotokopir papir 80g A4 1/250 MIX 5X50 inteziv
Fotokopir papir 80g A4 1/250 MIX 5X50 pastel
Fotokopir papir 80g A3 1/250 MIX 5X50 inteziv
Fotokopir papir 80g A3 1/250 MIX 5X50 pastel
ris
ris
ris
ris
ris
ris
ris
ris
ris
ris
ris
ris
299,00
320,00
625,00
675,00
640,00
680,00
680,00
640,00
650,00
580,00
1.292,00
1.100,00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
358,80
384,00
750,00
810,00
768,00
816,00
816,00
768,00
780,00
696,00
1.550,40
1.320,00
Download

blokovska roba, obrasci, papiri