2015-2016 AV DÖNEMİ
IĞDIR İLİ AV KOMİSYON KARARI
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi gereğince İlçelerde alınan kararlar
doğrultusunda, Vali Yardımcısı Nursan VURAL ZORLU Başkanlığında, İl Emniyet Müdürü
Yüksel BABAL, İl Jandarma Komutanı Mustafa ULUS , Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır Şube
Müdür V.Mete TÜRKOĞLU, Iğdır Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yüksel ALUÇ , İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin ERASLAN, Milli Eğitim Müdürü Hakan CİRİT ,Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım AYDOĞDU, İlgili Sivil toplum kuruluşu, Serhat Kalkınma
Ajansı Temsilcisi Mahmut DİK, Yeşil Iğdır Avcılar Derneği Başkanı üye Ahmet DEMİRCİ, Yeşil
Iğdır Avcılar Derneği Çetin KÜTÜK, Fahri Av Müfettişi Baycan DEMİRAL, Fahri Av Müfettişi
Turgay ŞAŞMAZ’dan teşekkül ettirilen İl Av Komisyonu 17/02/2015 tarihinde Valilik toplantı
salonunda saat 14:00 da yapılmış olup; 2015-2016 av dönemi için Merkez Av Komisyonuna sunulmak
üzere aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
1-KOMİSYONCA AVLANMASINA İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI VE AVLANMA
SÜRELERİ:
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. maddesi gereğince belirlenen listede yer alan av
hayvanlarının avlanma süreleri bölgemizin yaşam koşulları ve av hayvanlarının biyolojileri dikkate
alınarak aşağıda belirtilmiştir.
a ) I Grup Avlanabilen Kuşlardan, bıldırcın ve üveyik avının;
22 /08/ 2015 Cumartesi günü başlayıp, 03/01/ 2016 Pazar günü sona ermesi,
b) II Grup Avlanabilen Kuşlardan, kum kekliği, kınalı keklik ve kaya kekliği avının;
17/10/ 2015 Cumartesi günü başlayıp, 03/01/ 2016 Pazar günü sona ermesi,
c) III Grup (a) Avlanabilen Kuşlardan, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu,
çamurcun, macar ördeği, kılkuyruk, tepeli pakta, elmabaş pakta, kara ördek, çıkrıkçın ve su
çulluğu avının;
04/11/ 2015 Çarşamba günü başlayıp, 21/02/ 2016 Pazar günü sona ermesi,
III Grup (b) Avlanabilen Kuşlardan, kaya güvercini, tahtalı güvercin, karatavuk, çulluk ve
öter ardıç avının;
04/11/ 2015 Çarşamba günü başlayıp, 21/02/ 2016 Pazar günü sona ermesi,
d) IV Grup Avlanabilen Kuşlardan, alakarga, küçük karga, ekin kargası, kara leşkargası,
leşkargası ve saksağan avının;
22/08/ 2015 Cumartesi günü başlayıp, 21/02/ 2016 Pazar günü sona ermesi,
e) I Grup Memeli Av Hayvanlarından, yaban tavşanı, ada tavşanı, kaya sansarı ve ağaç
sansarı avının;
07/10/ 2015 Çarşamba günü başlayıp, 03/01/ 2016 Pazar günü sona ermesi,
f) II Grup Memeli Av Hayvanlarından, yaban domuzu ve çakal avının;
22/08/ 2015 Cumartesi günü başlayıp, 21/02/ 2016 Pazar günü sona ermesi,
g) Yukarıda yazılı av hayvanlarının avının belirtilen tarihler arasında Cumartesi, Pazar ve
Çarşamba günlerinde, resmi tatil günlerinde (idari tatiller dahil) , Avlanma zamanı
(Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan
zamanı)ve Avlanma süresi (Av
hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre
serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi)’ nde yapılabilmesini,
2-KOMİSYONCA AVINA İZİN VERİLEN AV HAYVANLARININ AVLANMA LİMİTLERİ:
Avına izin verilen av hayvanlarının, avcı başına bir av günü için en fazla;
KUŞLAR
Bıldırcın
Üveyik
Karatavuk, Öter ardıç
Kaya güvercini
Çulluk
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğü
ADEDİ
10 Adet
4 Adet
4 Adet
4 Adet
4 Adet
1
2015-2016 AV DÖNEMİ
IĞDIR İLİ AV KOMİSYON KARARI
Saksağan
Tahtalı, Sakarca
Sakarmeke
Keklik (kınalı, kum ve kaya kekliği)
Alakarga, Su çulluğu (bekasin)
15 Adet
4 Adet
4 Adet
4 Adet
1 Adet
yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli pakta Toplam
elmabaş pakta ve çıkrıkçın
6 Adet
(Toplam avlanma limiti içinde kılkuyruk sayısı 1 Adet)
küçük karga, ekin kargası , leşkargası
Toplam 15 Adet
Serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla,
Yılda toplam
atmacacılık sahibi kişiler, doğaya tekrar canlı olarak bırakmak
2 Adet
kaydıyla yakalayabilir)
MEMELİLER
Yabani tavşan,
2 Adet
Ada tavşanı
2 Adet
Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında Avcı başına)
2 Adet
Kayasansarı
2 Adet
Yaban domuzu (Sürek avında Avcı Başına) (Sürekçiler av
3 Adet
yapamaz)
Çakal
3 Adet
3-KOMİSYONCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARI:
Tilki’nın ilimizde popülasyonlarının azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlendiğinden,
bu memelilerin avının 2015-2016 Av sezonunda yasaklanması,
4- 2015-2016 AV DÖNEMİNDE KOMİSYONCA KORUMA ALTINA ALINAN AV
HAYVANLARINDAN AVLATILMASI TALEP EDİLEN TÜRLER:
5-KOMİSYONCA YASAKLANAN AVLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 6’ncı maddesinde yasaklanan avlanma usul ve şekillerinin
dışında, ilimiz dahilinde yapıldığı tespit edilen Aşağıdaki avlanma şekil ve usulleri ile avlanmanın
yasaklanması için Merkez Av Komisyonuna teklifte bulunulmasına,
6-KOMİSYONCA
ÖZELLİKLERİ:
YASAKLANAN
AVLANMA
ARAÇ
VE
GEREÇLERİ
İLE
a-) Hazinesi ikiden fazla fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik
pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancaları.
b-) Her türlü zehirleri.
c-) Hayvan sesi çıkaran kaset, teyp cihazı v.b, manyetik dalga yayan araç ve gereçler gibi
av hayvanını yanıltıcı her türlü elektronik cihazlar.
d-) Her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzakları, ışık yayan araç ve
gereçlerden; şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörlerini, gaz ve LPG ile çalışan
her türlü ışık kaynağını, pil ile çalışan el fenerlerini.
e-) Canlı mühre ve çığırtkanları.
f-) Gece atışları için kullanılan, hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyüten nişan
alma aletlerine ( gece görüş dürbünlerine )
g-) Yivli av tüfeklerini kuş avında kullanmak yasaktır.
Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğü
2
2015-2016 AV DÖNEMİ
IĞDIR İLİ AV KOMİSYON KARARI
a) Iğdır İl MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda,
b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya
erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar
ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda
c) Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında.
ç) Arboretumlarda
d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında,
e) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,
f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan
göletlerde,
g) Etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık,
muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,
avlanmak yasaktır.
(2) İl, ilçe, belde, köy vb meskun yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de
sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve
köpekle dolaşmak yasaktır.
7-MÜCADELE MAKSATLI AVLANMA ESAS VE USULLERİ:
Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun
arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu kapsamında mücadele çalışması ildeki şube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi
sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Bitki Sağlığı ve Karantina
Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.
Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiş en son avın bitiş
tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek
avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır.
Mücadele amaçlı sürek avları av turizmi kapsamında da yapılabilir.
Av hayvanlarının taşınması, avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında kişilerin kendilerini,
tarlalarını, sürülerini korumak maksadı ile avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silahları ve
araçları taşıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında
avlanma esaslarına uymama,
Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması
Iğdır İli ve İlçelerinde; avlanma amacıyla kullanılan her türlü zehirin, av ve yaban
hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli
avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av
köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü
elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve
pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.
8-GENEL VE DEVLET AVLAKLAR;
Genel Avlak ve Devlet Avlaklarının belirlenmesi, tesisi, tescili ve planlama çalışmaları kapsamında
belirlenen, tescil edilmiş avlaklar.(MAK kararları doğrultusunda, avlanma planlarında belirlenen
kotaların kullanımı şeklinde avlanılan alanlar)
Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğü
3
2015-2016 AV DÖNEMİ
IĞDIR İLİ AV KOMİSYON KARARI
Tuzluca Genel Avlağı : Kuzeyi: Söğütlü köyü aşıran deresinin doğusu, aşağı katırcının
güneyi tavuz damları ve molla kamer köyü güneyi bağlan hamur kesen ali köse köyü
Batısı: harabesor mahallesi koçbağı köyü pınaryurt mah. Doğusu. Ağrı il Sınırına kadar
Güneyi: Ağrı İl sınırı (TAMAMI)
Doğusu: Kervansaray, cafer yurdu , şeyh hasan köyü , uzunderenin batısında kalan alan.
9-İL AV KOMİSYONUNCA AVLANMANIN YASAKLANDIĞI SAHALAR:
9.1- Av hayvanlarının tabii ortamlarında korunarak çoğalmalarını temin etmek maksadıyla
avlanmanın yasaklandığı sahalar:
IĞDIR İL AV KOMİSYON KARARI:
Kuzeyi: Yaycı- Erzurum Kars yolu- Iğdır Merkez
Güneyi: Iğdır Merkez- Karakuyu Yol ayrımı- Halifeli- Hoşhaber-Aşağı Çarıkçı
Doğusu: Iğdır Merkez- Karakuyu Yol ayrımı
Batısı: Aşağı Çarıkçı - Yaycı
(A) ARALIK İLÇESİ;
Yasaklama gerekçesi; Yoğun avlanmanın önüne geçmek ve doğal yaşamın devamlılığını
sağlamak
Kuzeyi: Iğdır –Nahcivan karayolu- Serdar bulak yaylası yolu- Ağrı Dağı Milli park sınırı
Güneyi: İran Sınırı-TİGEM (Kazım Karabekir Tarım İşletmesi)
Doğusu: Iğdır –Nahcivan karayolu- Serdar bulak yaylası yolu kesişme noktası-TİGEM
(Kazım Karabekir Tarım İşletmesi)- İran Sınırı
Batısı: Serdar bulak yaylası yolu, Ağrı Dağı Milli park kesişme noktası- İran Sınırı
(B) KARAKOYUNLU İLÇESİ;
Yasaklama gerekçesi; Yoğun avlanmanın önüne geçmek ve doğal yaşamın devamlılığını
sağlamak
Kuzeyi:NahçivanYolu-Bulakbaşı Köy girişi- Aralık İlçe sınırı,
Güneyi: Ağrı Dağı Milli Park sınırı
Doğusu: Aralık İlçe sınırı-Ağrı Dağı Milli Park sınırı
Batısı: Ağrı Dağı Milli Park sınırı Aktaşköyü Merkezi-NahçivanYolu-Bulakbaşı Köy girişi
(C) TUZLUCA İLÇESİ;
Yasaklama gerekçesi; Yoğun avlanmanın önüne geçmek ve doğal yaşamın devamlılığını
sağlamak
I.
BÖLGE
Kuzeyi: Helimcan Köprüsü- Kars İl sınırı- Ağabey köyü
Batısı : Ağabey köyü – Iğdır Kağızman Karayolu
Güneyi: Ağabey köyü – Iğdır Kağızman Karayolu Kesişme noktası- Iğdır Erzurum Kars
Karayolu Kesişme noktası
Doğusu: Iğdır Erzurum Kars Karayolu Kesişme noktası Helimcan Köprüsü- Kars İl sınırı
BÖLGE
Kuzeyi: Kars İl sınırı- Tezekçi yol ayrımı- Kars İl sınırı Aşağıaktaş yol ayrımı
Doğusu: Kars İl sınırı Aşağıaktaş yol ayrımı- Kılıçlı-Alhanlı-Akoluk
Batısı : Kars İl sınırı- Tezekçi yol ayrımı- Kars İl sınırı-Kıznefer yol ayrımı
II.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğü
4
2015-2016 AV DÖNEMİ
IĞDIR İLİ AV KOMİSYON KARARI
Güneyi: Akoluk-Yukarıcivanlı-Badıllı-Karanlık-Bostanlı- Kıznefer- Kars İl sınırı yol ayrımı
9.2-Dernek, Vakıf ve Gönüllü Kuruluşlarca yaban hayvanı yerleştirildiği için ava yasaklanan sahalar:
İlçemizde Dernek ve Vakıflarca yapılan herhangi bir çalışma yoktur.
10-BÖLGESEL AVCI ÜYE:
İl av komisyonu üyelerinden aşağıda adı soyadı ve adresi belirtilen avcı üyenin bölgesel
avcı üye adayı olarak teklif edilmesi uygun görülmüştür.
Bölgesel Avcı Üye Adayının;
Adı Soyadı: Ahmet DEMİRCİ (60385502346)
Adresi: Yeşil Iğdır Avcılar Derneği Merkez/IĞDIR
Telefon No: 0545 535 02 67
11-DİĞER HUSUSLAR:
Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda,
avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Av dönemi dışında il şube
müdürlüğü yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak, uygun gördüğü
alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine yazılı olarak izin verebilir.
İşbu İl Av Komisyon Kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğü
5
Download

2015-2016 Iğdır İli MAK Ulaşmak İçin Tıklayınız